Leabhar Cainte Gaedhilge-Béarla

Connradh na Gaedhilge (1903)

Tomás Ua ConcheanainnMION-CHOMHRÁDH.LEABHAR CAINTE GAEDHILGE-BÉARLADo fuair an dara duais i gComórtas XIX
ag an Oireachtas, 1901.TOMÁS UA CONCHEANAINN
do sgríobh.Ar n-a chur amach
do
CHONNRADH NA GAEDHILGE,
i mBaile Átha Cliath.
1903.


L. ii


PRINTED BY
SEALY, BRYERS AND WALKER,
MIDDLE ABBEY STREET,
DUBLIN.


L. iii


TÍODHLACADHTAIRGIM AN LEABHAR SEO
mar thabhartas beagDo Éireannach atá Gaedhealach i gcroidhe agus i dteangaidh
Do mhúinteóir atá náisiúnta dháiríribh chomh maith le i n-ainm
do
MHICHEÁL Ó MÁILLE,
Oide Sgoile,
i gCornamóna, i gConndae na Gaillimhe.Tá sé féin agus a sgoil níos goire do Ghaedhealtacht
Chonnartha na Gaedhilge, agus do mo bharamhail
féin, do sgoil agus do mhúinteóir Gaedhealach,
ná aon sgoil d'ár casadh orm fós.Go mbudh fada buan é mar mhúinteóir do'n aos óg, agus
mar dheágh-shompla do oidíbh na hÉireann.TOMÁS UA CONCHEANAINN.As a slight tribute to his worth this Book
IS DEDICATED
To an Irishman who is Irish in spirit as well as in speech;
To a teacher who is National in reality as well as
in name;TOMICHAEL O'MALLEY,
SCHOOLMASTER,
of Cornamona, in the County of Galway,Whose school and self are nearer the Gaelic League idea, and
my own ideal of an Irish school and an Irish
teacher, than any I have yet met.May he live long as an instructor of the youth, and as a model
for the teachers of Ireland.THOMAS O'CONCANNON.


L. ivL. v


AN CLÁR.TÍODHLACADH. LEATHANACH iiiBROLLACH. viiRÉAMHRÁDH. ixDá Mhí Dhéag na Bliadhna. The Twelve Months of the Year. 1Seacht Lá na Seachtmhaine. The Seven Days of the Week. 1Na h-Uimhreacha. The Numerals. 2Na h-Uimhreacha Léirighthe. Ordinal Numbers. 4Uimhreacha Bailighthe. Collective Numbers. 5Uimhreacha Roinnte. Distributive Numbers. 5Uimhreacha Comórtais. Proportional Numbers. 5Uimhreacha Aithrise. Numbers of Repetition. 6Céimneacha. Titles of Honour. 6Fiafruighe Ceisteanna. Asking Questions. 6Teacht agus imtheacht. Coming and Going. 8Comhairliughadh. To Consult. 9Fiafruighe an Bhealaigh. Asking the way. 11An Aimsir. The Weather. 12An Uair. The Hour. 17An t-Am. The Time. 18Iongantas a Chur i n-Umhail. To Express Astonishment. 20Ag déanamh Bróid as —. To express Admiration. 21Amhras a Chur i gCéill. To Express Probability. 21Brón. Sorrow. 22Mí-shástuigheacht. Displeasure. 23Fearg. Anger. 24Sástuigheacht. Satisfaction. 25Carthannas agus Truaighe. Charity and Pity. 26Mío-thaithneamh. Aversion. 28Aois. Age. 29Ocras. Hunger. 29Codladh. Sleep. 30Nuaidheacht. News. 31Dearbhughadh. Affirmation. 33Iarraidh. Asking. 33Sláinte. Health. 34Siubhal. Walking. 36An Traen. The Train. 38Éadach. Clothes. 40Seómra Mná Uaisle. A Lady's Room. 42.Ag Dínnéar. At Dinner. 44Ag Tae. At tea. 48Ag bricfeast. At Breakfast. 50


L. vi


Ag an mBearbóir. At the Barber's. 52Ag an Táilliúr. At the Tailor's. 53Ag an Éadachóir. At the Draper's. 56I dTigh an Phosta. In the Post Office. 58Airgead. Money. 59Ceannach Tae, Siúcra agus Mine. Buying Tea, Sugar, Flour. 61Neithe Bhaineas leis an Tigh. Articles Pertaining to the House. 63An Teach agus an Bórd. House and Table. 64Ar Lorg Gaedhilge. Looking for Irish. 65Ó Ghaillimh go h-Árainn. Galway to Aran. 70Caint le Fear ó Inismeadhóin. Talking to an Inismeadhon Man. 73Sgoil. School. 77Sgoil. — Ceacht Suidheacháin. School — Desk Lesson 81Sgoil. — Ceacht Rang. School — Class Lesson. 82Sgoil. — Coitcheannta. School — General. 83Ag Glaodhach na nAinmneacha. Calling the Rolls. 86Gaedhilge ar "Thank You." Irish for "Thank You" 86Obair na sgoile — Léightheóireacht. School-work — Reading. 89Sgríobhneóireacht — Ceann-sgríbh-
inn. Writing — Headlines. 92Aithsgríobhadh. Transcription. 96Deachtughadh. Dictation 96Rosg. Composition. 97Sgríobhadh de Ghlan-mheabhair. Writing pieces from memory. 99Figiúracht ins na Suidheacháin. Arithmetic in the Desks. 100Ríomhaireacht ar an Urlár. Arithmetic on the Floor. 100Druin agus Fuagháil. Crochet and Sewing. 102An Túirne Olna. The Spinning Wheel. 105Ceileabhradh. Bidding Farewell. 106Gleacaidheacht. Physical Drill. 106Ag Imirt. At Play. 109Irish Technical Terms for use at Meetings. 111An Cholann. The Body. 116Ag an Dochtúir. At the Doctor's. 119Galar. Disease. 121Ainmneacha Ban. Names of Women. 122Ainmneacha Fear. Names of Men. 124Éisg. Fishes. 130Éanlaith Fairrge. Sea-birds. 131Éanacha Eile. Other Birds. 131Focail ó Árainn. Aran Words. 132Lusracha, agus rl. Herbs, etc. 134Tigheachas, Déanamh Tighe, agus rl. House, Building, etc. 135Ainmneacha Gadhar. Names of Hounds. 136Sean-fhocail. Proverbs. 141Beanna. Couplets. 156Ranntracha. Quatrains. 157Comhairle an tSeanduine. The Old Man's Advice. 160


L. vii


BROLLACH.I n-uraidh is ann do buaileadh an chéad Leabhar Cainte
'san gcló .i. an leabhar do sgríobh Séamus Ua
Dubhghaill. Is dóigh linn nach fríoth go holc é. Atáthar
ag tabhairt an dara leabhair do'n phobal Ghaedhealach i
mbliadhna.Muimhneach tra do sgríobh an "Leabhar Cainte,"
Connachtach iaramh an "Mion-chomhrádh." An dá chúigeadh
is mó agus is fairsinge Gaedhealg 'san tír-seo, is amhlaidh
atáthar aca anois agus a leabhar féin ag ceachtar dhíobh;
gidheadh, ní abram nach féidir úsáid éigin do bhuain asta
leath ar leath.I iomdha modh tra ar ar féidir do'n "Mhion-chomhrádh"
so dul i sochar do'n té bheanas úsáid as. Ionnus cheana,
a léightheoir, go mbeidh fios fátha an sgéil sin agat, ní
léigfimíd dínn gan roinn díobh do chur síos duit annso.
Do-gheobhair iomorro trácht ar a lán de neithibh gnáthacha
is-an leabhar-so, .i., mion-chaint bhuird agus mion-chaint
tsiubhail, breasnaidheacht tsráide agus brasaireacht tuaithe,
agus rl., agus fós neithe nach iad, mar atá, focail agus ráidhteachais
do cumadh agus do ceapadh fá chomhair feadhma agus foghanta
na gcruinniughadh agus na gcomhdháil, anmanna éan agus iasg,
anmanna gadhar agus géar-chon na Féinne, agus, dá n-abramaois,
seanfhocail agus beanna bioth-ghonta filidheachta i n-ar cuir-
eadh eagna agus eolus ár sean agus ár sinsear.Dála an chló, atá dóigh againn go bhfuighir lán agus leór-
dhóithin súl ann. Tuilleadh fós, do léigheadh go frithir
fuireachair friochnamhach é ó thús go deireadh le hEoghan Ua
Neachtain, seach an t-ughdar féin do fuair cóib do gach éin-
tsreath cló, gibé áit i dtarla dhó bheith i n-a shiubhaltaibh.Ní fhuil riachtanas againn ré n-a chur i gcéill cia hé an
t-ughdar .i. Tomás Ua Concheanainn agus a fhios ag a lán go


L. viii


bhfuil sé 'na árd-timthire ag Connradh na Gaedhilge agus
gurab é cúram atá air Leath Chuinn agus Laighin do shiubhal agus
do shíor-shiubhal i bhfábhar na Gaedhilge agus é féin 'na bhrod
brosduighthe do mhusgailt na nGaedheal as an trom-shuan
i n-a bhfuilid. Atá teanga líomhtha Ghaedhilge aige, no,
mar adeir sé féin, "tá a theanga ar a comhairle féin
aige." Cá hiongnadh sin ó Árannach? D'á réir sin, is
í canamhain Chúigidh Connacht is mó do saoilfidhe bheith is-
an leabhar so; gidheadh, atá fós beagán de bhéasgna na
n-Ultach agus de bhlas na Muimhneach air thall agus i bhfus, nídh
nach locht ar an ughdar agus a rádh gur shiubhail sé na cúig
cúigeadha agus é go mór i gcúram na teangadh. Is follus
as sin nach fuil meas ar chanamhain seach a chéile ann nó
gurab ró-bheag an deithbhir atá eatorra.Dó bhí a bhara fúinn beagán eile do sgríobhadh annso do
leith eagair an leabhair-seo i ndóigh go mbadh taithneamhach
leis an druing bhíos ag léigheadh brollach é; acht ar
eagla go mbadh sochar leithleasach dúinn féin é agus go mbadh
liosta ré a chur síos annso, léigfimíd dínn gan teacht
tairis. Acht aon nídh cheana, ní thiubhram anuas acht an
seanfhocal so, "Is leór ó Mhór a dícheall," agus fós, gé go
mb' fhearr linn nár bh'ionann dál dúinne agus do'n dís
dearbhráthar ndona úd, na focail-seo léaghtar ag
Seathrún Céitinn .i. nach dearnamar "acht triall 'san ród
réidh, tar a bhfuil do ghuaisibh innte; óir atá dóigh agam,
maille ré congnamh nDé, go bhféadfam dul tar na
guaisibh sin."


L. ix


RÉAMHRÁDH.Tá go leór neithe san leabhar so thar mar bhí nuair
fuair sé duais ag an Oireachtas. Ní raibh ann an tráth
soin acht cómhrádh gearr, agus chuir mé na comhráidhtí
eile ar sgolaidheacht, ar chruinnighthibh, ar dhochtúireacht, na
sean-ráidhte, agus na hainmneacha ina cheann ó shoin.Is fóghainteamhail na ráidhte iad so a bhain mé as an
Irisleabhar faoi chruinnigheachaibh. Ní mó ná go maith a
thaithnigheas siad liom, mar sin féin, mar is iad modhtha
na nGall iad, acht is dócha, do réir mar bheidhfear ag
baint leas asta, go dtiocfaidh beagán claonta orra
agus go mbeidh modhtha deasa againn i ndeireadh na
dála.Chonnaic mé in mo shiubhlóid go minic gur géar a
theastuigh focla Gaedhilge ó dhochtúiríbh. Seo í an chéad
iarracht ar fhoclaibh agus cainteanna a bhaineas le doch-
túireacht a chur i gcló. Badh cheart go ndéanaidís seo
leas do na liaghaibh, 'sa nGaedhealtacht, mar nach maith
is féidir le dochtúir Gaedhilgeóir a leigheas, muna
dtuigidh sé uaidh cé an éagcaoine atá air.'Sé mo mheas gur'b iad na ráidhte ar sgolaidheacht na
ráidhte is fóghaintighe 'san leabhar. Is fada máighistrí
sgoile ag feitheamh ar a leitheidíbh seo. Tá cuid aca ag


L. x


labhairt an Bhéarla anois i n-áit a labhraidís an Ghaedhilg
dá mbeadh na cora ealadhanta aca.Fearacht cor na gcruinnighthe, seo í an chéad iarracht a
tugadh faoi n-a leitheidíbh, agus creidim go ndéanfaidh
siad cúis nó go bhfuighfear ceanna níos fearr, leis an
aimsir. Tá aon mhaith amháin a thiucfas asta ins an
sgoil a ndéanfaidh an máighistir usáid dhíobh — agus 'sé
sin, go dtaisbeánfaidh siad go soiléir do na páisdíbh
gur'b í an Ghaedhilg teanga dhúthchais na tíre. Agus
muna ndéanaidh an leabhairín seo leas ar bith eile acht
sin, beidh mé sásta.TOMÁS UA CONCHEANAINN.


L. 1


LEABHAR CAINTE GAEDHILGE-BÉARLA.(IRISH-ENGLISH PHRASE BOOK.)DHÁ MHÍ DÉAG NA
BLIADHNA.
THE TWELVE MONTHS OF THE
YEAR.Eanair, Gionbhair.
January.Feabhra.
February.Márta.
March.Aibreán (Abrán).
April.Bealtaine.
May.Meitheamh.
June.Iúl.
July.Lughnasa.
August.Meadhón Foghmhair, Meith-
eamh an Fhoghmhair.
September.Deireadh Foghmhair.
October.Samhain.
November.Mí Nodlag.
December.SEACHT LÁ NA SEACHT-
MHAINE.
THE SEVEN DAYS OF THE WEEK.Dia Domhnaigh.
Sunday.Dia Luain.
Monday.Dia Máirt.
Tuesday.Dia Céadaoin.
Wednesday.Dia'rdaoin.
Thursday.Dia hAoine.
Friday.Dia Sathairn.
Saturday.


L. 2


NA hUIMHREACHA.
THE NUMERALS.Aon.
One.Dó.
Two.Trí.
ThreeCeathair.
Four.Cúig.
Five.Sé.
Six.Seacht.
Seven.Ocht.
Eight.Naoi.
Nine.Deich.
Ten.Aon-dhéag.
Eleven.Dó-dhéag.
Twelve.Trí-déag.
Thirteen.Ceathair-déag.
Fourteen.Cúig-déag.
Fifteen.Sé-déag.
Sixteen.Seacht-déag.
Seventeen.Ocht-déag.
Eighteen.Naoi-déag.
Nineteen.Fiche.
Twenty.Aon is fiche.
Twenty-one.Dó is fiche.
Twenty-two.Trí is fiche.
Twenty-three.Ceathair is fiche.
Twenty-four.Cúig is fiche.
Twenty-five.Sé is fiche.
Twenty-six.Seacht is fiche.
Twenty-seven.Ocht is fiche.
Twenty-eight.Naoi is fiche.
Twenty-nine.Deich is fiche.
Thirty.Aon-déag is fiche.
Thirty-one.Dó-dhéag is fiche, agus rl.
Thirty-two, etc.Dá fhichid.
Forty.Aon is dá fhichid.
Forty-one.Dó is dá fhichid, agus rl.
Forty-two, etc.Deich is dá fhichid.
Fifty.Aon-déag is dá fhichid.
Fifty-one.


L. 3


Dó-dhéag is dá fhichid, agus rl.
Fifty-two, etc.Trí fichid.
Sixty.Aon is trí fichid.
Sixty-one.Dó is trí fichid.
Sixty-two.Trí is trí fichid.
Sixty-three.Ceathair is trí fichid.
Sixty-four.Cúig is trí fichid.
Sixty-five.Sé is trí fichid. Sixty-six.Seacht is trí fichid.
Sixty-seven.Ocht is trí fichid.
Sixty-eight.Naoi is trí fichid.
Sixty-nine.Deich is trí fichid.
Seventy.Aon-déag is trí fichid.
Seventy-one.Dó-dhéag is trí fichid.
Seventy-two.Trí-déag is trí fichid.
Seventy-three.Ceathair-déag is trí fichid
Seventy-four.Cúig-déag is trí fichid.
Seventy-five.Sé-déag is trí fichid.
Seventy-six.Seacht-déag is trí fichid.
Seventy-seven.Ocht-déag is trí fichid.
Seventy-eight.Naoi-déag is trí fichid.
Seventy-nine.Ceithre fichid.
Eighty.Aon is ceithre fichid.
Eighty-one.Dó is ceithre fichid, agus rl.
Eighty-two, etc.Deich is ceithre fichid.
Ninety.Aon-déag is ceithre fichid.
Ninety-one.Dó-dhéag is ceithre fichid,
agus rl.
Ninety-two, etc.Céad.
A hundred.Céad agus aon.
A hundred and one.Céad agus dó.
A hundred and two.Céad agus trí, agus rl.
A hundred and three, etc.Dhá chéad.
Two hundred.Trí chéad.
Three hundred.Ceithre chéad.
Four hundred.Cúig céad.
Five hundred.Sé chéad.
Six hundred.Seacht gcéad.
Seven hundred.Ocht gcéad.
Eight hundred.


L. 4


Naoi gcéad.
Nine hundred.Míle.
One thousand.Milliún.
One million.NA h-UIMHREACHA
ORDUIGHTHE.
ORDINAL NUMBERS.An chéad cheann.
The First (one or person).An dara ceann.
Second.An tríomhadh (treas) ceann.
Third.An ceathramhadh ceann.
Fourth.An cúigeadh ceann.
Fifth.An séamhadh (seiseadh) ceann
Sixth.An seachtmhadh ceann.
Seventh.An t-ochtmhadh ceann.
Eighth.An naomhadh ceann.
Ninth.An deachmhadh ceann.
Tenth.An t-aonmhadh ceann déag.
Eleventh.An dara ceann déag.
Twelfth.An tríomhadh (treas) ceann
déag.
Thirteenth.An ceathramhadh ceann déag.
Fourteenth.An cúigeadh ceann déag.
Fifteenth.An séamhadh (seiseadh) ceann
déag.
Sixteenth.An seachtmhadh ceann déag.
Seventeenth.An t-ochtmhadh ceann déag.
Eighteenth.An naomhadh ceann déag.
Nineteenth.An ficheadh ceann.
Twentieth.An t-aonmhadh ceann fichead
Twenty-first.An dómhadh (dara) ceann
fichead, agus rl.
Twenty-second, etc.An deachmhadh ceann fichead
Thirtieth.An t-aonmhadh ceann déag
ar fhichid.
Thirty-first.An dara ceann déag ar
fhichid, agus rl.
Thirty-second, etc.


L. 5


UIMHREACHA BAILIGHTHE.
COLLECTIVE NUMBERS.Cúpla.
A couple.Duiséan.
A dozen.Leath-dhuiséan.
Half a dozen.Scór* (nó fiche).
A score.Céad.
A hundred.Míle.
A thousand.AINMNEACHA ROINNTE.
DISTRIBUTIVE NAMES.An leath.
The half.An trian.
The third.An cheathramha (nó an cheath-
rúghadh cuid).
The quarter, or fourth.An cúigeadh cuid.
The fifth.Dhá dtrian.
Two-thirds.Trí ceathramhna.
Three-fourths, etc.UIMHREACHA COMÓRTAIS.
PROPORTIONAL NUMBERS.Dúbailt.
Double.Tridheach, treas.
Treble.Ceathaireach.
Four-fold.Cúigeach.
Five-fold.Céadtach.
Hundred-fold.* Seo focal maith Gaedhilge. Déantar úsáide de i n-árainn
níos minice 'ná "Fiche."


L. 6


UIMHREACHA AITHRISE.
NUMBERS OF REPETITION.Aon uair amháin.
Once.Faoi dhó.
Twice.Trí h-uaire.
Thrice, three times.Ceithre uaire.
Four times.Fiche uair.
Twenty times.Céad uair.
A hundred times.Míle uair.
A thousand times.CÉIMNEACHA (CÉIM-
EANNA).
TITLES OF HONOUR.A thighearna.
My Lord.A dhuine uasail.
Sir.A bhean uasal.
Madam.A chailín óig. Miss.A mhná uaisle.
Ladies.A dhaoine uaisle.
Gentlemen.A mhná óga.
Young Ladies.AG FIAFRUIGHE CEIST-
EANNA.
TO ASK QUESTIONS.Céard (cad) é sin?
What is that?Céard (cad) é féin?
What is it?Céard (cad) a ghlaodhann
tú air sin?
What do you call that?Cad is ainm dó sin?
What is the name of that?Cé an t-ainm atá air sin?
What do you call that?'Séard ('sé rud) is ainm
dó sin --
That is called --.'Séard ('sé rud) a ghlaodh-
tar air sin --.
That is what is called --.


L. 7


Fiafruighim dhíot. May I ask you.Sin i leith agam an --, má
'sé do thoil é.
Hand me over the --, if you please.Céard (cad) atá uait?
What do you want?Tá rud éigin agam le hinn-
sint duit.
I have something to tell you.A' dtuigeann tú mé?
Do you understand me?Tuigim.
I do.Ní thuigim.
I do not.Ní chloisim thú.
I do not hear you.Tá mé bodhar.
I am deaf.'Dtuigeann tú céard tá
mé 'rádh?
Do you understand what I say?Tuigim go maith (nó go
rígh-mhaith).
I understand you very well.Éist liom.
Listen to me.Ní'l tú ag éisteacht liom.
You are not listening to me
(you are paying no heed).Abair arís é, má 'sé do
thoil é.
Say it again, if you please.Céard (cad, caidé) deir tú?
What do you say?Céard (cad) é sin deir tú?
tú?
What is that you say?Céard (cad, caidé) dubhairt
tú?
What did you say?Cad chuige nach bhfreagrann
tú mé?
Why don't you answer me?Ní abraim dadaidh.
I don't say anything.Ní labhraim.
I do not speak.Cé dubhairt leat é?
Who told you so?Cé dubhairt é sin leat?
Who told you that?Abair arís é.
Say it again.Cé an míniughadh 'tá air sin?
What is the meaning of
that?Céard (cad) tá tú 'dhéanadh?
What are you doing?Céard (cad) tá uait?
What do you want?Cé air a bhfuil tú ag
glaodhach?
On whom are you calling?Cé lé n'aghaidh é sin?
What is that for?Cé an mhaith é sin?
What good is that?


L. 8


AG IMTHEACHT AGUS AG
TEACHT.
GOING AND COMING.Cá bhfuil tú ag dul?
Where are you going?Tá mé ag dul 'un a' t-séip-
éil.
I am going to chapel.Tá mé ag dul a bhaile.
I am going home.Tá mé ag dul amach 'san
ngarrdha.
I am going out in the gar-
den.Tá mé ag imtheacht.
I am going (or leaving).Bhí mé ag dul go dtí do
theach-sa.
I was going to your house.Cad as ar tháinig tú?
Where did you come from?Tháinig mé ó --.
I came from --.Tháinig mé ó bhinn Éamuinn.
I came from Eamon's gable
end.Tháinig mé ó theach mo dhearbh-
ráthar.
I came from my brother's house.Anois díreach (is eadh)
d'fhág mé an baile.
Just now I left home.Tháinig mé ó bheith 'siubhlóid.
I came from after having a
walk.Tháinig mé ó'n bpáirc.
I came from the park.Tháinig mé ó'n Aifreann.
I came from Mass.Dtiucfaidh tú liom?
Will you come with me?Cá ar mhaith leat a' dul.
Where would you like to
go?Cá raghamaoid?
Cá rachamuid?
Where will we go?Is fearr dúinn dul go --.
We had better go to --.Rachamuid a' siubhlóid (nó
a' spaisdeóireacht).
We will go walking (or for a walk).Téidhmid go tigh Éamuinn.
Let us go to Edmund's.Fear mór sgéalta is eadh é.
He is a great man for stories.Sgéalta Fiannuigheachta.
Fenian tales.Siubhail go bhfeicimid Máire
Bhán.
Let us go to see Mary White.Déanfaidh sin.
All right.Téidhmid an bealach seo.
Let us go this way.


L. 9


Tabhair dhom do lámh.
Give me your hand.Téidhmid treasna na sráide
annso.
Let us cross the street here.Cé an bealach thiucfas sinn
(muid)? Which way shall we go?Bealach ar bith is maith leat.
Whatever way you like.Bhfuil Máire pósta fós?
Is Mary married yet?Ní'l go deimhin.
No, indeed.Cé phósfadh í?
Who would marry her?Ní'l fhios agam, nach cailín
deas slachtmhar í?
I don't know.
Isn't she a
good-looking girl.'Seadh, acht má'seadh féin,
ní bean tighe mhaith í.
Yes; but even so she is not
a good house-keeper.Tá ciall ag fir óga na
h-uaire seo.
The young men of the
present day have sense.Ní phósfaidh siad aon chailín
nach bhfuil fios aici ar
obair tighe.
They will not marry any girl
who cannot do house-
work.Ní thiucfaidh mé leat 'san
méid sin ar fad.
I will not agree with you
in all that.Spré tá uatha anois.
Fortune is what they want
now.Ní'l aon mheas ar aon chailín
acht an té 'bhfuil spré
aici.
There is nothing thought
of any girl now save the
one with a fortune.Go bhfóiridh Dia orainn!
May God help us!Bhrisfidís cleamhnas suas
anois mar gheall ar
chaora.
They would break up a
match for the sake of a
sheep.Tháinig an béas sin isteach
leis an mBéarla.
That spirit (or habit) came
with the English.Maiseadh, 'meas tú?
Do you really think so?Tá mé cinnte dhe.
I am sure of it.AG GLACADH COMHAIRLE
LE --
CONSULTING.Céard (cad) dhéanfas muid?
What shall we do?Céard (cad) tá le déanamh?
What is to be done?


L. 10


Cé an cúrsa thógfas sinn
(muid)?
What course shall we take?Céard is fearr a dhéanamh?
What had we better do?Cad tá le déanamh againn?
What have we to do?Caithfimid socrughadh ar
rud éigin.
We must decide upon something.Ní'l fhios agam céard tá
le déanadh.
I know not what to do.Tá sé sin náireach.
That is shameful.Céard a mholfá dhom a
dhéanamh?
What do you advise me to do?Céard a dhéanfá-sa 'san
ghnótha seo?
What would you do in this case?Céard a dhéanfá dá mbeidh-
feá in m'áit-se?
What would you do in my place?Dá mbeinn in t'áit.
Were I in your place.Dá mbadh mise thú.
If I were youSílim --.
I think --.Thabharfainn de chomhairle
dhuit. 'Sé mo chomhairle
dhuit.
I advise you. It is my
advice to you.Má ghlacann tú mo chomh-
airle.
If you take my advice.Iarr comhairle ar do charaid.
Consult your friend.Badh cheart cuimhne dhéanadh
air sin.
That requires some reflec-
tion.Ní'l fhios agam beirthe.
I am quite at a loss.Tháinig smaoineadh in m'inn-
tinn anois.
An idea strikes me.Chuimhnigh mé ar aon rud
amháin.
I have thought of one
thing.Déanadh muid (déanaimís)
aon rud amháin.
Let us do one thing.Céard déarfá leis?
What do you say to it?Céard do mheas air?
What do you think of it?Tá mé ar aon inntinn leat-
sa.
I think as you do.Sin smaoineadh an-mhaith.
That is a very good thought.Tá sé déanta go maith
It is very well done.


L. 11


Sin modh maith.
That is a very good idea.Tá mé ar an aigne chéadna
leat féin. I am of your opinion.Déanadh muid é (déan-
aimís é).
Let us do so.Is fearr é.
It is better.'Sé an nídh is fearr dúinn
a dhéanamh é.
It is the best thing we can
do.'Sé an t-aon nídh amháin é
is féidir linn a dhéanamh.
It is the only thing we can
do.Nár bh'fhearr?
Would it not be better?Is fearr dhuit.
You had better.D'athruigh mé m'aigne.
I have changed my mind.D'athruigh mé an bharamhail
a bhí agam.
I have altered my opinion.B'fhearr liom.
I would rather.Maiseadh, bhíodh sé mar sin.
Well, let it be so.FIAFRUIGHE AN BHEALAIGH.
TO ASK THE WAY.An é seo an bealach --?
Which is the way to --?
Is this the way to --?
Can you tell me whether
this road leads to --?An é seo an bealach go --?
Is this the way to --?Nach é seo an bealach go --?
Is not this the way to --?Cá dtabharfadh an bóthar
seo thú?
What place does this road
lead to?Tá tú ar an mbealach
ceart.
You are in the right way.Tá tú ar an tslighe.
You are out of the way.Ní bhéarfadh an bóthar seo
go --.
This road does not lead to --.Ní'l tú ar an mbóthar
go --.
You are not in the road
to --.


L. 12


Cé aca bealach a rachaidh
mé?
Which way am I to go?Téirigh caol díreach.
Go straight along.Tóg an bóthar son.
Take that road.Tabharfaidh sé do'n bhóthar
Mór thú.
It will lead you to the high
road.Iompuigh taobh do láimhe clé.
Turn to the left.Iompuigh taobh do láimhe
deise
Turn to the right.Ní féidir leat dul amugha.
You cannot mistake the
way.Cé aca an bealach is giorra?
Which is the shortest way?Cé aca an bealach?
Which is the way?Cé an t-achar é ar seo?
How far is it from here?Míle.
A mile.Ní'l sé níos mó 'ná míle.
It is not more than a mile.Leath-mhíle.
Half a mileTrí ceathramhna míle.
Three-quarters of a mile.Tá sé 'na mhíle láidir (nó
maith).
It is full one mile.Tá sé breis is míle
It is little a more than a
mile.Is beag níos lugha 'na míle
é.
It is scarcely less than a
mile.Bhfuil an bóthar go maith?
Is the road good?Tá sé maith go leór (nó
réasúnta).
It is fairly good.Tá sé go han-dona.
It is very bad.AN AIMSIR.
THE WEATHER.Cé an sórt aimsir í?
What sort of weather is it?Tá sí 'na haimsir mhaith.
It is fine weather.Is aimsir an-mhaith í.
It is fine weather.Is aimsir an-áluinn í.
It is most delightful
weather.Beidh lá breágh againn
We shall have a fine day.


L. 13


Tá sé ag éirghe dorcha.
It is getting cloudy.Tá an spéir an-dorcha.
The sky is very cloudy.Is dorcha an aimsir í.
It is dark weather.Tá an lá an-mheirbh (nó
brothalach).
The day is very close.Tá an spéir ag éirghe
dorcha.
The sky is becoming dark.Tá an spéir lán le néalta.
The sky is full of clouds.Is néaltach an aimsir í.
It is cloudy weather.Ní aimsir shocair í.
It is unsettled weather.Tá cosamhlacht bháistighe air.
It looks like rain.Tá braonacha cheana againn.
There are some drops.Rinne sé báisteach. It has rained.Tá sé le báisteach a dhéan-
amh.
It is going to rain.Is aimsir bháistighe í.
It is rainy weather.Déanann sé báisteach (nó
fearthainn).
It rains.Tá sé ag báistigh.
It is raining.Beidh sé 'báistigh ar feadh
an lae.
It will rain all day.Déanann sé báisteach an-
tréan.
It rains very fast.Bhfeiceann tú an chaoi bhfuil
sé 'báistigh.
See how it rains.Tá sé 'na dhórtadh.
It pours.Ní'l ann acht múr (nó
brádán).
It is only a shower.Is gearr go mbeidh sé thart.
It will soon be over.Téidheadh muid (téimís) ar
fasgadh.
Let us take shelter.Is dona an aimsir í.
It is bad weather.Is an-dona an aimsir í.
It is very bad weather.Tá mé fliuch. I am wet.Tá mé fliuch go croiceann.
I am wet to the skin.Tá eagla orm go nglacaidh
mé fuacht.
I am afraid of taking cold.Tá aiteall beag anois ann.
The rain begins to abate.Tá se 'tóirnigh.
It thunders.


L. 14


Tá an aimsir glas (stoirm-
each).
The weather is stormy.Beidh stoirm (nó feón)
againn.
We shall have a storm.Tá sé 'tosnughadh tóirnighe.
It begins to thunder.'Gcloiseann tú an tóir-
neach?
Do you hear the thunder?Tá sé 'tóirnigh ar feadh an
lae.
It has thundered all day.Tá an stoirm thart.
The storm is over.Tá an aimsir 'tosnughadh a'
glanadh suas.
The weather begins to
clear up.Tá an aimsir an-mhí-shoc-
amhlach.
The weather is very un-
settled.Tá an ghealach againn.
It is moonlight.Tá solus maith ar an ngeal-
aigh anocht.
The moon is very bright
to-night.Tá sé 'glanadh suas.
It is clearing up.Tá an aimsir a' glanadh
suas.
The weather is clearing up.Tá an ghrian a' sgairteadh.
The sun is shining.Tá an ghrian a' tosnughadh a'
sgairteadh.
The sun is commencing to
shine.Bhfeiceann tú an bogha
báistighe?
Do you see the rainbow?Feicim.
I do.Tá sé ag éirghe breágh arís.
It is getting fine now.Tá sí 'na haimsir mhaith
arís.
The weather is fine again.Chuir an bháisteach faoi chois
an dusta.*
The rain has laid the dust.Tá an oidhche tuitthe anois.
It is night-time now.Tá sé i n' oidhche.
It is night.Is dubh an oidhche í.
It is a dark night.Tá sé an-te.
It is very warm.Nach te é?
Isn't it hot?Is brothalach an lá é.
It is a sultry day.


