Triúr Clainne na Bárd-Sgolóige

Connradh na Gaedhilge (1914)

Mícheál Mhag Ruaidhrí a d'inis, curtha in eagar ag Seosamh Ó LaoideTRIÚR CLAINNE NA
BÁRD-SGOLÓIGESEAN-SGÉAL Ó THÍR AMHALGADHA.Mícheál Mhag Ruaidhríd'innis.SEOSAMH LAOIDEdo chuir i n-eagar."Tá mé le bheith pósta ag an gCroich." — L. 20.Connradh na Gaedhilge
Tír is TeangaCLÓDHANNA, TEO.:Ar n-a chur amachdoCHONNRADH NA GAEDHILGEI mBaile Átha Cliath.1914.


L. ii


MUINTIR CHATHAIL,
Baile Átha Cliath.


L. iii


CLÁR-INNISTE.Réamhrádh
Leathnach vTriúr Clainne na Bárd-Sgolóige
Leathnach 1Foclóir
Leathnach 37Ainmneoir
Leathnach 77Addenda et Corrigenda
Leathnach 78


L. iv


"Shíl Cornlach go mbudh í an chroch chrochta bhí i ndán dó, acht
i n-a leabaidh sin fuair sé an bhean a mb'ainm dí an Chroch
Chumhra." — L 36.


L. v


RÉAMHRÁDH.Tá sgéal eile de chuid "Mhéarthóige Ghoill" (.i. Mhichíl Mhig
Ruaidhrí) dá chur amach ins an leabhar so. 'Sé Uilliam Soirtéal
do chuir síos i dtosach é. Do léigheas féin os comhair "na
Mhéarthóige" é agus do bhrígh an léighte sin dob' éigean dam
mórán mór de na foclaibh d'athrughadh, ó thárla nár mhol an
sgéalaidhe an chaoi i rabhadar i sgríbhinn cheana.Maidir leis an téx atá annso, thugas iarracht fá bheith níos
dlúithe don chanamhaint féin ná mar do bhíothas ins na sgéaltaibh
eile do cuireadh amach, go fiú "Lúb na Caillighe."Gheobhfar roinnt focal ins an sgéal so freisin nach fuil mórán
tuairisge ortha ins na foclóiríbh. Do dheismireacht air sin nás,
spincín seaca, stáluighim, teangaidh eabhrach, agus rl. Tugadh gach
aon mhíniughadh ortha so dob' fhéidir a thabhairt, agus a fhios againn
nach beidh an míniughadh le fagháil leith-chéad bliadhain ó indiu.
Sin rud a bhfuil daoine éigin dár lochtughadh-ne mar gheall air
acht is cuma linn sin. Ní'l ionnta, dar linne, acht guaigíní
(Laighneachas é sin, is dócha) nach tuigeann méad an bhaoghail
atá ar bheathaidh na teangadh 'n-ar dhual di bheith i dtreise 's i
dtréan ins an tír dá mbeadh an spéis cheart ag Gaedhealaibh
innti.SEOSAMH LAOIDE.Eanáir, 1914.


L. vi


"Tá ádh agus amhtar rómhaibh-se agus tá lom-dhearg mí-ádha
orm-sa."L.20.


L. 1


TRIÚR CLAINNE NA BÁRD-
SGOLÓIGEBhí beirt dearbhráithreacha ann fad ó, agus is fada
ó bhí. Dá mbeith sinne an uair sin ann, ní bheith sinn
ann anois; bheith sgéal úr ná sean-sgéal againn, agus
níor dhóichide sin ná bheith gan aon sgéal.Árd-sgológ ab' ainm do'n dearbhráthair budh sine,
mar d'fhág a athair, uair a bháis, gach uile nídh d'á raibh
ar a sheilbh ag an Árd-sgolóig, agus d'á bhárr sin bhí
rún díoghaltais ag an dearbhráthair ab' óige i n-aghaidh
na hÁrd-sgolóige, acht ar a shon sin, d'fhan sé faoi i
n-én-tigh leis an sgolóig, acht, má d'fhan, i n-aghaidh a
chosa badh mhian leis brof oibre a dhéanamh, mar bhí sé
i n-a intinn nach dhó féin a bhí sé ag obair, acht do
inghin fir eicínt eile, mar bhí rún pósadh ag an Árd-
sgolóig, agus, ar ndóigh, bhí togha agus rogha ban na
tíre le fagháil aige, mar nach raibh aon fhear ins an
tír budh acmhainnighe ná é, agus bhí Coirneach, a dhearbh-
ráthair, gan thúrla gan thárla, agus é ag obair i n-aghaidh
a tholach do'n sgolóig. Bhíodh sé i gcomhnuidhe ag
breith faille le dó-bheart a bhualadh ar an sgolóig, dá
mb' fhéidir leis é, is ní raibh aon fhear le n-a linn budh
triollúsaighe, budh ghlice ná budh tádhbhachtaighe ná
Coirneach 'léir intinn chinn.Bhí go maith is ní raibh go dona. Chuir an sgológ
caraid leis ag iarraidh mná, agus, a bhuachaill mo
chroidhe, fuair sé sin, bean urrudhanta láidir shlachtmhar
ghnaoidheamhail, agus com cailce aicí a rithfeadh thrí
fháinne óir. Rinneadh banais bhreágh, agus ar ndóigh,
bhí na céadta, sé lá na seachtmhaine, ag caitheamh
slumairt na bainse, agus ní fhuair Coirneach de'n
bhanais acht "cuid Pháidín de'n mheacan," 'sé sin, an
rubaillín caol.


L. 2


Bhí go maith. Nuair a bhí silt na bainse thart d'imthigh
lucht na bainse a mbealach fhéin agus d'fhan an
lánamhain nua-phósta fúbhtha agus Coirneach i n-a gceann.
D'éirigh an saoghal go maith leobhtha, mar bhí ádh agus
amhtar orthú agus an t-ór d'á chárnadh isteach go
fairsing acú. Nuair a bhí siad cúig bliadhna pósta
fuair an bhean bás agus chrádhuigh easbhaidh a mhná go
mór an sgológ, mar d'fhág sí triúr dílleachtaidhe 'na
diaidh, 'sé sin, triúr mac, agus budh iad sin triúr
clainne na Bárd-sgolóige, agus a ghrádh, chrádhuigh a
bás chomh mór sin an sgológ agus gur éag sé mí 'na
diaidh. Annsin agus ní go dtí sin a bhí Coirneach ar
seol na brach', mar bhí sé a' rinnc mhacrais le bród
nuair a bhí an saidhbhreas uilig ar a chomhairle fhéin
aige, agus níor bh' fhallsóir é i n-a chionn, mar chruinnigh
sé gach uile ní d'á rabh ar foghnamh, i gceann an méid
talmhana bhí ag an sgolóig a dhíol, agus bhailigh sé leis
an t-airgead agus d'imthigh sé as an tír gan fios ag
éinne beó goicé ar thug sé a aghaidh is d'fhág sé an
triúr dílleachtaidhe i muinighin na gcomharsan le n-a
dtógáil ná a leigint 'un báis.Nuair a chonnaic na comharsanaí go rabh siad gan
athair gan mháthair thug siad lámh i n-a dtimcheall agus
thóig siad iad i gcuideachta a gclann féin, i gceann
sgoil agus léigheann a thabhairt dóbhtha mar fuair páistí
na tíre agus thug na comharsanaí faoi deara go rabh
rud eicínt uathbhásach thar bárr i n-intinn clainne na
Bárd-sgolóige, mar bhí siad níos toradh-airighe agus
níos críonna nuair a bhí siad i n-a marlaigh ná bheith
fear i n-aois a dhá fhichead bliadhain. Bhí na comharsanaí
an-chionamhail orthú agus bhí siad i dtólámh ag innsint
dóbhtha an dó-bheart a bhuail an t-oncal orthú, agus
níor chuir sin brón ar bith orthú, mar bhí siad cinnte go
dtiocfadh an lá go bhfágfadh siad alla na héagcaoine
air. Bhí siad ag feabhsughadh agus ag dul 'un
críonnachta gach lá agus d'fhan siad i measg na
gcomharsanaí go rabh an mac ab' óige bliadhain is fiche,
agus Cunglach ab' ainm dó.


L. 3


Thimcheall an tráth' sin shuidh an triúr acú i gcomhairle
agus arsa Cunglach:"Tá sé i n-am againn déanamh dhúinn fhéin feasta
agus tá sé thar am againn imtheacht ar lorg ar n-oncail
agus sásadh a bhaint as i n-éiric na héagcóra a rinne
sé orainn."Thainic an bheirt eile suas ar chomhairle Chunglaigh,
agus d'fhág siad slán agus beannacht ag na comhar-
sanaíbh, agus as go brách leobhtha ag ísliughadh na
n-ísleán agus ag árdughadh na n-árdán, ag cur féir
agus uisge ó n-a gcosaibh, ag imtheacht chomh lúthmhar
le sinneán gaoith' Márta agus ceó stúir ar a gcúl a
dhallfadh na céadta le mhéad aclaidheachta a dtroigh
agus aibéile a gcoiscéim. Bhí siad ag imtheacht agus
ag síor-imtheacht go rabh siad an-fhada ó n-a dtír
dhúithche féin, 's nuair a bhí siad beagnach sladtha ag
dócamhal coisidheachta, tart agus lafairt agus
easbhaidh bídh, b'éigin dóbhtha a gcoiscéim a ghiorrachan
agus siubhal go réidh. D'éirigh siad de'n bhóthar mór
agus shiubhail siad ar bhóithrín glas-chumham cam crotach
agus famainní féir ag slabhcadh ar bhruach na díge,
agus sheas siad tamall beag ag faire ar an bhféar
uaibhreach a bhí ag fás ar an sgreablach talmhana, agus
arsa Cunglach leis an mbeirt eile:"Bhí capall glas ag fasaidheacht annseo agus bhí sé
manntach.""Bhí," ars' an darna ceann, "agus é ar leath-
shúil.""Bhí," ars' an tríomhadh ceann, "agus é bacach."Bhí go maith. D'imthigh siad leobhtha i ndiaidh na
cainte sin, agus iad ag greanntaidheacht le chéile, agus
níor chuir siad thar leith-mhíle ó n-a gcosaibh go bhfaca
siad fear mór ag déanamh orthú agus pílidh de bhata i
n-a láimh leis. Nuair a thainic sé i bfoisgeacht cainte
dóbhtha:"Maise," ars' eisean leobhtha, "an dtug sibh faoi
deara aon chapall ag fasaidheacht ar na bóithribh in bhur
siubhal?"Sgeart an triúr ag gáiridhe agus arsa Cunglach:


L. 4


"An capall glas a bhí ann?""Budh eadh," ars' eisean."A' rabh sé manntach?" arsa Cunglach"Bhí," ars' an fear."A' rabh sé bacach?" ars' an darna dearbhráthair."Bhí go deimhin," ars' eisean."A' rabh sé ar leath-shúil," ars' an tríomhadh
dearbhráthair."M'anam go rabh," ars' an fear. "Tá na
comharthaí agaibh, agus mo ghrádh sibh, innsigidh dham cá
bhfuil sé.""Seafóid!" arsa Cunglach, "ní fhaca muidí do
chapall chor ar bith."D'éirigh an fear ar buile agus bhí siad-san ag
magadh faoi agus stáluigh sé orthú go ndeárna siad
rud eicínt leis an gcapall agus go gcaithfeadh siad
éiric a thabhairt dhó. Ní rabh aon chabhair dhó ag caint
leobhtha, mar bhí siad ag steall-mhagadh faoi."Nuair nach bhfuil aon áird agaibh orm," ars'
eisean, "caithfidh sibh a thidheacht liom go dtí an
breitheamh atá 'na chomhnuidhe annseo thall agus b'fhéidir
go mbeith áird agaibh ar a bhreitheamhnas, mar rachaidh
mise i mbannaíbh go gcuirfidh sé fabhairt in bhur
gcluais.""Támuid sásta a dhul leat," ars' iad-san, "agus
tá a lán-chead agat mionnughadh i n-ar n-aghaidh 'léir
mar is toil leath."Shiubhail an ceath'ar acú coiscéim ar choiscéim gur
shroich siad teach an bhreitheamhan. Thainic an breitheamh
i láthair agus chuir sé air a pheireabhuic le n-a bhreithe
thabhairt, agus ars' eisean le fear an chapall:"Aithris an choir atá agat i n-aghaidh na bhfear seo."Thoisigh fear an chapaill ag aithris, agus nuair a bhí
gach uile fhocal aithriste aige do'n bhreitheamhain, ars' an
breitheamh leobhtha:"Caithfidh mé bhur gcligean, mur' dtugaidh sibh
aimhdeachtáil soilléara dhom goicé ar rath a chuir sibh
ar a chapall, mar nach dtig libh fhagháil as 'léis sibh na
comharthaí innseacht bhí ar a chapall."


L. 5


D'fhreagair Cunglach agus dubhairt:"A bhreitheamh eagnaidhe, ní fhaca sinne a chapall
chor ar bith," agus ars' an breitheamh:"Nach breagh go raibh sibh i n-an' na comharthaí a bhí
ar a chapall innsint dó?""B'fhurust sin a dhéanamh," arsa Cunglach."Bhfuil fios roimh sé agaibh?" ars' an tighearna
breithe."Ní fhuil," arsa Cunglach, "acht fíor-mheabhair ghlan
intinn chinn.""Maith go leór," ars' an breitheamh, "ach innis
anois cé'n chaoi i bhfuair sibh eolas ar dhath an chapaill,
a bhacghail agus a chaochghail."Leabhair Cunglach agus dubhairt:"Bhí mise ag breathnughadh ar an bhféar a bhí ag fás
ar bhruach na díge agus thug mé faoi deara fionnadh
bán thríd an bhféar agus dubhairt mé liom péin go raibh
capall glas ag fasaidheacht am icínteacht annsin, agus
ine gach uile áit ar bhain an capall smailc féir, i
lár na smailce bhí ruibeachaí féir gan gearradh agus bhí
fhios agam 'léir cuma na smailce go raibh sé manntach."Labhair an darna dearbhráthair agus dubhairt: —"Chonnaic mise an áit i ndearnaidh sé féin iúnnfairt
agus thug mé faoi deara go raibh lorg a leath-shúile
ins an gcréafóig, agus bhí fhios agam 'léir sin go
rabh an tsúil sin dall, mar, dá mbeith an radharch
ainntí, nach mbuailfeadh sé i n-aghaidh na talmhan í."Annsin dubhairt an tríomhadh dearbhráthair go bhfaca
sé lorg na gcruidhthe ins an bhféar agus nach rabh le
feiceáil acht lorg trí cinn agus bárr an cheathramhadh
ceann, "agus annsin, a thighearna breithe, nach dtuig-
feadh fear dall-intinneach go raibh an capall sin
bacach, mar bhí sé ag lúbarnghail nuair nach rabh lorg
na gceithre cruidhthe le feiceáil; agus badh chóir anois,"
ars' eisean leis an mbreitheamh, "go sásóchadh an
t-ughdar sin thú i dtaobh na gcomharthaí.""'nDomhnach," ars' an breitheamh, "bím sásta nó
ná bím, ní thig liom bhur gcligean, mar is sibh-se badh
chóir a bheith in bhur mbreitheamhain agus ní mise. Bí


L. 6


thusa ag imtheacht," ars' eisean le fear an chapaill,
"mar nach dtig liom rud ar bith a dhéanamh dhuit."D'imthigh sé leis agus é ag bunránacht leis féin agus
annsin labhair an breitheamh le triúr clainne na Bárd-
sgolóige agus ars' eisean leobhtha:"Suidhidh i mbun bhur gcosa agus déanaigidh bhur
sgrísde, mar badh mhaith liom faill chainte bheith agam
libh, mar nár casadh éinne orm ariamh is fad-
cheannaighe ná sibh acht amháin uachtarán na tíre seo,
agus sílim go gcaithfidh sibh a bheith gaolmhar aige, mar
tá sibh ag dul i gcosamhlacht leis."Labhair Cunglach agus ars' eisean:"Cé dhár ainm an t-uachtarán, le toil d'onóra?""Maise," ars' an breitheamh, "ó chuir tú an cheist
sin orm, innseochaidh mé a ainm dhuit agus fáilte.
Coirneach mac Cumhaill is ainm dó.""Go rabh míle maith agat, a thighearna breithe,"
arsa Cunglach, "agus leis sin dhearc an triúr acú ar
a chéile agus thoisigh siad ag maol-gháiridhe.Bhí go maith, a dhearbhráthair mo chroidhe. D'órduigh
an breitheamh d'á ghiolla béilidh bídh fhagháil faoi réidh
go tapaidh agus an triúr fear sin a riar. Fuaras
faoi réidh é agus, nuair a leagadh an biadh i n-a
bhfiadhnaise, ní rabh éinne acú ag blaiseachtáil dó,
agus is é an cineál bídh bhí acú arán cruithneachta,
muicfheoil agus fíon. 'Léis tamaill thainic, an giolla
isteach acú le t'illeadh fíona, is nuair a thainic, ní
rabh greim ná deoch ithte ná ólta acú."Maise," ars' eisean, "bhfuil an biadh glonnmhar
nó goicé an t-adhbhar nach bhfuil sibh 'ghá ithe?"Labhair Cunglach agus dubhairt:"Ní thig liom-sa," ars' eisean, "an t-arán a ithe,
mar is ar chnámha na marbh a d'fhás sé.""Ní féidir liom-sa," ars' an tarna dearbhráthair,
"an mhuicfheoil ithe, mar is ar bhleacht madaidh a
tóigeadh é.""Tá glonn agam-se," ars' an tríomhadh dearbhráthair,
"i n-aghaidh an fhíona, mar is mac gréasaidhe bróg árd
a rinne é."


L. 7


Níor labhair an giolla hú ná há acht imtheacht go dtí
an breitheamh agus d'innis sé mar atá innste agam-sa
dhaoibh-se. D'éist sé le briathra a ghiolla go foigh-
deamhail agus, nuair a bhí an teachtaireacht innste aige
dhó, fhobair nár chaill sé a chiall i dtaobh an fhíona, mar
nár hóladh aon bhraon fíona i n-a theach nach é fhéin a
rinne é.Shiubhail sé chomh fada leobhtha agus d'fhiafruigh sé a
rabh an biadh ar a mian. Dubhairt siad leis nach rabh
agus dubhairt siad an chaint chéadna i n-éisteacht a
chluas a bhí siad 'léis a rádh leis an ngiolla."Maith go leór," ars' eisean, "caithfidhear é sin
a chruthughadh agus, má's ag innsint bréag atá sibh,
solas an lae i mbáraigh ní fheicfidh sibh go brách!""Támuid sásta," ars' iad-san.Ní dhearnaidh an breitheamh fionna feanna acht
teachtaire a chur i gcoinne an mhaoir. Thainic an maor
ar bhuille boise, d'umhluigh sé do'n bhreitheamhain, agus
ars' an breitheamh leis:"Tá mé ag goil ag iarraidh suim ceisteannaí dhaot
agus ar do bhás ná hinnis aon bhréag. I dtoiseach, innis,"
ars' eisean, "cé'n áit ar fhás an chruithneacht ar
mheil muid an bleitheach deireannach mine dhae?"D'fhreagair an maor é agus dubhairt sé gur fhás an
chruithneacht ar lorg sean-reilice a bhí i n-íochtar fáil
na ngamhna."Tá go maith," ars' an breitheamh, "innis dom
anois," ars' eisean, "goicé ar tóigeadh ná goicé thóig
an súghán muice a marbhuigheadh an lá faoi dheireadh."Dubhairt an maor leis an t-ál deiridh banbh a bhí ag
an gcráin bhí cúig bainbh déag aicí agus ní raibh uirthí
acht ceithre shine dhéag agus bhí an t-aircín gan én-sine,
"agus bhí truaighe agam dhó, mar bhí fhios agam go
bhfuigheadh sé bás a d'eireasaidh bainne. Bhí coileáin
ag an mbleacht an tráth céadna agus chuir mé an
t-aircín ag diúl uirthí nó go raibh sé i n-an' biadh ithe
uaidhe fhéin.""Tá go maith," ars' an breitheamh, "tá do ghnaithe
déanta anois."


L. 8


D'imthigh an maor leis i gcionn a chuid oibre agus
shiubhail an breitheamh go dtí a sheomra féin agus
ghlaoidh sé ar a mháthair. Thainic sí chuige, dhúin sé an
chónlaidh agus shuidh siad síos i gcaoin-chomhrádh is thríd
an gcomhrádh d'fhiafruigh sé dhí cé'n cineál fir a bhí i n-a
athair i dtús a óige nó an raibh ceird ar bith aige.Dubhairt sí leis gur mac ríogh le bainríoghain a bhí
ann agus go raibh sé saidhbhir sáthach i rith a shaoghail
agus gur fear stuamdha fad-cheannach a bhí ann agus
go raibh sé an-déisteallach i dtaobh gléas, "agus a
mhic mo chroidhe, ó's dhuit-se tá mé 'ghá innsin, bhí sé
chomh déisteallach sin agus nach gcaithfeadh sé na bróga
bhí na gréasaidhthe a dhéanamh, mar bhí siad mí-chuimsire,
agus bhí sé fhéin chomh stuamdha sin agus go mbíodh sé
ag déanamh bróg árd dhó fhéin agus d'á mhuintir, mar
nach rabh fhios ag duine ar bith eile a leithidí sin a
dhéanamh, agus bhíodh lucht ríoga na tíre ag cur fáirnis
cé'n áit a raibh muintir d'athara ag fhagháil a gcuid
bróg, acht ní fhuair siad fáirnis ar bith i n-a thaobh. Sin
a bhfuil agam-sa, a mhic, le n-innsint duit i dtaobh
d'athara.""Go rabh maith agat, a mháthair," ars' eisean,
"agus tá mé sásta le d'ughdar."Ní dhearnaidh sé ceó acht siubhal go dtí seomra na
sgológ, agus ars' eisean leobhtha dho aon phleasg
amháin:"Tá gach ní a dubhairt sibh fíor agus caithfidh sibh a
bheith in bhur dtargairí thar bárr, agus i leabaidh mise
bhur ndaoradh 'sé an chaoi a dtiubharfaidh mé lóistín mo
thighe dhaoibh ar feadh bliadhna agus cead agaibh ithe agus
ól liom ar aon bhord amháin.""Go rabh míle maith agat," arsa Cunglach, "de
bhárr do thairisgint, acht ní féidir linn fanacht, mar tá
sé riachtanach againn imtheacht chomh tiugh géar agus is
féidir linn é, agus sul má n-imthighidh sinn badh mhaith
linn, má's é toil d'onóra é, 'innsin dúinn an bealach
is goire go dtí teach an uachtaráin sin, mar badh
mhaith linn faill chainte a bheith againn leis."


L. 9


Labhair an breitheamh agus dubhairt — Cuirfidh mise
ar an mbóthar díreach sibh, acht b'fhearr liom go mór
dá bhfanfadh sibh tamall in mo chomhluadar, acht, nuair
nach bhfuil dúil agaibh sin a dhéanamh, seo dhaoibh sporán
óir a bhéarfas sgathamh de'n bhealach sibh."Rug Cunglach ar an sporán óir agus é an-bhuidheach
dhe dh'á bhárr agus amach leobhtha agus an breitheamh i
n-a gceann gur thiosbáin sé dhóbhtha an bóthar a bhí ag
dul glan díreach go dtí teach an uachtaráin a bhíodar
a thóraidheacht.Bhí go maith. Nuair a bhí eolas an bhealaigh acú,
d'umhlaigh siad do'n bhreitheamh agus thug siad crathadh
láimhe téagrach dhó agus ars' eisean leobhtha:"Má bhíonn dréim agaibh le Coirneach, cosnaigidh
sibh féin air, mar is fear baoghlach tobann é, agus, a
ógánachaí, uair ar bith ar maith libh filleadh ar ais 'un
mo bhaile-sa, béidh na seacht gcéad fáilte rómhaibh.""Go rabh míle maith agat, a bhreitheamh eagnaidhe,"
arsa Cunglach leis, "acht caithfimid sgaramhaint ó
chéile anois, mar ní tráth dh'á fhaillighe é, agus b'fhéidir
go bhfillfeadh sinn agus b'fhéidir nach bhfillfeadh."D'imthigh siad leobhtha mar sinneán gaoith' Márta agus
ní rabh siad i bhfad ná i ngearr ag imtheacht as amharc
agus éisteacht an bhreitheamhan.Bhí go maith, a dhearbhráthair mo chroidhe. D'fhill an
breitheamh ar ais agus rinne an triúr ógánach coisidheacht
lúthmhar agus dheamhan mórán féir ná uisge d'fhás faoi
n-a gcosaibh nó gur shroich siad teach an uachtaráin agus
budh é sin a n-oncal. Nuair a thainic siad isteach
thimcheall na sráide, hinnsigheadh dhóbhtha go rabh
call triúr buachaillí aimsire ar an uachtarán agus, ar
ndóigh, dubhairt siad-san gur aimsir a bhí siad a
thóraidheacht."Tá go maith," ars' an maor leobhtha, "mar is leis
a bhí siad ag caint, "tiugainn anois go dtí an
t-uachtarán, agus 'sé mo bharamhail go gcuirfidh sé
aimsir oraibh."Bhí go maith. Thug an maor i láthair Choirnigh iad
agus ars' an maor le Coirneach:


L. 10


"Seo triúr ógánach atá ag tóraidheacht máighistir
agus, má thaithnigheann siad leat, is cóir dhuit aimsir a
chur orthú."Dhearc Coirneach ó n-a mhailidheacha orthú agus chuir
sé a radharc treasnaí thríobhtha le chomh géar agus
bhreathnuigh sé iad.Tar éis é sámh móiméid ná dhó, labhair sé agus ars'
eisean leis an bhfear budh toirteamhla acú:"Goicé an cineál ceird' oibre a leanann tusa dhí?""Brothaire mise," ars' eisean."Tá go maith," arsa Coirneach, "teastuigheann do
leithide uaim."Labhair sé leis an darna dearbhráthair budh mhó agus
ara' eisean: —"Goicé an tslighe bheathadh a chleachtuigheanns tusa?""Fuineadóir mise, chomh maith agus d'fhuin dabhach
taois ariamh.""Maith go leór," ars' eisean, "tá call fuineadóra
orm."Labhair sé le Cunglach, mar budh é an fear budh lugha
de'n triúr agus thug sé deireadh an togha dhó."Bhfuil ceird ar bith agat-sa?" ars' eisean le
Cunglach."Ní ceárdaidhe mé 'léir stuaim, acht seanchaidhe mé
'léir meabhair, mar sin í an tslighe bheathadh thogh mé i
dtús m'óige.""I n-am a thárlaidh sibh," arsa Coirneach, "mar bhí mé
ag tóraidheacht bhur leithidí le ráithe mór fada."Chuir sé aimsir ar an triúr acú agus shásuigh sé iad
'léir tuarastal agus budh í obair an dearbhráthar
budh sine greadadh feola a mharbhadh 'léir mar bheith
call léithi, agus, ar ndóigh, chaithfeadh an fuineadóir
dalladh aráin fhuint agus fhraoitheadh do mhuinntir an tighe
agus budh í obair Chunglaigh a bheith ag seanchas ó luighe
gréine go dtí éirghe gréine i n-a shuidhe ar chathaoir ag
ceannádhairt leabtha Choirnigh agus gan cosg a dhul ar
a bhéal ar an bhfad sin; budh chuma i n-a chodladh nó i
n-a dhúiseacht Coirneach, chaithfeadh Cunglach leanmhaint


