MEASGÁN MÚSGRAIGHE — CNUASACH BEAG SGÉALAIDHEACHTA

Connradh na Gaedhilge (1907)

Seosamh Laoide



“Nár do mhór-thriath Mhúsgraighe
Gaill ag taisteal a thíre,
An chuaine dhuaibhseach dhúr-chroidheach
Atá ag creachadh gach críche.”



— Aodh Buidhe Mac Cuirtín.


L. ii


“Cuir gairm ar shliocht Chairbre Mhúisg gan spás,
Fir mheardha nach measfaidh bheith umhal do'n stát.”


L. iii


INMHEADHÓNAIGHE



BROLLACH v



CLÁR AN MHEASGÁIN:



Figheadóir an Ghleanna Chaim 1



Síos Amach 5



Feirmeoir agus Buachaill 16



An Táilliúir Meanmnach 18



Muiris An Phreucháin 22



An Ghráinneóg agus an Gearrfhiadh 34



Sgannradh Sheághain na bhFiacal 37



Dualgas an Droch-chroidhe 54



Sgríobadh an Chorcáin 63



Sgéal an Daill 67



An Iasacht 73



Sgéal Aonaigh an Phuic 75



Donnchadh an Chaipín agus an Dreóilín 80



An Gobán Saor 83



Paidí Bán agus an Saighdiúir 87



An Siúinéir 90



Bás Dhiúicín 93



FOCLÓIR 95



CÓIR ÁITEANN 161



BUNADH NA SGÉAL 166


L. iv


An Cló-Chumann, Teo.,
Clódóirí Gaedhilge
Baile Átha Cliath


L. v


Brollach



Do bhí rí mór ar Éirinn fad ó gurab é
ainm a bhí air Conaire Mac Mogha Láimhe
nó Conaire II. Do bhí sé i gceannas na
tíre ó'n mbliadhain 158 go dtí an bhliadhain
165 d'aois ár dTighearna. Do bhí triúr mac
aige, .i. na trí Chairbre, .i. Cairbre Músg
& Cairbre Baisginn & Cairbre
Riada. Sliocht Chairbre Mhúisg do glaodhadh
Músgraighe ortha, & do chuireadar so
fútha i gCúigeadh Mumhan. Do bhí sé tuatha
nó dúithchí aca fad ó, acht ní mhaireann
anois díobh i ndinnseanchas na hÉireann
acht aon cheann amháin .i. Músgraidhe Ó
bhFloinn (nó Múscraige Mitaine, .i. an
tsean-ainm). Músgraighe is mó glaodhtar
indiu ar an ndúthaigh sin, & i n-iarthar
Chontae Chorcaighe atá sí.



Na sgéalta atá ins an leabhar so, is ó
Iar-Mhúsgraighe dhóibh, .i. ó Bhaile Mhúirne
& ó Uíbh Laoghaire, a n-urmhór ó'n gcéad
cheanntar. 'Sé an fáth gur baisteadh
“Measgán Músgraighe” ar an leabhar, .i.
aithris do dhéanamh ar Measgán Meidhbhe,
ainm atá ar dhá charnán cloch, carnán díobh
ar Chnoc na Riaghadh, i gContae Shligigh,
& an carnán eile ar an Mucais, i


L. vi


dtriúcha céad Chille Mhac nÉanáin, i dTír
Chonaill. Is é is measgán ann, rudaí a
bailightear & tugtar go héin-ionad,
&, d'éis iad do mheasgadh tré n-a chéile,
aon chnap mór amháin do dhéanamh dhíobh. Is
dócha go meastar gurab í Meadhbh, bain–
ríoghan Chonnacht, do rinne carnáin de na
clochaibh úd. Is mar sin do mheasgán ime
leis: bailightear an t-im & measgthar
nó cuirtear tré n-a chéile é, & déantar
aon chnap amháin de fá dheoidh. Is amhlaidh
do'n leabhar so againne: do cruinnigheadh
na sgéalta & do rinneadh measgán
díobh. Má rinneadh féin, tá súil againn
nach é dálta na measgán a chruinnigh an
bráthair a bheas air, mar níor mhaith linn go
mbeithí ag tromaidheacht orainn fá mar do
bhí an t-Athair Uilliam Inglis ar an bhfear
mbocht úd:



“Chuala sgéal, fuair Éire náire,
Fuair sí masla leanfas go bráth dhi.”



Is dócha gur minice adeirtear “miosg-
án” 'sa Mhumhain 'ná “measgán,” &
“Miosgán Meidhbhe” is é do sgríobh Seaghán
Ó Donnubháin i n-a Aguisín do cuireadh i
ndeireadh Fhoclóra Uí Raghallaigh. Mar sin


L. vii


féin, dob' fhearr linn “measgán,” ó's é is
goire do'n tsanas.



Seadh, is mithid dúinn focal nó dhó do
chur síos ar adhbhar an mheasgáin seo
againne. Fóiríor dóighte! ní hionann cor
dó fá láthair & mar do bhíodh air. Bhí
beagán de sgéaltaibh deasa greannmhara
ann tráth nach fuil ann anois, ó'n uair is
nár cheaduigh dúinn an rígh-fhear do sgríobh
iad a gcongbháil 'sa leabhar. Dob' éigean
dam iad do bhaint as, & ní abraim ná
gur “sop i n-ionad sguaibe” a bhfuil annso
'na n-ionad. Acht ní fear caointe ná
cáinte mé — ní mise ba chiontach leis sin —
acht fear díchill do dhéanamh. Tá sean-
fhocal ann:



“Muna mbeidh uaigneas ar chnoc againn,
Beidh suaimhneas ar sop againn.”