L. 15


Tá sé ceómhar.
It is foggy.Tá ceó trom ann.
There is a thick fog.Tá sé 'sneachta.
It is snowing.Beidh sneachta anois againn.
We will have snow now.Tá eagla orm go mbeidh.
I fear we will.Tá sé ag cur shneachta.
It is snowing.Tá sé 'sneachta go tiugh.
It is snowing fast.Rinne sé sneachta aréir.
It snowed last night.Ní dhéanann sé mórán
sneachta i nÉirinn.
It does not snow much in
Ireland.Siocann sé.
It freezes.Tá leac oighre ann.
There is ice.Tá an leac oighre tiugh.
The ice is thick.Tá an abhainn reóidhte. The river is frozen.Sioc liath. Hoar frost.Tá an leac oighre 'leághadh.
The ice is melting.Flich-bháisteach.
Drizzling rain.Tá sé salach.
It is dirty.Tá an sneachta 'leághadh.
The snow is melting.Ní deas an áit é le siubhal.
It is not a nice place to
walk.Tá na clocha sleamhain.
The stones are slippery.Nach gaothmhar é.
Is it not windy.Tá an ghaoth an-láidir.
The wind is very strong.Tá an ghaoth athruighthe.
The wind is changed.Tá an ghaoth ag éirghe.
The wind is getting high.Tá an ghaoth 'lagan.
The wind is coming down.Meas tú 'mbeadh sé i
n-aruigheacht dul go sailable
hÁrainn?
Do you think will it be
for Aran?Beidh i mbárach, lé congnamh
Dé.
It will to-morrow, with
God's help.Bhfuil sé 'bhfad ó bhí an
t-Athair Seaghán i n-Inis-
meadhoin?
Is it long since Father John
was in Inismeadhoin?Tá sé trí seachtmhainí.
It is three weeks.Agus raibh aon Aifreann
ann ó shoin?
And was there Mass there
since?Ní raibh.
No, there was not.


L. 16


Go sábháile Dia sinn, nach
fiadháin an áit é!
God save us, what a wild
place it is!Is fiadháin, acht ní'l aon
leigheas air.
It is wild, but it cannot be
helped (there is no cure
for it).Cé hé an Sagart Paráiste
atá i nÁrainn?Who is the Parish Priest
in Aran?
An t-Athair Muircheartach
Ua Fearachair.Father Murtagh O'Far-
ragher.Bhfuil teanga mhaith Ghaedh-
ilge aige?
Has he a good Irish tongue
(tongue of Irish)?Go deimhin atá. Tá sí ar
a chomhairle féin aige.
Indeed he has. He has it
at will.An fear maith do na
daoine é?
Is he a good man for the
people?Ní raibh sé i n-Árainn le mo
linn-se chomh ma ith, acht
an t-Athair Mícheál Ua
Donnchadha.
No better man came to
Aran in my time
except Father Michael
O'Donoghue.'Mbíonn aon eagla ar an
Athair Muircheartach
roimhe an fhairrge?
Does Father Murtagh be
afraid of the sea?Go deimhin ní bhíonn; ní'l
fhios aige céard é.
Indeed he does not; he
does not know what
it is.Is fear maith fairrge é.
He is a good seaman.Ní'l sé le fagháil níos
fearr.
His equal couldn't be
found (you couldn't find
better).Bhfuil sé i n-ann iomradh?
Can he row? Is he able
to row?Tá go deimhin, agus ábalta
ar bhád nó corrach a
gábháil freisin.
Indeed he is, and able to
steer a boat or canoe
likewise.Tá an lá fuar. The day is cold.Tá sé an-fhuar.
It is very cold.Tá sé an-fhuar do'n
tsaogal.
It is very cold entirely.


L. 17


Tá mé ar creathadh le
fuacht.
I am shaking (perishing)
with the cold.Tá mé préachtaí leis an
bhfuacht.
I am perished with the cold.Bhfuil barr-léire ort?
Are you benumbed?Tá fuar-nimhe ort.
You are in pain from be-
numbness.Tá an aimsir fuar tirm.
The weather is cold and
dry.


L. 14


*Do choisg an t-uisge an smúit ó éirighe. — Muns.


L. 17


AN UAIR.
THE HOUR.Cé'n clog é?
What o'clock is it?Bhfuil fhios agad cé an
t-am é?
Do you know what time
it is?Innis dom, má 'sé do thoil
é, cé an t-am é.
Tell me, if you please, what
time it is.Tá sé go díreach a haon.
It is exactly one o'clock.Tá sé a haon a chlog.
It is one o'clock.Tá sé tar éis a haon.
It is after one.Bhuail sé an buille anois.
It struck one now.Tá sé ceathramha tar éis a
haon.
It is a quarter past one.Tá sé leathuair tar éis a
haon.
It is half-past one.Tá sé i bhfoisgeacht fiche
nóiméad do'n dó.
It is within twenty minutes to two.Is beag nach bhfuil sé an dó.
It is almost two.Bhuail sé an dó anois.
It struck two now.Tá sé chúig nóiméad tar
éis an dó.
It is five minutes after two.Ní'l sé acht a trí a chlog.
It is only three o'clock.Ní'l sé an trí fós.
It is not three yet.Tá sé tuairim an trí 'chlog.
It is about three o'clock.Tá sé suas agus anuas leis
an trí.
It is close on (lit. up and
down) three now.Ní'l sé deireannach.
It is not late.


L. 18


Tá sé níos deireannaighe
ná mar shíl mé.
It is later than I thought.Níor shíl mé go raibh sé chomh
mall 'san lá.
I did not think it was so
late in the day.Tá sé chúig nóimint fichead
do'n trí.
It is twenty minutes to three.Tá sé an dó-dhéag (meadhón
an lae).
It is twelve o'clock (middle
of the day.)Tá sé an dó-dhéag 'san
oidhche (lár na h-oidhche).
It is twelve o'clock (middle
of the night).An uaireadóir maith é sin
agad?
Is that a good watch you have?'Gcoinnigheann sé an t-am
go maith? Does it keep good time?Cé an t-am é, a deir tú?
What time is it, did you
say?Ceathramha tar éis a seacht.
A quarter past seven.Dtiucfaidh tú 'un dínnéir
liom-sa i mbáireach?
Will you come to dinner
with me to-morrow?Cé an uair?
What time?Ag a dó 'chlog.
At two o'clock.Eidir an dó agus an trí.
Between two and three.AN t-AM.
THE TIME.Indiu.
To-day.An lá.
The day.An lá ar fad (an lá go
léir.)
The day entirely (the whole
day).An mhaidin.
The morning.An mhaidin ar fad.
The morning entirely (the
whole morning).An tráthnóna.
The evening.An tráthnóna ar fad.
The evening entirely, the
whole eveningAn mhaidin seo.
This morning.I mbáireach (i mbárach).
To-morrow.


L. 19


Ar maidin i mbáireach.
To-morrow morning.Indé.
Yesterday.Armha indé.
Ere-yesterday (the day be-
fore yesterday).An lá roimhe. The day before.Dhá lá ó shoin.
Two days ago (since).An tseachtmhain seo chuaidh
tharainn.
The past week.Coicthighis ó shoin.
A fortnight ago.Tá sé trí seachtmhainí ó
shoin.
It is three weeks since.Timcheall an ama sin.
About that time.An mhí seo chuaidh tharainn.
The past month.An bhliadhain i n-uraidh.
Last year.An bhliadhain seo chugainn.
The coming year.Faoi Nodlaig.
At Christmas.Faoi Cháisg.
At Easter.Meadhon an tSamhraidh.
Mid-Summer.An ráithe seo chugainn.
The next quarter.Faoi cheann míosa.
In a month's time.An chéad lá do'n mhí.
The first day of the month.An dara lá nó an tríomhadh
lá do'n mhí seo chugainn.
The second or third (day)
of next month.An lá deireannach do'n mhí.
Last day of the month.I ndeireadh na míosa.
At the end of the month.Timcheall lár an Mhárta.
About the middle ofMarch.Cé an mhí 'bhfuil muid (sinn)
innti?
What month is this we have
(or are in)?Cé an lá do'n mhí é?
What day of the month
is it?Indiu an cúigeadh lá déag.
To-day is the fifteenth.I gceann coicthighise.
In a fortnight's time.An tseachtmhain seo chug-
ainn.
Next week.I gceann seachtmhaine.
In a week.Seachtmhain ó indiu.
Coicthighis ó indiu.
This day week
This day fortnight
(time to
come).Seachtmhain 's an lá indiu.
Coicthighis 's an lá indiu.
This day week
This day fortnight
(time
past).


L. 20


Ó lá go lá.
From day to day.Lá éigin.
Some day.Laetheamhail.
Daily.Gach uile lá.
Every day.Gach aon dara lá.
Every other day.Gach aon tríomhadh lá.
Every third day.Go minic.
Often.I gcomhnuidhe.
Always.Go hannamh.
Seldom.Ariamh — go deo.
Never.IONGANTAS A CHUR I
n-UMHAIL.
TO EXPRESS ASTONISH-
MENT.Chuir tú iongnadh orm.
You surprise me.Cé an t-iongnadh?
What astonishment (won-
der)?An féidir é?
Is it possible?An ndeir tú liom é?
Do you tell me so?Tá iongnadh mór orm.
I am greatly astonished.Ní chreidim é.
I do not believe him.Cé an chaoi 'bhféadfadh sé
bheith.
How can that be?Ní fhéadfadh sé bheith.
It cannot be.Ní thuigim cé an chaoi
'bhféadfadh sé.
I cannot think how.Tá iongnadh orm 'na thaobh.
I am surprised at it.Cuireann sé iongnadh an
domhain orm.
It quite surprises me.Cé chuimhneóchadh air sin
anois?
Who would have thought
of that now?Is aisteach an sgéal é.
It is a strange story.Is an-aisteach é.
That is very strange.Is aisteach an gnó é seo.
This is a strange business.Ní fhéadfainn innsint duit.
It is inexpressible.Ní fhéadfadh do chumhachta
cuimhniughadh air.
You cannot form any idea
of it.


L. 21


Cé chreidfeadh é?
Who would have believed it?Cé chuimhneóchadh air?
Who would have thought
of it?'Seadh, ndeir tú liom é?
What! do you tell me so?Níor chualaidh mé riamh a
leithide.
I never heard the likes of
it.AG DEANAMH BRÓD
AS --.
TO EXPRESS ADMIRATION.Tá sé sin go deas.
That is nice.Tá sé sin go han-deas.
That is very nice.Tá sé go h-áluinn.
It is beautiful.Is iongantach an rud é.
It is a wonderful thing.Is iongantach ar fad an
rud é.
It is a wonderful thing entirely.Nach slíogtha!
How graceful!Tá iongnadh an domhain fós
orm.
I am great surprised yet.Nach é an t-iongantas é!
It is not a wonder!Ní fhaca mé riamh aon rud
chomh deas leis.
I never saw anything to
equal it (as nice as it).Ní fhaca muid (sinn) ariamh
aon nídh chomh deas.
I never saw anything so
nice.Ní thagann aon nídh i ngoire
ná i ngaobhar dó.
Nothing comes next or
near it.Is áluinn é.
It is beautiful.Is cuma céard déarfaidhe,
níor bh'fhéidir cur síos
ar a dheiseacht.
No matter what would be
said, it would be impos-
sible to tell of its beauty.AIMHREAS A CHUR I
gCÉILL.
TO EXPRESS PROBABILITY.B'fhéidir é.
It may (or might) be.B'fhéidir go mbeadh sé mar
sin.
It is very probable.


L. 22


Ní bheadh aon iongnadh orm
'na thaobh.
I should not wonder at it.Ní chuirfeadh sé aon iongnadh
orm.
It would not surprise me.Bhí súil agam leis.
I expected it (or him).Bhí súil agam léi anocht.
I expected her to-night.Ní'l aon iongnadh orm 'na
thaobh.
I do not wonder at it.Ní chuireann sé iongnadh ar
bith orm.
It does not surprise me in the least.Ní'l aon aimhreas air.
I do not doubt it.Féachann sé nádúrtha.
It appears natural.Ní aon iongnadh.
No wonder.Tá sé nádúrtha.
It is natural.Tá sé so-thuigse.
It is easily understood.Thuitfeadh sé amach.
It might happen.Ní chuirfidh sé iongnadh ar
aon duine.
It will not surprise any-
body.BRÓN.
SORROW.Tá brón orm 'na thaobh.
Tá athmhéal orm mar gheall
air.
I am sorry for it.Tá an-bhrón orm 'na thaobh.
I am very sorry for it.Tá an-bhrón ar fad orm.
I am very sorry entirely.Is brónach an sgéal é.
It is a sad story.Is brónach an rud é.
It is a sad thing.Nach orainn bhí an mí-ádh!
How unfortunate we were.!Nach é an mí-fhortún é?
Isn't it a misfortune?Cé an brón?
What sorrow?Tá gach nídh caillte anois.
All is lost now.Nach mór an feall a rinn-
eadh air.
What deceit was played on him.Is mór go deimhin.
It was, indeed.Tá truaighe agam dhó.
I have pity for him.Is díol truaighe é.
He is to be pitied.


L. 23


Tá gach uile dhuine in' aghaidh
anois.
Everybody is against him now.Ní'l an oiread is aon char-
aid amháin aige.
He hasn't even (as much
as) one friend.Tá gach nídh teacht 'na
choinne.
Everything seems to be
coming (or conspiring)
against him.Cuirfidh sé an donas air.
It will bring misfortune on
him.Brisfidh sé an croidhe ann.
It will break the heart in
him.Creidim nach bhfuil aon
neart air anois.
I suppose it cannot be
helped now.MÍ-SHÁSTUIGHEACHT.
DISPLEASURE.Ó mo náire!
O shame!Nach mór an náire é!
What a great shame it is!Tá sé go fealltamhail.
It is treacherous.Cuireann sé duine a'
creathadh.
That makes one shudder.Cuireann sé an ghruaig 'na
seasamh ar do cheann.
It makes one's hair stand on end.Céard tháinig air chor ar
bith?
What came over him at all?Chaill sé a chiall.
He lost his sense.Tá tú 'dul amudha.
You are wrong (you are
going astray).Mo náire thú.
Shame on you.Budh cheart duit náire bheith
ort.
You ought to be ashamed of yourself.Nach bhfuil aon náire ort?
Are you not ashamed?Cad chuige nach ndearna tú
sin?
Why did you not do so?Tá tú ion-chasaoide.
You are to be blamed.Tú féin is ciontach.
You yourself are to blame.Ní'l mé sásta leat.
I am not pleased with you.Ní'l aon fhoighid agam leat
chor ar bith.
I have no patience with
you at all.


L. 24


Bí socair.
Bí ciúin.
Be quiet.Ná bí droch-mhúinte.
Do not be impertinent.Ná freagair.
Do not reply.Ná déan níos mó é.
Do not do so any more.Ná bí 'cúl-chaint.
Do not be backbiting.Tabhair aire dhuit féin
anois, má tá an t-ádh
ort.
Mind yourself now, if you
are lucky (know what's
good for you).Ní sheasóchaidh mé an obair
seo níos fuide
I will not suffer this any longer.Béidh sé agam.
I will have it.Caithfidh sé bheith agam.
I must have it.Cuimhnigh ar céard tá mé
'rádh.
Remember what I am say-
ing.FEARG.
ANGER.Tá fearg orm.
I am angry.Tá an-fhearg orm.
I am very angry.Tá mé mí-shuaimhneach.
I am dissatisfied.Tá mé mí-shuaimhneach indiu.
I am dissatisfied to-day.Tá mé crosta.
I am cross.Ní'l mé sásta.
I am not satisfied.Ní raibh a leithid d'fhearg
ariamh orm
I was never before so
angry.Cuireadh fearg mhór orm.
I was greatly vexed.Tugadh masla mór dhom.
I was highly insulted.Ní féidir maitheamhnas
thabhairt dhó mar gheall
ar an masla.
It is impossible to forgive
him for the insult.Bhí fearg an domhain air.
He was very angry.Bhí sé as a chéill.
He was out of his senses
(mad).Ní fhéadfadh sé cosg (nó
srian) a chur ar a chuid
feirge.
He could not restrain his
rage.


L. 25


Bhí cúthach feirge air.
He was mad with rage.Ní raibh fhios aige céard bhí
sé rádh.
He did not know what he was saying.Tabhair maitheamhnas dó.
Forgive him.Caithfidh tú é mhaitheamh dhó.
You must forgive (it) to
him.Dhéanfainn, dá ngabhadh sé
leithsgéal ceart.
Yes, if he make a proper
apology.Muna ndéanaidh, ní labhair-
eó' mé arís go deó leis.
If not, I will never speak
to him again.Maith dhó anois é agus bígidh
muintireach.
Forgive him now, and (you
or ye) be friends.Déanfaidh sin, glacfaidh
mé do chomhairle; ar
mhaithe liom atáir.
That will do, I will take
your advice; you are for
my good.SÁSTUIGHEACHT A CHUR
I n-UMHAIL.
TO EXPRESS SATIS-
FACTION.Dia go deó leat.
May God always favour
you (lit.).Mo ghrinn go deó thú.
You are my love for ever
(lit.).Mo ghrinn croidhe thú.
You are the love of my
heart (lit.).Nár lagaidh Dia thú.
May God not weaken you
(lit.).Bíodh misneach agad.
Have courage.Go neartuighidh Dia leat.
That God may strengthen
you.Saoghal fada le séan
chugat.
Long life may be your portion.Fad saoghail chugat.
Long life to you.Tá go maith.
That is good (that will do).Go h-áluinn.
Beautiful.Is bródamhail an duine
anois mé.
I am a proud man now.


L. 26


Tá mé sásta anois.
I am satisfied now.Tá sástuigheacht mhór in
m'inntinn ó chualaidh mé
sin.
I am much satisfied in my
mind since I heard that.Ní fhéadfainn cur síos duit
ar an rímhéad atá orm.
I am happy beyond ex-
pression.Cuireann sin áilleacht orm.
That delights me.Ní rabhas ariamh chomh sásta.
I was never before so
pleased (delighted).Is maith liom gur phósais
bean mhaith.
I am glad you married a
good wife.Go mairidh tú do nuaidh-
eacht.
May you live your news (lit.).Go raibh sibh araon i bhfad i
bhfochair a chéile, má's é
toil Dé é.
That you may both live
long together, if it is
God's will.Tá bród orm é chloistint.
I am proud to hear it.Cuireann sé an-áthas orm
é chloisint.
It gives me pleasure to hear it.Tuiteann gach rud amach
mar badh mhian liom.
Everything happens as I wish.Ní'l aon nídh eile ó Neamh
anuas uaim.
I have nothing more under
Heaven to desire.Tá gach rud agam is mian
liom.
I have everything I wish.Tá mé an-tsásta.
I am very satisfied.Ní raibh fhios agam cad í
an tsástuigheacht gur phós
mé.
I did not know what happi-
ness meant until I mar-
ried.CARTHANNAS AGUS TRUAIGHE.
CHARITY AND PITY.Sin é mo chara.
That is my friend.Tá grádh agus gean agam
air.
I esteem and love him.'Sé an caraid is fearr atá
agam é.
He is the best friend I have.


L. 27


Támuid (sinn) an-mhór le
chéile.
We are very great with
each other.Tá gean aige-san orm-sa.
He has esteem for me.Is deacair sinn a sgaradh ó
chéile.
It is hard to separate us.Tagann muid(sinn) le
chéile.
We agree well.Is minic a thasbáin sé gur
cara maith é.
It is often he has shown
himself a good friend.Tá dóchas agam nach sgara-
muid ó chéile go bráth.
I hope we will never part
from each other.Tháinig gean agam air an
chéad am casadh ar a
chéile muid (sinn).
We esteemed each other
from the first time we
met.Bhí an oiread do ghrádh
againn ar a chéile is dá
mbeimís 'nar ndearbhráth-
aireacha.
We love each other as if
we were brothers.Ní'l aon rún eadrainn.
There is no secret between
us.Ní bhíonn rún ag duine
againn nach n-innseann
sé do'n duine eile.
None has a secret but what
we tell each other.Dhéanfainn rud ar bith dhó.
I do anything for him.Agus budh fhiú é é.
And he was worth it.Is lághach an cailín óg í
sin. That is a very estimable girl.Budh dhual máthar di é.
It was kind mother for her.Is aici bhí an bhean do mháth-
air budh dheise agus budh
ghleóite chonnaic mise
riamh.
Her mother was one of the
finest ladies I ever met.Croidhe na féile bhí innti;
beannacht Dé le n-a
h-anam.
She was a generous soul;
Lord have mercy on her.Ámén, a Thighearna.
Amen, my Lord.


L. 28


MÍO-THAITHNEAMH.
AVERSION.Ní thaithneann an fear sin
liom.
I do not like that man.Tá gráin agam ar an bhfear
sin.
I detest that man.Ní lugha 'r liom 'ná an
mí-ádh é.
Ní lugha 'r liom é 'ná an
sioc.
Ní lugha 'r liom é 'ná an
donas.
I cannot bear him.Ní'l aon mhúnadh air.
He has no manners (he is
unmannerly).Nach gránna an cúntanús
atá aige.
What repulsive counte-
nance he has.Ní'l cúntanús maith aige.
Ní'l deagh-chúntanús aige.
He hasn't a pleasing coun-
tenance.Ní fhéachann sé go deas.
He does not look prepos-
sessing.Tá rud éicint 'easbaidheach
'na chuid cainte.
There is something lacking
in his address.Ní fhéadaim mo ghráin air
a chongbháil agam féin.
Ní fhéadaim an ghráin atá
agam dó chongbháil
agam féin.
I cannot restrain (keep to
myself) the aversion I
feel for him.Ní'l fhios aige cad é síbhéal-
tas.
He has no idea of polite-
ness.Tá sé mí-mhúinte le gach
duine.
He is disrespectful towards everybody.Ní féidir theacht leis.
It is impossible to get
along with him.Tá gráin ag gach duine air.
Everybody hates him.Féachaim gan teacht 'na
ghaobhar.
I try to avoid him (not to
come near him).Dhéanfadh sé tuirseach thú.
He would make you tired.Labhrann sé 'gársamhail.
He talks smutty.Tá sé an-áidhbhéileach.
He talks most extrava-
gantly.


L. 29


AOIS.
AGE.Cé an aois thú?
How old are you?Beidh mé ceathair déag an
mhí seo chugainn.
I shall be fourteen this
coming month.Is gearr go mbeidh me
ceathair déag.
Soon I will be fourteen.Tá mé cúig fichead.
I am twenty-five.Cé an aois atá ag t' athair?
How old is your father?Cé an aois do dhearbhráthair
anois?
What is your brother's age now?Ní'l sé fiche bliadhain fós.
He is not twenty years yet.Ní'l sé i n-aois fós.
He is not of age yet.Meas tú cé an aois an
páisde sin?
How old do you think that
child is?Ní'l sé acht chúig bhliadhna.
He is only five years.Is mór an malrach d'á
aois é.
He is a big child for his age.Cé an aois a dheirbhshiúr?
How old is his sister?Tá sí ocht déag.
She is eighteen.Ó! is gairid go mbeidh sé
in' am pósta aici.Oh! it will soon be time
for her to marry.Ndomhnach is gearr (gairid).
Indeed it will.Ní'l sí fós fiche bliadhain.
She is not yet twenty years.Bhí sí fiche bliadhain indé go
díreach.
She was twenty last week
exactly.OCRAS.
HUNGER.Tá ocras orm.
I am hungry.Tá an-ocras orm.
I am very hungry.Airighim mo ghoile a' feabh-
sughadh.
I feel I am getting a better
appetite.Tá goile maith agam.
I have a good appetite.Tá mé 'fághail bháis leis an
ocras
I am dying with hunger.Tá mé básuighthe leis an
tart.
I am dead with thirst.


L. 30


Ól rud éigin.
Drink something.Cad ólfas tú?
What will you drink?Tá tart orm.
I am thirsty.Tabhair dhom deoch, má 'sé
do thoil é.
Give me a drink, if you please.Tabhair dhom gloine bhainne
(uisge, fíona, beorach,
leanna.)
Give me a glass of milk
(water, wine, beer, ale).Tá mé an-tuirseach.
I am very tired.Tá mé tugtha.
I am exhausted.Tá mé fuar.
I am cold.Tá mo lámha fuar.
My hands are cold.Tá mé te.
I am hot (warm).Tá codladh orm.
I am sleepy.CODLADH.
SLEEP.Tá an-chodladh orm.
I am very sleepy.Feicthear dhom go gcod-
lógha mé go maith anocht.
I feel I will sleep well to-
night.Tá mé thart leis an gcod-
ladh.
I am overcome with sleep.Budh mhaith liom dá mbeidhinn
ar an leabaidh.
I would like if I were on
my bed.Chodail mé go maith.
I slept well.Níor chodail mé go ró-mhaith.
I did not sleep very well.Ní fhéadaim tuitim 'mo
chodhladh.
I cannot fall asleep.Níor dhún mé mo shúile ar
feadh na h-oidhche.
I did not close my eyes
during the night.Níor leag mé mo shúile ar
a chéile le seachtmhain.
I did not sleep a wink for
a week.Ní'l fhios agam cad a dhéan-
fas mé.
I do not know what I will
do.Ní féidir liom déanamh níos
fuide gan codladh.
I cannot get along any
longer without sleep.


L. 31


NUAIDHEACHT.
NEWS.Bhfuil aon nuaidheacht agad?
Have you any news?Bhfuil aon sgéal nuadh
agad?
Have you any news (lit,
have you any new story)?Ní'l, ní'l aon nuaidheacht
agam.
No, I have no news.Ní fhaca mé na páipéir.
I did not see the papers.Ar léighis an páipéar in-
diu?
Did you read the paper to-day?Léigheas. I did.Cé an páipéar é féin?
What paper is it?An Claidheamh Soluis.
The Sword of Light.Is maith liom tú 'léigheadh
na Gaedhilge.
I am pleased you read Irish.Cé mar thaithnigheann an
Claidheamh leat?
How do you like the
"Sword"?An-mhaith, go deimhin.
Very well, indeed.Nach breagh an cainteóir é
Conán?
What a fine talker Conán is?Is fíor do phort?
True for you (lit., true your
music).Nach deas uaidh cur síos ar
an gcogadh.
How nice he can tell about the war.Fuair mé níos mó eólais
uaidh ná ó na sgríobh-
neóirí Béarla go léir.
I got more news (know-
ledge) from him than all
the English writers.Ní taise le "Feargus Finn-
bhéil" é.
Feargus Finn-bhéil is just
as good.Ní headh. Tá a theanga
ar a chomhairle féin
aige.
He is. He has his tongue
at will.Tugann an "Bheirt Fhear"
mórán eólais dom ar
chúrsaidhe an tsaoghail.
The "Two Men" gives me
much news on the doings
of the world.Nach maith uatha caismirt a
dhéanamh ar gach nídh.
How well they can criticise
everything.Is maith go deimhin.
Very well indeed.


L. 32


Tá siad i n-ann cleamhnas
a dhéanamh chomh maith le
prátaí a chur.
They are able to make a
match as well as plant
potatoes.Ar léigh tú Claidheamh na
seachtmhaine seo?
Did you read this week's Claidheamh?Níor léigheas.
I did not.Ó, chaill tú é, a dhuine.
O, you lost it, my man.Agus cé an barr nuaidh-
eachta bhí ann?
And what special news was
in it?Bhí cath mór eidir Seaghán agus
Pól.
There was a big battle be-
tween John and Paul.Agus cé ghnódhuigh?
And who won?Pól, a mhic ó.
Paul, my son.Go neartuighidh Dia leis.
That God may strengthen
him.'Mó duine marbhuigheadh?
(Cia mhéad duine marbh-
uigheadh?)
How many were killed?Trí chéad agus leónadh 600.
Three hundred and 600
wounded.Meas tú an fíor é?
Do you think is it true?Is fíor, maiseadh. Tháinig
sé thríd an Riaghaltas.
It is indeed. It came
through the Govern-
ment.Ar chualaidh tú ó t'athair
le gairid?
Did you hear from your
father recently?Níor chualas.
I did not.Bhfuil sé i bhfad ó sgríobh
sé chugad?
Is it long since he wrote to you?Ní bhfuair mé aon sgéala
uaidh le mí. I did not hear from him for a month.Níor sgríobh sé chugam le
ciocthighis.
He did not write (to) me for a fortnight.Tá súil agam le leitir
'fagháil uaidh indiu nó i
mbáireach.
I expect a letter from him
to-day or to-morrow.


L. 33


DEARBHUGHADH.
AFFIRMATION.Tá sé fíor.
It is true.Tá sé fíor gur --.
It is true that --.Mo léan; is fíor gur --.
My sorrow; it is true
that --.'Sí an fhírinne ghlan í.
It is the real truth.'Sí an fhírinne í.
It is the truth.Ní'l aon aimhreas.
There is no doubt.Ní'l aon rud chomh cinnte.
Nothing more certain.Innseó' gach uile dhuine
dhuit é.
Everybody will tell you.Tá fios ag an mbaile air.
The village knows it.Ní sgéal rúin é agus fios a
bheith ag triúr air.
It is not a secret and three
knowing it.'Sé an sgéal atá i mbéal
gach duine é.
It is the story that's in the
mouth of every one.Chualaidh mé trácht air.
I heard tell of it.Tá sé ins na páipéir.
It is in the papers.Creid gach nídh d'á ndéar-
faidh mise leat.
Believe everything I tell
you.Dar m'fhocal.
On my word.Chonnaic mé é.
I saw him.Chonnaic an fear sin é chomh
maith liom-sa.
That man saw him as well as I.Badh mhaith liom dá mbeadh
sé amhlaidh.
I should like it to be so.IARRAIDH.
ASKING.A Chuilm, innis sgéal dúinn.
Colman, tell us a story.Ní'l aon sgéal agam. Dá
mbeadh, thabharfainn.
I have no story. If I had,
I would.Go deimhin, atá neart agad
díobh.
Indeed, you have plenty of
them.Tosuigh ort anois, má 'sé
do thoil é.
Commence now, if you
please.Abair sgéal an Ghiolla
Mhaoil.
Say the Giolla Maol story.


L. 34


Ní'l sé agam go maith, acht
mar tá, gheobhfaidh tú é.
I do not know it well, but
such as it is, you will
get it.A' ndéanfaidh tú oibliogáid
bheag dhom?
Will you oblige me a little?Déanfad agus fáilte.
I will and welcome.Innis dom.
Tell me.A' n-innseóchthá dhom má
tá --?
Would you tell me if --?A' n-innseóchthá dhom cá
bhfuil --?
Would you tell me where --?'Dtabharfá cead dom --?
Would you give me per-
mission to --?Glacaim párdún agat, má
chuir mé aon trioblóid
ort.
I beg your pardon, if I
troubled you any.A' n-eiteó' tú mé? Will you refuse me?Beidh mé an-bhuidheach dhíot.
I will be very thankful to
you.Éist liom.
Listen to me.Ní dhéanfaidh mé dearmad
go bráth ort.
I will never forget you.SLÁINTE.
HEALTH.Cé mar atá tú?
Cia an nós a bhfuil tú?
Cia an chaoi 'bhfuil tú?
How are you?Bhfuil tú go maith?
Are you well?Tá súil agam go bhfuil tú
go maith (go láidir).
I hope you are well?Tá mé go maith, slán go
rabhair.
I am well, thank you.Go maith.
Well.Tá mé go láidir.
I am strong.Tá mé go h-áluinn.
I am beautiful.Ní'l mé go maith.
I am not well.


L. 35


Ní'l mé go maith chor ar bith.
I am not well at all.Céard 'tá ort?
What is the matter with
you?Ní airighim go láidir.
I do not feel strong.Tá mé lag lúbach.
I am weak and bending.Bíonn pian mhór in mo thaobh.
I have a big pain in my
side.Fuair mé fuacht.
I caught cold.Glac mé fuacht.
I took cold.Tá an slaghdán mór orm.
I have the influenza.Tá mé a' creathadh.
I am shaking (shivering).Bhí mé a' creathad ar feadh
na hoidhche.
I was shivering all night.Níor dhún mé mo shúile
aréir.
I did not close my eyes last night.Tá slaghdán orm le seacht-
mhain.
I have a cold for a week.Tá mo chluas chlí bodhar
aige.
My left ear is deaf because of it.Níor chodail mé go maith le
dhá oidhche.
I did not sleep well for two nights.Bhfuil tú tinn i bhfad?
Are you long sick?Ar thóig tú aon leigheas ar
an slaghdán?
Did you take any medicine
for the cold?Mbíonn aon duine a'
freastal ort?
Does anybody wait on you?Bím a' casacht ar feadh na
h-oidhche.
I cough all the night.Tá mé beagán níos fearr.
I am a little better.A mé féin a' feabh-
sughadh.
I feel myself improving.Tá tinneas cinn orm.
I have a headache.Tá mo sgórnach tinn.
My throat is sore.Tá doigh fhiacail orm (tá
tinneas fiacal orm).
I have the toothache.Tá an-phian in m'fhiacail.
There is great pain in my
tooth.Tá fuacht in mo cheann.
There is a cold in my
head.


