Lúb na Caillighe agus Sgéalta eile

Clódhanna Teo. (1910)

Micheál Mag Ruaidhrí"Is maith é acht cuir i n-a cheann, mar is fearr suidhe i n-a
bhun ná suidhe i n-a áit,"
Arsa Áine, inghean an Ghobáin tSaor, L.25.


L. V


RÉAMHRÁDH.Tá beart eile de sgéaltaibh "Mhéarthóige Goill," .i. Mhíchíl
Mhig Ruaidhrí, dá chur amach ins an leabhar so.Ní call dúinn aon trácht do dhéanamh ar inmheadhónaighe an leabhair,
ó thárla go bhfuil sin déanta agus seandéanta, is dóigh, ins an
bhfoclóir agus ins an ainmneoir.Cúrsaidhe an Fhoclóra de, bíodh a fhios ag an saoghal gurab i
lár an Fheabhra tugadh do na clódóiribh é, i bhfad sul ar tráchtadh
i n-aon áit ar leabhar eile do cuireadh amach roimhe seo. Is léir
as sain gurab orainn féin a bhuidheachas nó a mhíobhuidheachas. Sinn
féin do rinne gach aon chuid den sgríbhneoireacht as ár ngustal
féin i dtaobh an déanmha atá ar an leabhar so. Na ceisteanna do
chuireamar a an sgéalaidhe i mí Ghionbhair agus i dtús an Fheabhra,
is as ár stuaim féin do chuireamar iad, agus fágann sain nach
bhfuil mín mora ar bith ag neach fir nó mná orainn. An breallán
is críonna dá bhfuil ar dhruim uachtair na talmhan, ní hé do
spreag ár n-intleacht-ne, acht sinn féin do bhain úsáid aisti.Bíodh sé buidheach de mheabhair an sgéalaidhe féin go bhfuil gach
aon fhocal mínighthe go maith agus go cruinn. Bíodh sé buidheach
dár n-intleacht-ne gur thuigeamar gach míniughadh agus gur fhéadamar
é do chur i gcoimhmeas le cialltaibh eile do fuaramar leis an
bhfocal gcéadna, mar ní hionann ciall do-gheibhthear le focal i
n-áitibh éagsamhla, m.sh., casgairt i dTír Amhalgadha agus i dTír
Chonaill, agus is iomdha duine, dá mbadh breallán é, do thuitfeadh
i bpaintéar, ní abramaoid trí huaire acht trí huaire déag is
ceithre fichid. Ní beithte dhúinn agá shéanadh: Is cruaidh casta an
rud í canamhaint tuaithe. Ní hionann í agus caint na leabhar agus
na n-ughdar léighinn, agus dá fheabhas í, ní deiside í an feabhas
sain, agus go bhfuil buaidh agus réim ag ár leabhraibh agus ag ár
n-ughdaraibh léighinn uirthe, agus beidh go bruinne an bhrátha, le
congnamh Dé.Is tuigthe don tsluagh an méid seo as litriughadh an leabhair.
Níor bh'fhéidir é do chur ar aon nós amháin ar fad. An té do
sgríobh na sgéalta ó bhéalaithris na "Méarthóige," .i. Uilliam
Soirtéal, do bhí spéis aige i litriughadh éigin tharam-sa, agus níor
fhéadas gach aon den tsórt sain d'athrughadh ar chuma go


L. vi


mbeadh sé ag teacht le fuaim na canamhna féin. Ortha sain atá
doí (dí, duithe); uirthí (orthí adeirtear); chonnaic (i n-áit raibh); ba
nó budh, agus rl. Tá "léithe" ceart do réir na canamhna, agus -a
atá i ndeireadh "briathra" agus "gníomhartha" (ní úsáidthear -aí
ionnta so). Maidir le rannghabhálaibh théid isna tarmoircheannaibh
-te, -ta, agus rl., níor bhaineas leó, cé gurab -tí, -taí, agus rl., atá i
dtuaisceart Chonnacht.Táim ag breith buidheachais re "Méarthóig Ghoill" fá na
ceisteannaibh do réidhteach dam - ceisteanna do chuireas air i
gcaschaint chruaidh ar uairibh.Ní taise do Pádraig Mac Piarais, .i. d'árd-mhaighistir Sgoile
hÉanna i bhFiodh Cuilinn i ngar do Rághnallach Bhaile Átha Cliath.
Táim fá chomaoin aige i dtaoibh gur leig sé dham caint do
dhéanamh leis an sgéalaidhe i bhfód na sgoile, ní do chuir as do ar an
gcuma gcéadna choidhche arís.'Sé bal críoch chuirfeadh air seo mo ghearán do dhéanamh leis an
bpobal i dtaobh droch-ghníomha na gclódóirí. D'éis an réamhráidh
seo do sgríobhadh, ní fheadar ó árdaibh na naoi bhFionn caidé an
leathanach atá 'ná chóir. An leathanach corr is cóir dó nó dá thús
ar a laighead, acht cár cuireadh an reámhrádh sa dá leabhar deiridh
acht ar an leathanach comhthrom agus sin ar fad i n-aghaidh an
orduighthe thugas uaim! Is iongantach an stailc do fuaras i lucht
cló na leabhar so.SEOSAMH LAOIDEI mBaile na Gréine dham,
I bPáirc Thighe Lorgán,
I dtús an Aibreáin, 1910.<L. 3>
Lúb na Caillighe."Buailteán Coll;
Colpán Cuilinn;
Urlár Lom;
Agus Aon Phunann."
<L. 7>I bhfad ó shoin ins an tsean-aimsir, budh é gnás na
n-ógánach a bheith ag imtheacht ar fud na tíre ag
iarraidh aimsire, agus ins an tráth sin ní bhíodh mórán
spéise ag ógánaigh na gcúigí eile a dhul go Cúig' Uladh
mar bhí an chúige sin corr, ar an ádhbhar nach rabh aon
chúige i n-Éirinn badh mhó a rabh draoidheacht agus
ealadhain dubh ann ná é, agus thimcheall 's an tráth
sin, a ghrádh, d'fhág ógánach cruaidh fuinte Cúige
Chonnacht, agus chuartuigh sé cuid mhór de'n tír ag
iarraidh aimsire agus tuarastail mhaith. Fuair sé a
lán a chuirfeadh aimsir air, acht níor thaithnigh an
tuarastal leis agus bhuail sé roimhe nó gur shroich sé
Lúb na Caillighe i n-áit eicínt i gCúige Uladh Éireann.Bhí go maith. Nuair a shroich sé an áit sin, bhí sgológ
an-shaidhbhir annsin agus bhí call buachalla air an t-am
céadna. Chuir sé aimsir ar an gConnachtach agus thug
sé tuarastal maith dó mar thaithnigh a sgéimh agus a
chuma leis. 'Léir mar deir an sgéal, bhí an buachaill
seo gnaoidheamhail dathamhail agus slachtmhar thar bárr,
agus ó chuirfeadh fear an tighe aimsir ar an mbuachaill
ní bhíodh dréim ar bith aige leis as sin amach, mar bhí
a mháthair mhór beo agus is aicí-se a bhí cúram an tighe
agus na mbuachaillí agus budh doiligh do bhuachaill seasamh
léithi, mar bhí sí an-dian ortha mar fheicfidhear thríd
an sgéal seo.Aimsir earraigh a bhí ann an tráth cuireadh aimsir ar
an mbuachaill agus bhí go leór cruacha gráin le bualadh
agus 'sé an chéad obair a fuair sé cruach choirce a
thabhairt isteach 'un an sgiobóil le n-a bualadh agus
nuair a bhí gach uile phunann dhí istigh aige thug an
tsean-chailleach súiste dhó agus ars' ise: -


L. 4


"Lom ort ag bualadh agus craithfidh mise an cochan
uait."Rug sé ar an súiste agus leag sé dhá shraith punann
faoi agus bhí sé i n-a fhear súiste chomh maith agus chas
buailteán thimcheall a chinn ariamh. Thoisigh sé, a ghrádh
mo chroidhe, ag greadadh ar a lán-dhícheall, agus bhí a
bhuille chomh fuinneamhail agus go rabh sé ag crathadh
ceithre creatalachaí an sgiobóil. Bhí an chailleach 'na
seasamh ag an doras agus súgán ordóige sínte aicí
ag fanacht leis an gcochan a cheangal 'léir mar bheith
sé buailte aige, acht, dá mhéad fuinneamh a bhuillí agus
urrudhas a cholna, sháruigh draoidheacht na caillighe é,
mar d'oibrigh sí a draoidheacht thar a riocht, mar nach
rabh éan-bhuille dá dtugadh sé nach léimfeadh na
punanna de'n talamh agus iad ag gol do'n iarraidh sin
thar a cheann agus anois agus aríst dhá bhualadh ins an
aghaidh i riocht gur fhobair gur dhall siad é. Bhí an
Connachtach ins an tráth seo ag cailleadh a fhoighde agus
é beagnach ar buile, agus rud ní budh mheasa bhí sise
'ghá dheifriughadh agus 'ghá cháineadh agus ag rádh go
mbudh é an súisteóir budh mheasa d'ár casadh ariamh
uirthí é, agus a ghrádh, leis an mbáinidhe a d'fháisg ar
an mbuailteoir bhris sé geall an cholpáin agus an
púcán ó chéile, agus nuair a bhris coisgeadh an obair
an lá sin. Thainic fearg ar an gcailligh agus thug sí
díoblughadh dhó agus ars' eisean léithe, "Ní rabh in do
shúiste acht deidimín.""Ní bhéidh sin le rádh agat i mbárach," ars' ise,
"mar bhéarfaidh mise súiste dhuit nach mbéidh tú i
n-an' a bhriseadh, agus, mar' mbídh an chruach choirce
buailte agat roimh luighe na gréine, is gearr é do
sheal ar an saoghal seo, dá mhéad d'urrudhas agus
d'fhearamhlacht cholna-""Déan do dhícheall, a chailligh an diabhail! mar
b'fhéidir, nuair a ghealfadh an lá i mbárach, go mbeitheá
ar lár."Bhí go maith's ní rabh go dona. D'fhág an buailteoir
an sgioból agus chuaidh an tsean-chailleach go dtí fear
an tighe le n-a casaoid i n-aghaidh an bhuachalla, agus


L. 5


ní fhuair sí acht bog-shásadh uaidhe, mar bhí spéis mhór
aige ins an mbuachaill, mar bhí fhios aige nach rabh aon
chnáimh fhallsa i n-a chorp agus thuig sé gurb ise a bhí
ag déanamh na héagcóra agus gurb í a bhí lochtach agus
nach é an buachaill. Níor thaithnigh an sásadh a fuair sí
léithe agus dá bhárr sin bhí rún díoghaltais aicí i n-aghaidh
an bhuailteora agus dubhairt sí go mbeith an báire léithe-
se lá eicínteacht eile.Bhí go maith, a chumhlódair. Nuair a gheal an lá ar
maidin, b'áin leis an gcailligh an buachaill a chur ag
bualadh an ghráin, acht níor thug mac a mic a chead
sin doí, mar bhí an talamh le treabhadh is le riaghlughadh,
le n-a ollmhughadh i gcóir an chuir, agus thug an buachaill
a sheisreach capall leis i gceann céachta, cuingeannaí
is cliath 's nuair a thug sé an méad sin go dtí an
gort, bhí sé sé lá na seachtmhaine ag cur na gcloch
a bhí i n-íochtar i n-uachtar, agus i rith an ama sin ní
rabh aon dréim ag an gcailligh leis. Níor ghoill
dócamhal na hoibre ar an mbuachaill agus 'na dheith
sin bhí rud eicínt aisteach ag gabhail dó nár fhéad sé
meabhair ar bith a bhaint as, mar, gach uile mhaidin
nuair a dhúisigheadh sé, budh geall maith a chnámha le
duine a mbeith urlaidhe ag urlaidheacht as a chionn ar
feadh na hoidhche, agus bhíodh sé chomh sladtha sin is gur
ar éigin a b'fhéidir leis a chuid éadaigh a chur air agus
ní rabh fhios aige ó thiar an domhain go dtí thuar an
domhain goicé budh sgiall dó.Bhí go maith 's ní rabh go dona. Is mór a bhí ag
dul ann, mar bhí sé ag meath agus ag cailleadh a
dhatha, a ailt ag stroncadh agus a chnámha ag seargadh,
agus crom-shlinneáin ag tidheacht ann le dócamhal
tuirse, agus croidhe mo chréatúir i mbun a choise le
mhéad a bhróin, a bhuaidhridh agus a bhrisidh croidhe, mar nár
ghoill aon obair lae ariamh air go dtí an tráth sin,
agus bhí sé chomh claoidhte sin go rabh a iosgadaí ag
lúbadh faoi le mhéad a lagair dh'aindeoin go rabh neart
bídh agus dighe ag dul faoi n-a chrios, agus i ndeireadh
na seachtmhaine, a ghrádh, bhí sé ag tabhairt a bhaile an
áirnéis agus casadh sean-bhean aosta liath leis, agus


L. 6


chuir sí forán cainte air. Sheas siad tamall ag
comhrádh agus d'iarr sí dhe cé an t-ádhbhar a rabhthar
dá chlaoi chomh mór, "mar," ars' ise, "i dtoiseach
na seachtmhaine bhí tú reamhar beathuighthe agus aghaidh
bhreágh shochmaidhe agat. Anois atá do leicionn glas
agus do dhá shúil sluigthe siar in do cheann, do shnuadh
imthighthe agus dath na créafóige ar d'aghaidh."Thoisigh seisean ag innsint dhoi mar atá innstí agam-
sa, agus nuair a bhí deireadh le n-a bhriathra, "Mo
thruaighe thú!" ars' ise, "'sí an sean-draoidheadóir
atá ag imirt a tréaraidheacht' ort, agus tá sé i n-am
agus thar am creapall a chur uirthí is, mur' gcuirtear
go luath, is gairid an bás uait-se. Comharsain mise
leat-sa," ars' ise, "mar atá mé in mo chomhnuidhe
ins an teach údaidh thall agus tá mé ag tabhairt cuireadh
dhuit a thidheacht tamall de'n oidhche anocht ag
cuartaidheacht againn, agus b'fhéidir go mbéidhinn i n-an'
comhairle do leasa do thabhairt dhuit."Bhí go maith. Thaithnigh comhrádh na caillighe leis an
mbuachaill agus gheall sé dhoi go dtiocfadh sé. Sheol
sé a bhaile an áirnéis, agus cheangail sé gach uile
cheann aca le n-a mbuarach féin. Nuair a bhí sin
déanta aige, chaith sé séaras na hoidhche, agus fuaidh
sé ag cuartaidheacht go dtí teach a chomharsan
réamhráidhte,'s nuair a thainic sé isteach bhí fearadh na
fáilte roimhe, mar bhí cailín óg sa teach i gcruth a
pósta agus chuir sí spéis mhór sa mbuachaill ó'n gcéad
uair a chonnaic sí é, agus sin é a chosain é ó'n mbás,
mar budh mhaith le bean an tighe é bheith aicí mar mac-
chliamhain, acht ins an tráth sin níor leig siad ortha
féin go rabh an rún sin aca; acht cébí sin de, a ghrádh,
hubhradh leis suidhe i mbun a chosa agus deasughadh leis
an teinidh. Shuidh sé agus thoisigh bean an tighe ag
comhrádh leis:-"Anois," ars' ise, "caithfidh urrudhas na gcéadta
bheith annat, nuair nach bhfuil tú marbh roimhe seo mar
ngeall ar an rath atá an draoidheadóir caillighe a chur
ort gach uile oidhche, agus bíodh fhios agat, a ghrádh,"
ars' ise, "nár sheas aon bhuachaill leobhtha leis na


L. 7


bliadhanta thar dhá lá nó trí, mar nach bhfuil aon
draoidheadóir le fágháil is milltighe ná í, agus bhéar-
faidh mise comhairle dhuit-se anois agus 'sí comhairle
do leasa í, agus má ghníonn tú mo chomhairle, béidh
an báire leat, agus mur' ndéanfaidh, béidh alla na
héagcaoine ort. Béidh tú ag bualadh i mbárach ins an
sgioból, agus, mur' bhfuighidh tú athrughadh súiste thar
an gceann a bhéarfas sise dhuit, béidh tú in do stolp
tráthnóna, mar nach bhfuil aon ádhmad ag fás fhóireanns
do shúiste nach gcuirfidh sí draoidheacht air acht coll
agus cuileann, agus déan thusa súiste ar maidin.
Fágh buailteán coll, colpán cuilinn, urlár lom agus
aon phunann, agus 'léir mar bhéas tú ag bualadh,
tabhair iarraidh do'n bhuailteán faoi'n gcochan agus
caith an cochan de'n iarraidh sin eidir an dá shúil
uirthí, i gceann a rádh, "A chailligh gan fhéidhm,
coinnigh an cochan craitthe uaim," agus níl aon chor
draoidheachta i n-a corp nach gcuirfidh sí thar a riocht
ag iarraidh pléisam a dhéanamh dhíot-sa, agus, nuair a
sháróchas uirthí, tiocfaidh meir-bháinidhe uirthí agus fág-
faidh sí annsin thú is ní fheicfidh tú í níos mó go
maidin, mar coinneochaidh sí uait go mbídh tú in do
chodladh agus, mur' ndéanfaidh tú mar déarfas mise
leat, solus an lae athrughadh i mbárach ní fheicfidh tú,
mar cuirfidh sí de'n tsaoghal thú ins an oidhche i mbárach
mar ngeall ort an bhuaidh fhagháil uirthí le athrughadh
súiste. Anois, a mhic mo chroidhe, nuair a rachas tusa
a chodladh ins an oidhche i mbárach bíodh ruadhóg agat
agus ceangail thart thimcheall d'ordóige é agus cuir
trí ghlas-shnaidhm teannta air i riocht go mbéidh sé do
do chrádh, agus fuiling nimhneas na ruadhóige ar an
gcaoi go gcoinneochaidh sé thú in do dhúiseacht, mar,
nuair a mheasas sise go mbéidh tú in do chodladh,
tiocfaidh sí isteach in do shiúmra agus béidh srian léithe
i n-a láimh. Má tá tú in do chodladh nuair a thiocfas
sí isteach, craithfidh sí an srian as cionn do chinn ins
an leabaidh agus le mhéad a draoidheachta éireóchaidh
tú aniar aicí in do chapall agus cuirfidh sí an srian
ort. Bhéarfaidh sí amach thú agus gabhfaidh sí ag


L. 8


marcaigheacht ort agus cuirfidh sí luas sinneáin gaoithe
Mhárta fút ar fud na tíre agus sin é an rath a chuir
sí ar gach uile bhuachaill a bhí romhat agus a chuir sí
ort-sa ó thainic tú aici. Anois, nach bhfeiceann tú gur
beag an dochar dhuit a bheith tuirseach marbh sáruighthe
agus gan fios a bhríghe agat? Agruighim thú anois gan
tuitim in do chodladh agus, má mheasann tú go mbéidh
suanaidheacht chodlata ort, fáisg an ruadhóg níos tinne
agus, an chéad uair a thiocfas sí isteach in do shiúmra,
searg thú féin is cuir méanfhadhach asat. Bhéarfaidh sin
le rádh dhuithe-se go bhfuil tú 'do dhúiseacht is gabhfaidh
sí amach. Ní dhéanfaidh sí aon mhoill go dtigidh sí ar
ais, 's nuair a thiocfas, bí ag tionntódh agus ag barr-
thionntódh, is nuair a fheicfeas sí thú ar an gcuma sin,
is gearr an fhaillighe a dhéanfas sí agat, agus a mhic
mo chroidhe, tiocfaidh sí an treas uair agus gal dubh-
dhraoidheachta as a béal le mhéad a báinidhe agus, nuair
a thiocfas, bí ag socrughadh ceannádhairt do leabtha, 's
nuair a fheicfeas sí thú ar an gcuma sin, ní rachaidh sí
amach gan forán a chur ort, agus, ar ndóigh, tabhair
freagradh uirthí 'léir na ceiste. Nuair a fhágfas sí do
shiúmra, ní chuirfidh sí íognódh ort an oidhche sin, agus
ar an móiméid a ghoireas an coileach éirigh agus cuir
ort do chuid éadaigh, téirigh do dtí a siúmra agus ní
baoghal duit nach mbéidh sí i n-a codladh; béidh an srian
crochta as cionn ceannádhairt na leabtha. Beir in
do láimh air, craith trí huaire as a cionn é agus
éireochaidh sí aniar agat i n-a láir chapaill. Cuir
an srian uirthí agus déan mar is toil leat annsin.
Sin í mo chomhairle-sa dhuit, agus, mur' gcoimhlíonaidh
tú í, béidh aithreachas ort lá i ndiaidh an mhargaidh.""Go rabh mhíle maith agat," ars' an buachaill, "agus
tá mé faoi chomaoin mhóir agat, agus má mhairim,
cuirfidh mé comóradh ort. Déanfaidh mé do chomhairle,
mar 'sí comhairle mo leasa í. Slán leat anois, agus
gheobhaidh mé an bhuaidh ar an draoidheadóir,"D'imthigh an buachaill leis, a ghrádh, agus é ag
smaoineadh ar chomhairle na mná, agus, nuair a shroich
sé teach a mháighistir, bhí sé i n-am codlata. Chuaidh sé


L. 9


a chodladh, agus ar ndóigh, ní rabh sé i bhfad sa
leabaidh nuair a thuit sé 'na chodladh, agus ag éirghe
dhó ar maidin bhí an tuirse chéadna air. Rinne sé an
súiste mar atá ráidhte agus thoisigh sé ag bualadh le
buailteán coll, colpán cuilinn, urlár lom agus aon
phunann.Bhí an tsean-chailleach ag crathadh an chochain uaidhe
agus a dhá súil ag gol amach ar a ceann le báinidhe
agus mire. Nuair a bhí a cumhacht draoidheachta ar lár
agus eisean 'ghá dalladh le cochan d'fhág sí é ar uair
an mheadhoin lae agus ars' ise, nuair a bhí sí ag
imtheacht: "Ní rachaidh leat, agus mo mhallacht do bhéal
do mhúinte."Le sgéal gearr a dhéanamh de'n sgéal fada, a ghrádh,
bhí an chruach choirce buailte ceangailte agus roillte
aige i n-am dinnéir,'s nuair a d'ith sé a dhinnéar, shiubhail
sé amach ar fud na machaireachaí, mar nach rabh aon
fhonn oibre air le mhéad a bhróid mar ngeall air an
bhuaidh fhágháil ar an tsean-chailligh agus b'fhuide leis
ná a shaoghal nó go dtiocfadh an oidhche, mar bhí sé
lán`-chinnte go gcuirfeadh sé an chailleach agus a cuid
draoidheachta ar lár agus, dá gcuirfeadh, mheas sé go
mbeith sé ag rinnc mhacrais as sin amach.Leis an sgéal a chríochnughadh, a ghrádh, bhí sé ar na
smaointe sin go dtainic an oidhche, agus, nuair a
thainic, rinne sé obair na hoidhche mar budh gnáthach
dó, agus ní fhaca sé an tsean-chailleach ar an bhfad
sin. Nuair a mheas sé go rabh sé i n-am codlata
chuaidh sé a chodladh agus cheangail sé an ruadhóg
fuinte cruaidh mar atá ráidhte, agus, acht mar' beag
go rabh an ruadhóg dá chrádh, thuitfeadh sé 'na chodladh,
mar ngeall ar dhócamhal tuirse, acht, a chumhlódair na
cruinne, ní rabh sé i bhfad i n-a leabaidh no go dtainic
sise isteach i n-a shiúmra 's, nuair a thainic, níor labhair
sí húth ná háth, agus thoisigh seisean ag casachtaigh agus
ag méanfhadhach, agus thug sin le rádh dhuithe-se go rabh
sé 'na dhúsacht, agus amach léithe mar bhuailfeá aithinne
dearg ar a cluais. Ní dhearna sí mórán faillighe go
dtainic sí ath-uair, agus bhí seisean ins an am céadna


L. 10


ag tionntódh agus ag barr-thionntódh agus amach
léithe-se mar sgal teintrighe. Bhí sé ag teannadh le
uair an dó-dhéag agus níor thráth d'á fhaillighe dhoí é,
mar d'fhill sí an treas uair go dtí a shiúmra, agus
ins an tráth sin bhí sé ag socrughadh ceannádhairt a
leabtha, agus ars' ise leis:-"An n-é nach bhfuil tú in do chodladh go fóill?""Níl, muise," ars' eisean, "ná ní chodlóchaidh mé
go maidin, mar atá clagadh fola ag cur as dom de
bhárr dianas m' obair lae.""Mur bhfághaidh tú fóiríthin," ars' ise, "go
dteannaidh ort," agus ar leagan do shúl, d'fhág sí an
siúmra agus fhobair nach ndearna sí dhá leith de
chomhnlaidh an dorais ag gol amach doí le mhéad a
báinidhe.D'éirigh seisean as a leabaidh chomh héasgaidh le
gealbhann, agus, nuair a chuir sé air a chuid balcaisní
éadaigh, shiubhal sé go mín réidh socair go dtí siúmra
na sean-chaillighe, agus, a ghrádh, nuair a sheas sé ag
colbha na leabtha, thairneochadh sí bath bodhra as coillte
le n-a srannadh le mhéad a trom-chodlata. Dhearc sé
as cionn a leabtha, agus bhí an srian annsin as comhair
a dhá shúl. Rug sé ar an srian i n-a láimh agus thug
sé trí chrathadh de'n tsrian as a cionn, agus d'éirigh
sí aniar i n-a láir dheas shlíoctha choimsire, agus i
nDómhnach, a ghrádh, chuir sé an srian uirthí agus rinne
sé a ceannaireacht amach go dtí 'n tsráid. Chuaidh sé
ar a muin, agus theann sé an béalmhach i n-a béal,
mar bhí sé ag brath ar coisidheacht a bhaint aistí, agus
as go bráth leis, a chumhlódair, ar fud-na tíre, agus
coisidheacht ar choisidheacht acht budh in í fhéin an
choisidheacht.Nuair a bhí sé ag tarraint i ngar do'n lá, bhí an
marcach ar a bhealach a bhaile, agus ar thaoibh an bhóthair
casadh ceardchaidh leis, agus a bhaiste, bhí an gabha sa
gceardchaidh an tráth céadna. Thuirling an marcach
agus thug sé an láir isteach agus ars' eisean leis an
ngabha:-"Bheithinn buidheach dhíot dá gcuirtheá cruidhthe
ar mo láir."


L. 11


Bhí bruith a ladhar ar an ngabha ag freastal ar
an marcach, mar shíl sé gur bhain sé le sluagh sídhe na
gcnoc is chuir sé an bior cruadhach sa teinidh, 's nuair
a bhí sé gorthaí aige, leag sé ar an inneóin é agus
thoisigh an t-urlaidhe ag urlaidheacht, agus ní rabh sé
i bhfad ná i ngearr ag déanamh na gcruidhthe agus 'ghá
gcur ar an láir. Thug an marcach luach saothair dhó,
agus amach leis, agus ní bréag nár thug sé an lasg
doí nó gur shroich sé an baile. Nuair a shroich, thuirling
sé agus thug sé isteach í go dtí a siúmra, bhain sé an
srian dí 's nuair a bhain, bhí sí i gcumraidheacht mná,
mar bhí sí cheana, agus cruidhthe ar bhois a dhá lámh agus
ar dhá bhonn a cos, agus gan smeach i n-a cluais,
mar bhí a cuid fola tugtha mar ngeall ar na táirngní
cruadhach a bhí ins na cruidhthibh. D'fhág sé ar an gcuma
sin í agus chuaidh sé a chodladh.Ar maidin nuair a d'éirigh muintir an tighe, bhí
iongantas orthú nuair nach rabh an tsean-chailleach i
n-a suidhe, mar budh í an mochóir ab' fhearr a bhí sa teach
i gcomhnuidhe í, agus shiubhail fear an tighe go dtí a
siúmra go bhfeicfeadh sé cé bhí ag cur as doí, 's nuair
a chonnaic sé an radharc a bhí roimhe, fhobair nár thuit
an t-anam as. Gháir sé ós árd; agus chruinnigh muintir
an tighe i n-a thimcheall agus d'fhiafhruigh sé díobhtha an rabh
fhios ag éinne aca cé thug an aoid sin ar a mháthair
mhóir.D'fhreagair an buachaill é agus dubhairt sé gur eisean
a bhí ciontach, agus thoisigh sé ag innsint faoi dhraoidheacht
ná caillighe agus gach ní atá innstí agam-sa thríd an
sgéal, agus, nuair a bhí deireadh le n-a chuid briathra, thug
fear an tighe breitheamhnas fábharach ar an gcoir, mar budh
fear socair cóir a bhí ann, agus thuig sé gur thuill an
sean-draoidheadóir an méid a fuair sí, mar nár thug
sé milleán ar bith do'n bhuachaill faoi, agus choinnigh
sé é mar buachaill aimsire a fhad 's budh toil leis fanacht,
agus bhí deireadh le éagcóir na mbuachaillí ó cuireadh
an sean-chailín ar lár.D'fhan sé tamall dá shaoghal ag a mháighistir no
gur chruinnigh sé bunachar beag, agus, nuair a bhí sin


L. 12


bailighthe aige, phós sé inghean "bhéil a mhúinte"
agus deir siad go raibh banais shultmhar aca agus go
bhfuair sé fhéin agus a chéile saoghal fada, agus ádh
agus amhthas orthú, agus sin é an sean-fhocal mínighthe
mar chuala mise é, is ná bígidh ag casaoid air, mar tá
sé thar bárr.