Tá an sop againn, & sinn ar ár
suaimhneas air, & má chailleamar an
sguab, is féidir dúinn teacht i n-a iongnais.
Má bhíonn fagháil againn choidhche ar an
“uaigneas ar chnoc,” & ár leannán
sídhe bheith i n-ár n-aice, cuirfimíd síos uair
éigin ar “chlé-bheartaibh gangaide an
tsaoghail” do-ghní namha de charaid &
cara de namhaid.


L. viii


Fuaras árd-chabhair 'sa ghnó so ó'n sgol-
áire úd do fhág “Sgríob iath an Earraigh”
mar aghaidh fidil nó phúicín air féin. Tá
mór-chuid dá thagra féin curtha agam ins
an bhFoclóir, & go mór-mhór ins an Chóir
Anmann & ins an Chóir Áiteann, má's
cheart dam na teidil sin d'úsáid ar an
gcuma ar a bhfuilid thíos agam. Táim an
bhuidheach de'n fhear sain & bead go deó.



Gheobhfar trácht ar na sgríbhneoiríbh, & rl.,
ins an roinn sin de'n leabhar go bhfuil
“Bunadh na Sgéal” mar theideal uirthi.
An té is mó aca, is é Conchubhar Ó Deas
mhumhna, do chomhnuidheadh i gCarraig an
Adhmaid. Dob' iongantach an chaint a bhí
ag an bhfear fóghanta sain, lá dá raibh sé
'na bheathaidh & 'na bhrígh mhartha, faoi
shaoghal & faoi shláinte, i n-a bhaile beag
féin.



Sgríbhneóir eile 'n-a bhfuil cuid dá dhéan
túsaíbh 'sa leabhar so is eadh Mícheál Ua
Murchudha, ó Chúil Aodha, i mBaile Mhúirne.
Sgríobhann sé sin go han-dheas, & is



follus gur maith leis beagán de shnas na
litridheachta d'fhágáil ar a shaothar. Sin
lorg is inleanta do gach éinne. An rud
do dheighil Gaedhilg na hAlban ó Ghaedhilg
na hÉireann, .i. aithris do dhéanamh ar gach


L. ix


aon chor beag canamhna, ní healadha do
sgoláiríbh na hÉireann baint leis.



Tá rud éigin annso leis ó Dhonnchadh
Ó Laoghaire, ó Chúil Aodha, i mBaile Mhúirne.
Ní gábhadh dham é sin do mholadh & cáil
& clú ag gach n-aon de Chonnradh na
Gaedhilge air.



Tá sgéal eile fós ó Mháirghréid Ní Áil-
gheasa, & ní misde dham a rádh 'na taoibh
gur sgríbhneoir cliste í sin — bean atá
stuamdha oilte ar gach aon chaint.



Maidir leis na sgéaltaibh eile, ní'l
ionnta acht sean-sgéalta tuatha, & is
dócha go bhfuil a gcion féin de lochtaibh
ortha. Má tá féin, tá aon bhuaidh amháin ag
na sean-sgéaltaibh ar gach aon sgéal eile,
dá fheabhas é .i. bíonn an chaint ar áilleacht
i gcomhnuidhe ionnta, go háirithe má gheibh
teas iad ó sgéalaidhthibh nach raibh puinn
taithighe aca ar Bhéarla.



I dtaobh na heagarthóireachta, ní abraim
anois acht ar cuireadh cheana i ndeireadh
réamhráidh “Mhadra na nOcht gCos,” as
“Ebistil Thioghlaicthe” an Charsalaigh.
Giolla deacair do bhain úsáid as sin &
giolla deacair atá fós ann.



Seosamh Laoide.


L. x



L. 1


Figheadóir an Ghleanna Chaim.



Roinnt mhór bhliadhanta ó shoin, do chomhnuigh
figheadhóir 'san nGleann Cham cúpla míle ó
Mhaghchromdha i gCondae Chorcaighe. 'San
am sain ceárd mhaith dob' eadh figheadói-
reacht, acht chum filleadh ar mo sgéal, do bhí
oiread le déanamh ag an bhfigheadóir seo,
gur bh'éigion do buachaill do thógaint chum
cabhruighthe leis.



An fhaid do bhí an sean-bhuachaill ag gabháil
do fhigheadóireacht níor casadh leithéid an
bhuachalla leis. Do dheineadh sé oiread le
haon triúr fear, do oibrigheadh sé chómh
dúthrachtach sain. Do bhí aon inghean amháin
ag an bhfigheadóir, is cheap sé in' aigne gur
mhaith an rud í thabhairt i gcleamhnas do'n
bhfigheadóir óg.



Thug sé, mar seo, fé n-a cómhair é lá, is
dar ndóigh bhí an fígheadóir óg sásta. Do
pósadh iad láithreach baill, 's is iad do mhair
go sásta i bhfochair a chéile.