L. 36


Tá súil agam nach fiú
biorán é.
I hope it won't amount to
anything (that it is'nt
worth a pin).Ní fiú' le congnamh Dé.
It with the help of
God.Tá dóchas agam gur gearr
go mbeidh tú go maith.
I hope that soon you will
be all right.Tá an-bhrón orm faoi do
chuid tinnis.
I am very sorry because of
your sickness.Féachann do dhearbhráthair
go maith.
Your brother looks well.Tá dreach (nó gné) mhaith in'
éadan.
His complexion is good.Tá sé chomh láidir le capall.
He is as strong as a horse.Ní fhéachann a mhac go maith.
His son does not look well.Ní'l sé ar fheabhas fós.
He is not better yet.Tá sé níos fearr indiu.
He is better to-day.Tá bród orm é chloistint.
I am glad to hear it.Ní shílim go mairfidh sé i
bhfad.
I do not think he will live long.Cé an sórt tinnis atá air?
What is he complaining of
(what kind of sickness is
on him)?Pianta 'na chaol-druim
(pianta caoldromach).
Pains in his spine (spine
disease).SIUBHAL.
WALKING.Cé an sórt bóthar atá as
seo go dtí --?
What kind of road is there
from here to --?Bhfuil an bóthar (ród, beal-
ach) go maith?
Is the road good?Bhfuil sé go dona?
Is it bad?Tá sé go maith.
It is good.Ní'l sé ró-dhona.
It is not very bad.Tá an donas air 'san
ngeimhreadh.
It is the mischief in winter.


L. 37


Tá sé maith go leór an t-am
seo do bhliadhain.
It is good enough this time
of year.Bhfuil sé clochach?
Is it stony?Bhfuil an bóthar cumhang nó
leathan?
Is the road narrow or wide?Ní'l sé cumhang ná leathan.
It is neither narrow nor
wide.Tá sé leathan go leór.
It is wide enough.Ní'l na bóithre go maith chor
ar bith.
The roads are not good at all.Bhfuil tigh ósta maith leath-
taobh an bhóthair?
Is there a good inn (or
hotel) by the roadside?
YesTá, cuid go maith agus cuid
go dona.
Yes, some good and some
bad.Bhfuil aon chárr 'dul as seo
go dtí --?
Is there any car going from
here to --?Tá, cárr an phosta.
Yes, the mail car.Cé mhéad a chosnuigheann sé
as seo go --?
How much does it cost
from here to --?Leath-choróin. Half a crown.Ó, nach daor an marcaigh-
eacht í!
O, isn't it an expensive
drive!Tá gach uile rud daor 'san
áit seo.
Everything is dear in this place.Agus cad chuige sin?
And why is that?Ní'l fhios agam.
I do not know.Mbíonn sibh 'déanamh aon
bhraon do'n phoitín annso?
Do you make any drop of
the poitín here?Bíonn, anois agus arís.
Yes, now and again.A' bhféadfá cárt do shúgh
an ghráinnín eórna fhagháil
dom?
Could you get me a quart
of the juice of the barley
corn?Is féidir.
I can.Cé mhéad is fiú é?
How much is it worth?Trí sgilleacha an cárt.
Three shillings a quart.An braon maith é?
Is it a good drop?An braon is fearr chuaidh in
do bhéal ariamh.
The best that ever went
into your mouth.


L. 38


Déanfaidh sin. Tabhair chug-
am é.
That will do; bring it to me.Seachain na pílears.*
B'fhéidir go mbéarfaidís
ort.
Beware of the Peelers.
They might catch you.Ó na sean-diabhail ghorma.
Is minic ólann siad féin
é.
O, the blue-coated rascals.
It is often they drink it
themselves.AN TRAEN.
THE TRAIN.Cia aca seo an traen atá
'dul go Gaillimh?
Which of these is the train
going to Galway?An í seo an traen go --?
Is this the train to --?Cé an áit i gcaithfidh mé
athrughadh go --?
Where do I have to change for --?Tá leathuair le fuireacht
againn.
We have half an hour to wait.Bhfuil na suidheacháin seo
tógtha?
Are these seats occupied?A 'bhfanfamuid i bhfad ann-
so? Deich nóiméad.
Will we remain here long?
Ten minutes.Nach bhfuil an traen seo
déidheanach?
Isn't this train late?Bhfuil slighe do dhóthain
agat?
Have you room enough?Bhfuil áit ag beirt annsain?
Is there room for two
there?A' stadann an traen seo
ag --?
Does this train stop at --?Cá stadfamuid ar dtús
(i dtosach)?
Where will we stop first?Tasbáin do chuid tuicéad.
Show your tickets.Cé an stáisiún é seo?
What station is this?Tá an áit seo ró-the.
This place is too warm.


L. 39


Leig anuas an fhuinneóg,
má 'sé do thoil é.
Let down the window, if
you please.Cé an t-ainm atá ar an áit
seo?
What is the name of this place?Cá bhfuilmid anois?
Where are we now?Tá mé tuirseach (tá mé
curtha). Budh mhaith liom
bheith 'san mbaile.
I am tired. I would like
to be home.Béimid ann anois i gceann
leathuaire a chluig.
We will be there now after
another half hour.Badh cheart dúinn bheith ann
fad ó.
We should be there long
ago.Támuid a' tarraint isteach
ar Ghaillimh anois.
We are nearing Galway
now.Cá rachaidh tú ar lóistín?
Where will you go to
lodge?Ní'l fhios agam, cá rachaidh
tú féin?
I do not know. Where
will you go yourself?Ní raibh mé i nGaillimh fós
ariamh.
I was never yet in Galway.Sílim gur fearr dúinn dul
go tigh. Nóra Ní Chatháin
mar tá fuagra aici 'sa'
Chlaidheamh Soluis. Caith-
fimid congnamh thabhairt
dóibh seo thabhras congnamh
dhúinne.
I think it better to go to
Nora Kean's, for she has
an advertisement in the
Claidheamh Soluis, and
we must help those who
help us.A phóirtéara, beir ar mo
chuid málaí.
Porter, take my bags.An iad seo iad? Ní h-iad,
acht iad seo
Are these they? No but these.Tá dhá mháilín lámh ann agus
builcín beag eile.
There are two hand-bags
and a parcel.Seo iad iad.
Here they are.Tabhair suas chomh fada leis
an oifig iad, má 'sé do
thoil é.
Bring them up as far as
the office, if you please.Tá oifig an teachtaire
teinntrigh annsin thall.
The telegraph office is over
there.


L. 40


Ní'l agam níos mó.
I have no more.Glaodh ar chárr.
Get (call) a car.Cuir na málaí taobh amuigh.
Put the bags on the outside.Rinne mé dearmad ar aon
bheairtín amháin.
I forgot one little parcel.Cé an uair a dtiucfaidh an
chéad traen eile?
When will the next train come?Cá bhfuil an cóiste?
Where is the carriage?Abair leis tiomáint go
dtí --.
Tell him to drive to --.Bhfuil an biadh-theach seo
Is this hotel expensive?
costasach?An é seo an bealach go
dtí --?
Is this the way to --?Ní hé seo mo chófhra-sa.
This is not my trunk.D'fhág mé mo mhála 'san
traen.
I left my bag (valise) on the train.


L. 38


*Síothmhaoir.


L. 40


ÉADACH.
CLOTHES.Bróga.
Shoes.Buataisí.
Boots.Slipéirí.*
Slippers.Stoca.
Stocking.Stocaí.
Stockings.Dirtéal.
Garter.Léine.
Shirt.Coiléar.
Búna.
Collar.Cnaipe.
Button.Cnaipí.
Buttons.Culaith éadaigh.
Suit of clothes.Bríste.
Trousers, breeches.Bríste glún.
Knee breeches.Casóg (cóta).
Coat.Cóta mór.
Overcoat.


L. 41


Bháist-cóta.
Waistcoat.Bheist, bheisteanna.
Vest, vests.Hata, hataí.
Bairéad, bairéid.
Hat, hats.Tais-éadach.
A shroud.Cáibín, cáibíní.
Slouched hat.Cíor, cíora.
Raca cuil, rácaí.
Comb, combs.Biorán, bioráin.
Pin, pins.Biorán bhrollaigh, bioráin
bhrollaig
Breast-pin, breast-pins.Carabhata, carabhataí.
Cravat, cravats.Clóca, clócaí.
Cloak, cloaks.Fáinne, fáinní.
Ring, rings.Braisléad, braisléadaí.
Bracelet, bracelets.Brollach, brollaigh.
Bosom, bosoms.Caipín, caipíní.
Cap, caps.Sgáth gréine, sgáthaí
gréine.
Sgáilín, sgáilíní.
Sunshade (or parasol), sun-
shades.Sgiath fearthainne, sgiatha
fearthainne.
Sgáthadóir, sgáthadóirí.
Umbrella, umbrellas.Fáisgeán, fáisgeáin.
Corset, corsets.Gúna, gúnaí.
Frock (or dress), dresses.Naipicín, naipicíní.
Handkerchief, handker-
chiefs.Naipicín póca, naipicíní
póca.
Pocket handkerchief,
pocket handkerchiefs.Líonán, líonáin.
Lining, linings.Muinchille, muinchillí.
Sleeve, sleeves.Póca, pócaí.
Pocket, pockets.Sparán, sparáin.
Purse, purses.Cába, cábaí.
Collar (of coat), collars.Láimhín, láimhíní.
Cuff, cuffs.Miotóg, miotógaí.
Mitten, mittens.Lamhainn, lamhainní.
Glove, gloves.Scuab, scuaba.
Brush, brushes.Scuaibín, scuaibíní.
Small brush, small brushes.


L. 42


Scuab fhiacal, scuaba
fiacal.
Tooth brush, tooth brushes.Scuab ghruaige, scuaba
gruaige.
Hair brush, hair brushes.Scuab éadaigh, scuaba
éadaidh.
Clothes brush, clothes brushes.Snáth.
Thread.Snáthad, snáthadaí.
Needle, needles.Cró (colpa).
Eye of a needle.Cró snáthaidhe móire.
Eye of a big needle.Fáinne.
Ring.Fáinne cluas.
Ear-ring.Ribín.
Ribbon.Lásaí.
Laces.Hata tuighe.
Straw hat.Clúmhach struthann.
Ostrich feathers.Greanadh.
Embroidery.Búcla.
Buckle.Rós, salcsacha.
Rose, violets.


L. 40


*Slipéidí, sgríobóga (bróga sgríbe), cuaráin, pampútaí.


L. 42


I SEÓMRA MNÁ UAILSE.
IN A LADY'S TOILET-ROOMTá sé i n' am gléas chun
dínnéir, a bhean uasal.
It is time to dress for din-
ner, madam.Cé an t-am é, mar sin?
What time is it, then?Bhfuil sé chomh déidheanach
sin?
Is it that late?Bhfuil teine mhaith in mo
sheómra?
Is there a good fire in my room?Bhfuil gach nídh ullamh (no
faoi réir)?
Is everything ready?Cuir mo chuid rudaí i dtoll
a chéile.
Put my things in order.Tabhair dom mo chuid stocaí
agus mo ghúna bán.
Get me my stockings and
white dress.Cíor mo cheann go réidh.
Comb my hair gently.


L. 43


Tabhair dom beagán uisge
'san mbáisín.
Bring me some water in
the basin,Cá bhfuil an púdar bán?
Where is the white powder?Cá bhfuil an ghallúnach?
Where is the soap?Cá bhfuil mo sguaibín
fiacal?
Where is my tooth brush?Tabhair dom an púdar
fiacal.
Bring me the tooth powder.Teastuigheann naipicín agus
tubháille uaim.
I want a handkerchief and towel.Tá an sgathán seo salach;
cumil é.
This looking-glass is dirty;
rub it.Tabhair dom siosúr.
Give me a pair of scissors.Tabhair dom mo chuid fáis-
geáin.
Give me my corsets (stays).Ní dhéanfaidh an iall seo
cúis.
This lace will not do.Socruigh mo chuid gruaige
go simplidhe.
Dress my hair simply.Déan catach ar mo bhaithis í.
Curl it in front.Budh mhaith liom mo chuid
gruaige dhéanamh suas ar
mhodh --.
I want to have my hair
dressed in the -- style.Ná déan acht iompódh mo
ghruaig suas ar mo chúl
le mo chíor.
Merely turn up my hair
behind with my comb.Cé na bróga thug tú
chugam?
What shoes did you bring me?Badh mhaith liom iad siúd a
bhí orm an lá faoi dheir-
eadh.
I should like to have those
I wore the other day.Na cinn bhána shíoda.
The white silk ones.Tabhair dom péire stocaí
corráin.
Bring me a pair of stock-
ings.Cé an gúna é seo?
What dress is this?Tabhair dom an gúna síoda.
Give me the silk dress.Cá bhfuil mo chochall?
Where is my muff?Mo chuid miotógaí agus
mo naipicín lín?
My mittens and linen hand-
kerchief?


L. 44


Tabhair mo chuid fáinní
cluas.
Bring me my ear-rings.Tá an cóiste ag an doras.
The carriage is at the door.Tabhair chugam mo chlóca
agus mo chochall.
Bring me my cloak and muff.AG DÍNNÉAR.
AT DINNER.Tá an dínnéar ar an mbórd.
The dinner is on the table.Téidhmid isteach i seómra
an itheacháin.
Let me go into the dining-
room.Suidh i n-aice na mná uaisle
seo, má 'sé do thoil é.
Sit by this lady, if you
please.An t-anbhruith an chéad rud
bheidheas agaibh, nach hé,
a mhná uaisle?
Soup you will have first,
ladies. Is it not?Mbeidh anbhruith agad-sa?
Will you have soup?A' n-ólann tusa aon an-
bhruith?
Do you take soup?A' dtaithneann anbhruith
leat?
Do you like soup?Mbeidh píosa éisg agad?
Will you have a little fish?Go raibh maith agad.
Thank you.Beidh beagán mairtfheóla
rósdtha agam.
I will have a little roast beef.Sílim go bhfuil sé go deas
séimhidh.
I think it is nice and tender.Cé an chuid de is fearr
leat?
What part of it do you like?Cé an chaoi i ngearrfaidh
mé é? How will I cut it?An maith leat an fheoil bheith
beagán amh?
Do you like it a little rare?Badh mhaith liom í bheith
bruithte go maith.
I like it well done.


L. 45


Ní thaithneann sí liom-sa
ró-bhruithte.
I do not like it too well done.Tá an mhairtfheoil seo an-
séimhidh.
This beef is very tender.Caoirfheoil.
Mutton.Muicfheoil.
Pork.Feoil ghabhar.
Goat meat.Éanlaith.
Poultry.Laoighfheoil.
Veal.Mairtfheoil.
Beef.Feoil choinín.
Rabbit meat.Feoil chearc.
Hen meat, fowl.Tá an chaoirfheoil seo go
deas ar fad.
This mutton is very nice entirely.Mbeidh blúire beag agad?
Will you have a little slice?Tá muicfheoil agus sicín
annso freisin.
There is pork and chicken here.Blaisfe mé dóibh ar fad
(go léir), má 'sé do
thoil é.
I will taste them all, if you
please.Féachann siad go maith.
They look excellent.Mbeidh cuid do na h-éan-
laith seo agad?
Will you have some of this fowl?Ní bheidh, go raibh maith
agad-sa, tosógha mé leis
an iasg.
No, I thank you; I shall
begin with the fish.Tá súil agam go bhfuil sé
deas úr.
I hope it is nice and fresh.Ní furusda bradán chomh
maith sin fhágail i nDoire.
It is difficult to find such
fine salmon in Derry.Gaillimh an áit le haghaidh
bradán.
Galway is the place for salmon.An mblaisfe tú de?
Will you taste it?Má 'sé do thoil é.
If you please.Tá an crotach rósdtha seo
an-séimhidh.
This roasted curlew is very tender.A' dtabharfa mé eite dhuit?
Shall I give you a wing?An fearr leat an t-ucht?
Do you prefer the breast?Seo súgh feóla dhuit.
This is gravy for you.


L. 46


Sín anuas an phríáil, má 'sé
do thoil é.
Hand down the sauce, if
you please.Pass the sauce, if you
please.
Cá bhfuil na prátaí (no
fataí)?
Where are the potatoes.?Nach breágh na fataí iad
seo?.
Aren't these fine potatoes?An gaisgí iad seo.
Are these Champions?'Seadh.
Yes.Nach bhfeiceann tú na cótaí
caithte dhíobh.
Don't you see their jackets off.?'Dteastuigheann tuilleadh
feóla ó aon dhuine anois?
Does anybody want more
meat now?Ní theastuigheann.
No.Tá faitchios orm go bhfuil
tú 'déanamh dearmaid
ort féin.
I fear you are forgetting
yourself.Tá tú freastal ar gach uile
dhuine agus a' déanamh
dearmaid ort féin.
You are waiting on every-
body and forgetting your-
self.M'anam nach bhfuilim, mais.
Tá mé 'déanamh go h-óg.
I am not, then. I am help-
ing myself.A' n-ólfa tú braon uisge
beatha liom?
Will you drink a drop of
whiskey with me?Cé an cineál is fearr leat?
What kind do you prefer?Cé an cineál ólfas tú?
Which will you drink?Tá Seaghán Mac Séamais
annseo againn agus
fuisge an Phiarsaigh.
We have John Jameson's
here and Persse's.Is fearr braon fíona ag
tús mo dhínnéir?
A drop of wine is better
before dinner.Gloine Burgandí, má 'sé
do thoil é.
Glass of Burgundy, if you please.Cé mar thaithnigheanns an
fíon leat?
How do you like the wine?Cé mar thaithnigheanns na
creabhair leat?
How do you like the partridges?


L. 47


Céard do mheas ar na
creabhair?
What do you think of the partridges?Tá siad rósdtha go deas
agus an blas ceart orra.
They are roasted nicely,
and taste well.Athruigh an pláta seo. Beir
chugam pláta eile.
Change this plate. Bring
me another plate.Sgian agus pícín.
Knife and fork.Pláta.
Plate.Spúnóg, má 'sé do thoil é.
A spoon, if you please.Tabhair é seo do'n mhnaoi
uasail.
Give this to the lady.Do'n chailín óg é seo.
Give this to the young lady.Cuidigh leat féin.
Help yourself.Badh mhaith liom dá n-inn-
seóchthá dom cé an chuid
is fearr leat.
I wish you would say
which part you prefer.Céard a bhéarfas mé dhuit?
What will I give you?Mbeidh caoirfheoil nó mairt-
fheoil agad?
Will you have mutton or
roast beef?I dteannta chéile is fearr
iad (beagán díobh araon).
They are better together
(a little of both).Seo grísgín deas séimhidh.
This is a nice tender chop.An maith leat saill (néith)?
Do you like fat?Tabhair dhom beagán do'n
thairtéfheoil, má 'sé do
thoil é.
Give me some of the lean,
if you please.Beagán do gach cuid.
A little of both (a little of
each share).Ní'l aon tsúgh agad.
You have no gravy.Tá mo sháith (dhóithin) agam,
go raibh maith agad.
I have enough (plenty), I
thank you.Céard bheas agad le do
chuid feóla?
What do you take with
your beef?A' mbéarfaidh mé cóilis nó
meacain duit?
Shall I help you to some
cauliflower or parsnips?Tabharfa mé gearradh beag
do'n cheathramha chaoir-
fheóla seo dhuit.
I will give you a slice of
this leg of mutton.


L. 48


Tá sé lán le súgh.
It is full of gravy.Blúire beag, má 'sé do
thoil é.
A little slice, if you please.Tá an píosa sin ró-mhór.
That cut is too big.Déan dhá leith dhe.
Make two halves of it.Leath an mhéid sin.
Half that much.An ndéanfaidh sin?
Will that do?Go raibh maith agat, tá mo
dhóithin annsain.
Thank you; that is suffi-
cient.Tabhair dúinn na horáistí.
Give us the oranges.Cuir na gloineacha ar an
mbórd.
Put the glasses on the table.An Sauterne nó Cláiréad
bhéarfas mé dhuit?
Is it Sauterne or Claret I
will give you?Nach deas iad na hubhlaí
péineach seo.
These pine apples are nice;
are they not?Tá siad aibidh go ceart.
They are quite ripe.Níor ith mé a samhail ariamh.
I never ate the like before.Shílfeá go bhfuil sibh réidh,
a mhná.
You seem to have finished,
ladies.Tá mé réidh le freastal
oraibh anois.
I am ready to attend you now.Béidh cupán caifé againn
'san bpárlús.
We will take coffee in the parlour.AG TAE.
AT TEA.Tá an tae ullamh (réidh).
The tea is ready.A mhná, céard is maith libh?
Ladies, what would you
like?Beidh cupán caifé againn.
We will have a cup of
coffee.Cé mar thaithneann sé leat?
How do you like it?An maith leat milis é?
Do you like it sweet?Bhfuil sé láidir go leór?
Is it strong enough?A' dtabharfaidh mé cupán
tae dhuit?
Shall I help you with a cup
of tea?


L. 49


Má 'sé do thoil é, a bhean
uasal.
If you please, madam.Ta do chuid tae go maith.
Your tea is good.Tae thar barr is eadh é seo.
This is the choicest tea.Cár cheannuigh tú an tae
seo?
Where did you buy this tea?Ag Muinntir Mhadagáin, i
mB'l'Áth' Cliath.
At Madigan Bros., Dublin.Tá an tae is fearr d'á dhíol
i nÉirinn aca.
They sell the best tea in Ireland.Tá siad 'na nÉireannaigh
mhaithe freisin.
They are good Irishmen,
too.Nach bhfaca tú a bhfógra
'san Chlaidheamh Soluis?
Didn't you see their adver-
tisement in the Claidh-
eamh Soluis?Tá 's ag mo chroidhe nach
bhfacas (d'ar m'fhocal ní
fhacas).
On my word, I didn't.Ceannó' mise mo chuid tae
'san teach sin as seo
amach.
I will buy my tea there in
future.Má ghníonn tú, ní bheidh aon
aithmhéala ort.
If you do, you will not be sorry.Tá siad an-chneasta 'na
gcuid déileáil.
They are very honest in
their dealings.Sín agam (chugam) an
t-uachtar, má 'sé do
thoil é.
Hand me the cream, if you
please.Craith (buail) an clog, a
Mháire.
Ring the bell, Mary.Teastuigheann tuilleadh
uachtair uainn.
We want more cream.Tabhair tuilleadh aráin agus
ime againn (chugainn).
Bring us more bread and butter.Bhfuil tú sáthach cheana?
Are you satisfied already?Nach mbéidh tuilleadh agad?
Won't you have any more?Ní bheidh, slán a bheidhir.
No, I thank you.Go raibh maith agad.
Thank you.Bhfuil tú cinnte anois?
Are you sure now?


L. 50


Nach mbeidh leath-chupán
agat?
Won't you have half a cup?Nach mbeidh taosgán an
chupáin agad?
Won't you have the taosgán of the cup?Ní ólaim níos mó 'ná
cupán.
I do not take more than a cup.Tóig na rudaí seo.
Take these things.Bhfuil sé milis go leór?
Is it sweet enough?Ní'l, ní mór dhom trí chnap.
No; I need three lumps.Sín a leith an siúcrán.
Pass the sugar bowl.AG BRICFEAST.
AT BREAKFAST.Cé an t-am is féidir liom
bricfeast fhághail?
When can I have break-fast?Am ar bith ó'n seacht go
dtí an naoi.
Any time from seven to nine.Badh maith liom é fhághail ar
mo leabaidh (in mo sheom-
ra leabtha).
I would like to get it in bed.Mar is mian leat. Caifé,
tae, nó cócó?
As you like. Coffee, tea, or cocoa?Bheinn buidheach díot dá
dtabharfá cupán eile
cócó dhom.
I would thank you for
another cup of cocoa.An féidir liom caifé fhághail
i n-ionad tae? Is fearr
le mo mhnaoi an caifé.
Can I get coffee instead of
tea? My wife prefers
coffee.Bhfuil an bricfeast réidh?
Is breakfast ready?Ní'l fós (go fóill).
Not yet.Níor tháinig na mná anuas
an staighre fós (go
fóill).
The ladies did not come
down stairs yet.Tá an bricfeast ullamh.
Breakfast is ready.Tá gach uile dhuine i seomra
an itheacháin (an bhídh).
Everybody is in the break-
fast room.


L. 51


Tá siad ag fanamhaint
leat-sa (feitheamh ort-sa)
They are waiting for you.Tá mé 'teacht anois díreach.
I am coming directly.Glacaim(gabhaim) bhur bpár-
dún mar gheall ar sibh a
chonghbháil chomh fada.
I beg your pardon for
having made you wait
so long.Ní fhéadfainn a theacht níos
túisge.
I could not come any
sooner.Céard a bhéarfaidh mé
dhuit?
What shall I offer you?Mbeidh tae nó caifé agad?
Will you have tea or coffee?Tá caifé, tae, agus cócó
againn.
We have tea, coffee, and
cocoa.Do roghain aca.
Your choice of them.Cé aca is fearr leat?
Which do you like best?Is fearr liom tae?
I prefer tea.Ar mhaith leat cócó?
Would you like cocoa?Is fearr liom caifé?
I prefer coffee.Beidh caifé agam, má 'sé
do thoil é?
I will have coffee, if you
please.Bhfuil an tae milis go
leór?
Is the tea sweet enough?Bhfuil an caifé láidir a
dhóithin?
Is the coffee strong enough?Tá sé go deas.
It is nice.Seo bulógaí (builíní, builbh-
íní) dhuit.
Here are some rolls.Seo arán te.
Here is hot bread.An fearr leat arán te 'ná
tirm?
Do you prefer hot (fresh) bread
to dry (stale) bread?Sín chugam an t-im, má 'sé
do thoil é.
Pass me the butter, if you
please.Agus an t-áran freisin.
And the bread, too.A' dtabharfaidh mé cupán
tae dhuit?
Will I give you a cup of
tea?Tá an tae seo lag
(tanaidhe).
This tea is weak.Ní'l sé láidir go leór.
It is not strong enough.


L. 52


Is fearr liom lag é.
I prefer it weak.Cá bhfuil an siúcrán?
Where is the sugar bowl?Ólaim gan siúcra é.
I drink it without sugar.Mbeidh cupán eile cócó
agad?
Will you have another cup
of cocoa?Ní bheidh, go raibh maith agad.
Not any, thank you-Tá mé buidheach díot.
I am obliged to you.Leig dhom leath-chupán eile
tae a thabhairt duit.
Let me send you one half
cup of coffee.Tá súil agam go dtaithneó'
sé leat.
I hope you will like it.AG AN mBEARBÓIR.
AT THE BARBER'S.Beárr mé, má 'sé do thoil é.
Shave me, if you please.Bhfuil do chuid rásúirí go
maith?
Are your razors good?Bhfuil siad géar?
Are they sharp?Cá bhfuil an bháisín agus an
ghallúnach?
Where is the basin and
soap?Ná gearr mé.
Ná bain an croiceann
díom, ar do chluais.
Do not cut me, if you value
your ear.Bain an ghruaig díom.
Cut my hair.Badh mhaith liom mo chuid
gruaige a ghearradh.
I would like to get my hair
cut.Ná gearr go dlúith í.
Do not cut it too close.Déan deabhadh (deifir), má
'sé do thoil é.
Hurry up, if you please.Cá bhfuil mo chuid cíor?
Where are my combs?Go mín réidh.
Gently, nice and smooth.Tá tú do mo ghortughadh.
You are hurting me.Anois, cuir cincíní in mo
chuid gruaige.
Now, curl my hair.Téidh an tlú.
Heat the tongs.Tá an tlú ró-the.
The tongs are too hot.


L. 53


Féach ar an bpáipéar ar
dtús é.
Try it first on paper.Ní luigheann an cincín seo
go maith.
This curl does not set well.AG AN TÁILLIÚR.
AT THE TAILOR'S.Tá duine annso ar mhaith
leis labhairt leat.
There is a man here who
would like to speak to
you.Cé hé féin?
Who is he?Cé'n duine ar mhaith leis
labhairt liom?
Who is it that wishes to
speak with me?An táilliúr.
The tailor.Abair leis teacht isteach.
Tell him to come in.Chuir mé fios ort go dtóg-
fá mo mhiosúr.
I sent for you to take my
measure.Teastuigheann casóg(cóta)
uaim.
I want a coat.Teastuigheann culaith éad-
aigh uaim.
I want a suit of clothes.Tóg mo mhiosúr.
Take my measure.A' dtógfaidh tú mo mhiosúr?
Will you take my measure?Cé an saghas cóta dhéanfas
mé?
What style of coat will I
make?Mar chaithtear anois iad.
As they are worn now.'San bhfaisiún is nuaidheach-
ta (déidheanaighe, úire).
In the latest fashion.Beidh bheist agus bríste
'teastáil uaim freisin.
I want a vest and trousers,
too.Badh mhaith liom pátrún nó
dhó fheiscint.
I would like to see a
pattern or two.Tasbáin pátrúin dom.
Show me patterns.Bhfuil siad agad annso?
Have you got them there?Bíodh do roghain agad
anois.
Have your choice now.An éadaigh Ghaedhealach, iad
seo?
Are these Irish cloths?


L. 54


Marab eadh, ní cheannógh'
mé iad.
If not, I will not buy any.Is náireach an rud do
Éireannach ar bith gan
éadach Gaedhealach a
chaitheamh.
It is a shame for any Irish-
man not to wear Irish
material.Rinneadh gach ceann do na
somplaí seo i nÉirinn.
Every one of these samples
was manufactured in
Ireland.Bhfuil tú cinnte dhe?
Are you sure of it?Cé an sórt líonáin chuirfeas
mé leis?
What kind of lining will I
use?Fágfaidh mé é sin agad
féin, acht bíodh sé Gaedh-
ealach.
I will leave that to yourself,
but let it be Irish.Cnaipí bána, creidim, chuir-
feas mé ionnta.
White buttons, I believe,
you will use?Má tá an dath feilteach
do'n chineál seo éadaigh.
If the colour harmonises
with this kind of cloth.Ar mhaith leat cabhail an
bhríste bheith fada?
Would you like to have the
waist long?Ní maith liom ró-fhada ná
ró-ghairid é; eidir eat-
orra.
I do not like it too long or
too short; a happy
medium.Seo í do chulaith, a dhuine
uasail. This is your suit, sir.
Is fear do t'fhocal thú. You are a man of your
word.Is maith liom gur choinnigh
tú t'fhocal. Ní minic
dhéananns na táilliúirí
sin.
I am glad you kept your
word. 'Tis not often
tailors do that.Teastuigheann siad uaim
indiu.
I want them to-day.Anois díreach is eadh chríoch-
nuigh mé iad.
Just now I finished them.Ní'l sé acht an deich a chlog.
It is only ten o'clock.Gheall mé iad bheith réidh
roimhe meadhon an lae.
I promised to have them
ready by noon.


L. 55


Ní'l mé ag clamhsán.
I am not complaining.Tá súil agam go mbeidh tú
sásta leo.
I hope you will be satisfied
with them.Foighid go bhféacha mé orm
iad.
Wait until I try them on.Seo, féach ort iad.
Here, try them on.Foighid go mbeidh fhios
agam má tá siad luighte
ceart.
Let me say if they fit well.Luigheann sí go deas ort.
It fits you nicely.Tá sé beagán cúmhang
faoi'n asgaill.
It is a little tight under the
arm.Nach bhfuil na muinchillí ró-
fhada?
Are not the sleeves too
long?Sin é an faisiún anois.
That is the fashion now.Tá sé ró-chumhang.
It is too tight.Sínfidh sé.
It will stretch.Tá sé do mo ghearradh ar
na guaillí.
It is cutting me on the
shoulders.Sílim go bhfuil sé ró-
fhada.
I think it is too long.Féachann sé fada.
It looks long.Tá ruic faoi na hasgaillí.
There are creases under
the shoulder.Cuir ort an bheist seo.
Put on this vest.Ní'l an bheist seo déanta
go maith.
This vest is not well made.Tá sí ró-ghairid.
It is too short.Ní mór an bheist agus an
cóta 'athrughadh.
The vest and coat must be
altered.Ní fheicim go dteastuigh-
eann aon athrughadh uatha.
I do not see any alteration
to make.Ní féidir leat aon locht
fhághail air seo.
You cannot complain of
this.Ní'l aon locht le fághail air
seo.
There is no fault to be
found with this.Féach 'san sgathán. Féach
ar aghaidh an sgatháin.
Look in the glass.Luigheann sé go deas.
It fits well.


L. 56


Ní admhuigheann táilliúirí
go mbíonn aon locht le
fághail ar a gcuid oibre
féin.
Tailors never admit there
is any fault to be found
with their own work.Badh mhaith liom cóta mór
fhághail.
I would like to get an
overcoat.Tar i mbáireach agus tiuc-
faidh an bheirt againn
dtoghfamuid an t-éadach.
Come to-morrow, and we
go will both come to select
the cloth.AG AN ÉADACHÓIR (ÉAD-
UIGHTHEÓIR).
AT THE DRAPER'S.Badh mhaith liom éadach a
cheannach.
I want to buy some cloth.Cé an saghas éadaigh atá
uait?
What sort of cloth do you
want?Cé an luach?
At what price?Cé an t-airgead badh mhaith
leat 'íoc.
What price would you
want to pay?Tá éadach do gach uile luach
againn.
We have cloth at all prices.Tasbáin dom an cineál is
fearr agad?
Show me the best quality
you have.An é seo an cineál is fearr?
Is this the best quality?Cé an dath is fearr leat?
What colour do you prefer?Taithnigheann an dath seo
liom.
I like this colour.Bhfuil sé faisiúnta?
*Is it fashionable?Bíonn dubh agus gorm 'sa
bhfaisiún i gcomhnuidhe.
Black and blue are always
in fashion.Tasbáin tuilleadh dhom.
Show me some others.Tá an dath seo ró-dhorcha.
This colour is too dark.Agus é seo ró-bhán.
And this too light.