L. 11


d'á sheanchas, agus budh é an coinghioll a bhí eatorra,
dá dtéidheadh cosg air, chaillfeadh sé a cheann lá ar
n-a bhárach.Maith go leór, a ghrádh mo chroidhe. Chuaidh an
brothaire go dtí teach an chrú le haghaidh damh a mharbhadh.
Rug sé ar an tuaigh agus tharraing sé buille aniar
thar a chúl, agus, sul már shroich cúl na tuaighe bathais
an daimh, leag sé an tuagh ar an talamh, agus bhain
sé dhe a chasóg agus a léinidh. Chuir sé air a chasóg i
n-aice a chraicinn agus chuir sé a léine os cionn a
chasóige. Rug sé ar an tuaigh ar ais agus tharraing
sé buille fad-roighin agus, sul már bhuail sé an damh,
leag sé an tuagh uaidhe. Fuair Coirneach focal na
faire go raibh an brothaire ar buile mar ngeall ar an
ngearramansaidheacht a bhí faoi. Thainic Coirneach ar
bhuille boise, agus d'fhiafruigh sé de'n bhrothaire goicé
an t-ádhbhar nach raibh sé ag marbhadh an mhairt."Ach, muise," ars' an brothaire, "tá ceist in m'
intinn agus tá sí ag cuir íognó mhóir orm agus ní thig
liom an damh a mharbhadh go bhfuighidh mé fear icínteacht
a fhuasglóchas brígh mo cheiste.""Cia an cheist í?" arsa Coirneach."Badh mhaith liom fios fhagháil cé aca is goire m'
athair nó mo mháthair dhom 'léir gaoil.""Do shoraidh dhaot, a phílidh," arsa Coirneach, "nach
bhfuil fhios agat "dá ghoire dhuit do chasóg is goire ná
sin do léinidh," agus d'á bhrígh sin, is goire dhuit do
mháthair a d'iomchair thú trí ráithe faoi n-a broinn agus
thug rughtán a cliatháin dhuit go rabh tú i n-an' biadh
ithe uait féin.""Go rabh míle maith agat," ars' an brothaire, "ar
shon d'ughdair, mar tá fhios agam gur gaolmhaire mo
mháthair dhom ná m' athair."Leis sin chuaidh sé i gcionn a chuid oibre is ní rabh sé
i bhfad ná i ngearr ag marbhadh agus ag seitheadh an
daimh.Bhí an fuineadóir i gcionn a chuid faoi seo
agus shiubhail Coirneach chomh fada leis go bhfeicfeadh
sé goicé an chuma oibre bhí faoi, 's, nuair a thainic sé


L. 12


isteach, bhí cnap taois ag an bhfuineadóir, agus é dh'á
shuathadh agus dh'á fhuint, agus 'léir mar bhíodh sé ag
leathnughadh na mbológ, bhéarfadh sé orthú athuair agus
ghníodh sé cnapán taois dhaobhtha ar ais. Níor thaithnigh
a chuid oibre lé Coirneach agus ars' eisean leis:"Leig do do chuid áilleacánachta, agus fuin an
t-arán go tapaidh.""Ní thig liom a ghoil 'un cinn le mo chuid oibre," ars'
an fuineadóir, "nó go bhfuighidh mé duine eicínt níos
meabhraighe ná mé fhéin a innseochas dhom cé aca is
fusa a dhul go hifreann ná go flaitheas.""Ar mar sin é?" arsa Coirneach."'Seadh go deimhin," ars' an fuineadóir."Agus nach bhfuil fhios agat," arsa Coirneach, "gur
fusa dhá choiscéim a thabhairt le fánaidh an chnuic ná
coiscéim i n-aghaidh an chnuic.""Tá mé buidheach dhíot anois," ars' an fuineadóir,
"mar tá m' intinn sásta agus rachaidh mise i
mbannaíbh nach mbéidh mé i bhfad ag fuineadh neart aráin
dhuit."Thoisigh sé ag fuineadh agus shiubhail Coirneach amach
agus é ag rádh leis féin go rabh na buachaillí seo ró-
ghlic dhó.Bhí go maith 's ní rabh go dona. Bhí gach ní ag dul
'un cinn go maith nó go dtainic coinfheasgar na hoidhche,
agus, ar ndóigh, nuair a thainic, chuaidh Cunglach isteach
go dtí seomra Choirnigh, agus shuidh sé ar a chathaoir
shócamhlaigh, agus bhí Coirneach i n-a shuidhe, ar a chathaoir
féin. Tar éis Coirneach suidhe, shíl sé go dtoiseochadh
Cunglach ar a sheanchas, acht dheamhan hú ná há a thainic
as a bhéal."God chuige nach dtoisigheann tú ag seanchas?" ars
Coirneach."Ar fear an tighe atá an chéad sgéal," arsa
Cunglach."Béidh fhios agat sin i mbárach," arsa Coirneach,
"mar béidh do cheann agam-sa go hárd os cionn mo
dhorais mhóir."


L. 13


"Má's cúrsaidhe mar sin é," arsa Cunglach, "is
cóir dom toisiughadh, acht deirim leat "ní críonna an
cat ná an coiméad"."Leis sin, a bhuachaill ó, thoisigh Cunglach ag seanchas
agus le binneas briathra a bhéil thuit Coirneach i n-a
shac codlata, agus lean an seanchaidhe dh'á sheanchas go
dtí uair a dódhéag, agus thimcheall 's an tráth sin
thoisig Cunglach ag smaoineadh go rabh an t-olcas i
gcomhnuidhe i gcroidhe a oncail, agus, go mór-mhór
dá bhfuigheadh sé fios gur'b iad triúr clainne na
Bárd-sgolóige bhí aige, go gcuirfeadh sé 'un báis iad
ar thionntódh an tsuip.D'éirigh Cunglach agus fuair sé claigeann capaill
a bhí aige roimh ré le haghaidh na hócáide agus chuir sé
teangaidh eabhrach ins an gclaigeann agus leag sé an
claigeann ar luasg a chuir sé i bhfastódh ar an gcathaoir
agus bhí claigeann an chapaill ag stolladh cainte as
agus Coirneach ag srannadh. Amach le Cunglach agus
bhí an bheirt eile ag fanacht leis. Nuair a bhí siad
ollmhuighthe le n-imtheacht, dubhairt Cunglach leobhtha nach
rabh aon tslighe le dhul amach ar an doras iadhta
agus go rabh cú nimhe ceangailte ar chúl na cónlaidhe
agus trí coileáin aicí, agus go mbudh é a bharamhail go
rabh sí an-bhaoghlach."Tá sgamhógaí an daimh agam-sa," ars' an brothaire."Tá agus cnap taois agam-sa," ars' an fuineadóir,
"agus is cóir dúinn a gcathamh aicí agus chómh'n's
bhéidheas sí 'ghá n-ithe, ní bhainfidh sí linn.""Tá go maith," arsa Cunglach, "agus leis sin
shiubhail siad go dtí an doras iadhta agus, sul má rabh
am ag an gcoin tafann a chur aistí, chaith siad na
sgamhógaí aicí agus, ar ndóigh, leis an slumairt a bhí
aicí 'ghá n-ithe níor thug sí áladh ar bith ortha. Leis
sin chrom Cunglach faoi agus thóig sé i n-a lámha na
trí coileáin agus amach leobhtha, agus a ghrádh, ní bréag
a rádh nár thug siad dho na buinne é mar is maith a bhí
fhios acú go mbeith an tóir 'na ndiaidh.Bhíodar ag cur a mbealaigh dhaobhtha agus gan fios an
eolais acú, agus, a ghrádh, lé éirghe an lae ar maidin


L. 14


dhúisigh Coirneach agus thoisigh sé ag cumailt na sram
dh'á shúilibh agus an claigeann sa gcathaoir ag stolladh
cainte as. Chuir Coirneach cluas le n-éisteacht.
"Dar brígh an liobair," ars' eisean, "is aisteach an
cineál glóir é sin mar nach dtigim focal de."D'éirigh sé 'na sheasamh go labhruigheadh sé le Cunglach,
má b'fhíor dó fhéin, acht ní raibh le fagháil aige i n-áit
Chunglaigh acht claigeann capaill agus teangaidh eabhrach.
D'éirigh sé ar buile agus bhuail sé a dhá bhois i n-aghaidh
a chéile 's "Dar fiadh," ars' eisean, "'siad sin clann
mo dhearbhráthar a shíl mé a bhí faoi'n bhfód leis na
bliadhantaibh, 's mur gcuirfidh mise 'un báis iad go
luath 's go tapaidh, buailfidh siad cor orm-sa nach
gcuideóchaidh liom." Ní dhearna sé ceó acht siubhal go
dtí an chú nimhe agus a sgaoileadh, agus, ar ndóigh,
nuair a fuair sí cead na gcos, d'imthigh sí mar sinneán
gaoith' Márta i ndiaidh na gcoileán agus níor thug
seisean faoi deara na coileáin imthighthe 'chor ar bith.Bhí an triúr imthighthe tamall fada faoi seo, acht má
bhí féin, ní rabh an chú i bhfad ag tidheacht suas leobhtha,
's nuair a d'airigh siad a torann taobh thiar dhaobhtha,
leag siad ceann de na coileáin ar an mbóthar, agus
leis an bhfuadar a bhí fúithe chuaidh sí thar an gcoileán
leis an tsaint a bhí uirthí sglamh a bhaint asta, acht
nuair a fuair sí baladh an choileáin, d'fhill sí ar ais
agus rug sí ar an gcoileán i n-a béal agus as go
brách a bhaile léi, 's nuair a shroich sí an baile,
thainic bánaidhe ar Choirneach, mar bhí fhios aige nach
ndearna sí aon dolaidh do'n triúr agus rug sé
ar an lasg agus thoisigh sé 'ghá lasgadh nó gur
chuir sé 'un bealaigh aríst í le mhéad an bhualadh a thug
sé dhí. D'imthigh sí léithi agus caor theineadh as a béal,
agus bhí siad-san sgathamh fada ó'n mbaile an tráth
sin, acht má bhí fhéin, ní rabh sí i bhfad ag tidheacht suas
leobhtha, 's nuair a chualaidh siad an siubhrán a bhí sí a
bhaint as an ngaoith, bhí fhios aca nár thráth dh'á fhaillighe
é, mar leag iad an darna coileán ar an mbóthar,
agus, dá mhéad an tsaint a bhí uirthí le n-a n-ionnsuighe,
ní sgaithfeadh sí an coileán nuair a thainic sí chomh fada


L. 15


leis. D'fhosgail sí a dranndal agus rug sí ar ghreim
chúil chinn air agus a bhaile léithí chomh haibéil le sgal
teinntrigh. Bhí Coirneach roimpí agus d'ionnsuigh sé
í leis an lasg nó gur chuir sé an treas uair 'na
ndiaidh í, agus a dhearbhráthair mo chroidhe, d'imthigh sí
ar a lorg agus níl léigheadh ná innsint sgéil ar an
fuadar a bhí fúithe no go dtainic sí suas leobhtha, 's
nuair a thainic, bhí a craos fosgailte le áladh a
thabhairt orthú, agus ar thionnthódh an tsuip chaith Cunglach
an treas choileán isteach i n-a craos, 's nuair a fuair
sí baladh an choileáin, thionntuigh sí ar ais agus ní rabh
sí i bhfad ná i ngearr ag teacht a bhaile, agus ó fuair
sí na trí coileáin sa mbaile, dá ndéanfadh Coirneach
ceithre ceathramhnacha dhuit', ní fhágfadh sí an baile ní ba
mhó.Bhí go maith, a bhuachaill an domhain, ba mhaith a bhí
fhios ag Cunglach nach bhfágfadh sí an baile tar éis a
coileán fhagháil ar ais, agus bhí fhios aige mar an
gcéadna go gcuirfeadh an t-oncal an tóir 'na ndiaidh,
agus ar an ádhbhar sin dae, thug an triúr aca dho na
buinn é, is bhí siad ag imtheacht agus ag síor-imtheacht
do dtí uair a' mheadhoin lae, agus timcheall 's an
tráth sin casadh leobhtha beirt fhear ag bualadh coirce
le dhá súiste ar an mbóthar, agus an treas fhear ag
crathadh an chochain. Bheannuigh Cunglach dóbhtha, agus
ars' eisean: "B'fhéidir go bhfuil sibh tuirseach agus ní
dhéanfadh sé dochar dhaoibh bhar sgrísde dhéanamh agus na
súistí a thabhairt dhúinne, mar támuid fuar agus
téighfidh sinn sinn féin tar éis sgathamh buailte.""'nDomhnach," arsa na buailteóirí leobhtha, "is
caraid a bhéarfadh sgathamh dhúinn."Bhí go maith. Rug an bheirt ba sine ar an dá shúiste
agus thoisigh siad ag bualadh, agus ar ndóigh níor
bh'fhallsóir Cunglach ag crathadh an chochain. Shín an
triúr roimhráidhte ins an gcaraidh chochain agus ní rabh
siad i bhfad ann nó gur thuit siad i n-a gcodladh, mar
bhí siad tuirseach, agus i n-áit Cunglach an cochan a
cheangailt i n-a bpunannaíbh, i n-a leabaidh sin 'sé an
chaoi a rabh sé 'á chathamh i mullach an triúir a bhí 'na


L. 16


gcodladh. 'Léir mar bhí na buailteóirí ag bualadh bhí
siad ag cur alluis, agus chumail siad crúca stúire
dh'á n-éadan le iad fhéin a shalughadh, mar bhí siad ag
feitheamh móiméid ar mhóiméid go mbeith an toir i n-a
mullach, agus a ghrádh, níor bh'fhada uabhtha go bhfaca
siad marcshluagh an oncail ag tidheacht a mbárr na
bhfásgaidhtheithe, 's nuair a thainic siad a ngar do na
buailteóirí, gháir an taoiseach ós árd, agus ars' eisean
leóbhtha:"An dtug sibh faoi deara triúr fear ag gol an
bealach sin indiú?"Ní fhuair sé fáir na freagradh uabhtha, acht bhagair
Cunglach a lámh air agus rinne sé comhartha le n-a mhéar
dó go rabh siad ins an gcaraidh chochain.Ar thionntódh do bhoise, a ghrádh, léim triúr aca de
mhuin a n-each agus thóig siad an cochan dhaobhtha, agus
bhí mo chréatúir i n-a sac codlata agus sgaith siad na
trí cinn dhaobhtha ó bhun na diuide, agus, ar ndóigh, bhí
an taoiseach sástaí annsin, mar shíl sé gur'b iad triúr
clainne na Bárd-sgolóige bhí ar lár.D'fhill siad ar a n-ais agus thug siad na trí claigne
a bhaile mar tabhartas ag Coirneach. Nuair a bhreathnuigh
Coirneach orthú, ní rabh air acht cineál bog-shásaimh, mar
bhí mearbhall air nár bh'iad claigne na n-ógánach a bhí
leóbhtha, acht a bhaiste, b'éigean dó bheith sásta, mar
bhí fhios aige go rabh sé chomh tairbheach dhó bheith ag
iarraidh dart a bhualadh i n-aghaidh na gréine 's le bheith
ag iarraidh dó-bheart a bhualadh ar chlainn a dhearbhráthar,
mar bhí siad ró-ghlic dhó 'léir intinn chinn.Bhí go maith 's ní rabh go dona. Nuair a d'fhill an
marcshluagh a bhaile, d'imthigh Cunglach agus an bheirt
eile ar fud na tíre, mar bhí fhios aca go dtóigfeadh
muintir an triúir a bhí marbh gleo agus clampar i
dtaobh an dúnmharbhadh a tugadh orthú. D'éirigh siad
de'n bhóthar agus choinnigh siad an áit ba uaithbhéalta
d'fhéad siad fhagháil. Chaith siad tamall d'á saoghal ar
an gcuma sin 'ghá dtógáil fhéin le éanlaith na
ngleannta agus cnoidhthe na gcoillte. Bhí rún aca i
gcomhnuidhe dó-bheart a bhualadh ar a n-oncal, dá


L. 17


mb'fhéidir leóbhtha, agus thainic an lá sin ar deireadh
thiar, mar bhí an t-oncal amuigh ag fiadhach 's ag fionn-
sgaradh agus bhí sé ag filleadh a bhaile i n-a aonrac
leis an gclapsholas glan díreach thríd an gcoill a raibh
an triúr aca ainntí, agus chomh tiugh géar agus chonnaic
Cunglach é, ars' eisean leis an mbeirt eile:"Seo é ar n-oncal, agus toiseoghaidh sinn ag
bualadh a chéile faoi thiomna ar n-athar, 's nuair a
thiocfas sé chomh fada linn, tá mé cinntí go bhfiafróchaidh
sé dhaoinn cé'n t-ádhbhar a bhfuilmid ag gabhailt ar a chéile
agus, mar réidhteochaidh sé an tiomna dhúinn, fágfaidh
sinne sailghradaigh air."Leis sin fuair an triúr aca trí chleath agus thoisigh
siad ag fead-rúsgadh a chéile agus bhí siad ar an
gcuma sin go dtainic an t-oncal aca agus, ar ndóigh,
níor aithnigh an t-oncal iad, acht mar sin féin, a mhíle
grádh, d'fhiafruigh sé dhaobhtha goicé an fáth a rabh siad ag
bualadh a chéile agus ar thionntódh an tsuip sheas an
triúr aca thart thimcheall an chapaill, agus arsa
Cunglach leis:-"Maise," ars' eisean, "nuair a bhí ar n-athair ag
fagháil bháis rinne sé tiomna aisteach, mar nach dtig
linn ciall ar bith a bhaint as agus d'fhág sé a shocrughadh
ar bhreitheamhnas a chéad fhear a thiocfadh annseo agus
is tusa an chéad fhear a thainic ó fuair m'athair bás.""Innis dom an tiomna," ars' an t-oncal.Labhair Cunglach agus dubhairt:"D'fhág sé an t-úr agus an críon agam-sa."Ars' an darna fear:"D'fhág sé an cam 's an díreach agam-sa.""Maise," ars' an tríomhadh fear, "d'fhág sé a
bhfuil faoi thalamh agus as cionn talmhana agam-sa.""Seafóid," ars' an t-oncal, "ar ndóigh, níl aon
fhear beo a shocróchadh an tiomna sin.""Maise," arsa Cunglach, "mur bhfuil tú i n-an'
do bhreitheamhnas a thabhairt air, glac é seo uaim-se,"
agus ar an toirt thug sé buille de'n chleith dhó trasna
blaoisg a chinn agus chaith sé mo chréatúir dho aon tuairt
amháin i n-aghaidh na talmhana agus arsa Cunglach:


L. 18


"Is milse é sin ná glór an teangaidh eabhrach.""Ábobú," ars' an t-oncal, "is sibh atá ann,"
agus le sgéal gearr a dhéanamh de'n sgéal fada bhí
an triúr aca ag gabhailt ar a n-oncal no gur fhág
siad i n-a stolp é, agus annsin bhí siad sásta 'léir
sásamh intinne."Tiugainn anois," arsa Cunglach, "mar nach tráth
d'á fhaillighe é, agus caithfidh sinn an tír so fhágáil go
luath is go tapaidh."D'imthigheadar chomh haibéil agus d'fhéad siad bonn a
leagaint le bóthar no gur ghlan siad as an tír sin
amach is amach, agus stór mo chléibhe, ní dhearna siad
stad, marbh ná comhnaidhe no gur tharrainn siad ar na
Sléibhte Gorma, mar bhí fios roimh sé ag Cunglach go
rabh dall glic ag rígh na Sléibhte Gorma agus nach rabh
aon ghliocaidhe ar dhruim uachtair na talmhana ba ghlice
ná é 'léir feasa; agus, nuair a bhí siad i bhfoisgeacht
dó nó trí de mhílte do chathair an ríogh, bhí siad ag
árdughadh árdán, agus nuair a nocht siad a mhullach, bhí
cathair an ríogh soilléartha i n-anc a súl, agus arsa
Cunglach: "Tugann faoi deara carbad agus cuingir
chapaill faoi i n-a gcos i n-áirde, agus gan dé dearbh
ar bith," ars' eisean, "'sé an rí atá sa gcarbad, agus,
ar ndóigh, tá an dall glic leis, mar nach dtéidheann
sé amach gan é, agus anois ar n-am lé é ar bhfortún
innsint dúinn.""Maise," ars' an dearbhráthair ba shine, "cé an
chaoi a bhfuighmid faill chainte leis?""Hath!" arsa Cunglach, "is furust é sin a dhéanamh,
Mar sínfidh sinn ar ar bhfad a chois an bóthair agus
thimcheall 's péirse talmhana eidir 'ach éinne againn,
agus nuair a fheicfeas giolla na gcapall sínte sinn,
gáirfidh sé ós árd go bhfuil corp i n-a stolp a chois an
bhóthair."B'fhíor an sgéal. Rinneadar mar tá ráidhte, agus
an dearbhráthair ba shine an chéad fhear a casadh leobhtha.
Gháir an giolla ós árd go raibh fear marbh ar an
mbóthar agus nach sgaithfeadh na caiple é, mar bhí siad


L. 19


ag glacadh sgáth. Leis sin dhearc an rí amach agus
ars' eisean le n-a dhall glic:"Tá fear ann gan aimhreas, bíodh sé be ná marbh.""Labhair an gliocaidhe agus dubhairt: "Tugadh an
giolla mé chomh fada leis."Rinneadh mar tá ráidhte agus leag an dall glic a
lámh ar chroidhe an fhir."Níl sé marbh go fóill," ars' eisean, "mar tá a
chroidhe ag preabadh, agus ba mhór an sgéal é bheith
marbh, mar tá sé i n-a gheineamhaint é bheith i n-a cheann-
urraidh ar arm na Róimhe."Thiomáineadar leobhtha agus ní dheachaidh siad thar
péirse no gur casadh an darna dearbhráthair ba shine
leobhtha."Mo dhona 's mo dhóthain dhom," ars' an giolla, "tá
fear breagh eile marbh annseo."Tugadh an gliocaidhe chomh fada leis agus nocht sé
a chliabhlach agus chuir sé a lámh ar a chroidhe"Tá sé beó bídhgeamhail," ars' eisean, "agus tá
ádh ag fanacht leis, mar béidh sé i n-a rígh ar ríoghachta
na Ceirúire."Bhí go maith 's ní rabh go dona. Cuireadh na caiple
faoi shiubhal, agus, ar ndóigh, ní dheachaidh siad i bhfad
gur ghlac na caiple sgáth agus thoisigh siad ag
gearramansaidheacht agus ag árdughadh a dtoiseach i
n-áirde."Goicé an breathas atá ar na caiple," ars' an rí
leis an ngiolla."Á, tá fear eile sínte ar a fhad trasnaí an
bhealaigh," ars' an giolla."Má's cúrsaidhe mar sin é," ars' an rí, "ní bheadh
sinn ag deireadh ar n-aistir indiu, acht cébí sin dae,"
ars' eisean leis an ngliocaidhe, "féach ar beó ná marbh
dho'n fhear sin."Tugadh an gliocaidhe chomh fada leis, agus d' fhéach
sé fíorchuisle na fola, agus ars' eisean leis an rígh:"Tá sé beó beathadhach; agus tá sé i ngeineamhaint
an fhir seo a bheith pósta ag an gCroich."


L. 20


"Is féar ghortach atá ortha leis an ocras," ars' an
rí, agus leis sin chaith an rí sporán óir ag Cunglach
agus, a ghrádh, níor chuir Cunglach cor ná cleas dhae,
agus annsin, a chumhlódair, theann an giolla an béalmhach
i mbéal na gcapall agus thug sé an lasg dóbhtha, agus
as go brách leobhtha i n-a gcos i n-áirde.Nuair a bhí torann na gcapall imthighthe ó éisteacht
chluas Chunglaigh, d'éirigh sé agus, ar ndóigh, chuir sé an
sporán i n-a phóca go cúramach.D'éirigh an bheirt eile mar an gcéadna agus
shiubhladar i n-airicis a chéile.Bhí go maith. D'fhiafruigh Cunglach de'n bheirt goicé
an fortún a bhí i ndán dóbhtha agus, nuair a d'innis
siad dhó mar tá innste agam-sa, thoisigh a chuid iosgadaí
ag lúbadh faoi, agus ars' eisean:"Tá ádh agus amhtar rómhaibh-se agus tá lom-
dhearg mhí-ádha orm-sa, mar tá mé le bheith pósta ag
an gCroich agus níl aon mhí-ádh ó'n aer go dtí an talamh
is measa ná sin.""Dona go leór," ars' an bheirt eile, mar shíl
siad go mbudh í an chroich chrochta bhí i ndán do, acht
ar a shon sin d'imthigh siad leobhtha, agus 'léis sgathamh
coisidheachta thainiceadar ag ladhar bóithrí, agus arsa
Cunglach do aon phleasg amháin:"Ní ghabhfaidh mise níos fuide libh mar, ó thárla gur
ball de'n chroich mé, níl sé ceart ná cóir agam bheith i
gcumhlódar-sibhse."Thoisigh an bheirt 'ghá bhladar, acht ní raibh aon chabhair
leis. Thug Cunglach cúl a chinn dhóbhtha, mar thóig sé an
bóithrín cumham a bhí ag dul siar ó dheas is fuaidh siad-san
soir ó dtuaidh; agus is dóiche go ndeachaidh siad ins
na fíor-ghlinnte, mar tá críoch le n-a dtrácht annseo.Bhí go maith 's ní rabh go dona. D'imthigh Cunglach
leis i mbéal a chinn roimhe, agus ní raibh mí-riaghalta
ar bith ag dul uaidhe, mar bhí sé chomh domblasach sin
is go rabh lámh aige i n-i gach uile choir níos measa ná
a chéile, mar shíl sé lá ar lá go mbudh é lá na croiche
é, agus, 'léir mar bhí sé ag cur a bhealaigh dae, bhí sé
i dtólámh ag bunránacht agus ag siamsánacht agus ag


L. 21


troid le n-a intinn féin i dtaobh é bheith chomh mí-ádh-
amhail sin thar a bheirt dearbhráthar, acht ar a shon sin
bhí sé i gcomhnuidhe ag dul 'un cinn, agus níor námhaid
dhó sporán an ríogh, mar bhí sé i n-an' íoc ar a chuid
béilidhthe bídh agus deolaidhthe, 'léir mar d'fhághadh sé
iad. Bhí cuid mhor de'n tír curtha ó n-a chosaibh faoi
seo aige.Le linn smáil na hoidhche casadh isteach i gcathair é
agus bhí sé ag siubhal ar fhad na sráide agus thug sé
faoi deara teacht gréasaidhe agus shiubhail sé go dtí an
doras, agus, ar ndóigh, bhuail sé isteach ar fud na
bhfud, agus nuair a sheas sé ar an urlár d'iarr sé
lóistín oidhche agus ars' eisean:"Níl mé 'mo dhiúgaire, mar tá mé i n-an' íoc na
shon mo lóistín.""Maith go leór," arsa bean an tighe, "gheobhaidh
tú lóistín uainn mar tá sé againn, agus, mur mbídh
tú sásta leis, ort fhéin a bhéidheas an locht."Ní rabh éinne sa teacht acht bean agus fear;
gréasaidhe a bhí ins an bhfear agus, nuair a shuidh
Cunglach i mbun a chosa thoisigh sé ag caint 's ag
comhrádh le fear an tighe agus ars' eisean leis:"Tá mise stuamdha agus deas-lámhach agus, má tá
grádheil ort i dtaobh do chuid oibre, cuideochaidh mise
leat, mar tá mé i n-an' bróga dhéanamh le fear ar
bith.""Maise, 'sé beatha an sgéil," ars' an gréasaidhe,
"mar tá call do leithide orm le tamall, agus b'fhéidir
gur'b é an t-ádh a chas isteach againn thú."Leis sin, a ghrádh, thug sé ceap, leathar, meannadh,
casúr, agus ruadhóg do Chunglach agus thoisigh sé ag
fuagháil agus ag lasgadh na bróige agus ní raibh baoghal
ná guais ag fear an tighe a bheith 'na ghréasaidhe leath
chomh maith le Cunglach.Bhí go maith. Ní rabh sé i bhfad i gcionn a chuid
oibre nó go dtainic cráin mhór mhuice go dtí an doras
agus chuir sí a smut isteach agus chuir sí gnúsacht aistí.
D'éirigh bean an tighe agus fuaidh sí go dtí an doras
le cnap taois eidir a dhá lámh agus chaith sí ag an