Bhí mór-chuid oibre ag teacht isteach chúcha


L. 2


gach lá. Beagán bliadhanta tar éis é phósadh
do mhéaduigh an gnó, is bhí sé ag obair go
dícheallach lá. Lé bárr an fhuadair do bhí
fé, sgeinn ceann dos na spóil uaidh is
buaileadh le fuinneamh é thall cois an bhalla.



Do léim sé láithreach anuas do'n seól
is dhein sé ar an dtuaigh do bhí sa chúinne,
chum na lámha do sgiobadh de féin!



“Cad é sin ort nó a bhfuileann tú ar
buile? ” ars' an sean-fhigheadóir.



“Nílim, ar aon-chor,” ars' an figheadóir
óg.



“A bhfeiceann tú Dia idir sinn 's a'
t-olc? Dhá mbeadh mo mhac 'san áit gur
bhuail an spól ó chianaibh, bhí sé marbh gan
sagart gan bhráthair. Níos túisge ná thuit-
feadh a leithéid amach choidhche arís dam,
bainfead an lámh díom leis an dtuaigh so.”



“Ar mh'anam ná bainfir,” ars' an sean-
fhigheadóir.



Do rugadar go lom daingean air, &
tar éis moráin taithint, do choisgeadar é.



“Seadh,” ars' an sean-fhigheadóir. “Siubh-
lóchad an domhan go léir, is ní fhillfead thar
n-ais go dteagmhóchaidh amadán éigin liom
níos mó ná tú.”


L. 3


Do thóg an sean-fhigheadóir leis a chleith
go moch ar maidin, is ghaibh sé a leith Droichead
Nua Maghchromdha, siar leis an tsráid go
ráinig sé do'n tsean-dhroichead. Casadh
beirt fhear ar a chéile annsain. D'fhiafruigh
duine aco de'n duine eile ar cheannuigh sé
na huain ag an aonach. Dubhairt sé nár
cheannuigh.



“Budh mhaith an mhaise dhuit é, mar, dá
ndéanfá, do bhainfinn-se dhíot iad,” ars' an
duine eile.



“Cuirim i gcás go bhfuil na huain anois
ar lár an droichid; feicim anois a' bhféadfá
iad do bhaint díom,” arsa fear an aonaigh.



Seo iad araon ag sárughadh na n-uan, mar
'dheadh. Is gairid, 'san tsárughadh dhóibh, gur
chuadar i sgórnachaibh a chéile. Do thosnuigh
an bhruighean & do sgéithigh an fhuil ar fuaid
an bhóthair. Bhí an figheadóir ag féachaint i
gcómhnuidhe ar an obair. Tháinig daoine
éigin suas do choisg an bhruighean, is tharr-
aingeadar síothcháin eatorra.



Ghaibh fear anuas ó'n muilionn & braithlín
mhine coirce aige ar dhrom capaill bháin.
Do fhiafruigh duine éigin de cad fé ndear
an bhruighean, is dhruid sé isteach leis


L. 4


an ndroichead, is d'osgail sé amach an
braithlín is sgaoil sé an mhin lé fánaidh na
habhann. Do bhain sé crothadh as a' mbraithlín
os cionn an droichid, is níor fhág sé fiú aon
ghráinne amháin uirthe.



“A' bhfeiceann tú an braithlín sin leis an
nduine eile,” ars' eision.



“Chídhim,” adubhairt an fear eile.



“Ní fiú a bhfuil de mhin choirce ar an
mbraithlín sin an cás ó thosach go deire,”
arsa fear an chapaill bháin.



Bhí an figheadóir ag féachaint ar an obair
i gcómhnuidhe & do bhris ar an bhfoighne aige.



“Do shaoileas, dá siubhlóchainn Éire ná
buailfeadh aon amadáin umam chómh mór
leis an amadán atá agam ag baile, is go
deimhin shaoileas go raibh sé sin mór go maith,
acht do bhuaidh sibh-se ar a bhfeaca riamh, &
go mór mór fear na mine coirce. Raghadh
a bhaile is geobhad lem' amadán féin,” ars'
an figheadóir.



Thiomáin sé leis soir & bhí sé go mór luath
ag an nGleann Cham, is d'fhan sé an chuid
eile d'á shaoghal i bhfochair an fhigheadóra
óig.


L. 5


Síos Amach.



A cháirde, inneósaidh mé sgeul díbh a thuit
amach orm féin nuair a bhíos am' gharsún &
gan puinn céille agam.



Ins an am sain ba bheus ag fir óm' phar-
óiste dul síos amach ag cábógaidheacht go
Baile an Mhistéalaigh. D'fhanaidís ar feadh
mí nó dhó laistíos & nuair a thigidís a bhaile
chughainn do thógfaidís éinní go dtí na
cuirp as na huaghnaibh, do bhíodh a leithéidí
sin do sgéalthaibh & d'eachtraithibh aco dh'á
innsint ar na cúrsaí greannmhara do
thuiteadh amach ortha an fhaid a bhídís a baile.



Do bhí beirt fhear 'n-a gcomhnuidhe i
ngiorracht dó nó trí 'pháirceannaibh do thigh
mo mháthar. Do théidheadh an bheirt seo chómh
siúráltha leis an mbarún síos amach ag baint
na bprátaí gach aon bhliadhain a bheireadh
ortha & nuair a thigidís a bhaile ba dhóich leat
ortha gur ag Tír na nÓg a bhíodar, do bhíodh
a leithéid sin do sgoltha fútha ag innsint
sgeultha ar na cúrsaí le greannmhaireacht
do thuiteadh amach ortha an fhaid a bhídís a
baile, - i dtreó gur mhinic a ghuidhinn an lá


L. 6


fheicsint go mbeinn críonna láidir mo
dhóthain chun go raghainn síos amach 'n-a
dteannta.