L. 57


Tréigfidh an dath seo go
luath.
This colour will soon fadeGlacaim do phárdún, ní
thréigfidh sé.
I beg your pardon, it will
not.Tá an t-éadach seo an-éad-
trom.
This cloth is very light
(weight).Déanfaidh sé seo.
This will do.Teastuigheann ádhbhar brís-
te uaim.
I want the makings of a
pair of trousers.Rud eicínt nach saló' go
luath.
Something that will not
get dirty easily.A nigheas go maith.
That washes well.Taithnigheann sé seo liom.
I like this.Céard atá tú 'iarraidh an
tslat air?
What do you ask a yard
for it?An oiread seo.
So much.An é sin an rud is lugha?
Is that the lowest?Ní iarraim níos mó ná
thógaim.
I do not ask more than I
take.Ní'l agam acht aon fhocal
amháin.
I have but one price (lit.
word).Ní fhéadfainn é dhíol níos
lugha.
I couldn't sell it for less.Tá fhios agad gur coisnim-
earaidhe maith mise.
You know that I am a
good customer.Sin í an fhírinne, acht, mar
sin féin, ní fhéadfainn é
dhíol níos lugha.
It is true, but I couldn't
sell it for less.Sgoilteadh muid (sgoil-
timís) an dithbhir.
Let us split the difference.Tá sé agad ar an gcéad
chostas.
You have it at first cost.Gearr trí shlat dom.
Cut me three yards.Cé mhéad?
How much is it?Seo dhuit do chuid airgid.
Here is your money.


L. 56


*"Mo ghúna craobhach" = "my fashionable gown," in songs.


L. 58


I DTIGH AN PHOSTA.
IN THE POST OFFICE.Cá bhfuil Teach an Phosta?
Where is the Post Office?Glacaim párdún agad (do
phárdún) — acht a n-inn-
seochá dhomh cá bhfuil Teach
an Phosta.
I beg your pardon — Please
tell me where the P.O. is?An dara sráid taobh do
láimhe deise, 'san áit a
bhfeiceann tú an lampa
uaithne.
The second street to the
right, where you see the
green lamp.A' gcuirfeá mé i n-eolas
a' bhealaigh ag(go) Teach
a' Phosta, má is é do
thoil é?
Would you tell me the way
to the P.O.?Suas ar t'aghaidh díreach,
Sráid Uí Chonaill (lean
cnáimh do shróna).
Up straight before you,
O'Connell Street.A' bhfuil litreacha agad
domh-sa?
Have you any letters for
me?Cé tú féin? Is mise --.
Who are you? I am --.Ní thig linn
Ní féidir linn
Níor mhaith linn
litreacha
thabhairt do
dhuine ar bith
go mbeidh fhios againn
gurab é an fear ceart é
(atá ann).We cannot give letters to
anybody, unless he is
identified (until we know
he is the right man).Seo é mo chárta.
This is my card.Cé mhéad stampaí thógfas
(thóigfeas) an litir seo?
(Cé mhéad unnsa meadh-
achaint' an litir seo?)
How many ounces is this
letter?Tabhair dhom stampaí air
seo, má sé do thoil é.
Give me stamps for this, if
you please.Trí stampa 2 1/2d. (dhá
phighinn is leith-phighinn),
ceithre chárta posta,
agus dhá chlúdach.
Three 2 ½, four postal cards,
and two envelopes.


L. 59


Tabhair stampa pighinn-go-
leith anois dom, má 'sé
do thoil é.
Give me 1 ½d. stamp, if you
please.Cé mhead a chosnóchas an
teachtaireacht teinntridhe
seo?
How much will this tele-
gram be?Badh mhaith liom cosdas an
fhreagra 'íoc.
I wish to repay the reply.Badh mhaith liom dá gcuirfeá
'un bealaigh í ar áit na
mbonn (láithreach bonn).
I would like to have it sent
immediately.Cé mhéad chosnuigheann sé
litir a chianchuimhniughadh
(athchoimhriughadh)?
How much does it cost to
register a letter?Cé mhéad do'n Fhrainnc agus
do'n Spáinn?
How much to France and
Spain?Cé an uair imthigheanns an
posta deireannach / déidheanach go
Baile Átha Cliath?
When does the last post
leave for Dublin?Cé an tsráid a bhfuil an
posta uirthi?
What street is the P.O. on?A 'dtasbáinfeá an bealach
dhom?
Would you show me the
way?Teastuigheann uaim sgríobh-
adh. Meas tú a' mbeidh
mé i n-am ag an bposta?
I want to write. Do you
think I will be in time
for the post?AIRGEAD.
MONEY.Feóirling.
Farthing.Leath-phinginn, leith-phighinn.
Half-penny.Pinginn, pighinn.
Penny.Pinginn go leith.
Penny half-penny.Dá phinginn go leith.
Two pence half-penny.Sé pinginne (pighinne).
Six pence.


L. 60


Sgilling, dhá sgilling, trí
sgilleacha, ceithre sgill-
eacha, agus rl.
Shilling, 2 shillings, 3 shil-
lings, etc., 4 shillings, etc.Píosa dhá sgilling.
Two-shilling piece.Leath-choróin, píosa leath-
chorónach.
Half-a-crown, half-crown
piece.Coróin.
Crown.Ceithre sgilleacha.
Four shillings.Deich sgilleacha.
Ten shillings.Leath-shamhrain.
Half a sovereign.Púnt.
A pound.Nóta púint,
A pound note.Dá phúnt.
Two pounds.Trí phúnt.
Three pounds.Chúig phúnt.
Five pounds.Nóta chúig bpúnt.
Five pound note.Seacht bpinginne.
Seven pence.Ocht bpinginne déag.
Eighteen pence.Trí agus tuistiún.
Three and four pence.Ceathair agus trí pinginne.
Four and three pence.Coróin agus dhá thuistiún.
Five and eight pence.Sé agus deich bpinginne.
Six and ten pence.Naoi agus naoi bpinginne.
Nine and nine pence.Dó dhéag.
12 shillings.Dhá phúnt déag.
£12.Trí sgilleacha déag.
Trí déag.
13 shillings.Seacht bpúnta déag deich.
£17 10s.Púnt is fiche.
£21.Dá phúnt is fiche.
£22.Trí phúnt fhichead.
£23.Ceithre phúnt fhichead.
£24.Ceathair fichead.
24 shillings.Deich fichead.
30 shillings.Deich is dá fhichid.
50 shillings.Deich bpúnt fhichead.
£30.A' bhfuil briseadh corónach
(c'rónach) agat?
Have you change of a
crown?


L. 61


Tá píosa dhá sgilling agam
agus trí sgilleacha, má
dhéanann sin thú.
I have a two shilling piece
and three shillings, if
that will do.Cé mhéad is fiú sgilling
i n-airgead Mheriocá?
How much is a shilling worth
in American money?Chúig sint fhichead.
Twenty-five cents.Dhá shint déag agus dá
fhichid.
Fifty cents.Leath-dholar.
Half a dollar.Chúig shint déag agus trí
fichid.
Seventy-five cents.Dolar.
A dollar.Dhá dolar go leith.
Two dollars and a half.Trí dolar agus trí ceath-
ramhna.
Three dollars and seventy-
five cents.Chúig dolar.
Five dollars.Leath-chéad dolar.
Fifty dollars.Ceithre fichid dolar.
Eighty dollars.Sgilling is púnt.
£1 1s.Dó is púnt.
£1 2s.Trí sgilleacha fichead
Trí fichid.
Trí is púnt.
£1 3s.Coróin is púnt.
£1 5s.Sé fichead.
£1 6s.Seacht fichead.
£1 7s.Dó dhéag is púnt.
£1 12s.CEANNACH TAE, SIÚCRA,
AGUS MINE.
BUYING TEA, SUGAR, AND
FLOUR.Go mbeannuighidh Dia 'san
teach seo, (no go
mbeannuighidh Dia annso).
God bless all here.Go mbeannuighidh Dia agus
Muire dhuit.
God and Mary bless thee.Bhfuil tobac dhá dhíol agat?
Have you tobacco for sale?


L. 62


Tá, agus píopaí.
Yes, and pipes.Tabhair dhom ceithre onnsa
tobac agus trí phíopa
cailce.
Give me 4oz. tobacco and
three clay pipes.Cad/Céard é a luch?(nó cé
mhéad tá ortha?)
What's the price?Dhá sgilling.
Two shillings.Is fearr dhuit púnt tae
agus leath-chloch shiúcra
a thabhairt dom.
You had better give me a
pound of tea and half a
stone of sugar.A' dteastuigheann aon phlúr
uait?
Do you want any flour?Teastuigheann, mais, mála
dhá chéad.
Yes, then, a two-cwt. bag.Cé mhéad tá ar an min
choirce an chloch anois?
Céard is fiú an mhin choirce
an chloch anois?
How much is oatmeal
worth a stone now?Agus min bhuidhe?
And yellow meal?A' bhfuil ola ráibe agad?
Have you linseed oil?Cé mhéad tá ar a' gcéad
plúir?
Cé mhéad is fiú plúr an
céad?
How much is flour worth
per hundred?Dó dhéag an chéad sgoth,
agus deich agus sé
pighinne an dara sgoth.
Twelve shillings first grade,
and ten and six-pence
second grade.Is fearr dhuit mála dhá
chéad do'n chéad sgoth
thabhairt dom.
You had better let me have
a bag of two hundred
weight of the first grade.Ó 'seadh, tá céad bran uaim
freisin.
O, yes, I want a hundred
of bran.Bhfuil rud ar bith eile a'
teastáil uait anois?
Is there anything else you
wish now?'Sé mo mheas nach bhfuil.
I believe not.Ní mheasaim go bhfuil aon
cheo eile ag teasdáil
uaim faoi láthair.
I do not think that I want
anything else at present.


L. 63


Mbeadh aon cháis uait?
Would you need any
cheese?Céard a bhéarfá ar im an
púnt?
How much would you give
for butter per pound?An oiread seo.
So much.Tá feircín ime san mbaile
agam. Badh mhaith liom
é dhíol leat.
I have a firkin of butter at
home. I would like to
sell it to you.Bhfuil uibheacha agad?
Have you eggs?Tabhair dhom luach shé
bpighinne dhíobhtha.
Give me six-pence worth
of them.NEITHE BHAINEAS LEIS
AN TIGH.
ARTICLES PERTAINING TO
THE HOUSE.Teinnteán, teine, teallach.
Hob, fire, hearth.Gual, móin, luaith.
Coal, turf, ashes.Lúb, croch, brionglán, tlú.
Pothook, pothanger, poker,
tongs.Urlár, bórd, stól. tongs.
Floor, table, stool.Doras, doras beag (leath-
dhoras), fuinneóg.
Door, half-door, window.Laiste, bulta, tairseach.
Latch, bolt, threshold.Dreisiúr, gréidhidhe, spún-
óga.
Dresser, crockery, spoons.Sgeana, píciní, miasa.
Knives, forks, dishes.Éadach buird (sgáraoid,
éadach cláir), naipicíní,
fáinní naipicín.
Tablecloth, napkins, nap-
kin-rings.Bainne, uisge, fíon, uisge
beatha.
Milk, water, wine, whiskey.Potátaí (prátaí, préataí,
fataí), meacain, cóilis
(gabáiste).
Potatoes, parsnips, cabbage.Arán, im, plúr.
Bread, butter, flour.


L. 64


Salann, anbhruith,
(bhinéigle). fínéigre
Salt, soup, vinegar.Cathaoir, cathaoireacha, cath-
aoir shócamhlach.
Chair, chairs, easy chair.Gráta, cumhdachóir, cumh-
dóir teallaigh.
Grate, fender, hearthrug.Pictiúirí, sgáth-éadach, leas-
tair (miasa).
Pictures, curtains, vases.Suidheachán sgríobhtha,
muifit, leabhragán.
Writing desk, bureau, book-
case.Stól cos, suidhistín, leabhra.
Footstool, sofa, books.Ceól, leabhar ceóil, raca
ceóil.
Music, music book, music
rack.Trillseán (lampa), sgáth
trillseáin, gual-sholas.
Lamp, lamp shade, gas-
light.Sgiath, sgiath teineadh, clog.
Screen, fire screen, clock.Uaireadóir (amairín, fair-
eadóir), slabhra, fáinne.
Watch, chain, ring.Dubhach, peann, páipéar.
Ink, pen, paper.Éadach tae, cupáin, plátaí.
Teacloth, cups, plates.Siúcra, cnap, siúcrán.
Sugar, lump, sugar-bowl.Spúnóga, cácaí, uachtar.
Spoons, cakes, cream.NEITHE BHAINEAS LEIS
AN TEACH agus LEIS AN
mBÓRD.
THINGS PERTAINING TO
THE HOUSE AND
TABLE.Subhachán, mias subhacháin,
sgeana.
Jam, jam-dish, knives.Téaphota, cuach, cuachán óir.
Tea-pot, goblet, golden
goblet.Cuachán airgid, sgeana air-
gid, piciní airgid.
Silver goblet, silver knives,
silver forks.Ubh, uibheachán, spúnóg uibhe.
Egg, egg stand, egg spoon.Brioscaí, cácaí milse, cáca
rísíní.
Biscuits, sweet cakes, raisin
cake.Piobar, mustasa (amharag).
Pepper, mustard.


L. 65


Caoirfheóil, muicfheóil,
mairtfheóil.
Mutton, pork, beef.Laoighfheóil, fiadhfheóil,
tairtfheóil.
Veal, venison, raw meat.Sicín (eisfheóil, eitfheóil),
sicíní, bárdal, bárdail.
Chicken, chickens, drake,
drakes.Lacha, lachain, gé, géabha.
Duck, ducks, goose, geese.Gabáiste, inniúin, cóilis,
príáil.
Cabbage, onions, cauli-
flower, sauce.Trosg, bradán, iomán
(breac), toirbeard.
Cod, salmon, trout, turbot.Langa, easgain, cnúdán,
runnach.
Ling, eel, gurnet, mackerel.Plás (leathóg), sól, faidhtín,
piseóg.
Plaice, sole, whiting, bream.Oisrí (oistirí), gliomachaí,
ribe ráibéis, crúbóga
(portáin).
Oysters, lobster, shrimp,
crabs.Gloine, gloineacha, cupán,
cupáin.
Glass, glasses, cup, cups.AR LORG GAEDHILGE.
LOOKING FOR IRISH.Cé an t-am a ngeobhfaidh tú
do chuid laethe saoire?
When do you get your
holidays?Faoi cheann trí seachtmhainí
eile.
In about three weeks' time.Agus cá racha tú le iad a
chaitheamh?
And where will you go to
spend vacation?Cé racha tú i mbliadhna?
Where will you go this
year?Tá mé a' ceapadh go ngabh-
fa mé síos go Gaillimh i
mbliadhna, le congnamh
Dé.
I think I will go down to
Galway this year, please
God.Cá raghaidh tú féin?
Where will you go your-
self?


L. 66


Sílim go ngabhfa mé go
Cuan na Mara (Conna-
mara) nó go hÁrainn.
I think I will go to Conne-
mara or to Aran.Agus cé an tubaiste rud
atá le feiceáil annsain
agad?
And what in the mischief
is there to be seen there?Tá mórán neithe le feiscint
ann (is iomdha sin rud le
feiscint ann).
There are many things.Agus céard iad féin, fiaf-
ruighim díot?
And what are they, I ask
you?Céard tá ann a mb'fhiú do
dhuine a dhul a' breath-
nughadh air?
What is there that it would
be worth a person's while
to look at?Aer breágh le fághail, iasg
le fághail, agus coiníní
agus éanlaith le fiadhach.
Fine air to be had, fish to
be caught, and rabbits
and birds to shoot.Agus níos fearr 'ná iad
seo, tá Gaedhilge bhreágh
ann le foghluim.
And better than these,
there is good Irish to be
learnt.Tuigim; diabhal ar chuimhni'
mise air sin.
I understand; d--l a bit of
me thought of that.Nár mhaith an ceart duit
theacht liom go bpiocfá
suas an Ghaedhilge?
Don't you think it would
be a good idea if you
came with me to learn
Irish?Ní'l focal do'n teanga in
mo phluic.
There is not a word of the
language in my mouth.Is duit is mó náire.
More shame for you.Ní'l mise i n-ann í labhairt
go maith acht d'fhoghluim
mé le í sgríobhadh (le n-a
sgríobhadh) agus (le n-a) léigh-
eadh ar (ag) Craoibh de
Ch. na G. Tá dóchas (súil)
agam, má chaithim aon mhí
amháin imeasg Gaedhil-
geóirí, go bhfuighidh mé
an blas.
I am not able to speak it
well, but I learnt to read
and write it at the Gaelic
League Branch. I hope
by spending a month
among the Irish speakers
to get the blas (pronun-
ciation).


L. 67


Maiseadh, féachann sé go
haisteach do dhuine gan a
bheith ábalta ar theangaidh
a thíre labhairt.
Well, it does seem strange
to be unable to speak
one's own language.Is náireach agus is tarcuis-
neach an rud é.
It is a shameful and dis-
graceful thing.Le congnamh Dé, ní bheidh
mise i bhfad gan í (a bheith
agam).
With God's help, it will not
be long until I know it.Níor cheart domh-sa bheith
ar deireadh. Tá m'ainm
Gaedhealach go leór, tá
croidhe Gaedhealach agam
agus creidim nach mbeidh
mé im' Éireannach cheart
muna mbeidh an teanga
Ghaedhealach agam freisin.
I should not be behindhand.
My name is Irish enough,
I have an Irish heart,
but I suppose I will not
be a true Irishman until
my tongue is Irish also.Racha mise i n-éinfheacht
leat.
I will go along with you.Déanfaidh sin, a mhic ó.
That will do, my son.Cá raghamuid? An go
h-Árainn é?
Where will we go? Is it
to Aran?An fearr an áit Árainn
'ná Cuannamara?
An fearr d'áit Ára 'ná
Connamara?
Cé is fearr an áit Ára
'ná Connamara?
Is Aran a better place than
Connemara?Creidim gur eatorra atá
sé.
Déarfainn gur cuma eat-
orra é. Tá 'ch aon ait
aca chomh maith le chéile.
I believe one is as good as
the other.Tá neart Gaedhilge ins gach
áit aca, agus teanga
áluinn freisin.
Plenty of Irish in either
place, and beautiful lan-
guage, too.Téidheann mórán (go leór)
do mhuinntir Bh'l'Á' Cliath
agus Lonndan go Baile
Mhúirne.
Many of the Dublin and
London folks go to
Ballyvourney.


L. 68


Cá bhfuil Baile Mhúirne?
Where is Ballyvourney?Bhfuil tú dáríribh a' fiaf-
ruighe na ceiste sin?
Are you in earnest in ask-
ing me that question?Táim go deimhin.
I am, indeed.Is follasach (cosamhail) nach
ndearna (nár chuir) an
Ghaedhilge mórán imnidhe
dhuit (ort) roimhe seo.
It is apparent the Irish
never worried you much.Dá ndéanfadh, bheadh eolas
agad ar Bhaile Mhúirne
agus Maghchromtha, ar
Inse Geimhleach agus
Béal Átha an Ghaorthaidh
agus ar áiteacha Gaedh-
ealacha eile i gConndae
Chorcaighe.
If so, you would know of
Ballyvourney, Macroom,
Inchigeela, Ballingeary,
and other Irish places in
County Cork.Céard do bharamhail ar Chiar-
raidhe na Ríogh? Ciar-
raidheach is eadh é Fíonán
Mac Coluim.
What do you say to Kerry
of the Kings? Fionan
M'Colum is a Kerryman.Deirim gur áit é sin a bhfuil
teanga mhaith Ghaedhilge
ann freisin.
I say that is a place where
good vigorous Irish can
be had, too.Cé hiad na h-áiteacha is
fearr i gCiarraidhe?
What are the best places
in Kerry?Ní raibh mé ann ariamh, acht
chuala mé fear a rádh go
bhfuil Daingean, Baile an
Fhirtéirigh, Cathair Saidhbhín,
Oileán Dairbhre, Baile
na Sgeilig, Priarach.
Cathair Domhnaill, An
Neidín, agus céad áit
eile ann.
I was never there, but I
heard a man saying that
there was Dingle, Bally-
ferriter, Cahirciveen, Val-
entia Island, Ballinskel-
ligs, Prior, Caherdaniel,
Kenmare, and a hundred
other places.Chuala mé ariamh é gur
"fearr seachtmhain 'san
Phriarach 'ná bliadhain ar
sgoil."
I always heard that a week
in Prior is better than a
year at school.


L. 69


Cia aca (haca) de na
hOileáin Árann i ragh-
muid?
Which of the Islands of
Aran will we go to?Sílim gur fearr dúinn dul
go hInismeadhoin.
I think it is better to go to
Inismeadhoin.Cloisim Cluinim
nach bhfuil aon
lóistín maith ann-
sin le fághail.
I hear good lodging cannot
be had there.Ní'l siad go ró-mhaith go
deimhin, acht téigheann
mórán daoine ann gach
samhradh ('chuile shamhradh).
They are not very good,
indeed; yet (but) many
go there every summer.Má tá an áit maith go leór
aca sin, badh cheart go
mbeadh muide (mbéadh-
muist-ne) sásta.
If the place is good enough
for them, we ought to be
satisfied.Céard déarfá le Árainn
Mhóir agus Inisiar?
What would you say to
Aranmore and Inishere?Ní labhrann siad an oiread
Gaedhilge is labhrann
muinntir Inismeadhoin.
They do not speak as
much Irish as the Inis-
meadhoin people.Tá siad an-phráidhinneach
ar (ins) an mBéarla i
nÁrainn Mhóir.
They are very fond of the
English in Aranmore.Boicíní móra iad muinntir
Chill-Rónáin — Béarlóirí big boicíní-
móra.
The Kilronan people are
big English
speakers.
Ceapann siad féin sin, acht
ní cheapann duine ar bith
eile é.
They think so themselves,
but nobody else thinks
so.Chuala mé Béarla dhá labh-
airt i mbaile beag Chill-
Rónáin a lasfadh ar an
teine.
I heard English spoken in
the small village of Kil-
that would light
the fire.Tá na síothmhaoir, na cuan-
adóirí, agus a gcuid
cloinne, agus cuid do
na máighisdreásaí sgoile
ag déanamh na háite sin
gallda.
The police, the coastguards,
and their children, and
some of the schoolmis-
tresses are anglicising
the place.


L. 70


Is amhlaidh tá sé ag cuid
do'n aos óg, ní'l Béarl
ná Gaedhilge aca.
The way it is with some of
the youngsters there,
they have neither English
nor Irish.Dá mbeadh an oiread do'n
Ghaedhilg agam-sa is tá
aca-san, bheidhinn sásta.
If I had as much Irish as
they have, I would be
satisfied.Badh cheart dúinn imtheacht
i mbáireach.
We should leave to-mor-
row.Déanfa sin, feicfidh mé ag
an stáisiún (stad) ar
maidin thú.
All right, I will see you at
the station to-morrow.Beidh an long ghaile ag
fágáil na Gaillimhe tráth-
nóna i mbáireach.
The steamer leaves Galway
to-morrow afternoon.Meas tú an mbéarfamuid
ortha?
Do you think will we catch
her?Sroichfeamuid an chathair ag
an dó, agus ní imtheó' sí
go dtí an trí.
We will reach the city at
two, and she will not
leave until three.A' bhfuil tú cinnte anois? Are you sure now?
Tá mé beag nach (tá mé
ionann' é, is beag nach
bhfuilim, tá mé geall le
bheith cinnte). I am almost.Slán leat anois go dtí i
mbáireach.
Good-bye now until to-
morrow.AR LORG GAEDHILGE Ó
GHAILLIMH GO hÁRAINN.
LOOKING FOR IRISH, FROM
GALWAY TO ARAN.Cá bhfuil an doga (an
chéibh)?
Where is the dock (the
quay)?Síos leat an tsráid sin
chomh fada leis na ceithre
cóirnéil; iompuigh taobh
do láimhe clí, agus tabhar-
fa sé caol díreach isteach
ag an doga (chéibh) thú.
Go down that street as far
as the four corners; turn
to your left, and it will
bring you right into the
dock (quay).


L. 71


Níor imthigh galtán Árann
fós.
The Aran steamer did not
leave yet.Imtheó' sí i gceann (faoi
cheann) leathuaire.
She will leave in half an
hour.Seo í an Dúras. This is the Duras.
'Sí. Yes.A' bhfuil sí (ag) dul go
h-Árainn indiu?
Is she going to Aran to-
day?Imtheóchmuid anois láith-
reach.
She leaves (lit. we shall
leave) now directly.Tar isteach. Tá an bunnán
d'á shéideadh.
Come in. The horn is being
blown.Nach beag a' lear soightheach
atá i gcuan na Gaillimhe.
How few ships there are
in Galway Bay.Ní raibh sé i gcomhnuidhe
mar sin.
It was not always the case.Nuair a bhí Éire Gaedhealach,
bhíodh na céadta bád agus
long (bád luingis) 'san
chuan seo.
When Ireland was Irish,
there used to be hun-
dreds of boats and ships
in this harbour.Cé an t-oileán é sin thall?
What island is that over
there?Sin é Oileán Caorach.
That is Mutton (or Sheep)
Island.An teach soluis é seo taobh
ar láimhe deise?
Is this the lighthouse on
the right?'Seadh.
Yes.Nach ciúin atá an lá!
How calm the day is!Meas tú 'bhfanfaidh an lá
go breágh?
Meas tú a' seasfadh an
lá?
Do you think will the day
remain fine?
Tá cosamhlacht ghlas ar an
tráthnóna.
The afternoon looks threat-
ening.Tá an fhairrge ag éirghe.
The sea is rising.Nach mór an fága atá 'sa
What a big surge there is in
bhfairrge! the sea!Is beag an cábán é seo.
This is a small cabin.


L. 72


Is beag atá sé, agus ní ró-
ghlan é acht an oiread.
It is small, and not very
clean it is either.Céard bhaineas siad amach
as dul go hÁrainn?
What do they charge to go
to Aran?Ceathair agus sé pighinne (4/6)
dul ann agus as (fá dhul
ann agus teacht as), má fhan-
ann tú 'san chabán nó
dul suas ar an droich-
ead; dhá sgilling amuigh
'un tosuigh imeasg na
muc nó 'un deire leis
an mangairé.
Four and six pence (4s. 6d.)
to go there and back, if
you stay in the cabin, or
go on the bridge. Two
shillings out at the bow
among the pigs or among
the bags in stern.A' bhfeiceann tú muinntir
Árann? An iad sin iad?
Do you see the Aran folks?
Are these they?Nach aisteach an t-éadach
atá orra!
What peculiar clothes they
have on!Ceapann tusa sin, acht
sílim-se nach aisteach.
You think so, but I think
not.Tá sé te teólaidhe.
It is warm and comfortable.Tá teas, tír-ghrádh agus gach
nídh dá fheabhas 'san
éadach sin.
There is heat, patriotism,
and everything else good
in that cloth.Ní chuireann siad aon air-
gead i bpóca Sheagháin
Bhuidhe, mar chuireanns
mise agus tusa.They put no money in John
Bull's pocket, as you and
I do.Déanann siad gach snáithe
ar a gcroiceann le na
lámhaibh féin.
They make everything
(every thread) on their
backs by their own
hands.Nach maith an sompla é
sin do mhuinntir na
hÉireann?
Isn't that a shining ex-
ample to the people of
Ireland?Dá leanaidís an sompla,
bheadh rath, slacht, agus séan
ar an tír.
If they followed the ex-
ample there would be
prosperity, respectability
and happiness in the
country.


L. 73


Anois tá tú 'rádh na fír-
inne. Agus cad chuige
nach ndéanann siad sin?
Now you are telling the
truth; and why don't
they do so?Mar nach bhfuil an spiorad
cheart ionnta ó chaillead-
ar an teanga.
Because they have not the
right spirit since they
lost the language.Agus a' gceapann tú gur-
ab é sin a rinne é?
And do you think that is
what did it?Tá mé cinnte dearbhtha dhe.
D'éirigh an rud céadna
do náisiúin eile comh
maith linne.
I am positive sure of it. It
happened to other na-
tions as well as us.CAINT LE FEAR AS
INISMEADHOIN.
TALKING TO AN INIS-
MEADHON MAN.Dia dhuit.
God bless thee.Dia agus Muire dhaoibh féin, a
dhaoine uaisle.
God and Mary to ye too,
gentlemen.Nach maith an Ghaedhilge atá
agaibh, bail ó Dhia oraibh.
How good your Irish is,
God bless ye!Ó, maiseadh, ní'l sí acht
réasúnta, acht támuid a'
foghluim.
It is only middling, but we
are learning.An a' dul go h-Inismeadhoin
atá sibh?
Is it going to Inismeadhon
you are?Caithfeamuid seachtmhain
ann cébí caoi é.
We will spend a week
there, anyhow.An as Baile Átha Cliath
sibh?
Are ye from Dublin? (lit.,
is it from Dublin ye are?)Is as. (Is eadh.)
Yes (it is).Bhfuil aithne agaibh ar an
Dochtúir Ua h-Iceadha agus
Seaghán Mac Néill?
Do you know Dr. O'Hickey
and John McNeill?Tá, maise, aithne mhaith.
We do indeed, very well.Ara, maiseadh, cé mar tá
siad? Bhfuil gach orlach
díobh go maith?
And, indeed, how are they?
Is every inch of them
well?


L. 74


Cé mar tá Stiophán Bair-
éad agus an Piarsach.
How are Stephen Barrett
and Pearse?Ó, go h-áluinn.
Oh, beautiful.Ní bheidh siad chomh maith go
deo is badh mhian linn.
They will never be as good
as I would wish them.Ní féidir go bhfuil aithne
agaibh ar na mnáibh uaisle
Augusta Ní Ghriogóra agus
Úna Ní Faircheallaigh!
Is it possible that you
know Lady Gregory and
Lady O'Farrelly?Tá, maise, aithne mhaith.
Chonnaic muid indé iad.
It is, indeed; we know
them well. We saw them
yesterday.Maise, (mo) leabhar-sa, budh
iad sin na mná gan ladies
mórán onóra ná uabhair.
Indeed, they were the
without the non-
sense or pride about
them.Bhíodar chomh simplidhe agus
chomh humhal le duine ar
bith againn féin.
They were as humble and
as simple as any of our-
selves.Bhí buachaillí agus cailíní san
oileán an samhradh i
n-uraidh agus níor thaithnigh-
eadar go ró-mhaith linn.
There were young men and
women in the island last
summer, and we did not
like them very well.Cad chuige sin?
Why so?Mar bhí an iomarca Béarla
aca d'á labhairt 'sa
gcéad áit, agus rud
eile dhe, bhí fuadar agus
éirighe anáirde ró-mhór
fútha.
Because they spoke too
much English, in the
first place, and another
thing, they were too
high-toned, too full of
their own importance.Tá mé cinnte nach raibh
mórán aca chomh galánta
sin.
I am sure not many of
them were that stuck up.Chuala mé go raibh aon
ghlincín amháin a sgríobh glincín
ag na páipéir, agus ag
páipéir Shasana freisin,
ag stealla-mhagadh faoi
mhuinntir na n-oileán.
I heard there was one
who wrote to the
papers, and to the Eng-
lish papers at that, hurl-
ing ridicule on the
islanders.


L. 75


A' ndeir tú sin liom?
Do you tell me so?Deirim maise.
I do indeed.Tumadh maith faoi 'n sáile
badh cheart a thabhairt
do'n chladhaire, agus barr
na bróige 'san mása i
ndiaidh an fholctha.
A good ducking under the
salt water the coward
should get, and the top
of a boot in the tender
part after the bath.Shaothruigh sé go maith é.
He well deserved it.Tá na mílte fáilte roimhe
gach aon 'san oileán, acht
creid mé ann nach gcuir-
fidh muid suas le masladh
ná tarcuisne.
There are thousands of
welcomes before every-
body to the island; but
believe me, we will not
put up with insults.Rud eile dhe, tá siad ag
milleadh na bpáisdí a'
tabhairt pighinneacha dóibh.
Baineann sin an sprid-
eamhlacht agus an fhear-
amhlacht asta; agus má
thuigim-se cúis na teang-
an mar is ceart, nach
sprideamhlacht agus fear-
amhlacht tá'r (táthar)
ag iarraidh chur ins na
daoinibh.
Another thing, they are
destroying the children
by giving them pennies.
That takes the spirit and
manliness out of them;
and if I understand the
language question rightly
the aim is to put spirit
and manliness in the
people.Tá tú ceart, maiseadh. Sin
é go díreach tá Connradh
na Gaedhilge ag iarraidh
dhéanamh.
You are right indeed, that
is just what the Gaelic
League is aiming at.Goidé an fáth, mar sin, bhfuil
staigíní beaga i n-ainm
an Chonnartha ag déanamh
na díoghbhála so i n-aghaidh
tíreamhlacht'?
Why, then, are staigíní, in
the name of the League,
doing this harm against
nationality?Is truagh mar deir tú. Ní'l
fhios aca níos fearr.
Oh, God bless you, they do
not know any better.