L. 13


Sgéala ar Pholl Tighe ó Leó
Leobháin.I bhfad ó shoin ins an tsean-aimsir bhí cleasa lúith
an-fhairsing i n-Éirinn agus go mór-mhór i gCúige Chonnacht.
Bhíodh ógánaigh na tíre fruilthigh'e i n-aghaidh a chéile ag
camánacht agus ag imirt liathróide.Bhí go maith 's ní rabh go dona. Bhí seadairí
fearamhla Chúige Chonnacht i n-an' buaidh a thabhairt i
n-aghaidh ógánaigh ar bith a thiocfadh i n-a n-aghaidh as
cúige ar bith eile i n-Éirinn. Bhí i measg báireoirí
Chúige Chonnacht aon chamánaidhe amháin agus ní rabh aon bhoc
báire i n-Éirinn ab' fhearr ná a bhí aige agus áit ar bith
a théidheadh camánaidhthe Chúige Chonnacht, bhíodh an
báireoir seo i gcomhnuidhe i n-a chúl báire acú.Bhí go maith, a dhearbhráthair mo chroidhe, gur thárluigh
camánaidhthe as Cúige Uladh Éireann do dtí Cúig'
áluinn Chonnacht agus bhí na hUltaigh seo an-diabhalta
aclaidhe 'léir aclaidheacht' ailt, agus mheas siad go rabh sé
ar a gcumas an bhuaidh a thabhairt as Connachtaibh leof.Nuair a thainic an dá fheadhnach chum treasa ar
mhachaire na liathróide, sheas an dá chúl báire os comhair
a chéile agus ars' an t-Ultach leis a' gConnachtach:"Caillfidh mise leagaint nó bhéarfaidh mé treis liom
indiu."D'fhreagair cúl báire Chúige Chonnacht é agus ar
seisean:"Tá treis agus buaidh agam-sa agus ag m' fheadhnach fear
leis na bliadhanta agus má tá tusa agus do chuid camánaidhe
i n-an' treis bhuanamhail a thabhairt uaim indiu, ní
imreogha mise aon bhoc báire fhad 's beo mo cheann."Leis sin, a dhearbhráthair mo chroidhe, buaileadh an
báire agus ins an áit ba te ba teann, acht camánacht ar
chamánacht, acht budh in í fhéin an chamánacht. Budh é


L. 14


cúl báire Chúige Chonnacht a bhuail an chéad bhoc agus chuir
sé an liathróid go dtí an góraidhe íochtair.Nuair a chonnaic na hUltaigh an boc báire a bhí aige-
san, bhí siad ar a gcosaint air as sin amach, acht mar
sin féin bhí na hUltaigh ag fágháil an chuid-is-measa
de'n mhasladh agus nuair a bhí an chéad leath-uair caithte
budh le camánaidhe Chúige Chonnacht an lámh i n-uachtar
agus 'fhad 's bhí siad ag tarraint a n-anáile agus ag ithe
tonóladh beag bídh, bhí na hUltaigh an t-am céadna ag
cothughadh riaghla faoi rún i n-a measg féin, an báireoir
lúthmhar bhí ar thaobh Cúige Chonnacht a chreapall, dá
mb'fhéidir leof é, agus, dá dtiocfadh leobhtha é an dó-
bheart sin a chomhanlladh agus an báireoir fearamail sin a
lot, go mb'fhurust dhóbhtha treis fhágháil an darna leath-
uair.Bhí go maith, a chumainn na gcumann. Nuair a
d'ionnsuigh na camánaidhthe a chéile ath-uair, bhí na
hUltaigh borb agus an-diabhalta colgach agus thoigh siad an
ceath'ar ba lúthmhaire coiscéim le coinneáil i ngar do
bháireoir Chúige Chonnacht agus le cor coise a thabhairt dó
ar dheiseal ná treiseal, áit ar bith dá mbeith sé ar an
machaire.Choinnigh siad i n-a aice, agus i gcóir ná i n-éagcóir, dá
mb'fhéidir leof é, thugadh siad iarraidh leagaint faoi,
agus nuair nach rabh na hUltaigh ag treisiughadh ar na
Connachtaigh, mhéaduigh a mbáinidhe nídh ba bhuirbe ná
bhí siad agus ní rabh ann annsin acht cor coise i bhfus agus
cor cramóg thall agus muinéal lag i n-íochtar agus, le
sgéal gearr a dhéanamh de'n sgéal fada, le chomh
borb agus d'ionnsuigh an dá fheadhnach fear a chéile,
loiteadh agus leonadh an fearr-is-bárr dho fheadhnach na
n-Ultach agus dheamhan a thúisge bheith fear acú loitthe ná
bhíodh camánaidhe eile úr-nua ar a' machaire agus, a ghrádh
mo chroidhe, níl léigheadh ná innsint sgéil ar na sluaighte
daoine bhí i machaire na liathróide an lá sin as ceithre
ceárda na hÉireann agus, a dhearbhráthair mo chroidhe,
loiteadh agus leonadh an oiread sin de na hUltaigh agus, sul
má rabh uair na camánachta caithte, ní rabh aon fhear
acú le áit an chamánaidhe toisigh a bhí acú a thógáil,


L. 15


mar b'éigean dó suidhe i mbun a chosa, mar ngeall
ar ubhall a leise a chur as áit, agus, nuair a chonnaic
na hUltaigh go rabh na Connachtaigh ag treisiughadh orthú
agus go rabh easbhaidh camánaidhe orthú, shíl siad an imirt
a chur ar gcúl agus ní thiubhradh na Connachtaigh an cead
sin dóf, acht dubhairt siad leobhtha a rogha fear a
thoghadh as an sluagh a bhí ag faire ar an imirt agus leis
sin fuaidh cúl báire na n-Ultach ag tóraidheacht
chamánaidhe agus ní rabh aon fhear dár iarr sé nach rabh
sgáthmhaireacht orthú a dhul ag camánacht i n-aghaidh na
gConnachtach mar ngeall ar a bhfearamhlacht agus a
n-aclaidheacht ailt agus nuair a theip na hUltaigh go léir
ar an gcúl báire, d'fhás báinidhe mhór air agus ar seisean
leobhtha:"Baistim faraor oraibh, agus shíl mé go rabh sibh níos
misneamhla ná tá sibh, a chladhairí gan maith gan
maoin!"Rug sé ar a chamán agus amach leis i gcionn a chuid
oibre aríst agus lean fear é agus ar seisean leis:"Níos túisge ná gheobhfas na Connachtaigh buaidh
orainn indiu, gabhfa mise ag camánacht leat-sa.""Mo sheacht grádh thú!" ars' an cúl báire leis."Go rabh maith agat," ar seisean, "agus tá sé chomh
córta dhamh-sa seasamh do Chúig' Uladh annseo indiu
agus tá sé dhuit-se agus, le dhul níos fuide ins a' sgéal,
is sagart óg mise agus nuair nach bhfuil aon fhear eile
as bhur gcúige chomh misneamhail le seasamh i n-aghaidh na
gConnachtach, seasfaidh mise i n-a n-aghaidh agus caillfidh
mé leagaint nó bhéarfamuid treis agus buaidh ó na
Connachtaigh indiu,"B'fhíor a' sgéal, a dhearbhráthair. Rug an sagart óg
ar a' gcamán agus thóig sé a áit i n-a chamánaidhe thoisigh
agus gan bhréig agus gan mhagadh, ba mhaith an buille camáin
a bhí aige agus nuair a bhí sé dó nó trí de mhóiméid ag
camánacht, bhí dhá ghóraidhe fagháilte aige agus, a dhearbh-
ráthair mo chroidhe, budh in í an uair a thoisigh an
teangamháil dháríribh agus, le dhá fhocal a chur i n-aon fhocal
amháin, shíl na Connachtaigh go mbudh leobhtha buaidh, acht,
a chumainn na gcumann, dheasuigh cúl báire na gCon-


L. 16


nachtach i n-aice an tsagairt agus as sin amach dheamhan
cor ná cleas d' fhéad an sagart a chur dhe' mar bhíodh
an cúl báire le n-a sháil agus 'nDomhnach ba mhaith an
mhaise do'n tsagart é, 'ch uile uair a bhéarfadh cúl
baire na gConnachtach iarraidh buailte ar a' mbáire
thugadh an sagart cor coise dó agus 'nDomhnach bhain sé
trí ná ceathair dho leagaint talmhana as agus nuair a
chonnaic báireoirí Chúige Chonnacht go rabh a gcúl
báire dhá chlaoi, thoisigh siad ag cailleadh a misnighe agus
bhí na hUltaigh ag déanamh díoghbhála móire dóbhtha.Bhí go maith. Nuair a bhí an t-am ag ionnsuighe thart
thug an sagart iarraidh eile faoi chúl báire Chúige
Connacht agus, má thug, ní dheachaidh leis. D'éirigh cúl báire
na gConnachtach de chothrom talmhana agus thug sé cor coise
do'n sagart agus chaith sé i ndiaidh a mhullaigh d'aon tuairt
amháin é i n-aghaidh na talmhana agus briseadh cnámh a
ghealracháin agus, a dhearbhráthair mo chroidhe, le chomh cráidhte
agus cráidheadh croidhe an tsagairt, thug sé a mhallacht do
chúl báire na gConnachtach agus budh é ainm an chúil bháire
Ó Leó Leobáin agus, le innsint go soilléartha i dtaobh an
dá fheadhnach camánaidhe, ba leis na Connachtaigh buaidh
agus, 'léir lucht innsint an sgéil seo, hubhradh nár
buaileadh aon bhoc báire insa machaire sin ar feadh na
mbliadhanta agus ní gan ádhbhar agus seo é an t-ádhbhar:'Léis an tsagairt a mhallacht a thabhairt do Ó Leó
Leobáin, bhí sé chomh stainceamhail i n-a intinn agus nach
n-umhlóchadh sé do'n sagart agus nach n-iarrfadh sé
maitheanas air agus nuair nach ndeárna sé sin, d'éirigh na
daoine glonnmhar i n-a aghaidh agus dhearc siad air mar
fhear corr agus ní'l aon lá dá n-éirigheadh a chomhursanaí
nach ar a theach bhéarfadh siad an chéad amharc, théinte
go bhfeicfeadh siad a theach leagtha nó é fhéin crochta i
n-aghaidh a bhalla mar ngeall ar mhallacht an tsagairt
bheith as a chionn. Bhí siad mar sin ar feadh mórán
bliadhanta agus dheamhan breis ar bith a d'éirigh dhó. Bhí
móirsheisear deirbhshiúrachaí ag Ó Leó Leobáin agus triúr
dearbhráithreachaí. D'éirigh muinntear na tíre chomh
glonnmhar sin i n-a n-aghaidh agus nach labhróchadh siad
leobhtha ar aonach ná ar mhargadh agus b'éigean do mhuinntir


L. 17


an tighe sin a saoghal a chathadh díomhaoineach, mar nach
bhfuigheadh siad éinne a phósfadh iad mar ngeall ar
mhallacht an tsagairt.Thinn Dia leobhtha go bhfuair siad saoghal fada, agus i
leabaidh iad a bheith ag gol un donacht' 'sé a' chaoi
a ndeachaidh siad 'un feabhais agus 'un saidhbhris agus dá mhéad
a gcuid saidhbhris ní bhfuigheadh éinne de'n chlainn
inghean compánach ar bith le n-a bpósadh agus bhí an gárla
céadna ar na dearbhráithreachaí - ní bhfuigheadh siad aon
bhainchéile agus, a dhearbhráthair mo chroidhe, leis an sgéal
gearr seo a dhéanamh níos giorrtaighe, 'léis mórán
bliadhanta fuair cúigear de'n chlainn inghean bás agus
mhair beirt acú agus an ceath'ar dearbhráithreachaí, agus a
ghrádh mo chroidhe, gan bhréig is gan mhagadh, bhí siad i
n-aois leanbaidhe an tráth seo agus bhí intinn an-chorrach
ag Ó Leó Leobáin nuair nach rabh duine ar bith a bhain
dá shliocht aige le n-a shaidhbhreas fhágáil acú agus, le mhéid
na haoise bhí acú, ní rabh éinne rugadh le n-a linn
saoghlach bliadhanta roimh an tráth a rabh muirighin an
tighe seo i n-aois leanbaidhe agus bhí cáil Ó Leó Leobáin
go fada 's go gearr i dtaobh a ghnímh ghaisgeamhail
camánachta, agus bhí fhios aige sin go maith agus bhí sé fhéin
agus a thriúr dearbhráithreachaí aon oidhche amháin 'na suidhe
a chois na teineadh agus iad ag caint eatorrú féin i
dtaobh a n-óige agus 'léir mar bhí siad ag caint níor
airigh siad an oidhche dhá cathadh go rabh sé i n-a
mheadhon oidhche agus nuair a thug siad faoi deara an
tráth d'oidhche bhí sé, bhí siad ag triall ar dhul a chodladh
agus sul már shroich siad a leabaidh, buaileadh craig ar an
doras, agus bhí sgáthmhaireacht orthú dhul go dtí an doras,
mar nár mhúch fear ná bean a ndoras os cionn leith-
chéad bliadhain roimhe sin.Acht cé 'bíth sin de, ghlac Ó Leó misneach agus d'fhosgail
sé an doras agus nuair a d'fosgail bhí fear i n-a sheasamh
i n-aghaidh na hursan agus ar seisean le Ó Leó:"A' dtiubharthá dídean na hoidhche dhom i n-onóir do
Dia agus do Mhuire."


L. 18


"Bhéarfad," ar seisean leis, agus thainic an coimhightheach
isteach agus shuidh sé i mbun a chosa, a' déanamh a ghoradh
ag an teinidh, mar bhí sé i n-a chall.Dheamhan húth ná háth a labhair muinntear a' tighe leis
acht amháin Ó Leó agus shuidh sé le n-a ais agus ar seisean
leis:"Bhfuil dochar dhom fiafhraighe dhíot cé thú fhéin ná
cé as ar thárla tú?""Maiseadh, 'dheamhan dochar dhuit," ars' an coimhthigh
each, "fiafhraighe dhíom; bráthair mise agus bhí mé ag
brath ar dhul a bhaile, acht i n-a leabaidh sin cuireadh
amugha mé agus níor fhéad mé mo bhealach a dhéanamh agus
ar m' fhocal duit, bhí mé beagnach casgartha nuair a
chonnaic mé an solus ar a' bhfuinneoig agus tharrainn mé
ar an solus le dídean an tighe fhágháil, mar tá aistir
fhada romham ar maidin.""Tá fáilte agat," arsa Ó Leó, "fanacht annseo
ar feadh seachtmhaine, má's maith leat é; acht, a dhuine
chóir, ó's dhuit atá mé dhá innsin, níor sheas éinne ar
an urlár seo os cionn leith-chéad bliadhain acht muirighin
an tighe, go dtainic tusa anocht."."Úbú," ars' an bráthair, "bhfuil tú dháríribh, nó go
cé an t-ádhbhar a bhí ag do chomharsanaí bheith chomh mío-
rúnmharach sin in d'aghaidh?""Innseogha mé sin duit, a bhráthair mo chroidhe," agus
a léaghthóirí, thoisigh Ó Leó Leobáin ag innsint do'n
bhráthair gur innis sé focal ar fhocal dó mar tá
inniste agam-sa dhaoibh-se agus, nuair a bhí tús agus deireadh
an sgéil ag an mbráthair, dubhairt sé le Ó Leó agus
muinntir an tighe a bhí 'na chuideachta a dhul ar
faoisdin i n-ainm Dé, agus faoisdin mhaith íonráilte
dhéanamh le croidhe buaidheartha cráidhte agus go maithfeadh
Dia a gcuid peacaidh dhóf.D'fhreagair Ó Leó Leobáin é agus dubhairt sé leis nach
n-ísleochadh siad aon ghlún faoi shagart fhad 's bheith
siad beo agus go bhfanfadh siad mar bhí siad agus nach
ndearna mallacht an tsagairt díoghbháil ar bith dhóf
acht ádh agus amhtar a thainic orthú le linn na mallachta,
agus ann sin nuair a thug an bráthair faoi deara nár


L. 19


fhéad sé a gcuir i mbealach a leasa, dubhairt sé leobhtha
nach gcodlóchadh sé faoi chreata tighe ar bith a rabh
mallacht sagairt as a chionn agus ar seisean:"Ní'l lá dá fhad nach dtigeann a thráthnóna agus 'sé a
fhearacht sin libh-se é. Thug Dia saoghal fada dhaoibh agus
go mór-mhór dhuit-se, a Óil! le aithrighe dhéanamh in do
pheacaidh agus mur' ndéanfaidh tú, bí cinnte, bíodh sé
luath ná mall, go dtuitfidh tú faoi ghnúis Mhic Dé!"Ní dhearna an bráthair ceo na frighde acht siubhal
amach as a' teach agus leis an driopás a bhí air ag imtheacht,
dhearmad sé a thriubhas a chroch sé ar a' bpionna bhí i
n-aghaidh an bhalla nuair a thainic sé isteach i dtoiseach
agus nuair a bhí sé thimcheall 's ceathramha míle ó'n teach
thug sé faoi deara gur dhearmaid sé a thriubhas agus d'fhill
sé ar ais i gcoinne a thriubhsa agus nuair a thainic sé
as comhair an tighe, ní rabh de'n teach 'na sheasamh
roimhe acht an méid de'n bhalla a rabh a thriubhas crochta
air. Shín sé a lámh agus thóig sé an triubhas de'n phionna
agus ar a' móiméid ar thóig bhí teach Ó Leó Leobáin agus
a rabh ann sluigthe síos go fíor-íochtar na talmhana agus
ní'l 'fhios ag fear le fágháil daimhneacht an phuill sin
agus sin é brígh ughdair "Phuill Tighe Ó Leó Leobáin,"
agus tá an focal sin beo i mbéal na seandaoine go
fóill agus tá súil agam go mbéidh brígh agus ciall an fhocail
beo go bráth nuair a chuirfhidhear an sgéal seo i gcló.
Sin dhaoibh uilig é agus beannacht Dé le hanam na marbh.


L. 20


Gobán Saor agus a Mhac.Seo sgéala ar Ghobán Saor agus a mhac, mar shíl
Gobán go mbudh é a mhac dlisteanach féin a bhí
ann, acht i n-a leabaidh sin budh mac altroma dhó é.Ins an tsean-aimsir nuair a mhair Gobán Saor bhí
sé 'na chomhnuidhe i gCill Ghobáin ag Cartún míle ó
dtuaidh de Chill Alaidh. Bhí Gobán pósta agus clann
inghean uilig thainic ar a shliocht. Bhí tíoránach a bhain
do chreideamh na bpágánach i n-a chomhnuidhe an taobh
thoir ó dtuaidh de'n choinéal agus 'sé ainm an choinéil
Coinéal Ráth-Frannaigh agus budh é ainm an tíoránaigh
Frannaigh Mór, agus 'sé an t-ainm atá ar an áit a
rabh sé 'na chomhnuidhe Ráth-Frannaigh, agus tá an
coinéal seo mar thórainn eidir Cill Ghobáin agus Ráth-
Frannaigh, agus tá Droichead Phámarstúin déanta ar
an gcoinéal seo, nó an sean-ainm Droichead an
Chaisleáin Riabhaigh.Bhí go maith 's ní rabh go dona. Bhí Frannaigh Mór
mar deir na seanchaidhthe i n-a fhear an-diabhalta
madramhail agus mar ngeall ar an gcumhachta bhí aige
'léir urrudhais bhí sé in-a fhear mí-riaghalta domblasach,
agus budh chuma leis céard a dhéanfadh duine ar bith
ná ní ar bith acht a bháinidhe fhéin a shásughadh. Bhí sé
pósta, agus, 'léir mar tá an seanchas againn, bhí
naonbhar mac ag a bhean agus níor thaithnigh sin le
Frannaigh Mór, mar do bhéarfadh sé gach a bhfaca sé
ariamh acht inghean a bheith ar a shliocht.Bhí go maith gur éirigh a bhean torrach ar an deicheadh
feacht, agus nuair a bhí sí i riocht clainne, thug
Frannaigh mionna: "Dar brígh na gréine 's na
gealaighe," ars' eisean, "mar mbídh inghean agat de'n
phrap seo, bhéarfaidh mé sgoilteadh an bhradáin ort."'Léis an mhionna seo, a ghrádh mo chroidhe, sgannruigh
sé na leitheachaí ins an mnaoi bhoicht, mar bhí a fhios


L. 21


aicí go rabh sé chomh buailteach agus bhí sé bagarthach,
agus sul má dtainic tinneas clainne uirthí chuir sí
sgéala i gcoinní an ghogaire agus d'innis sí dhoí mar tá
innstí agam-sa dhaoibh-se."Cruaidh go leór," ars' an gogaire, "acht déan-
faidh mise mo dhícheall an chúis seo a réidhteach, má's
mac a thiocfas ar an saoghal."Ins an am chéadna bhí bean Ghobáin i riocht clainne
agus bhí oiread de chathughadh i ndiaidh mic ag bean
Ghobáin agus bhí ag Frannaigh i ndiaidh inghine. Chuaidh
an gogaire ag bean Ghobáin agus d'innis sí an
seanchas doí.Arsa bean Ghobáin léithe: "Má bhíonn inghean agam-
sa agus mac ag bean Frannaigh' tabhair an mac
agam-sa ag gól-síseal agus tig leat m'inghean-sa
thabhairt leat agus ní bhéidh fios an rúin ag an bhfár
doras."B'fhíor an sgéal, a ghrádh mo croidhe. 'S amhlaidh
bhí sé, bhí inghean ag bean Ghobáin agus mac ag bean
Frannaigh, agus 'léis bean Frannaigh an páisde bhreith,
d'iarr Frannaigh an mbudh mac ná inghean a bhí ann
agus d'fhreagair an gogaire é de aon anál amháin:
"Inghean," ars' ise."Go mbadh slán an sgéal," ars' eisean, 's leis
an mbród a bhí ar Frannaigh thoisigh sé ag rinnc 's ag
damhsa agus ag gearramansaidheacht aníos agus síos
ar fhad a shiúmra agus lean sé do'n obair sin go
dtainic meabhrán i n-a cheann agus b'éigean dó é féin
a chathadh ar a fhad ar an urlár d'á thoil-leonadh fhéin,
agus le dócamhal a ghearramansaidheacht' thuit sé i n-a
shac codlata agus mar a bhuailfeá do dhá bhois faoi
chéile d'imthigh an gogaire agus an naoidheanán léithi
nó go ndeachaidh sí anonn fearsaid Bhéil Átha na Cloiche
Duibhe tá ag gol trasnaidhe Coinéil Ráth-Frannaigh
agus bhuail sí isteach go teach Ghobáin ar an uair
mharbhtha de'n oidhche agus, mar bhí fios a gnathaigh ag
bean Ghobáin roimh ré, ní dheárna sí aon mhoill acht an
naoidheanán fir a leagaint síos agus an naoidheanán
mná árdughadh léithe.


L. 22


D'fhill sí ar ais an bealach céadna gur shroich sí teach
Frannaigh agus gan fios ag fear le fágháil brígh a
turais. Bhí bród an tsaoghail ar bhean Frannaigh
faoi 'n inghin agus faoi í bheith cosanta ó fheirg bhuirb
a fir, agus dá mhéad an bród a bhí uirthí budh mhó ná
sin an bród a bhí ar Ghobán nuair a hinnsigheadh dó go
rabh mac ag a bhean, mar bhí sé i gcomhnuidhe 'gcomh
nuidhe ag dúil le mac a thidheacht ar a shliocht le n-a
cheird fhágáil aige, mar nach rabh aon saor cloiche le
fágháil ab' fheárr ná budh stuamdha ná an Gobán, agus
budh in é ádhbhar a bhróid i dtaobh a mhic, go dtiocfadh
leis a cheird fhágáil aige - an rud nach dtiocfadh leis
fhágáil ag a chlainn inghean.Leis an sgéal a ghiorrachan, tugadh aire chúramach
do'n bheirt chlainne seo, agus an borradh nach ndéanfadh
siad san oidhche dhéanfadh siad san lá é, le mhéad an
chúramúin a bhí ag a mbeirt aithreachaí astú. D'fhás
inghean Frannaigh i n-a cailín caol árd agus aghaidh
mhian-shuaidhte dhubh uirthí. 'Léir mar deir na sean
seanchaidhthe ní rabh sí gnaoidheamhail, acht mar dubhairt
an sean-fhocal, "ní breághaichte ghníonns brochán, acht
min a ramhruigheanns." B'amhlaidh bhí Áine mar
budh in é a hainm. Bhí a cáil go fada 's go geárr le
n-a críonnacht, a mánlaigheacht, is a tádhbhachtacht, agus bhí
iongantas ar na daoiní cailín chomh mánla léithe
thidheacht ar shliocht Frannaigh. Is iomdha óigfhear bhí ag
brath uirthí agus a rabh dúil acu a gol 'un tíoghbhais
léithe mar ngeall ar a críonnacht, acht nuair a chuimh
nigheadh siad ar ghníomhartha agus tréaraidheacht diabhal
ta Frannaigh, ní rabh aon spéis acú greamughadh le n-a
bhunadh. I dtráth an ama seo bhí a cheird foghlamthaí
ag mac Ghobáin agus ní rabh aon áit dá dtéidheadh
Gobán nach mbíodh a mhac leis agus budh é Gobán
príomh-shaor chloiche na hÉireann, acht amháin go rabh
sé failligheach i gcionn a chuid oibre, agus cuirfidh an
sgéal seo i n-umhail do na léaghthóirí nach rabh Gobán,
dá mhéad a stuaim, i n-a mháighistir ar a cheird go dtí
seal gearr i ndiaidh an ama seo.