Is air sin a bhíos ag cuimhneamh lá buidhe
fóghmhair & me ag deunamh giúrnála éigin
i n-aice an bhóthair nuair airigheas fuaim
gáirí chugham aniar an bóthar & cad a chídhfinn
ag deunamh orm ná an bheirt fhear so go
bhfuilim ag trácht ortha & a ráinní ar a
nguailnibh aco.



Nuair a thángadar am' aice dubhradar
liom gluaiseacht orm i n-éinfheacht leó síos
amach. Dubhart láithreach go raghainn acht
iad fhanamhaint ar feadh leath-uaire liom chun
go bhfaghainn me féin ollamh i gcómhair an
bhóthair.



“Rith ort, má 's eadh,” arsa iad-san ag
gáirí.



Do ritheas isteach ag triall ar mo mháthair.
D'innseas di go raibh an bheirt fhear so ag
dul síos go Baile an Mhistéalaigh ag cábóg-
aidheacht & go rabhas féin ceapaithe ar dhul
i n-éinfheacht leó.



“Airiú, a laogh,” arsa mo mháthair, “goidé
sin ar siubhal agat: bíodh ciall agat & fan
annsain sa' bhaile dhuit féin. Is minic


L. 7


airighinn t'athair, beannacht Dé le n-a anam,
dh'á rádh go gcaithfeadh na sglábhaithe bheith
ag obair ó dhubh dubh fé fhliuchara & fé fhuacht
d'fheirmeóiríbh an bhaill sin & ná bíodh teine
ná teas rómpa istoidhche acht amháin cúpla
cipín brosnaigh & rud ba mheasa ná sain ná
bíodh do chóir leaptha aco le fághail acht
briosgarnach suip & seana-chratair bairlíní
a bhíodh caithte amuigh ar lochta sgiobóil 'n-a
dtómus, — & d'á chómhartha sain féin, is mar
gheall ar an gcúrsa déidheanach a thug
t'athair síos amach go bhfuil sé sínte go
tréith sa reilig i ndiú …”



Do bhí sí faid gach n-fhaid ag gabháil dam
ar an gcuma sain & i n-ionad a cómhairle a
ghlacadh is é an rud a dheineas ná me féin
ollmhughadh i gcomhair an bhóthair, & seana-
chiopóg ráinne árdach liom & dul mar ar
fhágas na fir seo, — acht bhíodar imthighthe.
Seo chun reatha 'n-a ndiaidh me & ní raibh mo
rith i n-aistear mar thánag suas leó i n-aice
Shráid-an-Mhuilinn. Is amhlaidh a leath a
súile ortha nuair a chonnaiceadar me.



“Airiú, cá raghair? ” arsa iad-san
liom.



“Cá raghainn,” arsa mise, “acht síos amach


L. 8


i n-éinfheacht libh-se & nár mhór an náire dhíbh
nár fhan liom? ”



Dubhradar liom filleadh a bhaile arís mar
ná raibh aon ghnó síos agam, go rabhas ró-
lag chun oibre i measg meithile & go mb'é
gur thrúig bháis dam é & dá mb' eadh go
mbeadh mo mháthair ag cuir a mhilleáin ortha
féin & mar gheall air sin ná beinn i n-aon
bhóthar leó. D'fhiafruigheas díobh cad 'n-a
thaobh go rabhadar ag magadh fúm sar ar
fhágas an tigh & dubhart leó go neamh-mbalbh
ná raghainn a bhaile anois chun go dtéidhinn
go Baile an Mhistéalaigh ar dtúis. Bhíodar
faid gach n-fhaid dhom' chomhairliughadh chun
dul a bhaile acht níor bh'aon chabhair dóibh bheith
liom mar ní fhillfinn a bhaile.



Do thiomáineadar leó isteach sa' tSráid
& do leanas-sa iad & ní puinn righnis a
dheineadar innti nuair a thugadar a n-aghaidh
ar bhóthar Cheann-Tuirc. D'fhanas-sa mar
adeurfá cúpla céad ránn 'n-a ndiaidh mar
ní leogfadh eagla dham teacht nídh-sa
chomhgaraighe 'ná sain dóibh. Do bhíomair ag
siubhal linn ar an gcuma san chun gur thuit
an oidhche orainn. Annsain do dhruideas
nídh-sa-chomhgaraighe dhóibh le heagla go