L. 76


Creid mise ann go mbeidh
súil agam-sa i ndiaidh
an bhuachalla úd a rinne
magadh fúinn ins na
páipéir.
Believe me, I shall have
an eye after that boy
who ridiculed us in the
papers.Is mór an t-oileán é an
t-oileán seo againne le
sgoláirí. Tagann sgol-
áirí na hEórpa agus Bhaile
Átha Cliath ann.
Our island is great entirely
for scholars (coming
here). European and
Dublin scholars come
here.Creidim gur go tigh Pháidín
Dhonnchadha a rachas tú.
I suppose it is to Paidin
Donagh you will go?Is ann fhananns gach duine
do lucht na Gaedhilge.
It is there all the language
people stay.Ar chuir tú aon sgéal aige
theacht ar bórd romhat?
Did you send him any
word to come on board
for you?Níor chuireas.
I did not.Ó, is cuma cé aca é ('Sé
an cás céadna é) bhéar-
faidh mise isteach thú
mo churach féin.
O, it doesn't matter. I
will take you in in my
in own canoe.Agus cé an sórt rud
curach?
And what kind of thing is
a canoe?Báidín beag ghnídheanns
muid féin.
A little boat we build our-
selves.A' bhfuil sé contabhairteach
bheith innti?
Is it dangerous to be in
her?Ní'l sé; dá mbeadh fuir-
eann mhaith agus
maith ann, tá sí ar na
báid is fearr le fághail.
No. If you had a good
curach crew and good canoe,
she is the safest boat to
be had.Tá sí an-ghuagach. Ní mór
do dhuine fanacht go
socair innti nó d'iom-
póchadh sí.
She is very liable to cap-
size. It is necessary to
sit quietly (in her), or
she might upturn.


L. 77


Cogar! Ní'l duine bhain-
eanns le C. na G. nár
tháinig go hInismeadhoin
acht An Chraoibhín.
Listen! There is not one
pertaining to the G.L.
but what came to In-
ismeadhoin but The
Craoibhín.Nach iongantach é sin anois?
Isn't that wonderful, now?B'fhéidir go bhfuil an iom-
arca cúraim air, agus ó
thárla go bhfuil an teanga
aige ní thagann sé.
Perhaps he has too much
to do and when he knows
the language he does not
come.Badh mhaith linn é theacht,
maise, mara bhfanfadh sé
acht dhá lá féin.
We would like ever so
much to have him come
then, if he would remain
only two days even.Bhfuil aon cheann de amhráin
An Chraoibhín agad?
Have you any of The
Craoibhin's songs?Tá, agus trí cinn aca.
Canfaidh mé ceann duit
I have, and three of them.
I will sing you one nowGoidé aca ceann is fearr
leat?
Which of them do you like best?
best?An Spealadóir.
The Reaper.SGOIL.
SCHOOL.Feallsamhnacht, Nuacholla
(Réileólas).
Philosophy, Astronomy.Connaidheacht agus Gné-eólus,
Diadhaireacht.
Logic and Metaphysics,
Divinity.Ealadha Deaghlabhartha
(Reatairic), Daonghaoidh-
ile. Rhetoric, Moral PhilosophyLaidin, Gréigis, Frainncis,
Spáinnis, Rúisíneach,
Eadáilis (Iodáilis), Gear-
máinis.
Latin, Greek, French,
Spanish, Russian, Italian,
German.


L. 78


Na h-Ealadhna Nósmhara,
Máirnéalacht.
The Humanities, Naviga-
tion.Méid-mheas, Ríomhaireacht.
Mathematics, Arithmetic.
Tomhais Talmhan, Gearr-
chuimsiughadh (Algebra).
Geometry, Algebra.Tlacht-eolas, Talamh-eolas,
Ceógraf. Geography
]
Sgribhneóireacht (Peannair-
eacht), a Ealadha, Éigse
(Tréartha), Tógálacht.
Penmanship, Science, Art,
Architecture.Teagasg Críosdaidhe, Sean-
chas Diadha, Seanchas
Coitcheann, Urlabhra.
Christian Doctrine, Sacred
History, General His-
tory, Elocution.Ceól Uirlise, Ceól Gotha.
Instrumental Music, Vocal
Music.Órnáideacht (Déagh-mhais-
iughadh), Ealadha Dear-
sgaithe, (Tréartha),
Ornamentation, Science
accomplishment.Rionnuighim, greanaim,
Forus-focal (Sanas).
I engrave, I carve (metal),
Etymology.Máighistir, máighistrí.
Schoolmaster, schoolmas-
ters.
Máighistreás, máighistreása.
Schoolmistress, schoolmis-
tresses.Oide, oidí. Professor, professors.
Oide Gaedhilge, oidí Gaedh-
ilge.Professor of Irish, profes-
sors of Irish.Clár dubh, cláir dhubha.
Blackboard, blackboards.Cailc, cailce.
Chalk, chalks (kinds of
chalk).Suidheachán, aradáin, f.;
suidheacháin.
Seat, desk, seats.Leac, sgláta, slinn; leaca,
sglátaí, slinne.
Slate, slates.Peann leice, peann slinne;
pinn leice (slinne).
Slate pencil, slate pencils.Peann; pinn, peanna.
Pen, pens.Barr pinn, barranna pinn.
Nib or pen-point, nibs or
pen-points


L. 79


Feac pinn, cos phinn; feaca
pinn, cosa pinn.
Pen handle, pen handles.Léarsgáil na h-Éireann,
léarsgáile na h-Éireann.
The map of Ireland, the
maps of Ireland.Léarsgáil Alban, léar-
sgáile Alban.
The map of Scotland, the
maps of Scotland.Léarsgáil an Domhain,
Léarsgáil na Cruinne,
léarsgáile na Cruinne.
The map of the World, the
maps of the World.Léarsgáil na h-Eórpa,
léarsgáile na h-Eórpa.
The map of Europe, the
maps of Europe.Léarsgáil na Frainnce,
léarsgáile na Frainnce.
The map of France, the
maps of France.Léarsgáil na Gearmáine,
léarsgáile na Gear-
máine.
The map of Germany, the
maps of Germany.Léarsgáil na Spáinne,
léarsgáile na Spáinne.
The map of Spain, the
maps of Spain.Léarsgáil na Rúise, léar-
sgáile na Rúise.The map of Russia, the
maps of Russia.
Léarsgáil na Gréige, léar-
sgáile na Gréige.The map of Greece, the
maps of Greece.
Léarsgáil na hEadáile (na
hEadáinne, hIodáile),
léarsgáile na hEadáile.The map of Italy, the maps
of Italy.
Léarsgáil Shasana, léar-
sgáile Shasana.
The map of England, the
maps of England.An Chruinne.
The Globe.An Chéad Leabhar.
The First Book.An Dara Leabhar.
The Second Book.An Tríomhadh(Treas)Leabhar.
The Third Book.An Ceathramhadh Leabhar.
The Fourth Book.An Cúigeadh Leabhar.
The Fifth Book.An Séamhadh (Seiseadh)
Leabhar.
The Sixth Book.Rímhleabhar, leabhar figiúir-
eacht.
Arithmetic.Algebróir.
Algebra.Geóméatróir.
Geometry.


L. 80


Talamh-eolaidhe, tlacht-eol-
aidhe, tlachtleabhar.
Geography.Talaimh-leabhar, Leabhar Feil-
meoireachta (Feirmeoir-
eachta).
Agricultural Book.An Teagasg Críostaidhe.
Catechism Book.Stairleabhar, leabhar star-
uigheachta, leabhar an
tseanchais, leabhar sean-
chais.
History Book.Seanchaidhe, starthóir;
seanchaidhthe, starthóirí.
Historian, historians.Slat, slata.
Rod, rodsTeine, teinte.
Fire, fires.Gráta, grátaí.
Grate, grates.Gual, guail.
Coal, coal (kinds of coal).Móin, (móinte).
Turf, (bogs).Luaith (gen. na luathadh),
luaithre.
Ash, ashes (coll).Pionna, pionga, staic;
pionnaí, piongaí, staic-
reacha.
Peg, pegs.Caipín, caipíní.
Cap, caps.Hata, bairéad; hataí,
bairéid.
Hat, hats.Seál, brat (nó brat
brághad); seálta, brat-
acha (brághad).
Shawl, shawls.Clóca, clócaí.
Cloak, cloaks.Falluing, falluingeacha.
Mantle, mantles.Sgaoilteog, brat; sgaoil-
teoga, bratacha.
Wrapper, wrappers.Sguab, sguaba.
Broom, brooms.Splannc, splanncracha.
Coal of fire, coals of fire.Coinnlín, diolán, sméar-
thóid; coinnlíní, dioláin,
sméarthóidí, aithinne = a
lightning spark.
Spark, sparks.Fuinneóg, fuinneóga.
Window, windows.


L. 81


Fráma na fuinneóige,
frámaí fuinneóg, frámaí
na fuinneóige.
The window frame, window
frames.Clog, cluig.
Clock, clocks.Fráma na liathróide, clár
na liathróide.
Ball frame.Mála sgoile, tiach.
School bag.Pictiúr, pictiúirí.
Picture, pictures.Buidéal duibh, buidéal
dubhaigh; buidéil duibh
(dubhaigh).
Ink bottle, ink bottles.Dubhadán, dubhadáin.
Inkstand, inkstands.Leabhar ceacht, leabhra
cleachta.
Exercise book, exercise
books.Leabhrán sgríobhtha, leabh-
ráin sgríobhtha.
Copybook, copybooks.Cathaoir, cathaoireacha.
Chair, chairs.Forumna, fuarma; forum-
naí, fuarmaí.
Form, forms.Cúladh, cáibhéad; cúlaidh,
cáibhéid.
Press, presses (noun).SGOIL. — CEACHT SUIDH-
EACHÁIN.SCHOOL. — DESK LESSON.Tabhair a leabhrán sgríobhtha
do gach garsún (no cailín).
Give each boy his (or her)
copybook.Roinn amach na leabhair
sgríobhtha; tabhair thart na
páipéir.
Give out the copybooks;
hand round the papers.Roinn amach na peanna
(pinn).
Give out the pens.Roinn amach na línteóirí.
Give out the rulers.Bí níos airighe (cúramaighe).
Be more careful.Tóig t'am, glac t'ionbha'.
Take your time.Ná sgríobh chomh mear
(tapaidh).
Do not write so fast.


L. 82


Congbhuigh na focla díreach
ar aghaidh a chéile.
Keep the words directly
under each other.Tá tú ag sgríobhadh ró-
mhear.
You are writing too fast.Déan aithris ar an mbarr-
sgríbhinn.
Imitate the headline.Sgríobhadh 'chuile dhuine a
ainm agus an dáta.
Date your copybooks.Cuir thart na leabhair (leabh-
ra) sgríobhtha go ceann
na suidheachán.
Pass the copybooks to the
ends of the desks.Tóig suas na leacracha
(sglátaí.)
Take up the slates.Ná dearc (ná bí ag dearc-
adh) thart thimcheall ort.
Do not look around you.Seas ag an líne.
Stand to the line.SGOIL. — CEACHT RANG.
SCHOOL. — CLASS LESSON.Leig anuas an léarsgáil
seo.
Let down this map.Fágh an fráma liathróide
dom.
Get me the ball-frame.Tóig tomhasóir (cuaille).
Take a pointer.Tar isteach (isteach leat).
Come in.Isteach leat, an chéad bhuach-
aill eile.
Come in next boy.Fosgail bhur gcuid leabhar.
Open your books.Léigh. Dún bhur gcuid leabh-
ar. Read.
Close your books.Foghluim do chuid figiúir-
eacha (táibhle).
Learn your tables.Léigh go réidh (go socair).
Read slowly.Tóg t'am leis.
Take your time with it.Tasbáin bhur gcuid leac
(no leacracha), tasbáin
na sglátaí.
Show your slates.


L. 83


Bailigh na leacracha seo
agus cuir 'na n-áit féin
iad (cruinnigh suas na
sglátaí agus fág 'na
n-áit féin iad).
Collect those slates, and
leave them in their
places.Bígidh socair anois, a
pháisdí.
Be quiet now, children.SGOIL. — COITCHEANNTA.
SCHOOL. — GENERAL.Fosgail an fhuinneóg sin.
Open that window.Tabhair chugam an sguab.
Tá sí amuigh san gcúl-
teach.
Bring me the brush. It is
out in the hall (or porch).Tabhair dhom an dostóir
(… an cheirt).
Give me the duster.Glan an smúit do'n fhuin-
neóig (cuimil fráma na
fuinneóige glan).
Dust the window-frame,
(rub … clean).Sost Seasaidh suas. Siubh-
laidh.
Silence. Stand up. March.Tugaidh aire dhó seo.
Tabhair áird (orm). Is
féidir libh (tig libh) dul
a bhaile anois.
Pay attention. You can
go home now.Aithsgríobhaidh an píosa
seo a' tosughadh ag a'
bhfocal --.
Transcribe this piece, be-
ginning at the word --Sgríobh alt (rosg) ar --.
Write an essay on --.Sgríobh litir ar --.
Write a letter on --.Deachtughadh do'n Tríomhadh
Céim.
Dictation for Third Class.Níor fhoghluim tú do chuid
ceacht mar is ceart (go
maith).
You have not learnt your
lesson properly.Céard tá tú dhéanamh, a
Pheadair —?
What are you doing,
Peter —?


L. 84


Tá cead agad dul amach
You have permission to go
anois out now.Go mbeannuighe Dia dhíbh, a
pháisdí.
Good morning, children.Feicim go bhfuil sibh go moch
annso indiu.
I see you are here early to-
day.Badh cheart duit do lámha
bheith níos gloine, a bhuach-
aill.
You should have your
hands cleaner, my boy.Céard a chongbhuigh moill
ort indiu?
Céard a choinnigh chomh
seo indiu this morning?
Goidé bhain moill asat
indiu?
What has kept you so lateBadh cheart (chóir) duit a
bheith annso ag leath uair
tar éis an naoi.
You should have been here
at half-past nine.Muna mbeidh tú annso níos
túisge i mbáireach, inn-
seó' mé do t'athair é.
If you are not here earlier
to-morrow I will tell
your father.B'éigean dom dul i dteach-
taireacht do mo mháthair,
agus níor fhéad mé theacht
níos túisge.
I had to go on a message
for my mother, and I
could not come sooner.Ná déan an oiread sin gleo
(nó torainn). Níos lugha noise.
Do not make so much
Less noise.Ná bígidh ag
caint (ag gleó).
Don't talk. Stop talking.Sin droch-sgríbhneóireacht.
That is bad writing.Tá droch-pheann agam, a
mháighistir. Teastuigheann
ceann nuadh uaim.
I have a bad pen, sir. I
want a new one.Tá smeara (smáil) ar do
leabhar sgríobhtha, a bhuach-
aill.
There are blots on your
copybook, my boy.Cé mar d'éirigh sin amach?
How did that happen?


L. 85


Bhí ribe ar mo pheann, a
mháighistir.
There was a hair on my
pen, master.Ná bí ag amharc thart
(thimcheall ort).
Ná féach thart timcheall
ort.
Ná bí a' dearcadh thart.
Do not look around you.Leig anuas an léarsgáil
seo.
Let down this map.Tabhair dhom i fráma na
liathróide.
Get me the ball-frame.Feicim nár fhoghluim tú
do cheacht (theasg),* a
bhuachaill.
I see you have not learned
your lesson, my boy.Bhí ceann do na bileógaibh
stróicthe agus níor fhéad and
mé é fhoghluim.
One of the leaves was torn,
I couldn't learn it.Cad chuige nach bhfuil an
litriughadh foghlumtha
agad indiu?
How is it you don't know
your spelling to-day?Bhí mé ag glanadh na bhfataí
(bprátaí) agus ní raibh aon
am agam.
I was weeding the potatoes,
and I had no time.Déan deabhadh (deifir)anois
agus fóghluim iad.
Hurry up now and learn
them.Tá sé i
n-am siam-
sa.
Tá sé i n-am
spóirt
anois.
Imthigidh amach
a' déanamh
súgartha
dhaoibh féin.
Imtigidh amach
ag imirt.
It is play time now. You
may go out to play.Badh mhaith liom peann
fhághail, a mháighistir, mar
tá an ceann tá san
mbaile go dona.
I would like to get a pen,
sir, as the one I have at
home is bad.Seo peann maith dhuit agus
tabhair aire dhó.
Here is a good pen for
you, and be careful of it
(take good care of it).


L. 86


Sgríobhaidh an Tríomhadh
Céim ó dheachtughadh anois
Deachtughadh a bheas ag an
Tríomhadh Céim anois.
Third Class will now write
their dictation lesson.Tá do cheacht go maith
agad, a gharsúin.
You have your lesson very
well, my boy.


L. 85


Teasg (=task) focal de ghlan Ghaedhilg.


L. 86


AG GLAODHACH NA
nAINMNEACHA.
CALLING THE ROLLS.(Glaoidhthear i nGaedhilg
iad, 'chuile dhuine a' rádh
"Tá mé annseo.")
(Let the names be called
in Irish, everyone answer-
ing "Tá mé annseo" (I
am here)).Fanaidh i n-bhur sost fhad
is bheas mé ag glaodhach
na n-ainmneacha.
Keep silent whilst I am
calling the names.Ná cluinim focal cainte
uaibh.
Let me not hear a word
from you.Na naoidheanáin, éirighidh
i n-bhur seasamh.
The infants — stand up.Labhair amach níos airde.
Speak up better.Tá mé réidh libh-se; suidhidh
(suidhgidh) síos.
I am ready with you; sit
down.An Chéad Chéim, éirighidh-se
i n-bhur seasamh.
The First Standard — ye
are to stand up.Tá duine eicín ag gleo
annsin thíos..
Somebody is making a
noise below thereGAEDHILGE AR "THANK YOU."Tá mé buidheach dhíot.Go ngnóthuighe Dia dhuit.Go mba seacht fearr a bheas tú bliadhain ó i ndiu.Sonas ort.


L. 87


Ná raibh an méid sin de thinneas bliadhna ort ('Sé sin, ag
glacadh buidheachais ar son bioráin (ná rud beag)).Go méaduighe Dia do chuid airgid (ar son airgid).Seacht míle beannacht dhuit.Go méaduighe Dia an mhaith dhuit.Cabhair ó Dhia agad.Go leigidh Dia slán thú.Go dtugaidh Dia trócaire dhuit.Go dtugaidh Dia slán ó'n mbliadhain thú.Go bhfágaidh Dia do shláinte agad.Go sábhálaidh Dia thú.Go dtugaidh Dia na flaithis duit.Ná raibh tú aon lá go bráthach nach mbéidh do sháith agad.Trócaire Dé go bhfágha tú.Ar chuimhnighe Dé agus a dheágh-mháthar thú.Go gcuiridh Dia ar bhealach do leasa thú.Go gcuiridh Dia an t-ádh ort.Go méaduighe Dia do chuid agus do mhaoin.Go seólaidh Dia i mbealach do leasa thú.Go raibh an séan ort.Saoghal fada agad.Go saoghalaidh Dia thú.Go méaduighe Dia do chumhachta.Go raibh maith agus fad saoghail agad.Go leigidh Dia do shláinte dhuit.Beannacht Dé dhuit.
Go soirbhighe Dia dhuit.
Ní le gabháil bhuidheachais iad seo.Go raibh míle maith agad.Tá mé rígh-bhuidheach dhíot.Go méaduighe Dia thú.Go gcuiridh Dia slán thar anachain na bliadhna thú.Ná raibh an fhad sin dhe thinneas sheacht mbliadhan ort.Go méaduighe Dia 'chuile shórt AR fheabhas agad, agus
daoine slána.(Go méaduighe Dia 'chuile shórt DHÁ fheabhas agad, agus
daoine slána.)Sláinte an bhradáin thré do cheart-lár, croidhe folláin,
agus béal fliuch.Nár fhágha do námhaid buadh go deo ort.


L. 88


Go dtugaidh Dia na flaithis do t'anam.Go gcomhduighe Dia thú.Go dtreoruighe Dia i mbealach do leasa thú.Go méaduighe Dia feoil bheo, iasg marbh, agus daoine
slána agad.Nár lagaidh Dia thú.Ná raibh tú choidhche gan riar do cháis.Go gcuiridh Dia an t-ádh agus an t-amhantar ort.Go dtugaidh Dia saoghal fada le séan duit.Go mba fearr i mbáireach thú ná ar maidin indé.Go gcuiridh Dia i mbealach do leasa thú maidin agus
tráthnóna agus ar meadhon an lae.Go mba seacht míle fearr a bhéas tú i gcionn bhliadhna
agus ar a bpointe boise.Nár bhainidh Dia do shláinte dhíot.Go méaduighe Dia do stór.Go dtugaidh Dia slighe agus fághaltas duit.Grádh mo chroidhe thú. Cia ar bith seadh a bhfuil tú indiu
ann, go mba seacht míle fearr a bheas tú bliadhain
ó indiu.Go leigidh Dia do choisidheacht duit.Buachaill maith! Cailín maith!Is maith a' fear thú.Smior láidir in do chnámhaibh.Seacht míle goirm thú.Beannacht Dé le hanam do mharbh.Nár thagaidh bris ná beárna ort.Ná raibh tú choidhche tinn go mbeidh mise in mo dhochtúrNár fhágha tú bás i bpeacadh.Go mbuanuighe Dia thú.Go gcuiridh Dia slighe agus fághaltas ar do láimh.Nár thagaidh fuacht ná leisg ort.Go bhfeicidh mé liath thú agus ciall ag do chlainn.Nár chaillidh mé choidhche thú.Go dtugaidh Dia slán as gach gábh' thú.Ceann liath ort.


L. 89


OBAIR NA SGOILE. —
LÉIGHTHEÓIREACHT.
SCHOOL-WORK. —
READING.Fáigidh 'ur leabhra.
Get your books.Fáigidh anois na leabhra
Béarla.
Now get your English
books.Cuiridh suas na leabhra
Béarla go fóill.
Put up your English books
awhile.Fáigidh amach 'san Aithriseóir
an áit ar sguir sibh tráth-
nóna indé.
Get out in the Aithriseóir
where you left off yester-
day.Cia'n leathanach de?
What page of it?Fáigidh é sin amach uilig
agus dearcaidh air.
Let all of you get that out
and look at it.Fosgluighidh an tAithriseóir
ag caismirt Reaftaire.
Raftery's discussion with
the uisge beatha.Tosuigh thusa; léigh an chéad
cheathramha.
Begin you; read the first
verse.Bíodh sibh-se san aithreachas
— le n-a cheartughadh má
theidheann sé amudha.
Let ye be on the watch-
to set him right if he
goes astray.Stad anois; an dtug sibh
fá deara dadaidh mí-
cheart?
Stop now; did you notice
anything amiss?Má thug aon duine fá
deara tada as bealach
cuireadh sé suas a lámh.
If anybody noticed that
there was anything
wrong, let him put up
his hand.Dul amudha ar bith? Lámha
suas.
Any mistake? Hands up.Cia'n focal a dubhairt sé
as bealach?
What word did he say out
of the way?Léigh i gceart thú féin
anois é.
Read it rightly yourself
now.Léigh leat; léigh leat tuil-
leadh.
Read on; read on more.Déanfaidh sin.
That will do.Léigheadh Máire Ní Chéalla'.
Let Maire Ni Cealla read.


L. 90


Fan ort; tá tú dhá léigheadh
ro-thobann.
Wait on; you are reading
too quickly.Ro-mhear go fóill.
Too quickly yet.Staidéar; léigh aríst é go
réidh, agus gearr amach
na focla ó chéile.
Easy; read it again slowly,
and separate the words
from each other.Ro-sgioptha i gcomhnaidhe.
Too quick always.Fan anois go léighidh mise
dhuit é.
Wait now till I read it for
you.Féach le n-a léigheadh mar
sin thú féin.
Try to read it in that way
yourself.Sin é an chaoi; léigh leat
mar sin é.
That's the way; read on
like that.Tá do sháith léighte agad.
Pádraic Seóighe anois.
You have enough read.
Patrick Joyce now.Árduigh do ghuth níos áirde,
a Phádraic.
Raise up your voice higher,
Patrick.Ro-íseal go fóill; féach
annso, déan aithris orm-
sa.
Too low yet; look here,
imitate me.Maith a' buachaill; sin é an
bealach.
Good boy; that's the way.Léigheadh Micheál Ó Briain
anois.
Let Michael O'Brien read
now.Ce nach bhfuil tú i n-ann
léigheadh acht mar
sin?
What! Are you not able
to read but that way?Níor léigh tú é sin ariamh
cheana.
You never read that before.Tabhair iarraidh eile faoi.
Make another attempt at
it.An bhfuil an focal mór sin
a' cinneadh ort?
Is that big word failing
you?Abair na litreacha i ndiaidh
a chéile.
Say the letters after one
another.Abair aríst níos sgioptha
iad.
Say them again more
quickly.Cia'n focal anois é?
What word is it now?Ní headh, acht —.
'Tis not but —.


L. 91


Cia'n míniughadh tá leis an
bhfocal sin?
What is the meaning of
that word?Ar chuala tú ariamh é?
Did you hear it ever before?An bhfuil fhios ag aonduine
agaibh?
Does any one of you know
it?Teasduigheann tuilleadh
cleachta uait-se.
You want more practice.Léigheadh Micheál Breathnach
anois.
Let Michael Walsh read
now.Fuirigh ort, a Mhicheáil; ná
bíodh an oiread sin deif-
reach ort.
Wait on, Michael; don't
be in such a great hurry.Ní'l tusa a' breathnughadh
romhat chor ar bith (i n-éa'
chor).
You are not looking before
you at all.Ní'l tú a' tabhairt na mball
beag fá deara.
You are not taking any
notice of the little marks.An bhfuil fhios agad cé le
n' aghaidh na baill bheaga
sin?
Do you know what those
little marks are for?Gach ball beag aca sin dá
gcastar dhuit déan stad
aige, agus breathnuigh
romhat.
Every mark of these you
meet stop at it and look
before you.Léigh leat anois go roighin
réidh, agus tabhair an chiall
leat go maith.
Read on now, nice and
steady, and bring the
meaning with you well.Léigheadh Bríghid A Búrca.
Let Brigid Burke read.Árduigh suas do chloigeann
níos fearr.
Raise your head up better.Beir ar an leabhar in do
láimh chlí.
Hold the book in your left
hand.Aistrigh an chaint sin anois
go Gaedhilge.
Translate that talk into
Irish now.Cuir Béarla ar an gcaint
sin.
Translate that talk into
English.Abair é sin i nGaedhilge.
Say that in Irish.Cuir leagan eile air.
Express it in another way.


L. 92


Abair é sin in do bhealach
féin.
Say that in your own way.Léigh thusa rádh eile.
Read you another sentence.Aistrigh an giota sin go
Gaedhilge.
Translate that piece into
Irish.SGRÍBHNEÓIREACHT. —
CEANN-SGRÍBHINN.
WRITING. — HEADLINES.Tugthar thart na páipéir.
Let the papers be given
out.Tugadh Peadar Seóighe
thart iad.
Let Peter Joyce give them
out.Tabhair thusa thart na páip-
éir, a Pheadair.
Give the papers round you,
Peter.Éistidh anois.
Listen now.Déanaidh aithris go maith ar
an sompla atá i mbarr
an pháipéir.
Imitate well the sample
that is at the top of the
paper.Bíodh an sgríbhneóireacht a
dhéanfas sibh chomh cos-
amhail leis an gceann-
sgríbhinn agus fhéadfas
sibh é dhéanamh.
Let the writing you do be
as like the headline as
you are able to make itGlacaidh staidéar leis an
obair.
Take pains with the work.Ní'l mé ag iarraidh oraibh
an iomarca a dhéanamh.
I am not asking you to do
too much.Gach a ndeanfa sibh, déan-
aidh go maith é.
Whatever you do, do it
well.Congbhuighidh na litreacha
beaga comhthrom le chéile,
gan cuid aca a bheith níos
airde ná an chuid eile.
Keep the small letters even
with one another, with-
out some of them being
higher than the rest.Sgríobhaidh gach aon fhocal
gan an peann a thógáil
do'n pháipéar i lár an
fhocail.
Let ye write each word
without lifting the pen
off the paper in the
middle of a word.


L. 93


Aon iarraidh amháin faoi
'chuile fhocal. Ná bíodh
aon bhriseadh 'sa' bhfocal
ó thús go deireadh.
One effort with each word;
let there not be any
break in the word from
beginning to end.Sgríobhaidh go glan stuam-
dha, gan an páipéar a
shalughadh.
Let ye write nicely and
neatly, without soiling
the paper.Ná feicim smál dubhaigh
ortha.
Let me not see any blot of
ink on them.Congbhuighidh na focla
díreach ar aghaidh a chéile,
agus comhthrom leis an
gceann-sgríbhinn.
Oibrighidh libh anois. Work on now.
Keep (ye) the words
straight opposite one
another and even with
the headline.Oibrighidh libh anois.
Work on now.(Sgríobhann siad go mbíonn
an t-am caithte.)
(They write till the time is
up).Éirigidh in-'ur seasamh — sibh-
se sa gcéad suidheachán.
Stand (ye) up — you in the
first desk.Tasbáinidh dhom an sgríbh-
neóireacht atá déanta
agaibh.
Show me the writing you
have done.Maith a' buachaill — tá sgríbh-
neóireacht mhaith déanta
agad-sa.
Good boy; you have good
writing done.Ní'l obair chomh maith sin
déanta agad-sa.
Your work is not quite so
well done.Badh cheart duit t'am a
ghlacadh ní b'fhearr leis.
You should take your time
better with it.Cia'n chaoi ar éirigh leat-sa
an smál dubhaigh sin a
bheith ar do pháipéar?
How did it happen you to
have that blot of ink on
your paper?Cuireadh an iomarca dubh-
aigh sa mbuidéal.
There was too much ink
put in this bottle.Ní raibh tusa ag aithris ar
an sompla a bhí romhat.
You were not imitating the
sample that was before
you.Thug tú sléim ró-mhór dho
na litreachaibh.
You gave too big a slope
to the letters.


L. 94


Tá siad geall le bheith
díreach 'sa gceann-
sgríbhinn.
They are almost straight in
the headline.Seo é an páipéar atá
sgríobhtha go maith.
This is the paper that is
written well.T'uige nach ndéanfadh sibh-
se sgríbhneóireacht chomh
maith léithe sin?
Why would you not do
writing as good as that?Teasbáin thusa do pháipéar.
Show me your paper.Ní páipéar maith é seo i
n-éan-chor.
This is not at all a good
paper.Céard d'éirigh dhuit-se?
What happened to you?Tá do pháipéar smeartha
le dubhach fré chéile.
Your paper is soiled over
entirely with ink.Féach le do pháipéar a
chongbháil go glan cé'
bith rud a dhéanfas tú.
Whatever you do, try to
keep your paper clean.Má bhíonn do pháipéar glan
ní dhearcfaidh do sgríbh-
neóireacht go dona.
If your paper is clean your
writing will not look
badly.Is beag an mhaith dhuit
sgríbhneóireacht mhaith a
dhéanamh nuair nach dtig
leat do pháipéar a chong-
bháil níos glaine.
It is little good for you to
write good writing when
you cannot keep your
paper cleaner.Seo í an sgríbhneóireacht ar
chuma ar bith!
This is the (good) writing
at any rate!Seo í an sgríbhneóireacht is
deise a casadh orm go
fóill indiu.
This is the neatest writing
I met yet to-day.Dearcaidh, sibh-se ar a
bpáipéar seo. Look at this paper, ye.
Truagh nach bhfuil 'chuile
dhuine agaibh i n-ann
sgríbhneóireacht a dhéan-
amh chomh maith leis an
gcailín seo.
Pity every one of you can-
not write as well as this
girl can.Cia'n sórt páipéar atá
agad-sa?
What kind of paper have
you?


L. 95


Ní dheárnaidh tú an litir sin
i gceart.
You did not make this
letter rightly.Níor sgríobh tusa síos an
dáta chor ar bith.
You did not write down the
date yet.An bhfuil fhios agad cia'n
mhí í seo?
Do you know what month
is this?Cia'n lá de'n mhí an lá
indiu?
What day of the month is
to-day?Cia'n lá de'n tseachtmhain?
What day of the week?Tá do sgríbhneóireacht-sa
ro-sgartha amach.
Your writing is too much
spread out.Sgríobh na litreacha níos
dlúithe le chéile.
Write the letters more
closely together.Féach an chaoi a bhfuil siad
'sa gceann-sgríbhinn.
Look at the way they are
in the headline.Ro-dhlúith atá siad agad-
sa.
You have written them too
closely.Dealuigh amach ó chéile níos
fearr iad.
Separate the letters out
from one another better.Ní féidir gur ainm gallda
tá thíos agad-sa dhuit
féin!
Is it possible that it is a
foreign name you have
down for yourself?An bhfuil tú i n-ann t'ainm
Gaedhealach a sgríobh'?
Are you able to write your
real name?Fan, d'oile; sgríobhfa mé Wait, so;
féin duit é.
I shall write it
myself for you.Ainm gallda eile — ainm
gallda!
Another foreign name — a
foreign name!Ní hin é t'ainm chor ar bith.
That is not your name at
all.Ní'l annsin acht leasainm.
That is only a nickname.'Sé an t-ainm Gaedhealach
an t-ainm ceart.
Your native name is the
correct name.Tugaidh suas na páipéir
anois.
Hand up your paper now.Cruinnigh suas aríst iad, a
Pheadair
Gather them up again,
Peter.