L. 22


mhuic é. Bhí Cunglach ag breathnughadh na muice le
súil agus an tsúil eile ag breathnughadh ar a chuid
oibre agus nuair a bhaluigh an mhuc ó'n doras d'fhiafruigh
Cunglach a' mbudh leobhtha fhéin an chráin mhuice sin."Maise, ní headh," ars' an gréasaidhe, "acht le
méire na cathrach í, agus téidheann sí thart annseo
maidin 's tráthnóna agus caithfidh 'chuile theach ar fhad
na sráide suim bídh a thabhairt dhuith'.""Tá go maith," arsa Cunglach, "acht god chuige nach
ndéanann duine eicínt ins an mbaile stolp dhuit.""Ábobú!" ars' an gréasaidhe, "dá ndéanfadh éinne
éagcóir uirthí, thairnneochaidhe a cholann ó chéile eidir
seisreach capall ar an toirt."Chraith Cunglach a cheann agus dubhairt sé faoi n-a
chúir-fhiacail: "Déanfaidh mise stolp dhuith', ó thárla go
bhfuil an chroch i ndán dom."Bhí go maith. Nuair a tháinig am codlata, fuair siad
leabaidh faoi réidh do Chunglach, agus, ar ndóigh, fuaidh
an triúr aca a chodladh agus ní túisge tháinig
fáinneachan an lae ná bhí Cunglach agus an gréasaidhe
'na suidhe agus thoisigh siad ag lasgadh bróg ar a lán-
dhícheall. D'éirigh bean an tighe tamall beat 'na
ndiaigh agus thoisigh sí uirthí ag triall béilidh na maidne,
's nuair a bhí sé triallta aicí, dheasuigh an dá
ghréasaidhe leis an mbord, agus lom siad orra at ithe.
Ní raibh thar leatha sáith itthe aca 'nuair a thainic an
chráin go dtí an doras agus chuir sí gnúsacht aistí:
"Ó dar brígh an liobair," ars' an bhean, "seo í an
mhuc agus ní'l dath na ríogh-ruaidhe agam dhuith'," agus
ní dhearnaidh sí ceo acht breith ar an mbiadh a bhí i
bhfiadhnaise an dá ghréasaidhe agus a chathamh go dtí an
doras ag an muic.D'éirigh Cunglach ar buile de bhárr an tsaothair sin
agus spalp sé mionna mór go gcaillfeadh sé casadh
ná go mbainfeadh sé sásamh as an muic.Maith go leór, a chumhlódair! Chuaidh an bheirt aca i
gcionn a gcuid oibre ar ais agus d'oibrigh siad as
sin go dtí smál na hoidhche, agus, nuair a bhí béilidh
an tráthnóna ullmhuighthe, stad siad d'á n-obair agus


L. 23


d'ionnsuigh siad an biadh go faobhrach agus faoi ocras
agus ní rabh itthe aca acht dó nó trí de smailceannaibh
nó gur chuir an mhuc gnúsacht aistí ag an doras.
D'éirigh bean an tighe ag freastal ar an muic agus
d'éirigh Cunglach go lúthmhar aigeanta agus rug sé ar
an mbiadh as lámhaibh na mná."Beathóchaidh mise an mhuc an taca seo," ars'
eisean.Chaith sé an biadh ar lár an urláir agus mheall sé an
mhuc isteach 's ar an móiméid a bhí plaich de'n bhiadh i
n-a béal aicí bhí a fhios aige nár fhéad sí sian a chuir
aistí, agus ar an toirt bhuail sé í le cúl na tuaighe i
gceart-lár tobair na bathaise agus, a ghrádh mo
chroidhe, níor fhág sé smeach i n-a cluaise."Ábobú!" arsa lánamhain an tighe, "crochfaidhear i
mbárach sinn."Bhuail Cunglach a chos faoi thalamh."Bígidh in bhur sost," ars' eisean, "ná mur mbídh,
béidh bhur n-anama agam."Sgannruigh sé na leitheachaí ins na créatúirí, agus
diabhal focal eile adubhairt siad.Dhúin Cunglach cónlaidh an dorais agus thoisigh sé air
ag faochadh na muice le uisge bruitthe, agus go deimhin
agus go dearbhtha, ní rabh sé i bhfad ag glanadh na
muice agus ag cur gag i n-a béal, acht ar a shon sin
leis an méid a bhí inntí thóig sé lárm mhór uisge le n-a
faochadh 's ar an ádhbhar sin dhae, b'éigean dó teine mhór
a choinneáil dearg an chuid is mó de'n oidhche. Ghearr
sé i n-a ceathramhnachaibh í agus rómhair sé poll i n-urlár
an tseomra agus shoill sé an mhuc ins an bpoll.
Nuair a bhí sí soillte, chuir sé meadhachan agus falach
uirri i riocht nach mbraithfeadh an tsúil budh ghéire lorg
an phuill. Nuair a bhí sin déanta aige, chuir sé
grísdíní agus gach nídh eile a bhain le n-a comallach i
bhfalach. Ar maidin lá'r na bhárach, a ghrádh, bhí ruaille-
buaille ar fud an bhaile, nuair nár fhill an chráin a
bhaile agus bhí an oidhche ag reodhadh seaca agus sneachta
i n-a cheann, agus níor fhéad siad lorg na muice
fheiceáil ins an sneachta agus d'á bhárr sin bhí fhios aca


L. 24


gur mharbhuigh duine eicínt í agus, nuair a hinnsigheadh
do'n mhéire nach raibh an chráin le fagháil, shuidh sé i
gcomhairle le n-a dhall glic agus ars' eisean leis:"Ní bhéidh mise ag tabhairt tuarastail dhuit-se, mur
bhfuil tú i n-an' innsint dhamh-sa goicé an rath a
cuireadh ar mo mhuic."Ars' an gliocaidhe: "Bhí sioc agus sneachta againn
ar feadh na hoidhche agus cébí teach ins an mbaile ar
marbhuigheadh an mhuc ann níl aon spincín seaca ar an
teach mar ngeall ar theas na teineadh a bhí aca i rith na
hoidhche, agus cuir do chuid saighdiúr ar fud an bhaile
agus, má tá aon teach ins an mbaile gan spincíní, sin
é an teach a bhfuil do mhuc ann."B'fhíor an sgéal. Chuir sé amach na saighdiúir agus
thoisigh siad ag breathnughadh ar na tighthibh agus bhí gach
uile theach ins an mbaile reóidhte le sioc acht an teach
sin, agus a bhuachaill ó, "níor chríonna an cat ná an
coiméad," mar bhí Cunglach chomh cliste leis an dall
glic, mar is maith a bhí fhios aige go dtiubharfadh teas na
teineadh an tóir ar a theach, agus, nuair a chonnaic sé
na saighdiúir ag teacht, níor thráth dh'á fhaillighe dhó é,
's leis sin bhain sé dhae a chuid éadaigh agus isteach leis
i n-a leabaidh. Dubhairt sé le lánamhain an tighe teinidh
mhór fhadódh agus lán an choire mhóir de uisge chuir ar
an gcrochadh as cionn na teineadh agus an bheirt aca
líobacha flainnín a fhagháil agus a bheith 'ghá dtumadh ins
an gcoire agus a gcuir le n-a dhá thaoibh, mar bhí sé ag
béicighil le doigh imleacáin, má b'fhíor dó fhéin.Rinneadh mar tá ráidhte, agus thainic na saighdiúir
isteach agus dhearc siad fúbhtha agus tharstú agus níor
fhéad siad sdéig, grísdín ná lorg fola fheiceáil, agus
ins an tráth céadna, a bhuachaill ó, bhí béal Chunglaigh
fosgailte agus é ag iarraidh breith ar a anáil, agus a
ghrádh, é ag goil ó bhás go beatha le mhéad na doighe.
Bhí lánamhain an tighe ag caoineadh, mar déarfá, agus
iad ag tumadh na líobacha go tapaidh ins an gcoire,
agus 'ghá gcuir as cionn na háite a rabh an doigh.Labhair ceannphort na saighdiúr agus dubhairt: "Ar
mac libh é seo?"


L. 25


"'Seadh, a ghrádh," arsa bean an tighe, "acht ní mac
linn i bhfad é, faraor, mar tá clochar an bháis i n-a
sgornaigh le mhéad na doighe atá ag cuir as dó ó
tráthnóna aréir, agus tá mé fhéin agus m'fhear beag-
nach i ndeireadh an déithe ag iarraidh uisge a théidheadh
dhó ar feadh na hoidhche, agus 'ghá fhothragain, théinte go
bhfuigheadh sé réidh an achair acht ní bhfuair.""Dona go leór, a bhean bhocht," ars' an ceannphort,
agus leis sin d'orduigh sé d'á chuid fear dhul amach
mar bhí a sáith anró ar mhuintir an tighe agus gan
iad-san a bheith ag cur aighneas' orthú.D'imthigh siad leobhtha, a ghrádh, mar bhuailfeá ar an
gcluais iad agus a bhaile leobhtha go dtí an mhéire, 's
nuair nach raibh tuairisg ar bith leobhtha faoi'n muic,
fhobair nár chaill an méire a chiall agus shuidh sé i
gcomhairle ath-uair leis an dall glic."'Sé mo bharamhail," ars' eisean leis, "gur ag
magadh fúm atá tú, ná arb é do mhian pleib magaidh a
dhéanamh dhaom. Mur n-innsighidh tú dhom go tapaidh
cé an chaoi a bhfuighidh mé mo mhuc, cuirfidh mé dho'n
tsaoghal thú ar áit na mbonn.""'Sé mo chomhairle-se dhuit," ars' an gliocaidhe,
"fuagradh chur amach go bhfuil mála óir i n-a leithide
seo dhe mhuilionn, agus fear ar bith a bhéidheas chomh
misneamhail agus an t-ór a thabhairt as an muilionn go
bhfágfaidh tú an t-ór aige agus go ndéanfaidh tú leas-
mhéire dhae i gceann é bheith i n-a árd-mhéire (má
mhaireann sé) i ndiaidh do bháis, is cébí fear a mharbhuigh
an mhuc déanfaidh sé a dhícheall an t-ór fhagháil, agus,
ins an am céadna, ná fág doras ná fuinneóg ar an
muilionn nach ndúnfaidh tú, acht ceann beag cumham a
bhéidheas as cionn ocht dtroighthe ó thalamh, agus faoi
bhun na fuinneóige taobh istigh cuir baraille mór agus
líon é le tarra agus bealadh i riocht, nuair a ghabhfas an
gadaidhe isteach, go gcaithfidh sé tuirlint síos ins an
mbaraille, agus nuair a thuirleongas, dá mbeith
urrudhas na gcéadta ann, ní bhfuighidh sé as."Rinneadh mar tá ráidhte, a bhuachaill ó, agus, nuair
a chualaidh Cunglach faoi'n ór, thoisigh sé ag bladar an


L. 26


ghréasaidhe agus leis an slumairt bhreagh a bhí aca ag
ithe na muice badh mhaith leobhtha an t-airgead fhagháil i
riocht go mbeith siad a' rinnc mhacrais amach 's amach;
acht cébí chaoi a rabh an sgéal chuir Cunglach an chluain
ar an ngréasaidhe agus amach leobhtha i lár an mheadhoin
oidhche go ndeachaidh siad go dtí an muilionn, 's nuair
a sheas siad ag bun na fuinneóige, arsa Cunglach:"Rachaidh mise isteach agus fair thusa go géar 's ná
leig an tóir orm," acht, a bhuachaill, ní raibh Cunglach
acht ag cur i gcéill, mar bhí fhios aige go raibh gléas
báis taobh istigh, acht cébí sin dae, thoisigh sé ag
strapaireacht ar an mballa ag leagaint amach go rabh
deifir an tsaoghail air ag dul isteach.Bhí an gréasaidhe i n-a shámh agus bhí éad air mar an
gcéadna, mar mheas sé, dá dtéidheadh Cunglach isteach,
go ndéanfadh sé leathchumaidh air i dtaobh an airgid,
agus, fhad 's bhí na smaointe sin ag rith thrí n-a intinn,
ars' eisean le Cunglach:"Tá mise níos lugha ná thusa, agus is fearr a
gheobhfas mise thríd an bhfuinneóig, mar tá sí beag, agus
is géire do radharc-sa leis an tóir a fhaire, agus is
láidre thú le cor pionnsaidheacht' a thabhairt dóbhtha, má
thigeann ort.""Bíodh sé amhlaidh," arsa Cunglach, agus leis sin d'
ísligh sé a cholann nó gur sheas an gréasaidhe eidir
bois a dhá shlinneán agus d' árduigh sé é chomh hárd leis
an bhfuinneóig.Isteach le mo ghréasaidhe, mar shíl sé nach raibh aige
acht breith ar an ór, acht i n-a leabaidh sin, ní raibh sé
balach íslighthe de'n fhuinneóig nó gur chualaidh Cunglach
é ag gárthaighil ar chongnamh.Suas le Cunglach ar an bhfuinneóig, agus bhí mo
chréatúr thíos ins an mbaraille agus an tarra ag
plubarnaighil isteach i n-a bhéal. Níor fhéad Cunglach
congnamh ná cúiteamh a thabhairt dhó, mar bhí sé thíos go
dtí á n-a mhailidheacha ins an tarra."Ó thárla nach dtig liom fóirighthin a thabhairt dhuit,"
arsa Cunglach, "ní rachaidh mise a bhaile gan an
t-airgead."


L. 27


Leis sin, sheas sé ar cheann an ghréasaidhe agus isteach
leis dho aon léim amháin. D'fhastuigh sé an mála agus
bhí sé chomh hurrudhanta sin agus gur chaith sé an mála
óir amach thríd an bhfuinneóig. Gheárr sé an ceann
de'n ghréasaidhe agus chaith sé amach é i ndiaidh
an mhála mar bhí fhios aige, dá mbeith aghaidh an
ghréasaidhe le feiceáil ar maidin, go n-aithneochaidhe é
agus go gcrochfaidhe eisean ar maidin. Nuair a d'fhág
sé colann gan cheann aca, d' árduigh sé é fhéin suas,
agus amach leis thríd an bhfuinneóig. Chaith sé an mála
óir aniar ar a dhruim agus chuir sé an ceann faoi n-a
asgaill 's as go bráth leis chomh lúthmhar le meannán
gabhair nó go dtainic sé go dtí cúl tighe an ghréasaidhe
ins an áit a raibh cúláinín talmhana agus d'ádhlaic sé
ceann an ghréasaidhe go domhain i bpoll. Nuair a bhí
sin déanta aige, chuaidh sé isteach 'un an tighe i
nganfhios do éinne d'á raibh beó agus chaith sé an mála
óir i n-aghaidh an urláir. Agus, nuair a chualaidh bean
an ghréasaidhe torann an óir, "Ábobú!" ars' ise,
"cé'n rud é seo atá leat ná cá bhfuil sé fhéin?""Is cuma a' bith mhóir cá bhfuil sé," arsa Cunglach.Sgread sise ag caoineadh agus "bíodh geall," ars'
ise, "go bhfuil m' fhear breagh marbh.""Tá," ars' eisean, "is má tá fhéin, nach bhfuil mise
agat i n-a áit, is nach bhfuil mise níos fearr ná lucht
luinge d'á chineál-san, agus i gceann an méid sin tá
neart óir agus muicfheola againn agus, ó thárla go
bhfuil, níl ádhbhar bróin ná casaoide agat."Nuair a chuala sí na briathra sin, shámh sí agus thoisigh
sí ag maolgháiridhe; agus a ghrádh, ar leagan do shúl bhí
sí chomh péacach le péacóig a bheith ag déanamh bróid
aistí fhéin as comhair sgátháin, agus, fhad 's bhí sí ag gol
anonn 's anall ar fud an tighe, bhí sí chomh haereach agus
d'fhéad sí a bheith, mar shíl sí go mbeith Cunglach aicí
mar compánach agus ar deireadh chuir sí bleib cainte
uirthí fhéin agus ars' ise:"Mo ghrádh thú, goicé bhfuair tú an t-ór?""Is cuma goicé bhfuair mé é," ars' eisean, "acht
tá sé againn; agus tá faitchíos m'anma orm go


L. 28


n-íocfaidh mé an féarach dh'á bhárr, agus tá mé 'god'
agairt anois," ars' eisean, "gan an rún a leigint
leis an bhfárdoras, ná má leigeann, is gearr go
mblaisfidh mise 'gus tusa do'n bhás."Tar éis iad sgathamh de'n oidhche a chur tharstú le
seanchas, chuaidh 'ach éinne aca i n-a leabaidh féin, agus
ar maidin lá'r n-a bhárach, a ghrádh, bhí ruaille buaille
ar fud an bhaile go raibh an t-ór tugtha as an muilionn
agus colann gan cheann ins an mbaraille tarra.
Nuair a shroich an sgéal an méire go raibh an t-ór
imthighthe agus gan na gadaidhthe le fagháil, thainic
báinidhe air agus mhionnuigh sé go mbeith anam an daill
ghlic aige, mar budh é a chomhairligh é an t-ór a chur sa
muilionn. Leis sin chuir sé fios ar an dall glic agus
thainic sé chuige ar bhuille boise."Tá an t-ór imthighthe," ars' an méire."Sin é chluinim," ars' an gliocaidhe."Sílim go bhfuil tú ag magadh fúm," ars' an
méire."Dheamhan baoghal ar bith orm," ars' an gliocaidhe,
"acht 'sé mo bharamhail ag bhfuil an cleasaidhe sin,
cébí é fhéin, ar na fir is críonna d'á bhfuil beó agus
caithfidh mise mo mheabhair a chur thar a riocht le breith
air, má tá sé saoghlach ar an saoghal seo, agus seo í
mo chomhairle dhuit-se anois: fágh an cholann atá ins an
muilionn agus ceangail í ar dhruim capaill. Siubhladh
an capall ar fud an bhaile. Bíodh fear le n-a cheann
'ghá cheannaireacht agus feádhnach saighdiúr i n-a dhiaidh.
'Léir mar bhéidheas an capall ag goil thar na doirsibh
béidh na daoine ag faire ar an gcorp agus cébí
muirighin ins an mbaile ar leobhtha an corp, gan
dé dearbh ar bith, nuair a fheicfeas siad é, sgeart-
faidh siad ag caoineadh le cumhaidh.""Is maith é do chomhairle," ars' an méire, "acht,
mur mbídh sí tairbheach, is gearr do sheal-sa ar an
tsaoghal."Rinneadh mar atá ráidhte, a chumhlódair, agus, nuair
a chonnaic Cunglach an capall ag ceann na sráide,


L. 29


shiubhail sé ó'n doras go dtí 'n teinidh, agus ars' eisean
le bean an tighe:"Ar do bhás coiméid an dtoiseochthá ag caoineadh
nuair a thiocfas an corp as comhair an dorais?"Dubhairt sí nach gcaoinfeadh agus thoisigh seisean ag
lasgadh bróg agus deireadh a shúile i gcomhnuidhe aige
uirthí-se, agus a ghrádh, ar an móiméid a fuair sí
radharc ar an gcorp, gháir sí ag caoineadh agus níor
thráth dh'á fhaillighe do Chunglach é, tharraing sé sracadh
de'n sgein trasnaí a ladhraicín i riocht go rabh sí ag
sliobarnghail leis.Nuair a chualaidh na saighdiúir an sgread caointe
phlucht siad isteach mar sgata míoltógaí agus bhí
Cunglach i lár an urláir ag cur fola mar mart, agus
é ag béicighil le mhéad na péine agus an bhean ag gol
ó laige go laige ag caoineadh an chuirp, acht shíl na
saighdiúir gur ag caoineadh Cunglaigh a bhí sí, mar
dubhairt Cunglach leobhtha go raibh ádhbhar caointe aici,
mar nach raibh slighe ar bith acú acht an méid a bhí sé
fhéin i n-an' a shaothrughadh ag déanamh bróg, "agus is
ádhbhar truaighe sinn," ars' eisean, "má bhím i bhfad
faoi sguilthí na méire."I leabaidh ceannphort na saighdiúr muintir an tighe
a dhaoradh, 'sé an chaoi ar ghlac sé truaighe dhóbhtha agus
shiubhladar amach agus shiubhail siad ó shráid go sráid
ar fud an bhaile agus gan rud ar bith acú dh'á bhárr,
agus d'fhill siad le linn an tráthnóna a bhaile ag an
méire gan thúrla gan thárla, agus a dhearbhráthair, nuair
a d'innis siad dhó go mbudh ádhbhar magaidh iad i rith
an lae, is beag nár chaill sé a chiall, "agus," ars'
eisean go feargach le n-a dhall glic:"Ní thiubharfaidh mise faill eaglach dhuit níos mó, mar
béidh do chnámha ag tuaradh ar an gcarn aoiligh ar
maidin i mbárach.""Dona go leór," ars' an dall glic, "acht agruighim
d'onóir seal lae agus bliadhna a thabhairt dhom agus,
mur mbídh greim cruaidh againn ar an gcleasaidhe i
gcionn an ama sin, bhéarfaidh mé cead duit do rogha
bás a thabhairt dhom."


L. 30


"Bíodh sé amhlaidh, mar sin," ars' an méire, "acht
anois aithris dom cé'n chaoi i bhfuil brath agat an
cleasaidhe a chreapall."Labhair an gliocaidhe agus dubhairt:"Bhí craoiseach na dubh-dhraoidheachta ag do bhunadh-sa
agus baineadh dhaobhtha í le láim láidir agus tá sí faoi
láthair ag rígh na Sléibhte Gorma agus agat-sa badh
chóir a bheith sí, dá mbeith ceart le fagháil, acht
"téidheann ag neart ar cheart," agus níl aon rí ar
thalamh an domhain i n-an' an bhuaidh fhagháil ar rígh na
Sléibhte Gorm a fhad 's tá an chraoiseach sin aige, mar
tá oiread draoidheachta ins an gcraoisigh sin agus
mharbhóchadh na mílte le n-a síneadh fad do righe uait i
muigh an chatha; agus dá mbeith an chraoiseach sin agat-
sa badh gearr go mbeitheá in do rígh i n-áit Ríogh na
Sléibhte Gorm. 'Sé mo baramhail nach bhfuil éinne le
fagháil atá i n-an' a faghála, mar tá na céadta thart
i n-a timcheall 'gá cosaint agus tá na céadta marbh
cheana fhéin ó am go ham a thug iarracht ar a fagháil;
agus mo chomhairle-se dhuit anois," ars' eisean,
"goirm sgoilb a chur amach agus a rádh go dtiubhraidh
tú d'inghean mar chéile do'n ghaisgidheach is fearr a
bhfuil misneach aige a ghol go dtí rí na Sléibhte Gorma
agus an chraoiseach dhubh-dhraoidheachta a thabhairt agad
agus seal lae agus bliadhna a thabhairt dhó leis an
obair sin a chóinlíonadh agus tá mé cinnte go ngabhfaidh
an cleasaidhe ar an aisdear sin agus tá mé ro-chinnte
nach n-éireochaidh leis, agus ar ndóigh, má éirigheann
leis agus an chraoiseach a thabhairt agad, is maith an
airidh ar d'inghin é, agus, mur dtéidh éinne ar an aisdir
sin, béidh mise toilteanach i gcionn lae agus bliadhna
an bás fhoilint."D'éist an méire go foighdeamhail leis agus, nuair a
bhí deireadh le n-a chuid cainte, labhair an méire agus
ars' eisean:"Is minic a chualaidh mé bunadh mo shean-athar mhóir
ag caint faoi'n gcraoisigh, agus bhéarfainn gach a bhfaca
mé ariamh acht í a bheith agam agus déanfaidh mé mar
atá ráidhte agat."