L. 23


I rith an ama sin is iomdha forgaint agus claigtheach
a chuir Gobán agus a mhac i ndiaidh a lámha, agus tá
sé ráidhte gur ins an tráth seo d'fhaduigh Gobán agus
a mhac claigtheach Chille Alaidh agus 'léis bal a bheith
acú air, dubhairt Gobán le n-a mhac go rabh sé i
n-aois a phósta agus, mar ngeall ar a chlainn inghean a
bheith pósta uaidhe (mar clann inghean uilig a bhí aige
acht an mac) agus a bhean a bheith seargtha críon le
aois, go mbadh cóir dó pósadh agus bean chiallmhar
fhad-cheannach mheabhrach chríonna thoradh-aireach fhágháil
agus go mb'fhearr dó a leithide sin gan pighinn ruadh
ná sodamán rachmallach fhágháil leis na céadta punt."Tá go maith, a athair," ars' eisean, "déanfaidh
mé do chomhairle, mar tá a fhios agam gurb í comhairle
mo leasa í."Maith go leór. Lá an mhargaidh dá gcionn mharbhuigh
Gobán caora agus d'fheann se an craiceann dí. Thug
sé an craiceann dá mhac agus dubhairt sé leis a ghol
'un an bhaile mhóir agus seasadh ag crois an mhargaidh
agus bheith ag fuagairt "an craiceann 's a luach"
agus bean ar bith a bhéarfadh luach an chraicinn dó
agus an craiceann ar ais agus buntáiste a bheith aicí
fhéin ins an margadh, an bhean sin a thabhairt a bhaile leis
no go gceastuigheadh sé í i n-i gcas-chainnt chríonna
no go bhfeicfeadh sé a rabh sí chomh cliste 'léir
meabhrach agus bhí sí léir stuama.B'fhíor an sgéal. An Sathairne dá gcionn fuaidh
mac Ghobáin go Cill Alaidh agus an craiceann leis
agus chuir sé a dhruim le crois an mhargaidh agus é
ag fuagairt i mbárr a anma "an craiceann 's a
luach." 'Léir mar bhí na daoiní ag sgaith thart, sheasadh
siad i n-aon sámh amháin ag faire air agus, nuair nach
rabh éinne acú chomh glic agus brígh a chúise thuisgint,
'sé an chaoi ar thoisigh siad ag magadh faoi agus ag
rádh go rabh mac Ghobáin díthmheabhrach, mar nach rabh
ciall ar bith i n-a chuid cainte, 'léir a mbaramhla.Bhí go maith. Chaith Gobán óg an lá annsin agus bhí
an craiceann a bhaile leis tráthnóna, acht ní rabh a
luach.


L. 24


"Cé an chaoi ar éirigh leat?" ars' an Gobán."Mar d'imthigh mé ar maidin," ars' eisean, "mo
dhá láimh chomh fada le chéile ag tidheacht a bhaile
tráthnóna.""Níl aon dochar déanta," arsa Gobán; "féach-
famuid aríst é."Leis an sgéal a ghiorrachan, seachtmhain ó'n Sathairne
sin, fuaidh Gobán óg go Cill Alaidh ath-uair agus
phlainnc sé cúl a chinn le crois an mhargaidh agus
thoisigh sé ar a chuid siamsánacht' cainte mar thug na
daoine air agus, 'léis é bheith beagnach sáruighthe ag
fuagairt an chraicinn 's a luach, b'éigean dó a ghoil
a bhaile agus é chomh neamhthairbheach agus bhí sé ar
maidin.Ins an tráth seo bhí sé imthighthe mar iomrádh ar fud
na tíre go rabh Gobán óg gan meabhair gan arann
de bhárr na cainte díthchéillidhe bhí aige faoi'n
gcraiceann 's a luach, agus an tríomhadh Sathairn budh
é Sathairn an mhargaidh mhóir é, agus bhí na daoine
cruinn as gach uile cheárd de'n tír, mar budh gnáthach
dóbhtha an Sathairne sin, mar sin é an Sathairne roimh
trosgadh Oidhche Nodlag Mór na hÉireann agus i
nDomhnach! ní dheárnaidh Gobán óg cinn faillighe gan a
ghoil ann agus an craiceann leis, agus go deimhin agus go
dearbhtha thóig sé a áit ag crois an mhargaidh agus é ag
fuagairt ós árd "an craiceann 's a luach."Dheamhan i bhfad a bhí sé ag fuagairt no go dtainic
Áine anall aige agus ars' ise leis:"Bhfuil tú ag díol an chraicinn?""Tá," ars' eisean."Goicé mhéad atá tú iarraidh air?" ars' ise."Trí pighne," ars' eisean," luach an chraicinn, acht
caithfidh tú an craiceann 's a luach a thabhairt dhom.""Bíodh sé i n-a mhargadh," ars' ise.Leis sin shiubhail sí isteach go dtí 'n teach budh goire
dhoí, agus thug sí amach coirín uisge fiochta agus rug
sí ar an gcraiceann agus chuir sí an craiceann as
cionn béil an choirín nó gur bhoguigh gal an uisge an
olann ar an gcraiceann agus, ar an móiméid a bhí sé


L. 25


bogtha, thoisigh sí ag lomradh na holna de'n chraiceann,
agus, nuair a bhí sin déanta aicí, chuir sí an olann
isteach i n-a práisgín agus thug sí trí pighne agus an
craiceann ar ais dó.Bhí muintir an mhargaidh cruinn thart i n-a dtimcheall
agus 'léis iad gach ní a bhain le margadh an chraicinn
fheiceáil, budh léir dóbhtha uilig annsin go rabh ciall i
gcaint Ghobáin Óig acht go rabh siad ró-dhall-intleachtach
le n-a thuisgint.Nuair a bhí críoch leis an gceannaidheacht agus 'ach
éinne de'n bheirt sásta le n-a margadh fhéin, labhair
Gobán Óg le Áine agus dubhairt léithi:"Taraidh a bhaile," ars' eisean, "go dtí teach m'
athara, má's é do thoil é, mar dubhairt sé liom bean
ar bith a cheannóchadh an craiceann uaim cuireadh a
thabhairt doí a bhaile 'na thighe. Mar ngeall ar a bheith i
n-a fhear fad-cheannach glic, budh mhaith leis faill chainte
fhágháil le cailín fíor-chliste meabhrach de do shórt-sa."Bhí go maith. Shiubhail an bheirt acú gualainn ar
ghualainn a bhaile ag sean-Ghobán agus, ar ndóigh, bhí
fearadh na fáilte aige rompú.Thoisigh sean-Ghobán agus í fhéin i gcaoin-chomhrádh agus
d'aithnigh sé uirthí 'léir a cuid briathra nach rabh a
sárughadh le fágháil agus leis sin thug sé suas i n-i
siúmra í agus thiosbeán sé gróigín airgid doí a bhí
leagtha ar an mbord."Goicé do bharamhail dó sin?" ars' eisean léithi."Baramhail mhaith," ars' ise, "is maith é acht cuir
i n-a cheann, mar is fearr suidhe i n-a bhun ná suidhe i
n-a áit."'Léis an freagradh seo, chraith Gobán a cheann agus ar
seisean: "Is maith é do fhreagradh."Thug sé leis í amach go dtí a gháirdín agus thiosbeán
sé dhoí na ballaí agus a lán níthe eile a bhí cuirthe as
a lámha aige."Cé do bharamhail dóbhtha sin," ars' eisean, "ná
do bharamhail, a' measann tú, a dtiocfadh a bhfeabh-
sughadh."


L. 26


"'Léis a leagaint agus a bhfadachan ar ais," ars'
ise, " sháróchadh sé a ndéanamh ní b'fheárr agus budh
in é an tuagh as lámh an tsaoir agus is mairg a
thaobhuigheanns leis na mná."'Léis Gobán na freagraidhthe fíor-intleachtach' fhágháil
ó'n óigbhean, bhí a fhios aige nach rabh a leithide le
fágháil 'léir críonnacht', agus ar an toirt rinne sé
an cleamhnas eidir Gobán Óg agus Áine agus gan
bhréag ar bith pósadh iad, agus cúrsaidhe Frannaigh
dhe, fágfamuid é mar tá sé acht go bhfuil sé ráidhte
gur cuireadh é ins an roilic a dtugthar uirthí roilic
Ráth-Frannaigh atá ar bhruach Choinéil Ráth-Frannaigh.Leis an sgéal seo a ghiorrachan, 'léis a bpóstaí mhair
siad i gcuideachta i dteach sean-Ghobáin agus gan bhréag
deir siad go rabh ádh agus amhtar ar an lánamhain
agus nach rabh aon bhean tighe le fágháil budh toradh-
airighe agus budh críonna ná í. Bhí Gobán agus a mhac
ag fágháil neart le déanamh agus níos mó ná bhí siad
i n-an' freasdal dhó agus ins an am sin ní rabh fear
le fágháil budh stuamdha ná sean-Ghobán agus, dá mhéad
a stuaim, bhí Áine i n-an' a lán níthe a chur i n-umhail
dó nach rabh eolas aige orthú chor ar bith, agus seo
ceann acú:-Bhí Gobán agus a mhac ag obair ag clogás na
Maighne agus thainic Áine acú le n-a mbéilidh bídh,
agus 'léis iad a mbiadh ithe thoisigh siad ag obair agus
d'fhair Áine iad agus thug sí faoi deara 'léir mar
bhí Gobán ag leagaint na gcloch ar an mballa go rabh
sé ag cur an chothromóra i n-aghaidh gach cloiche 'gá
cothromadh agus budh in obair fhailligheach."Ara, a Ghobáin,'' ars' ise leis, "is failligheach an
deis oibre atá agat.""God chuige sin,'' ars' eisean, "ar féidir leat-sa
a leasughadh ?""Is féidir,'' ars' ise, " cothromuigh an dá chloich
choirnéil le do chothromóir agus fágh drugha agus sín
é ó choirnéal go coirnéal, agus ní bhéidh aon chall agat
do chothromóir a chur i n-aghaidh aon chloiche no go
leagaidh tú do shreath chloch ar fhad an bhalla, agus má


L. 27


ghníonn tú sin, mise faoi dhuit go gcuirfidh tú oiread
oibre as do lámha aon lá amháin agus chuirfeá seachtmhain
le do ghléas oibre féin."Maith go leór. Rinne Gobán mar hubhradh leis agus
b'fhíor an sgéal; bhí sé i n-an' a chúig oiread oibre a
dhéanamh laetheamhail as sin amach is bhí sé roimhe agus
budh in é an chéad uair ar shín saor chloiche drugha le
balla ariamh. Cébí cáil a bhí ar Ghobán roimhe sin i
dtaobh a chuid oibre bhí a sheacht n-oiread sin air as
sin amach, mar bhí sé i n-an' oiread oibre a dhéanamh
lá agus dhéanfadh dháréag saor nach rabh eolas acú ar
an drugha a shíneadh, agus fuaidh a cháil chomh fada sin
agus gur shroich sé Sasana, agus ins an am sin bhí
bruilthín mór-chumhachtamhail 'na chomhnuidhe i Sasanaibh
agus b'áin leis caisleán a chur ar bun agus an caisleán
sin a bheith ar na caisleáin budh bhreághaichte dár leagadh
líoghán moirtéil air ariamh, agus, le dhul 'un cinn leis
an obair sin, bhí a fhios aige, dá gcuireadh sé saoir
chloiche na tíre i n-a chionn, nach mbeith siad i n-an'
caisleán a dhéanamh chomh maith le Gobán agus, le
faitchíos go dtiubhradh fear ar bith eile i Sasanaibh
Gobán anall le caisleán a chur ar bun dóbhtha, dubhairt
seisean go ndéanfadh sé a dhícheall Gobán a bheith aige
ar tús; is leis sin a dhéanamh ní dheárna sé aon mhoill
gan sgéala chur i gcoinne Ghobáin 's a mhic le toisiughadh
ar a gcuid oibre agus an caisleán a chur ar bun,
agus ar ndóigh, ní choinneóchadh tuarastal ar bith Gobán
uaidhe mar bhí sé cothuighthe roimh ré i n-a chroidhe dó-
bheart a bhualadh ar Ghobán nuair a bheith an caisleán
críochnuighthe aige, agus feicfidh sibh thrí an sgéal seo
gur shíl sé sin a dhéanamh ar Ghobán, acht budh in é Síle
chaoch aige.Bhí go maith, a dhearbhráthair mo chroidhe. Nuair a
fuair Gobán an tairisgint ó'n mbruilthín, bhí bruith a
ladhar air fhéin 's ar a mhac ag gluasacht le ghoil go
Sasanaibh agus an oidhche roimh iad imtheacht bhí Áine
ag comhairleachan a fir ruth na hoidhche agus go
mór-mhór dubhairt sí leis é fhéin a chosaint ó dhroch-
chumhlódar agus gan muinighin ar bith a chur as éinne


L. 28


beó a chasfaidhe leis acht amháin, má bhí iongóir colna
i dteach an bhruilthín, é bheith lághach léithe agus catharnas
cáirdeamhail a bheith eatorrú agus gan innsint doí go
rabh sé pósta agus, dá n-éireoghadh sí cionamhail air,
go n-innseoghadh sí dhó gach ní a bheith ag dul 'un cinn
ins an teach agus, dá mbeith an bruilthín ag braith ar
díoghbháil a dhéanamh dóbhtha, nach mbeith sí gan fios a
bheith aicí air, mar ngeall uirthí a bheith i gcomhnuidhe i
gcumhlódar bean an tighe.Bhí go maith 's ní rabh go dona. Ghluais Gobán 's
a mhac ar maidin go moch ag cur an bhóthair ó n-a
gcosa agus ag giorrachan an bhealaigh dhóbhtha fhéin go
Sasanaibh. 'Léis iad sgathadh beag a dhul 'un cinn, arsa
sean-Ghobán le Gobán Óg: "Giorruigh an bóthar," ars'
eisean leis, agus leis sin thug an Gobán Óg fádhbóg
de choiscéim."Siubhail amach, a athair, anois," ars' eisean."Bhfuil aon bhealach níos aithgiorraighe agat," arsa
sean-Ghobán leis, "leis an mbóthar a ghiorrachan ?""Níl," arsa Gobán Óg."Ách, muis, mur bhfuil," arsa sean-Ghobán, "ní
dhéanfaidh sinn na gnathaigh indiu, is fillfidh sinn a
bhaile."Bhí go maith. D'fhill siad a bhaile agus níor dhubhairt
Áine leóbhtha: "Is dona rinne siad é." Ar maidin
lá'r n-a bhárach bhí an chaint chéadna eatorrú a bhí an lá
roimhe sin agus, nuair nach rabh Gobán Óg sáthach cliste
le caint chríonna a athar a thuisgint, d'fhill siad ar
ais ath-uair agus an oidhche sin, nuair a bhí siad ag
goil a codladh, d'fhiafhruigh Áine dá fear goicé'n
t-ádhbhar ar fhill siad le dhá lá agus d'innis Gobán Óg
doí mar tá innstí agam-sa dhaoibh-se, agus ars' ise leis:
"Nuair a iarrfadh sé ort an bothar a ghiorrachan, toisigh
ar phaiste seanchais, agus ní aireogha sibh ag cur an
bhothair dhíbh."Maith go leór. Bhuail siad an bóthar ar maidin agus
bhain siad torann as, is arsa sean-Ghobán:"Ara, a mhic mo chroidhe, giorruigh an bóthar."


L. 29


Thoisigh sé ar paiste deas seanchais agus thaithnigh sin
le sean-Ghobán agus ars' eisean leis:"Gabhfamuid 'un cinn anois, mar tá cuma na
maitheasa ort ar deireadh."Leis an sgéal a ghiorrachan, shroich siad Sasana agus
thoisigh siad ar a gcuid oibre, 's nuair a bhí thimcheall
's an trian budh mhó de'n chúirt ar bun acú, thug Gobán
Óg faoi deara go rabh cailín óg slachtmhar agus í i
bhfad ní budh bhreághaichte ná cailín ar bith eile a bhí ins
an teach, agus 'léis é fios fhágháil go mbudh iongóir
colna bhí ainntí thoisigh sé ag suraigheacht léithi agus i
nDomhnach, a ghrádh mo chroidhe, bhí cion mór aicí air,
mar bhí saor cloiche ins an am sin i n-a fhear an
mheasamhail i measg na ndaoine, agus as sin amach
choinnigh Gobán Óg a cumhlódar go min 's go minic,
agus caint ar bith a bhíodh ag imtheacht ar fud an tighe,
dheamhan a thúisge bhíodh sé ráidhte ná thigeadh sise agus
innsigheadh sí do Ghobán Óg é agus ar deireadh thiar,
nuair a bhí an fhorgaint mhór sin ag ionnsuighe críoch-
nuighthe acú, chualaidh an iongóir seanchas eidir an
máighistir 's an mháighistreás agus chrádh sé a croidhe
go mór, mar ní rabh fios ag éinne ins an teach go
rabh sí ag suraigheacht le Gobán Óg agus, dá mbet
's, badh gairid a saoghal. Bhí sé cothuighthe ag an
mbruilthín mór ar an móiméid a bheith an chúirt críoch
nuighthe acú Gobán 's a mhac a chur faoi ghlas, agus a
gcuir 'un báis am ar bith a badh mhian leis, mar nár
mhaith leis Gobán aon chaisleán eile a dhéanamh le
faitchíos go ndéanfadh sé ceann do dhuine ar bith eile
a bhéarfadh bárr breághaichte ar a cheann-san.Acht cébí sin de, a ghrádh mo chroidhe, thainic sise ag
Gobán Óg agus thug sí focal na faire dhó agus ar
ndóigh, d'innis seisean an seanchas do shean-Ghobán,
agus ars' eisean:"Muise, a mhic mo chroidhe is mo chléibhe thú, is dona
an luach saothair atámuid ag dul 'fhágháil de bhárr
ar n-oibre dócamhlaighe támuid 'léis a chur as ar
lámha. Acht, a ghrádh, ag Dia tá an chabhair agus anuas


L. 30


atá a aghaidh, agus b' fhéidir go mbeithinn-se chomh
corrach agus tá seisean cam."Bhí go maith no gur críochnuigheadh caisleán an
bhruilthín agus thainic an bruilthín mór i láthair agus
thoisigh sé ag breathnughadh suas agus timcheall ar an
gcaisleán agus ars' eisean le Gobán:"Is breágh an caisleán é seo.""Is breágh," arsa Gobán."Meas tú anois," ars' eisean le Gobán, "'bhfuil
aon chaisleán le fágháil chomh breágh leis?""Mo mhúid dhuit," arsa Gobán, "nach bhfuil aon
chaisleán ins na ríoghachta baoghal ar chomh breágh leis
an gcaisleán seo, acht ceann amháin atá i n-Almhain
Laighnigh agus tá an chúirt sin ag breith báirr agus
thar bárr go mór ar an gcúirt seo.""Agus, a Ghobáin," ars' eisean, "an dtiocfadh
leat bal a chur ar an gcúirt seo i riocht go dtiocfadh
liom a rádh gur agam atá an chúirt is breághaichte ins
na ríoghachta?""Thiocfadh liom," arsa Gobán, " dá mbeith an gléas
ornis atá ins an mbaile agam annseó, agus mur'
bhfuighidh mé é sin, ní thig liom bal a chur ar do chúirt
gan breall a bheith uirthí, agus ní thig le éinne é sin
fhágháil acht mise ná mo mhac.""Cuirfidh mise mo mhac fhéin i n-a choinne," ars' an
bruilthín."Tá faitchíos orm," arsa Gobán, "go mbéidh an
turas i n-aisge aige."Acht cébí sin de, ní ligfeadh sé Gobán ná a mhac
uaidhe, agus fuair sé a mhac fhéin agus a shearbh-
fhoghantaidhe coirp faoi réidh le n-a gcur go hÉire, agus
thug Gobán an teachtaireacht dóbhtha agus bhí siad leis
an gléas ornis iarraidh ar bhean Ghobáin Óig agus seó é
a ainm:"Cam i n-aghaidh an chaim, cor i n-aghaidh an chuir agus
cor i n-aghaidh an ghangaide."Tá sé ráidhte go ndeárna siad a mbealach go hÉire
agus bhuail siad isteach go teach Ghobáin agus d'iarr
siad an gléas, agus ar an múiméid a hubhradh na focla


L. 31


i gcluasa Áine thuig sí a mbrígh agus bhí a fhios aicí
go rabh an bheirt a bhí i Sasanaibh i gcruadh-chás agus go
rabh a réidhteach aicí-se, agus ní dheárna sí duth ná
dath acht a dtabhairt suas i n-a siúmra agus stóilín
na croise a leagaint ag bun cófhra mhóir a bhí ann
agus ars' ise:"Tá an gléas sin i n-íochtar an chófhra agus seas
thusa suas ar stóilín na croise, mar is airde thú ná
mise, agus crom as cionn béil an chófhra agus béidh
tú i n-an' an t-ornis a thógáil ó íochtar an chófhra."Rinne mac an bhruilthín mar hubhradh leis agus nuair
a fuair sí é crom thar bhéal an chófhra agus é a' rúsgadh
le n-a dhá láimh ag iarraidh an gléas fhágháil, rug sí ar
ghreim dhá iosgad air agus chaith sí i ndiaidh a mhullaigh
isteach ins an gcófhra é."Fan thusa annsin," ars' ise, "go dtigidh an bheirt
atá tháll análl," agus thug sí cead na gcos do'n
searbhfoghantaidhe coirp leis an sgéal a thabhairt ag
an mbruilthín 's nuair a shroich sé Sasanaí d'innis sé
do'n bhruilthín an bhail a bhí ar a mhac agus nach ligfidhe
as sin é nó go dtéidheaf Gogán agus a mhac a bhaile
le n-a shaoradh, agus b'éigean do'n bhruilthín Gobán
agus a mhac a sheoladh go hÉire gan buille sgine ná
claibhi', agus bíodh sé buidheach de ghliocaidheacht Áine,
ná ní fheicfeadh sé talamh na hÉireann aríst go deó.Nuair a thainic an bheirt acú saor slán a bhaile thóig
sí an falach de'n chófhra agus leig sí an gangaide
amach agus budh in é an dó-bheart diabhalta a shíl an
bruilthín a bhualadh ar Ghobán, acht níor éirigh leis mar
shíl sé.Ní rabh 'fhios ag Gobán a' bioth mhór goicé an taobh
a d'fhéad Áine an ghliocaidheacht seo thabhairt léithi,
mar nach rabh éinne ar thaobh Frannaigh ná ar thaobh a
mhná críonna 'léir meabhrach, ná stuamdha 'léir
intinne, agus ins an tráth seo bhí bean sean-Ghobáin
meath-thinn agus í ar bhruach na huaighe agus níor mhaith
léithe a dhul faoi'n bhfód gan an rún innsint do'n
Ghobán agus d'innis sí an comhrádh mar tá innstí
agam-sa agus, nuair a chualaidh Gobán an seanchas


L. 32


uaithe, ní rabh aon fhear le fágháil budh bhródamhla ná
é, mar d'fhéad sé 'rádh go rabh inghean ar a shliocht
i n-a bean budh mhánla agus budh críonna dá rabh ar
dhruim uachtair na talmhana le n-a linn.Bhí siad ann agus d'imthigh siad agus do ndéanaidh
Dia trócaire ar anam mharbh purgadóra go hiomlán.


L. 33


Sgéala ar Naomh Pádraic 's
ae Chrom Dubh.Roimh Naomh Pádhraic a thidheacht go hÉire mhair
uachtarán os cionn na bpágánach i n-Íochtar Thíre i
gConndae Mhuigheo agus b'ainm dó Crom Dubh. Bhí
Crom Dubh 'na chomhnuidhe a chois na fairrge i n-áit a
dtugann siad mar ainm air anois Dún Pádhraic agus
'sé an t-ainm atá ar lorg a thighe Dún Briste.
Cuirfidh an sgéal seo i n-umhail do'n léaghthóir an
t-ádhbhar ar tugadh Dún Briste air.Bhí go maith 's ní rabh go dona, a dhearbhráthair mo
chroidhe thú ! Bhí Crom Dubh ar na fir budh mheasa bhí
le fágháil agus, mar bhí sé i n-'uachtarán ar mhuinntir
na tíre sin, bhí gach nídh aige ar a chomhairle fhéin, agus
budh 'in í an droch-chomhairle, mar bhí sé i n-a fhear
míorúnmharach gangaideach madramhail stainceamhail
agus rún díoghaltais aige i n-aghaidh gach duine nach
dtaithneóchadh leis. Bhí beirt mhac aige - Téideach agus
Clonnach, agus tá cuais mhór ag dul isteach faoi'n
mbóthar ó'n bhfairrge ag Gleann Lasaire agus 'sé an
t-ainm atá ar an gcuais seo Poll a' Téidigh, mar
fuair sé a ainm ó mhac Chruim Duibh agus tá ainm an
phuill seo i mbéal na mBéarlóirí agus ní fhuil fhios acú
a chiall. Níl fhios ag éinne goicé an fad atá an poll
seo ag gol faoi'n ngleann, acht tá sé i mbéal na
sean-Ghaedhilgeóirí go dtéidheadh Téideach gach uile lá
i n-a churachán snáimh isteach insa bpoll seo faoi'n
ngleann, gurb in é an t-ádhbhar ar tugadh Poll a'
Téidigh air.Bhí go maith, a ghrádh. Le leanmhaint do'n sgéal,
bhí beirt mhac Chruim Duibh ní budh mheasa ná é fhéin,
agus d'fhág sin dona go leór iad. Bhí dhá choinn
mhadaidh ag Crom Dubh agus b'ainm dóbhtha Coinn Ío-
tair agus Saidhthe Suaraighe, agus má bhí aon mhaistín


L. 34


madaidh le fágháil, ba dhá mhaistín a bhí anntú seo. Bhí
siad ceangailte aige ag dhá ghiall a dhorais le haghaidh
a sgaoilte agus a saighideadh ins na daoiní 'léir mar
thiocfadh siad an bealach, agus, le dhul níos fuide, bhí
teinidh mhór aige faduighthe ar bhruach na haille le duine
ar bith a d'éalóchadh ó na madaidh a chathadh isteach ins
an teinidh, agus le sgéal fada a dhéanamh de'n sgéal
gearr, bhí cáil Chruim Duibh, a bheirt' mhac agus a dhá
mhaistín madaidh go fada 's go gearr do bhárr a gcuid
olcais, agus bhí na daoine chomh sgannruighthe sin roimh
a ainm, ní hé amháin é fhéin, agus go mbáidhfeadh siad
a n-éadan i n-a n-ucht nuair a chluinfeadh siad a ainm
aithriste i n-a gcluasa, agus bhí an oiread sin faitchís
ar na daoiní roimhe is dá gcluinfeadh siad tafann
madaidh go ngabhfadh siad i bhfalach ins na háruis a bhí
acú faoi thalamh le haghaidh na hócáide le iad fhéin
a chosaint ar Chrom Dubh agus a mhaistíní.Tá sé ráidhte go rabh leannán sídhe ag siubhal le
Crom Dubh agus í ag tabhairt feasa dhó 'léir mar
theastuigheadh sé uaidh, agus, i leabaidh é bheith ag dul
'un maithis 'léir mar fuaidh sé i n-aois, 'sé a' chaoi a
rabh sé ag dul 'un donachta gach lá, agus "dheamhan
ar luaithide ar an ngaoith ná air," mar bhí sé chomh
lúthmhar le girrfhiadh Márta. Nuair a théidheadh sé
amach ar fud na tíre chuireadh sé a bheirt mhac agus a dhá
mhaistín roimhe agus iad ag fuagairt ar na daoiní
'léir mar bhíodh siad ag dul 'un cinn go rabh Crom
Dubh ag tidheacht ag bailiughadh a bhuan-chíosa agus é bheith
reidh acú. B'amhlaidh bhí Crom Dubh 'na ndiaidh agus
a chleasaidhe leis agus é ag tarraint cineál gléasa
mar chárr sleamhnáin 'na dhiaidh agus 'léir mar d'fhághadh
siad an buan-chíos chaithfidhe isteach insa gcárr é agus
b'éigean do 'ch uile dhuine íoc 'léir a n-acmhuinne.
Duine ar bith a dhiúltóchadh thugaoi é lá ar n-a bhárach
os comhair Chruim Duibh agus é 'na shuidhe chois na
teineadh agus thugadh Crom a bhreitheamhnas air agus
'léis a bhreithe chaithfidhe an duine sin isteach sa teinidh.
Is iomdha cor agus beart a cothuigheadh i n-aghaidh Chruim