L. 96


AITHSGRÍOBHADH.
TRANSCRIPTION.Fosglaidh 'ur leabhra ag
leathanach 100.
Open your books at page
100.Tosuigidh ag an bhfocal —
agus sgríobhaidh síos gach
a bhféadfa' sibh a dhéanamh
i gceart 'sa n-am atá
agaibh
Begin at the word —
and write down as much
as you are able to do
correctly in the time.Déanaidh sgríbhneóireacht
ghlan dheas chomhthrom.
Your writing is to be clean,
even, and neat.Cuiridh isteach 'chuile bhall
beag dá bhfuil 'sa leabhar.
Put in all the marks that
are in the book.Cuiridh síos i gceart gach
cinn — litir atá 'sa
leabhar.
Put in capital letters same
as in the book.Ná feicim aon fhocal lit-
righthe bun os cionn.
Let me not see any mis-
spelled word.Crap thusa na páipéir, a
Shéamais.
Take up the papers, James.Tóig suas fosgailte iad.
Take them up open.(Thar éis na bpáipéir a
sgrúdughadh.)
(After examining the
papers.)Tá focla ag cuid agaibh
nach bhfuil litrighthe i
gceart.
Some of you have mis-
spelled words.Caithfidh sibh litriughadh na
bhfocla sin a cheartughadh.
You must correct the spell-
ing of these words.Sgríobhaidh 'chuile fhocal
díobh i gceart trí nó
ceathair de uaireantaibh.
Write each word of them
correctly three or four
times.DEACHTUGHADH.
DICTATIONDeachtughadh a bhéas ag an
Tríomhadh Céim agus ag
an gCeathramhadh Céim
indiu.
Dictation, the Third and
Fourth Standards are to
have to-day.


L. 97


Tóigidh síos é seo.
Take this down.Cuirfidh sibh suas 'ur
bpeanna nuair a bheas
sé sgríobhtha agaibh.
You will put up your pens
as soon as you have it
written.Cuiridh suas lámh má tá
focal ar bith uireasbhach
oraibh.
You will put up your hand
if there is any word you
want.Cia'n focal atá thíos agad?
What word have you down?(Ar deireadh.)
(At the end.)Tóigeadh 'chuile dhuine agaibh
malraid páipéir.
Let each person exchange
his paper for another.Léigidh thríotha, agus má
thugann sibh fá deara
easmuilt ar bith tarrain-
nigidh stríoca thríd.
Read through them, and
if you notice any mistake
draw a stroke through
it.Tóigeadh 'chuile dhuine a
pháipéar féin ar ais.
Let each take back his own
paper.Aon duine a bhfuil dul
amudha ar bith aige, déan-
adh sé a cheartughadh.
Anyone that has a mistake,
let him correct it.ROSG.
COMPOSITION.Sgríobhadh an Séamhadh Céim
rosg fá (obair an ear-
raigh, agus c.)
Let the Sixth Standard
write a composition about
(the work in spring, etc.).Sgríobhaidh i nGaedhilge é.
Ye can write it in Irish.An Cúigeadh Céim, sgríobh-
aigidh (sgríobhaidh-se)
litir i nGaedhilg (litir
'uig do chol-ceathar, ag
iarraidh iasacht leabhair
air.)
Fifth Standard — Ye are to
write a letter in Irish.
(Letter to your first
cousin, asking him for
the loan of a book).Ní'l call oraibh litir fhada
a sgríobh'.
You do not want to write
a long letter.Ná bíodh níos lugha 'ná trí
ráidhte innti.
Don't have less than three
sentences in it.


L. 98


Dealuighidh na ráidhte ó
chéile.
Separate the sentences
from one another.Bíodh cinn-litir mhór i dtús
gach rádh aca.
Have a capital letter in
the beginning of each
sentence.Sgríobhaidh ainm 'ur n-áite
comhnaidhe thuas ag barr
na litreach.
Write the name of your
dwelling place at the
top of your letter.Cuiridh an dáta ann freisin.
Put the date there as well.Dearcaidh ar an gclár
(dubh) seo; seo é an
bealach le n-a thosughadh.
Look at the board here —
this is the way to begin
it.An mhuinntir atá le rosg a
sgríobh' — ní'l call oraibh
raiméis fhada a sgríobh',
acht an chaint a ghearradh
amach go glan.
Those who have a com-
position to write — you
do not want it too
lengthy, but to arrange
your expressions clearly.Cuiridh trí hailt bheaga ann.
Put three small paragraphs
in it.Bíodh dhá rádh ar a laighead
agaibh ins 'ach aon alt
beag díobh.
Have at least two sentences
in each paragraph.(Lá eile.) (Another day).Tóigeadh 'ch aon duine 'sa
gCúigeadh Céim ceath-
ramha de "Amhrán an
Phúca" agus aistrighidh
go Béarla í, ar an
bpáipéar.
Let each one in the Fifth
Standard take a stanza
of "Amhrán an Phúca,"
and translate it into
English on your paper.Tóigeadh 'ch aon duine 'sa
Séamhadh Céim ceathramha
de amhrán Béarla, agus
aistrigheadh sé go Gaedh-
Let each one in Sixth
Standard take a stanza
of an English song, and
translate it into Irish.Bhéarfaidh mé ceathramha ar
leith do 'ch aon duine
agaibh.
I shall give a separate
stanza to each one of
you.


L. 99


SGRÍOBHADH DE GHLAN-
MHEABHAIR.
WRITING PIECES FROM
MEMORY.Amhrán ar bith 'san Aith-
riseóir atá agaibh de
ghlan-mheabhair — sgríobh-
aidh ceathramha nó dhá cheath-
ramhain de — gan dearc-
adh ar an leabhar.
Any song in the Aithriseóir
that you have learned
by note — write down a
stanza, or two stanzas of
it without looking at the
book.Toisigheadh an chéad bhuach-
aill (nó chailín) ag na
focla "--."
Let the first boy (or girl)
begin at the words:
"--."Tosuigheadh an dara buach-
aill ag na focla "--,"
agus c.Let the second boy begin
at the words: "--,"
etc.(Ráidhte eile ag sgrúd-
ughadh.)
(Other phrases at the
supervision).An in é an méid tá sgríobh-
tha agad-sa?
Is that all you have
written?Ce nach bhfuil sgríobhtha
agad-sa acht an méid
sin?
Is it possible you have
only written that much?An bhfuil ceo ar bith sgríobh-
tha agad-sa?
Have you a particle at all
done?("Ní raibh aon pheann agam.")
(I had no pen, sir).Tá lán na bileóige déanta
aici seo.
She has an entire page
done.Tá sé sgríobhtha go maith
aici freisin.
She has it written very
neatly, too.Fainic! — ná dóirt an dubh-
ach sin.Take care; dont spill that
ink.Druididh suas tuilleadh
annseo. Move up closer here.


L. 100


FIGIÚRACHT (NÓ RÍOMH-
AIREACHT) INS NA
SUIDHEACHÁIN.
ARITHMETIC IN THE
DESKS.Tugthar thart na páipéir le
haghaidh figiúrachta.
Let the papers for sums be
given out.Cuiridh ar fághail 'ur leabhra
figiúrachta.
Get your arithmetics.An bhfuil aon leabhar agad-
sa?
Have you any book?Ce nach bhfuil páipéar
agad-sa? ("Ní bhfuair
mé é.")
Is it possible you have no
paper? ("I did not get
it.")Cia thug thart na páipéir?
Who gave out the papers?Cuir páipéar an chailín seo
ar fághail.
Get this girl's copy.Téirigh agus fágh páipéar an
bhuachalla seo.
Go and get this boy's
copy.Roinnidh amach leathanach an
pháipéir i n-a cheithre
rannaibh.
Divide out a page of your
paper into four parts.Déanaidh ceann de na
ceisteannaibh ins gach
aon cheárna díobh sin.
Do one sum in each square
of them.Tosuigidh 'san áit ar sguir-
eabhar indé (nó an lá
cheana).
Begin in the place you left
off yesterday (or the
other day.)Oibrigidh libh.
Work away.RÍOMHAIREACHT AR AN
URLÁR.
ARITHMETIC ON THE
FLOOR.Seasaidh go dlúith leis an
bhfáinne.
Stand close to the circle.Tugtar thart na sglátaí.
Let the slates be given
out.


L. 101


Glanaidh iad.
Clean them.Tóigidh an cheist seo.
Take this question.Seo ceist daoibh anois.
Here is a question for you
now.Leagadh 'ch aon duine an
sgláta ar an talamh ar a'
bpoinnte is bhéas sé réidh.
Let each person leave his
slate down on the ground
the moment he is ready.Chomh luath is bhéas sibh réidh
cuiridh síos na sglátaí.
As soon as you are ready
put down your slates.Tasbáinigidh anois iad.
Show them now.Tá tusa ceart.
You are right.Gabh tusa amudha. (Chuaidh
tusa amudha).
You went astray.Ceart; ceart; amudha;
ceart.
Right; right; wrong;
right.Déanaidh an cheist seo.
Do this question.Duine réidh; beirt réidh;
triúr réidh leis.
One ready; two ready;
three ready.Ceal nach bhfuil tusa i n-ann
an cheist a dhéanamh?
Is it possible you cannot
do that question?An bhfuil sé 'cinneadh ort-
sa freisin í a dhéanamh?
Is it failing you to do it as
well?Déanfa mé féin dhaoibh í ar
an gclár.
I'll do it myself for you on
the board.Congbhuigheadh 'chuile dhuine
a sgláta i n-a láimh chlí,
agus cuireadh sé síos le
n-a thaobh í.
Let each person hold his
slate in his left hand,
and put it down by his
side.Deasaigidh (go deas) thart
leis an bhfáinne.
Arrange yourselves (pre-
cisely) to the circle.Dearcaidh annso ar an
gclár. Look here at the board.Seo é an chaoi leis an
gceist a dhéanamh.
This is the way to do that
question.Seo ceist eile mar í, agus
déanfa sibh féin í.
This is another question
like it; you'll do it your-
selves.Ná bí ag breathnughadh ar
sgláta do chomharsan.
Don't be looking at your
neighbour's slate.


L. 102


Déan do dhícheall ar t'aghaidh
féin.
Do your best by your own
efforts.Ní fhéadfa sé acht cinneadh
ort.
All it can do is to fail you.Fainic anois; ná feicim
éanduine ag dearcadh ar
sgláta dhuine eile.
Take care now; let me not
see anyone looking at
another's slate.Oibrigidh libh go haibéil.
Work on now, quickly.Oibrigidh libh go beo.
Work on, and be lively.Tá an t-am thart.
The time is up.Comhairidh anois cé mhéad
comhartha a thug mé dhaoibh.
Count now how many
marks I have given you.Sgríobhadh 'ch aon duine ar a
sgláta cé mhéad comhartha
atá fáighte aige féin?
Let each write down on
his slate the number of
marks I have given him.Cuiridh na comharthaí ar fad
i gcómhshuim.*
Make a total of all the
marks.Cruinnigheadh an chéad
bhuachaill na sglátaí.
Let the first boy gather
the slates.DRUIN AGUS FUAGHÁIL
(GRÉAS-OBAIR).
CROCHET AND SEWING
(NEEDLEWORK).Fáigidh 'ur méaracáin agus
snáthaidí.
Get your thimbles and
needles.Tugadh Máire Ní Éidhin
snáithe thart ag 'chuile
dhuine.
Let Mary Hynes give
thread round to every
person.Beirigidh ar an tsnáthaid
i láimh.
Hold the thread in one
hand.Beirigidh ar an snáithe 'sa
láimh eile.
Hold the needle in the
other hand.Cuiridh cró na snáthaide
eadraibh agus an solas.
Put the eye of the needle
between you and the
light.*Cómhshuim = a common word for "total."


L. 103


Cuir an snáithe tríd.
Put the thread through it.Cuiridh snaidhm ar an
gceann eile de'n tsnáithe.
Put a knot on the other
end of the thread.Tasbáin anois dom méar
an mhéaracáin.
Show me now the thimble
finger.Céard tá agad-sa le déan-
amh, a Bhríghid?
What have you to do,
Brigid?Cuir fáithim thart leis an
bpíosa sin.
Put a hem round on that
piece.Fill síos an t-éadach i dtos-
ach.
Fold down the cloth at
first.Caithfidh tú fáithim a chur
faoi anois.
You must hem it now.Cuir fáithim fa'n gciumhais
eile.
Put a hem on the other
edge.Caithfidh na cailíní 'sa
gCúigeadh Chéim toisigh an
léine a dhéanamh indiu.
The girls in Fifth Standard
must begin the making
of a shirt to-day.Ghearr sibh amach i ndé í.
You cut it out yesterday.Déanadh Máire Breathnach Let
brollach na léineadh.
Mary Walsh make the
breast.Bhéarfa mé gualainn na
léineadh dhuit-se, a Shíle.
I shall give you the shoul-
der piece, Sheela.Cia hagaibh a dhéanfas an
buanna dhom?
Which of you will make
the collar for me?Déanfidh mise é.
I shall do it.Déan go deas stuama é.
Do it nice and tastily.Caithfidh dhá chailín eile na
muilchinní a dhéanamh.
Two other girls must make
the sleeves.Cé ar fágadh an strapa
gualainne?
Where was the shoulder-
strap left?Déanfaidh beirt eile agaibh
an dá chaol.
Two others of you will
make the two wrists.Seo píosa éadaigh, agus
gearradh duine agaibh an
t-asgallán as.
Here is a piece of cloth,
and let one of you cut
the gusset out of it.Sínidh an dá phíosa seo le
chéile agus cuiridh snáithe
faoi n-a mhullach.
Stretch these two pieces
together, and top-sew
them.


L. 104


Cuiridh iad seo le chéile
agus cuiridh leagan ortha.
Put these together with a
run-and-fell-seam.Cuiridh cruinniughadh ins na
muilchinníbh ag caol na
láimhe.
Gather the sleeves at the
wrist of the hand.Cuir gú-shnáithe (gómh-
shnáithe) thart ann i
dtosach.
Baste it round with thread
at first.Déanfamuid guanna do'n
chailín bheag seo.
We shall make a dress for
this little girl.Sílim gur cóta cuim is
fearr a fheilfeas duit-se.
I think it is a body coat
that suits you best.Cuirfheamuid ruf (ruth)
thart le íochtar an ghuan-
na.
We shall put a frill round
at the lower part of the
skirt.Tá an codás agam annso.
I have the cotton here.Is ag cniteáil a bhéas an
Cheathramhadh Céim.
The Fourth Class will be at
knitting to-day.An bhfuil na bioráin
cniteála agad-sa?
Have you the knitting
pins?An bhfuil aon tsnáithe
agad?
Have you any thread?Tá sé caitthe ar fad agam.
I have it all used.Seo iarna snáithe dhuit.
Here is a skein of thread
for you.Caithfidh tú é a thochras agus
ceirtlín a dhéanamh dhe.
You must wind it up and
make a ball of it.Congbhuigh thusa rithte le do
dhá láimh é, fhad is bhéas
sí dhá thochras.
You must keep it stretched
with your two hands
whilst she is winding it.Cé bhfuair tusa an t-abhras
sin?
Where did you get that
yarn?Mo mháthair a shníomh é.
My mother that spun it.Is maith an bhean abhrais do
mháthair.
Your mother is a good
spinner (housewife).An bhfuil fhios agat-sa leis
an gcruadh-lúib a dhéanamh?
Can you knit the cruadh-lúb
(a kind of ribbing)?Gabh 'leith go dtasbáinidh
mé dhuit í.
Come here until I show it
to you.


L. 105


AN TÚIRNE OLNA (OLLA).
THE SPINNING WHEEL.Ceap an túirne.
The body or stool of the
wheel.
Slinneán tosaigh agus
slinneán deiridh.The front and back pieces
(supporting the spindle
and wheel respectively).An fhearsad.
The spindle.An tsreang.
The band.Cluasa an túirne.
The ropes used to keep
the spindle in its place.Tromán.
The notched part of the
spindle.Fleasg.
The rim.Fídeóg.
The axle on which the
wheel turns.Croidhe an rotha.
The centre of the wheel.Spóca, spócaí.
A spoke, the spokes.Spíonadh na holna (olla).
"Teasing" the wool.Sgalladh na holna.
Mixing two different col-
ours by carding.Roilléire, roilléirí.
Roll, rolls.Próiste, próistí.
The quantity of thread
wound upon a spindle.Olann a chur faoi bhealadh.
To put oil on the wool.Ceirtlín, crios.
Ball of thread, a zone.Caol sgoirne.
A part of the thread spun
entirely too thin.An t-abhras a thochras.
To make a ball of the
thread (yarn).Dúbladh agus casadh.
Doubling and twisting.Dlúth agus inneach.
Warp and woof.An snáithe a dheilbh ar
chuaillíbh.
To warp the thread on
pegs.É a chomhaireamh i n-a chlan-
naibh agus i n-a chéadaibh.
To count it in "locks" and
in hundreds.Dhá shnáithe = clann.
Two threads = 1 "lock"
(clann).Chúig clanna fichead = céad.
25 clanns = 1 hundred.


L. 106


Seacht gcéada = leithead an
bhréidín.7 hundred = breadth of the
flannel.Seacht gcroma go leith =
seacht gcéad.
7½ fingers = 7 hundreds
breadth.CEILEABHRADH
(BIDDING FAREWELL.)I. — An duine (nó an
mhuintir) a bhíos ag
imtheacht.Beannacht leat; beannacht
libh.Slán agad; slán agaibh.Bail ó Dhia oraibh.Slán agus beannacht leat
(libh).Fágaim mo sheacht slán
agus beannacht agaibh.II. — An duine (nó na
daoine) fhanas i n-a
dhiaidh.Go soirbhighe Dia dhuit;
— dhaoibh.Go ngnóthuighe Dia dhuit;
— dhaoibh:Go leigidh Dia slán a
bhaile thú; — sibh.Go dtugaidh Dia slán a
bhaile thú; — sibh.Go ngnóthuighe Mac Dé
dhuit; — dhaoibh.Go mba seacht soirbhighe
Dia dhuit; — dhaoibh.Go n-éirighe t'aisdear
leat:(Dá n-abruigheadh an té a bheadh sa teach leis an duine
a bheadh ag imtheacht "Go soirbhighe Dia dhuit" (i dtosach),
badh cheart do'n duine eile "Go mba hé dhuit" a rádh.)GLEACAIDHEACHT.
PHYISCAL DRILL.Déanaigidh streóilín.
Form a line.Congbhuigidh na sála le
chéile agus go díreach.
Keep the heels together
and in line.


L. 107


Méaracha na gcos iom-
puighthe amach.
Barr na gcos iompuighthe
amach.
Toes turned out.Seasaidh caol díreach.
Stand perfectly straight.Congbhuighidh 'ur gcuid lámh
go dlúith le n-'ur dtaobh.
Keep arms close to side.'Ur gcuid dorn dúnta.
Dúnaidh 'ur gcuid dorn.
Fists closed.Dearc taobh do dáimhe
deise.
Eyes right. Look to the
right.Dearc amach romhat.
Eyes front.Dearc ar t'aghaidh amach.
Front.Tóg coiscéim ar thaobh do
láimhe deise.
Take a step to the right.Már bhí sibh.
As you were.Coiscéim ar d'aghaidh.
A step to the front.Coiscéim taobh do láimhe clí.
A step to the left.Coiscéim ar do chúl.
A step to the rear.Ranga
Ranks.Iompuigh deiseal agus tuathal.
Right and left turn.Ranga — deiseal agus tuathal.
Ranks — right and left turn.Iompuigh thart taobh do
láimhe deise.
Iompuigh thart and taobh
deas.
Right about turn.Leath-iompuigh deiseal agus
leath-iompuigh tuathal.
Half right and half left
turns.Árduighidh barr 'ur gcuid
cos ó'n talamh.
Raise the toes from the
ground.Téigidh 'na gceathair.
Form fours.Iompuighidh ar 'ur sálaibh.
Turn on heels.Cuir troigh na coise deise
i gcoinne sáil na coise
clí.
Place hollow of right foot
against heel of left.Place ball of toe of right
foot against heel of left.Máirseáil, gluaiseacht.
Marching.Gluaiseacht cos ar chois.
Marching in step.


L. 108


Buail cos.
Cos ar chois.
Mark time.Siubhlaidh go mear(tapaidh,
sgioptha).
Gluaisidh go tapaidh.
Quick march.Go réidh (comhthrom).
Siubhlaidh go réidh.
Steady.Siubhlaidh go socair.
March quietly.Siubhlaidh go mall.
March slowly.Ná déanaidh an oiread sin
gleó.
Do not make so much
noise.Beirt le chéile.
Seasaidh in 'ur gcúplaíbh.
Form two deep.Aon duine amháin le chéile
Ceann i gceann.
Single file. Ranks — right
and left turn.Ceathair le chéile:
Four deep (form fours).Athruighidh coiscéim.
Change step.Coinnighidh 'ur gcuid uil-
neacha go dlúith le n-'ur
dtaobh.
Keep elbows close to side.Lúb do lámh ó'n uillinn.
Bend arm from elbow.Árduighidh 'ur lámha amach
romhaibh, agus ar chomháird
leis na guailnibh.
Raise arms forward, and as
high as shoulders.Cuir 'ur gcuid lámha amach
uaibh.
Raise arms outwards.Árduighidh 'ur lámha os cionn
'ur gcloiginn.
Raise arms above head.Lúbaidh 'ur gcuirp agus
coinnigidh 'ur gcosa
díreach.
Bend body, keeping legs
straight.Leag barr na méaracha ar
ordóig na gcos.
Place top of fingers on big
toes.Leag barr na méaraca ar
na guailnibh.
Place top of fingers on
shoulders.Lámha le taobh.
Arms by side.Seasaidh go socair.
Stand at ease.Tugaidh siúntas (= suaich-
eantas).
Aire dhaoibh.
Attention, look at.


L. 109


Seasaidh.
Halt.Tugaidh aghaidh orm-sa.
Face me.Réidh, ullamh.
Ready.AG IMIRT.
Ag súgradh.
Ag súgraidheacht.
AT PLAY.Buaile an bháire.
Páirc an bháire.
Playground.Iománaidheacht.
Léimneacht.
Hurling.Caitheamh léime.
Jumping.Rith.
Run.Leigean reatha.
A run made to a jump.Reathadh.
Running, pursuing, or chas-
ing.Léim fhada.
Léim leigean-reatha

Léim leigin.
Long jump.Léim árd.
Léim ar áirde.
High jump.Truslóg.
A standing jump.Trí truslóga.
Three flat jumps.Cos a' bacóid.
A hop.Cluiche sinne dallanda.
Hide and go seek.Púicín dallanda.
Blind man's bluff.Léim, coiscéim agus éirighe
i n-áirde.
Hop, step, and jump.Na trí éirighe i-náirde.
The three hops.Cúinní.
Four corners.Ag imirt marmuir.
Playing marbles.Sgaradh gabhail.
Leap frog.Ag imirt liathróide.
Handball.Cluiche dhaor.
Towns, rounders, baseball
(burntball).


L. 110


Tarraingt téide.
Tug-of-war.Luasgán.
See-saw.Cead.
Cad.Camánacht.
Shinty.Camán.
Hurley, bat.IRISH TECHNICAL TERMS FOR USE AT
MEETINGS.*The vocabulary subjoined is chiefly designed for the
use of indoor meetings and formal proceedings. To
some extent it is merely tentative. A list of terms was
first drawn up by Mr. J. H. Lloyd, and then submitted
to a number of well-known scholars. The terms given
below are mainly selected from those supplied by Rev.
P. O'Leary, P.P., Castlelyons, Co. Cork; Mr. Owen
Naughton, Galway, and Mr. Tomas O'Flannghaile,
London.A MEETING. — The most general term is cruinniughadh,
which means literally "a gathering" of any kind. More
definite terms are tionól, a regularly convoked meeting;
coimhthionól, a stronger form of the same word; dáil,
comhdháil, originally meaning "a tryst," can be applied to
a smaller meeting than tionól; oireachtas, an assembly
or congress.A PUBLIC MEETING: tionól poiblidhe.A GENERAL MEETING: tionól coitcheann.AN ORDINARY MEETING: tionól gnáthach.A SPECIAL MEETING: tionól speisialta.TO CALL OR HOLD A MEETING: tionól do chur, tionól
do ghairm. To call a meeting of the friends of the Irish
language: tionól do chur ar lucht chosanta na Gaedhilge.TO POSTPONE A MEETING: tionól do chur ar ath-lá,
ar cáirde. In Munster cur ar gcúl is said; elsewhere


L. 111


cur ar gcúl means to abolish, in contrast to cur ar bun,
to establish.TO TAKE THE CHAIR: dul 'san gcathaoir ('san
chathaoir). To elect a person to the chair: neach do chur
'san gcathaoir. I beg to move that A.B. do take the chair:
cuirim rómhaibh (cuirim i dtairgsin daoibh) go gcurtar
A.B. 'san gcathaoir, go dtéighidh A.B. 'san gcathaoir, go
dtoghthar A.B. ina fhear cathaoireach.CHAIRMAN: fear cathaoireach, uachtarán tionóla,
riaghluightheóir, cathaoirleach.PROPOSAL: comhairle.FORMAL PROPOSITION, RESOLUTION: tairgsin, rún,
uráil.I PROPOSE: cuirim i gcomhairle.I BEG TO MOVE: cuirim i dtairgsin.I BEG TO MOVE THE FOLLOWING RESOLUTION:
cuirim i dtairsgin an rún so: fuagraim an rún so.A MOTION: gluaiseacht.IT IS MOVED BY C.D.: tá sé dhá chur (ar n-a chur) i
dtairgsin (i gcomhairle, i ngluaiseacht) ag C.D.…
AND SECONDED BY E.F.: agus dá chuidiughadh ag E.F.
… THAT, etc.: go agus c.ALL WHO ARE IN FAVOUR OF THIS RESOLUTION
SAY "AYE": gach duine aontuigheas leis an rún sain,
abradh sé "bíodh." TO THE CONTRARY, "NO": i n'
aghaidh sin, "ná bíodh." THE AYES HAVE IT: a lucht
aontuighthe is treise. THE NOES HAVE IT: a lucht
diúltuighthe is treise.I DEMAND A POLL: iarraim comhaireamh.I DEMAND A SHOW OF HANDS: iarraim tógbháil lámh.A VOTE: guth, toil.ACT OF VOTING: toilidheacht.VOTER: toilidhe.PUT IT TO THE VOTE OF THE MEETING: cuir fá thoil
an tionóla é.THE MINUTES: an mhion-aithris.I CALL ON THE SECRETARY TO READ THE MINUTES:
léigheadh an rúnaidhe an mhion-aithris.THE MINUTES OF THE PREVIOUS MEETING WERE


L. 112


READ AND CONFIRMED: do léigheadh mion-aithris ar an
tionól roimhe agus do dearbhuigheadh í.DOES ANYONE OBJECT TO THE MINUTES BEING
SIGNED? an bhfuil aon duine dom' chosg ar m'ainm do
chur leis an mion-aithris?THE FIRST ITEM ON THE AGENDA PAPER IS …:
is é (an) céad ghnó ar an gclár imtheachta …ORDER: riar, eagar, réidhteach. Riar implies obedience
to law or authority. Eagar implies the systematic conduct
of business. Réidhteach, the restoration of order, or making
regular what has been irregular.THE PROCEEDING IS OUT OF ORDER: tá an gnó mí-
riarach, ar mí-eagar, i n-aimhréidh.I RISE TO A POINT OF ORDER: fógraim cúis (punc)
eagair.THAT IS NOT A POINT OF ORDER: ní cúis eagair
í sin.
THE MATTER IS ENTIRELY IN ORDER: tá an sgéal
(an chúis) go fíor-riarach.THE DECISION OF THE CHAIR: breith na cathaoireach,
breith an uachdaráin.I WILL TAKE THE DECISION OF THE MEETING ON
THE POINT: fágaim an chúis (an sgéal, an punc) fá
bhreith an tionóla (an oireachtais).I BEG TO WITHDRAW THE MOTION: gabhaim cead
(ó'n gcathaoir, ó'n tionól) fá'n ngluaiseacht (tairgsin)
do tharrang ar ais.I MOVE THE FOLLOWING AMENDMENT TO THE
MOTION: cuirim i gcomhairle an leasughadh so ar an
ngluaiseacht.I MOVE THAT THE MOTION BE AMENDED AS
FOLLOWS: cuirim i gcomhairle go leasuighthear an
ghluaiseacht mar leanas.I move as an AMENDMENT THAT THE FOLLOWING
WORDS BE OMITTED: cuirim i gcomhairle mar leasughadh
go leigthear ar lár na focail seo.I SECOND THAT AMENDMENT: cuidighim-se leis an
leasughadh sain.I HAVE GREAT PLEASURE IN RISING TO SUPPORT


L. 113


THE AMENDMENT: éirighim go fonnmhar ag cabhrughadh
leis an leasughadh.HEAR, HEAR! abair é!I NOW PUT THE AMENDMENT AS A SUBSTANTIVE
RESOLUTION: cuirim anois an leasughadh 'na bhun-
ghluaiseacht.I WISH TO POINT OUT THAT THE WORDING OF THE
RESOLUTIN IS OUT OF ORDER: budh mhaith liom a
thaisbeánadh go bhfuil foclughadh na gluaiseachta ar mí-
réir, in-aimhréidh.THE MINORITY: an laighead. THE MAJORITY: an
mhórchuid. The majority, meaning also in English the
excess of the majority over the minority: an bhreis, an
bharraidheacht.THE MEETING IS ADJOURNED TILL THIS DAY WEEK:
atá an tionól ar cáirde seachtmhaine: fuagraim go bhfuil
an tionól ar cáirde go dtí seachtmhain ó indiu.THE MEETING IS DISSOLVED: atá an tionól ar sgur.Debate: conspóid, pléidh, aighneas, tagra, iomar-
bháigh. Aighneas and iomarbháigh would apply to rather
keen controversy, such as one would not wish always to
prevail at Irish meetings. Tagra, the discussion of a
particular point, not a general debate.TO ADJOURN THE DEBATE (OR MEETING) sine die:
conspóid (nó tionól) do chur ar cáirde gan ceapadh lae
(lá a cheapadh).THE COURSE OF DEBATE: imtheacht na conspóide.TO DEBATE A QUESTION: cás (nó cúis nó ceist) do
phléidh, do thagairt; conspóid do dhéanamh ar chás, agus c.THE MOVER OF A RESOLUTION: tairgtheóir, gluais-
teóir.THE MATTER WAS REFERRED (ENTRUSTED, DELE-
GATED) TO THE SECRETARY: do fágadh an chúis fá'n
runaidhe; do cuireadh an chúis de chúram (mar chúram)
ar an rúnaidhe; do cuireadh an chúis i n-iocht an rúnaidhe.EX-OFFICIO RANK: céim de bhrígh oifige.A MEMBER: comhalta, cumanntóir, páirtidhe, ball.
Many of high authority on Irish object to the use of
ball, except in some fixed phrases, as ball eaglaise.


L. 114


Comhalta, cumanntóir, member of a society or associ-
ation (comhaltas, cumann). Páirtidhe, a person associated
with others in any undertaking. A member of a certain
section or body, duine de bhuidhin éigin.EX-OFFICIO MEMBER: comhalta, agus c., de bhrígh oifige.TO REJECT AN AMENDMENT: leasughadh d'eiteach,
do dhiúltadh.TO AMEND A MOTION: gluaiseacht (tairgsin) do
leasughadh.TO DRAFT A RESOLUTION: rún do chumadh.THE PROPOSAL WAS PUT IN THE FORM OF A RESO-
LUTION: do cuireadh an chomhairle 'na rún ('na gluais-
eacht).TO RESCIND A RESOLUTION: rún d' athghairm; the
resolution was rescinded: do rinneadh an rún d' athghairm.TO EXPUNGE A RESOLUTION: rún do dhíothughadh, do
sgrios amach.RESOLVED THAT, ETC.: bíodh 'na rún go, agus c.COMMITTEE: lucht gnótha, lucht comhairle, foireann.
Foireann is often used in a depreciatory sense, like
"crew" in English. But it has also been used to mean
a set of persons, etc., e.g., a set of chessmen. Lucht
does not lend itself to use in the plural. Coiste, which
means a "jury," seems suitable enough.TO PRESIDE OVER: riaghlughadh, riarughadh, ceannas
(nó uchdaránacht) do ghabháil ar …UNANIMOUS CONSENT: aonta (aontughadh) iomlán.VOTING BY BALLOT: toilidheacht fholuighthe, ós íseal.OPEN VOTING: toilidheacht fhollusach, ós árd.TO ABSTAIN FROM VOTING: staonadh ó thoilidheacht.TO VOTE FOR A CANDIDATE: toil do thabhairt d'
iarrathóir (soláthraidhe).CASTING VOTE: toil cinneamhna, guth cinneamhna.QUORUM: líon gnótha. Líon is used exactly in this
sense in the literature: ó nach rabhadar líon catha leó,
as they were not numerous enough for battle with them.WE HAVE NOW A QUORUM: támaoid líon gnótha anois.HE WAS ADMITTED, ENROLLED, A MEMBER: do
glacadh, do cuireadh síos, 'na chomhalta é.