L. 31


Cuireadh an ghoirm sgoilb amach, a ghrádh, agus bhí
ógánaigh na tíre ag breathnughadh air gach lá, acht má
bhí fhéin, ní rabh an mhisneach aca a ghoil ag dréim le rígh
na Sléibhte Gorm, dh'aindeoin go raibh cathughadh i
ndiaidh inghine an mhéire aca uilig, mar bhí a dathamhlacht
thar bárr.Bhí go maith 's ní rabh go dona, a ghrádh. Nuair a
chonnaic Cunglach an ghoirm sgoilb, "M'anam," ars'
eisean, "ó thárla go bhfuil an chroch i ndán dom, go
bhféachfaidh mé babhta leis an gcraoiseach fhagháil, mar
tá mé chomh sásta bás fhagháil ag troid go meisneamhail
le bás fhagháil ar an gcroich."Chuaidh Cunglach a chodladh an oidhche sin agus é
socruighthe i n-a intinn aige go ngabhfadh sé ar thóir na
craoisighe, dá mbadh nás dó a cheann a chailleadh i n-a
chionn.Thimcheall 's an uair mharbhtha de'n oidhche bhí sé i n-a
shac codlata agus thoisigh sé ag brionglóidigh agus
b'fhacas dó thrí n-a bhrionglóideach go raibh sgéimh mhná
i n-a seasamh ag colbha na leabtha agus labhair sí leis
agus dubhairt:"A Chunglaigh! thainic mé agat le comhairle do leasa
a thabhairt dhuit, agus má ghlacann tú mo chomhairle,
gheobhfaidh tú an chraoiseach a bhfuil tú ag brath léithe.
Téirigh i n-a leithide seo de mhachaire ins and oidhche i
mbárach agus sín ar d'fhad ins an bhféar agus tá ocht
láir chapaill ins an machaire agus béidh siad ag
smúracht agus ag ithe féir thart in do thimcheall. Ná
cuir cor ná cleas dhíot acht coinnigh cluas le n-éisteacht
agus, cébí acú dhaobhtha a chuirfeas trí seitrigh aistí ar
uair a dódhéag san oidhche, éirigh ar áit na mbonn agus
sgar do dhá chois uirthi agus rachaidh mise i mbannaíbh
go dtiubharfaidh sí thú go ceann d'aisdir. Déan mar tá
ráidhte agus má ghníonn, feicfidh tú mise aríst. Slán
leat anois agus go n-éirighidh do aisdear leat."D'éaluigh sise ar bhuille boise agus dhúisigh Cunglach
ar leagan do shúl agus bhí gach uile fhocal de'n méid
seo i nglan-mheabhair aige. D'éirigh sé ar maidin chomh
héasgaidh le gealbhann, chomh croidheamhail le huan agus


L. 32


chomh lúthmhar le mionnán gabhair. Chuir sé baslach ar
a éadan agus shlíoc sé a chúl, agus, ar ndóigh, d'ith
sé béilidh na maidne agus thoisigh sé ag goil anonn 's
anall ag baint stiall dhe'n lá no go dtainic an
tráthnóna agus dearbhuighim gur ghluais sé go dtí'n
machaire agus shín sé ins an bhféar mar hubhradh leis agus
níor bh' fhada gur chruinnigh na láracha i n-a thimcheall
agus ar uair an dó-dhéag chuir an ceann budh lugha agus
budh craidhtigheacha trí seitrigh aistí agus bhí brón ar
Chunglach nuair nár chuir ceann de na lárachaí slíoctha
beathuighthe na seitrigh aistí, mar mheas sé nach raibh an
ceainnín beag baoideach sin i n-an' a iomchur, acht, ar
a shon sin, mar bhuailfeá do dhá bhois faoi chéile, fuaidh
sé dho léim ar a druim agus rug sé barróg fhuinte
chruaidh ar a muing, mar budh in é a shrian agus a
dhiallaid le n-a choinneáil ó thuitim.Bhí go maith, a ghrádh mo chroidhe. Ní túisge bhí sé ar
a druim ná d'éirigh sí ins an spéir agus ní rabh a
leithide de imtheacht ó thiar an domhain go dtí thuar an
domhain agus bhí fúithi; agus a ghrádh, ar an bhfad sin
bhí greim an fhir bháidhte ag Cunglach ar a muing, mar
chonnaic sé roimhe lasracha teineadh ag dul go hárd ins
an spéir agus dubhairt sé leis féin, dá ngabhfadh sí
thríd an lasair, go mbeith seisean i n-a luaithreamhán,
agus chomh tiugh géar agus thainic sí go dtí 'n lasair
chuir sí sian agus seitre aistí, agus ar an toirt sgar
an lasair ó chéile ins an riocht go ndeachaidh siad thar
an lasair gan spuaic dóighte.Seal gearr 'na diaidh sin thuirling sí ar an talamh
agus thuirling Cunglach d'á druim le fóirighthin fhagháil,
mar bhí sé i n-anafóir. Ní túisge bhí sé ar an talamh
ná chum an láir í féin i gcumraidheacht mná agus thoisigh
Cunglach ag téigheadh, dá mhéad a mheisneach."Ná bíodh fuacht ná faitchíos ort romham-sa," ars'
ise, "mar nár thug mise annseo thú le díoghbháil a
dhéanamh dhuit, acht tá sé riachtanach agam innsint
goicé mé fhéin. Mise an leannán sídhe a bhaineas le


L. 33


do threibh, agus ní tusa an chéad duine acú ar fhóir mé
dhóbhtha; agus," ars' ise, "an bhfeiceann tú an ráth ríogh
sin thall?""Feicim," arsa Cunglach."An chraoiseach a bhfuil tusa ar a tóir, tá sí annsin,
agus mur ndéanfaidh tusa do réir mar déarfas mise
leat, is gearr do shaoghal. Tá na céadta faoi airm
ghéar agus trom ag cosaint na craoisighe, agus
bíonn siad trí hoidhche agus trí lá i ngach uile
sheachtmhain i n-a gcodladh agus ceithre hoidhche agus
ceithre lá i n-a ndúiseacht, agus ó thuitfidh siad 'na
gcodladh níl ní ar bith le n-a ndúiseacht go mbídh an
t-am caitthe acht aon ní amháin, agus 'sé sin trae óir
tá crochta ar an mbocán céadna a bhfuil an chraoiseach
agus duine ar bith a théidheanns go dtí an chraoiseach
beireann siad ar an trae óir i dtoiseach agus, nuair
a bheireann, léimeann sé as a láimh agus tuiteann sé
ar an talamh agus le mhéad binneas a thorainn cuireann
sé crith talmhana seacht míle ar a thimcheall agus as an
toirt, a ghrádh, tá an t-arm i n-a seasamh agus a n-airm
i gcúl a nglaice aca, agus is iomdha mach ríogh le
bainríoghain atá 'léis blaiseadh do'n bhás ag iarraidh an
chraoiseach fhagháil. Anois, a Chunglaigh, atá siad faoi
láthair i n-a gcodladh, agus tig leat-sa a dhul isteach
agus siubhal i n-a mullach agus ní baoghal go ndúiseochaidh
tú iad, 's nuair a ghabhfas tú chomh fada leis an
gcraoisigh, ar do bhás ná leag do lámh ar an trae óir
no go gcaithfidh tú trí smugairle air i dtoiseach, agus
ó chaithfeas, tá na geasa briste agus an draoidheacht
faoi lár. Nuair a dhéanfas tú sin, beir ar an trae
óir in do láimh chlé agus an chraoiseach in do láimh dheis,
agus cas thart trí huaire thimcheall do chinn é agus ní
baoghal duit as sin amach í. Inthigh anois agus déan
mar dubhairt mé leat agus taraidh chugam ar áit na
mbonn."D'imthigh Cunglach leis, a ghrádh, chomh lúthmhar le
sinneán gaoith' Márta agus isteach leis agus, le mhéad
ar méid lucht cosanta a bhí ag cosaint na craoisighe,
b'éigean dó siubhal i n-a mullach no gur shroich sé


L. 34


bocán na craoisighe. Rinne sé mar tá ráidhte agus
níor fhás mórán féir faoi n-a chosaibh nó go dtainic sé
ar ais go dtí an leannán agus bhí sí i n-a láir ag
filleadh dó. Níor labhair sé focal, mar nár chuir sí
furán ar bith air, acht rinne sí comhartha dhó a dhul ar a
druim. Rinne sé sin go tapaidh agus d'éirigh sí i
n-áirde agus as go bráth léithi an bealach céadna a
dtainic sí nó gur thuirling sí ins an machaire céadna
a bhfuair Cunglach ann í i dtoiseach, 's ar a móiméid
ar thuirling d'fhág sí Cunglach i n-a sheasamh ar a dhá
bhonn agus d'éaluigh sí uaidhe gan húth ná háth a rádh
leis agus chráidh sé sin Cunglach go mór, nuair nár
fhan sí le comhrádh beag a bheith aca le n-a chéile.Thimcheall 's an tráth céadna bhí an lá agus bliadhain
i n-aice a bheith caitthe agus mheas Cunglach go mb'fhearr
dhó a ghoil go teach an mhéire i dtoiseach agus an
chraoiseach a thesbáint mar comhartha gur chóimhlíon sé
brígh a ghoirm sgoilb.Phreab sé leis ar áit na mbonn agus an tráth ar
shroich sé teach an mhéire bhí muintir an tighe ag brath
ar an dall glic a chuir 'uin báis, mar bhí an lá agus
bliadhain caitthe, agus níor chualaidh an méire go
ndeachaidh duine ar bith ar thóir na craoisighe, acht i n-am
a thárlaidh Cunglach le n-a thárrtháil, mar bhí siad ins
an tráth céadna ag goil dh'á phlúchadh eidir dhá leabaidh
clúmhaigh 's nuair a thainic Cunglach i láthair: "Goicé
an ealadhain í seo ar siubhal agaibh?" arsa Cunglach
leis an méire."Tá," ars' an méire, "ealadhain atá tuillte ag an
ngliocaidhe seo le tamall, mar tá sé 'léis pleib
magaidh a dhéanamh dhíom-sa go mion 's go minic, acht
cuirfidh mise deireadh le n-a chuid gliocghaile, agus
b'fhada ó badh chóir dhom sin a dhéanamh.""Fóill, fóill!" arsa Cunglach, "b'fhéidir nach bhfuil
sé cionntach 'chor ar bith, agus aithris dom anois, le
toil d' onóra, goicé an chaoi a ndearna sé pleib
magaidh dhíot."D'innis an méire dhó faoi'n chráin mhuice agus
faoi'n muilionn agus an t-ór agus faoi'n gcraoisigh a


L. 35


bhí ag rígh na Sléibhte Gorm, "agus, ar ndóigh," ars'
an méire, "tá an lá agus an bhliadhain caitthe agus
ní bhfuair mé fios, fáirnis ná faisnéis faoi'n gcraoisigh
ar an bhfad sin.""Bhí foighdeach, a dhuine chóir," arsa Cunglach, "agus
éist liom-sa. Níl aon dall glic le fagháil is glice
ná do ghliocaidhe de bhárr an trí chomhairle a thug sé
dhuit-se le breith ar an ngadaidhe, acht sháruigh an
gadaidhe sin a lán daoine fad-cheannach 'léir stuaim
agus meabhair, 'léir intinn, agus deirim leat anois,
a mhéire, go bhfuil tú ag caint láithreach leis an bhfear
sin, mar is mise a mharbhuigh do mhuc agus a ghoid an
t-ór agus is mise a fuaidh ar thóir na craoisighe, agus
d'éirigh liom a fagháil agus 'léir do ghoirm sgoilb,
is liom-sa d'inghean, agus is maith atá sí saothruighthe
agam."Thoisigh an méire ag maolgháiridhe agus ars' eisean:
"Ar ag magadh ná dáiríribh atá tú i dtaobh an méid
atá ráidhte agad?""Ní tráth magaidh é," arsa Cunglach, "agus sul
má dtéidhmid níos fuide ins an tseanchas, tabhair a
shaoirseacht do'n dall glic, agus gan smúid ar a
theasga."Labhair an méire agus dubhairt:"Bhéarfaidh mé a shaoirseacht dó ar choinghioll, 'sé
sin, má shásuigheann tú mé 'léir comharthaí gur tú rinne
gach ní atá ráidhte agat."Ní dhearnaidh Cunglach ceó acht a lámha a shíneadh amach
uaidhe agus ars' eisean leis an méire: "A' bhfeiceann
tú go bhfuil bárr na ladhraicín sgaitthe dhí sin? Mar
ghearr mé í an lá a dtainic do chuid saighdiúr ag
tóraidheacht na muice agus chuir sé a lámh i n-a phóca
agus thóig sé aníos dhá chluais fir, agus ars' eisean:"Seo iad cluasa an fhir a bhí ins an mbaraille an
oidhche a goideadh an t-ór."D'fhosgail sé a thriús agus thug sé amach ó'n asgaill
an chraoiseach, agus ars' eisean:"Seo í an chraoiseach a bhí ag Righ na Sléibhte Gorma
agus, mur bhfuil tú sásta anois, is deacair do shásamh."


L. 36


Níor labhair an méire focal, acht shín sé a lámh i
gcoinne na craoisighe:"Ní bhfuighidh tú in do láimh é," arsa Cunglach, "go
mbídh d'intinn agam-sa i dtoiseach, 'sé sin, an
gcoinneoghaidh tú d'fhocal 'léir do ghoirm sgoilb?""Coinneoghaidh mé m'fhocal," ars' an méire, "agus
god as nach gcoinneoghainn , agus feicim anois go bhfuil
tú 'léis mo shásadh i n-i gach uile nídh a bhain le
comhairlí mo dhaill ghlic, agus saoruighim anois é, agus
céad fáilte agus sláinte romhat-sa, a mhic mo chroidhe,
mar nach bhfuil do leithide le fagháil 'léir inntreachta
agus gaisgeamhlachta, agus is ádhbhar bróid dhamh-sa do
leithide a bheith agam mar mac-chliamhain, agus bhéar-
faidh mé m'inghean dhuit, mar is maith an airidhe ort í."Ní dhearnaidh an méire ceo acht a dhá bhois a bhualadh i
n-aghaidh a chéile, 's nuair a chualaidh a inghean torann
na mbos, thainic sí i láthair ar an toirt, agus rinne sé
a gcaidreamh le chéile ar an móiméid, agus ars' eisean
léithe:"Seo é do chompánach as seo amach, agus tar éis
mo bháis béidh m'oighridheacht aige."Rinneadh an cleamhnas, agus thoisigh siad ag
ollmhughadh i gcomhair na bainse. Fuair lucht ríoghdha
agus lucht boichte cuireadh chum na bainse. Chruinnigh-
eadar, a ghrádh mo chroidhe, lag agus láidir, agus a
chumainn, níor bhainis go dtí í, mar mhair sí seacht
n-oidhche agus seacht lá, 's bhí blas na meala ar gach greim,
agus ní raibh aon dá ghreim dho aon bhlas. Bhí ithe agus
ól aca i rith an ama agus lucht na bainse uilig ar seol
na brach' agus b'fhearr an tslumairt a bhí aca ar
dheireadh na bainse ná bhí ar a toiseach. Nuair a bhí
sult na bainse caitthe agus easbhaidh chodlata orthú go
léir, sgap siad ar an t-ochtmhadh lá, agus i nDomhnach, a
ghrádh mo chroidhe, fuaidh mise an clochán, fuaidh siad-san
an bóthar, thainic mise in dtír agus fuaidh an t-iomlán
aca amach ar an gcróchar.Shíl Cunglach go mbudh í an chroch chrochta bhí i ndán dó,
acht i n-a leabaidh sin fuair sé an bhean a mb' ainm
dí an Chroch Chúmhartha.


L. 37


FOCLÓIR.A, ecl., what, that which ; gach
a, ecl., all that, everything
that, 30.A bhaiste = dar mo bhaisteadh,
by my baptism, 16.Ábobú, an exclamation of
surprise like "my good-
ness!" etc , in sense, 18,
22, 27. (Also in the form
ábobobú).Aca = chuca, to, them, 17.'Ach éinne (= gach énduine),
each, each one, 18.Aclaidheacht, f., discipline,
training ; gen., 3.Acmhainneach, wealthy, well off,
well-to-do, 1; comp. (with
past tense) budh acmhainnighe,
1.A chois = do chois, gov. gen.,
beside, 1.8.Acht, but, except ; acht í bheith
agam, only to have it, if
I only could have it, 30.Ádhbhar, m., reason, cause, 27,
29 ; á. magaidh, a laughing-
stock, 29 ; á. bróid, reason
for pride (great joy), proud
thing, 36.Ádhlaicim, I bury ; 3s. pft ,
d'ádhlaic, 27.Ag, to, 20, 21, 29 ; againn,
to us,, 21. (See É. an
Ch. Bh., s.v. agam-sa).Agad = chugad, to you ; 30.Aghaidh, f., face ; i n-a., against,
1; i n-a. a chosa (recte
chos), against his will (lit.
feet), 1, with which cp.
i gcoinnibh a chos (Muns.) ;
i n-a. an chnuic, up the hill, 12;
i n-a. an urláir, on the floor
(of a thing thrown violently
on it), 27.Agairt, f., act of beseeching,
entreating ; 'god' a , be-
seeching you, 28.Agat = chugat, to you ; 31.Agruighim, I beseech, entreat,
29. (Also in Don.).Aibéil, quick, swift ; adv.,18.Aibéile, f., quickness, swift-
ness, gen., 3.Aice, f., nearness ; i n-a a
bheith caiththe, nearly spent, 34.Aigeanta, spirited, courageous;
adv., 23.Aighneas, m , trouble, conten-
tion; gen. aighneas' (for
aighneasa by elision before
vowel of orthú?); gan iad-
san a bheith ag cur aighneas'
orthú (= "gan tuilleadh
trioblóide chur orthú," nar.),
"not to be adding more to
their trouble" (nar.), and
that they should not be
adding, etc., 25. (The
nar. quotes also "ná cuir
aighneas ar seanóir" from a
well-known poetic string of
proverbial aphorisms, and
"ná cuir aighneas air, don't
annoy (insult) him.")Áilleacánacht, f., "fiddling
about; " gen. -a, 12. (From
áilleacán, a plaything, toy,
gewgaw, hence perhaps origi-
nally = doing a thing for
sport or in mere play).


L. 38


Aimhdeachtáil, f., act of con-
fessing, a confession, 4. (For
aidmheachtáil = admháil.)Aimhreas = amhras, m., doubt,
suspicion ; gan a., without
doubt, 19.Aimsir, f., time ; service, 9 ;
go gcuirfidh sé a. oraibh, that
he will take you into his
service, 9 ; a. a chur orthú, to
take them into your service,
10 ; chuir sé a. ar an triúr
acú, he took the three of
them into his service, 10.
Aindeoin, f., unwillingness ;
dh'a. go, although, in spite
of the fact that, 31. (Pron.
ingeoin).Ainm, m., name ; Cunglach
ab' ainm dó, C. was his name,
2 ; Cé dhár ainm, "what
name is he of, of what is
his family named," 6.Ainntí = innti, in her, in it,
5, 17.Aircín, m., the smallest of a
litter of pigs, 7.Áird, f., heed, regard, atten-
tion (ar, to), 4.Airicis (= airchis), in i
n-airicis, to, towards ; i n-a.
a chéile, towards one another,
20.Airidh, f., desert, merit, worth-
iness ; is maith an a. ar
d'inghin é, he is well worthy
of your daughter, 30 ; is
maith an a. ort í, you are
well worthy of her, 36.
(See É. an Ch. Bh., vocab., s.v.).Aisdear, m., journey, 31; dat.,
30 ; gen., -ir, 31.Aisteach, strange, queer, 17.Áit, f., place ; ar áit na
mbonn, at once (lit. on the
place of the soles ; cp.
láithreach bonn, S. Muns.).Aithris, f., act of telling, re-
lating (do, to) ; ag a., re-
lating, deposing, 4.Aithrisim, I tell, relate, (do,
to) ; 2 s. imptv , 4.Aithriste, p.p., related, told,
deposed, 4.Áladh, m., a snap, grab ; níor
thug sí á. ar bith ortha, she did
not make any snap at them,
13 ; le á. a thabhairt orthú,
to make a snap at them, 15.Alla, (orig. a fit, excess ?) ;
"cause" ("ádhbhar," narrator);
only in alla na héagcaoine,
"the cause" of lamenta-
tion, = "sásamh," satisfac-
tion, revenge (narrator), 2.
(Though the present ex-
planation is "cause," it
will be seen that this does
not perfectly fit the context
in which the word occurs:
go bhfágfadh siad alla na
héagcaoine air = that they
would give him cause to cry,
the latter being a common
phrase in English in Ireland,
perhaps derived from the
Irish. The explanation
"that they would leave a
fit or excess of weeping on
him," seems to suit well.
Alla is probably ealla, a fit.
i.e., taem, O'R., excess,
Duan. F., 25, 6 ; cf. for
change of ea to a before L
the general colloquial form
ala = eala, a swan, seal
(shol), a while, (Meath), leis
a' ngeallaigh (ngyoL -iy), by
the moonlight (Meath)).Am, m., time ; i n-am = i n-a
am in tá sé i n-am (i 'n am)
againn, it is time for us (i
n-a necessary to predicate
with tá), 3 ; tá sé thar am
againn, it is more than (lit.
beyond) time for us = it is
late enough for us, 3.
Amhlaidh, so, thus ; bíodh sé a.,
be it so, agreed, done, 26, 30.


L. 39


Amhtar, m., good fortune,
success ; commonly coupled
with ádh and following it:
bhí ádh agus a. orthú, they
were lucky and successful,
2; tá ádh agus a. romhaibh-
se, luck and good fortune
are before you (predicted
for the future), 20. (For
amhantar).An' in i n-an' (= i n-innmhe ?),
able to, 11, 24, 29, 31, etc.Anafóir, f. (?), exhaustion,
utter weariness ? ; i
n-anafóir, "in an exhausted
sort of way," 32. (Perhaps
formed from neg. an + fhóir,
with restored f and inserted
vowel).Anál, f., breath ; gen. -áile ;
dat" -áil, 25.Anam, m., soul, life ; m'anam
go rabh = dar m'anam go
rabh, by my soul it was,
indeed it was, 4.An-bhaoghlach, very dangerous,
very vicious, 13.Anc = amharc, m., sight, view,
19. (See É. an Ch. Bh., voc.)An-chionamhail, very fond, (ar,
of), 2.An-déisteallach, "very tasty,"
very dainty, very fastidious,
8. (Déisteallach, perhaps
for déisteanach, with con-
siderable change of sense.)Aniar, from behind ; a. ar a
dhruim, behind on his back,
27.Anró, m., distress, misery;
gen., 25.Aonrac, m., solitary person ;
i n-a a , (he being) alone,
17. (See aonraic, voc. to
M. M. I. Bh. Luim.)Ar, on, for ; following tá and
followed by pl. = is one of
the, etc.; go bhfuil an
cleasaidhe sin … ar na
fir is críonna, that that
trickster … is one of the
wisest men, 28.Ar (for arb) = an, with pres.,
whether; ar mar sin é, is
it so, 12 ; féach ar beó nó
marbh dho'n fhear sin, see
whether that man is alive
or dead, 19 (note use of
prep. do) ; ar mac libh é seo,
is this a son of yours, 24.Ar for iar, after ; lá ar lá,
"day after day, at any
moment," 20.Ar ais, "the second time,"
again, 11 ; ar a n-ais,
back (they), 16. (So in Don.
abair ar ais é = say it again.)Arb, part. an + pres. indic.
depen. form of is; used only
before é, í, iad ; arb é do
mhian, is it your desire, 25 ;
in other positions it is abbre-
viated to ar which also
occurs.Árd, high ; ós árd, aloud,
16, 18.Árdán, m., a moderate hill or
height, a knoll : gpl., 31.Árd-mhéire, m., chief-mayor,
25.Árdughadh, m, act of raising ;
going up ; ag á. na n-árdán,
going up the knolls; 3 ;
ag á. árdán, going up a hill,
18.Arm, m, army ; weapon ;
pl. airm ; both senses in
tá an t-arm i n-a seasamh
agus a n-airm i gcúl a
nglaice aca, the army is
standing up with their
weapons (arms) grasped in
their hands, 33.As, out of it, off ; as go bráth
léithi, off she goes, 34.As = ós in as cionn = ós
cionn, above, over, 17, 24 ;
so as comhair = ós comhair,
27 29.


L. 40


Asgall, f., armpit ; dat. aill,
27. (Also = "corner of
land" in Mayo as else-
where).Athara, local gen. of athair,
father ; 8.Athuair, f., a second time,
again, 12, 25.Babhta, m, bout, turn, spell,
31. (Eng.).Bacghail, f., "lameness," halt-
ing, 5.Bagraim, I beckon (ar, te) ;
bhagair C. a lámh air, C.
beckoned to him with his
hand, 16.Baile, m., (village) ; an baile,
home ; nuair a shroich sí an
baile, when she reached
home, 14 ; (so also a bhaile
= don bhaile, 'na bhaile =
chum an bhaile) ; sa mbaile,
at home, 14 ; nach bhfágfadh
sí an baile, that she would
not leave home, 15.Bailighim, I gather, amass ;
bhailigh sé leis, he took away
with him, 2.Báinidh, f., rage, fury ; thainic
b. air, ho became enraged,
28.Bainim de neach, I take from
one ; baineadh daobhtha í,
it was taken from them, 30.Bainim díom (daom, local), I
doff, take off clothes ; bhain
sé dhae, he doffed, 24.Bainim le, I touch ; ní bhainfidh
sí linn, she won 't touch us,
13.Baint, f., act of taking, ex-
tracting ; a bhaint = do
bhain(t), to take, taking, 14,
this being used (never ag
baint) on account of the
object (an siubhrán) preced-
ing the verbal noun ; an
siubhrán a bhí sí a bhaint as,
the buzz she was taking out
of (see siubhrán).Balach, entirely ; with neg.
= scarcely, hardly ; ní raibh
sé balach íslighthe, he had
scarcely got down, 26.Baladh, m, smell, scent, 14.Ball, m., limb, member ; ball
de'n chroich, a limb of the
gallows = one destined to
be hanged, 20. (Limb itself
is sometimes applied in
Ireland to one of wild dis-
position.)Baluighim (= bailighim, Gal. and
Muns.), I go away from (ó) ;
3 s. pft , 22.Bánaidhe, m , rage, fury, 14 ;
thainic b. ar Ch , C. became
enraged, 14. (See báinidh,
of which the present is
another form.)Banais, f., a wedding; rinneadh
b. bhreágh, a splendid wedd-
ing was celebrated, l ; gen.
bainse, l, 2.Banna, m., bond, bail ; dpl.
-aíbh ; rachaidh mise i
mbannaíbh, I'll go bail, 4,
12, 31.Baoghal, m., danger, "fear" ;
ní raibh b. ná guais ag, there
was no fear or danger of,
there was no likelihood of,
21 ; dheamhan b. ar bith orm,
no fear whatever of me
(doing so), 28.Baoghlach, dangerous, truculent,
9.Baoideach, very small, tiny, 32.Bárach (the real modern form is
márach), m., morrow; gen.
-aigh, 7.Baraille, m., barrel, 25, 28.Baramhail, f., opinion, 13, 25,
28, 30.Bárr, m., top, superiority ;
d'á bhárr sin, on that account,
l ; thar bárr, excellent, 2,
8, 31 (commoner than tha


L. 41


cionn in Mayo) ; de bhárr,
for, on account of, 8 ; dh'á
bhárr, as a result of it, as
profit from it, 29.Barróg, f., a close or tight
grip (ar, or), 32.Baslach, m., a splash of water
raised by the hand ; chuir
sé b. ar a éadan (= "nigh
sé a éadan," nar.), he
splashed and rubbed his
face with water, he washed
his face, 32. (See also É.
an Ch. Bh., s.v.).Bathais, f., crown, top of head,
11.Béal, m., month, front ; i
mbéal a chinn roimhe, head
foremost not caring whither,
20.Bealach, m., way. ; 'un (= chum)
bealaigh, away, 14 (the Irish
is modelled on the English,
and is now widely spread
over Leath Chuinn) ; ag
cur a bhealaigh dhae, walking
his read, 20.Bealadh, m., grease, 25.Béalmhach, m., bit (in harness),
20.Beatha, f., life ; 'sé b., hail,
welcome ; 'sé b. an sgéil,
"welcome to the story,"
"the news is good," "an
angel spoke," 21.Beathadhach, alive, living, 19.Beathuighim, I feed ; l S. fut.
anal. emph , 23.Béicighil, f., act of roaring,
24, 29. (Ag béicighil= ag
béicfuigh (Don.), ag béicig
(Muns.), ag béiceadh (Or.)).Béilidh (= béile), m.. a meal ;
otiosely b. bídh, 6, which,
however, probably comes
from the Don, form tráth
bídh (time of food, hence
meal), with the loan béilidh
substituted for the original
tráth ; pl. -idhthe, 21 ; b.
na maidne, morning. meal,
breakfast, 22, 32 ; b. an
tráthnóna, evening meal,
dinner, 22.Beith, 3 S. past subj. of táim,
I am ; dá mbeith sinne an
uair sinn ann. if we existed
then, 1; b'fhéidir go mbeith
áird agaibh ar, perhaps you
would heed or have regard
for, 4 ; dá mbeith an radharc
ainntí, if it possessed sight,
5 ; also at 27, 30.Beith, 3 S. cond. of táim, I am ;
ní bheith sinn ann anois, we
would not exist now, 1. ;
bheith sgéal úr ná sean-sgéal
againn, we would have a
new story or an old story,
l ; ná bheith fear, than a
man would be, 2 ; go
mbeith … aige, that he
would have, 28; agus agat-sa
badh chóir a bheith sí, and it is
you that ought to have
(own) it, 30, where it is
found in rel. cons.Bídh, 3 .S. and unipers. pres.
subj. of atáim, I am ; mur
mbídh tú, if you be not,
21; mur mbídh sí, if it be not,
28 ; mur mbídh greim cruaidh
againn ar, if we don't have
a tight grip of, 29 ; go
mbídh an t-am, until the time
is, 33.Bídhgeamhail = bíodhgamhail,
quite alive, quite capable
of activity, 19.Bím, l S. imptv. of táim, I
am ; bím sásta nó ná bím,
let me be satisfied or let
me not be (satisfied), let
me be satisfied or not, 5.Binneas, m., melody, sweet-
ness (of sound), 33.Bith mhóir, a', the great world
= at all, 27. (See vocab.
to Lúb na C.).