L. 9


raghaidís amúdha orm sa doircheacht. Ba
ghairid gur stop an bheirt aco suas ar lár
an bhóthair & dhírigheadar ar bheith ag cogar-
naigh le chéile. Do tháinig as an gcogarnach
gur ghlaodhadar chúcha mise. Nuair a thánag
chúcha dúbhradar liom go mb'fhearra dham
dul thar n-ais go Sráid-an-Mhuilinn & fana-
mhaint ann go maidin & go dtabharfaidís
fiacha mo lóistín dam i gcomhair na hoidhche
& me dhul a bhaile dham féin ar maidin.
Dubhart leó ná raghainn. — Níor labhradar
focal eile liom acht breith orm & me leagadh
chúcha ar lár an bhóthair. Do bhíos ag spriútáil
d'iarraidh me fhéin a bhoghadh uata acht
ní raibh aon chabhair dam ann. Do tharraig
duine aco chuige carabhat & do cheangail
sé mo dhá láimh d'á chéile. Annsain do
dheineadar cronnóg díom & do chuireadar
mo ghlúine suas idir mo lámha: nuair a bhí
sain deunta aco sháitheadar bata mo ráinne
anuas ar fheacadh m' uileanna & fé bhun mo
dhá iosgad — & thugadar ceangal an chipín
orm ar an áit sin. Do bhí beárna ar chloidhe
an bhóthair 'n-a n-aice & chuireadar isteach
thar beárnainn me & d'fhágadar annsain me.
Nuair a bhíodar imthighthe uaim do dhírigh


L. 10


mo smuaínte ar bheith dhom' chrádh. Ba gheárr
gur dhírigheas ar bheith ag gol &, ar ndóin,
níor bh'iongnadh sain, mar ní raibh aon taithighe
agam ar dhólásaí an tsaoghail & me anois
ceangailthe go docht oidhche dhorcha i ndúthaig
iasachta. Ní rabhas ró-fhada ceangailthe
nuair airigheas “hó bhó! hó bhó! ” ag duine ag
teacht fém' ghéin (= dhéin). Ba gheárr 'n-a
dhiaidh sain gur tháinig bó go beul na beárnan
acht chómh luath is chonnaic sí mise do ghlac
sgárd í romham. Do léim sí thar n-ais go
hanaitheamhail & chuir sí sgárd ann-sa chuid
eile do na buaibh. Do bhí an té bhí 'ghá
dtiomáint ag troid 's ag aighneas leó a
d'iarraidh go raghaidís isteach sa' pháirc, acht
níor bh'aon chabhair do bheith leó, mar, chómh
luath is thigeadh aon cheann aco go dtí an
bheárna & chídheadh sí mise, ní chuirfeadh fear
píce isteach í. I gcionn gearra-thamaill
do tháinig an té bhí 'ghá dtiomáint go dtí an
bheárna feuchaint cad do bhí ag cuir an eagla
ortha, acht mo chráidhteacht! chómh luath is
chonnaic sé me mar bhíos ar mo chora-ghiub
b'é an rud a dhein sé ná rith leis féin i
dtáiniste an anma.



Do bhíos annsain níos uaignighe ná riamh,


L. 11


mar cheapas ná geóbhadh éinne an bóthar go
maidin:- Acht do ghaibh: mar nuair a bhíos
chun talthughadh chugham féin & mo shúil curtha
agam d'aon fhuasgailt fhághail d'airigheas
siosón cainte ag daoine tamall uaim & ag
druideamhaint liom. Nuair a bhíodar ana
chómhgarach dam do stopadar suas ar an
mbóthar & dhírigheadar ar bheith ag cóid-i-
bhfaid le chéile.



“Is dócha gur'b é an t-áidhbhirseóir féin
atá ann,” arsa duine aco.



“Ní hé, mhuise,” arsa duine eile aco,
“acht duine éigin a bhí ag imirt ar an
amadán buachalla sain: téanaídh oraibh anois
& bíodh geall libh ná fuil éinne ag an
mbeárnain rómhaibh.”



Níor labhras-sa aon fhocal amach as mo
bheul le heagla gur'b amhlaidh a chuirfinn
sgáth ortha nuair a fuaras gur ag teacht
fém' ghéin a bhíodar. Do thángadar go dtí
an bheárna & lantaor ar lasadh aco &
d'fheuchadar isteach do dhruim na beárnan
le solus an lantaora. Annsain do labhras
& d'iarras ortha i bpéin an tsaoghail teacht
isteach chugham & me sgaoileadh ó sna cruadh-
cheangalacha a bhí orm.


L. 12


“Goidé an sadhas duine thu? ” arsa iad-san.



“Ó! sgaoilighidh me ar dtúis,” arsa mise,
“mar is ar éigin atá ionnam labhairt, táim
chómh traochta sain ag an bhfásgadh atá orm.”



Do thángadar isteach chúgham & do sgaoil-
eadar me óm' cheangalacha. Nuair a bhíos
sgaoilthe aco do cheistigheadar me go dian
ar cad fé ndeara dham bheith ceangailthe nó
cad as me. Dubhart leó gur aniar ó Neidín
me & gur grásaér ó'n áit sin a réidhtigh liom
chun beithidheach a thiomáint go Ceann-Tuirc
do, & gur ag filleadh a bhaile bhíos nuair a
casadh robálaithe orm san áit seo &, tar éis
a raibh d'airgead agam a bhaint díom, gur
thugadar an ceangal so orm. Níor leogadar
dam a thuilleadh dhom' sgeul innsint mar do
dhírigheadar ar bheith ag deunamh truaigh dam,
& d'iarr duine aco orm dul leis féin go
dtí á thig go lá. Do dheineas rud air, & i
ndeireadh na hoidhche do ghluaiseas féin & an
fear so fé ghéin aonaigh a bhí i gCeann-Tuirc.
Nuair a shroiseamair Ceann-Tuirc níor
fhanas a thuilleadh 'n-a chuideachtain acht
tiomáint liom an bóthar soir ó'n sráid.