L. 115


A QUESTION PROPOSED FOR DEBATE: cúis dá
ceapadh le pléidh, agus c.ORDER IN DEBATE: eagar sa' bpléidh, agus c.DEBATER: tagarthóir, conspóididhe.CLOSURE OF THE DEBATE: cosg na conspóide.IRRELEVANCE: seachrán tagartha; neamh-bhaint le
hadhbhar.REPETITION IN DEBATE: aithfhilleadh tagartha.TREATMENT OF A SUBJECT: friotal, trácht, tagra,
díospóireacht.AREA OF THE DISCUSSION: láthair na pléidhe.I BEG TO MOVE THAT THE QUESTION BE NOW
PUT: cuirim i gcomhairle go gcuirthear anois an cheist.THE PREVIOUS QUESTION: an cheist thosaigh.TO DIRECT SPEECH TO THE QUESTION: an trácht
do dhíriughadh ar an gceist.ROUTINE: gnás, gnáith-imtheacht, gnáith-eagar.INFRACTION OF ROUTINE: beárnughadh san ngáith-
eagar.DOCUMENT: sgríbhinn.NEGATIVE: diúltughadh, noun; diúltach, adj.TO NEGATIVE A PROPOSITION: comhairle d'eiteach.WANDERING FROM THE POINT: mearbhall pléidhe.PROCEDURE: iomchur gnótha.PROCEEDINGS: imtheachta, gnótha.WITHIN THE SCOPE OF THE MEETING: fá chumas
an tionóil.AFFIRMATIVE: dearbhadh, noun; dearbhthach, adj.CANDIDATE: iarrathóir, iarradóir, soláthraidhe.DIVISION (for the purpose of taking a vote): deagh-
ailt, dealughadh.PROGRAMME: clár eagair, réim.RATIFICATION: daingniughadh, cur i bhfeidhm.RELEVANCY: baint le hádhbhar.RIGHT OF REPLY: ceart freagartha.ADDRESS: comhrádh, óráid, eagra.OBSTRUCTION: toirmeasg gnótha.DISORDER: aimhréidh, achrann, ainriaghaltacht.TRANSACTION OF BUSINESS: déantas gnótha.


L. 116


TRANSACTIONS (of a society, etc.): gníomhartha.SUBSCRIPTION: díolaidheacht.UNANIMOUSLY: d'aon ghuth amháin; d'aon ghuth.DISSENTIENT: easaontach.MEMBERSHIP: comhaltas, caidreamh, cumanntóireacht,OFFICE: feadhmannas, oifig.OFFICER: feadhmannach, oifigeach.TENURE OF OFFICE: aimsir i bhfeadhmannas, oifig-
eacht.COUNCIL IS SITTING: tá an chomhairle 'na suidhe.PRESCRIBED BUSINESS: gnótha ceaptha.STANDING ORDERS: riaghlacha seasta.TO SUSPEND STANDING ORDERS: na riaghlacha seasta
do chosg.


L. 110


*Excerpted from Irisleabhar na Gaedhilge, July and August, 1896.


L. 116


AN CHOLANN.
THE BODY.Éadan.
Face.An cholann daonna.
The human body.An ceann.
The head.An cloigeann.
The skull.An bhaithis.
The foreheadAn ghruag.
The hair.Na cluasa.
The ears.An chluas.
The ear.An tsrón.
The nose.An béal (an cab).
The mouth.Na fiacla.
The teeth.Fiacail.
Tooth.An teanga.
The tongue.Na pusa, na puisíní.
The lips.An smeig.
The chin.An inchinn.
The brain.Na fabhraí.
The eyebrows.Súil, súile.
Eye, eyes.Na fabhraí.
The eyelashes,


L. 117


Na malaidheacha, na fabhraí.
The brows.Na pluca.
The cheeks.An sgórnach.
The throat.An muineál.
The neck.Na guailne.
The shoulders.An t-ucht.
The chest.Asna.
A rib.Asnacha.
Ribs.Bolg.
Belly.An goile.
The stomach.An taobh.
The side.An druim.
The back.Lámh, sgiathán.
An arm.Lámh.
A hand.Méar.
Finger.Laidhricín, lúdóg.
Little finger.An dorn.
The fist.Cos.
A foot.An ghlún.
The knee.Méaracha na gcos.
The toes.An croiceann.
The skin.An chnámh.
The bone.Na cnámha.
The bones.An fheóil.
The flesh.Na féitheacha.
The muscles.
The nerves.An mhéith.
The fat.An croidhe.
The heart.Na sgamhóga.
The lungs.An ae.
The liver.An t-éadromán.
The bladder.Na dubhánaí.
The kidneys.An fhuil.
The blood.An croimbéal.
The moustache.An fhéasóg.
The beard.Na hingne.
The finger-nails:An uilleann.
The elbow.Cuisle.
Vein.Poll na hasgaille.
Armpit.


L. 118


Ucht.
Bosom.Stéagracha, mionacha, inní.
Bowels, entrails.Anáil.
Breath.Calpa.
Calf.Cliabhrach.
Breast.Corp, corpán.
Corpse.Gluais.
Gait.Carbad.
Gums.Éisteacht.
Hearing.Sál, sála.
Heel, heels.Ocras.
Hunger.Bléin.
Groin.Corróg.
Hip.Giall.
Jaw.Alt.
Joint.Rúitíní.
Ankles.Ailt.
Knuckles.Ucht.
Lap.Gáire.
Laugh.Lurga.
Shin.Ball, baill.
Member, members.Féith.
Muscle.Polláirí.
Nostrils.Slugán.
Palate.Bos.
Palm.Osnadh.
Sigh.Radharc.
Sight.Croiceann.
Skin.Codladh.
Sleep.Boladh.
Smell.Meangadh.
Smile.Meangaireacht.
Smiling.Bonn na coise.
Sole of the foot.Troigh na croise.
The instep.Goile.
Stomach.Allus.
Sweat.Blas.
Taste.Deóra. T
ears.Gonga.
Spine.


L. 119


Ordóg.
Thumb,
Great toe.Teanga.
Tongue.Guth.
Voice.Gul.
Weeping.Básta.
Waist.Bun duirn.
Wrist.Reic.
Wrinkles.AG AN DOCHTÚIR.
AT THE DOCTOR'S.Cia an éagcaoin atá ort?
What are you complain-
ing of?Bhfuil tú 'bhfad ag casaoid?
Are you long complaining?Bhfuil tú 'bhfad tinn?
Are you long sick?Goidé an t-achar tá tú
tinn?
What length of time are
you sick?A' gcodluigheann tú go
maith?
Do you sleep well?A' gcodluigheann tú go
suaimhneach?
Do you sleep quietly?Bhfuil casacht ort?
Have you a cough?A' ndéanann tú mórán
casacht?
Do you cough much?Bhfuil an chasacht ort i
bhfad?
Have you the cough long?Bhfuil do chasacht bog?
Is your cough soft?Bhfuil do chasacht cruaidh?
Is your cough hard?A' seileann tú mórán?
Do you spit much (with it)?'Mbíonn tú ag cur fhola?
Do you spit blood?'Mbíonn tú ag tabhairt
fhola?
Do you bleed?A' gcuireann tú allus?
Do you sweat?A' gcuireann tú allus san
oidhche nó ar maidin?
Do you sweat at night or
in the morning?'Mbíonn fuar-allus ort?
Do you ever have a cold
sweat?


L. 120


Bhfuil do chroiceann te?
Are you feverish?Goidé mar tá do chuisle?
How is your pulse?Bhfuil do chuid stéigreacha
sgaoilte?
Are you constipated?'Gcuireann tú fuil uait?
Do you pass blood?Bhfuil pian in do cheann?
Have you a pain in your
head?Bhfuil tinneas cinn ort?
Have you a headache?Goidé an pháirt in do
cheann?
In what part of your head?Bhfuil aon phian in do
ghoile?
Have you a pain in the
stomach?A' méaduigheann nó lagh-
duigheann sé le hithe no
le hól?
Is it increased or di-
minishd by eating or
drinking?'Mbíonn múisg ort?
Do you vomit?Bhfuil aon nídh aisteach in
do chuid urshlucan?
Is there anything peculiar
in what you vomit?Bhfuil sé searbh?
Is it bitter (sour)?Bhfuil sé buidhe?
Is it yellow?Bhfuil fuil ann?
Is there blood in it?Mbíonn do bholg ag at?
Does your stomach swell?Mbíonn bualadh croidhe
ort?
Do you suffer from palpi-
tation?A' ngortuighim thú ag brugh-
adh mar so?
Do I hurt you by pressing
so?Bhfuil tart mór ort?
Are you very thirsty?Bhfuil goile maith agat?
Have you a good appetite?Mbíonn do chuid rúitíní ag
at? Do your ankles swell?Bhfuil pian in do chluais?
Have you a pain in your
ear?Bhfuil sileadh aisti?
Is there a running from it?Bhfuil do shrón tirm taobh
istigh?
Is your nose dry inside?Bhfuil pian in do dhruim?
Have you a pain in your
back?Bhfuil aon phian in do chaol-
druim?
Is there any pain in the
small of your back?


L. 121


Mbíonn aon phian in do
chosaibh?
Do your legs ache?Bhfuil blas gránna in do
bhéal?
Have you a bad taste in
your mouth?Cuir amach do theanga.
Put out your tongue.Tabhair dhom do lámh.
Give me your handMbíonn tú a' creathadh?
Do you shiver?Féach suas.
Dearc suas.
Breathnuigh suas.
Look up.Dearc síos.
Féach síos.
Breathnuigh síos.
Look down.Bhfuil aon chlann agat?
Have you any children?Goidé an aois an ceann is
óige?
How old is the youngest?Goidé 'mhéad deirbhshiúr agus
dearbhráthair agat?
How many brothers and
sisters have you?Bhfuil siad básuighthe?
Bhfuil siad marbh?
Are they dead?Céard a thug bás dóibh?
What did they die of?Bhfuil siad seo tá beó fol-
láin?
Are the living ones
healthy?Bhfuil t' athair agus do mháthair
beó?
Are your father and mother
alive?Raibh aon tinneas géar
ariamh ort?
Fiabhras?Had you ever any acute
illness?
Fever?Fiabhras.
Fever.GALAR.
DISEASE.Gortughadh.
Accident.Crith.
Trembling.Gearr-análach.
Shortness in breathing.Cur fola.
Bleeding.Eitinn.
Consumption.


L. 122


Niosgóid.
Boil.Losgadh.
Burning.Brughadh.
Bruise.Casacht.
Cough.Méad-bhroinn.
Dropsy.Tinneas mór, tinneas tuit-
im.
Epilepsy.Fiabhras.
Fever.Racht, taom.
Fit.Tinneas cinn.
Headache.Tinneas croidhe.
Galar croidhe.
Heart disease.Tinneas.
Illness.Tochas.
Itching.Triuch.
Whooping cough.Pian, crádh.
Pain.Bolgach.
Small-pox.At.
Swelling.Tinneas
fiacal.
Déideadh.
Dathacha.
Toothache.Leónadh.
Wounded.Leónta.
Wound.Easbaidh.
King's evil.AINMNEACHA BHAN.
NAMES OF WOMEN.Áine.
Aine.Aingealóg, Aingleóg.
Angelica.Aoibhinn.
Aoibhinn.Aoibheall.
Aoibheall.Aoife.
Aoife Eva.Áilbhe, dim. Áilbhín.
Ailbh'e, Alva.Ailís, Ailse.
Alice, Aylce.Aislinn.
Aislinn, Esther.Annábla. abbr. Nábla. (
Annabel) Mabel


L. 123


Banba.
Banba.Bairbre.
Barbara.Bláthnaid.
Blathnaid = in import Eng.,
Florence; Lat., Florinda.Blinne, anc. Moninne.
Blinne, Blanch, Blenchy.Brighid, dim. Brighdín.
Bride, Bridie, Brigid, Brid-
get.Cáit, dim. Cáitín.
Kate, Kittie.Caitilín, Caitlín.
Catherine, Kathleen.Caithrín
Caitríona.
abbr. Tríona.
Katherine, Katty.Creidhe.
Creidhe, Creda.Cróchnait.
Crochnait.Cruithne.
Cruithne.Damhnait.
Dymphna.Dearbhforgail.
Dervorgilda.Eibhlín.
Eveleen, Eileen, Aileen,
Ellen, Helen, Eleanor.Eilís.
Alice, Elizabeth, Ellice.Éimhir, gen. Éimhre.
Emer.Eithne.
Eithne, Annie.Fionnghuala, abbr. Nuala,
dim. Nuailín.
Nuala, Finola.Fionnsgoth.
Finnscoth.Gobnait.
Gobnait, Abigail, Abby.Gormfhlaith.
Gormley, Barbara.Gráinne.
Gráinne, Grace.Íde.
Ita, Ida.Lasairfhíona. Lassarina.Macha.
Macha.Máible.
Mabel.


L. 124


Máille.
Molly, Margery.Máilse, Máiltí.
Molly, Marjorie, Margery.Máire, dim. Máirín.
Mary, Maureen.Máirghréad, Mairéad,
Muiréad.
Margaret, Marget, Maggie,
Peggy, Peg.Mairsile.
Margery.Meadhbh, dim. Meidhbhín.
Mave, Mabel, Mab, Madge.Mór, dim. Móirín.
Môr, Mary, Moreen.Mórna, Móirne.
Morna.Muinic.
Muineaca
Monica.Neasa.
Nessa.Niamh, dim. Néimhín.
Niamh.Nóra, dim. Nóirín.
Honor, Nora.Nuala, dim. Nuailín.
Nuala.Onóra, abbr. Nóra, dim.
Nóirín.
Honor, Nora.Róis, Róise, dim. Róisín.
Rose, Rosie.Sadhbh, dim.
Saidhbhín.Sadhbh, Seve, Sabia,
Sophia, Sophie.Sibéal, dim. Sibéilín.
Isabella, Sybil, Elizabeth.Sinéad, dim. Sinéidín.
Jane, Janet.Siubhán, dim. Siubháinín.
Joan, Johanna, Susan,Judith,
Judy.Sorcha.
Sorcha, Sarah.Treasa.
Teresa.Úna.
Una, Winifred, Winny.AINMNEACHA FEAR.
NAMES OF MEN.Ádhamh, dim. Adhamhnán.
Adam, (Eunan).Aibhne.
Eveny.Aibhreach.
Averkagh.Aichlinn, Aislinn.
Ackland, Echlin (confined
to the O'Kanes.)


L. 125


Aindrias, Aindriú.
Andrew.Ainnle.
Ainnle.Airdín.
Airdin.Ambróis.
Ambrose.Annraoi.
Henry.Aodh, dim. Aodhaidín.
Hugh, Hughdie.Aodhagán (dim. of Aodh).
Egan.Aonghus, abbr. Naos.
Angus, Neece, Æneas.Art, dim. Airtín, Airtí.
Art, Arthur.Bairtliméad.
Bartholomew, Bartlemy.Breasal.
Breasal.Bran.
Bran.Breandán.
Brendan.Brian.
Brian, Bernard, Barney.Bruadar.
Broder.Cadhan.
Cuan.Cairbre.
Carbery.Caireall.
Carell, Charles.Calbhach.
Calvagh.Caoilte.
Caoilte.Cathal.
Cahal, Charles.Cathaoir.
Caher, Charles.Ciarán.
Kieran.Cillín.
Killeen.Cinnéide.
Kennedy.Cnú.*
Cnu.Colgán.
Colgan.Colla, Coll.
Coll, Collo.Colm, dim. Coilmín, Col-
mán, doub. dim. Col-
máinín.
Colm, Colman.Conall.
Conall.Conaire.
Conary.Conán, dim. Conáinín.
Conan.Conchubhar.
Conor, Connor, Cornelius.Conn.
Con, Cornelius Corney


L. 126


Cormac, dim. Cormán,
Cormacán, doub. dim.
Cormáinín.
Cormac, Charles.Cúchulainn.
Cuchulainn.Críostóir.
Christopher.Cúmhaighe.
Cooey, Quinton.Cúmara.
Cumara.Cú Uladh.
Culloo, Collo.Dáire.
Darius.Dáithí, dim. Dáithín.
Dahy, Daw, David.Dallán.
Dallán.Diarmaid, dim. Diairmín.
Dermod, Jeremiah, Darby,
Jarmy.Doimnic, Damhlaic.
Dominick.Domhnall, dim. Domhnaillín.
Donal, Daniel.Donn.
Donn.Donnchadh.
Donagh, Denis.Dubhaltach.
Duald, Dudley.Dubhdarach.
Daragh.Dubhghall.
Dugald, Dougal.Eachain.
Eachain, Hector.Éamonn.
Edmond, Edward.Éibhear.
Ivor, Heber.Eirc, gen.
Earca. Erc.Eireamhón.
Heremon.Énrí.
Henry.Eóchaidh.
Oghie.Eóghan, dim. Eóghainín.
Owen, Eugene.Eóin, dim. Eóinín.
John.Fáilbhe.
Falvey.Faolán.
Faolán.Feardiadh.
Ferdiadh.Feardorcha, abbr. Feárdaidh.
Ferdorcha, Ferdinand,
Frederick.Fearghail.
Fergal.Fearghus.
Fergus.Féidhlim, Feidhlimidh.
Felimy, Phelim, Felim,
Felix, Philip.


L. 127


Fiachra.
Fiachra.Fiannachta.
Fiannachta.Finghin.
Fineen, Florence.Fíonán.
Fionán.Fionn.
Finn, Albany, Fingal.Finnbheara.
Finvara.Fionnghall.
Fingall.Fiontan.
Fintan, Fenton.Flann.
Flann.Gilleasbuig, abbr. Glas-
muilt.
Gillespic, Archibald.Giolladubh.
Gillduff.Glaisne.
Glasny.Goll.
Goll.Goraidh, dim. Goraidhín.
Godfrey.Gruamán.
Grooman.Ír.
Ir.Irial.
Irial.Labhcás, Lúcás
Luke.Labhrás.
Laurence.Laoghaire.
Leary.Laoiseach.
Louis.Liagán.
Liagán.Lochlann.
Loughlin.Lorcán.
Lorcan, LawrenceLughaidh.
Lewie, Lewis,Mághnus.
Manus, Moses, Manasses.Máine.
Many.Máirtín.
Martin.Maitias.
Matthew.Maitiú.
Matthew.Maoilsheachlainn, abbr. leach-
lainn.
Melaghlin, Loughlin, Milo
Malachy, Myles.Maolmhuire.
Mulmore, Meyler, Myles.


L. 128


Maor.
Maor, Myles.Mártan.
Martin.Matha.
Matthew.Mathghamhain.
Mahon.Méaróg, dim. Méaróigín.
Méarógg.Micheál.
Michael.Mórna.
Morna.Muircheartach, abbr. Briar-
tach.
Murtagh, Murty, Mortimer.Murchadh.
Murrough.Naoise.
Naoise, Neece.Naos.
Necce, Angus, Eneas.Niall, dim. Néillín.
Niall, Neil.Oileall.
Oileall.Oisín.
Oisin, Ossian.Osgar.
Oscar.Pádraic, Pádraig, Pádh-
raic, dim. Pádraicín,
Pádraigín, Pádhraicín,
Pádhaircín, Páidín, Paidí,
Paití, Pádhra, Parrach,
Parra, Páid.
Patrick, Pat, etc.Parthalón.
Partholán.
Pártlán.
Partholan, Bartholomew,
Bartley, Berkley, Bat.Peadar.
Peter.Proínnséas.
Próinnséis.
Francis.Rághnall.
Randal, Reginald, Ronald.Réamonn.
Redmond, Raymond.Riagán.
Regan.Riocárd.
Rickard.Risteárd.
Rostart.
Richard.Rónán.
Ronan Ronayne


L. 129


Ros.
Ross.Ruaidhrí, dim. Ruaidhrín.
Rory, Rurie, Ruric, Rode-
rick, Rody, Rodger,
Rodgy.Ruibhilín.
Ruibhleán.
Reibhleán.
Revelin.
Rowland.
Roland.Seaghán, dim. Seagháinín.
John, Jack.Séam, Siam, dim. Séimín
Séamus, dim. Séamuisín.
James.Séarlas.
Charles.Seón (dim. seóinín).
John (only in families of
English origin).Seónac, dim. Seónaidh.
Joneck, Jonathan.Síomonn, gen. Síomoinn.
Sigmund, Simon.Solamh.
Solomon.Somhairle.
Samhairle.
Somerled, Sorley, Samuei,
Charles.Stiabhán.
Stiabhna, dim. Stiaibhnín.
Steafán.
Stiofán, dim. Stiofáinín.
Stiophán.
Stephen.Suibhne, dim. Suibhnín.
Suibhne, Simon.Tadhg, dim. Taidhgín.
Tadhg, Teig, Teague,
Thaddeus, Thady, Theo-
philus, Timothy.Tadhgán.
Tegan.Tailc, Talc, Dailc.
Talc.Tiobóid.
Tybbot, Theobald. Tobias,
Toby.Toirdhealbhach.
Turlough, Terence, Charles.Tomaltach.
Tomaltach, Thomas.Tomás, dim. Tomáisín.
Thomas, Tom.Tréan, gen. Tréin, Treóin. Tréan.
Tuathal.
Tole, Toal, Tully.Uaithne, dim. Uaithnín.
Owney, Oiney.


L. 130


Uilliam, abbr. Liam, dim.
Liaimín.
William, Willy, Billy, BillUilix.
Ulysses.Uillioc.
Ulick.


L. 125


*Budh é seo an t-ainm bhí ar árd-cheóltóir Fhinn Mhic Cúmhaill.


L. 130


ÉISG.
FISHES.Báirneach.
Limpet.Giúirneach.
Barnacle.Ballach.
Rock-fish.Bradán.
Salmon.Breac.
Trout.Bullamán.
Spanish Mackerel.Cadóg.
Haddock.Ealabó.
Halibut.Cnúdán.
Mullet.Crúdán dearg.
Diuilicín
Red gurnet.Easgann.
Eel.Eochra.
Spawn.Faocha.
Periwinkle; pl., faochain.Faoitín.
Whiting.Fígeach
Feangach
Freanngach
Dog-fish.Glasán.
Gliomach.
Lobster.Iomán.
Trout.Lábán.
Roe.Lang.
Ling.Mangach.
Pollock.Marlaos.
Murlas.
Mackerel (Co. Donegal).Míol mór.
A whale.Muc mhara.
Porpoise.Muirín.
Shell-fish.Oistire.
Oyster.


L. 131


Piseóg.
Bream.Plás.
Plaice.Portán.
Crab.Roc.
Ray.Runnach.
Mackerel.Sandar.
Skeat.Searrach gorm.
A kind of dog-fish.Sgadán.
Herring.Smugairle róin.
Jelly-fish, lit., spit of the
seal.Trosg.
Cod.ÉANLAITH FAIRRGE.
SEA-BIRDS.Cabhail sgréachóg
Cailleach
Britheléana
Bradhal
Cormorant.Crosán.
Puffin.Crutóg, crutach.
Curlew.Éan aille.
Diver.Faocha mhór.
Large bird with white
breast and while circle
round its eyes.Faoilleán.
Gull.Geabhróg.
Tern.Ladhrán trágha.
Sea lark.Mairtíneach.
Some small bird that fol-
lows ships out at sea.Ruithleacha na trágha.
Oyster catchers.ÉANACHA EILE. O
THER BIRDS.Áinleóg.
Swallow.Cabaire breac.
Magpie.Cág.
Jackdaw.


L. 132


Caislín.
Wheat-ear.Céirseach.
Thrush.Creabhar.
Quail.Cuach.
Cuckoo.Dreoilín.
Wren.Druid.
Starling.Fuiseóg.
Lark.Géadha.
Geese.Gealbhann.
Sparrow.Sgiathán leathair.
Bat.Glásóg.
Glasairgín.
Water wagtail.Iolar.
Eagle.Londubh.
Blackbird.Pearóid.
Parrot.Préachán.
Crow.Ruadhán aille.
Sparrow-hawk.Smólach.
Thrush.Spideóg.
Robin redbreast.Tradhna.
Corn-crake.FOCAIL Ó ÁRAINN.
ARAN WORDS.Ainmneacha Neithe bhaineas
le Maraidheacht.
Names of Things con-
nected with the Sea.Bád móna.
Boat carrying turf.Bád tróileáile.
Trawler.Brachluinn.
Breakers.Buait.*
Bait.Céibh.
A pier.Ceóbharnach, brádán.
Mist, drizzling rain.Cláirín deiridh.
Back board of corrach.Cláirín crainn.
Cross board in which mast
is set


L. 133


Crann mór.
Mainmast.Crunga.
Thole-pin.Crunga gabhála.
Thole-pin for oar used in
steering.Dorugha, pl. doruighthe (pron.
driffa).
Fishing lines.Eangach.
A net.Eitcógaí.
Fins of a fish.Fága.
Hollow between waves.Fonnsa.
Cross rib of corrach.Fráma.
Bulwarks of corrach.Gabháil báid,
To steer a boat.Galtán.
Steamer.Giorr-thrághadh.
Ebb tide; tide black out.Glionda. Reel or wooden square
round which the fishing
lines are rolled.Gob.
Bow of corrach.lompódh.
Capsize.Iomramh.
To row.Iomróir.
A rower.Is glas an lá é.
It wild, windy, greyLannaidhe.
Scales of fish.Lá meirbh.
Close, muggy, sultry day.Lán mara.
Full tide.Lán-trághadh, díothrághadh.
Low tide.Leath-bhórd.
One tack of a sailing boat.Líonta.
Nets.Liubhracha.*
Longitudinal lathes in
framework of corrach.Long.
Ship.Lonnaidhe.
Heavy, deep swells.Maide rámha.
Oar.Mall-mhuir.
Neap tide.Proganaidhe.
Small joists or beams under
the fráma.


L. 134


Púcán.
A one sailed boat.Rabharta.
Spring tide.Rollaighe.
Frames of wood in which
the crungaidhe are set.Seól tosaigh.
Fore-sail.Seólta treasna.
Square sails.Snámh mara.
High water mark.Soightheach.
Ship.Stiúir.
Rudder.Srón báid.
Bowsprit.Sruthair.
A small sea channel.Tabharnáil.
Tacking.Tá caoirigh, blátha bána ar
gharrdha an iasgaire indiu.
There are "white horses"
on the sea to-day (lit., on
the fisherman's garden).Tá cóir soir aici.
She has a fair wind east-
wards.Tá sé i ndíothrághadh, i
ngiorr-thrághadh.
It is low tide.Tá sé na thrághadh.
The tide is out.Tháinig crúb fairrge orainn.
A big wave came on us.Tról, pl. trólanna.
Fishing line.Tuile agus trághadh, caitheann
sé an lá.
Rising tide and ebbing
tide, that takes up the
day.


L. 132


*Baoite. — B'fhéidir nach é seo an litriughadh ceart, acht tá sé do
réir na fuaime.


L. 133


*Liúracha — seo é fuaim an fhocal, agus sílim gur mar sin budh cheart
é sgríobhadh.


L. 134


LUSRACHA, AGUS rl.
HERBS, ETC.Arbhar.
Rye.Brobh.
Rushes, sedge.Cabharlach.
Coirleach.
Kind of seaweed, long and
thick.Caonach.
Moss.Copóg ruadh.
Dock.Crúibínidhe.
Cranberries.Dóchasach.
Dandelion.Driseachaí.
Blackberry bushes.


L. 135


Brosna.
Faggots.Feamann.
Seaweed.Fadharcán.
Small stump of branch on
tree.Foirm.
Sort of plant.Fóramand.
Wormwood.Gáirleóg.
Garlic.Ruadhánach.
Seaweed (long, stringy
kind).Sugh talmhan.
Strawberry.Sméara.
Blackberries.Truim.
Elder.TIGHEACHAS, DÉANAMH
TIGHE, AGUS RL.
HOUSE, BUILDING,
ETC.Baint.
Digging.Babhléar.
Block of granite.Bácús.
Oven.Balla tirim.
A wall built without mor-
tar.Balla foidín.
A ricketty kind of wall.Clochadóir.
Stone-cutter.Coiléar.
Quarry.Congbhaidh! Help! heave!!Croch.
Hook.Cuir ar a corr í.
Put it (the stone) on its
edge.Cuir ar a leithead í.
Put it on its width.Cuir ar a leathan í.
Put it on its flat.Cuir ar a fad í.
Put it on its length.Ding.
Wedge.Doras dúnta.
A back door.Eimhir.
Granite.Feac.
Handle of spade or scythe.Gallaoireach.
Soap.Glan an smúdar.
Clean out the bits.


L. 136


Greideal.
Gridiron.Gródh.
Crowbar.Leacracha.
Thin pieces of stone, flags.Losaid.
A wooden utensil for pre-
paring flour.Piocóid.
Pickaxe.Pluid.
Blanket.Sluasaid.
Shovel.Sméaróid.
Smeachóid.
(1) A burning coal; (2) a
gleam of sense.Spáid.
Spade.Spala, pl. spalaí.
Small stones or pebbles
used in masonry to keep
a stone from wobbling.Suas léi.
Up with it.Tá sí ag bogadh.
It (the stone) is beginning
to move.Tarachar.
An auger.Tógbháil balla.
To build a wall.Tolladh.
Piercing, boring.Tornóg aoil.
Lime kiln.AINMNEACHA GADHAR.Seo iad ainmneacha na ngadhar a bhí ag na Fiannaibh
ag Seilg Locha Léin i réir mar d'innis Oisín do Naomh
Pádraig iad. Ní easbadh ainmneacha deasa atá ar
mhuintir na hÉireann le tabhairt ar a gcuid gadhar, agus
'na dhiaidh sin is eile, ní'l madadh sa chéad a bhfuil ainm
Gaedhealach air.Do bhí ann Sgeólán agus Bran,
Lomaire, Brod, agus Lom-lúth,
Chúig cona i dtús seilge is gníomha,
Nach sgaradh choidhche le Fionn.


L. 137


GADHAIR FHINN.Do bhí ag Fionn do ghadhraibh binne,
Uaithnín, Bríoghmhar, agus Uaill-bheó;
Steallaire, Reachtaire, is Dian-rás,
Callaire, Fiadhmán, is Sgiarlóg.Do bhí aige Manaire agus Tréan,
Luas, Saothar, Searc, is Cuaird,
Banduir, Cathbhuadh, agus Liasán,
Radaire, Grianán, agus Fuaim.Do bhí aige Lom-bhall agus Monarán,
Feargach, Fearán, Bonn, agus Rás,
Cnagaire, Féirín, agus Ball-úr,
Mallaire, Tréan-lúth, agus Rinn-bhárr.Do bhí aige fós Duanán mear,
Suanán, Beart, agus Feall,
Leagaire, Foraire, agus Sliomhán,
Crithire, Larbharán, agus Geall.Ag sin agad-sa, a Phádraic bháin!
An líon eon áilne is gadhar tréan;
Do rug Fionn ó Chnoc an Áir,
Go leirg is go sleasaibh Locha Léin.GADHAIR OSGAIR.Do bhí ag Osgar do shaioth-chonaibh,
Fead agus Fostaigh, Cluain, is Faobhar;
Aire, Mire, Faire, is Luas,
Daol, Gruaim, Fíor, is Caol.Do bhí 'na ndáil do ghadhraibh binne.
Cleas, Filleadh, Maig, is Ruaig,
Altán, Farraire, Síth-chruaidh, is Gearr,
Dranaire, Réim, Obann, is Cuan.


L. 138


Do bhí aige Lorgaire, Feitheamh, is Bonn,
Cosgaire, Feam, Bualtán, is Fraoch,
Cealgán, Meang, Preabaire, is Pian,
Stracaire, Rian, Glórán, is Caomh.GADHAIR FHAOLÁIN.Do bhí ag Faolán do chonaibh áilne.
An-uaill ághmhar, Uaill, agus Fostaigh,
Bareán, Feamaire, Caolán, is Cuach,
Daolán, Suan, Arr, is Fothram.Do bhí aige do ghadhraibh binn-ghlórach'
Marbhán, Forfhógra, Fiar, agus Teilg,
Colgán, Fásgadh, Finómhn, is Creach,
Léirsgrios, Feall, Uaill-bhinn, is Leirg.Do bhí aige fós Glaisín is Beólán,
Formaoil, Ciarbhán, Gluais, is Lorg;
Truadhnán, Ciarbhocht, agus Cian-chuaird,
Ochtán, Iolghuair, Fleagh, agus Fostaigh.GADHAIR GHOILL MHIC MHÓIRNE.Do bhí ag Goll do chonaibh saoithe,
Gluaire, Bíodhgadh, Créacht is Airc;
Cian, Radharc, Éisdeacht is Páirt,
Tréan-lúth, Báire, Eitioll, is Feas.Do bhí aige Fulang agus Éadtrom,
Fuarán, Éaga agus Teannán;
Árd-léim, Sár-ruith, agus Imchian,
Garbhán, Fiall, agus Leannán.Do bhí aige do ghadhraibh uaill-bhinn'
Bog-léim, Sgíth, Golán agus Tóir,
Searbhán, Grod-uaill, agus Seachrán,
Fó-luaim, Fead-gháir, agus Ranntóir.