L. 42


Bí thusa (= bí-se), anal. 2 S.
imptv. of atáim, I am ; 6.
Bladar., m., act of wheedling,
flattering, 20, 25.Blaiseachtáil, f., act of tasting
(do, to, not used in Eng.) ;
ag b. dó, tasting it, 6.Blaiseadh, m., act of tasting
(do, of), 33.Blaisim do, I taste ; 1 and 2
S. fut. anal., 28.Blaosg, m., skull ; gen.
blaoisg, 17.Bleacht, she-dog, bitch, 7.
(Clearly so pronounced now
by narrator, though given
before as blacht in L. na C"
also from his sound).Bleib, m. (?), a burst, gush,
"spouting " ; chuir sí b.
cainte uirthi féin, "she
burst out talking, she
poured forth oratory," 27.
(This, like pleib (see vocab.),
seems masc. contrary to
rule. It appears to be an-
other form either of bleid
or else of blob, both of which
are in I. T. Soc's. Dict.)Bleitheach, m., a "grinding,"
i.e. a quantity of corn sent to
a mill for grinding, 7. (This
word and meilim are from
the same root.)Bocán, m., a hook to hang a
thing on, 33.Bog-shásamh, half-satisfaction ;
gen. aimh, 16.Boichte, f., poverty, indigence ;
lucht boichte, the poor, 36.Bóithrín, m., a country lane, 3.Bológ, f., a loaf, 12.Bonn, m., sole of the foot ; pl.
in thug siad dho na buinn é,
they took to their heels,
they took leg-bail, 13 ; so
15 ; ar áit na mbonn, on the
spot, at once, immediately,
25, 33, (cp. láithreach bonn,
Cork).Bord, m., table ; note prep.
and usage (Uls. also) in ar
aon bhord amháin, at the one
table, 8.Bos, f., palm (of hand) ; obl.
form bois ; eidir bois a
dhá shlinneán, between the
part of the neck and
shoulders between his two
shoulder-blades, 26.Bóthar, m., road ; bóthar mór,
a highway, main road, 3.Brách, go, for ever= go bráth (?),
3 (the spelling brách occurs
already in an early 15th
cent. vellum MS.) ; as go
brách leobhtha, "off with
them," off they go, 3, 20 ;
as go brách a bhaile léi, off
home she goes, 14. (The
form seems universal in the
dialects. Even in Meath-
Oriel the -ch is sometimes
fully sounded, and only
occasionally, esp. in Mon.,
weakened to an -h sound, as
one should expect.)Braich, f., malt; gen. bracha,
contracted to brach' in ar
seol na brach', moving in
the way malt moves = "tip-
top," getting along swimm-
ingly, 2, 36 (see M. M. I. B.
Luim., vocab.)Braithim, I notice, detect ; 3
S. cond., 23.Brath, m., act of expecting
(le); cé'n chaoi i bhfuil brath
agat, how you expect, 30
(this should properly be
followed by le or ar, but is
not in text, owing to popular
break-down of grammar) ;
a bhfuil tú ag brath léithe,
which you are hoping for,
31 ; ag b. ar, about to, 34.
(Also= act of detecting, nar.)Breathas, m, "deuce " ; goicé
an b. atá ar, what the
"deuce" is wrong with,


L. 43


19. (= "donas," "deuce,"
nar.).Bhreathnughadh, m., act of looking
(ar, at), 5, 22, 24, 31 ; act
of watching (direct object),
22.Bhreathnuighim, I look, seem,
appear; 3 pl. pft. anal.,
120.Breith, f., act of bearing ; b.
ar, act of seizing, catching,
24.Breith ar, te seize, to grab, 26.Breithe = breith, f., judgement,
sentence, decision (of a
judge), 4 ; as gen., 6.Breitheamh, m., judge, 4 ; gen.
-mhan, 4, 9 ; dat. -mhain, 4 ;
pl. -mhain, 5, 7 ; voc. -eamh,
9.Breitheamhnas, m., judgement ;
decision of a judge, 4 ;
d'fhág sé a shocrughadh ar b.
an chéad fhear a thiocfadh
annseo, he left its decision
to the judgment of the first
man who would come here,
17 (fhear, not fhir, because
of two disturbing influences
in colloquial usage (l)
ordinal chéad, (2) fhear being
antecedent to verb).Brionglóideach, f., act of dream-
ing, esp. continuous dream-
ing ; dat. -igh, used only in
a stereotyped manner with
ag to form pres. part. ag
brionglóidigh ; hence we
find it has given way to the
nom. in what should be
the true dative usage in
accidence, trí n-a bhriong-
lóideach, in the course of his
dreaming, in his dreams, 31.
(The distinction here noticed
seems general in the spoken
Irish; cp. ag cogarnaigh,
but as an gcogarnach, 9,
Measgán M., vocab. s.v.
cogarnach.)Bród, m., pride, joy, 2 ; gen.
bróid, 36 ; ag déanamh
bróid aistí fhéin, taking pride
in or admiring herself, 27.Brof, m., a straw ; anything,
a scrap, a bit ; b. oibre, any
work, l. (For broth ; cp. in
the same dialect sruf =
sruth, guf = guth, fríof =
fríoth, crufuigh = cruthuigh,
etc. In the word srufán =
sruthán the same thing is
found in Co. Wat. and was
once in use in Co. Kildare,
for the Irish form of Straffan
was Srufán (O.S. f. b.). Mon.
seems to have an example
also in tof (gen. toife) =
toth, a smell, O'R.)Bróg, f., shoe, boot, etc. ;
bróg árd, a boot of the
ordinary kind ; gpl., 6.Broinn, dat. of brú, f., womb,
II ; faoi n-a broinn, in her
womb, ll.Brothaire, m., a butcher, 10.Bruithte (-e = -í),boiled, boiling;
uisge b., boiling water, 23.Buaidh, f., victory, 30 ; in
phrase noun i n-an' an bhuaidh
fhagháil ar, able to get the
victory over, 30.Bualadh, m., act of striking
or beating ; in le mhéad an
bhualadh a thug se dhi, through
the greatness of the beating
he gave her, 14, one notices
three peculiarities : (l) le
mhéad, dial. form of tré
mhéad, (2) aspiration of
initial of bhualadh in order to
retain connection of sen-
tence, (3) use of bhualadh, not
bhuailte, because it is ante-
cedent to verb — in fact
bhualadh is the farthest
present colloquial usage goes
in expressing even an
attempt at a gen. in such
cases.


L. 44


Budh, past tense of is, is ; a'
mbudh leobhtha fhéin an chráin
mhuice sin, was that sow
their own, 22 (a' mbudh is ar
in Muns. and Uls.)Buille boise, blow of palm (of
hand), this being an imper-
ative summons by a master
for or to a servitor ; ar bh. b.,
at once, immediately, 7, 11,
28, 31.Bun, m , foundation, bottom ;
suidhidh i mbun bhur gcosa, sit
down, 6 ; nuair a shuidh C. i
mbun a chosa, when C. sat
down, 21.Bunadh, m , people, family, 30.
(Also in Don.)Bunránacht, f., act of growling,
grumbling (le, to) ; ag b.
leis féin, "growling to
himself," "chawing the
rag," 6; followed by intinn
= dissatisfied in mind, 20.Cabhair, f., help ; use ; ní rabh
aon ch. dhó (= ní raibh aon ch.
do, Muns, an inferior form
of níor bh'aon chabhair do, ib.),
there was no use in his, 4.Caidreamh, m., friendship,
affinity ; rinne sé a gc. le
chéile, he made them known
to each other, 36.Cailce (gen. of cailc, chalk),
as adj. = purely white, hence
lovely, beautiful ; com
cailce (orig. a waist of the
purest white), hence nice or
pretty waist, lovely figure ;
com cailce aici, she having a
lovely figure, a slender and
pretty waist, 1; it is
apparently only used in this
expression, one that is
frequent in folk-songs.Caiple, local pl. of capall,
m , a horse, 18.Caithim, I must ; usually in
fut. (and cond.) ; caithfidh
sibh, you will have to, you
must, 4 ; 1 pl. caithfimid,
we must, we will have to, 9 ;
3 S. cond. chaithfeadh, had to,
10 ; go gcaithfidh sé, that he
must, 25 ; caithfidh mise,
I must, 28.Call, m , want, need ; gov.
gen. and followed by ar of
agent, 9 ; so also at 10, tá
call fuineadóra orm, I need
a kneader, 10 ; followed by
le of thing, 'léir mar bheith
call léithi, according as it
would be wanted, 10 ; tá
call do leithide orm, I
need such as you or one like
you, 21.Cam, (crooked), winding (of a
road), 3.Cam, adj. as s.m., in an cam,
what (all that) is crooked,
lit. the crooked, 17.Caochghail, f., "blindness," pur-
blindness, 5.Caoi, f., way ; 'sé an chaoi a, it
is the way in which = as a
matter of fact, on the
contrary, but commonly
not expressed in English,
although Hibernianism tries
to render it by "'tis how"
(cp. cé an chaoi a = how ?),
"'tis what" — it is used in
correlation to i leabaidh, in-
stead of, 8.Caoin-chomhrádh, mutual absorp-
tion in conversation, 8. (See
voc. to Lúb na Caillighe, s.v.)Caoineadh, m., act of lamenting,
bewailing, 29 ; gen. caointe,
29.Caoinim, I lament, bewail ; 3 S.
cond , 29.Caor theineadh, "red smoke,"
14. (Cp. caor theintidhe, caor
theinteán, I. T. Soc.'s Dict.)


L. 45


Caraid (oblique form as nom.)
= cara, m. and f., friend,
1, 15.Caraidh, f., heap ; ins an gc.
chochain, in the heap of straw,
15, 16. (Also= "a great
produce, a lot in the
ground" ; c. fhataí, a lot of
potatoes planted ; ó, sin
c. bhreágh fhataí," O, that's
a fine lot (planting, setting)
of potatoes).Cárnadh, m , act of piling or
heaping up, act of amassing ;
agus an t-ór d'á ch. isteach
go fairsing acú, whilst they
were amassing gold plen-
teously, seeing . that they
were "coining money," 2.Carn aoiligh, dung-heap, 29.Casadh, m , a twist, turn =
"leagaint, a fall" (nar.) ;
go gcaillfeadh sé c , "that
he would lose a fall," "if
he was to be put up for it
that, etc." (nar.), 22. (Cp.
use of leagadh in Meath-Or.
and le casaidh, downwards
(Mon.)).Casaim, I send to by chance or
accident ; a chas isteach
againn thú, that chanced to
send you in to us, 21.Casaoid, f., complaint ; gen.
-e, 27.Castar, chances to get to,
arrives at by accident ; pft.
in casadh isteach i gcathair
é, he chanced to go into a
city, "he rambled into a
city by accident," 21.Castar liom or orm, I meet ;
pft. 6 (orm), 16, 18 (leobhtha).Casúr, m., hammer, 21.Cathamh, f., act of casting,
throwing (ag, to), 13, 15,
22. (Also. spelt cathadh. It
is the Leath Chuinn form.)Cathughadh, m., longing for,
hankering after (i ndiaidh). 31.Céad, m., a hundred ; pl.
céadta ; na céadta= hun-
dreds and hundreds, 3.Cead na gcos, leave to go, leg-
bail,14. (Cead a cos (Muns.),
cead na coise (N. Con.).).Ceangail, 2 S. imptv. of
ceanglaim, I bind; 28.Ceainnín,. m., little one, 32,
dimin, of ceann, one.Ceann, m., head ; i n-a gceann,
along with them, 2 ; i
gceann, besides, 2, 25, 27 ;
le n-a cheann, at the head of
it, by its head, 28.Ceannádhairt, f., head (of bed),
10.Ceannaireacht, f., act of leading
a horse or team (esp. in
ploughing) ; 'ghá ch., leading
it, 28 ; the phrase in text
bíodh fear le n-a cheann, 'ghá
ch. unwittingly displays the
etymon, for c. is formed from
ceannaire, one who leads a
horse or team by the head,
and this again from ceann.
In Or. the words are cinnire,
cinnireacht.Ceannphort, m., captain, com-
mander, 24.Ceann-urraidh, commander,
general commanding an
army, 19.Ceap, m., block (shoe-maker's),Ceárdaidhe, m., tradesman,
mechanic, artificer, 10.Ceart, right ; ní'l sé ceart ná
cóir agam, it is not right or
proper for me, 20.Ceath'ar = ceathrar, 20., four
persons, 4.Ceathramhain, f., quarter, haunch
(of a beast) ; pl. -mhnacha,
15.Cébí = cé (cia) ar bith, whatever,
24. etc. ; cébí sin dae,
however that be, even so,
at any rate, at all events


L. 46


19; cébí chaoi = cia ar bith
an chaoi, whatever (was) the
way, 26 ; cébí é féin,
whoever. he be, 28 ; cébí
muirighin = cia ar bhith muirigh-
in, whatever family, 28 ;
cébí acú, whichever ; cébí
acú dhaobhtha, whichever of
them, 31.Céile, m., and f., spouse,
husband or wife ; wife, 30.Ceo, m., mist, fog ; ceó stúir,
a cloud of road-dust, 3 (in
Muns. ceó bóthair, but also
ceó alone = dust) ; anything
(= pioc, faic, dadamh,
casnamh, etc.), 8, 14.Ciall, f., sense ; c. ar bith a
bhaint as, to extract any
sense out of it, to under-
stand it in any way, 17 ;
dat. chéill ; ag cur i gcéill,
pretending, making believe,
26.Cineál, m , kind, sort, 27.Cinntí = cinnte, certain, 17.Cionn, old dat. of ceann, m.,
head; i n-a chionn, besides,
in addition, too, moreover,
2 ; i gcionn a chuid oibre,
to (to do) his work, 8, 11;
i gcionn an ama sin, in or by
that time, 29 ; i gcionn lae
agus bliadhna, in a year and
a day, 30.Clampar, m., turmoil and com-
plaint ending in blows
("gleó i dtoiseach, ag
casaoid, annsin troid, bual-
adh"), 16.Clapsholus, m., twilight, dusk;
leis an gc , at dusk, 17.
(Distinguished by narrator
from coinfheasgar thus :
"níos goire don oidhche ná
'n coinfheasgar." Clapsholus
is from Lat. crepusculum and
by folk-etymology simulates
being compounded of clap-,
clumsy, and solus, light.
Cp.clap-phus, blubber-lipped
O'R., as an indication of the
existence of the first part).Chleachtuigheanns = chleachtas, rel.
3 S. pres. ind. of cleachtaim, I
practise, am accustomed to,
10 ; used by extension with
2 S. pron.Cleamhnas, m., match, be-
trothal, 36.Cleasaidhe, m., trickster, ex-
tremely clever person, 28; 30.Cleath, f., a wattle, stick; trí
chleath, three wattles, sing.
form used when numeral
aspirates, 17 ; dat. cleith, 17.Cliabhlach, m., chest, thorax,
19. (Perhaps a local form of
cliabhrach).Cliathán, m., side ; gen. -áin, 11.Cligean = tligean = teilgean,
m., (act of casting, hence)
act of condemning (in court);
bhur gc., (to) condemn you,Clochar, m., rattling in the
throat, 25. (In Muns.
glothar).Cluain, f., deceit, dissimula-
tion trick ; chuir C. an chluain
ar, C. tricked, 26. (Cp. Sg.
O., voc.)Cluas le n-éisteacht = cluas
le héisteacht, ear for hearing,
attentive ear ; chuir C. c. le
n-é., C. cocked his ear in
order to hear better, C.
listened attentively, 14 ;
coinnigh cluas le n-é., listen
attentively, lit. keep an
ear for hearing, 31. (A
wrong inference from le
n'ithe, le n'ól, for cluas le
héisteacht is the correct
thing, the idea being generic
and therefore without object.)Clúmhach, m., down ; gen. -aigh,
34.Cnap, m., a lump, heap, 12, 21.Cnapán, m., a lump, 12.


L. 47


Cnó, m., and f., nut ; pl.
cnoidhthe, 16.Cochan, m, straw ; gen. -ain, 15.Codladh, m, sleep ; gen.
codlata ; am codlata, the
time for sleep, 22 ; fuaidh
… a chodladh,… went to
sleep, … fell asleep, 22.Coileán, m., whelp ; pl., 13.Coimeád, m, keeping, preserv-
ing, watching, 13, 24 (the
proverb quoted in these two
passages conveys that those
who kept things safe were
cleverer than the cat who
was watching his opportunity
to steal, hence applied to a
danger that will successfully
be guarded against and
averted).Coiméid, 2 S., imptv., "take
care," 29. (Prob. belongs
to coiméadaim, I guard,
watch.)Coinfheasgar, m, twilight, 12.Cóinlíonadh = coimhlíonadh, m,
act of fulfilling, 30. (Also
"cónlíonadh" ("ag sean-
daoinibh"), "cónladh " ("ag
daoinibh óga "), but the latter
represents comhalladh (also in
Don.)).Coir, f., crime, accusation (i
n-aghaidh, against), 4.Coire, m, cauldron, large pot,
24.Coiscéim, f., footstep; c. ar ch.,
step after step, 4.Coisidheacht, f., walking, 3, 9 ;
gen. -a, 20.Colann, f., body, trunk, 27 ;
d'ísligh sé a ch., he bent down.
or stopped, 26.Colbha, m., outside (of a bed),
31.Com, m, waist, figure (of a
female) ; com cailce, lovely
figure, a beautiful slender
waist, nice and pretty figure,
l.Chomh, so ; le chomh géar agus
bhreathnuigh siad, through
their seeming so sharp, 10.Comhair, f., presence ; as c., in
front of, facing, before, 27,
29.Comhairle, f., advice, counsel,
25 ; ar a ch. féin, at his own
disposal, to do what he
liked with, 2 ; i gc., in
counsel, in consultation, 3,
24, 25 ; thainic an bheirt eile
suas ar ch. Ch., the other two
agreed to C.'s counsel, 3.Comhairlighim, I advise, counsel ;
3 S. pft. with direct obj. é
at 28, although dó is more
usual.Comallach, m, carcase, 23.Comhartha, m, mark ; pl -aí ;
na comharthaí, the marks, the
description by peculiarities,
4.Comhluadar (pron. cumhlódar,
Con.), m., company, society,
9.Comhnaidhe, f., rest, halt, 18.Chómh'n's = a chomhfhad is (agus),
lit. its equal length as = as
long as, whilst, l1.Compánach, m, companion, 27,
36.Congnamh, m., help, assistance,
26.Cónlaidh = comhla, f., leaf of a
door, the door itself, 8; gen.
-e, l1. (Properly an oblique
form.)Cor, m., turn ; (ar) chor ar
bith, at all, 4 ; stir ; a feat
or trick of wrestling ; a
trick, underhand trick ;
buailfidh siad cor orm-sa,
they will play a trick on me,
14 ; níor chuir C. cor ná
cleas dhae, C. did not display
any trick or feat = C. did
not stir from his posture,
etc., 20 (in this cor is
perhaps rather to be taken


L. 48


as = stir, but some thought
of "trick, feat" must have
induced the use of cleas) ;
cor pionnsaidheacht(a), a.
trick or turn (lunge, slash,
bout, etc.) of fencing, 26 ;
ná cuir cor ná cleas dhíot,
don't stir at all, don't make
a stir, 31.Cosaint, f., act of defending,
33 ; gen. -anta, 33.Cosamhlacht, f., likeness, re-
semblance ; mar tá sibh ag
dul i. gc. leis, for you re-
semble him, 6.Cosg, m., cheek, stop ; gan
cosg a dhul ar a bhéal,
without his mouth (narra-
tion) stopping, lit. without
a stop to go on his mouth
(cf. ní theachaidh sgíste orm
act, I never ceased from,
Don, for form of idiom) ;
dá dtéidheadh cosg air, if
he stopped, 11.Cos i n-áirde, gallop ; i n-a
gc. i n-á., at a gallop,
(they) galloping, 20.Cosnaim, I defend (ar, against);
2 pl. imptv., 9.Crádhuighim (cráidhim?), I afflict,
cause anguish to ; 3 S. pft.,Cráin mhór mhuice, a big sow,Craidhtighe, thin, poor, scraggy,
skinny, "no flesh " ("gan
mórán feola) ; comp. -tigh-
eacha, 32. (The -a- is short.)Craoiseach, f., a kind of spear
("cineál tsleighe "), 30 ; dat.
-igh, 30.Craos, 20., gullet, wide open
mouth, 15.Crathadh, m., act of shaking, 15.Crathadh láimhe, handshake, 9.Créafóg, f., clay, ground ; dat.,
5.Creapall, m., act of seizing,
capturing, 30. (See in
vocabs. to M. M. I. Bh.
Luim , L. na C, and É.
an Ch. Bh. The narrator's
explanation in the present
passage is "greim a bheith
agat air," "to be cap-
tured".)Créatúr, m., creature; wretched
person, 26.Críon, adj. as s.m., in an críon,
what (all that) is withered,
lit. the withered, 17.Críonna, shrewd, clever; comp.,Críonnacht, f., shrewdness,
cleverness ; gen. -a ; ag
dul 'un críonnachta, getting
shrewder, 2.Croch, f., gallows, 31, 36.Crochadh, m.,pot-hook,25. (Croch-
adh an phota (Arm. in song)).Crochaim, I hang ; fut. pass.
crochfaidhear, 23.Cróchar, m., bier, 36.Croidheamhail, hearty, 31.Cromaim, I bend ; cromaim
fúm, I bend down (cf.
suidhim fúm, I sit down) ;
chrom C. faoi, C. bent down,
13.Crotach, 3. (humped), meander-
ing. 3.Crú, m , gore, dried blood;
gen., 11.Crúca, m., a handful, 16.Crudh, m , a horseshoe ; pl.
cruidhthe, 5.Cruithneacht., f , wheat, 7.Chualaidh, 3 S. pft. of cluinim
(cloisim), I hear ; followed
by faoi = about ; nuair a ch.
C. faoi'n ór, when C. heard
about the gold, 25.Cuideachta, f., company ; i
gc., along with, with, 2.Cuidighim le, I help, assist ;
nach gcuideochaidh liom, the
will not help me, that will
be no benefit to me 14.


L. 49


Cuingir, f., a pair of horses
yoked, a team of two horses,
18.Cuir = cur, act of putting,
ete. ; 24 ; ag cuir as dó,
inconveniencing him, caus-
ing him discomfort, 25.Cúir-fhiacail, f., back-tooth ;
faoi n-a ch., sotto voce, in an
undertone, 22. (For cúil-
fhiacail ; cp. inntreacht (nar.)
for inntleacht).Cúiteamh, m , "assistance," 26.Cúl, m., back ; ar a gcúl,
behind them, 3 ; back-hair,
poll ; shlíoc sé a chúl, he did
(dressed) his hair, lit. he
smoothed his poll, 32.Cúláinín, m , little patch or
angle (of land) ("ar leithead
a' bhalla "), 27. (Asgall is a
synonym.)Cuma, indifferent, equal, the
same ; budh chuma i n-a
chodladh nó i n-a dhúiseacht
C., it didn't matter whether
C. was asleep or awake, 10.Cuma, f., way, manner ; goicé
an chuma oibre bhí faoi, in
what kind of manner he
was working, lit. what is the
manner of work which was
under him, 11.Cumhaidh, f., grief for one
beloved, 28.Cumailt, f., act of rubbing, 14.
(For cuimilt which has been
made broad).Cumaim, I shape, transform ;
3 S. pft., 32.Cumham = cumhang, narrow,
straight, 20, 25.Cumhartha, pretty, 36.Cumhlódar, local form of comh-
luadar, m., company,
society ; voc., -air, 20, 22,
28 ; i gcumhlódar-sibhse, a
corrupt way of saying in
bhur gcomhluadar-sa, in your
company, 20.Cumraidheacht' f., shape, form,Cúrsaidhe, pl., business, matter;
má's c. mar sin é, (if it is a
matter of that kind), "if
that's so." "if that's the
case," "if that's how it is,"Curtha, p.p , put ; c. ó n-a
chosaibh, walked, traversed, 21.Cur thar, to spend (of time) ;
tar éis iad sgathamh de'n
oidhche a chur tharstú le
seanchas, after they had spent
part of the night in talk, 28.Dabhach, m , vat, 10.Dhae = de, of it, 7, 14.Dalladh, m , (blinding); a
little more than what they
were able to eat through
fear that they would run
short ("beagáinín thar an
méid a bhí siad i n-an' a
chathamh le faitchios go dtioc-
fadh siad gann "), 10.Dallaim, I blind ; 3 S. cond., 3.Dall glic, (lit. clever blind
man), blind seer, blind
wizard, 18 ; gs., 28. (Usual
in Con. folktales.)Dall-intinneach,(blind-minded);
stupid, unintelligent, 5.Damh, m , an ox, 11; gen.
daimh, 11, 13.Dán, m., fate ; i ndán dam,
fated or destined for me,
31.Dhaobhtha = dhíobh, of or off them,
from them ; ag cur a
mbealaigh dh., walking their
way, 13.Dhaoinn = dhínn, of us ; 17.Daoradh, m., act of condemn-
ing ; mise bhur. nd. (pro-
perly mise do bhur nd.), I
to condemn you ; i leabaidh
mise bhur nd., instead of
condemning you, 8.