Bhíos ag siubhal liom go haonaramhail ar
an gcuma sain & ag cuir tuairisg' na slighe


L. 13


go Baile an Mhistéalaig ar gach éinne a
caistí orm fan bhóthair:- Is é fhaid ar a
ghiorracht go raibh Baile an Mhistéalaig
sroisithe agam go luath um thráthnóna Dé
Satharainn.



Ar maidin i mbáireach do chuadhas mar a
raibh na cábóga. Do chonnac an dá ghiúch a
cheangail me 'n-a measg, acht mara sluig-
feadh an talamh iad ní fhaca aon phioc díobh
as sain go hoidhche.



Ba luath um thráthnóna do bhí réidhtighthe
leis na sglábhaithe go léir & gach éinne aco
imthighthe as an sráid, acht am' thaobh-sa níor
fhiafhruigh éinne dhíom cad do thug me. Do
bhíos annsain am' chaonaidhe aonair ar feadh
tamaill i dtreó gur cheapas gluaiseacht orm
a bhaile arís, nuair a tháinig sean-duine &
seana-bhean go raibh asal & turcail aco mar
a rabhas. Do luigheas féin & an sean-duine
ar chaint le chéile ar feadh tamaill & b'é
tháinig as ár gcaint gur réidhtigh sé liom ar
choróinn go ceann seachtmhaine.



Do chuadhas a bhaile i n-éinfheacht leó & ba
ró-mhaith an t-ionad dam bheith aco. Ní raibh
aon uaigneas orm i gcaitheamh na seacht-
mhaine sin mar bhíodh buachaillí an bhaill ag


L. 14


teacht ag sgoruidheacht chughainn gach aon
oidhche & sgeulaidhe ana-bhreágh do b'eadh an
sean-duine.



Um thráthnóna Dé Satharainn do tháinig a
dhá oiread daoine chúghainn is do thigeadh
aon oidhche eile & do bhí aon bhuachaill amháin
'n-a measg a bhí ana-fhearamhail go léir & i
n-aimhdheóin a raibh do bhuachaillí sa tigh do
bhí “giub geab” aige liom féin. I ndeireadh
bárra d'fhiafruigh sé dhíom cad as me.
Dubhart leis ná feadar mar gur bhfear
cleas m'athair & ná raibh aon áit chómhnuidhthe
riamh aige acht ag imtheacht ó aonach go
margadh ar fuid cheithre chúige na hÉireann.



“Nár chóir go dtiospeánfá cleas éigin
leis dúinn? ” arsa an buachaill seo.



“Mhuise, ní maith liom,” arsa mise “bheith
ag gabháil do chleasaibh i n-aon chor mar
chídhim daoine go minic ag deunamh cleas &
nuair a ghabhann beart 'n-a gcoingibh gur
b'amhlaidh éirghid siad chun stalcaidheachta,
& mar gheall air sin do thugas-sa suas
iad.” — Do dhírigh na buachaillí go léir ar
thathaint orm cleas éigin a thiospeáint dóibh:
& dubhairt an plubaire seo ná tiospeánfainn
mar ná feudfainn é. Dubhart-sa go dtabhar-


L. 15


fainn le rádh dho go ndeunfainn cleas a
theipfeadh air sin dá mbadh mhaith liom é.



“'Seadh, feicfimís tu 'ghá dheunamh,” arsa
eisean.



Do chuireas pic ar lár an tighe & do
líonas suas d'uisge í. Do fuaras spiún &
do shuidheas ar fhuarma i n-aice na pice.
Annsain do chuireas mo dhá láim amach fé
bhun mo dhá iosgad & chaitheas trí spiúna
uisge siar do dhruim mo chinn. Dubhart leis
an mbuachaill seo, dá mheud plubaireacht a bhí
air, ná feudfadh sé an cleas sain a dheunamh.
Dubhairt sé go ndeunfadh & gur gheárr an
mhoill air é. — Do shuidh sé ar an bhfuarma &
do rug sé ar an spiúin fé mar a rugas-sa
& seo é chun an uisge a chaitheamh do dhruim
a chinn. Dubhart-sa leis nách mar sin a
rugas féin ar an spiúin & go gcaithfeadh sé
leogaint dam a lámha a shocrughadh sa cheart
uirthe. Do chromas síos, dar leis, chun a
lámha a shocrughadh 'sa' cheart ar an spiúin,
acht i n-' ionad sain a dheunam b'é an rud a
dheineas ná tarrac a bhaint as a lámha & é
chuir 'n-a shuidhe ar a thóin istigh san uisge.
Leis sin do chuir na buachaillí go léir gutháirc
asta nuair a chonnaiceadar an driuch a bhí


L. 16


air & do ritheas-sa i dtaobh thuas díobh sa
chúinne le heagla go maireóbhadh sé me
nuair éireóghadh sé, — acht níor ghádh dham an
t-anaithe: mar is amhlaidh a rith sé leis féin
amach an dorus le heagla go ndeunfaidhe
“bethé” dhe.



Ar maidin lá ar n-a bháireach fuaras mo
phádh ó'n sean-duine & do thánag a bhaile; &
ó'n lá sain ó shoin níor dheaghas síos amach.



Feirmeoir & Buachaill.