L. 35


Duibh le n-a chur de'n tsaoghal acht sháruigh sé orthú,
mar bhí iomarcaidh easarluigheachta aige ó'n leannán.Bhí Crom Dubh ar feadh mórán bliadhanta ag
leanmhaint dá dhroch-ghníomhartha, agus, 'léir mar tá an
seanchas seo beo innstí ó dhuine go duine, deir siad go
mbudh ifreannach a bhí i gCrom Dubh i gcraiceann feithide
dhá chois agus leis an ngráin a bhí ag muinntir na tíre air,
bhéarfadh siad gach a bhfaca siad ariamh acht Crom Dubh
agus a chomplacht a bheith smiogtha, acht ní rabh aon
chabhair dóbhtha ann, mar bhí an chumhachta aige-sean agus
ag a chomplacht, agus b' éigean dóbhtha fuilint faoi
ghéar-chrádh ar feadh bliadhanta, agus mórán bliadhanta,
agus gach bliadhain ag dul 'un donachta, agus gan
súil acú le maitheas, mar nach rabh eolas acú ar Dhia
ná ar Mhuire ná ar rud ar bith eile a bhain do neamh
(= neimh). Ar an ádhbhar sin de, níor fhéad siad a
muinighin a chur as duine ar bith thar Chrom Dubh, mar
shíl siad, dá dhonacht é, go mbudh é bhí ag tabhairt
soluis an lae, dorchadas na hoidhche agus athrughadh na
haimsire dóf.Bhí go maith, a dhearbhráthair mo chroidhe. Le linn an
ama seo bhí Naomh Pádhraic ag dul ar fud na hÉireann
ag obair go dúthrachtach agus ag baisdeadh mórán
daoine. Bhuail sé roimhe no go dtainic sé go Faoi-
choill, agus an uair sin agus tamall fada 'na dhiaidh,
coillte uile-go-léir a bhí ins an áit sin 's ní'l géag
ná crann anois ann; acht lé leanamhaint do'n sgéal,
thoisigh Naomh Pádhraic ag míniughadh do na págánaigh
faoi soillse agus glóir na bhflaitheas; cuid acú a thug
cluas dó agus níor thug an chuid is mó áird ar bith
air agus nuair a thug sé an méid acú a d'éist leis
go dtí 'n áit a rabh an t-ainm air Tobar na Craoibhe
le n-a mbaisdeadh agus, nuair a bhí siad baisdthe aige,
thug na daoine mar ainm ar an tobar " Tobar
Phádhraic " agus tá sin air ó shoin. Nuair a fuair na
págánaigh seo séala Chríosta ar a malaidh agus eolas
acú ar an Tríonóid Naomhtha, thoisigh siad ag innsint
do Naomh Pádhraic faoi thréaruidheacht Chruim Duibh
agus a chuid olcais, agus d'agair siad Naomh Pádhraic, má


L. 36


bhí cumhachta ar bith aige o'n Athair Uile-chumhachtach,
Crom Dubh a smachtughadh i gcóir ná i n-éagcóir nó an
Creideamh Críostamhail a thabhairt dhó, dá mb'fhéidir
leis.Bhí go maith, a dhearbhráthair. Bhuail Naomh Pádhraic
roimhe anonn thrí Thráigh Leacan, suas Béal Trághadh,
síos Craobhach, agus síos faoi 'n Logán, an t-ainm bhí
ar áit Chruim Duibh sul má dtainic Naomh Pádhraic.
Nuair a shroich Naomh Pádhraic an Logán tá anois faoi
Bhaile Chaisil, bhí sé i bhfoisgeacht ceathramha míle do theach
Chruim Duibh, agus ins an am chéadna bhí Crom Dubh
agus Téideach, a mhac, ag féachaint cor caraidheachta
lé chéile agus Saidhthe Suaraighe sínte ó chluais go
ruball ar an talamh. Le mhéad na fásgaighthe bhí siad
a thabhairt dá chéile níor thug siad faoi deara Naomh
Pádhraic ag déanamh orthú no gur chuir Saidhthe
Suaraighe glam tafainn aistí, agus leis sin dhearc an
dís tharstú agus chonnaic siad Naomh Pádhraic agus a
chomplacht cosanta leis ag déanamh orthú, agus ar
leagan do shúl chuaidh an bheirt acú 'un cinn agus iad
ag greadadh a gcuid bos, ag saighdeadh Saidhthe
Suaraighe anntú agus dá brosdódh.Leis sin chuir Téideach a mhéar chorr i n-a bhéal agus
leig sé fead glaice ag glaodhach ar Choinn Íotair, mar
bhí sí ins an am chéadna ag seilg lé Clonnach ar bhárr
Ghleann Lasaire agus tá Gleann Lasaire i n-aice le
dhá mhíle ó Dhún Phádhraic, agus ní rabh sí 'fhad agus
bheitheá ag rádh " Dé raisias " ag tidheacht ó Ghleann
Lasaire nuair a chuala sí fuaim na feide. Shaighid
siad an dá bhlacht madaidh i Naomh Pádhraic agus ins
an am chéadna ní rabh fhios acú goicé an cineál fir
a bhí i Naomh Pádhraic ná goicé as ar thárla sé.D'ionnsuigh an dá bhlacht é agus caoirthe teineadh
as a mbéal agus solus gorm nimhe ag lasadh i n-a
súla le mhéad a n-íorpais agus a n-urchóide, agus go
díreach nuair a bhí siad ag dul ag amsgughadh Naomh
Pádhraic, ghearr sé fáinne thart i n-a thimcheall


L. 37


mbachall a bhí aige i n-a láimh' agus, sul mar shroich na
madaidh bruach an fháinne, dubhairt Naomh Pádhraic mar
leananns (= leanas):-Glas ar d'iongain, glas ar d'fhiacail;
Glas ar Choinn Íotair an chonaidh;
Glas ar mhac agus ar inghin na Saidhthe Suaraighe;
Glas go luath luath oraibh.Sul mar thoisigh Naomh Pádhraic ar na focla seo bhí
coipe cubhair le n-a mbéal agus a gcuid fionnaidh 'na
sheasamh chomh láidir le biorannaí cléithe le mhéad a
gcuilg. 'Léis seo, nuair a bhí siad ag dlúthughadh le
Naomh Pádhraic, thoisigh siad ag maoladh a gcuid cluasa
agus ag crathadh a ruball agus nuair a chonnaic Crom
Dubh sin fhobair nár thuit sé i laige, mar bhí fhios aige ó
mhaol siad a gcluasa nach ndéanfadh siad aon díoghbháil
do'n té bhí siad 'ionnsuighe. Ar an móiméid ar shroich
siad Naomh Pádhraic thoisigh siad ag léimeadh suas air
ag déanamh catharnais leis agus ligh siad troigh a dhá
chois ó bhárr a ladhair mhóir go dtí bun a rúitín, agus
tá an grádh sin imeasg na madadh ó'n lá sin go dtí 'n
lá indiu. Thoisigh Naomh Pádhraic 'ghá slíocadh le n-a
láimh agus fuaidh sé 'un cinn ag déanamh ar Chrom
Dubh agus na madaidh ag siubhal le n-a sháil. Rith
Crom Dubh roimhe no go dtainic sé go dtí 'n teinidh,
agus sheas sé le hais na teineadh théinte go gcaithfeadh
sé Naomh Pádhraic isteach sa teinidh nuair a thiocfadh
sé chomh fada léithe, acht, mar bhí fios bríghe na teineadh
ag Naomh Pádhraic roimh ré, thóig sé cloch i n-a láimh
agus ghearr sé Chur an Chéasta ar an gcloich agus
loisg sé an chloch agus chaith sé i lár na teineadh í, agus
ar an móiméid fuaidh an teinidh síos go fíor-íochtar na
talmhana insa' riocht go bhfuil an poll annsin le
feiceáil ó'n lá sin go dtí 'n lá tá indiu ann agus
tugthar mar ainm air " Poll na Sean-tuine," agus
nuair a líonanns an lán mara téidheann sé isteach i
n-íochtar an phuill agus thairneochadh sé " ba bodhra as
coillte," an torann a thigeanns as an bpoll nuair a
bhíonns an lán mara 'tidheacht isteach.


L. 38


Bhí go maith, a chumhlódair na cruinne! Nuair a
chonnaic Crom Dubh gur éaluigh an teinidh as amharc agus
gur theip na madaidh air gan aon chongnamh a thabhairt
dhó (an rud nach ndeárna siad ariamh a roimhe), bhain
sé féin agus an Téideach amach mar shinneán gaoith'
Márta no gur shroich siad an teach agus Naomh Pádhraic
'na ndiaidh, mar nach rabh i bhfad le ghoil acú, mar bhí
an teinidh cómhgarach do'n teach agus, nuair a thainic
Naomh Pádhraic i ngar do'n tigh, thoisigh sé ag caint ós
árd le Crom Dubh agus rinne sé a dhícheall a athrughadh
ar dheágh-stáid na ngrást, acht sháruigh sé air séala
Chríosta chur ar a mhalaidh, mar nach dtiubhradh sé aon
chluas do bhriathra Naomh Pádhraic, agus ní rabh aon
chor diabhlaidheachta, draoidheachta, easarluigheachta ná
ealadhan duibhe i n-a chroidhe nár oibrigh sé thar a riocht
ag iarraidh an bhuaidh fhágháil ar Naomh Pádhraic, acht ní
rabh aon fhéidhm dó ann, mar bhí briathra Dé nídh budh
cumhachtamhla ná diabhlaidheacht an leannáin.Le mhéad na báinidhe bhí ar Chrom Dubh agus Téideach
a mhac thoisigh siad ag sglamhadh le greamanna fiacal
agus le chomh domáisteach agus bhí a mbáinidhe thug
Naomh Pádhraic buille d'á bhachall do'n alt faoi bhun
binne an tighe, agus sgar sé an méid sin de'n alt ó
alt na talmhana agus tá sé le feiceáil annsin indiu
chomh maith leis an gcéad lá, agus sin é an t-alt a
dtugthar Dún Briste air.Le leanmhaint do'n sgéal, tá an méid sin de'n
alt suim slat ó alt na talmhana ins an bhfairrge,
agus b' éigean do Chrom Dubh agus dá mhac fanamhaint
annsin no gur ith na míoltógaí agus na fionnógaí an
fheóil dá gcnámha, agus sin é an bás a fuair Crom
Dubh 's budh in é an darna fear 'ar ith na míoltógaí,
agus deir ár sean-seanchaidhthe go mbudh é Iúdás an
chéad fhear a d' ith na míoltógaí 'léis é fhéin a chrochadh
agus sin é an t-ádhbhar go bhfuil sglamh na míoltógaí
chomh géar is tá sé.Le dhul níos fuide leis an sgéal, nuair chonnaic
Clonnach an rath a bhí ar a athair, sgannruigh sé agus
bhí faitchíos air roimh Naomh Pádhraic agus thoisigh sé


L. 39


ag losgadh sléibhe no gur chuir sé an taobh sin de'n
tír thrí theinidh. Le chomh domáisteach agus las na
sléibhte ar 'ach aon taobh dhe, níor fhéad sé 'fhágháil as
agus deir siad gur dóigheadh é i measg a' chnaip. Le
chomh fada agus mhair an teinidh ar fud na ngleannta
tugadh mar ainm ar an áit Gleann Lasaire agus tá an
t-ainm sin air go fóill.D'fhill Naomh Pádhraic ar ais go Faoi-choill agus thart
thrí Bhaile na Páirce, síos go Binn Bhuidhe agus ar
ais go Clochar. Chruinnigh na daoine i n-a sluaighte
as gach uile cheárd ag umhlughadh go honórach do Naomh
Pádhraic, agus bród an tsaoghail orthú nuair a bhí
deireadh le Crom Dubh. Bhí tobar go cómhgarach i
ngar dóf, agus thug sé an sluagh mór thart thimcheall
an tobair, agus níor fhág sé mac máthara ná inghean
fir gan tonn bhaisdidh a chur ar a n-éadan agus séala
Chríosta ar a malaidh. Nigh siad agus stiúr siad
ballaí an tobair agus thart i n-a thimcheall, agus fuair
siad ladhrógaí agus craobhógaí crainn agus cheangail
siad ruibíní bána agus gorma orthú agus chuir siad
thart thimcheall an tobair iad, agus d'ísligh gach uile
dhuine acú ar a nglúna ag altughadh a bpaidreacha do
Dhia agus mar chomóradh do Naomh Pádhraic mar ngeall
ar Chrom Dubh a chuir ó rath.'Léis a bpaidreachaí a altughadh, d'ól gach uile dhuine
acú trí bhlogam uisge as an tobar agus níl aon
bhliadhain as sin amach nach dtugadh na daoine turas
go dti 'n tobar sin cothrom an lae sin, agus sin é
an lá an Domhnach deiridh de'n seachtmhadh mí agus 'sé an
t-ainm atá ar an mí sin ag na Gaedhilgeoirí san áit sin
" mí na Lughnas" agus 'sé an t-ainm atá ar an Domhnach
" Domhnach Chruim Duibh,'' agus 'sé an t-ainm atá ag na
Béarlóirí ar an Domhnach sin " Garland Sunday,'' agus
níl aon bhliadhain as sin go dtí seo nach mbíonn
cruinniughadh i gCill Chuimín, mar sin é an áit a bhfuil
an tobar. Tigeann siad go fada 's go gearr ag
tabhairt turais ag an tobar, agus a lán daoine eile
théidheanns ann ag déanamh siamsa agus ag ól 's ag
cathadh, agus creidim go dtéidheann an chuid is mó


L. 40


de'n dream rachmallach sin ann ag magadh faoi na
Gaedhilgeóirí Críostamhla atá ag altughadh a bpaid-
reachaí do Naomh-phátrún Pádhraic, árd-cheann a
gcreidimh. Tobar Chuimín is ainm do'n tobar seo,
mar hathruigheadh a ainm le linn Naoimh Cuimín, mar
ngeall ar an méid míorbhuilteacht' a d'oibrigh sé annsin
agus tá sé curtha i bhfoisgeacht péirse de'n tobar i
gCill Chuimín.Bíonn cruinniughadh an Domhnach céadna ag Dún
Phádhraic ag an tobar a dtugthar Tobar Bhrighde air
le hais Chill Bhrighde i ngar do Dhún Briste, agus, a
ghrádh mo croidhe, ó thoisigh an phlubarnuighil Béarla le
seal gearr ins an áit sin, tá sean-ghnás Críostamhail
na gCríosdaidhthe beagnach imthighthe duth 's dath.Tá sé agaibh mar fuair mise é agus, mur dtaithnidh
sé libh, cuirigidh bhar gceasacht i n-a cheann.


L. 41


Foclóir.
A, its; dheamhan a thúisge, no
sooner (lit. to demon its
soonness), 14.
'Ach = gach, each, every, 25.
<Common in Don.>
Aclaidhe, disciplined, trained,
13.
Aclaidheacht, f., discipline, train
ing; a. ailt, physical train-
ing, 13, 15.
Acmhuinn, f., means, ability;
gen. -e, 34.
Acht mur beag go, a corruption
of acht munab eadh go, only
that (lit. but if it is not so
that), 9. Other corruptions:
ach' mar'b é go (Don.), ach'
mur'b é go (Or.) = (in use)
acht muna mbeadh go, muna
mbeadh go (marach go, meireach
go). See ach' beag, voc. M.
M. I. Bh. Luim.
Ag = chuig, chuige (=chum), to,
29.
Agair, 3 s. pft. of agraim (ag-
ruighim), I beseech; d'agair
siad, they besought, 35.
Agat, at you; in your room, in
your presence, 8. Also = in
your house, and so of the
other prep. prons.
Agat = chugat in éireochaidh sí
aniar agat, 8.
Ag gól-síseal= ós íseal (mod.
lit.), in secret, secretly,
privately; 20. The follow
ing other dialectic forms
throw light on the strange
form the expression has as-
sumed in N. Mayo: cois
íseal (Or.), a gois íseal or
gois íseal (Don.), these
being, according to some,
'c ois íseal, ag ois íseal. 'g
ois íseal, respectively. The
-ó- of ag gól-síseal is no
doubt that of ós íseal. For
the insertion of -l- cp. dól
chain (S. Arm.), dórchain
(Meath) = dóchain (Mon.), a
dialectic strengthening of
dóthain. The opposite is
found in Mid. Ir. as cosaird,
"openly" (Pass. and Hom.)
= cosárd (Or.), a gosárd or
'gosárd (Don'), ósáird (mod.
lit.). Acc. to the narrator
ag gól-síseal is peculiar to
song-diction in Mayo, the
colloquial form being a gois
íseal, as in Co. Don. Late
Uls. MSS. show sometimes
go síseal, due to adverbial
confusion. See 'gosárd,
vocab., Cr. Ch.
Agruighim, I beseech, pray, im
plore, 8. Also in Don.
Aici = chuici, in éireochaidh tú
aniar aici, 7.
Aimsir, f., (time); service,
hiring: ag iarraidh aimsire,
seeking service, asking to be
hired, 3; aimsir do chur ar,
to hire a person, to take into
one's service; a chuirfeadh
aimsir air, who would hire
him, 3; chuir sé aimsir ar,
he hired, 3.
Áin = áil, f., pleasure, desire;
b'á. leis an gcailligh, the hag
wished, 5; b'á. leis, he de-
sired, 27.


L. 42


Aindeoin, f., unwillingness;
dh'á. go, although, though, 5
(prond. "ingeoin go").
Ainnti = innti; go mbudh ion-
góir colna bhí a., that she
was a lady's maid, 29.
Áird, f., heed (ar, to), 35.
Áisnéis, f., cattle, live stock;
not in gen. at 5, because of a
bhaile intervening.
Ais, f., side; back; le n-a
ais, by his side, beside him,
18; ar n-ais, back, 28.
Aisge, f., gift; i n-aisge, in
vain; go mbéidh an turas i
n-a. aige, that he will have
a fruitless errand, 30.
Aistir, f., = aistear, m., jour-
ney; a. fhada, 18.
Áit, f., place; as áit, dis-
located; mar ngeall ar
ubhall a leise a chur as áit,
on account of dislocating his
hip bone, 15.
Aithgiorraighe, comp. and sup.
of aithgiorrach, handy, short,
shortening, making plea-
santly brief; 28.
Aithinne, m., firebrand, 9.
Aithnighim, I know, recognise
(ar, by); d'aithnigh sé uirthí,
he knew by her, 25.
Aithreachaí = athar, gpl. of athair,
father; 22.
Aithreachas m., regret, sorrow, S.
Alla, "cause"; béidh a. na
héagcaoine ort, you'll have
cause to regret it or complain
about it, 7. <Perhaps =
allud, "fame," Wind. An-
other example is: Fágfa mé
alla na heagcaoine ort, I'll
give you cause to regret it =
bainfe mé sásamh asat.>
Alt, m., height, sea-cliffs, 38.
<In Tyrawley the remark is
made shiubhal mé thart an
t-alt, I walked round by
the cliffs = I walked along
the beach (one over which
cliffs tower), narrator.>
Altughadh, m., act of giving
thanks; ag a. a bpaidreacha
do Dhia, giving thanks to
God in prayer, 39, 40
Am, m., time; tá sé i n-am
(ina am?) agus thar am, it is
time and more than time
("beyond the time"), 6.
Amsgughadh, m., act of snapping
at when close to a person, 36.)
<With this the Don. (Glen-
ties) adj. amsguigh'e "awk-
ward." but formerly a p.p.,
must be connected. Perhaps
both are local forms of aim-
siughadh, aimsighthe, respec-
tively. The narrator con-
nects with amus, "attack."
which he says is a usual
word in Mayo.>
Amhtar, m., good luck, success,
12, 26.
An' = innmhe (?); i n-an', able
to, 6.
An-corrach, very uneasy, 17
An-diabhalta, very "devilish,"
very wonderful, very "ter-
rible," 13, 14; as adv.
terribly, awfully, 20.
Aniar, from behind; up (from
a lying posture); éireóchaidh
tú aniar aicí, you will rise
up towards her, 7; éireochaidh
sí aniar agat, she will rise
up towards you, 8; d'éirigh
sí aniar, she rose up, 10.
An-mheasamhail, very estimable,
29.
Annat = ionnat, in thee or you,
6.
Anntú = ionnta, into them = at
them, 36.
Anuas, from abovem down; a.
atá a aghaidh, He is always
looking down <at us here on
earth>. 29, 30.
Aoid, f., ill-usage; cé thug an a.
sin air, who so ill-used, 11.
Aois, f., age; i n-aois leanbh-
aidhe, in the age of second
childhood, i.e., after 100


L. 43


years, 17. <"Ó sgaitheas tú
céad bliadhain tá tú i n-aois
leanbaidhe," after passing 100
years, &c., nar.>
Ar, on; among; ar na fir,
among or one of the men,
33.
Ar = thar (Muns. and lit.), be-
yond; ag gol amach ar a
ceann, going out beyond her
head, protruding, 9.
Arann, "grit," senses, percep
tion, 24. <Closely connected
in sense with meabhair, acc.
to narrator.>
Árd, high; loud; ós árd,
aloud. 11, 38. <"Labhair ós
árd," used always by the old
people, narrator.>
Árd-cheann, m., chief-head, chief
ruler or patron, 40.
Árdughadh, m., act of lifting or
carrying off, 21.
Árus, m., dwelling; pl. -uis,
34.
As, out of it, away; as go
bráth leis, off he goes, 10;
go gcuirfidh tú oiread oibre
as do lámha, that you will
get through as much work
(lit. will put as much work
out of your hands), 27;
támuid 'léis a chur as ar
lámha, which we have just
completed, 29.
As = ós in as cionn, 10, 31; as
comhair, 10; as a chionn, 16,
19; as comhair, 19.
Athrughadh, m., a change; some-
thing else, another; a. súiste,
another flail, a flail other
than what you have, 7 (fol-
lowed by thar, cp. atharrach
céile tar Sheaghán Buidhe in
Muns. poem); a. na haim-
sire, change of seasons, 35;
a a. ar dheagh-stáid na ngrást,
to convert him to the good
state of grace (i.e., to Christ-
ianity), 38.
Athrughadh i mbárach, the day
after to-morrow, 7. <See note
s v. in M. M. I. Bh. Luim.
There seems little doubt that
athrughadh is now the word
used in this and in a. indé
and a. aréir in Con., and
in the latter two in Don.
But it is in reality a folk-
substitution for arbhú, for
such I have since met as
the true literary spelling of
the word in Zeits. f. Celt.
Phil., 3, p. 36 (Gregor und die
oblatinmacherin). The fol-
lowing is the passage in
which it occurs: "Hingnad"
ar sí, "lim in bairgen dorónus
com lámaib arbhu indé, a rád
duitsi conidh corp Crist soin."
The Corca Dhuibne ar(a)bhú'
is plainly the nearest form.
Ar'ú of other parts of Muns.
shows omission of bh-. The
Meath and Or. eirfidh is the
hardest to explain. It may
be from airfidh (perhaps the
true dialectic spelling), *ar
faidh, *arbhadh, with -adh = -ú, -u,
through analogy, the sound
being the same. In Wat.
earabh indé, &c.; in Scot.
earbho 'dé, &c., airbhó 'n de,
&c.>
Ath-uair, f., a second time,
again, 28.Bachall, m., crozier, 37.
Bagarthach, likely to threaten,
disposed to threaten one, 20;
see buailteach.
Báidhim, (I drown); I "bury,"
i.e., place and cover up in;
go mbáidhfeadh siad a n-éadan
i n-a n-ucht, that they would
bury their faces (lit. face)
in their laps (lit. lap), 34.
Báinidhe, f., rage, fury, 14; leis
an mb. d'fháisg air, through
the rage that seized him


L. 44


(pressed on him), 4; gen., 8,
10; d'fhás b. mhór air, he
became greatly enraged, 15;
a bh. féin a shásughadh, to sate
his own rage, 20.
Bainim amach, I flee; <bhain
siad amach, "they fled">;
bhain sé fhéin agus an Téideach
amach, he himself and T. fled,
38. <"Bhain se amach = he
made off" (Mon.), but the
application is the same.>
Bainim do, I belong to; duine
ar bhith a bhain dá shliocht, any
progeny, lit. anyone who be-
longed to his progeny, 17.
Báire, m., goal (in hurling);
go mbeith an b. léithe-se, that
the goal would favour her,
that she would win, 5.
Báireoir, m., one who scores a
goal; pl. -í, 13, 16.
Baiste in a bhaiste, a corrup-
tion of dar mo bhaisteadh, by
my baptism = "of course,"
10.
Baisteadh, m., act of baptising,
35.
Baistim, I christen, name (ar,
on), 15.
Bal, m., completion, finishing
touch = bal críoch, of which
it is probably a shortening;
'léis bal a bheith acú air,
after they had completed it to
their satisfaction, 23; bal a
chur ar, to complete, 30. <See
bal críoch in voc. to M. M. I. Bh.
Luim. Bal, m., bail, f., suc-
cess, successful issue.>
Balcaisní = balcaisí (Muns.),
duds, "garments," 10. <The
dialect of Mayo seems to
have a liking for an addi-
tional n after f and s; cp.
stifneáiltí from Eng. stiff.>
Baoghal, m., danger, "fear";
b. ar, near as (lit. danger of
being); b. ar chomh breagh leis
an gcaisleán seo, near as
fine (splendid) as this castle,
30 (cp. cha n-fhuil b. ar an
mhaidin, it is not near morn-
ing yet, Arm. song).
Bhar (prond. or), ecl., your, 40.
<Ár, our, has long á in Mayo,
acc. to narrator.>
Bárach, morrow; i mbárach, to-
morrow, 7. <Acc. to narra-
tor, only children in his
district use i mbáireach, which
is so common further south.>
Baramhail, f., opinion; gen.
-mhla, 23; goicé do bh. dó sin,
what is your opinion of that,
25; cé do bh. dóbhtha sin, what
is your opinion of those, 25.
Bárr, m., superiority; thar
bárr, excellent, excellently,
3, 12, 30; i mb. a anma, in
the top of his life = at his
full best (or loudest), 23; a
bhéarfadh b. breághaichte ar,
that would surpass in splen-
dour, 29; gen. báirr (but
prond. bárr, as rr broad and
slender are alike in sound);
ag breith báirr, surpassing,
30.
Barr-thionntódh, m., act of turn-
ing from side to side or
turning right round <in the
bed>, 8, 10. The barr- of
this word is short.>
Bath = ba, cows; bath bodhra,
deaf cows, 10.
Beagnach, almost, 18.
Béal, m., mouth; béal an
chófhra, the "mouth," i.e., the
top of the chest when opened,
31; gen., 31.
Bealach, m., way, road; mo bh.
a dhéanamh, to find my way,
18 (for this also an t-eolus
'fhagháil, Mon.); a gcuir i
mb. a leasa, to set them on
the way of their welfare, to
set them in the right way
of life, 19; gen., 28.
Béalmhach, m., bit for a horse's
mouth, 10.