L. 50


Darna = dara, second (ord.
num.), 5 ; an d. dearbh-
ráthair budh mhó, the second
biggest brother, 10 ; an d.
d. ba shine, the second
eldest brother, 19.Dart, m., a clod ; dart a
bhualadh i n-aghaidh na gréine,
to be striking a sod against
the sun, 16.Dathamhlacht, f., handsomeness,
prettiness, beauty, 31.Dath na ríogh-ruaidhe, follg.
neg., "as much as the size
of the weather seedling on
the top of the heather "
(nar.), "pick," (ib.), "any-
thing at all at all" (ib.), 22.
(See under ríogh-ruadh in voc.
to É. an Ch. Bh. If the first
explanation noted here be
correct, one should expect
the expression to represent
something like dath 'na
fhrao' ruaidhe (anything as
heather of strength ?) rather
than what the recorder has
set down. The former
attempt to explain it must
at any rate be abandoned.)Dé, f., the breath of life ; gen.
déithe ; i ndeireadh na déithe,
"in (= at) the last gasp'"
25. (Cp. "tá an dé ann
go fóill, the life is there (in
him) still," nar. ; "dé=
living or life," ib. In olden
times dé, smoke, gen. diadh.
See É. an Ch. Bh., s.v.)Dheamhan = do dheamhan, to
demon = not, 12 ; dh. baoghal
ar bith orm, no fear whatever
of me doing so, 28.Déanamh, m., act of doing,
making ; d. dhúinn féin,
"to do for ourselves" = to
get on by our own efforts,
3 (Anglicism, but it can be
traced back to 1542 in
téana go subhach, be merry,
Borde's Intro. to Knowl.,. cp.
ag . déanamh go tíoghbhusach,
Cois Fhairrge, etc.)Deara in faoi deara ; thug
na comharsanaí faoi deara,
the neighbours noticed, 2 ;
thug sé f. d., he remarked,
noticed, 21.Dearbhtha (-a= -a, not -aí),
assured, certain ; go d.,
surely, certainly, indeed, 23.Dearbhuighim, I am sure, I
assure you, for d. dhuit ; 32.Dearcaim, I look; 3 pl. pft.
dhearc siad, 24.Deas-lámhach, handy, 21. (So-
lámhach is also in use ; bean
s., a handy woman.)Deasuighim, I come up, ap-
proach (le' to) ; 3 S. pft"Dé dearbh, doubt ; gan .d. d.
ar bith, without any doubt, 18,
28. (Cp. ní'l me ag d. d. ar
do chuid briathra, I am not
doubting your word, M.
M. I. Bh. Luimh., 17 (wrongly
spelt by recorder — it is
clearly pronounced as two
words) ; ní'l mé 'dé dearbh
ort, I am not doubting you
(nar.). Perhaps for déidhe
dearbh, a certain two things
= amphibology, hence doubt;
cp. doubt itself the chief
part of which goes back
ultimately to Lat. duo, two.
Dé dearbh cannot contain dé,
smoke, for that is fem.
and moreover gives little
congruity.)!Deifir, f., hurry (ar, on), 26.Deireannach, last, 7.Deoladh, m., tit-bit, toothsome
morsel, easeful lunch ; pl.
-aidhthe, 21.Dícheall, m., one's best or
"endeavour " ; prep. that
follows (ar) not used in
phrase-noun construction 25


L. 51


Dílleachtaidhe, m., orphan ; gpl.,
2.Díoghaltas, m., vengeance,
revenge ; gen. -ais, 1.Díreach, adj. as s.m., in an
díreach, what (all that) is
straight, lit. the straight, 17.Diúgaire, m., "beggar," 21.
(Perhaps "sponger " is
really more accurate. The
Don. stiocaire, stocaire,
"sponger," would seem to
be another form of the word
with prothetic s- (s — diugaire,
stiucaire). The Mayo form
seems to be connected with
diúgadh, act of draining
(goblets, etc.))Diuid, f., stump ; gen. in ó
bhun na diuide, from the
bottom of the stump, 16.Diúl, m., act of sucking (ar,
on), i.e. of a young beast
sucking the dam (mother), 7.
(Cp. ag tál ar, suckling her
young, used of the mother
yielding milk to them
(Muns.))Dho (pron. go.) =do, to ; also
de, of, 8.Dó-bheart, j., evil deed, foul
deed, treachery ; d. a
bhualadh ar an sgolóig, to
perpetrate foul treachery
upon the sgológ, l ; so 16 ;
not inflected in gen. at 2 :
ag innsint dóbhtha an dó-
bheart, telling them the foul
deed, because (l) dóbhtha in-
serted between destroys
government, (2) being ante-
cedent to a bhuail, it is,
according to another spoken
usage, left in nom.Dóbhtha = doibh, to them, 2, 3,
etc.Dócamhal, m., hardship, severe
toil, 3,Dóiche, likely ; is dóiche, it is
likely, I think, 20. (Also
in Don. ; dócha, Muns.)Dóichide (dóiche = dócha + de),
the more likely, 1.Dóigh, f., supposition ; ar
ndóigh (l) for dar ndóigh, by
supposition, "sure," indeed,
l.Dóigh, f., pain, gripe, 24 ;
gen. doighe, 24, 25 ; doigh
imleacáin, colic, 24. (In
this word -oigh is pron. -ei
(Mayo), -e (Gal.), -ig (Muns.))Dolaidh, f., harm, damage, 14.Domhain, deep, 27.Domhan, m., world, the earth
(as used astronomically,
etc.) ; gen. -ain ; ar thalamh
an domhain, on the land of
the earth (world) = in the
world, on earth, 30.Domblasach, "naughty," wick-
ed, 20.Domhnach, m., the Lord ;
'nDomhnach = i nDomhnach for
um nDomhnach (Muns.) or
dar nDomhnach, by the Lord,
indeed, I assure you, 36.Dona, (f.?), ill-luck, misfortune,
19 ; mo dhona 's mó dhóthain
dhom, "well, I assure you,
I declare I see so and so,"
lit. my misfortune and my
mischief to me, 19.Dorus iadhta, back-door, 13.Dóthain (in mo dhonas 's mo
dhóthain dhom) is a corruption
of dothairne, evil, mischief,
19. (See É. an Ch. Bh. s.v. dona.)Dranndal, m., mouth, jaws, 15.Draoidheacht, f., sorcery, magic ;
gen. -a, 30.Dréim, f., anything to do with,
dealings, contact (le, with),
9 ; a ghoil ag d. le, to have
anything to do with, to meddle
with, 31.


L. 52


Dubh-dhraoidheacht, f., deep or
intense sorcery ; gen. -a,, 30.
(No doubt one may explain
this as a derived use from
"black sorcery," but there
is the possibility that dubh
which is cognate with deep
retains, as a prefix, a more
primitive sense. Cp. dubh-
chodladh, deep sleep ; dubh-
dhruim, complete renuncia-
tion, cold shoulder; dubh-los-
gadh, complete conflagration;
dubh-námha, mortal enemy;
dubhrón (dubhbrón), bitter
sorrow ; dubh-shnámh, deep
swimming, diving under
water ; duibh-eagán, deep pit,
bottomless pit, etc.)Dhúin = do dhún, 3 S. pft., shut,
closed, 8, 23. (Cp. do ghaibh
(Muns.)= do ghabh, do. thoibh
(Muns.)= do thogh, etc.).Dúiseacht, act of awakening,
33 ; state of being awake
i n-a dh., (he) awake, 10 ;
i n-a nd., (they) awake, 33.
(Dúsgadh (Or.) ; apparently
not used in Don. where
musgailte is the usual thing.)Dúisighim, tr. and intr., I
awaken ; 3 S. pft., 14, 31,
both intr. ; 2 S. fut. anal.,
33, tr.Dúithche, f., nativity, state of
being native ; tír dhúithche,
native land, 3.Duithe (dhuithe, dhuith'), to her,
to it, 22, ete.Dúnmharbhadh, m, murder ; i
dtaobh an d. a tugadh orthú,
about the murder that was
perpetrated on them, 16, d.
not being inflected in gen.,
as it is antecedent to the
verb, this being colloquial
usage.Eadh, it ; so ; used only in
answer to a question having
an emphasised noun next
to the interrog. part. ; an
capall glas a bhí ann, is it a
grey horse that was there ?
budh eadh, it was = yes, 4.Éad, m., envy, jealousy ; bhí
éad air' he was jealous,
26.Éagaim, I die ; 3 S. pft., 2.Éagcóir, f., injustice, wrong,
(ar, on) ; gen. éagcóra, 3.Éirigheann liom, I succeed,
get on successfully ; d'éirigh
an saoghal go maith leobhtha,
the world (or life) succeeded
well with them = they suc-
ceeded well in the world
or in life), 2 ; nach n-éireoch-
aidh leis, that he won't suc-
ceed in it, 30 ; má éirigh-
eann leis, if he does succeed,
30.Éirighim, I rise ; I become
(with adj. or advl. exprn.) ;
d'éirigh sé ar buile, he
became enraged, 4.Éisteacht, f., hearing, 7.Én-sine, any teat, 7.Én-tigh (dat. of én-teach, i e.
én-= aon +teach), in .i n-én-
tigh le, residing. in one or the
same house with, l.Eolas, m., knowledge ; know-
ledge of the way, direction,
guidance ; gen., 13.Eagnaidhe, wise, shrewd, 5, 9.Ealadhain, f., "tricks," busi-
ness, matter, 34.Easbhaidh, f., want ; loss ; e.
a mhná, his wife's loss (=
death), 2 ; e. bídh, want of
food, 3.Éasgaidh' cheery, perky, blithe,
31.Eicínt = éigin, some, a certain,
1; rud eicínt, something,
2, 4, etc. ; duine eicínt,
somebody, 12, 24.Éigin = éigean, necessary ; b'é.
dóbhtha, they had to, 3.


L. 53


Eireasaidh = uireasbhaidh, f.,
want, lack ; a dh'e. bainne
= d'uireasbhaidh bainne, for
want of milk, 7.Éirghe gréine, sunrise, 10.Éiric, f., (orig. wergild, price
of blood) ; satisfaction re-
compense; i n-é., in recom-
pense for, 3.Fabhairt, f., whettening, sharp-
ening ; go gcuirfidh sé f. in
bhur gcluais (= "go mbain-
feadh sé sásamh asaibh "),
lit. that he would put
whettening in your ear
(= ears)= (with rachaidh mise
i mbannaíbh preceding it)
"I'll bring you to your
betters, and then I'll get
satisfaction," 4.Facas, perf. pass. indep. and
dep., was seen ; used as adj.
in is phrase : b'fh. dó, it
appeared to him, 31.Fad, m., length ; ar an bhfad
sin, during that length of
time, "during that," 10,
32, 34 ; ar ar bhfad, at full
length (1 pl , lit. on our
length), 18 ; ar fhad na
sráide, along the street, 21;
a fhad 's tá (a fhad is or
agus atá), as long as, whilst,
30 ; fad do righe, the length
of your wrist= as far as your
wrist could stretch it (i.e.
drive it still holding it), 30 ;
sín ar d'fhad, lie at (your)
full length, 31.Fada, long ; b'fhada ó badh
chóir dhom sin a dhéanamh, I
should have done so long
ago, 34.Fad-cheannach, shrewd, wise, 35 ;
sup., 6.Fadódh, m., act of building up
a fire, "putting down " or
setting a fire, 24. (Fadódh
is apparently now, in Mayo
at least, a synonym of cur
síos, as applied to a fire
(also used of putting things
on a fire to cook). "Faduigh
an teinidh," however, =
"kindle (light) the fire "
still in Mayo, showing older
sense of fadódh, act of
kindling.)Fad-roighin, long and slow,
tedious or annoying in the
length of time, 11.Fagháil, f., act of getting, find-
ing ; fh. as, "get out of the
case," 4 ; gen. -ála ; i n-an'
a f., able to get it, 30.Faill, f., opportunity, chance ;
gen. -e ; ag breith faille le,
seeking an opportunity to,
1 (a synonym of this is ag
gabháil baoghail ar, chiefly
Scottish) ; faill chainte bheith
agam libh, to have a chance
(opportunity) of talking to
you, 6 ; so faill chainte a
bheith againn leis, 8 ; f.
chainte leis, 18 ; faill eaglach,
"a moment to repent,"
(lit. fear chance), 29.Faillighe, f., delay ; ní tráth
dh'á fh. é, it is no time to
delay about it, 9 ; nár
thráth dh'á fh. é, that it was no
time to delay about it, that
they had no time to delay
(or no time to lose), 14 ;
mar nach tráth d'á fh. é,
as it is no time for delay, 18 ;
níor thráth dh'a fh. dhó é, it
was no time for him to delay
about it, 24 ; so 29.Faitchíos, m., fear ; tá f.
m'anma orm, I am afraid
for my life, 27.Fáinne, m , a ring ; agus com
cailce aicí a rithfeadh thrí
fháinne óir, she having a
beautiful white waist that
would run (= go) through
a ring of gold, 1, an hyper-


L. 54


bolical expression that is
wide-spread amongst the
folk, cp. the following line
from an Armagh song : go
dtainic sí chugam an fhaoil-
eann álainn thríd a fáinne
go rachadh a com, until she
came to me the beautiful
damsel through whose ring
her waist would go.Fáinneachan = fáinniughadh, m.,
dawning, dawn ; f. an lae,
the dawning (or dawn) of
day, 22. (This form seems
to show that the L. C.
form of the word may be
fáinniughadh rather than fáin-
neadh. See fáinneadh, vocab.
to É. an Ch. Bh.)Fáir, f., an answer to a shout,
16. (Also in use as a v.n.:
ag fáir air, answering him
with a shout.)Fairim, I watch ; imptv. 2 S.
anal. emph. fair thusa, 26.Fáirnis, inquiry, tidings,
account, 35 ; same form as .
gen., 8 ; followed by i n-a
thaobh = about it, 8.Fairsing, wide, extensive ;
abundant, plenteous ; adv.,
2.Faisnéis, f., tidings, informa-
tion, 35.Fál, m., fold, field ("páirc"),
pound ; gen. fáil, 7.Falach (= folach), m., a covering,
23 ; hiding ; chuir … i
bhf., hid, 23.Fallsóir, m., lazy person ;
níor bh'fh. é, he was no lazy
person, he acted energeti-
cally, 2 ; so níor bh'fh. C., 15.Famainne, m. (?), a blade of
grass ; pl. -í, 3.Fanacht, act of remaining, 8.Fánaidh, f., slope ; le f. an
chnuic, down the hill, 12.Fanaim, I remain ; d'fhan sé
faoi, he remained (residing),
1; d'fhan an lánamhain nua-
phósta fúbhtha, the newly-
wedded pair remained in
residence, 2.Faobhrach, eager, ravenous ; adv.,
23.Faochadh, m , act of scalding
(dead meat), 23. ("Scalding
with casting hot water,"
nar.)Faoi, under ; down into ; into,
against ; faoi thalamh, against
the ground, 23.Faoi, under him, it ; faoi seo,
by this time, 11, 14, 21.Faraor, alas, 25.Fárdorus, m., lintel ; gan an
rún a leigint leis an bhf.,
not to reveal the secret
(even) to the lintel (of the
door), 28.Fasaidheacht, f., act of grazing
("ag ithe féir"), 3, 5.Fásgaidhtheithe, supreme physical
efforts of walking, running,
ete. ; i mbárr na bhf., at
top speed, at supreme effort
of speed, 16. (The present
spelling best represents the
sound. See fásgaidhthe, voc,
to M. M. I. Bh. Luim.)Fastódh, m., grip, fastening ; i
bhf., fixed or gripped in, 13.Fastuighim, I seize ; 3 S. pft.,
27.Feabhsughadh, m., act of improv-
ing, 2.Feádhnach (for feadhnach), m.,
regiment ; f. saighdiúr, a
regiment of soldiers, 28.
(Feádhnach in Con., as one
finds also there ádhbhar,
ádhmad, ádhlacadh, ádhradh,
etc. for adhbhar, adhmad,
adhlacadh, adhradh, etc.)Fead-rúsgadh, "bualadh
bréige," pretended beating
or striking of one another
17. (From fead, whistle +
rúsgadh ?)


L. 55


Fear, m., man ; owner ; f. an
chapaill, the owner of the
horse, 4.Féar, m., grass ; gen. féir ; ag
cur féir agus uisge ó n-a
gcosaibh, putting grass and
water from their feet (in the
action of walking fast)=
walking as fast as possible,
3 ; níor fhás mórán féir
faoi n-a chosaibh, not much
grass grew under his feet =
he made as much haste as
possible, 34.Féarach, m., grazing, grazing
money ; go n-íocfaidh mé an
f. dh'á bhárr, "that I'll pay
for it," that I'll be requited
for it, 28.Féar gortach, "hungry grass,"
a kind of grass said to grow
on the mountain sides and
bogs and cause entire weak-
ness in those who walk over
it, hence applied to a
famished condition from
hunger considered to be a
kind of disease (ar, on), 20.
(In Co. Gal. (Cois Fhairrge)
sliabh gortach, in Co. Don.
fear gortach, famished man,
as it were. The Mayo and
Don. forms are from the
same original, which sliabh
gortach seems to show must
be féar gortach. Acc. to
nar. this = "cineál garla
(galair)-gráinne coirce a
leigheas.")Feicim, I see, used in all re-
lations, 1 S. ind. dep. and
indep. and 1 S. imptv. in
Con. ; hence also rel. fut.
fheicfeas instead of do-
chífeas ; 28.Fiadhnaise, f., presence ; i
bhf., in front of, before, 22 ;
i n-a bhf., before them, in
front of them (on the table),
6. (The word becomes
iadhnaise in 'na hiadhnaise,
before her, 'n-ar n-iadhnaise,
before us,. see vocab. to E-.
an Ch. Bh. .)Fionnadh, m , hair, esp. of an
animal (beast, etc.), 5.Fionna feanna, a jot, anything,
7. (See voc. to Éan an
Ch. Bh., s.v.)Fionnsgaradh, m., a local
corruption of fianchosgar, a
slaughter of game in hunt-
ing made by the Fiann, 16.
(See my note on the Muns.
form fionnachosgairt in Gad.,
II., 98, &1. The narrator
gives a long explanation as
follows : "An lá ghabhfá
amach a' fiadhach, ní rabh ach'
an méid sin agat in
d'intinn, agus nuair a
thoiseochthá a' fiadhach agus
a' fionnsgaradh, bí tú le
cointhín, garrfhiach, sionnach
agus rudaí mar sin a
mharbhadh, a' leanmhaint ar
thóir gach ní a chasfaidhe
leat.")Fíor, true ; má b'fhíor dó
fhéin, if we are to believe him,
as he thought, lit., if it was
true for himself, 14. 24
(rather loosely translated
in this occurrence as = "by
the way ").Fíorchuisle na fola= "cuisle
mór na fola," "an cuisle
is mó atá ag imtheacht ón
gcroidhe," 19.Fíor-ghlinnte, "elements," fir-
maments,. go ndeachaidh
siad ins na fíor-ghlinnte,
that they went into the
elements or firmaments. i.e.
that all further sight or
news of them was lost, 20.
(Fíor-ghlinnte ((feirí-glinnte,
Co. Gal-) represents fior-
maimeinte contaminated
with glinnte, firmaments.)


L. 56


Fíor-mheabhair, f., true (real,
undoubted) planning (in-
genuity, ingenious thought
beforehand) ; f. ghlan inn-
tinn chinn, real headwork, 5.Flaitheas, m., heaven, 12.Flainnín, m., flannel, 24.
(Flainnín (plainín), Muns.)Fhobair (fh- = h), had like, came
near, it almost happened;
fh. nár chaill (properly do
fhobair go gcailleadh,) had
like to lose, came near losing,
7, 25.Foighdeamhail, patient ; adv., 7.Foghnamh, m., service, use ; ar
f, serviceable, useful, 2.Foighdeamhail, patient ; adv.,
30.Foilint (= fulaing), f., act of
suffering, 30.Fóill fóill, "wait, wait! stop,
stop! ho ho! " 34.Fóirighthin, f., relief, succour,
26, 32.Fóirim, I relieve (do, but
properly ar) ; 1 S. pft.
anal., 33 ; it would seem
that in our passage ar
fhóir mé dhóbhtha (properly=
"whom I suited ") fóirim
has taken, through lin-
guistic confusion, the regi-
men of the "suit " sense
instead of the ar of fóirim
ar, I relieve, (fóirim do is
dialectic for oirim do).Foisgeacht, f., nearness ; i bhf.
cainte dobhtha, near enough
to speak with them, 3 ; i
bhf. dó nó trí de mhílte do,
within two or three miles
of, 18.Fortún, m., fortune, luck, 18.Fo(th)ragain, f., (?), act of stup-
ing; 'ghá fh., stuping him
(nar.), 25. (The -th- is silent.
Here we have evidently
a local form of fothragadh,
O. Ir. fothracud, "bathing"
See also forgan (foragan)
m vocab. to É. an Ch. Bh.,
which seems a specialized
use of the word, perhaps
confounded with Mid. Ir.
forthain, esp. in sense.)Fraoitheadh, m., act of baking,
10. (The nar. compares
fraochtán, "pan.")Fuadar, m., "speed" (fá,
under) ; leis an bhf. a bhí
fúithe, through her speed,
14 ; ar an f. a bhí fúithe,
about the speed at which
she was going, 15, in which
the noun is not eclipsed or
aspirated, because it is ante-
cedent to the verb, this being
the colloquial usage.Fuagháil, f., act of sewing, 21.Fuagradh = fuagra, m., a
proclamation ; f. a chur
amach, to make proclama-
tion, 25.Fuasgluighim, I solve ; rel. fut.,
11.Fúbhtha (fúfa) = fútha, under
them, 1; dhearc siad fúbhtha,
they looked below or beneath,
24.Fud, old dat. of fad, m.,
length ; ar fud, throughout;
ar fud na bhfud = "gan
cnaig a bhualadh gan focal
a rádh," "without cither
knocking or making any
remark," 21 (a more literal
use of the expression will
be found in É. an Ch. Bh.,
s.v. fud) — here it is used of
entering a house and con-
sequently the sense becomes
greatly modified, though the
connection is not easily
traced.Fuil, f., blood ; gen. fola ; ag
cur fola mar mart, bleeding
like a beef (fattened cow),
29 (cp. fuil mhairt applied to
excessive bleeding in Kerry).


L. 57


Fuinte, very firm, very stroug
(of a grip), 32. (Cp. cuir
fuineadh ins a' rópa sin,
make that rope strong ;
= "géardas is láidreacht,"
"strength," nar.)Fuineadóir, m., kneader (of
bread), "baker," 10 ; gen.
-ora, 10. (Used as puristic
equivalent of báicéir, but not
quite the same in sense.)Fuinim, I knead (dough, etc.) ;
3 S. pft" 10 ; 2 S. imptv., 12.Fuinneóg, f., window ; dat., 26.Fuint, f., act of kneading. 10.Fúithe, under her, 14. (This is
the form in N. Mayo, not
fúithí.)Furán, m., act of accosting ;
mar nár chuir sí f. ar bith air,
as she didn't accost him, 34.Furust = Furus, easy ; 5, 18.Gabhailt ar, act of beating (a
person or thing), 17, 18.Gabhfaidh (regularized form)=
geobhaidh, will go ; 30.Gabhfadh (regularized form) =
geobhadh 3 S. cond., would go,
31, 32.Ghabhfas (regularized form) =
gheobhas, fut. rel. ,will go, 25, 33.Gadaidhe, m., thief, 25 ; pl.
-dhthe 28Gag, indec., "cipín leis an
mbéal a choinneáil fos-
gailtí," "a little stick to
keep the mouth open,"
"cipín a théidheanns tras-
naidh," "a little stick that goes
across (the opened mouth),
23. (This words seems to
have some relation to the
Eng. gag, but it will be seen
that the senses are rather
opposed. It is perhaps.
a borrowing of gag differently
applied.)Gáirim, I shout; 3 S. pft., 16, l1,
29.Gaisgeamhlacht, f., bravery, in-
trepidity ; gen. -a, 36.Gaisgidheach, m., champion,
hero, 30.Gamhain, m., a calf ; pl. as
gpl. gamhna, 7.Gan fhios, an amalgamation into
one word of gan fhios, with-
out knowledge ; it is used
as a noun in Connacht ; i
nganfhios do, unknown to ;
i ng. do éinne, none being
aware of it, 27. (In Muns.
a ganfhios do, in Don. a
gainnfhios dó, in Or. go
niosd, cois n-fhios.)Gaolmhar, related ; g. aige,
related to him, 6 ; comp.
and sup. -aire ; gur gaol-
mhaire mo mháthair dhom ná
m' athair, that my mother
is more nearly related to me
than my father, 11.Gar, near ; comp. and sup.
goire ; sup. is goire, 8 ;
also at 11, see goire.Gárthaighil, f., act of calling,
shouting, (ar, for), 26.Geall, m., pledge ; mar
ngeall ar (mar gheall or
ghioll ar, Muns.), because of,
24 ; bíodh geall, lit. let there
be a bet, be assured = I am
positive, 27.Géar, sharp ; quick, immediate
(see tiugh), 8.Gearr, short, soon ; i ngearr,
short, a short while, 9, 11;
is g. go, soon 28 ; badh g. go.
soon (in cond.), 30 ; is
gearr do shaoghal, your life
will be short (fut., because
following fut. verb), 33.Gearradh, m., act of cutting ;
act of biting ; gan g ,
unbitten, 5.Gearramansaidheacht, f., "An-
drew Martin's cutting about,"
nonsensical capers (faoi, un-
der), 11, 19.


L. 58


Geineamhaint, f., birth ; i n-a
gh., ordained or allotted for
him at his birth ("i dtús
a bhreithe "), 19 ; i ng. an
fhir seo, ordained or allotted
(fated) for this man from
birth, 19.Gheobhfas = gheobhas, rel. fut. of
(do-) gheibhim, I get ; 26.Giorrachan = giorrughadh, m., act
of shortening, 3.Glac, f., palm of hand as grasp-
ing thing ; gen. glaice ; i
gcúl a nglaice aca, grasped
in their hand, lit. in the
back of their grasping palm,
33.Glan díreach, quite straight, 9,
17. (Synonyms : caol
díreach (Don.), lom díreach
(Muns., Don ) ; stronger
still are go ceart caol
díreach and go ceart lom
díreach (Don.))Glan-mheabhair, f., clear memory
or remembrance (rote) ; i
ngl., by rote, off by heart,
31.Glas, (of a horse) grey, 3, 4.Glas-chumham = glas-chumhang,
very narrow, 3.Gléas, m., means, contrivance ;
g. báis, contrivance for caus-
ing death, death-trap, 26.Gliocaidhe, m., clever man, seer,
wizard, 18, 30, 34, 35.Gliocghail, f., "cunningness "
(cunning), "cuteness," 34.Glonn, m., nausea (i n-aghaidh,
against), 6.Glonnmhar, nauseating, caus-
ing nausea, 6.Gnaithe, f., business, work, 7.Gnaoidheamhail, of good count-
enance (gnaoi), beautiful,
good-looking, pretty, 1.Ghníodh (properly níodh in the
modern dialectic period, for
the E. Mod. is do níodh), 3 S.
impft. of (do-)ním, I do; 12.Ghníonn (see ghníodh), for níonn,
short for níonn tú = ní tú,
2 S. pres. indic. indep. of
(do-)ním, I do, 31.Gnúsacht, f., grunt ; chuir sí g.
aisti, she gave vent to a
grunt, she grunted, 21, 22,
23. (Pron. grúsacht.)God, what ; god chuige, why,
12, 22 ; god as, why, 35.Go dtí, until ; níor bhainis go
dtí í, it wasn't a wedding
until it = there never was a
wedding equal to it in
previous times, 36.Goicé = goidé, what, or. cá,
where ; goicé ar thug sé a
aghaidh = cá dtug sé a aghaidh,
where he faced for = where
he went on his journey, 2 ;
g. an rath, what (is the)
treatment, 4 ; g. an t-ádhbhar,
why, 6 ; goicé ar tóigeadh
ná goicé thóig, how was
reared ("raised") or what
reared ("raised"), 7 ; g.
an tslighe bheathadh, what
livelihood, 10 ; = where, 27 ;
= who (cia) ; goicé mé
fhéin, who I am, 32.Goil = dul, m , act of going,
24, 32 ; ghoil 'un cinn, (to)
go ahead, proceed, 12 ; ag
goil thar, going past, 26.Goire, f., nearness ; dhá gh.
duit, no matter how near
to you is, 11.Goire, comp. and sup. of gar,
near, short ; is goire ná sin
do léinidh, your shirt is
nearer than that, 11; is
goire dhuit, nearer to you is,
11 ; an béalach is goire, the
shortest (nearest) way, 8.Goirm sgoilb (perhaps for
gairm sgoile), a proclama-
tion; g. s. a chur amach, to make
proclamation, to proclaim
or promulgate, 30, 31, 34.
(See É. an Ch. Bh. s.v. sgolb).


L. 59


Gol = gabhail in ag g. anonn
's anall, moving backwards
and forwards (up and down,
hither and thither, etc.), 27.Gol = dhul, act of going; ag
gol ó laige go laige, getting
weaker and weaker, 29.Grádh, m., love; mo ghrádh sibh,
(ye are my love), how
pleased I am with you, 4.Grádheil (grá-eil), f. (?), hurry;
má tá g. ort, if you are in a
hurry, 21. (Cp. cá bhfuil do
gh. indiú, where is your
hurry to-day, where are
you off to in such a hurry?
"Baineann grádheil le
obair," "grádheil appertains
to work," nar.; hence it is
the equivalent of Uls.
prádhainn, práidhinn, esp. as
used in Co. Don.)Greadadh, m., "lashings," i.e.
"any amount," plenty,
abundance; g. feola, "lash-
ings" of meat, 10. (This
word seems the origin of
the Hibernicism "lashings"
= plenty, for greadadh has
the concrete sense of "a
lashing.")Greanntaidheacht, f., act of
"funning," making fun; ag
g. le chéile = "ag déanamh
grinn leobhtha féin, making
fun with themselves (= one
another)," "cracking a joke
together," 3.Gréasaidhe, m., a shoe-maker,
22; g. bróg árd, a boot-
maker, 6.Greim, m., grip; rug sí ar
ghreim chúil chinn air, she
seized him by (with) a grip
of the back of the head, she
gripped him by the back of
the head, 15.Grísdín, m., a small piece of
the lungs or liver of a car-
case, etc., 24; pl., 23.
(Grísdíní = "greimeanna
beaga de na sgamógaí ná
de na haedheadha," nar.)Guais, f., danger, 21.Hú ná há, hoo or hah, any
sound of utterance, 7, 34.
(Cp. the pl. form in ag cur
na húannaí agus na háannaí
ann (Don.), probably under-
stood wrongly by me in S. Ch.
tS, p. 126.)Hubhradh (from do hubhradh),
was said, 32, due to the
wrong inference d'ubhairt
(= dubhairt).Iarracht, f., attempt, effort; A
thug i. ar, who made an
attempt (effort) to get it,
30.Icínteacht = éigin, some; am
i., some time, at a particular
time, 5; fear i., some man,
11.Imleacán, m., navel; gen.
-áin; doigh imleacáin, colic,
24.Imtheacht, m., act of going or
departing, 3.Imthighim, I depart, go, leave
(ó of person, as of thing =
from); d'imthigh sé as an
tír, he left the country.Imthighthe, gone disappeared, 28.Intinn, f., mind, intention;
mar bhí sé i n-a i., for it was
in his mind = for he knew,
1; i. chinn, mind of head
= "cleverness of mind";
'léir i. chinn, "with clever-
ness of mind," 16; ag rith
thrí n-a i., running through
his mind, 26.Inntreachta = inntleachta, gen.
of inntleacht, f., cunning,
ingenuity, 36.íoc, m., act of paying (le, to;
ar shon, for), 21.