Mórán bliadhanta ó shoin, bhí feirmeóir
ann, is budh ana-dheacair d'aon tseirbhíseach é
do shásamh. Dá gcuirfidís an cnoc so ar
an gcnoc úd thall budh dhóigh leis nárbh' aon
obair dhóibh é. Bhí aon bhuachaill amháin aige
go háirighthe, is cheap sé in' aigne sásamh a
bhaint de de chionn an luighead oibre do
dheineadh sé. Thug sé ós cómhair na cúirte é.
Do glaodhadh suas ar an bhfeirmeoir chum
fiadhnaise do thabhairt uaidh, is féachaint cad
do bhí le rádh aige. Dúbhairt sé ná raibh


L. 17


fonn air dadamh do dhéanamh is go ngabhadh
sé:-



“An cómhgar chum an bhídh
'S an tímcheall chum an hoibre.”



Dúbhairt an giúistís go raibh sain dona go
leór, is glaodhadh suas ar an mbuachaill chum
é féin do chosaint, má bhí aon nídh le rádh
aige.



Dúbhairt an buachaill leo gan cluas do
thabhairt don chéad sgéal go mbéarfadh an
dara sgéal ortha. Chuir sé i n-umhail dóibh
go raibh easbadh bídh ag cur air go dian, is
go raibh sé oireamhnach ar obair do dhéanamh
is gur mar seo bhíodh an cúrsa aco:-



“An t-uachtar d'fhear an tighe
'S an t-íochtar d'fhear na hoibre,
Éirghe moch & luighe déidheanach,
Beagán le n'ithe & mórán do dhéanamh.”



Agus ar seisean, “Dá dhonacht é an biadh
atá an gléas atá agam chum oibre do
dhéanamh seacht n-uaire níos measa.”



“'Siad so iad, a dhaoine uaisle:



Sluasad mhaol mhanntach is leath-bheann ar
phíce,



Seana-bhota briste, & brusgarnach aoiligh


L. 18


Capall caol árd i gcoinnimh cnocáin gan
iarann,
Buachaill caol seanda 's is gann fhaghtar
biadh dho.”



“Dar ndóigh,” ars' an giúistís, “níl éinne
i n-Éirinn do thabharfadh milleán duit de
dheasgaibh do chuid díomhaointis.”



Do órduigh sé do'n bhfeirmeóir dul a
bhaile 's an buachaill do ghlacadh arís 'na
sheirbhís, is gléas fóghanta oibre d'fhághail
dho 'sa dhóithin le n' ithe is le n' ól, 'pé sgéal
é, is gur gairid go raghadh an buachaill i
bhfeabhas chum a ghnótha do dhéanamh.



AN TÁILLIÚIR MEANNNACH.



Timcheall dachad bliadhan o shoin do
chómhnuigh táilliúir ar na Ceapachaibh, baile
beag atá suidhte timcheall ceathramha mhíle
siar ó thuaidh o Charraig an Adhmuid .i. Príomh-
chathair Bhaile Mhúirne. Do bhí príntíseach
aige, buachaill misneamhail nách cuirfeadh an
saoghal mór eagla ná sgáth air. Dob é tigh
an táilliúra tigh sgoruidheachta an bhaile.


L. 19


Oidhche áirighthe dá raibh an táilliúir & a
bhuachaill ag obair go dícheallach, & an ghasra
eile cois na teine ag trácht ar phúcaíbh,
dubhairt fear do'n chruinniughadh gur neamh-
eaglach an fear do raghadh anonn go reilig
Ghobnait, & plaosg do thabhairt leis as. 'San
am sain ba nós i reilig Ghobnait, gach uaigh
do gheárrfaidhe ann, aon phlaosg do nochtfadh
ann do chaitheamh i gcúinne na reilige, & dá
bhrígh sin do bhí cárnán mór ann díobh 'san
am so.



“Go deimhin,” arsa an príntíseach, “is
suarach an duais do geóbhainn, nuair do
raghainn anonn & thabharfainn chughaibh é.”



“Anois,” arsa an seana-tháilliúir, “do
réidhtighis liom-sa go ceann chúig mbliadhan,
& tá dá bhliadhain de'n téarma sain uait fós.
Má thugair chughainn annso isteach anocht
plaosg ó reilig Ghobnait, do gheobhair uaim-
se do dhínntiúirí ar maidin i mbáireach &
measaim go bhfuil duais go leór duit 'sa'
méid sin.”



“Bíodh 'na mhargadh,” arsa an príntíseach
ag preabadh anuas do'n bhórd go h-éasgaidh.
Do chuir uime a bhróga & amach an doras leis.
Nuair a bhí sé imthighthe tamaillín beag


L. 20


dubhairt an seana-tháilliúir: “Tabharfaidh sé
leis an plaosg gan amhras, & caithfead seas-
amh lem' mharghadh. Imtheóchaidh sé uaim &
bead creachta leis. Acht,” ars eisean, ag
smaoineamh arís do, “raghad anonn & cuir-
fead eagla air, má's féidir.” Amach lem'
sheana-tháilliúir 'na dhiaidh & do gheárr gach
cómhgar & do bhí ag an reilig roimh an bprín-
tíseach, & do shocruigh síos é féin le h-ais an
chárnáin i gcúinne na reilige.