L. 45


béal múinte (lit. teaching
mouth), one who forewarns
and teaches a person how
to do a magic task not pos
sible by ordinary human
means; mo mhallacht do bhéal
do mhúinte, <I give> my curse
to him (or her) who has in-
structed you, 9 (the Muns.
form is donas duabhais ar th'
oide múinte, see M. na nO.
gCos); gen. in inghean bhéil
a mhúinte, the daughter of
her who instructed and fore-
warned him, 12.Bean an tighe, housewife; lady
of the house, 28, where it is
not inflected as regards bean,
the expression being evi-
dently regarded in the light
of one compound term, as
is common in the sp. l. (cp.
ag deisiughadh bean an toighe,
Mon. song).
Beart, f., deed, 34.
Béilidh bídh, meal (as dinner,
&c.), 26.
Bheirim ( = do-bheirim) used =
beirim; bhéarfamuid treis agus
buaidh ó, we shall carry off
the win and victory from, 15.
Beith = beadh, 3 s. cond. of atáim,
I am; 5, 14, 28.
Bheithinn = do bheinn, 1 s. cond.
of atáim, I am; 10.
Beo, alive, living, 28; fhad 's
( = is) beo mo cheann, as long
as I live (lit. as long as my
head is alive), 13.
Bídh, 3 s. pres. subj. (Con.form)
of atáim, I am; mar' mbídh
an chruach choirce buailte
agat, if you have not the
stack of oats threshed, 4;
in this mar' mbídh = ach' mar'
rabh (Don.), mara mbeidh
(Muns.), ach' mur mbéidh (Or.
and Meath), acht muna raibhe
(literate dialect); go mbídh
tú., until you be (chance to
be), until you are, 7.
Binn, f., gable; gen. binne,
38.
Bior, m., spit; bior cruadhach,
bar of steel, 11; pl. -annaí,
37 (see b. cléithe).
Biorannaí cléithe, harrow-pins,
37. <"Insa' chliath fursta,"
narrator. Biorannaí, for
bioranna, pl. of bior, a spit,
and cléithe, gen. of cliath>.
Bioth mhór, a', the great world =
at all, 31. <Used exactly so,
although the noun is m. and
the adj.f.>
Blacht madaidh, a she-dog. a
bitch, 36. Blacht alone is
also used, and madadh boir-
ionn (for boinionn; cp. Sc.
G. boirionnach = boineannach,
a female, a woman, Kerry).>
Blogam, m., sup, mouthful; trí
bh., three sups, 39. <Bolgam
(E. Muns. and Don.); bol-
mac (W. Muns.); blogam
(Thomond).>
Boc, m., puck or drive in
hurling, 14; boc báire, ib.,
13.
Bog-shásadh, m., half-satisfac-
tion, 5. Bog- is frequent in
N. Con. and Don. in this
use. Breac- (Muns., Don.),
meath- (S. Con.) are also so
found.>
Boguighim, I soften; 3 s. pft.,
24.
Borradh, m., the growth or in
crease of anything not rooted
in the ground, as of an ani-
mal, &c., 22. <Yet, of trees,
one can say is mór atá siad
ag borradh.>
Bóthar, m., road; gen. -air; ag
cur an bh. ó n-a gcosa, walk-
ing on along the road, lit.
putting the road from their
feet, 28; ag cur an bh. dhíbh,
walking the road, 28.
Brath, m., act of intending,
being "about to" do a thing
(followed by ar), 10.


L. 46


Breághaichte, f., beauty, loveli-
ness, splendour, 22; gen., 29.
Breághaichte, comp. and sup. of
breágh, fine, splendid; 27, 29,
30.
Breall, m., blemish, blunder;
eye-sore; gan b. a bheith uirthi,
without its being an eye-sore
(ugly and imperfect build-
ing), 30. <Used also in Don.
and Muns.>
Breathnughadh, m., act of ob-
serving, looking (ar, at), 30.
Breis, f., loss, damage, 16.
<Also in Don. as bris. Breis
is a homonym = (1) increase,
(2) loss, meanings quite opposed.>
Breith, f., act of bearing off; ag
b. báirr ar. bearing off the
palm from, 30.
Breith, f., sentence; gen. -the, 34.
Breitheamhnas, m., judgment
(ar, on), 11, 34.
Briathra, pl., words, 6. <The
final vowel -a is as spelt;
pl. of briathar, word.>
Brígh ughdair, the original sense,
lit. sense of authority; 19.
Brochán, m., porridge, 22.
Bród, m., "pride," delight (as,
out of, but found at 22 with
faoi).
Bródamhail, proud, delighted,
glad; superl. -mhla, 32.
Brosdódh, m., act of inciting,
hustling, 36.
Bruilthín, m., a big well-fed
man with a "corporation"
or large paunch, 27, 28, 29,
30; gen., 28, 30. <Probably
for bruithlín, which would be
a derivative from bruith,
flesh, O'R.>
Bruith a ladhar, lit. the burning
of his finger-spaces = burning
or very great haste (followed
by ar), 11, 27.
Buaidh, f., victory; an bh. fhágháil
uirthí, getting the victory
over her (to get, &c.), 7.
Buaidheartha, troubled, grieved,
18.
Buailim romham, I proceed, go
on or forward; bhuail sé
roimhe, he went on, 35.
Buailteach, likely to strike or
beat; go rabh sé chomh b. agus
bhí sé bagarthach, that he was
just as likely to beat as he
was to threaten one, that he
was given to following up
his threats with blows, 20.
Buailteán, m., the beater or
beating part of a flail, 7.
Buailteoir, m., thresher, 4.
Buanamhail, lasting, perma-
nent, 13.
Buan-chíos, m., constant rent,
"cíos bliadhantamhail agus é
sin a bheith féilteamhail," "a
yearly rent that is constant,"
34; gen., 34. Féilteamhail,
"constant," is evidently de-
rived from féile, a festival;
cp. the following line of an
Oriel song: Nár bh'fhéarr duit
cíos a dhíol i gcionn gach féile
nó ( = ná) bheith 'do réic uaim.
ar fud an tsaoghail. Other
examples from the narrator
are: Bhfuil tú ag obair go
féilteamhail ? An n-íocann
tú cíos go féilteamhail ?>
Buarach, f., halter for a cow's
liorns, 6. <Adhastar = halter
for a horse.>
Bud, past of copula, was; used
after go: go mbudh é (pron.
go mu dhé) = gur bh'é (Muns.),
that he was, 4; after an: an
mbudh, was it, 21.
Buidheach, thankful (de, from =
'to '); with impers. verb in
bíodh sé b. de ghliocaidheacht
Áine, be it thankful to Aine's
cleverness = it was all the
result of Aine's cunning, 31.
Bun, m , foundation, foot; i
mb. a chosa, (lit. in foot of
his legs ?); suidhe i mb. a ch.,


L. 47


to sit down, 6 (acc. to nar-
rator the old people's way of
expressing it); is maith é acht
cuir i n-a cheann, mar is fearr
suidhe i n-a bhun ná suidhe i n-a
áit = "spend none at all of it,
but put odd to it, if you can,"
lit. it is a good thing pro-
vided that it be added to, for
it is better to sit down be-
side it than to sit where it
ought to have remained, 25.
<Ag a bhun also for i n-a bun
acc. to narrator.>
Bunachar, m., means, substance,
capital, 12. <" Beagáinín saidh-
bhris thar a bhí aige nuair a
thoisigh sé," narrator.>
Bunadh, m., stock, family, 22.
Buntáiste, m., advantage, pro-
fit, gain, 23.Cáirdeamhail, friendly, amic-
able, 28.
Caithim, I must; caithfidh, must,
6.
Call, m., want; bhí call buach-
alla air, he was in want of
a boy (farm-servant), 3; mar
bhí sé i n-a chall, for he was
in need of it, 18; ní bhéidh aon
chall agat, you'll not need,
26.
Cam, twisted, crooked, deceit-
ful, 30.
Cam, m., crookedness, deceit,
30; gen. caim, 30.
Camánacht, f., hurling, 13, 15;
gen. -a, 14, 17,
Camánaidhe, m., hurler, 13, 14;
pl. -dhthe, 13; gs., 15.
Caoi, f., way; ar an gc. go,
so that, 7; 'sé an chaoi i, it
is the way in which, "'tis
how" ( = is amhlaidh, Muns.,
'sé an rud, Don.), used in
correlation to i leabaidh, in-
stead of (i n-ionad, Muns.,
i n-áit, Don.); i leabaidh iad
a bheith ag gol 'un donacht'
'sé a' chaoi a ndeachaidh siad
'un feabhais agus 'un saidhbhris,
instead of their becoming
worse off the fact is they
became better off and richer,
17; used in correlation to
nuair, 23. <The Con. usage
differs from the two others
in taking the oblique (loca-
tive) relative construction.>
Caoin-chomhrádh, m., (tender con-
versation); absorption in
one another's conversation,
applied to two people thor-
oughly absorbed in mutual
conversation, 25. <Cp. the
cognate caoineas comhráid. of
Tór. Dh. agus Gh., I., 5, 5, where
Mr. S. H. O'Grady's transla-
tion "gentle talking" clearly
does not compass the idiom-
atic or true sense which is
evidently that of our word.
I have here given strictly
the narrator's own explana-
tion.>
Caor theineadh, a blaze or flame
of fire; pl. caoirthe teineadh,
36.
Coraidheacht, f., wrestling; gen.,
36.
Cárr sleamhnáin, a sliding car,
i.e., one without wheels used
in mountainous districts,
34.
Casachtach, f., act of coughing;
dat., 9.
Casaoid, f., complaint, 4, 12
(ar, of, about).
Cas-chainnt, f., series of ques-
tions one after another,
cross-examination, 23.
Casgartha, perished or almost
dead with cold, 18. <Cp.
casgairt, a thaw, thawing
(Don.), sleet (Mayo). The
narrator pronounces the
present word both casgar-
thaí and casgarthuighthe, the
latter as the result of fre-
quent questioning.>


L. 48


Castar ar neach, one meets by
chance, chances on; d'ár
casadh ariamh uirthi, whom she
ever came across (chanced
on, &c.), 4.
Castar le neach, one chances
on, meets; pft. in casadh
sean-bhean aosta liath leis,
he chanced on or met a grey
aged old woman, 5; casadh
ceardchaidh leis, he chanced
on or came across a forge,
10; a chasfaidhe leis, whom
he would meet, 28.
Cathadh, Leath Chuinn form of
caitheamh, act of throwing,
consuming, eating, spend-
ing, &c., 39, &c.
Catharnas, a metathesis of
carthannas, m., friendliness,
friendship, 28; gen. in ag
déanamh catharnais, " making
friends," 37.
Cathughadh, m., regret; hanker-
ing (i ndiaidh, after), 20.
Céachta = céacht, m., a plough;
as gen., 5.
Ceann, m., head; i gc., in addi-
tion, besides; i gc. a rádh
(latter part asyntactic),
whilst saying, saying, 7;
old dat. cionn in as cionn =ós cionn, over, above, 8; as
a cionn, over (above) her
head, 8; i gc. a chuid oibre,
at his work, 22; lá an mhar-
gaidh dá gcionn, the market
day on (or over) them = next
market day, 23 (cp. do chind,
dia cind, Pass. and Hom.);
an Sathairne dá gcionn, on
the following Saturday, 23;
acht cuis i n-a cheann, if it be
but added to, 25; gen. cinn;
le dhul 'un cinn leis an obair
sin, in order to go ahead
with that work, 27; gabh-
famuid 'un cinn, we shall go
ahead, 29; i n-a cheann, added
to it, 40; thar a cheann, over
his head, 4 (used by the old
people, but thar a chinn now
commoner, narrator).
Ceann, m., (head); one, 29; a
cheann-san, his one, 29.
Ceannádhairt = ceannadhairt, f.,
bolster (lit. head-bolster), 8,
10. <Prond. cennáirt'.>
Ceannaidheacht, f., buying and
selling, market transaction,
bargain, " what was bought,"
"bargain closed," 25.
Ceannaireacht, f., act of leading
(a horse, &c.); rinne sé a c.,
he led her, 10.
Ceárd = cearn, cearna, m.,
corner, point of the compass,
24, 39; pl. in as ceithre
ceárda na hÉireann, from
the four points of Ireland,
14. <Cearna (cearn) is in
common use a synonym of
áird. In fact, ceárd is to
be probably explained as an
amalgam: cearn áird, the
-d, otherwise so strange,
being from the latter.
Cearn is used in Don.>
Ceardchaidh (orig. oblique form)
= ceardcha, f., forge, 10.
<The Muns. gen. is ceardchan,
dat. ceardchain. Ceardcha is
one of a class of words formed
by adding ca, a house, other
examples being aráncha, a
bakery, colmcha, a pigeonry,
othrascha, a hospital, seodcha,
a treasury, a museum, lóncha,
a larder, pantry, buttery.
A very recent addition is
uachtarcha, a creamery. Per-
haps the others are only a
little less recent. The -cha
in these is prond. -tha>.
Ceasacht, f., complaint; cuir-
igidh bhar gc. i n-a cheann, add
your complaint to it = "cuir
an ch. leis an sgéal," add the
complaint to the tale, nar-
rator; 40.


L. 49


Ceath'ar = ceathrar, m., four
persons, 14, 17.
Cébí = cia ar bith, whatever
(also whoever); c. sin de,
however that be, 6, 17, 29, 30.
Cineál, m., kind; c. gléasa, a
kind of contrivance, 34.
Cinn faillighe, neglect, 24.
<The narrator pronounced
the first word cing. The
expression seems literally =
heads of delay, for faillighe
delay, as one may see
from this vocabulary, s. v.
The question arises, why is
f- of faillighe not aspirated,
as grammar requires? The
following example shows an
other use: "rinne tú cinn
faillighe ar d'fhocal gan a
bheith i láthair an tráth dubh-
airt tú é," "you failed to
keep your word, &c.">
Cionamhail, fond (ar, of), 28.
Ciontach, blameworthy, guilty,
11.
Cladhaire, m., coward; pl. -rí,
15. <Not "rascal, &c." as
found elsewhere.>
Clagadh, m., clotting; c. fola,
a clotting of blood in the
veins as the result of loosen-
ing a blood vessel; " gur
sgaoil soightheach fola leis agus
go rabh an fhuil clagthuighthe
ins an cuislí i riocht go rabh
cineál tinnis air dhá bhárr
sin" = that one of his blood
vessels had loosened and that
the blood was clotted in the
veins, so that he was "sort
of ill" as a result of it, 10.
Claibhi' = claidhimh, gs. of claidh-
eamh, m., sword, 31.
Claigtheach = cloigtheach, m., a
round tower, 23. <Claigtheach
(Don.), cuilceach (E. Muns.).
In some districts of Con.
clogás is used.>
Claoi, f., act of overpowering,
16.
Claoidhte, overcome, wearied
out, utterly fatigued, 5.
Cleas, m., trick, exploit, 16
(see cor).
Cliath, m., hurdle; gpl., 5.
Cloch choirnéil, corner-stone, 26.
Clogás, m., "belfry," 26.
<" Round tower" may be the
sense here, as in parts of
Con. the word is so used,
but the narrator insists on
"belfry.">
Cnap, m., lump; gen. cnaip;
i measg a' chnaip, "with the
others," "with the crowd,"
lit. among the lump, 39.
Cochan, m., straw, 4.
Cófhra, m., a chest, a big box,
31; gen., 31. <Pron. córtha.>
Coimsire, neat, tidy, of neat
make, 10.
Coimhthigheach (pron. coithigheach),
m., a stranger from another land, 18.
Coinéal,m., channel, 20; gen.
-éil, 20. <Don. has canál
(for cainéal = coinéal ?).>
Coinn (pron. cuing), 33 = coin,
oblique form of cú; the gen.
coinne also occurs as a
variant of conaidh, 37 (see
conadh).
Coinn mhadaidh ( = coin mhadaidh),
a kind of hound, blood-
hound; dual, 33. <Coinn
is prond. cuing.>
Coinní = coinne, f., appoint-
ment, expectation, meeting;
i gc., for, 21.
Coinnighim ( = congbhaim), I
keep, I stay away from;
coinneochaidh sí uait, she will
keep away from you, she will
not trouble you, 7.
Coipe, m. = coip, f., froth,
fermentation; bhí c. cubhair
le n-a mbéal, there was a
fermented froth around their
mouths (lit. mouth), 37
("cubhar bán leis agus pisleo-
gaí," narrator).


L. 50


Cóir, f., apparatus, prepara-
tion; i gcóir, for, in prepa-
ration for, 5.
Cóir, f., justice, fair play; i
gcóir ná i n-eagcóir, fairly
or unfairly, 14, 36.
Coirín, m., " saucepan," 24.
<Orig. a dimin. of coire, a
cauldron.>
Coirnéal, m., corner, 26; gen.
-éil, 26.
Coisgim, I stop, check; pft.
pass., 4.
Coisidheacht, f., walking, pacing;
c. a bhaint aisti, to make her
go (pace, step out), 10.
Colbha, m., the outside of any-
thing flat; ag c. na leabtha,
at the edge of the bed, 10.
Colg, m., hair erect through
rage, 37. <" Bhí colg air, bhí
a chuid gruaige 'n a seasamh,"
narrator; cp. also d'éirigh sé
'na chuilg-sheasamh, he stood
up quite erect, Béarra.>
Colgach, fierce, wrathful, fiery,
"hair standing on end with
rage," 14.
Colpán, m., the handle of a
flail, 7; gen. 4.
Chomh, so, as; le chomh borb agus
d'ionnsuigh an dá fheadhnach
fear a chéile, through the
two teams of men having
attacked one another so
fiercely, 14; le chomh cráidhte
agus cráidheadh croidhe an tsag-
airt, through the priest's
heart having been so terribly
tormented, 16; le chomh do-
máisteach agus las na sléibhte,
through the mountains hav-
ing burned so destructively,
39.
Comhair, presence; as c. = ós
c., before, in presence of, 10.
Comhairle, f., advice, counsel;
ar a ch. fhéin, as he desired
it, 33.
Comhairleachan = comhairliughadh,
m,, act of advising, 27.
Comhalladh (pron. comhnlladh),
m., act of fulfilling, carrying
out, 14.
Comaoin, f., obligation; tá mé
faoi ch. mhóir agat, I am
under great obligation to you,
am much obliged to you, 8.
Comhgarach, near, " convenient
to " (do), 38; adv., 39.
Comhla, f., leaf of a door; dat.
-aidh, 10.
Comóradh, m., entertainment
in recompense; cuirfidh mé
c. ort, I shall repay your
kindness, 1; sign of respect,
39 (also so in Don.).
<" Entertainment, to enter-
tain a person in one's house
with a great feast, &c.; fuair
mé c. annsin, I was enter-
tained there," narrator.>
Compánach, m., companion,
mate, "husband," 17.
Complacht, m., gang, set, band
35, 36.
Conadh = confadh, m., fury, rage;
gen. conaidh (confaidh), 37 (but
the narrator is not now sure
of the correct reading here,
and thinks it should be
na coinne, "of the strange
hound," or na coille, "of the
wood," neither of which make
as good sense).
Cor, m., turn, stir, 36; dheamhan
cor ná cleas d'fhéad an
sagart a chur dhe, not
stir or trick could the priest
make (lit. put off him), 16;
treachery, 30; gen. cuir, 30
underhand trick, 34.
Cor coise, lit. a twist of the
leg or foot), a trip up, 14, 16;
Cor cramóg, a trip up effected
by means of a stick having a
crook on it, as is the case with
the caman, 14. <Lit. twist-
of crooks; cramóg = cromóg,
a bend or crook on a stick
(narrator); cp. falamh = fol-
amh, fasgad = fosgadh, &c.>


L. 51


Corr, odd, queer, uncanny, 16;
wishing to keep to one's own
party or province, " clan-
nish" 3.
Corrach, (unsteady; " rocky ";
uneasy); "crooked in mind";
b'fhéidir go mbeithinn-se chomh
c. agus tá seisean cam, per-
haps I might be as crooked
as he is deceitful = perhaps
I would give him tit for tat
(narrator), 30.
Córta = cóir, right, proper;
tá sé chomh c. dhamh-sa ... agus
tá sé dhuit-se, "I have as
much right as you," 15.
<Also córtha, cóirthe, the lat-
ter forms in Don. It seems
to be common only in comh
(chomh) c. dhamh-sa or agam-sa,
&c., and in ní c. dhaoibh ná
dhamh-sa, prov. The narrator
himself identifies it with
cóir.>
Cos, f., leg, foot; as gpl. cosa
in i mbun a chosa, in charge
of his legs = where he was, 15
(recte i mbun a chos), down;
shuidh sé i mb. a ch., he sat
down, 18.
Cosain, 3 s. pft. of cosnaim, I
protect, defend (ar, against);
a ch. é ó'n (better ar an)
mbás, which protected him
from death, 6.
Cosaint, f., defence; ar a gc.
air, on their defence against
him, bound to defend them-
selves against them, 14.
Cothrom = comhthrom, m., level;
de ch. talmhana, from the
level of the ground, " off the
ground," 16.
Cothrom = comhthrom, m., anni-
versary, either past or fu-
ture; c. an lae sin, 39.
Cothromadh, m., act of levelling,
26.
Cothromóir,m., "level," "plumb-
ruler," plumb-line, 26.
Cothromuighim, I level; 2 s.
imptv., 26.
Cothughadh, m., act of " promot-
ing "; ag c. riaghla faoi rún,
lit. "promoting " a rule in
secret = " proposing new tac-
tics" <against the other side>,
14. <Cp. is tú c. gach uilc you
are the "promoter of all bad
ness." The v.n. is retained
broad, but the verb is rather
coithighim.>
Cothuighim, I "promote" (good
or evil); a cothuigheadh, which
was "promoted " (contrived,
conspired), 34.
Cothuighthe, "promoted "; bhí sé c.
roimh ré i n-a chroidhe, it was
"promoted" beforehand in
his heart = he had come to
the resolution beforehand,
27; bhí sé c. ag, it was re-
solved by, 29. <Also ex
plained "invented, in opera-
tion " by the narrator.>
Craiceann = croiceann, m.,skin,
23; gen. -inn, 23.
Craig, f. = cnag, m., knock, a
rap, 17.
Craithim (Muns. croithim), I
shake; 1 s. fut. anal., 3.
Craobhóg, f., a little branch or
twig of a tree; pl. -gaí, 39.
Crathadh (Muns. crothadh)., m, act
of shaking, 4; trí chrathadh,
three shakings, 10; ag c. a
ruball, wagging their tails, 37
Creapall, m., act of stopping,
stop, hindrance; c. a chur
uirthi, to bring her to a sud-
den stop, 6; a ch., to stop,
collar, 14.
Creata, pl. of creat, body; ap-
plied to the sides, ribs, roof,
&c., of a house, 19.
Creatalachaí = creatlachaibh,
used for creatlacha, pl. of
creatlach, f., body, shell;
hence pl. = walls, sides (of a
house), 4. <Creatlach is a de-
rivative from creat, body,


L. 52


shell; cp. the pl. of the
latter: creat = the sides,
ribs, &c., of a house-roof, I.
T. Soc's. Dict. Cobhail and
cobhlach are synonyms.>
Créatúr, m., creature; gen.
in croidhe mo chréatúir, the
heart of my creature ( = the
person whose sufferings I
relate), 5.
Críochnughadh, m., act of com-
pleting; completion; gen.,92.
Críonna, wise, prudent, thrifty,
23; clever, 23, 31 (coupled
with meabhair).
Críonnacht, f., wisdom, thrift,
prudence, 22, 26.
Críosdaidhe, m., a Christian;
npl. as gpl., 40.
Críostamhail, Christian; an
Creideamh C., the Christian
religion, 36; pl., 40.
Crois,f., cross: c. an mhargaidh,
market-cross, 24.
Crom-shlinneán, m., crooked or
round shoulder, 5.
Cruadh-chás, m., strait, diffi
culty, 31.
Cruaidh,f., steel; gen. cruadhach,
11. <The gen. is also cruadh-
ach in Don., but one finds
cruaidhe (Mon.), cruadha
(Muns.).>
Crúdh, m., horse-shoe; pl.
cruidhthe (pron. craoithe),10,11.
Cruinn, gathered, assembled,
24, 25. <Also in Uls. =
cruinnighthe. Cp. socair
(Muns.) = socruighthe, &c.>
Cruinne, f., circle, ring; gen.,
9. <Cp. cruinn, round, as-
sembled (cruinnighthe).>
Cruth, m., form, way; i gc. a
pósta, marriageable, 6.
Cuais = cuas, f., a cave, a
sea-cave, 33.
Cuartaidheacht, f., act of visit-
ing for purposes of chatting,
&c,, " crack," "céilidhe," 6.
<Also in Don. commonly,
cuardaidheacht (Tip.).>
Cuideachta, f., company; 'na
ch., in his company, with him,
18; i gc., together, 26.
Chuid-is-measa, an, the worst,
14, where it is not inflected,
being treated colloquially as a
single expression.
Cuing, f., " swingle-tree " (in
ploughing); pl. cuingeannaí
(-aí = -a), 5.
Cuir = cur, act of putting; a
gc. 'un báis, to put them to
death, 29.
Cuireadh, m., indec., invitation;
as gen., 6.
Cuirfhidhear = cuirfear, fut.
pass. of cuirim, I put, &c., 19.
Cúirt,f., a mansion, 30.
Cuirthe, put; a bhí c. as a lámha
aige, which he had put out
of his hands = which he had
made and finished, 25 (the
narrator finally wishes to
change this to .. ó n-a láimh:
"b'fhearr ó n-a láimh ná as a
láimh").
Cúis,f., matter, business; brígh
a chúise, the meaning of his
proceedings, 23.
Cúl, m., back; a chur ar gcúl,
to postpone, 15; contrast a
chur ar athlá (Don. and lit.),
a chur ar cáirde, both of
which are used the same way.
Cúl báire, goal-keeper in hurl-
ing, 13, 15.
Cuma, f., shape, form, 3; way,
manner; ar an gc. sin, in
that way, so, 8; tá c. na
maitheasa ort, you have a
good appearance, you are
turning out well, 29.
Cumhachtamhail, powerful; comp.
-mhla, 38.
Cumann, m., love; voc. and
gpl. in a chumainn na gcum-
ann, "my dear friends," 14, 15.
Cumhlódar = comhluadar, m.,
company, 29; voc., 5, 10; a
ch. na cruinne, company of
the circle, "all my friends


L. 53


here present," 9, 38; i gc.
bean an tighe, in the lady of
the house's society, 28.
Cumraidheacht, f., form, shape,
guise; i gc. mná, in the form
or guise of a woman, 11.
Cur, m. (setting), "crops";
gen., cuir, 5.
Chur an Chéasta, the cross of the
Crucixifion; ghearr sé chur an
Ch. ar an gcloich, he drew the
cross of the C. on the stone,
37. <This seems an extra
ordinary corruption of Croch
an Chéasta; the initial C- and
the final -ch seem to have be-
come telescoped together at
the beginning of the word
and the -o- ( = u) placed be-
fore r, both by simple meta-
thesis, thus: croch, * chor<c>,
chur. The following examples
bear out the identification:
"Cuir Chur a' Chéasta ar do
mhalaidh"; "Chur a' Chéasta
chumhachta caistriocain Dé
orainn i n-agaidh na hur-
chóide agus na hanachain"," a
prayer said, acc. to narrator,
"ag dul amach ar maidin
nó san oidhche agus faitcheas
ort.">
Curachán snáimh, floating skiff,33.
Cúramún, m., entire care or
responsibility (astú, out of
them); gen. -úin, 22. <Ar
fhear an tigh bhíonns cúram-
ún (prov.). Distinguished
from cúram, household.>
Cur as, act of inconveniencing;
ag cur as dom, inconvenienc-
ing me, 10; so ag cur as doí,
11.
Cúrsaidhe (pl. of cúrsa), as to,
in regard to, in respect of;
c. Frannaigh dhe, as to F., 26.
Cuthach, m., rage, fury, 20.
<Pron. cúch in Con. Used
also thus: tá sé le c., he
is in a rage; imeogha sé ar
c., he will become furious;
duine le c., a person in a
fury; leomhan le c., a raging
lion, but also leomhan ar meir
- meir seems a local form
of mire; see meir-bháinidhe in
this vocab.>
Daimhneacht = doimhne, f., depth,
19.
Dalladh, m., act of blinding,
"smothering," 9.
Dá mbet 's = dá mbeadh a fhios
<aca>, if they knew, 29.
Dháréag = dáréag, pers. num.,
twelve persons; dh. saor,
twelve masons, 27. <See É.
an Ch. Bh. voc. s.v.>
Dathamhail, handsome, 3.
De, of it; used to round off
phrases = as to: cúrsaidhe
Frannaigh dhe, as to F., 26.
<So one finds in Muns. mar
or maidir leis sin de, as to
that; mar liom féin de, as to
myself, and in Don. i dtaca
leis sin de, as to that.>
Deagh-stáid, f., good state; d.
na ngrást, 38.
Dheamhan = dho dheamhan, lit. to
demon = not, 18; dh. a thúisge,
no sooner, 14, 29; dh. breis,
no loss at all, 16; dh. i bhfad,
not long, 24.
Déanamh, m., act of doing or
making; Gobán aon chaisleán
eile a dhéanamh = Gobán do
dhéanamh aon chaisleáin eile,
that Gobán should make any
other castle, 29.
Dearcaim, I look (ar, at); dhearc
an dís tharstú, the two looked
round (lit. past them), 36.
Dearg, red, blazing, 9.
Deasughadh, m., act of approach-
ing, closing in (le, to), 6.
Deasuighim, I approach, close
in; 3 s. pft., 15.
Deidimín, m., anything, esp. an
implement, worn out and no
longer fit for use("rud im'igh'e
as feidhm," narrator), 4. <Cp.