L. 60


Íognó (= iargnó), m , "great
pain or annoyance," 11.Ionnsuighe, m , attack, act of
attacking ; le n-a n-i., to
attack them, 14.Ionnsuighim, I attack, set at ;
3 S. pft., 15 ; d'ionnsuigh
siad an biadh, they began
to eat the food, 23.Iosgad, m., ham, shank ; pl.
-aí, 20 (as gen.).Ísleán, m., a hollow, low-
lying place ; gpl., 3.Íslighim, lower ; 3 S. pft , 26.Ísliughadh, m., act of lowering ;
ag í. na n-ísleán, going
down into the hollows, 3.Iúnnfairt, f., act of wallowing,
5. (Keating's (Atk.) spelling
is únfairt. The fact of
Mayo having long ú con-
firms it.)Ladhar, m, a fork, a place
where streams or roads
branch off from one another ;
l. bóithrí, a fork of roads,
cross-roads, 20.Ladhraicín, m., little finger,
29, 35. (This should pro-
perly convey "the space
between the little finger
and the third finger," but
it is clear that lúidín,
luidicín, laghdaicín have been
mixed up with ladhar.)Lafairt, f., great and oppres-
sive thirst ("tart thar
bárr "), 3. (Probably to be
identified with Muns. lathairt
(1) a great deal, (2) ale, etc.)Laige, f., weakness, 29.Láithreach, "presently " (now,
at this moment), "ar a'
móiméid," 34.Lámh, f., a hand; thug siad Lámh
i n-a dtimcheall, they suc-
coured them, lit. they gave
(put) an arm around them,
the idea being taken from
the physical action of
succouring by putting one's
arm around another and
raising him from the ground
when lying there faint from
hunger or weariness, 2.Lánamhain, f., married couple,
24. (The oblique form is
used for both nom. and dat.
No distinction of form be-
tween nom. and dat. exists
in Leath Chuinn. The
proper nom. lánamha still
survives in Leath Mogha.)Lán-chead, m , full leave or
permission ; tá a lán-chead
agat, you have full leave to,
4.Lán-dícheall, m., full best, very
best ; ar a l , at their very
best, 22.Lár, m., ground, floor ; faoi
lár = "marbh, bristí," done
for, finished, broken. 33.Lárm, f., great quantity, "a
terrible lot" ; lárm mhór
uisge, a great quantity of
water, 23. (Cp. lárm mhór
airgid, "a terrible lot of
money " ; is iongantach an
lárm fearthainne chaith ná
chuir sé aréir, it rained an
awful lot last night. It is
evidently another form of
the Aran lear in lear mór
daoine, a great lot of people,
even although the gender
is different. The local ex-
planation "a terrible lot"
may suggest that the form
lárm is due to the influence
of Eng. alarm ; cp. also
Ger. Lärm, noise, tumult,
The connection may be in
such a sense as "a tumult-
uous assembly " ; otherwise
lear mór may have found
its way northward and been
mistaken by those who


L. 61


adopted it for Lárm mhór,
through imperfect hearing
of a strange word.)Lasg, f., whip, lash, 14 ; thug
sé an l. dóbhtha, he lashed or
whipped them, 20.Lasgadh, m , act of whipping
or lashing, 14.Lasgadh, m , act of welting a
shoc, "putting on the
welt," 21, 22, 29. (Perhaps
a derived sense of the pre-
ceding).Láthair, f., presence, present
time ; faoi l , at present,
30.Le, with ; used to denote
motion of present time ;
agus a bhaile léithí, and off
she goes home, 15 ; agus a
bhaile leobhtha, and off they
go home, 25 ; amach leobhtha,
off they go, 26 ; isteach le
mo ghréasaidhe, in goes my
(brave) tailor, 26 ; suas le
C. ar an bhfuinneoig, up
goes C. on the window, 26 ;
isteach leis, in he goes, 27 ;
amach leis, out he goes, 27 ;
as go bráth leis, off he goes,
27.Le, asp. = tré, through ; le
mhéad, through ("with ")
the greatness, 3, 24, 29, 33.
(Cp. lé theinidh (Don.) = tré
theinidh, on fire.)Leabaidh, f., bed ; i l., instead
of, 8, 29 ; i n-a l. sin,
instead of that, 15, followed
by 'se an caoi a rabh sé
in correlation (= i n-ionad
… is amhlaidh bhí, Muns. ; i
n-áit … 'sé an rud a bhí,
Don ) ; i n-al. sin is followed
by plain neg. ní raibh sé,
etc., 26 ; i l. … 'sé an
chaoi ar ghlac sé, 29 ; i n-a l.
sin … fuair sé, 36 ; i l.
mise bhur ndaoradh 'sé an
chaoi a dtiubharfaidh mé
lóistín mo thighe dhaoibh ar
feadh bliadhna, instead of
condemning you I'll lodge
you in my house for a year, 8.Leagaint, f., act of laying
down ; bonn a l. le bóthar,
to lay sole down to road=
to walk, 18 ; ag l. amach,
laying out = making appear,
pretending, 26.Leagan, m , knocking down,
falling ; blink, twinkle ; ar
l. do shúl, in a twinkling of
your eyes, 27, 31. (Con.
form of leagadh.)Leannán sídhe, fairy lover,
Egeria, instructress of one
guarded by her, 32. (Often
= fairy woman who inspires
the poet.)Leas-mhéire, m , vice-mayor,
25. (The narrator states
that leas-mhéire is the very
word that. was used in the .
passage by the old man from
whom he learnt the story.
I have thought it best to
mention this, the suspicion
having naturally occurred
to me that the use of leas-
mhéire and árd-mhéire were
due to the leas-uachtarán
and uachtarán of the Árd-
chraobh of which the narrator
is a member.)Leathar, m., leather, 21.Leath a sáith, half of their
sufficiency, half enough for.
them, 22. (Sáith not in-
fleeted, a peculiarity found
also elsewhere in L. C., as
for instance in Oriel, in
which léath a sáith and a
léath-sáith, their half suffici-
ency (s not aspirated because
of transference of incidence
of a ?), are found alternating.
To the alternation may be
due the anomaly in the
former.)


L. 62


Leathchumaidh, f., unfairness in
distribution (ar, on = to his
own advantage ; cp. an fad
atá ag líne ar líne eile,
Céim., II., C. O N.) ; go
ndéanfadh sé L. air, that he
would act unfairly in dis-
tribution, 26. (In use also
in S. Con. and Muns. The
Uls. word leithcheal, partiality
or unfairness in issuing in-
vitations, is used in the very
same construction (l. do
dhéanamh ar).)Leathnughadh, m., act of spread-
ing out, flattering, 12.Leath-shúil, f., one eye ; ar l.,
having only one cé, 3 ;
gen., 5. (Leath- = one of a
pair.)Leigeann for leigeann tú in ná
má leigeann, or if you do
(i.e. do reveal it), 28.Leigim de (do), I stop or cease
from ; 2 S. -imptv., 12.Leigint, f., act of letting, allow-
ing ; a l. 'un báis, to let
them die, 2 ; gan an rún a
l. leis, not to reveal the
secret to, 28.'Léir = do réir, according to ;
'léir intinn chinn, in mind
or intellect, 1; 'léir mar =
do réir mar, according as, 4,
28 ; 'léir cuma na smailce,
according to the shape of the
bite, 5 ; 'léir sin = dá réir
sin, according to that,
accordingly, 5 ; 'léir gaoil,
in relationship, 11; 'léir
feasa, in knowledge, 18.'Léis = d'éis or thar éis, after ;
4, 6, 7, etc. (Cp. 'léir = do
réir, lé theinidh = tré theinidh).Leitheachaí, pl , "wits," facul-
ties, senses, 62. (Cp. L.
na C , s.v.)Leithide = leithéid, f., like.
such ; do l., the like of you,
such as you, 10 ; pl. -dí (as
gpl.) ; búr leithidí, such as
you, men like you, 10 ; i
n-a leithide seo dhe (pron.
go) mhuilionn, in such and
such a mill, 25 ; so 31; a l.
dhe imtheacht, such going, 32.Leith-mhíle, m., half-a-mile, 3.Leobhtha = leó, with them ; 2,
etc.; ar l. an corp, to whom
the body belongs, 28.Linn, f., time, simultaneous
time ; le linn an tráthnóna,
at the time of evening, 29.Líob, f., strip, piece; pl.
líobacha, 24.Liobar, a corruption of leabhar,
book (bíobla, bible) ; gen.
-air ; dar brígh an liobair
(= dar brígh an leabhair),
"by-the-bye," 14, 22.Lomaim orm, I set to at, I fall
to, begin; lom siad ortha,
they fell to, began to, 22.
(This seems the Mayo
equivalent of the Muns.
cromaim orm, do chromadar
ortha. There is a rough
agreement in general sound
which makes one suspect a
common origin.)Lom-dhearg, f., "the height,"
the very acme, the very
worst (lit. bare-red, or rather
lom- and dearg are both
employed in their very
common use as intensives) ;
tá l. mí-ádha orm-sa, I am
suffering (or to suffer) the
very acme of ill-luck, 20.
(Cp. dom lom — dheirg
aindeóna (ingeóna), entirely
against my wishes (Mid-
Cork)).Lorg, m., track, trace, 23 ;
ar lorg, on the track of,
after one following one's
traces, 3 ; site, 7.Luaithreamhán, m., ashes, 32.Luasg, m., a spring (of an
implement, etc.), 13.


L. 63


Lúbarnghail, f., act of limping,
5. (A- sense not given in
Dicts.)Lucht, m., cargo, ship's load ;
ná lucht luinge d'á chineál-
san, than a ship's load of
his kind, 27.Luighe gréine, sunset, 10.Lúthmhar, nimble, active ; adv.
in chomh l. le, as nimbly
as, 3.Má, if ; though ; acht má
d'fhan, but thought he did
(remain), 1; is má tá fhéin,
and though he is, and yet,
27.Machaire, m., plain, field, 31,
etc.Mac-chliamhain, m., son-in-law,
36.Magh, f., plain, field ; dat.
muigh ; i muigh an chatha, in the
battle-field, 30.Magadh, m., act of mocking
(fá, under), 28 ; gen. aidh,
25, 29.Mailidheacha, pl. of malaidh, f.,
eyebrow ; 10, 26. (The
final -a is not pron. -aí in
this.)Manntach, gap-toothed, 3, 5.Maol-gháiridhe, act of smiling,
6, 27, 35.Mar = muna, unless, if not, 17.Marbh, m., stop, stay, 18.Marcshluagh, m., cavalcade, 16.Mar déarfá, as you would
say = so to speak, say, 24.
(Muns. has a better form
of th-is in mar adéarfaidhe -
the 2 S. can be deduced
from English, but not the
passive. How strange to
find some using "abair"
("say!"), rank Angli-
cism (!), and so sullying the
purity of the language.)Marlach = malrach, m , a child
of tender age ; pl., 2.Mart, m., a "beef," i.e. a cow
fattened for the market;
gen. mairt, 11. (Mart is also
applied to a fat well-fed
animal or person : "Nach
reamhar a' mart é sin?"
le seilmide nó le duine
(nar.).)Meabhair, f., memory ; gen.
-rach, 10 ; intellect, brains,
28.Meabhrach, intelligent, reflecting;
comp., 12.Meacan, m., any tap-rooted
plant, such as a parsnip, a
turnip, etc , 1.Méad, m., greatness, great
number, 33.Meadhachan, m., a weight, 23.Meadhon oidhche, midnight ; i lár
an mheadhoin oidhche, in the
middle of midnight, in the
depth of midnight, 26.Meannadh, m., awl, 21.Meannán, m , kid; m. gabhair,
goat's kid, 27. (Distin-
guished from meanadh ghabhair
.i. cineál naosgaigh.)Méar, f., finger ; gen. méire,
used = maimed or injured
finger, 29.Mearbhall, m., doubt ; bhí m.
air, he felt (or was) in doubt,
16.Méid, m. indec., amount ;
number ; not aspd. in gen.:
i gceann an méid, 2 ; i
gceann an méid sin, 27 ;
note distinction between
méad, greatness and méid,
number, in le mhéad an méid
lucht cosanta, 33.Meilim, I grind ; 1 pl. pft.
anal. mheil muid. 7.Méire, m., mayor, 22, 25,
28.Meisneamhail, courageous ; adv.
31.Mí-ádhamhail, unlucky, unfor-
tunate, 21.


L. 64


Mian, f., desire ; badh mh. leis,
he desired, 1.Mí — chuimsire, "untidy,"
"badly shaped," ill-shaped,
8.Míoltóg, f., midge, pl., -gaí,
29.Mionnán gabhair, a goat's kid,
32.Mionnughadh, m., act of swearing
(in court), 4.Mionnuighim, I swear; 3 S. pft.,
28.Mí-riaghalta, "wicked, cross "
("is gasúr m. é ") ; as subs.
in ní raibh m. ar bith ag dul
uaidhe, nothing cross was
escaping him = "nothing
would pass him," "he was
up to everything," 20. (The
-r- is slender, i.e. through
aspiration.)Misneach, f., courage, 31.Misneamhail, courageous,
plucky, 25.Mo, my ; in isteach le mo
ghréasaidhe, in goes my tailor,
26, the mo conveys some-
thing like "the brave," "the
heroic," though rather humor-
ously, 26.Mó, comp. and sup., more ;
cond. usage ní ba mhó, any
more, ever again, 15.Móiméid, f., minute, moment ;
m. ar. mh., moment after
moment, every moment, any
moment (minute), 16 ; ar an
m., at the moment, 29, 34.
(M. ar mh. for m. iar m. ?)Muicfheoil, f., pork, 6 ; gen.
-eola, 27.Muidí, emph. form of muid,
we ; ní fhaca muidí, we did
not see, 4. (Muid = sinn ;
muidí = sinne.)
Muin, f., back (of a steed) ;
de mhuin a n-each, from the
back of their steeds, 16.Muinighin, f., trust, confidence ;
i m. na gcomharsan, depen-
dent on the neighbours, 2.Muirighin, f., family, 28.Mullach, m , top, summit ; i
n-a m , on top of them, on
them, overtaking them, 16.Nach, that not ; nach raibh aige
acht, that he had only to,
that all he had to do was, 26.Nás, m. (?), death, commemora-
tion of one's death ; dá
mbadh nás dó a cheann a
chailleadh, "if he was to die
(or fall) in the attempt,"
"if he was to give up his
head for it " (nar.), lit. if it
were to be a commemora-
tion of death for him to lose
his head, 31. (O'R. ex-
plains the word in a way
that suits our passage fairly
well and also quotes "nás
bháis, a commemoration of
the dead, vulgarly a month's
or twelve month's mind,"
which seems to indicate that
"mind" (= remembrance,
commemoration) or "com-
memoration" is contained
in nás. His aspiration of
bháis seems to show fem. gen,
but he gives "s.m," thus
leaving the matter doubtful.
The popular use of the word
in Mayo appears to show a
slight errancy of sense, as
in the literal translation of
our phrase redundance is
clearly in evidence. No
doubt the word, having
become stereotyped in the
one phrase dá mbadh nás do,
has really lost its original
sense, the whole thing now
probably conveying no more
than "if it were fated (or
destined) for him to lose


L. 65


his head in the attempt."
From the context one might
infer "fateful deed," "bold
deed which would result in
one's death," but one cannot
help suspecting that nás,
"commemoration," has been
affected by a cheann a
chailleadh which follows it,
and with which, no doubt,
it is always coupled. Another
example from the narrator
is "dhéanfainn a leithide seo,
dá mbadh nás dam mo bheatha
a chailleadh leis," I would
do the like of this (such and
such a thing), if I were to
lose my life by it (perish in
the attempt).)Neart, m., (strength) ; plenty,
Hib.-Eng. "a power," 27.
(Tréan is a Don. synonym,
not so common there, how-
ever, as neart.)Nochtaim, I bare ; 3 S. pft., 19 ;
I reach, I arrive at ; nuair
a nocht siad a mhullach, when
they got to the top of it, 19.Ócáid, f., business, occasion ;
gen. -c ; le haghaidh na
hócáide, for the occasion, 13.Ocras, m , hunger ; faoi o.,
hungrily, ravenously, 23.Ógánach, m , youth, young
man ; pl , 31.Oighridheacht, f., inheritance. 36.Oiread agus, with vb., as much
as, 30.Ollmhughadh m., act of preparing
(i gcomhair or chum, nar.), 36.Ollmhuighthe, ready (le, to), 13.Oncal, m, uncle, 2 ; gen. -ail,
3, 13, 16.Onóir, f., honour ; d'onóir,
"your honour," sir, 29 ;
gen. in toil d'onóra,
"your honour's wish," 8 ;
le toil d'onóra, if you please,
sir, 34.Péacach, proud of or strutting
about with pride in one's
beauty, beautiful (in one's
own estimation) and con-
ceited, 27. (Probably re-
lated to péacóg, "pea-hen,"
coileach péacóg, "peacock.")Péacóg, f., pea-hen; dat. -óig,
27. (Coileach péacóg = pea-
cock (nar.) ; yet péacóg is
probably merely peacock in
an Irish dress, the applica-
tion of it to the female being
due to the fem. term. -óg.)Péin = féin, when occurring
after liom, dam, ete. ; 5.Peireabhuic, f., periwig, wig, 4.Pian, f., pain ; gen. péine, 29.Pílidh, m., anything big ; p.
de bhata, a big baton or stick,
3 ("níos mó ná maide
láimhe," greater than a walk-
ing stick).Pílidh, m , "gaum, half-witted
person," 11. (A peculiar use
of the preceding.)Pionnsaidheacht, f., fencing ; as
gen., 26. (From pionnsa,
Tór. Dh. agus Gh.)Plaic, f., "big mouthful," 23.
(Braic (Don.), "braic mhór
den phíopa," a good whiff of
the pipe, may be another
form of the word. Plaic also
= "blogam uisge ná bainne,"
nar.)Pleasg, m. (?), sudden effort(?);
dho aon ph. amháin," sud-
denly," 8, 20.Pleib magaidh, a laughing
stock, 34 ; arb é do mhian
p. m. a dhéanamh dhaom, is it
your desire (do you wish)
to make a laughing-stock of
me, "do you think I'm a
thick half-witted fool" (nar.),
25. (Cp. "is deas an pleib
magaidh thú, you are a nice
laughing-stock " (nar.) The
three examples seem to show


L. 66


that pleib, contrary to rule,
is masc. Elsewhere one
finds ceap magaidh, boc
magaidh (Don.), ádhbhar
magaidh, ball magaidh, fuad
fonomhaid (McCurtin), cúis
gáire, adhbhar gáire, dreoilín
spóirt (Muns.) = laughing-
stock. None of these ex-
pressions throw any light
on pleib which, however,
may not be a corruption,
but a genuine separate word,
perhaps the root of pleibiste,
a soft quiet guileless person,
often applied to a child of
that disposition. As the
I. T. Soc.'s Dict. gives
plubaiste and plubaistín as
variants, one may perhaps
connect with plubaire, etc.)Plubarnaighil, f., act of bubb-
ling, making a gurgling
sound, 26. (See vocab. to
Lúb na C. for another sense,
etc.)Plúchadh, m., act of smothering,
suffocating, 34.Pluchtaim, (trans . I cram,
crowd, stuff) ; intrans. only
in pl. pluchtamuid, we crowd
(into a place) ; 3 pl. pft. anal.
phlucht. siad isteach, they
crowded in, 29. (See pluchta,
vocab. te É. an Ch. Bh.)Preabadh, m., act of beating (of
the heart), 19.Preabaim, I start, move
quickly ; phreab sé leis,
"away with him, he
started," 34.Punann, m. and f., a sheaf ;
dpl. -aibh, 15.Radharc, m., sight (ar, of) ; a
fuair sí r. ar, she got sight
of, saw, 29.Ráithe, m., quarter (of the year);
le r. mór fada, for a very
long quarter, for a quarter
that has seemed very long,
10.Rath, m., treatment (ar, to) ;
used with cuirim : goicé an
rath a chuir sibh ar, what treat-
ment you gave to, 4 ; goicé
an rath a cuireadh ar, what
treatment was given to or
inflicted on, 24.Ráth, f., rath, fort, palace ;
ráth ríogh, king's palace, 33.Ré, time. ; roimh ré, beforehand,
5.Réidh, f., readiness, prepara-
tion ; fhagháil faoi réidh, to
get ready, prepare, 6 (réir
in other parts of Con. in this
and in what follows) ; fuaras
faoi réidh é, it was got ready,
prepared, 6 ; fuair siad
leabaidh faoi réidh, they pre-
pared a bed, 22.Réidh an achair, lit. easement of
space = relief, ease, enlarge-
ment (being set at ease or
liberty), 25.Reodhadh, m., act of freezing
(esp. of hoar frost) ; ag r.
seaca, " spilling frost," freez-
ing hard, 23.Reoidhte, frozen (esp. with
hoar-frost), 24.Riachtanach, necessary ; tá sé
r. againn, it is necessary for
us, 8 (ag goes with tá-
phrases, whilst do is the
proper prep. for those of is
eg. is r. dúinn) ; so tá sé.
r. agam, it is necessary for
me, I must, 32.Righe, f., wrist ; gen., 30.
(Pron. by narrator righ' (like
ríth), and explained by him
as = "crobh na (do) láimhe,"
"wrist " ; " coinnigh fad do
righ' bhuaim " = " keep at
arm's length from me," nar.)
Rinnc mhacrais = rinnce mhac-
nais, lit. dancing of wanton-


L. 67


ness, a joyous devil-may-
care state of mind, thorough
enjoyment with gaiety, 2, 26.Riocht, m., state, condition;
i r. nach, so that not, 23; i
r … go, so that, 25, 29;
thar a riocht, beyond its
normal state; mo mheabhair a
chur thar a riocht, "to press
my intellect beyond the
beyonds, " 28; ins an riocht
go, so that, 32.Ríoga, f., royalty; lucht r, the
kingly set, the court, 8, 36;
the following boichte at 36
shows ríoga to be a noun.
(For ríoghdha).Ro-chinnte, quite certain very
sure, 30.Rogha, f., choice; do rogha bás,
any death you like, 29, bás
being apparently nom. sing.
as is shown by do rogha lacha
eile in vocab. to Fionn agus
Lorcán, s.v. rogha; formerly,
however, the gen. pl. must
have been the usage.Roimh, before; being in a place
when one arrives there, being
ready to receive one in a
place; bhí C. roimpí, C.
was there ready to receive
her when she came back, 15.Roimhráidhte, aforesaid, 15.Romhair, 3 S. pft. of romhraim, I
dig; 23. (Pron. ro-vir.)Ruadhóg, f., waxed thread used
in shoemaking, 21.Ruaille-buaille," "uproar,"
hubbub, hillabaloo, 23, 28.Rubaillín (ruball = earball +
-ín), m., little tail, thin end, 1.Ruibe, m, a hair a bristle;
ruibe féir, a blade of grass;
pl. -beachaí, 5.Rún, m., resolve, determina-
tion, desire; rún díogh-
altais, a determination to
be revenged, a desire for
vengeance (i n-aghaidh,
against), 1; rún pósadh
(recte rún pósta), a deter-
mination or resolve (inten-
tion) to marry, 1 (pósadh
appears here, showing the
break-down in popular
speech of the older con-
sciousness of the existence
of a verbal noun as a noun,
and consequently the ten-
dency towards a recognition
of a stereotyped infinitive).Sac, m, sack (?); i n-a shac
codlata, "dead fast asleep,"
13, 31; i n-a sac codlata
(pl.) 16. (Sac perhaps for
cnap.)Saidhbhreas, m, riches, wealth,
fortune, 2.Saighdiúr, m, soldier; pl.
-iúir, 29; gpl. -iúr, 29. (In
Muns. saighdiuir, pl. -rí.)Sailghradaigh, "rud eicínt a
chráidhfeadh é" (nar.), some-
thing that would cause him
anguish, hence perhaps =
infliction of spite or desire
of vengeance; fágfaidh sinne
s. air, "we'll make him pay
for that," 17. (The narrator
remarks that this word is so
rare that he heard it only
from two people ("níor
chuala mé é acht ag beirt").
Perhaps it is made up of
sail, a beam, and gradaigh,
sudden (a ngradaigh,; of a
sudden, Ó'R. s.v. grad)
hence to be explained as sail
ghradaigh, a sudden beam?)Saint, f., fierce desire (esp. to
injure); leis an ts. a bhí
uirthí, through her eagerness
(great desire), 14.Salughadh, m., act of filthying,
dirtying, 16.Sámh, m., stare, pause; tar
éis é sámh móiméid ná dhó,


L. 68


"after pausing for a bit,"
after he had paused for a
minute or two (lit.), 10 ; bhí
an gréasaidhe i. n-a shámh, the
shoemaker was staring in an
amazed state, 26.Sámhaim, I become quiet or
soothed ; 3 S. pft. shámh sí,
"she quieted down," "she
was in her silence " (too
literally from bhí sí 'na sost),
27.Saoghal, m, world, life ; cuirfidh
mé dhe'n ts. thú, I'll put an
end to you, I'll put you to
death, 25 ; gen. -ail ; deifir
an ts., every hurry, all the
hurry in the world, 26 ;
ar an s. seo, in this world
or life, 28.Saoghlach,. of this world, natural
(as opposed to supernatural),
28.Saoirseacht, f., liberty, freedom,
35.Saoruighim, I set free, I free.,
35.Saothar, m., work, act, deed ;
gen. -air, 22.Saothrughadh, m , act of earning,
29.Saothruighthe, earned, merited,
35.Sásadh, m., satisfaction, re-
venge ; s. a bhaint as, to
exact satisfaction from him,
to take revenge upon him,
3 ; so at 22 (sásamh).Sásamh intinne, satisfaction of
mind ; bhí siad sásta 'léir
s. i., their mind was satis-
fied, 18.Sásta, satisfied, content (le,
with, or faoi, concerning) ;
used without prep. at 4 :
s. a dhul leat, content to go
with you, owing to a corrup-
tion that is growing in the
present spoken tongue.Sdéig, f., gut, intestine, 25.Seaca, gen. of sioc, m, frost ;
23, 24.Seafóid, f., nonsense, balder-
dash; seafóid ! it's all
nonsense ! 4.Seal, m, spell ; is gearr do
sheal-sa ar an tsaoghal, your
spell of life (or in the world)
will be short, 28 ; seal lae
agus bliadhna, respite for a
day and a year, 29, 30.Sean-athair mór, great-grand-
father ; gen., 30.Seanchaidhe, m, story-teller, 10.Sean-reilic, f., old churchyard;
gen -ce, 7.Seilbh, f., possession ; ar a
sheilbh, in his possession, l
(this usage, i.e , with ar is
O. Ir. also).Seisreach, f., a team of horses,
for drawing a plough, etc ,
22.Seitheadh = seicheadh, m , act of
skinning, flaying, ll.Seitre, m , a neigh, 32.Seitreach, m , a neigh ; pl. -igh ;
a chuirfeas trí seitrigh aistí;
(which) neighs three times,
lit., " puts three neighs out of
her," as often used in Hib.-
Eng , 31 ; cp. 32.Scol, m , motion ; ar seol, in
motion ; ar seol na brach(a),
moving like malt = " tip-
top," in high glee., etc , 2,
36.Sgaithim, I pass ; 3 S. cond ,
14, 18 (unipers.). (See
sgaith in voc. to Lúb na
Caillighe.)Sgaithim, I lop (de, off) ; 3 pl.
anal., 16.Sgaithte, lopped, cut (de, off),
35.Sgamhóg, f., lung ; pl. -gaí, 13.Sgannruighim, I terrify, frighten;
3 S. pft., 23.Sgaraim, tr., I part, I spread :
sgar do dhá chois uirthi.


