A Specimen of Kilkenny Irish

B.Á.C.: NUI, 1964-1966 (1709-10 18T)

Coslett Quin
I
E Mimnermo
Créad an bheatha ta, nó créad sólásach gan Bhénus orrtha?
Tiggadh an bas orm, an tan nach beidh faoi mhorchion
Agam an grádh follith deirim, as tabhartais bladdarach
As leabbaidh, más luach tuitten blach an óg-aois dfhearraibh
S di mhnáibh. Acht an tan do thig an tseanaois neaghthainghtheach orram
Do chassan an fear sgiamhach mar an ccéadna ar dhroichdhach,
An tan sin bíon trom-aire go brádhach a cnáthairt aigne,
Sní sólás don tseandhuine radharc na gréine neartmhar;
Tá fuaithmhar do na buachalluígh s ag na mnáibh faoi dhroithmheas
Óir do righean Dia fórúir an tseanaois cho dorrasin.II
Q. Hor. Flacci. Odi 23 Lb I pag 29
Ad Chloen.
Seachnuíghair misse Chloe as cosmhuil le hógfhiadh
Aig iarra do mhathair eaglach a sléibh móra
Níl so gan uamhan díomhaoín
Na ccoillte ar fad as na ngaoíthibh.Nó má criochag do thrialla so le duilleóga
Corruíghfí, nó má chorraig suas na drisseóga
A ghéagaibh glassa spíoneach
Tá ar crioch na glúine sa croidhe fósAcht ní leanaim thussa go mbrissing tú óig óigh
Mar thíguir Ghétúilleach ghéar, nó mar león Ghetúileach mhóir-nirt
Fa dheire léig dhiot ní siadh
Do mháthair, tá nois dfhear fiormhaith.
III
Epist. Pauli ad Corinthios I Cap. 13
Dá labharthaing ré teangacha na ndaoinne 's na n-aingil as ná béich
carthanacht agam, do righéanag mé mar phrás a baint, nó mar chimbal
a canna. 's má bhion fáidhíghacht agam go n-áintheoch gach deamhar-


L. 109


rún, as gach fios, 's go mbeith iomlán creidiomh agam, ionnas go
n-aistreóing sléite ó ball go ball as nach bhfuil carthanacht agam: ní
fiúgh dadda mé. As má rhainnim mo mhaoín uile mar bhia do na
bochdáin, 's go ttabharaing mo chorp ionnas go mbeing am losga,
as ná béich carthanacht agam: ní fiúgh dadda dhamh sin?. Tá an
charthanacht foidhideach, maith: níl sic bíon an charthanacht tnúith ní
oibbríon gan bhrigh: ní seidthir í, níl sí saoíthach ort, ní iaran nithe
bhainnean leat, ní cuirrthear fearg airthe, ní smuainean ar olc: as níl
a háthas ar andlígh: as dá cómháthas don fhírinne: fullangan gach ní,
creidean gach ní, bionn a dóigh re gach ní, iompríon gach ní, nír
thuitan an charthannacht ariomh: mas fadhuighacht dho legfar,
nó má sguirfid na teangacha, nó má sgriosfar an fios. As ré rann
d'áighnuighmuid, agus as ré rann fháighuíghmuid. Acht an tan dho
thucfas an ní tá iomlán, scaoílfar an ní tá ré rann. An tan dho bhíos
am ghárlach, do labhras mar ghárlach, do bhíos eagnach mar gárlach
do smuaineas mar ghárlach acht an tan dho righéanag duine dhíom:
do scaoíleag bhuaim a raibh dhon ghárlach. Do chíomuid anois trí
sgáthán sa cceist: acht an tan sin ré haidhadh ar aidhadh, annois
áithním ré rann, áithneót an tan sin mar dho háithníog me. Annois
fainean creidiomh, dochas, carthanacht go fíor ann, na trí nithe so.
Acht sí an Charthannacht as mó dhiobhso.