L. 54


ciopóg in ciopóg ráinne, a
worn-out spade (Muns.).>
Deifriughadh, m., act of making
one hurry up, act of " hustl-
ing" (as often expressed in
England); 'ghá dh., hustling
him, 4. <"Hurry" (Don.).>
Deireadh, m., end ; ar d., at
last, 29, emphasised in ar d.
thiar, at long last, 29.
Deis, f., way, means, 26.
Deiseall, m., right-wise or sun-
wise direction ; ar d. ná
treiseall, right-hand-wise or
left-hand-wise, fairly or un-
fairly, 14.
Deith, in 'na dheith sin, " al-
though, yet," 5. <The nar-
rator will not have this to
be the same as 'na dhiaidh sin,
"after that," which he pro-
nounces as spelt.>
Diabhalta, devilish, terrible, 22,
31.
Diabhlaidheacht, f., deviltry,
sorcery, 38; gen,, 38.
Diaidh, (end); i nd., after; a chuir
Gobán agus a mhac i ndiaidh
a lámha, Gobán and his son
left (lit. put) behind them
as a result of their labour, 23.
Dianas, m., hardness, severity,
hardship; in de bhárr dianas
m'obair lae, neither dianas
nor obair are in the gen., in
fact the whole construction
is asyntactic because of the
final gen. lae, which is all
that the spoken usage com-
monly cares to take account
of; yet very few would care
to assert that de bhárrdianais
m'oibre lae is wrong, and
indeed without syntactical
connection the sentence
should really be meaning-
less, just like the correspond-
ing English "on account
- severity - my day's work,"
that is, it should consist
merely of disjointed words.
Dia raisias, a corruption of
Deo gratias = <I give> thanks
to God, 36.
Didean, m., shelter, protec-
tion, d. na hoidhche, shelter
(in your house) for the night,
17; d. an tighe, the shelter
of your roof, 18. <Dídean,
shelter = refuge, &c.; díon,
shelter = cover, thatch, de-
fence; foithin and fosgadh
(fasgadh), shelter from the
weather. The Mayo word
sgiath dhídin (pron. by the
narrator sgéidh dhídin), an
umbrella, used acc. to him
by the old people, shows,
however, the sense "shelter
from the weather.">
Díoblughadh, m., abuse, vitupe-
ration, "ballyragging," 4.
<Cp. dhíbligh sé é, he abused
him; tá sé t'réis díoblughadh
mhóir a thabhairt dam, nar-
rator. The v.n. is certainly
broad in form. Cp. O'R.,
who gives díbligh, díbligheachd
and díblighim, the I.T. Soc's
Dict. having these words in-
correct with -bh-.>
Díomaoineach, single, unmar-
ried; adv., 17. <Cp., dío-
mhaoinm used in the same sense
(Don).>
Díthchéillidhe, foolish, silly, 24.
<Formed from díth céille, in
Don. díth na céille, want of
sense, but the narrator as-
pirates the -ch-, a thing often
not done elsewhere. On the
other hand, he uses tá díth
céille ort, clearly divided
and without aspiration.>
Díthmheabhrach, bereft of one's
senses, silly, 23. <Cp. díth-
chéillidhe for similar forma-
tion.>
Dlisteanach, legitimate, 20.
Dlúthughadh, m., act of closing
up (le, to), 37.


L. 55


Dó-bheart, f., foul deed, evil
deed, 14; d. a bhualadh ar
Ghobán, to perpetrate foul
treachery upon Gobán, 27, 31.
Dóchmhal, m., hardship, seve-
rity, labour, 5, 21.
Dócamhlach, difficult, hard, se-
vere, laborious; gsf., 29.
Dóf = dóibh, to them; 15, 19,
35, 39. <Cp. leof = leó.>
Doiligh, difficult, hard; budh d.
do, it was hard for, 3.
Domáisteach, destructive, ter-
rible, 38, 39. <For damáis-
teach; damáiste = damage.>
Domblasach, bitter, fierce,
"mischievous." 20. <Also in
Mon. apparently - obstinate
"righin d.">
Domhnach, m., the Lord; i nD.,
by the Lord, 10, 24, 29, con-
tracted to nD., 16.
Domhnach deiridh, an, the last
Sunday, 39. <Deiridh is gen.
of deireadh, end.>
Donacht, f., wretchedness; as
gen. in ag gol 'un d., getting
worse off, 17, 35.
Draoidheacht, f., druidism, sor-
cery, divination; gen., 38.
Draoidheadóir, m., magician, 6.
Dréim, f., dealings; ní bhíodh d.
ar bith aige leis, "he used
to have nothing at all to do
with him." 3; ní rabh aon
dréim ag an gcailligh leis,
the hag could not interfere
with him, 5.
Driopás, m., stress of violent
hurry, 19. <Also griopás,
which appears in voc. to É.
an Ch. Bh.>.
Droch-chomhairle, f., bad counsel,
evil desire, 33.
Droch-chumhlódar = droch-chomh-
luadar, m., bad company.
Droch-ghníomhartha, bad or evil
deeds, 35.
Drugha = dorugha, f., "line of
cord," plummet, 26.
Druim, m., back; ridge; ar dh.
uachtair na talmhana, on the
ridge of the surface of the
earth, on earth, 32.
Dubh-dhraoidheacht, f., black or
deep sorcery, black art; gen.,
8.
Dúiseacht, f., state of being
awake; in do dh. (2 sing.),
awake, 7.
Dhuithe-se - dhi-se, to her, 8.
Dul ann, used impers., shrink-
ing, contracting, shrivel-
ling; is mór a bhí ag dul
ann, lit. it's much it was
going into him, he was
shrinking or shrivelling
much, 5. <The following
example from the narrator
shows more clearly the im-
pers. use of the expression:
is mór atá ag dul annat
ó fuair tú an tinneas sin,
you have been shrinking
greatly since you got that
illness. The Muns. use does
not seem impers.: do chuaidh
sé ann, it shrank (of cloth).>
Dúsacht, f., act of being awake;
'na dh., awake, 9. See dúis-
eacht.
Duth na dáth, anything, 31;
duth 's dáth, altogether, 40.
See duith 'gus daith, vocab., É.
an Ch. Bh.
Dúthrachtach, zealous; adv., 35.Éagcaoine, f., act of complain-
ing, bewailing, &c.; gen., 7.
Éagcóir, f., wrong, injustice;
i gcóir ná i n-é., rightly or
wrongly, 36. <This word and
others like it should pro-
perly be spelt éagóir, éad-
rom. &c.>
Ealadhain dubh (for ealadha dhubh),
black art; gen. ealadhan
duibhe, 38. Cp. dubh-dhraoidh-
eacht, also in vocab.


L. 56


Easarluigheacht, f., wizardry,
sorcery, witchcraft; gen., 35,
38. <From astrologia -acht,
astrology being of the same
origin.
Easbhaidh, f., want (ar, on); go
rabh e. camánaidhe orthú, that
they were in want of a hurler,
15.
Eicínt = éigin, some, 5.
Eicínteacht = éigin, some, 5.
<Cp. eighinteacht, inteacht, ín
teacht, forms heard in Don.>.
Eidir = idir, between, 7.Fábharach, favourable, 11.
Fad, m., length; ar an bhfad
sin, during that length <of
time>, during that time, 9;
i bhfad, long, 11; ar fhad,
along, throughout the length
of, 21; ar a fhad, on his
length = stretched out to
his full length, 21; ar fhad
an bhalla, " the length of the
wall," 26; mar nach rabh i
bhfad le dhul acu, as they
had not far to go, 38 (ap-
parently Anglicism, but very
common in the sp. l.).
Fada, long; mo dhá láimh chomh
f. le chéile, my two arms,
each as long as the other =
empty-handed, 24 (when one
is bringing a bundle home
on one arm, it is shorter than
the other, hence the saying).
Fadachan (=fadódh), m., (act of
kindling); act of building up
("na clocha chur os cionn a
chéile"); a bhf. ar ais, to
build them up again, 26.
Fádhbóg, f., stride, very long or
extraordinary footstep, 28.
Fas-cheannach, long-headed, i.e.,
wise, far-seeing; 23.
Faduighim (I kindle); I build
up; 3 s. pft. d'fhaduigh Gobán
agus a mhac, Gobán and his
son built, 23. <The narrator
says that "I build up" is a
secondary sense of faduighim,
I kindle.>
Faduighthe, built up ready
for lighting, 34. <Properly
"kindled.">
Fagháilte, got, obtained, 15.
Faill, f., chance, opportunity;
f. chainte, an opportunity to
talk, 25.
Faillighe, f., delay, 8, 9 níor
thráth d'á fh. dhoí é, it was no
time for her to delay about
it, she had no time to delay
or be lost, 10.
Failligheach, "slow, tedious ";
obair fh., slow work, 26.
<Capall f. = a slow horse,
not capall mall. Capall
faddálach Don.). Mall =
"late" is only applicable to
"tráth do'n oidh'e " acc. to
narrator.>
Fáinne, m., ring, circle; ghearr
sé f., he drew a ring, he de-
scribed a circle, 36.
Fáisgim, I seize, press on (ar);
3 s. pft., 4; 2 s. imptv., 8.
aitcheas, m., fear; gen. -chis
(spelt -chís), 34. <The spel-
ling faitchíos is incorrect, as
the í- sound comes from the
vocalisation and silencing of
the -ch- (faitic. eas, faitigheas).
At Ballincollig, as a native
once informed me, faitcheas
is or was in use exactly as
spelt.>
Falach = folach, m., covering;
lid, 31,. i bhf., into hiding or
concealment, 34.
fallsa, lazy, 5.
faoi, under him or it; mise
faoi dhuit, I assure you, 27.
Faoisdin, f., confession; a dhul
ar f., to make confession, 18.
Faraor, alas; used as a nick
name = something to be despaired
of, hopeless; baistim
f. oraibh = " go and smother
yourselves, you shouldn't be


L. 57


alive," "alas! you're not
worth mentioning, you're no
use" (narrator), 15.
Fárdorus, m., lintel, 21.
Fásguighthe, pl. of a form fás-
gughadh = fásgadh, m., act of
squeezing; le mhéad na f. bhí
siad a thabhairt dá chéile,
through the greatness of the
squeezings they were giving
one another, 36 (npl. used
instead of gpl. because direct
rel. follows, a method of
construction found in the
sp. 1.)
Feabhsughadh, m., act of improv-
ing; a dtiocfadh a bhf., that
they could be improved, 25.
Fead glaice, a whistle pro-
duced by the forefinger in
the mouth and then blow-
ing with the breath; leig sé
f. g. <ar>, he whistled (so)
<for>, 36.
Feadhnach, m., team. 14; dual,
13, 14, 16.
Feannaim, I flay; 3 s. pft., 23,
in d'fheann sé an c. dí = bhain
sé an c. doí (Or.), an in-
stance of how distinctive
words are getting lost.
Fearacht, like thing; 'sé a fh.
sin libh-se é, it is quite so
with you, 19.
Fearadh, m., according, giving;
f. na fáilte, a hearty wel-
come. 6. <Pron. fear' in
Mayo.>
Fearamhlacht, f., manliness, viri-
lity; d'fh. cholna, your virility
of frame, 2.
Fearr-is-bárr, an, the greater
part, the majority. 14 (lit.
the better and overplus?). <In
this expression there is some
strange discordance with
grammar, as fearr cannot
be construed as a noun, and
yet it is so used. Bárr is
bárr is used instead in E.
Cork.>
Fearsadh, f., ferry, 21. <The
pron. is far'-sidh, the latter
part o which cannot be ex-
pressed by Irish ortho-
graphy.>
Féidhm ( = feidhm), f., service,
good; acht ní rabh aon fh.
dó ann, but it was no use to
him, he did it in vain, 38.
Feithide, f., a beast, an animal;
f. dhá chois, a biped, 35. <For
the latter the narrator finally
wanted dóir "biped" to
be substituted. Dómhra in
vocab. to M.M.I.Bh. Luim. is
not the correct form. Dó-
ire (dóbáire) is dó -ire,
-aire, and ceathaire is ceathair
-ire, -aire, which being
telescoped, gives ceathaire.>
Fiochta (= fiuchta), gen. of
fiochadh = fiuchadh. m., act of
boiling; gen. used as adj. =
boiling, 24. <Pron. fech'-thy.>
Fionnóg, f., scaldcrow, pl. -gaí,
38.
Fíor-intleachtach, truly or very
intellectual; used as pl., 26.
Fíor-íochtar, m., the very bot-
tom, 19, 37.
Flaithis, npl., heaven; gpl.
-theas, 35. <In Mayo, flaith-
eas is prond, as spelt, whilst
maitheas is prond. mathas.>
Fhobair, "had like," "came
near," nearly; gur fh. gur
dhall siad é = (in correct con-
struction) gur fh. go ndall-
adh siad (ndallaidís) é, that
they had like to blind him, 4;
fh. nach ndearnaidh sí, she
nearly made, 10, which
should be in correct con-
struction fh. go ndéanfadh sí;
fh. nár thuit, 11, recte fh. go
dtuiteadh; fh. nár thuit sé i
laige = in proper phrasing
fh. go dtuitfeadh sé i laige,
he had like to faint, 37.
<Mayo seems the only Irish-
speaking county in which


L. 58


fhobhair is not followed by the
construction it requires (i.e.,
impft. or cond.) This loss
can be partly explained from
the phrasing having been
spoiled through contamina-
tion with that of is láidir
nach (very common in Mayo)
and is beag nach. This ex-
plains the use of nach and the
pft., but it cannot explain
the gur of the first example,
which. representing go, is
clearly the only relic left of
the regimen of fhobhair.>
Focal, m., word; ar m'fh. duit,
on my word to you = by my
word, 18; f. na faire, "warn-
ing," 22.
Foghlamthaí, learned, acquired,
22. <As a result of question-
ing, the narrator changes
this to foghlamthuighthe, with
the two th's fully sounded.>
Fóirim, I suit (do, to); pres.
ind. rel. fhóireanns, 7 = fhóir-
eas, oireas. <Also in Don.
and Mon., faraim (Arm.)
feilim (S. Con.), oirim (Muns.
and lit.). See Cr. Ch. s.v.>
Foiseacht, f., nearness; i bhf.,
within, 36, 40. <More often
pronounced i bhfoisdeacht by
the narrator, who is also has
faoi niosacht as a synonym.>
Forán, m., accosting; chuir sí
f. cainte air, she accosted
and stopped to speak to him,
6; gan f. do chur ort, with-
out accosting you, 8.
Forgaint, f., a building, edifice,
23, 29.
Freagraidhthe, local pl. of
freagradh, m., answer; 26.
Freastal, m., act of attending
or waiting (ar, on), 11; ná
bhí siad i n-an' f. dhó, than
they were able to attend to,
26 (certainly asyntactic for
ná a rabh siad i n-an' f. dhó
= iná dá rabhadar i n-innmhe
freastail).
Frighid. f., fleshworm; hence,
anything very small; gen.
in ceo na frighde, anything
however small, 19 (cp. faic
na frighde, Don.).
Fruilthigh'e, "engaged," 13. See
vocab. to M.M.I.Bh. Luim.
Fuagairt, f., act of announc-
ing, &c., 23.
Fuiling = fulaing, f., act of
suffering, 35. <Pron. rather
foilint (fwel'int).>
Fuinneamhail, lusty, vigorous, 4.
Fuinte, well knit or twisted;
f. cruaidh = cruaidh casta
(narrator); 9.Gabha, m., smith, 10; as dat.
10, 11.
Gabhaim ag, I set to work at,
set about doing; gabhfa
mise ag camánacht leat-sa,
I will set about (take to,
&c.) hurling on your side
(lit. with you), 15 (the same
idiom as is frequently used
by Keating; see T. S., voc.
gabhaim ag, 18).
Gairid, short, 6. <Pron. as
spelt, not goirid (Uls.) nor
gearraid (Kerry).>
Gáirim, I call out; 3 s. pft., 11.
Gaisgeamhail, valorous, cour-
ageous, 17.
Gal, f., steam, 24; a puff, a
curl of smoke; gal dubh-
dhraoidheachta, a puff of smoke
to work the black (deep)
sorcery; "cineál toite as a
béal leis an draoidheacht a
oibriughadh" = a kind of smoke
out of her mouth to work
the sorcery, 8.
Gangaide, m., "sting"; "harm;"
"treachery;" "treacherous


L. 59


one," 31; gen., 30. <For
first sense cp. gangaideach,
stinging, venomous (Gal.
and Mayo.) The usual word
is gangaid, f., gen. -de, but
it is clear that in N. Con.
the gen. has become nom.
also, as is often the case,
and then changed its gender
to m. on the analogy of
the masc. nouns (usual in
Con.) ending in -aide, -ide,
e.g., bocaide, a he-goat, gru-
gaide, hunkers, seilmide
(Muns. also) or seilide,
snail, leibide, clown, &c.
Gangaide is used both of
the quality and person. Of
the former the narrator
gives this example : ní'l aon
ghangaide ann, there's no
harm in him, he is quite a
harmless person (and there-
fore "no good," though why
the Irishman should ima-
gine that the treacherous or
venomous person is of any
use at all to others passes
understanding).>
Gangaideach, stinging, harm-
ful, venomous, 33.
Gárla, for galra = galar, m.,
disease, complaint, 17.
Gealim, I become white or
bright; nuair a ghealfadh an
lá i mbárach, when to-mor-
row would dawn or become
bright, 4; nuair a gheal an
lá ar maidin, when the day
dawned in the morning, 5.
Geall, m., an incision around
the handstaff (colpán) of
the flail into which the
"swiffle" (púcán) is in-
serted, 4.
Geall, m., pledge; is g. le, is
like; ba gh. maith a chnámha
le, his bones were very like,
5; mar gh. ort, because of
you, 7 (used in phrase-noun
construction); see also mar
gheall uirthi bheith, because
she was, 28.
Gealrachán, m., collar-bone;
with cnámh gov. gen., cnámh
a ghealracháin, his collar-bone,
16. <Cnámh a gealracháin =
her collar-bone. Synonyms:
smulgadán (Don.), smuil-
geadán (Tyrone), cnámh
muinéil (Muns.) cnámh an
choileair (Meath).>
Géar-chrádh, m., severe afflic-
tion, tyranny; faoi gh., being
tyrannised over, 35.
Gearr, short; used as subs. in
ní rabh sé i bhfad ná i ng.,
he wasn't long or soon (a
long or short time) = he at
once, instantly, 11; go fada
's go g., "afar and anear,"
from far and near, 39.
Gearramansaidheacht, f., act of
prancing 21.
Giall, m., (jaw); jamb of a
door or window; dual, 34.
Giorrachan = giorrughadh, m.,
act of shortening 22, 24, 26,
28, 29.
Giorrtach, short; comp. -aighe,
17. <Applied especially to a
garment, i.e., a coat, &c.,
e.g. tá do chóta ró-gh. duit.>
Giorruighim, I shorten; 2 s.
imptv., 28.
Glam, m., an effort of barking,
36.
Glaodhach, m., act of calling (ar,
for), 36.
Glas, grey, ashy-hued, 6.
Glas, m., lock; a chuir faoi
ghlas, to detain and lock up,
imprison, 29; glas ar, a
lock upon = may (it) be be tied
or rendered unfit for use,
37.
Glas-shnaidhm, f., an intricate
knot, black knot (lit. lock-
knot), 7.
Gléas, m., tool, 31 (for gléas
ornis).


L. 60


Gléas ornis, tool, implement,
30. <Apparently for gléas
oirnise. See oirnis.>
Gliocaidheacht, f., cleverness,
cunning, wisdom, 31.
Glonnmhar, disliking, dis-
gusted, nauseated; d'éirigh
na daoine g. i n-a aghaidh, the
people became filled with
hatred or disgust ("took
hatred") against him, 16.
<The noun glonn occurs in
the Or. phrase, ní'l dadamh
ins an fhear sin a nglacfá
glonn leis, there is noth-
ing in that man that would
make you dislike him, and
in "bhfuil glonn agat i
n-aghaidh tobac," do you ob-
ject to smoking, narrator.>
Gluasacht, f., act of start-
ing, making preparations to
start, 27.
Glúna, pl. of glún, f., knee,
39. <Not glúine in Mayo.>
Gnaoidheamhail, comely, good-
looking, 3, 22.
Gnathach, m., business; gen.
-aigh, 21, 28; ní dhéanfaidh sinn
na g. indiu, we won't be
able to get on today, 28.
Gnáthach, usual; mar budh g.
dó, as was his custom, 9;
mar budh g. dóbhtha, as was
their custom, 24.
Gníomh, m., deed; gen., gnímh,
17; pl. gníomhartha, 22. <The
pl. is pron. gríortha, the final
-a short.>
Gnúis, f., face, countenance;
faoi gh. Mhic Dé, under the
anger or condemnation of
the Son of God, 19.
Gogaire, m., midwife; gen.
(m.) i gcoinní an gh., 21.
Goicé (= cia, cé goidé com-
bined), what, 25, 31; g. g. <a>
mhéad, how much, 24.
Goil = gol = dul, act of
going, 24 &c.; le ghoil, in
order to go, 27; ag goil a
chodladh, retiring for the
night, lit. going to sleeping,
28 (cp. Mac Ríogh Éireann
do chur a chodladh, to show
the King of Ireland's Son to
his bed-room, An F.F., vocab.,
codladh).
Gol = dul, m., act of going, 9,
10, 21, &c.; a ghol, 23.
Goirim, I call; rel. pres., 8
(fut. is really required
here).
Goradh, m., heating, warming;
as gen. in a' déanamh a ghoradh,
warming himself, 18. <The
gen. should be gortha, but
goradh is also used in Or. in
a' teanamh a ghoradh, warm-
ing himself. The narrator
is certain that he never
heard gortha used in the
phrase, which is a common
one.>
Góraidhe, m., goal; an. g.
íochtair, the lower goal, 14;
dual, 15, <From the Eng.
word, the -l- having changed
to -r- through some blunder
due to the imperfect hearing of
a foreign word; cp. ór suas
é, a corruption of ól suas
é, found amongst the later
generation in S. Arm., who
have a mere smattering of
Irish.>
Gortha, heated, 11. <Pron.
gorthaí.>
Grádh, m., love; mo sheacht
grádh thú, you are my seven
loves = how greatly I love
you for your offer, &c., 15.
Grán, m., corn, grain; gen.
gráin, 4, 5.
Grásta, pl., grace (in religion);
gpl. grás, 38.
Greadadh, m., act of threshing,
beating, lashing, 4.
Greamughadh, m., act of allying
oneself with (le), 22.
Greim, m., bite; pl. gream-
anna, 38.


L. 61


Gróigín, m., a heap, pile, 25.
<Cp. gróigeadh or grógadh
móna (Mayo), gruaigeadh
(Gal.), cróigeadh or crógadh
(Don.), cruiceadh (Ker.),
"footing turf.">Hubradh = adubhradh, adubhar-
thas, pft. pass., of adeirim,
I say; 6, 16, 26. <Dubhairt
mistaken for d'ubhairt, hence
hubradh for *do hubhradh>.
Húth ná háth, onomat., "hem,"
anything, 9, 18.Iarraidh, f., attempt, effort, 14;
do'n i. sin, for that effort, 4.
Ifreannach, m., imp. of hell, 35.
In, secondart form of sin, that;
acht budh in í fhéin that in-
deed was 13; budh in í an
uair, that was the time, 15;
budh in é an tuagh as lámh an
tsaoir, that were the axe
out of the wright's hand
(prov.) 26; budh in obair
fhailligheach, that was work in
vain, 26.
I n-i (sometimes spelt ann a,
ionna, ine), a reiterated form
of i, in, due to the insignifi-
cance of the sound of that
prep., 23, &c.; in Om. and
parts of Con. in (ecl.) is
often used.
Inneóin, f., anvil, 11.
Innsighim = innsim, I tell; 3 s.
pft., 29.
Innstí = innste, inniste, p.p.,
told, related, 20.
Íognódh = iargnó, anxiety,
trouble, 8; <The sinking of
ia to í (ío) and ua to ú is
noticeable in Co. Mayo,
where also the loss of r is
found in other words, e.g.,
'chor a' bith.>
Iomarcaidh, f., too much; fol-
lowed by a gen., 35.
Iomrádh, m., report, common
speech or saying, 24.
Iongóir, f., (and m. ?) atten-
dant; an i., the attendant,
the maid, fem., 29; i. colna,
a lady's maid, 28, 29. <I.
colna also = a valet (nar-
rator, who compares his own
"searbh-fhoghantaidhe corp,"
"body servant.") Iongóir is
clearly a variant cognate of
ionngaidhe, a maid, female
attendant, and both seem
related in some way to inn-
ilt, a handmaid; see É. an
Ch. Bh. vocab. ionngaidhe.>
Ionnsuighe, m., attack, ap-
proach; act of attacking,
37; ag i. thart, "nearly over,
nearly past," 16; ag i. críoch-
nuighthe, approaching com-
pletion, 29. <Cp. ar mo
shiubhal ionnsuighe, on my ap-
proach to the place, "on my
way" (Aran).>
Íonráilte, "act of contrition"
(narrator), 18; probably to
be taken as a dialectic form
of iodhan-ráidhte, gen., of a
compound word, iodhan-rádh,
lit. pure or undefiled say-
ing = speech that purifies
the heart? For the inser-
tion of l, cp. ag gól-síseal,
(see vocab., s.v.) for i gcóis
íseal (a gcois íseal).
Íorpais, f., poison, venom;
as gen., 36.
Iosgad, m., ham, hough; pl.
-daí (= -da), 5; rug sí gréim
dhá i. air, she seized him by
the two hams, 31.
Íotar (?), m., a most violent
rage or fury; gen. (?) Íotair,
33. See Coinn Íotair.
Íslighim, I lower, I bend; 3 pl.
anal., 18.Lá, m., day; a dhéanamh lá.
to do in a (or one) day, 27,
where lá = i n-aon lá amháin.
See under seachtmhain.


L. 62


Ladhar, m., space between toes
or fingers, sometimes used =
toe; ó bharr a ladhair mhóir,
from the tip of his big toe,
37.
Ladhróg, f., a fork in a tree or
shrub from which different
branches grow; pl. -gaí, 39.
<"Dhá chraobhóig ag fás 'na
ladhar," narrator.>
Laetheamhail = go laetheamhail,
daily, 26 (go omitted before
a long word, a general prac-
tice, especially in Muns.>
Lághach, courteous, affable, 23.
(Laghach in Uls. (Laech,
Don., Lóoaa, Tyr. and Or.).
Comp. and superl. -aighe
(Con.). laoighthe (Wat.).>
Lámh i n-uachtar, upper hand,
better, winning, 14.
Lán-dhícheall, m., full best; ar
a l., at his full best, 4.
Lasg, m., lash, "whip"; thug
sé an l. doí, he lashed or
whipped her, 11.
Leaba, f., bed; dat. in i leab-
aidh, instead of, 17.
Leagaint (indec.) = leagain, f.,
the act of felling; thugadh
siad iarraidh l. faoi, they
would fell him, 14 (impft.
form used as cond.); caill-
fidh mé l. nó, I'll lose a fall or,
15 (the simile is taken from
wrestling) = I assure you,
&c.; bhain sé trí ná ceathair
dho l. talman as, he felled
him to the earth three or
four times, 16.
Leagan = leagadh, m., laying,
letting down; ar l. do shúl,
in the twinkling of your
eyes, 10, 36.
Léaghthóir, m., reader; pl. -í,
18.
Leanbaidhe, childish, 17. See
aois.
Leannan síde, fairy lover, 34;
abb. to leannán, gen. -áin,
38.
Leicionn, m., cheek, 6. <For
leith (leath) cionn ? but cer-
tainly changed from leaca,
gen. leacan.>
Léigheadh, m., (reading); ní'l l.
ná innsint sgéil ar, there
can be no description or tel-
ling about, 14.
Léimeadh, m., act of leaping, 37.
'Léir = do réir, according to;
16, 20, 22, 23, 26, 31; 'Léir
mar, according as, 34. <The
recorder has made 'léir
govern the genitive, but the
narrator's usage is not so,
but merely a nom. : "'léir
stuaim," 23. No doubt, with
the contradiction and change
of do réir to such a form,
its compound prepositional
governing power is in reality
lost sight of. The question
is complicated by the fact
that the narrator frequently
does not use the genitive
case where no other is pos-
sible.>
Leis, f., hip; gen. 15.
'Léis, for 'réis = tar éis, after,
17, 21, 23, 26, &c.; used
asyntactically in 'léis seo
= dá éis seo, &c., 37.
Leitheachaí, pl., "wits," senses,
"life," 20. <The first is the
narrator's explanation.>
Leithide = leithéid, f., like, kind;
a l. sin, such a one, 23.
<Gen. as nom., cp. déirce,
súiste, &c.>
Lé mhéad = tré mhéad, through
the greatness of; lé mhéad
na bainidhe, 38, &c. <Cp. lé
theinidh (Don.) = tré theinidh;
also léis (Mayo) = tar éis,
léir (Mayo) = do réir.
Leof = leo, with them, 13, 14.
Liathróid, f., ball; gen. in ag
imirt liathróide, playing
ball, 13.