L. 69


mount her, lit. spread or
part your two legs on her,
31.Sgáth, m., fright, skittishness ;
as gen. in ag glacadh sgáth,
taking fright ; bolting, 19 ;
gur ghlac na caiple sgáth,
until the horses took fright
or became skittish, 19.Sgata, m., flock, band; applied
to midges (míoltógaí), 29.Sgathamh, m., a while, a portion,
part (of a road), 9 ; s. fada,
a long distance, 14 ; s,
buailte, a while or spell
(= seal, greas, etc.) of
threshing, 15 ; s. coisi-
dheachta, a spell or while of
walking, 20 ; s. de'n oidhche,
a part or spell of the night,
28.Sgáthán, m., 'mirror, looking-
glass ; gen., 27.Sgeartaim, I give vent to ;
sgeart an triúr ag gáiridhe,
the three burst out laughing,
3 ; 3 pl. fut. anal. sgeart-
faidh siad ag caoineadh, they
will burst out weeping, 28.
(The narrator distinguishes
between sgairt siad ag
gáiridhe and sgeart siad ag
caoineadh.)Sgéimh, f., " a figure," a form ;
sgéimh mhná, " a figure of a
woman," a woman's form.
what had the appearance
and shape of a woman, 31.
(A most interesting reten-
tion of the primary sense of
the word, for sgéimh is de-
rived from the Lat. schema,
a shape, figure, form, ete.
The narrator adds : " bain-
eann sgéimh ' leis an gcom
(figure))"Sglamh, m., " mouthful, bite";
s. a bhaint asta, " to take a
bite out of them" = to bite
them, 14.Sgológ, f., a well-to-do farmer
("feilméaraidhe acmhuinneach"),
1, etc. ; dat. -óig, 2.Sgreablach, m., bad or useless
land (" talamh gan mhaith "),
3.Sgrísde, = sgíste, f., rest ;
déanaigidh bhur s., take your
rest, rest, 6 ; bhar s. dhéanamh,
15. take your rest, to rest,Sguilthí, "effects" ; faoi s.
na méire, under or suffering
from the effects of the
(maimed.) finger, 29. (The
same as sguillí in vocab. to
M. M. I. Bh. Luim. The pro-
nunciation seems to vary.)Siamsánacht, f., (act of dron-
ing), muttering, speaking
sotto voce, 20.Sian, a squeal ; sian a chur
aistí, to let a squeal, to
squeal, 23; scream of a horse;
chuir sí sian agus seitre aisti,
she screamed and neighed,
32.Siar ó dheas, south-westwards,
20.Silt, f., (shedding, droppings
after rain), hence = end
(" deireadh ") ; nuair a bhí
silt na bainse thart, when
the end of the wedding was
over 2.Sine, f., teat, dug, 7.Síneadh, m., act of stretching,
30.Sinneán, m., a blast, 3, 9,
14.Síor-imtheacht, constantly going
on or walking, 3.Siubhal, m., motion; cuireadh
na caiple faoi sh., the horses
were set going, 19.Siubhlaim, I walk; 3 S. imptv ,
28; 3 pl. pft. in two forms
shiubhladar amach agus shiubhail
siad, 29.


L. 70


Siubhrán, m., buzz ; an s. a
bhí sí a bhaint as an ngaoith,
the buzz she caused by her
rush through the air, lit. the
buzz she was taking out of
the wind, 14. (Cp. siubhram-
seabhram in " ní raibh innti
acht siubhram-seabhram siubh-
ram-seabhram," a description
given by a woman of West
Muskerry, Co. Cork, of the
sound of an eloquent English
sermon of which she had not
understood one word.)Slabhcadh, m., act of drooping
(used especially of plants
when parched for want of
water), 3. (From Eng. ; cp.
slouch., slink, etc.)Slachtmhar, handsome, pre-
possessing, 1.Sladtha, robbed of strength,
fagged out, 3.Slán, m., (safety) ; leave, fare-
well ; d'fhág siad slán agus
beannacht ag, they took leave
and farewell of, 3.Slighe = slighe bheathadh, liveli-
hood, way or means of
living, 29.Sliobarnghail, f., act of hanging
loose (le, with), 29. (For
liobarnach, f. Cp. vocab. to
Br. É.)
Slíocaim, I smooth ; 3 S. pft.,
32.Slíoctha (pron. -aí) smooth,
sleek, well-groomed, 32.Slumairt, f., rich tasty food
(" biadh agus blas maith air "),
1, 13, 26, 36.Smailc, f., a mouthful, " a
bite," a chunk, 5 ; gen.
smailce, 5 ; dpl. -eannaibh, 23.
(Smailc = " 'chuile lán béil,"
every mouthful, nar.)Smál, m., darkness, cloud ;
smál na hoidhche = "na
néalta bána foluighthe leis
ná néalta dubha," "the white
clouds covered by the dark
clouds," dusk, 22; gen., 21.Smeach, f., "fillip," "kick,"
slight motion or sign of life,
23. (Elsewhere speach. Cp.
É. an Ch. Bh., voc.)Smugairle, m., spit, saliva in
this to secure luck cp. the
practice of the English
mechanic who spits on a
rivet for luck before fixing it.
I Muns. this word = mucus
of the nose, for which nar.
has seileadh: tá seileadh as
a shróin; and seilt = dribbl-
ing of saliva from the
mouth: ag seilt as a bhéal,
ag seilt pislíní, nar.>Smúid, f., spot, "blemish,"
stain, 35.Smúracht, f., (?) act of smelling,
sniffing, 31.Smut, m., snout, 21.Sócamhlach, easeful, easy;
cathaoir sh., easy chair; dat.,
12.Socruighim, I settle, decide; 3
S. cond., 17.Socruighthe, settled, "made
up"; agus é s. i n-a intinn
aige, with his mind made up,
31.Soilléara = soilléir (soiléir),
clear, open, 4; also soilléar-
tha, 18.Soillim, I salt; 3 S. pft., 23.Soillte (soilltí), salted, 23.Soir ó dtuaidh, north-east-
wards, 20. (For soir bhudh
thuaidh.)Son, sake, in ar son, for the sake
of; ar a shon sin, neverthe-
less, for all that, "ar all
events," "anyhow," 1; ar
shon d'ughdair, for your cause
or account of origin, 11.


L. 71


Shoraidh, f., (m. also ?), success,
blessing ; do shoraidh dhaot
(dhíot), your success be off
you, that you may lose your
success, " bad 'cess (success)
to you," " bad wind to you,"
ll. (E. Mod. soraidh
(" soraidh soir go hAlbain
uaim "), Se. G. soraidh,
"farewell" ; Mid. Ir. soraid,
" happy, successful" (v.
soreid, Win.) Cf. also sor
doyt, sor doit (= sor' duit,
sor' duit). "fare wel, fare
wel." recorded by Andrew
Borde in 1542, Eriu, VII,
I. 18.)Sost, f., silence ; bígidh in bhur
sost, be silent, 23. (Sost
is the Mayo word, not
tost. Cp. from narrator
bíodh sí 'na sost, bíodh siad
'na sost (ann a sost). The
older socht = silence, is un-
known, as in Mayo socht =
"free, easy-turning," with
opposite docht (also in Muns.
commonly), c.g., "tá an
rud sin socht, … docht."
With the latter the nar.
compares dochtán, "a brake,"
"rud a bhéadh ag an muilleoir
le muileann a stopadh.")Spalpaim, I repeat an oath,
I keep swearing ; spalp sé
mionna mór, he swore an
oath (more than once), 22.Spincín, m., little pendent or
overhanging thing ; s. seaca,
icicle, 24 ; pl. spincíní,
icicles, 24. (Spincín is a
dimin. from spinc (Don.), a
precipice, of which the Muns.
form is splínc. In Muns.
coinnlín reodha = icicle).Sporán = sparán, m., a purse,
20, 21.Spuaic, f., blister ; s. dóighte
(properly dhóighte?), blister
caused by burning, 32.Sracadh, m., a slash, cut, 29.
(In Muns. = act of tearing,
a tear.)Sram, m., water running from
sore eyes ; gpl., 14.Srannad, act of snoring, 13.Sroichim, I reach ; 3 S. pft.,
33.Stáluighim, "I persist in prov-
ing " (ar, on, against) ;
stáluigh sé orthú, " he per-
sisted in proving " against
them, he outfaced them, 4.
(Though the local English
is not the same, the applica-
tion shows that stáluighim
is a close synonym of the
Muns. word áitighim, " I out-
face " : d'áitigh (d'áitimh) sé
ortha, " he outfaced them."
The following explanation
from the narrator assists
to an understanding of the
word : " má tá dligheadóir
ag cur rud in d'aghaidh ort-sa
sa gcúirt tá sé dhá s. ort,"
if a lawyer is endeavouring
to prove a thing against
you about you in the court,
he is, etc. Iomadradh seems
a Don. synonym : ag i. bréag
orm, " trapesing the lies
on me.")Steall-mhagadh, act of mocking
with jeers, jeering (faoi, at),
4.Stiall, m., strip, slice ; gpl.
stiall ; ag baint stiall
dhe'n lá, " killing time,"
"wasting the day till the
time for work would come,"
lit. taking strips off the day,
32.Stolladh, m., act of "blowing,"
uttering ; ag s. cainnte,
"blowing " talk, 413, 14.
(In Muns. ag stealladh cainte,
but stealladh in Mayo =
"ag caitheamh droich-mheasa
ar.")


L. 72


Stolp, m., a peg ; i n-a stolp,
in his peg = a peg = as still
and dead as a peg, lifeless,
18. (See É. an Ch. Bh., voc.)Strapaireacht, f., act of climb-
ing (ar, on), 26.Stuaim, f., ingenuity ; gen.
stuama, 10.Stuamdha, ingenious, naturally
clever or expert, 21. (Fear
s. .i. "fear nár fhoghluim
ceird agus atá i n-an' nithe
bhaineas le 'ch uile cheird a
dhéanamh," nar.)Stúir, m. and f., dust (of the
road), especially when raised
by the wind, driving, etc. ;
gen. stúir and stúire ; ceó
stúir, a cloud of dust, 3 ;
crúca stúire, a handful of
dust, 16. (Cp. lán mo
ghlaice dhe stúir an bhóthair,"
the full of my hand of the
dust of the road, nar.)Suas, up ; thainic an bheirt eile
suas ar, the other two agreed
to, 3.Suathadh, m., act of kneading,
mixing, 12.Sughán, m., "slip " ("store ")
(of a pig), 7.Sughtán, m., substance, sap ; s.
a cliatháin, the sap of her
side = pap, suckling milk,
11.Suim, f., a sum, a quantity,
"a few"; s. ceisteannaí,
"a few questions," 7 ; "a
little " ; suim bídh, a little
food, 22.Sul má, ecl. and with vb., before;
takes subj., 8, 13.Sult, m., (satisfaction from
food), "the pick," " the
best," 36.Taca, f. (?), time, occasion, one
particular time or occasion ;
an taca seo, this time, on
this occasion, 23. (Fairly
common in Mayo ; cp. from
nar. 'sé mo thaca-sa anois é,
it's my time now ; tabhair an
taca seo dhamh-sa, give me
this chance. All these ex-
amples seem to show that
taca = particular or single
occasion.)Tádhbhachtach, cute, knowing ;
comp. (of past time), 1.Tá go maith, very well, 22.Tairbheach, profitable, 16, 26.Tairisgint (for tairgsin), f.,
offer ; as gen., 8.Thairnneochaidhe = do thairngeo-
chaidhe, cond. pass. of tairngim,
I draw ; 22.Taisbeáint, f., act of showing,
34 (pron. a thesbáint here.)Taithnighim le, I please (one,
etc.); má thaithnigheann siad
leat, if they please you, 10 ;
3 S. pft., 12.Talamh, f., land ; gen. talamhna,
2, 27.Talmhana, gen. (Con.) of talamh,
f., land ; 3, 17.Taos, m., dough ; gen. taois,
10, 12.Thar, beyond = more than ;
níor chuir siad thar leith-
mhíle ó n-a gcosaibh, they had
not walked more than half-
a-mile, 3 ; compared to, in
comparison with, 21.Taraidh, 2 pl. imptv., of tigim, I
come; 33.Targaire, m., soothsayer, seer,
prophet, one who foretells ;
pl., 8. (" Fear feasa," nar.)Thárlaidh, happened to come,
came ; i n-am a thárla sibh,
you have come in (good)
time, 10 ; cp. i n-am a th. C."
34 (see under tárrtháil).Tarra, m., tar, 25, 26, 28.
(The first -a- varies between
a and o. in sound.)Tárrtháil, f., act of saving,
rescuing ; i n-am a thárluigh


L. 73


C. le n-a th., " C. hit home
the spot in time" = C. came
just in time to rescue it, 34.Tharstú = thársta (thársa, thór-
sa), around them, 24.Thart, round ; thart i n-a
thimcheall, round about it,
30 ; thart in do thimcheall,
round about you, 31.Teach an chrú, slaughter-house,
abattoir, lit. house of gore, ll.Teachtaireacht, f., message, 7.Téagrach, warm, cordial, 9.Teangaidh eabhrach, "teangaidh
bhréige," artificial tongue
imitating the sounds pro-
duced by the natural tongue,
13 ; as gen. without mark of
inflection, 18. (Acc. to nar.
= the gramophone of the
present day, but the sean-
chaidhthe could not have
had that in mind, but some
magical thing, and besides
one can see from p. 14, l. 5,
that the t. e. did not pro-
duce intelligible utterance.
The correct orthography of
the latter part may be
amhrach, perhaps originally =
wonderful, marvellous. If
eabhrach be correct, one could
only have the sense
"Hebrew, Jewish," this re-
minding one of the tongues
of fire on the day of Pente-
cost, Acts II., l-12. Perhaps
the latter explanation is the
correct one.)Teannaim, I tighten, fix ; 3
S. pft., 20.Teasga, m., (?), character ;
gan smúid ar a th., " without
a blemish (stain) on his
character," 35.Téidh, 3 S. subj. pres. of
téidhim, I go ; after mur (=
muna), 30.Téidheadh, m., act of heating,
25 ; "getting warm" (with
fear, "le faitchíos"), getting
fearful or afraid (a' faitchíos
a' tigheacht air), 32.Téidheann ag neach ar neach eile,
an impers. idiom to express
overcoming or conquering,
etc" one person overcomes
another ; in prov. téidheann
ag neart ar cheart, might
overcomes right, 30. (Cp.
chuaidh agam ar Art, I over-
came Art (Don. song) ; nó go
ndeachaidh aca orra, until
they had overcome them,
" until they had conquered
all" (O'C.), O. Chl. T., 40, 45.
It is a fine old idiom, usual,
not only in Early Modern
texts, but in colloquial use
in Con. and Uls.)Théinte, expecting or hoping
(that), 25. (Cp. vocab. to
É. an Ch. Bh. s.v.)Thiar, (behind, in the west) ;
in the end, finally ; ar
deireadh thiar, at long last, 17.Thiar, "north point," in the
run ó thiar an domhain go
dtí thuar an domhain ; " from
the north point of the world
to the south point of the
world," 32. (As folk-tales
from other districts have ó
íochtar an domhain go dtí
uachtar an domhain, it is
clear that thiar is a corrup-
tion of íochtar and thuar of
uachtar, the narrator's trans-
lation also showing this
clearly. We may perhaps
also assume the formal in-
fluence of thiar and thoir +
thuas respectively.)Tidheacht = teacht, m., act if
coming ; athidheacht (=
teacht, Muns.), (to) come,
4 ; ag t. suas leobhtha, over-
taking them, 14.T'illeadh = tuilleadh, m., an
addition, more, 6.


L. 74


Timcheall, m., (circuit) ; as
cpd. prep. + gen. = about,
3 ; thart th., around, about,
17 (stronger than timcheall,
for thart = "round" com-
monly) ; th. 's, about (of
time), 31 (see vocab. to
previous tales).Tiomna, f., will, testament,
17.Tionntódh, m., act of turning ;
ar th. an tsuip, in the turning
of the wisp, in a trice, in a
moment, 13, 15 ; ar th. do
bhoise, in the turn of your
palm (" wrist," Eng.) = in a
trice, 16. (cp. ar iompáil na
baise, Muns.).Thionntuighim, I turn ; 3 S. pft.,
15.Thiosbáin = thaisbeán, 3 S. pft.,
showed, 9.Tír, f., land ; thainic míse in
dtír, "I revived" = I sur-
vived, 36.Tiugh, quick, hasty ; chomh tiugh
géar agus, " just on the spur
of the moment," as immed-
iately as we can, 8, at the
very moment that, 17, "as
quickly as," as soon as, 32.
(Also in Don.).Tiugainn, imptv., "let us go,"
9, 18. (Other examples :
tiugainn a bhaile, tiugainn ar
a' múiméid. A usual word
in Scotland also. In sense
and use it seems to corre-
spond to Muns. téanam.)Tobann (= obann), sudden ;
treacherous ; is fear baogh-
lach t. é, "he is a dangerous
treacherous man," 9.Tobar na bathaise, forepart of
crown (of head), 23.Togha, f., selection ; togha agus
rogha, "pick and choice," 1.Tógáil, f., act of rearing,
"raising," bringing up ; le
n-a dt., to rear them, 2.Thóig = thóg, 3 S. pft. unipers.
of tóigim = tógaim, I rear,
"raise" ; 2, 7.Tóigim = tógaim, I raise, rear,
7 ; 3 S. pft., 7 ; pft. pass.,ib.Toil, f., will ; gen. tolach, 1; is
t. leat, you wish or desire, 4.Toilteanach, willing, 30.Tóir, f., pursuit ; ná leig an
tóir orm, don't let the
pursuit (those pursuing)
overtake or catch me un-
awares, 26 ; leis an tóir a
fhaire, to watch or keep an
eye on the pursuers, tóir
being also understood in
má thigeann ort immediately
following, 26.Toirt, f., balk ; ar an toirt,
all at once, on the moment
(lit. on the bulk), 17, 22, 23,
32, 33.Toirteamhail, bulky, big ; sup.
-a, 10.Toiseach, m., front, front quar-
ters ; gpl., 19.Toiseoghaidh = toiseochaidh,
unipers. fut. from tosuighim ;
17.Toisighim, I begin ; thoisigh sí
uirthi, she began, 22 (the
prep. pron. is of nearer
definition and need not be
translated) ; 2 S. cond., 29 ;
thoisigh seisean ag lasgadh
bróg, he began to welt
shoes, 28.Tólámh in i dtólámh, always,
ever, 2, 20.Toradh — aireach, "prudent,"
wary ; comp. -ighe, 2.Tóraidheacht, f., act of looking
for, seeking, being in search
of, 10 ; teach an uachtaráin
a bhíodar a th., the house of
the master (superior person)
they were seeking, 9 ; gur
aimsir a bhí siad a th., that
it is (= was) service they
were seeking, 9.


L. 75


Trácht, m., " life," "story " ;
tá críoch le n-a dt. annseo,
there is an end to their
story (life, adventures) here,
20.Trae, m., tray, 33 ; " rud mór
leathan dhe ór diantaí (déanta)
le bheith crochtaí ar bhalla,"
nar.Trasnaí = trasna, tarsna,
gov. gen., across, 19, 29.Tráth, m., time, 9 ; gen. trátha,
elided to tráth', 3.Treasnaí = trasna, tarsna,
across, 10.Triall, m., act of preparing, 22.
(Cp. vocab. to É. an Ch. Bh.)
Triallta, prepared, 22.Thríobhtha = tríotha, through
them, 10. (Pron. fríofa.)Triollúsach, tricky, cunning ;
comp. (of past time), l.Triús, m., combination gar-
ment covering the person
from the neck to the feet,
"cineál cóta móir a
d'fhaluigh uilig iad," 35.Troigh, f., foot ; gpl., 3.Truaighe, f., pity ; bhí t. agam
dhó, I pitied him, 7 ; is
ádhbhar t. sinn, we are objects
of pity, 29 ; 'sé an chaoi
ar ghlac sé t. dhóbhtha, the
fact is (" 'tis how ") he took
pity on them, 29.Tuagh, f., an axe; gen. tuaighe, 23.Tuairisg, f., tidings, account,
news (faoi, about, concern-
ing), 25.Tuairt, f., heavy fall caused
by a sudden blow, 17. (See
voc. to Éan an Cheoil Bhinn.)Thuar, "the south point," 32,
a corruption of uachtar ;
see under thiar (II.).Tuaradh, m, intrans., "bleach-
ing," becoming bleached, 29.Tugaidh, unipers. subj. pres. of
bheirim (tugaim), I give; mur'
dt. sibh, if ye don't give, 4.Tugtha, (brought), taken (as,.
out of), 28.Thuirleongas, fut. rel. of tuir-
lingim, I alight, 25. (The.
pronunciation of this form
in Mayo is thoirleónas (-oi-
= e).)Tuirlint, f., act of descending,
alighting, 25. (For tuirling;
in Kerry túrlac is the form;.
cp. the same contrast be-
tween tarraint and tar-
rac, both from tarraing.)Túisge, comp. and sup. of luath,
soon ; ní t. tháinig, no sooner.
came, 22.Tumadh, m., act of dipping, 24.Thúrla thárla, " a pick," any-
thing ; gan thúrla gan thárla,
without a pick, empty-
handed, 1, 29. (The latter.
part is perhaps a peculiarly
elliptical use of ar thárla
aige = what he chanced to
have, his possessions of the
moment. The natural vowel
sequence ú-á is responsible
for the rest, cf. cúmhartha
cártha, subhach sáitheach (where
we have two genuine words),
etc., otherwise one might
perhaps suppose that thúrla
represents ar thúirling, what
alighted on the ground, but
as the -ú- of thúirling is.
Munsterism, it seems un-
likely.)Uaibhreach, (of grass) luxurious,
rich, wild-growing, 3.Uair, f., hour ; time ; uair a
bháis, l, = ar uair a bháis, at
the time of his death, l ;
uair mharbhtha, "dead," still-
est time, 31 (see L. na C. s.v.)Uaithbhéalta, "wild, real.
lonely" ; sup., 16. (Pron.
úiféalta.).Uathbhásach, " terrible," surpris-
ing, astonishing, 2 ; u. thar.


L. 76


bárr, wonderfully or sur-
prisingly excellent, 2.Ughdar, m., authority, proofs,
account of origin, 8 ; gen.
-air, ll.Uilig = uile go léir, all, whole,
entire, 6.Ullmhuighthe, prepared, ready, 22.Ughdar, m., (author ; author-
ity ;) reason, cause (le, of,
for), 5.Úr, adj. as s.m., in an t-úr,
what (all that) is green
(fresh), lit. the green, 17.Urrudhanta, strong, powerful,
vigorous, of strong build and
sturdy, l, 27.Urrudhas, m., strength, 25.


L. 77


AINMNEOIR.Árd-sgológ, (an), f., (the)
Chief-attendant, Mayo vari-
ant of An Bhárd-sgológ ;
gen., 1; dat., 1; elder
brother of Coirneach in
the present tale.Bhárd-sgológ, an, f., the Bard-
attendant, a mythical brother
of Aristotle, in Irish folklore;
gen., 1, 2; in the present tale
he is commonly called (an)
Árd-sgológ and often simply
an Sgológ and is made
elder brother of Coirneach.Coirneach mac Cumhaill, Coir-
neach son of Cumhall, 6 ;
he is younger brother of
(an) Árd-sgológ, 1, etc.;
gen. -igh, 9.Chroch Chumhra, an, the Pretty
Cross, 36; also in a short
oblique form in ag an
gCroich, to the Cross, 19 ; the
name of the mayor's
daughter in the story. (Pro-
bably a more errant form
of An Chroch Gheal of the Bere
variant recorded by P.
O'Leary ; this I explained
as for an chroth gheal = Croith-
gheal, Creamwhite. In both
versions we find an Chroch
mistakenly understood as =
the gallows.)Cunglach, Cunglach, the young-
est son of the Bard-sgolog
(Ard-sgológ), 2, etc. ; gen.
-aigh, 3, etc.Rí na Sléibhte Gorma, the king
of the Blue Mountains, 30.Ríoghacht na Ceirúire = (through
… na Ciorúire) ríoghacht na
hIoruaidhe, the kingdom of
Ioruadh or Norway (origin-
ally Southern Norway, i.e.
Hördha-land); gen. usage, 19.
The corruption Ceirúire
(Ciorúire) for hIoruaidhe is
remarkable as showing that,
in folklore at least, h- can
become C- and that a
vowel-flanked slender -dh-
can change to -r-, although
some philologists might
think such mutations im-
possible. The narrator's own
explanation is "Norway,"
a fact sufficient to prove
the identification.Róimh, f., Rome ; gen. -e, 19.Sléibhte Gorma, na, the Blue
Mountains, 18. (Mythical.)


L. 78


ADDENDA ET CORRIGENDA.Some alternative spellings unfortunately occur in the text of
what precedes.One of these instances, found rather frequently, viz. raibh and
rabh (the nearer to the actual dialectal form), is due to the original
recorder, Mr. William Shortall, who apparently found uniformity
too difficult to accomplish. It was noticed at too late a stage
for alteration.Another is díom, etc., and daom, etc., the latter being the real
dialectal form. This is due to the editor who tried to be faithful
to the dialect recorded, but failed to notice all the occurrences.
Ríoga, dialectal, with ríoghdha, literary spelling, is another
example.Fásgaidhtheithe, vocab. : It has since occurred to me that this
word is really made up of two, viz , fásgaidh theithe, a simplified
form of fásgaidh theichidh. Hence i mbárr na bhfásgaidh theichidh should
at first have meant "in the summit (utmost effort) of the
pressings (pressure) of fleeing." Its original application may have
been only to fugitives, and by extension at a later time it may
have come to be used of all vehement physical actions of running,
walking, etc.Sailghradaigh, vocab = sail ghradaigh : The accent is on ghrad-
(-a- like a in hat), hence the expression is evidently made up of
two words Fágfaidh sinne sail ghradaigh air should originally
have conveyed "we'll leave (= cause, cause to fall) a sudden
beam on him." The idea may have been derived from causing
the loosened beam of the roof of a house to fall on one. I once
read a story called (I believe) "The Wergild " in which the beam
of a fallen house played the part of an avenger
S. L.CRÍOCH.