L. 139


Do bhí aige fós Maoilín binn,
Tuargaire, Ring, agus Amalán,
Dranaire, Nimh-fhiacail, agus Stracadh,
Cluanaire, Trom-ghearr, agus Searcán.GADHAIR MHIC LUGHDHACH.*Do bhí do chonaibh ag Mac Lughdhach,
Seabhach, Lúingeach, agus Éirleach;
Mór-tháin, Cumán, agus Fuarma,
Aolán, Sguabadh, agus Faobhar.Do bhí aige do ghadhraibh beódha,
Luadrán, Seóladh, agus Tacadh;
Cúl-saor, Mion-gháire, agus Stuaim,
Biadán, Bruachair, agus Casadh.Do bhí aige fós Iomlán cruaidh,
Caorán, Duairc, agus Cuileóg,
Arguin, Breac-bhall, agus Dunúir,
Mearbhall, Fionndúir, agus Truslóg.GADHAIR MHIC RÓNÁIN.Do bhí ag Mac Rónáin ghrinn,
Do chonaibh luaithe agus saoithe,
Cuan-choiméad, agus Machaire mear,
Cnámhach, Úrlach, agus Gaoithe.Do bhí aige fós Niamhrach luath,
Ainmhear, Tuairt, agus Néal,
Eólach, Ladruin, agus Bolg seang,
Meanmhain, Feam, agus Traost.Do bhí aige do ghadhraibh fó-luaimneach,
Craipléir, Suan, agus Toisg,


L. 140


Leabhar Cainte Gaedhilge-Béarla.
Cúinne, Guagán, Docht, is Dóith,
Buanán, Fóir, agus Foisg.Do bhí aige Duardán agus Snas,
Lomán, Cath, agus Coimheasgar,
Caibín, Gealán is Luaith-ghléas,
Foithin, Béas agus Baoise.Do bhí aige fós, Garbh-uaill géar,
Fuaithín, Taomadh, agus Lorcán,
Alpaire, Grod-gháir, agus Tearc,
Cuanair, Bonnlaice, agus Uamán.


L. 139


*Mac do Dháire Dearg, mac mic do Fhionn Mac Cumhaill budh eadh
Mac Lughdhach. Luigheach an t-ainm bhí ar a mháthair agus tugadh ainm
na máthar air.


L. 140


GADHAIR DHIARMADA UÍ DHUIBHNE.Do bhí ag Duiarmaid Ua Diubhne,
Do chonaibh saoithe i lom-lúth,
Cóisir, Nóinín, agus Géar-leanadh,
Duilleóg, Léim-fhada, agus Clúid.Do bhí aige do ghadhraibh seilge,
Cualán, Loirgeach, agus Gláimh,
Dubh-ghreim, Follaire, agus Iarracht,
Fuarcán, Glamaire, agus Aonarán.GADHAIR GHLAIS.Do bhí do chonaibh ag Glas caomh,
Treabhaire, Seasg, agus Mórdháil.
Luabán, Bonnsach, Seangaire, is Triall,
Lorgán, Stiallaire, agus Tráchtán.Do bhí do ghadhraibh aige 'na bhfochair,
Iallán, Cosgair, Treas, agus Trú;
Cianán, Gaimbín, Falla, agus Tréan,
Riamán, Seirce, Barc, agus Crú.


L. 141


GADHAIR FHEARGHUIS FHINN-BHÉIL.Do Bhí ag Fearghus file Fhinn,
Do chonaibh ba ghníomhach lúth;
Giodán, Fuadach, agus Rinn-ruith,
Luadrán, Fuinneamh, Géibheann, agus Dúil.Do bhí aige do ghadhraibh glam-binne,
Fuathan, Dlacht, Fíor, agus Lionán,
Cuasach, Bith-bhinn, agus Gruagach,
Uamach, Bleacht, agus Dlachtán.Do bhí agam-sa féin, a Phádraic!
Agus ag cách ó sin suas;
I n-éagmuis na gcon is na ngadhar úd,
Deich gcéadh ar lúth nach bhfuilim do luadhSEAN-FHOCAIL. PROVERBS.Áilneacht mná ionnraice
ghní conntas cruaidh.
The beauty of a righteous
woman excites hard dis-
pute.I n-am na broide braiththear
do chongnamh.
In the time of trial your
help (however little) is
felt.
In time of prosperity,
friends will be plenty.
In times of adversity, not
one amongst twenty.Aimideacht ghearr is í is
fearr.
The less of folly the
better.Ar lí ní breitheamh fear gan
súile.
A man without eyes is no
judge of colour.Aithnigheann ciaróg ciaróg
eile.
One chafer knows another
chafer.Aithnigheann mórdhacht modh-
amhlacht.
Greatness knows gentle-
ness.


L. 142


Aithnigheann óinmhid locht
amadáin.
A foolish woman knows
the faults of a man-fool.Aithnighthear caraid i
gcruadhtan.
A friend is known in
distress.
Mas vale buen amigo que
pariente primo (Spanish).
A friend in need is a friend
indeed.An dubh-ghné ní hathruighthear
é.
The black hue is not
changed.An rud nach ngoidtear
fághtar é.
The thing that is not stolen
is found.An rud a théidheas i bhfad,
téidheann sé i roighneas.
That which is not seen to in
time becomes neglected.An rud nach bhfághtar, 'sé
fhoireas.
What cannot be had is just
what suits.An rud a choigileas na mná,
itheann na cait é.
What the housewives spare
the cats eat.An té nach truagh leis do
chás, ná déan do ghearán
leis.
To him who has no pity
for your state, tell not
your complaints.An té nach n-ólann acht
uisge, ní bhéidh sé ar
meisge.
He who drinks only water
will not be drunk.An tslat nach nglacann
sníomh.
The rod that admits no
twisting.It is not easy to straighten
in the oak the crook
that grew in the sapling.An tséod do-fhághala 'sí is
áilne.
The rare jewel is the most
beautiful.An t-uan ag múineadh
méidhlighe d'á mháthair.
The lamb teaching its dam
to bleat.Athruighthear gné na haim-
sire.
The appearance of the
times is changed.Beatha dhuine a thoil.
His will is a man's food.Beatha an staraidhe fírinne.
Truth is the historian's
food.


L. 143


Béal eidhin is croidhe cuil-
inn.
A mouth of ivy and a heart
of holly.Bíonn ádh ar amadán.
There is luck attending a
fool.Bíonn borb faoi sgéimh.
The wrathful is (often
(veiled) in beauty's dress.Bíonn adharca fada ar
na buaibh tar lear.
Foreign cows wear long
horns.Everything coming from
a distance (we think)
better than our own.Bíonn clúid sheasgair ag an
tsaothraidhe.
The dutiful labourer has a
quiet homestead.Bíonn cluanaidhe i ndeagh-
chulaidh.
A sly rogue is often in a
good dress.Bíonn blas ar an mbeagán.
The smaller the sweeter.
There is taste on what is
scanty.Bonn rath ar an tsraoill-
igheacht.
There is prosperity attend-
ing slovenliness.Briseann an dúthchas tré
shúilibh an chait.
Nature breaks out of the
eyes of the cat. (Nature
asserts herself.)Breathnuigh ar an abhainn
sul a dtéidhir na chalaith.
Look at the river before
you go to the ferry.Bróga 'sa gcliabhán, ladhar
'sa laithigh.
Shoes in the cradle, the
foot in the mire.Buaidhfidh an t-each nó caill-
fidh an tsrian.
The horse shall win, or the
bridle will lose (i.e., fail).Buaine cliú 'ná saoghal.
Fame is more enduring
than life.Cailleann duine rud le
n-a mhúineadh.
A person loses something
to teach himself.Chaill sé ins an gcasadh. é.
He lost it in the turning.Chaill sé ins an meadhachan é.
He lost it in the weight.Caoin le ceannsa.
Gentle with the meek.Caomhnann dóchas an t-in-
ghreamach.
Hope soothes the perse-
cuted.Ceann mór gan chéill.
Big head without sense.


L. 144


Ceann mór na céille bige.
Big head, little sense.Cia ar bith duine ólas, 'sé
Domhnall íocfas.
Whoever drinks, Donald
pays.Claoidheann neart ceart.
Might subdues right.Cnuasuigh (bailigh) i n-am
oireamhnach.
Provide in a reasonable
time.Cormac, breitheamh na
mbreath fíor.
Cormac, judge of just judg-
ments.Cuairt ghearr 'sí is fearr.
A short visit is the best.Cuairt ghearr is a déanamh
go hannamh i dtigh do
charad.
A short visit to the house
of a friend, and even
that seldom paid.Dall ar lí ní breitheamh
fíor.
A blind man is not a judge
of colours.Deacair dréim leis an
muir mhóir.
Hard to contend with the
wide ocean.Dealg mhúnlaigh, fiacail chon,
is focal amadáin, na trí
neithe is géire ar bith.
A thorn in mire, a
hound's tooth, and a
fool's retort, are the
three most pointed
things at all.Dearbh cara roimh riacht-
anas.
Prove a friend ere neces-
sity.Dearbhráthair do leadrán-
acht ólachán.
Drinking is brother (to)
robbery.Dearbhráthair do Thadhg
Domhnall.
Donald is brother to
Thady.
A chip of the same block.Déire d'á chuid féin do'n
amadán.
An alms from his own
share is given to a fool.Déirc an mhailín láin.
An alms into the full bag.Díomhaoineas mian am-
adáin.
Idleness a fool's desire.Dlighe na hiasachta an
t-iarrach do bhriseadh.The law of lending is to
break the borrowed thing.Dóchas liaigh gach anró.
Hope, the physician of all
misery.Doiligh an t-uaibhreach do
cheannsughadh.
It is difficult to soothe the
proud.


L. 145


Éanlaidh na h-aon-chleite
faoi aon-sgeich.
Birds of a feather under
the same bush.Birds of a feather flock
together.Éire óg, Oileán na Naomh.
Youthful Éire, Isle of
Saints.Fada cuimhne sean-leinbh.
Lasting is the recollection
of an old child.Fág an Chéis mar tá sí.
Leave the Keish as it is.(Deirtear é seo le duine
ceanndána, fear nach
féidir a athrughadh acht an
oiread le Sliabh Céis.)
(Applied to a person who
cannot be changed, just
as the mountain named
Keish cannot be moved.)Fághann na ba bás fad is
bhíos an féar ag fás.
The cows die while the
grass is growing.Féadaim ór do cheannach go
daor.
I can buy gold at a great
price.Féadann cat dearcadh ar
an rígh. A cat can look at a king.Fearg is fuath námhaid an
deagh-ghrádha.
Anger and hatred are the
foes of pure love.Fear na h-aon-bhó fear
gan aon-bhó.
The man of one cow — a
man of no cow.Fearr fuin fleidhe 'ná tús
gíoraic;
agus
Fearr deireadh fleidhe ná
tús bruighne.
The end of a feast is better
than the commencement
of a shindy,
and
The last of a feast is better
than the commencement
of a fight.Fearr dreóilín i ndorn 'ná
corr ar cáirde.
A wren in hand better
than a crane yet on loan
(yet to be caught).Mas vale payaro en la
mano, que búytre volando
(Spanish).Fearr madadh beó ná
leoghan marbh,
A living dog is better than
a dead lion.


L. 146


Fearr a oileamhain 'ná a
oideachas.
His rearing (has been)
better than his education.Fearr dá shúil 'ná aon tsúil.
Two eyes are better than
one.Fearr cliú 'na conách.
Better fame than wealth.Fearr coigilt ar dtús ná
ar deireadh.
Better to spare in the
beginning than at the
end.Féis Teamhrach gach treas
bliadhain.
Tara's parliaments were
every third year.Foighid leigheas sean-ghal-
air.
Patience is the cure for an
old complaint.Foillsighthear gach nídh le
haimsir.
By time everything is
revealed.Furus fuineadh i n-aice na
mine.It is easy to knead near
flour.Fuar cumann caillighe.
Cold is an old dame's
affection.Gach am ní heagnach saoi.
At all times a sage is not
wise.Gach leanbh mar oiltear,
gach óige mar ádhbhar.
Every child as nursed,
every web as its mate-
rials.Gach dalta mar oiltear.
Every nursling as he is
nursed.Gach a bhfaghtar go holc,
imthigheann go holc.
What is got badly goes
badly.Gach nídh daor mian gach
mná.
Everything dear pleases a
woman's fancy.Gach corr do réir a híotadh.
Every crane according to
its thirst.Gach coinneal i gcomhlua-
dar.
Every candle in company.Gach uile neach do réir a
ghné.
Every person according to
his cast of mind.Gan lón, gan charaid.
Without store, without
friend.Gan oileamhain, gan modh.
No rearing no manners.


L. 147


Gan ciste is fuar an chliú.
Without a treasure, fame
is dull.Gean gach leantach a chuid
annsacht.
The affection of every
follower is for his own
coziness.Glóir nach dtuilleann an
ceann, ní fearr a bheith
ann nó as,
agus
An glór nach dtuigeann
an ceann, is cuma é bheith
ann no as.
The glory which the head
cannot bear, it should
not be there,
and
The sound the head does
not understand, it doesn't
matter whether there or
not.Gnídheann ciste carthann-
acht. Wealth creates friendship.Gnídheann maith maitheas.
Good begets goodness.Gnídheann olc ole.
Bad begets badness.Gnídheann saidhbhir do réir
a aonta.A rich man acts according
to his wish.Gnídh tart tart.
Thirst produces thirst.Gnídheann bladar caradas.
Flattery begets friendship.Is binn é béal 'na thost.
A silent mouth is melo-
dious.En bocca cerrada no entra
mosce (Spanish).Is caol a thigeas an t-ádh,
acht 'na thuiltibh móra
thigeas an mí-adh,

Na shrutháin chaola thigeas
an t-ádh, acht 'na thuiltibh
móra thigeas an mí-ádh.
In slender currents comes
good luck, but in rolling
torrents comes misfor-
tune.Is coim cábán do bhocht.
A hut is a palace to a poor
man.Is dall an grádh baoth.
Self-love is blind.Is dall súil i gcúil duine
eile.
Blind is the eye in the
private abode of another;
that is, a man is silent
in a strange place.


L. 148


Is fada ó'n láimh atá i
gcian.
Far from the hand which
is in a distant (land).Is fearr an mhaith atá 'ná
an mhaith a bhí.The good that is, is better
than the good that (once)
was.Is fearr a oileamhain 'ná a
thógbháil.
His rearing is better than
his education.Is fearr beagán do'n
ghaol 'ná mórán do'n
charthannacht.
A little relationship is
better than much friend-
ship.Is fearr cara 'sa gcúirt
'ná bonn 'sa sparán.
A friend at court is better
than a groat in the
pocket.Is fearr coigilt in-am 'ná
in-antráth.
It is better to spare in time
than out of time.Is fearr é 'ná an easbaidh.
It is better than its want.A wooden leg is better
than no leg.Is fearr é 'ná an t-iasacht
nach bhfuightheá.
It is better than the loan
you could not get.Is fearr greim do choinín
'ná dhá ghreim do chat.
One morsel of a rabbit is
better than two of a cat.Is fearr imreas 'ná uaig-
neas.
Contention is even better
than loneliness.Is fearr an troid 'ná an
t-uaigneas.
Fighting is even better
than loneliness.Is annamh leis an gcat
srathar do bheith air.
It is seldom the cat has a
straddle on him.Is fada ó'n stuaim an
stocaireacht.
Peevishness is anything
but sensible.Is fearr stuaim 'ná neart.
Cleverness is better than
strength.Is treise gliocas 'ná neart.
Cunning is superior to
strength.Is goire cabhair Dé 'ná an
doras.
God's aid is nigher than
the door.Is glas iad na cnuic i bhfad
uainn.
The hills seen afar off look
green.


L. 149


Is glas iad na cnuic i bhfad
uainn, acht ní féarach.
Hills at a distance appear
green, but not grassy.Is gnáth sanntach i riacht-
anas.
The covetous is always in
want.Is mall's is díreach díoghal-
tas Dé.
Late and sure is the justice
of God.Is milis fíon, is searbh a
íoc.
Wine is sweet, its payment
is sour.Is dona an giolla, acht is
measa gan é.
Bad is a (bad) servant, but
it is worse to be without
him.Is iomdha lá 'sa gcill
orainn.
Many a day shall we rest
in the clay.Is mairg a bhíos 'san tír
nach n-aitheantar é.
It is a poor thing to be in
a country where one is
not known.Is mairg a bhíos go h-olc 's
a bheith go bocht na 'dhiaidh.
It is a poor thing to be
stingy, and to feel
troubled after the little
that is given.Is maith an t-iománaidhe an
té bhíos ar an gclaidhe.
He is a good hurler who is
on the ditch.Is maith an marcach fear ar
talamh.
A good horseman is the
man on the ground, i.e.,
on foot.Is minic a bhí gránna gean-
mhail agus dathamhail dona.
Often was ugly amiable,
and pretty sulky.Is samhradh gach síon go
Nodlaic agus fásach go
doirse. (Cialluigheann
sé seo nach dtagann an
droch-aimsir go taca na
Nodlag).
Every state of weather is
summer till Christmas,
and grass to the doors
(meaning that the worst
weather does not appear
till after that season.)Is minic bhíos an fhírinne
searbh.
Very often the truth is
sour.Is searbh an fhírinne, acht is
milis an bhréag ar uairibh.
Truth is bitter, but a lie is
savoury at times.Is mór taidhbhseach iad adh-
arca na mbó tar lear.
Wonderful in appearance
are the horns of the cows
beyond the seas.


L. 150


Is túisge deoch 'ná sgéal.(Bhí sean-ghnás againn
fad ó, deoch a thabhairt
do sheanchaidhe sul thosó-
chadh sé ag innsint sgéil).
A drink comes before a
story.(Suggested by the old
practice of giving story-
tellers a drink before
they began to rehearse
their tales).Lámh ag sgapadh agus lám ag
tárrtháil.
A hand scattering and a
hand saving.Leanbh loisgthe, fuathuigh-
eann teine.
A burned child dreads the
fire.Leigheas gach brón cómhrádh.
Conversation is a cure for
every sorrow.Liaigh gach bocht bás.
Death is every poor man's
physician.Loiteann aoradh mór-chlú.
Satire injures great fame.Luigheann sonas ar amad-
án.
Good fortune abides with
a fool.Má táim buidhe, tá croidhe
geal agam.
If I am yellow I have a fair
heart.Mairg d'ar céile baothán
borb.
It is sad for the person
whose parson is a
haughty varlet.Mairg thréigeas a Thighearna
(thighearna).
'Tis an evil thing (for him
who) forsakes his Lord
(lord).Mairg thréigeas a dhuine
gnáith ar dhuine dá tráth
nó trí.
'Tis a sad thing for one to
forsake a bosom friend for
a person of two or three
days (acquaintance).Mairg do-ghní eiteach is
goid.It is evil to refuse and
steal.Mairg fheallas ar a charaid.
It is a sad thing to dis-
appoint a friend.Má's cam díreach an ród
'sé an bóthar mór an
t-aithghiorra.
If the road is crooked or
straight, the high-way
is the short cut.Má's fada lá tig oidhche.
If the day is long, night
comes (at last).


L. 151


Má's ionmhuin liom an
chráin, is ionmhuin liom a
hál.
If I like the sow I like her
litter.Má's maith leat a bheith
buan, caith fuar agus teith;
nó mar seo:Má's maith leat a bheith
buan, caith uait agus teith.
If you wish to live old,
make use of hot and cold,
or like this —If you wish to live long,
fling off and flee.
Maith an t-annlann an
t-ocras. Hunger is good sauce.Mol an óige is tiucfaidh sí.
Praise youth and it will
progress.Moladh gach n-aon an t-ádh
mar do gheobhaidh.
Let each man praise the
ford as he finds it.Ná bíodh do ghníomh ó do
theangain.
Let not thy act be from
thy tongue.Ná mol is ná cáin thú féin.
Neither praise nor dis-
praise thyself.Neither speak well or ill
of yourself.Ní'l glóir acht glóir neimhe.
There is no glory but the
glory of heaven.Ní cara gach bladaire.
Every flatterer is not a
friend.Ní buan cogadh na gcarad.
The fighting of friends is
not lasting.Ní'l sógh gan an-shógh.
There is no joy without
affliction.Ní'l nídh níos gile ná an
gheanamnaidheacht.
There is nothing fairer
than virginity.Ní'l gaol ag aon le saoi gan
séan.
No one is related to a
sage in misfortune.
No one cares for a man in
reduced circumstances.Ní'l dlighe ag riachtanas.
Necessity has no law.Ní bhíonn airgead iamad-
án i bhfad le chéile.
A fool and his money are
not long together.


L. 152


Ní fhaghann lámh iadhta acht
dorn dúnta.
A closed hand gets only a
shut fist.Ní fhaghann an mhinic onóir.
A constant guest is never
welcome.Ní fáidh go mbudh fíor-
eólach.No prophet till he be truly
skilful.Ní gach am a mharbhuigheann
Pádraig fiadh.
It is not on every occasion
Patrick kills a deer.Ní léan go díth tighearna.
No misery like the want
of a lord.Ní hionann dul do'n bhaile
mór is teacht ar ais.
It is not the same thing to
go to town and come
from it.Ní lia an sonas 'ná an
donas i n-órlaighibh thríd.
Fortune comes not without
misfortune inch for inch.Ní file go flaith.
No poet till a prince.Ní hiad na fir mhóra uile a
bhaineas an fóghmhar.
It is not all big men that
reap the harvest.Ní'l nídh níos géire 'ná
teanga mhná.
There is nothing sharper
than a woman's tongue.Ní múinte go coigcríoch.
Not accomplished till one
has travelled.Ní náire an bhochtaineacht.
Poverty is no shame.Ní saor go mbeidh gan
chionta.
Not free till without faults.Ní fhágann cor 'na comh-
naidhe aon nídh.
The foot at rest meets
nothing.Ní chuimhnigheann an chú
ghortach ar a choileán.The hungry hound thinks
not of her whelps.Ní beatha go dul ar neamh.
No life till going to heaven.Ní anfadh go gaoith a
ndeas.
No storm till the south
wind blows.Ní holc aon bheart go
mbudh feall.
No action is malicious but
treachery.Ní healadha go léightear
stair.
No science till history be
read.Ní tréan go tuitim tuile.
No force like the rush of a
torrent.Ní rogha go Rígh na Cruinne.
No choice like the King of
the universe.


L. 153


Ní séimh neach go mbudh
oilte.
No one is gentle till well
bred.Ní brúighte go dul i n-aois.
Not broken till advancing
in age.Ní bocht go dul go
hifrionn.
Nothing so poor as going
to hell.Ní hé lá na gaoithe lá na
sgolb.
The day of storm is not
the day for thatching.Ní torann tréan go tóir-
neach.
No roaring noise like
thunder.Ní hanacradh go heiteach.
No jeopardy till refusal (is
given).Ní daoi go mnaoi droich-
mhéine.
No dunce like a woman of
bad temper.Ní maraidhe go fear
stiúire.
No navigator till (he is)
helmsman.Ní luach go hAifrionn Dé
'éisteacht.
No reward to that of hear-
ing God's holy mass.Ní daor go breith an
bhreithimh.
Not condemned till (one
hears) the judge's judg-
ment.Ní heasbadh go díth cáirde.
No want compared with
the loss of friends.Ní'l fhios ag duine cia is
fearr an-luas nó an
mhoill.
One does not know whether
speed or delay is the
better.Ní'l ins an tsaoghal acht
ceo, 's ní mhaireann an
ró acht seal.
This world is but a vapour,
and happiness only lasts
a spell.Níor chuaidh fear an eidior-
gáin as.
The peacemaker never
escapes unhurt.Níor dhruid Dia beárna
ariamh nach bhfosglóchadh
sé ceann eile.
God never closed a gap
that He would not there-
upon open another.Ní thig leat d'arán a bheith
agat agus a ithe.
You cannot have your
bread and eat it.Ní uabhar uaisleacht.
Nobility is no pride.Ní rún é ó tá fhios ag triúr
é.
It is no secret when it is
known to three.


L. 154


Nuair bhíos fíon istigh,
bíonn an chiall amuigh.
When wine is in, wit is out.Olc in-aghaidh maitheasa.
Good against evil.Olc síon nach maith d'aon.
Bad blast that is not good
to (some) one.Ocht n-amharc, ocht gcuimhne.
Eight views, eight recol-
lections.Othracht ró an leagha.
Distemper, the physician's
luck.Rí míofhoghlamtha is asal
corónta.
An illiterate king is a
crowned ass.Ríoghacht gan duadh ní dual
go bhfaghtar.
A kingdom without trouble
is not usually got.Rún gach searc an rí ceart.
The desire of every lover
is the rightful king.Rós cumhra fial-fhear súgach.
A good-humoured man is
like a fragrant rose.Riaghail do réir oideachais.
Rule according to learning.Rúnaidhe cealgach.
A deceitful secret-searcher.Saidhbhreas síor-shubháilce.
Virtue is everlasting riches.Saoire i laethibh díomhaoine.
Freedom in days of idleness.Seachain cluanaidhe is ceal-
gaire.
Shun a prying thief and
deceiver.Sáruigheann eagnacht gach
saidhbhreas. Wisdom excels all riches.Searbh an t-arán ithtear.
Eaten bread is sour.Searbh na hinte tráthnóna.
Kernels taste bitter in the
evening.Sgeitheann fíon fírinne.
Wine reveals the truth.Soightheach folamh is mó
torann.
An empty vessel has the
greatest sound.Sult gan ceó sógh neimhe.
Delight unclouded is the
happiness of heaven.Tá fá láimh an mheangaire.
The smile is under-hand,
i.e., to smile in one's
sleeve.Tá fáth le gach nídh.
There is reason for every-
thing.Táirnge i mbeó.
A nail in the quick.


L. 155


Tig geimhreadh ar an
bhfallsa.
Winter comes on the lazy.Tig iomchar le foghluim.
Behaviour comes from
learning.Tig grian i ndiaidh na fear-
thanna.
Sun comes after rain; sun-
shine after storm.Toirbheart fann is aisiog
gann.
A small offering and a
slender return.Toil gach n-aoin do réir
mar ghní.
Each person's wish accord-
ing as he does.Tosach coille is deireadh
móna.
The beginning of a wood
and the end of a bog.First in a wood and last
in a bog.Trom cearc i bhfad.
A hen carried long weighs
heavily.Tuigim agus ní léighim, acht
tuigeann fear léighinn
leath-fhochal.
I understand and do not
read, but a man of learn-
ing understands half a
word.('Sé an bhrígh atá leis seo
go dtuigfidh fear léigheann-
ta an cainteóir sul bhéidheas
críochnuighthe aige.)
(This means that a learned
man will know what the
speaker means before the
sentence is fully uttered.)Tuisleann saoi.
A sage slips.Wise men are caught in
wiles.
A good garden may have
some weeds.Tuar gorta gailing is
gairbh-shíon.
Storm and tempest are
forerunners of famine.Tús maith leath na hoibre.
A good beginning (is) half
the work.Uabhar gan tairbhe.
Pride without profit — pro-
fitless pride.Umhlacht d'uaisleacht.
Obedience (is due) to
nobleness.


L. 156


BEANNA.
COUPLETS.An té atá suas óltar deoch
air,
An té atá síos buailtear
cos air.
He who is up is toasted,
He who is down is
trampled on.(Up the hill favour me,
down the hill beware
thee.)Castar na daoine le chéile,
Acht ní castar na cnuic ná
na sléibhte.
People meet each other,
But the hills and moun-
tains never.Ceannuigh droch — rud is
beidhir gan aon-rud;
Ceannuigh deagh-rud is tá
agat saor-rud.
Buy a bad article and you
will be in possession of
nothing;
Buy a good article and
you will have a good
thing (something worth
having).Déan suas leis an uais-
leacht is déan cumann
léi,
Acht ar do chluais ná bí
fuar le do dhuine bocht
féin.
Associate with the no-
bility, and be in favour
with them,
But, on no account (on
your ear), be cold with
your own people.Ní féasta go róstadh;
Ní céasadh go pósadh.
No feast till there is
roast;
No galling trials till one
gets married.Ní teasaidheacht go náire;
No heat like that of shame;Ní huaisleacht gan subháilce.
No nobility without virtue.


L. 157


Ní thuigeann an sáthach an
seang,
An uair do bhíonn a bholg
féin teann.
The full man, when
his own stomach is crammed, does not un-
derstand the wants of
the hungry."Ní'l pian, ní'l peannaid,
ní'l galar chomh cruaidh
cráidhte
Le héag na gcarad is
sgaradh na gcompánach."— Mac Cába."There is nothing in the
world so bad to announce
as the death of friends
and the separating of
companions."— MAC CABE.Tafann gadhair i ngleann
glas,
Bheith ag caint le ceann
gan eólas.('Tis like the) barking of a
dog in a verdant valley,
To address a head without
knowledge.RANNTRACHA
QUATRAINS.Atá Dia tíodhlacthach tabhar-
tach,
Atá Dia farsaing i
gcumhgach;
Acht ní h-ionann bhur nDia
i gConnachtaibh
Is Dia farsaing na n-Ult-
ach.God is bounteous and
generous,
God is liberal in scar-
city
But the God whom you
have in Connaught
Is not like the liberal God
of the Ultonians.Dá dtrian sneachta le
sléibhtibh,
Dá dtrian gréine le
gleanntaibh,
Dá dtrian sainnte ag
seanduine,


L. 158


Dá dtrian tinnis ag lucht
aoise,
Dá dtrian baoise ag
óige,
Dá dtrian gaoithe le cran-
naibh,
Dá dtrian cainte ag lucht
póite,
Dá dtrian córach ag lucht
céille,
Dá dtrian luirg ar bhóith-
ribh.


L. 157


Two-thirds of snow in
mountains,
Two-thirds of sun in val-
leys,
Two-thirds of covetousness
among the old


L. 158


Two-thirds of sickness
with the aged,
Two-thirds of folly with
the young,
Two-thirds of wind among
trees,
Two-thirds of talk among
those drinking over
their cups,
Two-thirds of justice
among those of sense,
Two-thirds of footprints
on roads.Díogha gacha síona sioc,
Díogha gacha buidhne droich-
bhean;
Díogha gacha teine cearnóg
ghlas;
Díogha gacha dighe meadhg,
má's sean.Frost is the worst of all
weathers;
A bad woman is the worst
of every company;
A gray cinder is the worst
of all fires;
Whey, if old, is the worst
of all drinks.Is fearr míne 'ná buirbe
mhór;
Is fear cóir 'ná dul chum
dlighe;
Is fearr teach beag is teann
lón
'Ná teach mór ar bheagán
bídh.Better gentleness than
great haughtiness.
Better justice than going
to law.
Better a small house
and full store,
Than a large house and
little food.Is mairg a mbíonn a
cháirde fann,
Is mairg a mbíonn a
chlann gan rath,
Is mairg 'gá mbíonn bothán
gann,
Is mairg a bhíos gan olc
nó maith.'Tis sad for him who has
few friends.
'Tis sad for him who has
unfortunate children.
'Tis sad for him who has
only a poor cot.
'Tis sad to be without any-
thing good or bad.


L. 159


Ná creid fionn, 's ná creid
fiach,
'S ná creid briathra mná;
Má's moch mall éireochas
an ghrian,
Is mar is t-oil le Dia
bheas an la.Do not credit the buzzard,
and do not credit the
raven, and credit not
the words of a woman
(sorceress).
Whether the sun rise
early or late the day
shall be as God pleases.
Ní truimide loch an lach',
Ní truimide each an
tsrian;
Ní truimide caora a hol-
ann,
Ní truimide colann kind,
ciall.The bit's no burden to
the prancing steed,
Nor the snowy fleeces to
the woolly breed,
The lake with ease can
bear the swimming
Nor is good sense a bur-
then to the mind.Óg gach neach 'san aois
óige;
Óg arís' gach seanóire;
Óg deireadh aoise gach
nduine;
Deireadh gach sean-aoise person's
óige.Young each person is
youth;
Young again every old
man;
Young the close of each
person's age;
The close of every old
age is (still) youth.Túr eagna uamhan Dé,
Ní'l eagna mar í;
Maith an gné do'n té,
Eagla Dé cia ar a mbí.The fear of God is the
beginning of wisdom;
There is no wisdom like it;
It is a good sign for the person
Who is filled with the
fear of the Lord.


L. 160


Tosach luinge clár;
Tosach áithe clochadh;
Tosach flath fáilte;
Tosach sláinte codladh.A board is the beginning
of a ship;
Paving is the beginning
of a kiln;
Greeting is the beginning
of a prince's reign;
Sleep is the beginning
of health.Deireadh luinge báthadh;
Deireadh áithe losgadh;
Deireadh flatha cáineadh;
Deireadh sláinte osnad.Drowning is the end of a
ship.
Burning is the end of a
kiln.
Censure is the end of
prince's reign.
A sigh is the end of health.COMHAIRLE AN tSEAN DUINE.
THE OLD MAN'S ADVICE.Ná bí cainteach i dtigh an
óil;
Ná cuir ainbhfios ar
sheanóir;
Ná habair nach ndéantar
cóir;
Ná hob heitigh) agus ná
hiarr onóir.Do not be talkative in a
drinking house.
Do not impute ignorance
to an elder.
Do not say justice is not
done,
Do not refuse and do not
seek honour.Ná bí cruaidh agus ná bí
bog;
Ná tréig do charaid ar a
chuid;
Ná bí mí-mhodhamhail, ná
déan troid,
Is ná hob í, má's éigean
duit.Do not be hard, and do
not be liberal.
Do not forsake a friend on
account of his means.
Do not be impolite, and do
not offer fight.
Yet decline it not, if neces-
sary.


L. 161


Ná tabhair do bhreith ar an
gcéad sgéal,
Go mbeiridh an taobh eile
ort.Do not give judgment on
(hearing) the first story,
Until the other side is
brought before you.Ná mol agus ná dí-mhol
daoi,
Mar ní fhaghtar saoi gan
locht.Do not praise nor dispraise
a dunce,
As a sage even is not found
faultless.