L. 63


Ligfeadh = leigfeadh, 3 s. cond.
of leigim, I let, 30.
Ligfidhe = leigfidhe. cond. pass.
of léigim, I let, 31.
Lighim, I lick; 3 pl. pft., 37.
linn, f., time, moment of an
occurrence; le linn na mall-
achta, at the moment of the
curse, 18.
Líoghán, m., a mason's trowel;
l. moirtéil, mortar trowel
(= trowel), 27, is the local
term in N. Mayo. <liaghan,
I. T. S. Dict. The narrator
insists that his word ends in
-án.>
Lomaim orm, I proceed, go
ahead, lit. I bare on me;
lom ort ag bualadh, go
ahead with your threshing,
4.
Lomradh, m., act of shearing
(de, off), 25.
Lorg, m., trace, remains, site,
33.
Losgadh, m., act of burning, 39.
Luaithide, the swifter ; dheamhan
ar l. ar an ngaoith ná air,
the wind was not swifter in
getting about than he was,
"he was everywhere," 34.
Lúbadh, m., act of bending, 5.
Lúthmhar, nimble, fleet; ba lúth
mhaire coiscéim, of the fleet-
est footstep, 14.Machaire, m., field, plain, 14;
ngpl., -eachaí, 9.
Mac altroma, foster-son, 20.
Mac-chliamhain, m., son-in-law,
6. <Mac, son cliamhain,
one connected by marriage.
So athair-chliamhain, father-
in-law; máthair-chliamhain,
mother-in-law; bainchliamh-
ain, daughter-in-law.>
Madramhail, bold, fierce, 20,
33.
Máighistir, m., master, 29.
Máighistreás, f., mistress, 29.
Maise, f., effort; ba mhaith an
mh. do'n tsagart é, it was
a good effort on the part of
the priest, "well became
(behaved) the priest"- he
was on his guard to meet
him at every offer, 16.
Maistín, m. (a mastiff ; any
big dog, 33; dual, 34; mais-
tíní = "imps of the devil."
Maiteanas = maithteanas, m.,
forgiveness, 16.
Maitheas (pron. mathas), m.,
goodness; gen. in ag dul 'un
maithis, getting better, im-
proving (in manners), 34.
Maith go leor, well enough,
very well, 23 = bhí go maith
agus ní rabh go holc, as
often expressed in folktales.
Malaidh, f., brow, 35.
Mánla, sedate, quiet, demure,
22
Mánlaigheacht, f., the state of
being of a quiet, pious na-
ture, 22. <Mayo form of
mánlacht.>
Maoin, f., "courage," 15.
Maoladh, m., act of letting
drop or down (of ears of
beasts), 37.
Maolaim, I let the ears drop
or fall flat (of beasts); ó
mhaol siad a gcluasa,since
they had let their ears drop,
37.
Marbh, m., dead person; gpl.,
32.
Margadh, m.. market, bargain;
gen. -aidh; lá i ndiaidh an
mhargaidh, a day after the
market (or bargain) = after
the steed has been stolen,
"too late," 8.
Mar ngeall ar = mar gheall
ar, because of, an account
of, 15, 16, &c. <Mar ndúil
's go (Uls.) is another ex-
ample of eclipsis after mar.>
Masladh, m., ill-treatment, 14.


L. 64


Máthair mhór, grandmother;
dat., 11.
Máthara, gen. of máthair, f.,
mother, 39. <This gen. is
also used in Or.>
Meabhair, f., senses, 2; sense,
meaning; nár fhéad sé m.
ar bith a bhaint as, that he
could not make out or under
stand, "that he could not
understand the cause of it,"
5; intellect; gen. -rach, 23, 31.Meabhrach, in complete posses-
sion of one's senses; intel-
lectual; mindful, studious;
23. <Also = cheerful, merry.
This common word, though
given by O'R., does not ap-
pear in I. T Soc.'s Dict >
Meabhrán, m , vertigo, 21.
Méanfhadhachch, m., a yawn, yawn-
ing; cuir m. asat, let a
yawn, 8; in dat., 9. <Pron.
méan'-úch; perhaps = méan
bhach.>
Méar chorr, the second finger,
"an ceann a shín Iúdás ag na
saighdiúirí," the one Judas
pointed atthe soldiers(when
he betrayed Christ), 36.
Meas tú = an measann tú, do
you think, 30. Meas tú,
common in Con., is thought
to be an older form.>
Meath, m., failing, decaying, 5.
Meath-thinn, " delicate, always
complaining," 31.
Meir-bháinidhe = mear-bháine, f.,
swift or fierce rage; tioc-
faidh m. uirthi, she will be
come greatly enraged, 7.
<Ar meir = ar mire, (nar
rator.)>
Mian-shuaidhte, "dark black
with white spots," of a
swarthy appearance be-
sprinkled with white spots,
&c., swarthy and freckled,
22. <Prond. mianshuaití, the
narrator being certain that
the first part was mian- and
not mín-. Perhaps the
literal sense is " ore-be-
sprinkled," from mian, s.f.,
a mine, ore, O'R., and
suaidhte.>
míoltóg, f., gnat; pl;. -gaí,
38; gpl., ib.
Míorbhuilteacht, f., miraculous
power, miracles, 40.
Míorúnmharach, malicious, bear-
ing ill-will, ill-disposed,
spiteful, vindictive, 18, 33.
<Used of "one who keeps in
a spite and revenges it sud-
denly," narrator.>
Mí-riaghalta, unrestrained, un-
controllable, 20.
Misneamhail, courageous, 15;
comp., 15; chomh misneamhail
le seasamh, so courageous as
to stand, 15.
Mochóir, m., early riser, 11.
<Also used in Don. Moich-
éirghe has become mochóirighe,
from which mochchóir is evol-
ved through analogy of end-
ing -óir.>
Móiméid, minute; ar a' m. ar
thóig, at the moment he
lifted it, 19; ar an m. ar
shroich siad, at the moment
they reached, 37.
Móirsheisear, seven people, 16.
Mór-chumhachtamhail,very power-
ful, of great might, 27.
Múchaim, (I extinguish);
"darken"; mar nár mhúch
fear ná bean a ndorus, for
neither man nor woman
darkened their door (i.e.,
were seen entering their
house) 17.
Múid = móid, f., vow; mo mh.
duit, I assure you, 30. <Cp.
díos mú (Tuam) = níos mó.
Móide is another form of the
word.>
Múiméid = móiméid, m., mo-
ment, minute; ar an mh., at
the moment, at once when,
30.


L. 65


Muinéal lag, lit. weak neck =
weak person; m. l. i n-íoch-
tar = "an té ba laige, bhí
sé thíos," "the weaker per-
son was beneath (in the
struggle)," acc. to narrator,
14.
Muinighin, f., confidence, trust;
gan m. ar bith a chur as
éinne, not to trust anyone,
27; a m. a chur as, to trust
in, 35. Muis = maise, maiseadh, well,
indeed, 28.
Mullach, m., top, head; gen. in
i ndiaidh a mhullaigh, head
long, 16, 31; cp. i ndiaidh a
chinn (Muns.), lorg a chinn
(Tory, Co. Don.), béal a
chinn (Or.), i mbéal a chinn
(Don.).Ná, for, 31. <Also in Don. It
is probably the result of a
common confusion between
five words : ó, nó, ná, oir,
nuair.>
'Na = chum a, to his; 'na thighe
= chum a thighe, to his house,
25.
Naoidheanán, m., infant; n. fir,
male infant, 21; n. mná,
female infant, 21.
Naomh-phátrún, holy patron, 40.
Neamhthairbheach, unprofited,
without obtaining any pro-
fit, 25.
Neart, m., strength; "a
power," plenty; in ag fagháil
neart le déanamh, getting
plenty to do, 26, neart is un-
inflected, either because in
this use the word is indecli-
nable or because neart le
déanamh is regarded as one
compound expression.
Nimhe (gen. of nimh, venom), of
venom, venomous, poisonous,
36.
Nimhneas, m., soreness, 7.
Níthe = neithe, pl. of ní, a thing,
25. <Usual in this form.>
No go, until, 9, &c. <The no
is short, as in nod.>Ócáid, f., occasion; gen. in le
haghaidh na hócáide, for the
occasion, 34.
Oidhche Nodlag Mór, Christmas
Eve, 24.
Oiread a oiread, its equal
amount = as much, 27; a
chúig o. oibre, its five equal
amounts of work = five times
as much work, 27.
Olcas, m., wickedness; gen. in
do bhárr a gcuid olcais, on
account of their wickedness,
34.
Onórach, giving honour, honour-
ing, showing respect; adv.,
39.
Ornis, m., a tool, implement; an
t-ornis, 30; as gen. in gléas
ornis, 30. <Oirnéis (Don.),
uirlis (Or.), úrlais (Muns.,)
"tool," the forms oirnis, uir-
nis, being also found in
dicts. Keating uses oirnéis,
expedient, means. All these
are fem. Áirnéis, cattle,
chattels, &c., is supposed to
be a doublet.>Págánach, m., a heathen, a.
pagan; 3 pl., 33.
Paiste, m., little bit, piece, 28.
<Eng.patch.>
Péirse, f., a perch in length,
40.
Pionna, m., "pin," peg,. "rack"
(narrator), 19.
Plainncim, I place or set
suddenly and with determi
nation. <my back> against
(le) something; 3s. pft., 24.
Pléisam, foolishness, a fool;
ag iarraidh p. a dhéanamh dhiot-
sa, striving to make a fool
of you, 7. <See Cr. Ch., voc.>


L. 66


Plubarnuighil, properly plub-
arnghail, f., "muttering";
"an teangaidh leath-ráidhtí,"
"the language half-uttered"
(narrator), 40. <Cp. plobar,
also plobarnach, stuttering,
stammering; plobaire, plub-
aire, an excessive talker, a
babbler. Plubarnghail is a
Mayo variant of plubarnach;
cp. sliobarnghail (Mayo) =
liobarnach, dat. liobarnaigh,
hanging loose. Pliobar,
pliobarnach, may also be
compared.>
Práisgín, m., a rough apron
("naprún garbh"), 25. <A
rough kitchen apron covered
with pockets in front (Don.),
a shoemaker's apron (Lein
ster). In Om. bráisgin.>
Prap, m., "bout," turn, effort
hence birth; de'n phrap seo,
at this birth, this time, 20.
The same as prab, a start,
a bound. Feacht = "birth," is
also used by the older gene
ration, acc. to narrator.>
Príomh-shaor cloiche, chief
mason, 22.
Púcán, m., "swiffle," what
binds the handstaff(colpán)
of the flail to the "soople"
(supple, buailteán); it is
put around the geall (in
cision around the handstaff),
4.
Punann, m. and f., a sheaf;
aon ph. = aon ph. amháin, 7. <f.
Muns. and in s. Gal.; pl.
punannacha (Muns.), m. in
Don., pl. punainn; in Or. it
has the form purann, and is
also m., I believe.>
Purgadóir,. m., purgatory;
gen. -óra, 32; ar anam
marbh p., "on the souls of the
faithful departed," 32.Rabhthar = rabhthas, pft. impers.
pass. dep. of atáim, I am;
cé an t-ádhbhar a r. d'á
chlaoidh chomh mór, why he
was being so much over
powered, 6.
Rachmallach, "spendthrift,"
lavish, extravagant, 23, 40.
Rádh, m., act of saying; thug
sin le rádh dhuithe-se, that gave
a hint to her, that made her
understand, 9.
Ramhruighim, I fatten; rel.
-eanns = -eas, 22.
Rath, m., condition, state, 6, 8,
38; a chuir ó rath, to have
destroyed, 39. <Rath is a
synonym of bal, narrator.>
Réamhráidhte, aforesaid, 6.
<Really a literary form writ-
ten by the recorder. As
it is literary, I leave it in
the text, although the nar-
rator gave me roimhráidhtí as
the local form, and says that
the word is much used by
the old people of Tyrawley.>
Réidh, f., readiness, prepara-
tion (?); faoi réidh, ready;
fuair... faoi réidh, got
ready, prepared. to start on
the journey, 30. <In parts
of Con. faoi réir is used
Cp. for the confusion be-
tween slender -r and -dh the
words fuair and fuaidh (=
chuaidh) in fuaidh (fuair) siad-
san an t-áth, &c., in Con.
folk-tales. Whether réidh or
réir was the original it is
hard to say.>
Réidhteach, m., power to release,
release; go rabh a r. aici-se
that she had the means of
effecting their release, 31.
Riaghail, f., rule; gen. riaghla,
14. See cothughadh.
Riaghlughadh, m., "marcáil na
ndíogachaí," "marking out
the shoughs," i.e., detailing
the hollows (" furrows ") be-
tween the ridges ("lands"
5. Shough is a L. Sc. word


L. 67


introduced into Uls. and
Con. by the "planters.">
Rinnc = rinnce, m., dancing
(with joy), 21.
Rinnc mhacrais = rinnce
mhacnais, dancing of wantonness,
being in a joyous devil-may-
care state, &c.; ag r. mh.,
enjoying himself with tho-
rough abandonment or
gaiety, 9. <"Fear faoi
chroidhe, faoi lúth, faoi bhród
is gach ní mar sin," narrator.
Used in conversation thus:
"Cé 'chaoi 'bhfuil tú?" "Ó,
tá mé a' rinnc mhacrais,
buidheachas le Dia.">
Riocht, m., shape, form; thar a
riocht, "beyond the beyonds"
("níor fhág sí greim dá
cumhacht draoidheachta gan a chur
i bhféidhm," narrator), lit.
beyond its form, 4, 7, 38;
i riocht gur, so that, 4; insa'
riocht go, in such a way
that, 37.
Ro-dhall-intleachtach, too mud-
dle-headed, too stupid, 25.
Roilic = roilig, reilig, f., a
churchyard, 26.
Roillte (-tí), riddled, i.e., put
through a riddle (roilleán),
9. <Related in root to roill-
eán. The v.n. is roilleadh,
e.g., rinne mé an coirce
a roilleadh, I riddled the
oats; imptv. 2 s. roilligh,
e.g., gabh isteach agus roilligh
an coirce sin; 1 s. pres. ind.
roillighim. The refuse in the
riddle = gramsgar.>
Roimh, before; roimh ré,
beforehand, 27; roimh iad <d'>im-
theacht, before they departed, 27.
Ruadhóg, f., a waxed flaxen
cord, "wax end," 7.
Ruball = earball, m., tail;
gpl., 37.
Ruibín, m., ribbon; pl., 39.
<From an Eng. form ribbin.>
Rúitín, m., ankle; go dtí bun
a r., to the very lowest part of
his ankle, 37. <Bun an rúitín
= "an chuid is íochtaraighe
de'n rúitín," narrator; he
does not admit the correct-
ness of rúitín = "knuckle,"
found elsewhere.>
Rúsgadh, m., act of rummaging,
31. <"Beating, squeezing,"
(Don.).>
Ruth = rith, running, course;
r. na hoidhche, during the
night, 27.Sac, m., sack; i n-a shac cod-
lata, "dead fast asleep," 21.
Sagart óg, curate, 15. <Also
so used in Muns.>
Saighideadh, m., act of driving,
setting on, inciting (i, into),
36; used as gen., 34.
Saighdim, I drive, set on, incite
(i, into); 3 pl. pft. shaighid
siad, 36.
Sámh, (m. ?), "stare"; i n-aon
sámh amháin, "in one stare,"
23. <Properly "rest, ease,"
O'R. ?>
Saoghal, m., life, world; ar an
s. seo, in this life or world,
4; bród an tsaoghail, ex-
ceeding pride or delight, 22,
39; a chur de'n tsaoghal, to
get rid of by killing, 35.
Saor cloiche, stone-mason; pl.
saoir chloiche, 27.
Saor slán, free (released) and
safe, 31.
Sárughadh, m., one better than
or surpassing another; a s.,
anything better than her,
25.
Sáruighim, I oppress,
overpower; sháruigh draoidheacht
na caillighe é, the sorcery of
the hag overcame him, 4;
impers. idiom sáruigheann
orm, it surpasses me = I fail,
to, &c.; fut. rel. nuair a


L. 68


sháróchas uirthi, when she
will fail to do so, 7; sháró-
chadh sé, it would surpass =
it would be impossible, 26;
acht sháruigh sé orthu, but they
failed to do it, 35; acht sháruigh
sé air, but he failed, 38.
Sáthach, sufficient; as adv. before
adj. = sufficiently, enough;
s. cliste, clever enough, 28.
Sathairn = Satharn, m., Satur-
day, 24. Sathairne, 24 = Satharn, m.,
Saturday; an S. dá gcionn,
on the following Saturday,
23.
Seachtmhain, f., week; at the
top of p. 27, aon lá amháin =
i n-aon lá amháin, in one day.
and seachtmhain = i s., in a
week, 27.
Seadaire,m., "warrior," "hero,"
sturdy fellow, champion;
pl. -í, 13. <Perhaps con-
nected with O. Ir. Setanta
(Seadanta), Cuchulainn's
original name, and with
Mid. Ir. seta, long, tall? if
-e- be short. The narrator
blames I. T. Soc.'s Dict. and
consequently O'R. for hav-
ing "dolt; a silly, mean,
insignificant fellow," and
asserts that both dicts. have
confounded seadaire with
seidire = "fear gan mhaith.">
Seal, m., length of time,
further space of life, "life;" is
gearr é do sheal, your further
length of life will be short,
4. <Cp. thug sí a seal, she
has had her day (Don.).>
Séala, m., seal; s. Chríosta,
the seal of Christ (baptism,
&c.), 38, 39.
Sean-chailín, an, "the old girl"
( = the old woman), 11 (a
slangy expression, both in
Irish and English).
Seanchas, m., old story-telling;
gen. -ais, 28.
Sean-draoidheadóir, old magi-
cian, old witch, 6, 11.
Sean-ghnás, m., old custom, 40.
Sean-seanchaidhe, old story-
teller; pl., 22, 38.
Séaras, m., supper, 6.
Searbhfhoghantadhie coirp, body
servant, valet, 30.
Seargadh, m., act of withering
or drying up, 5.
Seargaim, I stretch <myself>;
searg thú féin, stretch your-
self, 8.
Seargtha, withered, wizened,
23.
Seasamh, m., act of standing;
s. léithi, to stand her, to put
up with her, 3.
Sgaith, f., act of passing or
going past one; ag s. thart,
passing by, 23. <Cp. sgaith
sé tharm, he passed me by
(Galway town); bhí tú do
(pr. go) mo sguchadh, you
were passing me by (Cois
Fhairrge); scuchim, perf. 3
s., ro-scáich, Wind. Sgathamh,
sgathadh, a period of past
time, seems connected.>
Sgal, a shriek, a roar; s. tein-
trighe, a flash of lightning;
mar s. t. = the Eng. col-
loquialism, "like greased
lightning," 10.
Sgannruighthe, terrified, fright-
ened, 34.
Sgathadh, m., space, distance, 28.
Sgáthmhaireacht, f., shyness,
fear, 15, 17. <Sgáth (Muns.)
is used the same way and is
the root-wood.>
Sgiall, m., "cause, provoca-
cation"; goicé budh sgiall
dó, what was the cause of
it, 5. <Cp. = "provocation,"
goicé budh sgiall duit a
bhualadh, what provoked you
to strike him (narrator).
The word is something of a
puzzle. The narrator will
not admit it to be the same


L. 69


as sgéal, story, tale, and
distinguishes them in pro-
nunciation just as now spelt.
The word = "cause" is also
found in Oriel, cp. goidé
budh sgéal dó, Sg. O., s. v.
sgéal, in which passage
the local pronunciation was
really sgéall. The -ll, how-
ever, may be merely the
result of natural colloquial
assimilation to the d- of
damh or dam, duit, dó, &c.
Even the -éa. of Oriel can-
not decide the form, for in
that territory we find Poll
Toighe Léabáin = Poll Toighe
Liabáin (Don., Gal. and
Kerry), déan = dian, &c.
Are the two really separate
words or have we merely a
case of popular differentia-
tion of form to distinguish
different senses?>.
Sglamh, m., bite, 38. <"Bhain
an madadh s. asam," the dog
bit me, narrator.>
Sglamhadh, m., act of biting,
snapping, 38.
Sgoilteadh, m., splitting, tear-
ing asunder; bhéarfaidh mé
s. an bhradáin ort, I'll tear
you asunder as I would a
salmon, 20.
Siamsa, m., amusement,
friendly gathering, 39.
Siamsánacht, f., "growling" or
droning to one's self, 24.
Síle chaoch, purblind Sheila, "a
blind attempt" = the thing
looked or hoped for not
effected; budh in é S. ch. aige,
that was p. S. at him = that
was an unfulfilled expecta-
tion on his part, 27. <The
narrator cannot tell how the
expression arose or who Síle
chaoch was. Perhaps indeed
the proper name has as little
personal origin as "Aunt
Sally," &c., in English.
Could Síle chaoch be a folk-
etymological corruption of
silleadh caoch, purblind
glance? The obsoleteness
of silleadh in many districts
helps the notion, as then
the case would be similar to
tá 'fhios ag fiadh for atá a
fhios ag Fiadhaid, and the
original expression might
have been budh silleadh caoch
aige sin, lit. that was a
blind glance on his part or
an unfulfilled expectation.
The narrator, however,
finally himself connects Síle
with sílim, I think, in
which case the word should
originally have been síleadh,
thought, expectation: budh in
é an síleadh caoch aige, that
was the blind expectation
for him, a solution perhaps
more probable than the pre-
vious one.>
Sinneán, m., blast; gen. in
luas sinneáin gaoithe Mhárta,
the swiftness of the blast of
a March wind, 8, 38.
Siúmra, m., room, 7. <Seomra
(Uls., Con.), seómra (Muns.),
seamra (Rosses, Don.).>
Slachtmhar, tidy, neat, hand-
some, 3, 29.
Sladtha, (robbed); robbed of
strength, fatigued, wearied
out, "jaded," 5.
Slíocadh, m., act of stroking or
patting, 37.
Sliocht, m., progeny; mac a
thidheachtar a sh., to have a son
as his child, 22; thidheacht ar
sh. Frannaigh, to have come
of the seed of Frannaigh,
to be Frannaigh's child, 22;
ar a shliocht, of his seed or
progeny, 32.
Slioctha, sleek, smooth, 10.
<Properly p.p. of slíocaim,
I stroke, pat.>


L. 70


Smachtughadh, m., act of sub-
jecting, taming, &c., 36.
Smaoineadh, m., act of think-
ing; thought; pl. -nte; ar
na s. sin, thinking so, of
that mind, 9.
Smeach = speach, f., "fillip,"
"kick," slight motion of life;
gan s. i n-a cluais, without
a quiver in her ear = as dead
as a herring, 11.
Smiogtha, smitten dead, slain,
35. <Pron. smiocaidh.>
Sochmaidhe, having a sleek look
from being well nourished,
of a nice smooth
appearance showing the result of
good feeding ("aghaidh
shochmhaidhe .i. fear nó bean a
bhfuil aghaidh dheas shlíoctha
reamhar orthú agus snuadh
a gcodach go maith orthú"),
6. <The I. T. Soc.'s Dict.
does not define sochmaidhe
correctly, confusing it with
sochma, cheerful, &c. (Muns.),
which, however, is probably
the same word; cp. sult =
"satisfaction from food" in
N. Con. and Don., "pleasure
of mind" in Muns.>.
Sodamán, m., a soft fellow who
cannot make good use of
money, but fritters it away
foolishly and extravagantly,
23.
Soilléartha = soilléir, soiléir,
clear, plain; adv., 16.
Sraith, f., a swath, a line, a row;
dhá sh., two lines or rows ("dhá
líne"), 4. <The narrator
distinguishes this clearly in
pronunciation from sreath,
26. See sreath.>
Srannadh, m., snoring, 10.
Sreath, f., row, line, 26.
Stainceamhail, "morose," ob-
stinate and discourteous, 16,
33.
Stiúr = sgiúr, 3 s. pft. of
sgiúraim, I scrub; 39. <The
Mayo dialect confuses slen-
der g and t (d). Sgiúraim
and stiúraim alternate.>
Stóilín, m., little stool; s. na
croise, "the stand for hold-
ing the cros for winding the
yarn on it," 31 ("bíonn an
chros ar an mballa agus
cuirtear ins an stóilín é,"
nar.).
Stolp, m., peg; béidh tú in do
s. = béidh tú marbh, you'll be
dead or lifeless, 7.
Stroncadh, m., act of stiffening
or getting stiff, 5.
Stuaim, f., ingenuity; gen.
-ma, 23; dá mhéad a s., how-
ever great his ingenuity, 26.
Stuamdha, expert, wise, clever,
22, 26, 31 (coupled with
intinn, mind).
Suanaidheacht, f., dozing, drow-
ziness, 8.
Súgán, m., a hay or straw
rope; s. ordóige, a straw-
rope twisted round the
thumb, 4 ("rópa cochain
'níos tú le d'ordóig").
Suim, f., amount, quantity;
suim slat, a number of
yards, 38.
Sultmhar, satisfying (of food),
12. <Sult, in Mayo as in
Don. = satisfaction from
food; "an sult atá sa
mbiadh.">
Suraigheacht,f., act of courting,
wooing; ag s. léithi, court-
ing her, 29. <For suirgheacht,
suirghe. The narrator ad-
mits that cúirtéaracht (the
usual Connacht word) is
commoner iu his own dis-
trict, but recognising that it
is Anglicism ('' Béarlachas'')
he uses the word in text,
having heard it from the
old generation, and adds
that he has heard the
Ossianic lay called "Suraighe
( = Suirghe) Fhinn." The use


L. 71


of cúirtéaracht is due merely
to localism, for suirghe is
the only word commonly
used elsewhere (Muns., Or.,
Don.).>
Tabhairt, f., act of bringing;
an ghliocaidheacht seo th. léithi,
to inherit this cunning, 31.
<Cp. ní'l sé ag t. an dúthchais
leis, "he is not taking after
his father (mother, &c.),"
Muns.>
Tádhbhachtacht, f., the state of
being of a wise and deep-
thinking nature, 22.
Tafann, m., act of barking;
gen. -ainn, 36.
Tairisgint = tairgsin, f., offer,
proposal, 27.
Thairneochadh = do tharraing-
eochadh = do thaireongadh, 3 s.
cond. of tairngim, I draw;
10.
Tairnge, f., nail; pl. -í, 11.
Tairngim, I draw, approach
(ar, towards); tharrainn mé
ar an solus, I drew near
the light, 1-.
Taith(nigh)eann liom, it pleases
me; mur dtaithnidh sé libh,
if it doesn't please you, 40.
Talamh, m. and f., earth; gen.
na talmhana (for talmhan, cp.
athara for athar, máthara for
máthar, &c.), 37.
Taobhuighim, I trust (le, to, in);
is mairg a thaobhuigheanns
leis na mná, woe to him
who trusts in the women,
26.
Taraidh, 2 pl. imptv., come
(ye), 25; to vb. tigim.
Thárla, happened, often more
explicit = happened or chan-
ced to come, have come; cé
as ar thárla tú, whence you
have chanced to come (or
have you come), "where are
you from," 18 (ca has ar thar-
laidh thú, Don.); goicé as ar
thárla sé," where he was
from," 36. <In Don. the
secondary form of the pron.
is used, and the construction
is that of is, e.g., "go toigh
Airt Uí Cheallaigh a tharlaidh
'san oidh'e mé," "I chanced
to go to Art O'Kelly's house
in the night" (old song).
Acc. to narrator, cé as ar
thárla tú is the old people's
way of expressing "where
are you from?" He seems
to think cér'b as thú? a
neologism.>
Thart, past; round, around,
25, 39.
Teachtaireacht, f., message, 30.
Teangmháil, f., heavy en-
counter, clash of fight, 15.
Teann, tight; níos tinne, more
tightly, 8.
Teannadh, m., act of tighten-
ing; t. le, act of approach-
ing, getting near, 10.
Teannaim, I tighten, press;
3 s. opt. , go dteannaidh ort,
may it press on (or squeeze)
you, more of it to you, 10; 3
s. pft , 10.
Teannta, tightened, very
tight, 7.
Téidheaf = téidheadh, 3 s. imptv.
of téidhim, I go; 31.
Téid le neach, one succeeds; ní
rachaidh leat, you'll not
succeed, 9; ní dheachaidh leis
he did not secceed, 16.
Théinte go, expecting that,. 16,
37. <See É. an Ch. Bh., voc.>
Teipim, I fail, reneage (ar,
on); 3 s. pft., 15; gur theip
na madaidh air. that the
dogs had failed him, 38.
<"Showed the white fea-
ther," narrator.>
Téirigh, imptv., go, 8. <Pron.
as spelt.>
Thiar, west, 5. <Adv. used as
noun.>


L. 72


Thimcheall 's ( = do thimcheall
agus?, about in or about,
29. See vocab. to M. M. I.
Bh. Luim.
Tinneas clainne, labour, pangs
of childbirth, 21.
Tinne, comp. and sup. form of
teann, stout, stiff, tight;
níos tinne, more tightly, 8.
Thinn le, "to prosper," cause
to grow or succeed; thinn
Dia leobhtha. God prospered
them, 17. See É. an Ch. Bh.,
voc.
Tíoghbhas, m., house-keeping;
gen. -ais, 22.
Tionntódh, m. a,ct of turning,
8, 10. Tíoránach, m., tyrant, 20; gen.
-aigh, 20.
Thiosbán = thaisbeán, 3 s. pft. of
taisbeánaim, I show; 25.
Toil, f., will, wish; a fhad 's
budh t. leis, as long as he
wished, 11.
Toil-leonadh, m-, free will; dá
th. fhéin, "of his own free
will," 21. <Leonadh, though
not in dicts., is clearly the
sing. of the Muns. leointe
in sá leointe féin, "of their
own accord" (pl. used with
pl. pron.). Muns. also has
leonughadh. Dé, the will of
God, and Don. has leontghail
in dá leontghail fhéin, " of
their own accord.">
Thoir ó dtuaidh, used as adj.,
north-east, 20. <Properly
thoir thuaidh; dtuaidh pro-
bably from a dtuaidh.>
Toiseach = tosach, m.,
beginning, front; gen. -sigh; áit
an chamánaidhe toisigh, the
place of the foremost hurler
(the "forward"), 14; with
initial asp. from dat. usage:
i n-a chamánaidhe thoisigh, as
foremost hurler ("forward "),
Tonn bhaisdidh, lit-, wave of
baptism = water of baptism,
Tonóladh, m. (?), indec., lunch;
t. beag bídh, a little lunch of
food, 14. <"Is mó é ná
deoladh; tá sé eidir deoladh
agus dinnéir" (narrator).
For tionóladh, a collection
but the initial t- is certainly
broad.>
Toradh-aireach, "prudent,"
watchful, wary, 23;
comp-ige, 26.
Tóraidheacht, f., act of search-
ing for, 15.
Torann, m., noise, great sound;
bhain siad t. as, they made
it resound or clatter, 28.
Torrach, pregnant, 20.
Trasnaidhe = trasna, tarsna,
across; gov. gen., 21.
Tráth, m., particular time; i
dt. an ama seo, just at this
time, 22; ins an t. seo, at
this particular time, 23.
Tréaraidheacht,f., skill,trickery,
22, 35; as gen., 6.
Treas, m., fight, contest; gen.
in chum treasa, to the con-
test, 13. <"An chéad iarraidh
ar an machaire, tá siad ag
gol 'un treasa," narrator.>
Treis, f., victory, win, game,
13. 14, 15.
Treiseal = tuathal> treis
<deiseal ? but in sense and
use = tuathal. m-, leftwise
or opposite to sunwise
direction, 14.
Treisiughadh, m., act of
prevailing (ar, over), 14; ag t.
orthú, prevailing over them,
15.
Triall, m., act of preparing,
(ar, to), 17.
Tríonóid Naomhtha, an, the Holy
Trinity, 35.
Triubhas, m., combination gar-
ment, including cóta mór,


L. 73


vest and breeches all in one
piece, 19; gen. -sa. 19.
Trom-chodladh, m., heavy or
deep sleep; gen. -chodlata
for -chodalta), 10.
Tuairt, f-, a heavy fall; d'aon
t. amháin, with one over-
throw, 16.
Thuar ( = thuaidhthoir?), "other
side," 5.
Thugaoi = thugthaoi, impft. pass.
of do-bheirim I give' I bring;
34. Tugtha (given); shed, spent, 11.
Tugthar (prond. tucar), is
brought; followed by ar =
is named or called, 40.
The narrator says that this
form is quite common, esp.
amongst the older genera-
tion. There is no reason
for the assertion that the
recent tugtar is the only
spoken form.>
Tuirlingim, I dismount; 3. s.
pft. (pron. herling), 10.
Túisge, comp. and sup-. (to
luath, soon); níos t., rather
than, sooner than, 15, in a
usage exactly the same as
in English, but also ex-
pressed in Irish by osgais le
(Sg. Ch. M.), with which the
phrase would run: Osgais
leis na Connachtaighibh
d'fhagháil bhuaidhe orainn indiu.
Turas, m., journey, 30.Uachtar, m., upper part; sur-
face; gen. -air, 32.
Uair mharbhtha, " dead," i.e.,
stillest part of the night, 21;
ar an u. mh. de'n oidhche, in
the dead of the night, 21.
<Cp. uair mhairbh na hoidhche
(Muns.), am marbhtha na
hoidhche (Om.)
bhall na leise, the hip bone;
u. a l., his hip bone, 15.
Úbú, an excl. denoting sur-
prise, "is that so?" "well,
well," 18- <For óbó, given
as obo in I. T. S. Dict.>
Ucht, m-, breast, chest, lap, 34.
Údaidh = úd, yon, that yonder,
6. <Also údan, úndaidh in
Con-, and ud, ead, udaidh,
eadaidh in U.
Uile-chumhachtach, omnipotent,
36.
Umhail, f., heed, attention;
cuirfidh . . . i n-u., will make
known, 33.
Urlaidhe, m., "a sledger," i.e.,
one beating with a sledge-
hammer; 5, 11.
Urlaidheacht, f., act of sledging,
beating with a sledge-ham-
mer; urlaidhe ag u., a sledger
sledging, 5, 11 (cp. the fre-
quent O. Ir. use of cognate
noun and verb, as in lasa
comérge conérracht in a very
similar passage in Táin Bó
Cúalnge).
Úr-nua, fresh (i.e., new and
unused), 14.
Urrudhas, m., strength,
"power," vigour, 4, 6; gen.
-ais, 20. <"Láidreacht,
power"; "balla urrúnta,
a firm wall," narrator.>


L. 74


Ainmneoir.Áine, Aine, the Gobán Saor's
daughter; a very old female
forename, still used in Muns.,
Mayo and Don.; 22, 24, 27.
Almhain Laighneach, Leinster
Allen = Almhain Laighean,
Allen of Leinster, the Hill
of Allen in North Kildare,
where was the residence of
Fionn Mac Cumhaill; dat.
Almhain Laighnigh, 30. <Allen
is now a bare hill on which
only wooden structures
could have existed. The
force of legend alone has
credited it with possessing a
stone castle. Cp. the med-
ieval Norse description of
Tara.> Aon Phunann, Single Sheaf, 3.Baile Chaisil = Baile an Chaisil,
Ballycastle, in the north of
Tyrawley, 36. <The
narrator distinguishes this
from Castletown in Lackan
Parish = Caisleán Dúnadh,
and from " Castlemagee "
= Baile Chaisleáin Mhi'l
Ghaoithe or for short Caisleán
O Gaoithe = Castlenageeha
townland in Kilcummin
Parish, O.S.>.
Baile na Páirce, Ballinaparka,
a hamlet about 100 feet
from, and to the W. of, Ben-
wee or Kilcummin Head,
Tyrawley, 39. The Ord-
nance Survey have failed to
mark it.
Béal Trághadh, Beltra, a village
and townland in the parishes
of Kilcummin and Lackan,
Tyrawley, 36.
Beann Bhuidhe, Benwee, also
known as Kilcummin Hd.,
at the western extremity of
Killala Bay, 39.
Buailteán Coll, Hazel Beater
(of flail), 3- <Coll, "hazel,".
is indeclinable in Con., why
is a puzzle.>Cartún, Cartoon, a mile N. of
Killala, Co. Mayo, 20.
Cill Alaidh, Killala, in Co.
Mayo, 20, 23; gen., 23.
Cill Bhrighde, Kilbride, a town-
land near Downpatrick
Head, Tyrawley, 40. It is
also the name of the parish.
Cill Chuimín, Kilcummin, at
the western end of Killala
Bay (Benwee), 39.
Cill Ghobáin, Kilgobban, a
small townland a mile N. of
Killala, Co. Mayo, 20. <Also
called locally in English
"The Kill of Gobán Saor.">
Clochar, Clogher, about 800
yards from Benwee or Kil-
cummin Hd., in Ballinlena
townland, and in the Killala
direction; it is the very first
place at which Humbert and
his Frenchmen landed; 39.
The Ordnance Survey mark
the place only by the re-
mark "Landing place of the
French in 1798," but close


L. 75


beside it they give "Poll-
aclogher" = Poll an Chlochair.
There is, or was, a coast-
guard station at it, and this
appears on the 6-in. map.>
Clonnach, Clonnach, a son of
Crom Dubh, 33, 36,
38<From clonn, m-, a pillar, a
chimney-piece, O'R.>.
Coinéal Ráth-Frannaigh = Coin-
éal Rátha Branduibh, Rath-
fran Bay, especially its
western channel, which is
the estuary of the Cloonagh-
more River; 20; gen., 21, 26.
Coinn Íotair ( = Coin Íotair,
Cú Íotair), Hound of Rage,
33, 37. Coinn prond. cuing.
Íotair = "níos measa arís
ná le cuthach ná ar buile,"
"worse again than being in
a fury or enraged" (narrator),
He has only heard it as
Íotair, though this is possibly
a gen. of a word íotar, which
may be a derivative from
íota, burning thirst.
Colpán Cuilinn, Holly Hand-
staff (of flail), 3.
Connachtach, m., Connachtman;
pl., 14.
Conndae Mhuigheo, Co. Mayo,
33.
Craobhach, f., Creevagh, a town-
land to the east of Down-
patrick Head, Co. Mayo, 36.
Crom Dubh, Crom Dubh ( =
black), the adjective no
doubt from his being skilled
in "the black art," 33; gen.
Cruim Duibh, 33, &c. <Clearly
a localisation of Crom
Cruach, the ancient Irish
Moloch, who was worshipped
at Magh Sléacht in Co.
Leitrim. In the Trip. Life
we read of his overthrow by
St. Patrick.>
Cúige Uladh Éireann, origi-
nally the province of Ulster
in Ireland, but, by the Con.
sense of Cúige Uladh = "the
North," the expression now
conveys to the linguistic
consciousness of the Con-
nachtman " the North of Ire-
land"; 3, 13. <Hence has also
arisen Cúige Uladh Shasana =
"the North of England" in
Con.>.
Domhnach Chruim Duibh, lit.,
Crom Dubh's Sunday = Gar-
land Sunday. i.e., the last
Sunday of the month of
"Lughnas" (August ?), 39.
Droichead an Chaisleáin Riabh-
aigh, Castlereagh Bridge =
Droichead Phámarstúin; 20.
<An Caisleán Riabhach, Castle-
reagh, is a demesne
belonging to "Na Nocsaigh,'' the
Knoxes. Old Col. Knox of
a former generation spoke
Irish, but his descendants do
not.>
Droichead Phámarstúin, the
Bridge of Palmerstown, over
the estuary of the Cloonagh-
more or Palmerstown River,
which flows into Rathfran
Bay; 20. <Palmerstown
and Castlereagh are on
opposite sides of the river.
"An chéad droichead a sgaith
na Franncaigh nuair a bhuail
siad cladach i gCill Chuimín,"
the first bridge the French
passed over when they
landed at Kilcummin. There
is no doubt about Pámars-
tún being in use: "Bhí mé
thuas i bPámarstún " = I was
up in Palmerstown, &c.>.
Dún Briste (lit., ruined fort),
Doonbristy, the name of an
island rock at Downpatrick
Head, Tyrawley, 33, 38. On
it the remains of Crom
Dubh's dwelling are said by
the legend to exist.


L. 76


Dún Pádhraic., Downpatrick
Head, the extreme northern
point of Tyrawley, 33, 36, 40.Faoi-choill, also Fó-choill, Fo-
ghill, to the north of Killala,
35, 39. <This is the ancient
Wood of Fochluth, where St.
Patrick did actually spend
part of his time in Ire-
land. The Mayo folk-tra-
dition mixes up this with
his visit to Magh Sléacht.
The narrator gives the gen.
of the name as Fócholla, e.g-,
coill Fhócholla, baile
Fhócholla. The name has been
changed to Fóchoill (Faoi-
choill) by folk-etymology.>
Fearsad Bhéil Át. a na Cloiche
Duibhe, Carbad Ferry. across
Rathfran Bay, Co. Mayo, 21.
<Rathfran Ferry = Fearsad
a' Chartúin, lit. Cartoon
Ferry.>
Frannaigh" Mór a "tyrant"
manufactured out of the
place-name Ráth Bhranduibh;
20, 21, 26, &c. Used both
as gen. and nom., as one
would expect (20, 21, 26, 31),
yet interesting, as showing
that a final -uibh becomes
-uig., -aig. in Connacht. See
Ráth Bhranduibh.
Gleann Lasaire, "Glenlosser,"
a glen in Doonfee Parish,
between Ballycastle and
Belderg. and nearer the
latter place, in Tyrawley Co.
Mayo, 33, 36, 39. <The at-
tempts at anglicising this
name are legion: "Glen-
losser" (local Béarlóirí, acc.
to narrator), and the
Ordnance Survey have made no
less than three different
shots at it: Glenlossera
Lodge (a residence), Glen-
glassra River (the river of
the glen), and Glenglassera
(the townland). Perhaps
the original form is Gleann
Ghlasaire = betony glen.>
Gobán Saor, Gobán the Mason,
a mythical castle and man-
sion builder of Ireland, 20.Íochtar Thíre (lit., the north
of the country), a district
in Tyrawley = An Logán,
Craobhach, Leacan (nó
Ráileacán), Baile a' Chaisil agus
thart thimcheall na háite sin
(narrator), "the Lagan, Cree-
vagh, Lacken, Ballycastle,
and round about that place,'
it being his own native dis-
trict, 33.
Logán, an, "the Lagan," a
district between Ballycastle
and Downpatrick Head, so
called because it is low-lying,
36.
Lúb na Caillighe, 3 = An Lúb,
The Loup (The Loop), a tiny
hamlet iu Ballymulligan
townland, five miles to the
east of Moneymore, Co.
Derry, An Lúb in that case
being perhaps the usual collo-
quial abbreviation of a longer
name, cp. An Mhainistir =
Mainistir Fhear Muighe, An
t-Iubhar = Iubhar Chinn Trágha,
An Léim = Léim Uí Bhánáin
and Léim Uí Dhonnabháin -
this kind of abbreviation,
common in the other pro-
vinces, seems very rare, if
at all existent, in Connacht,
hence we may easily sup-
pose the retention of the
place-name in full in a Mayo
tale. The narrator thinks
that Lúb na Caillighe is in
Co. Antrim ("i gCondae
Antruim "), and this tra-
dition accords approximately
with "The Loup," which,


L. 77


though in Co. Derry, is only
six miles from the border of
Co. Antrim. Let us remem-
ber also that the country
people, when speaking of a
place not far from the bor-
der of a county, often de-
scribe it as being in that
county, especially if they
live far away from it, thus
a native of Roscommon once
talked of "Bundoran in
Sligo," though a bright
schoolboy would have told
him that it was to the north
of Co. Sligo in South Done-
gal. The name Lúb na
Caillighe appears either to
owe its origin to the Caill-
each of the story, or the tale
may have arisen to explain
the name; at any rate, the
two seem connected, as the
agreement is otherwise too
striking formere coincidence.
This should point to the
folk-tale being either of local
Ulster origin, or, as seems
far more probable, based on
the adventures of a young
Connacht harvestman who
returned home with a story
of the hard treatment meted
out to him at The Loup.
Part of the motivation of
the tale may be due to
Lúb na Caillighe having by
folk-etymology been taken
rather too literally as
conveying "the craft or trickery
of the Hag " (cp. a shean-
duine léith na lúb, in Don.
song). The wording itself
of the tale does actually in-
clude a synonym of lúb,
viz., cor in cor draoidheachta,
7, in describing the Hag's
doings. It should be added
that there is also the possi-
bility of An Lúb being older
than Lúb na Caillighe, and
hence of the addition in the
latter being simply due to
the Cailleach of the folk-
tale. Indeed, the present
place called "The Loup" or
"The Loop" (so pronounced
and so spelt on the older
maps) is no more than a
"cross" or cross-roads with
no marks of antiquity what-
ever. There is this though
to be said on the other side:
The Loup is at the foot of a
winding or circular hill 326
ft. in height. To this hill
the name An Lúb, "The.
Loop," may originally have
been given, or, following the
most popular sense of lúb,
a wood containing a curved
recess may have formerly
existed at the spot.Maighean, f., Moyne Abbey, 11/2
miles west of Killala, 26.Naomh Cuimín, St. Cummin,
40.Óil' = Ó Leó, contracted in
familiar address into one
word; a Óil' ('Óil') = a Ó Leó,
voc., 19. See Ó Leó and Ó
Leó Leobáin. <Cp. is dóil
(Muns.), a shortened form of
is dóigh liom, used in con-.
versational answers and
produced by the brevity re-
quired therein.>
Ó Leó = Ó Leó Leobáin; 18.
Ó Leó Leobáin, indec., Grand-
son of Limb (or Strength ?)
of Leobán, 16, 17; as gen.,
19.
Poll a' Téidigh (properly Poll
a' tSéididh = blowing-hole,
from the noise the sea makes.
in entering the cave), the
name of a sea-cave that is


L. 78


honeycombed in under Glen-
losser (see Gleann Lasaire),
33.
Poll na Sean-tuine, Pollna-
shantinny, a hole in the
rock in Knockaun townland,
close to Downpatrick Head,
37. <As the tale shows,
the folk think that
-tuine is for teine. The
true name, however, may be
Poll na Sean-tuinne, the
Cave of the Old Woman or
Old Wave.>
Poll Tighe Ó Leó Leobáin, the
Hole (Pit) of the House of
O'Leo of Leobán, 13; gen.
Phuill, &c., 19. <According
to the narrator, the old
people of his native district
in the north of Tyrawley
have always maintainedthat
Poll Tighe Ó Leó Leobáin is
in the County of Roscommon
on the border of Co. Mayo.
This seems to show that
they identified it with Baile
an Phuill, Ballinphuill, close
to Ratra. The tradition of
it in Tyrawley also adds
that the hole so named
was a súmaire, that is, a hole
or pit that has become filled
up with bog and other vege-
table growth, thereby pre-
senting an apparently sound
surface, which is in reality
treacherous and swallows up
whoever walks over it, im-
plements of husbandry, &c.
We may consider this as
fairly in agreement with
what Dr. D. Hyde says
about Ballinphuill. The hole
has become filled up and
there is now only "a light
hollow." A man who was
ploughing lost his plough-
team (seisreach) there
through its being swal-
lowed up by the sumaire.
A couple of townlands
away, a man who was
digging lost his spade in
the same way. This is due,
Dr. Hyde says, to the
ground being of limestone
through which water has
worked its way and formed
large pits. The Mayo peo-
ple's identification seems
due to harvestmen from
Tyrawley having formerly
resorted to Co. Roscommon
for work. In any case,
whether this supposition be
well-based or not, we are
obliged to regard Poll Tighe
Ó Leó Leobáin as a variant
of .Poll Tighe liabáin (Muns.,
Con.), Poll Toighe Liabáin
(Don.), Poll Toighe Léabáin
(Meath and Or.). The for-
mer is used the same way
as the latter, viz., as a
euphemism for "hell," e.g.,
"go sluigidh an diabhal i
bPoll Tighe Ó Leó Leóbáin
thu!" with which cp. go
dtuga an diabhal go Poll
Tighe Liabáin thú (Loughrea
district); go séididh an
diabhal anonn go Poll Tighe
Liabáin .thú (Con.); gabh go
Poll Toighe liabáin (Don.);
go Poll Toighe Léabáin leat
(Mon-); dá ngeabhúinn (?)
Héabóig | ar greim adhairce |
go Poll Toighe Léabáin |
badh chuma liom (Meath
song); gan tú i bPoll Tighe
Liabáin agus cloch ar dho .
phíobán (S- Gal.). There are
three, perhaps four, holes or
pits so named, viz., one in
Dohilla townland, Valentia
I.; one beside Malinbeg,
Co. Don.; one now better
known as Poll an Fheadha,
in the Gort River, Co. Gal-
way, and another ("Liabán's
Gulf ") = the underground


L. 79


passage of the river of Baile
Ui Liagh, S. Galway. Those
at Dohilla and Malinbeg are
holes worn upwards in the
rock by the sea. as to our
present form, poll Tighe Ó
Leó Leobáin, it seems to be
a prolongation formed first
by changing Liabáin to Leo-
báin and then deducing the
supposed surname Ó Leó
from the first syllable of
Leobáin. The phrase tá sé
chomh doimhin le Poll Tighe
Liabáin (S. Gal.) seems to
show that the name was
usually applied to an abyss
or bottomless pit, such as
is the one at Malinbeg.
Liabán (O Leó Leobáin) may
have originally been the
name of the ruler of the
pagan Irish Tartarus, hence
Teach Liabáin = the infernal
regions, hell. I should add
also that there is a town-
land in Ratoath barony in
Co. Meath called Polleban,
in the Irish form "Poll
Liobain," acc. to Ordn. S.
field-book (O'Don.), which
may not be connected, how-
ever, as one expects rather
*Poll Léabáin. Dr. Hyde
informs me that Turloch
Ríogh, 21/2 miles from Ballin-
phuill, was formerly a hurl-
ing ground, a fact that may
be a slight confirmation of
the Tyrawley tradition of
the scene of the tale. Other
euphemisms for "hell" are
téirigh i n-ainm Thaidhg 'ach
Diarmada, the personality
being Satan's lieutenant,
téirigh i n-ainm na hanachaine,
both from Corca Dhuibhne;
go dtuga an deabhat (=
diabhal) go Hanóbher thú
(Loughrea district); "go to
Lusk" (Wexford), clearly of
ancient, and therefore Irish,
origin = téirigh go Lusca,
Lusk in ancient times hav-
ing been the best known
and most important place
at the other extremity of
Leinster.>Ráth-Frannaigh = Ráth Bhranduibh
Rathfran, in the north of
Co. Mayo, 20, 26. Ráth
Bhranduibh signifies "Bran-
dubh's rath," but the Mayo
people, understanding it as
Ráth Frannaigh, have manu-
factured a "tyrant" named
Frannaigh out of it! The -f-
arises from the combination
-thBh-, and is reproduced, not
only in the popular Irish
form, but in the Anglicised
Rathfran. The -uibh becom-
ing -aigh is exactly parallelled
by the fate of the dpl. end-
ing -ibh, aibh in Con., pron.
-igh, -aigh.Saidhthe Suaraighe, Bitch of
Wretchedness?; 33, &c.
<Saidhthe seems to be from
O- Ir. sod, saidh, O'R., "a
bitch">.Téideach, also an Téideach (38),
Teideach, a son of Crom
Dubh, 33, 36. <A curious
folk-invention. Poll a'
Téidigh is really Poll a'
tSéididh = the blowing hole.
The latter part, understood
as an Téidigh, has given the
wrong inference Téideach.>Tobar Bhrighde, Bride's Well,
in Kilbride townland and
parish, to the south of
Downpatrick Head, in Tyr-
awley, 40.


L. 80


Tobar Chuimín, St. Cummin's
Well, in Ballinlena townland
and parish of Kilcummin,
Tyrawley, 40.
Tobar na Craoibhe, Toberna-
creeva, a holy well within
the northern border of the
townland of Foghill, in Kil-
cummin Parish, Tyrawley,
35. Although the narrator
gives this as the older name,
the Ordnance Survey mark
it as the present one.
Tobar Phádhraic, St. Patrick's
Well, 35 = Tobar na Craoibhe,
q.v.
Tráigh Leacan, Lackan Strand,
in Lackan Bay, Tyrawley,
36.Ultach, m., Ulsterman; pl., 13,
14.
Urlár Lom, Bare Floor, 3.


L. 81


Tagra.Lúb na Caillighe.Seansgéal do leagadh ar fhoghmharaidhe tháinig ar ais go Connacht-
aibh o'n Lúib i gContae Dhoire agus sgéala aige ar an droch-aoide
fuair sé san áit sin. An seanfhocal úd "Buailteán Coll, agus rl.,"
is dá mhíniughadh innistear i dTír Amhalgadha é.Sgéala ar Pholl Tighe Ó Leó Leóbáin.Bíonn seanchas ar "Pholl Tighe Liabáin" i n-áitibh eile i
nÉirinn. Do chuala sgéal ar Pholl Tighe Liabáin i ngar do
Mhálainn Bhig i dTír Chonaill, acht ní raibh ann acht rud an-
choitchionnta, .i. Hudden and Dudden and Donal O'Leary, Big
Claus and Little Claus, agus rl.D'innis Tomás Ó hEidhin dhá sgéilín ar Pholl Tighe Liabáin i
nIrisleabhar na Gaedhilge, XII., ll- 72, 73, agus is cosamhail
iad le n-ár sgéal-ne sa méid seo .i. Teach Liabáin do shlugadh
síos isan bpoll.Gobán Saor agus a Mhac.Féachtar i Legendary Fictions of the Irish Celts ag Pádraig
Ó Cinnéide, Lunndain, 1801, ll. 61-66; Cruach Chonaill, ll. 65-
68; Measgán Músgraighe, ll. 83-87; Greann na Gaedhilge, V.,
ll. 8-12; Sgéalaidhe Fíor na Seachtmhaine, ll. 12-22. Tá an
sgéal so anois againn ó "chúig cúigíbh na hÉireann," .i. faoi dhó
ó Chonnachtaibh, agus aon uair amháin ó Chúige Laighean, ó Chúige
Mumhan, ó Thír Chonaill, agus ó Oirghiallaibh (.i. leath-dhuine, mar
adéarfaidhe, do "Chúige na Midhe"). Níor mhisde do dhuine
éigin na hinnsintí seo go léir do chur i gcoimhmeas le n-a chéile
go cruinn.Sgéala ar Naomh Pádhraic 's ar Chrom Dubh.Ní'l ins an ruidín seo acht truailleadh do ghabh sgéal Chruim
Chruach (i mBeathaidh Phádraig Naomhtha) de chur tré chéile éigin,
.i. idir an bun-sgéal agus bréig-sheanchas ar áit-ainmneachaibh i
dtuaisceart Thíre hAmhalgadha.