Budh ghairid do go dtáinig an príntíseach
isteach & do shiubhluigh go dána go dtí an
cárnán & do rug ar phlaosg 'na láimh. Ann-
sain do labhair an seana-tháilliúr & dubhairt,
mar ghuth ó'n saoghal eile: “Fág annsain mo
cheann.” Do leig an buachaill uaidh an
plaosg go h-aireach & do thóg ceann eile.
Dubhairt an seana-bhuachaill arís: “Fág
annsain mo cheann.” Do leig an buachaill
uaidh arís é & do thóg ceann eile. Do
labhair an tálliúir an treas uair & dubhairt:
“Fág annsain mo cheann.” Do labhair an
buachaill annsain & 'sé adubhairt: “Dar
ndóigh, ní leat na cinn go léir,” & an geata
amach leis.



Nuair a bhí an buachaill imthighthe do tháinig


L. 21


lán a chroidhe do eagla ar an dtáilliúir &
siúd'na dhiaidh arís é. Do airigh an príntí-
seach an fothrom 'na dhiaidh & do cheap sé
gurab é fear an phlaoisg do bhí ar a thóir, &
do rith chomh maith & do b'fhéidir leis gur bhain
sé amach an baile.



Chómh luath & do chuaidh sé thar doras isteach
do chaith sé an plaosg ar an mbórd & dubh-
airt: “Sin é agaibh é, & tá an fear gur
leis é annsain isteach im' dhiaidh.” I gcionn
tamaillín bhig do tháinig an seana-tháilliúir
isteach go corrtha, tuirseach, tnáithte,
brúighte, basgaithe, tar éis a chúrsa.



Annsain do chuaidh lucht na sgoraidheachta
a bhaile & do chuaidh an seana-tháilliúir & an
buachaill a chodladh.



Ar maidin lá'r n-a bháireach do chaith an
seana-tháilliúir a dhínntiúirí a sgríobhadh do'n
bhuachaill, & d'fhág sé slán & beannacht ag
muintir na gCeapach. Do thóg leis an
plaosg & do chuir tar n-ais 'sa' chárnán é,
& níor thug sé aon turus ar Bhaile Mhúirne
riamh o shoin.


L. 22


MUIRIS AN PHREUCHÁIN.



Do bhí a lán againn bailighthe ag sgoruidh-
eacht i dtigh Sheághain na bhFiacal an oidhche
fé dheireadh, mar fear ana-shúgach is eadh é,
& is feárr le n-a lán againn dul ag éisteacht
leis ag innsint sgeultha ná bheith ag gabháil
do chártaí mar a bhíonn buachaillí eile.



Do bhíomar tamall ag caint mar gheall
ar an aimsir & 'ghá rádh ná feacamair na
prátaí bainte ag gach éinne mór-thímcheall
orainn i gcómhair Lae Mhuiris an Phreucháin
go dtí i mbliadhna, & go mbíodh sean-daoine
'ghá rádh i gcómhnuidhe ná beadh aon bhaoghal
ó'n sioc ortha go ceann coictighise tar éis
an lae sin.



“Mhuise, a Sheághain,” arsa mé féin, “an
bhfuil aon chúntas agat ar goidé an
bunudhas a bhí le Lá Mhuiris án Phreucháin a
ghlaodhach ar an gcúigeamhadh lá deug do
Shamhain.”



“Am briathar féin go bhfuil, mhuise,” arsa
Seághan, & is minic a gháirim nuair a
chuimhnighim ar an bhfiadhach a bhí againn an
uair a thosnuigh an ainm sin ar dtúis ar an


L. 23


lá sain, cé gur 'mó bliadhain ó shoin é. Do
bhí feirmeóir annso nuair a bhíos óg. Ní
raibh do chloinn aige acht aon mhac amháin.
Muiris ab' ainm do'n mhac, & bhí sé féin & a
athair áirimhthe chun bheith ar an dá sgannradóir
ba mhó a bhí sa pharóiste le n-a línn. Ní
fheudfadh aon bhuachaill aimsire ná fear oibre
seasamh leó, do bhídís chómh dian sain ortha.
Do tháinig stracaire do bhuachaill óg chúcha
uair áirighthe ar lorg oibre, & réidhtigh Muiris
leis ar feadh bliadhna ar deich púinnt.
Tímcheall is mí tar éis an réidhtighthe do
ráinig go raibh ráiseanna sa tsráid seo thíos
'n-ár n-aice. Maidin lae na ráiseanna
nuair éirigh an buachaill do chuir sé a chuid
eudaigh ghlain uime. Nuair chonnaic Muiris
an buachaill socair suas fé n-a chuid eudaigh
ghlain, d'fhiafruigh sé dhe goidé an fuadar a
bhí fé.



“Táim chun dul ag feuchaint ar ná
ráiseanna,” arsa an buachaill.



“Ní raghair ag feuchaint ar na ráiseanna,”
arsa Muiris; “ní chun tu bheith ag gluaiseacht
ad' fhiadhaire feadha ar an gcuma sain a
réidhtigheas-sa leat, acht chun bheith ag
obair dam.”


L. 24


“Ar ndóin, tabharfad-sa lá ag obair duit
i n-ionad an lae seo,” arsa an buachaill.



“'Seadh anois,” arsa Muiris, “is é an
rud a dheunfaidh tú gan a thuilleadh dod'
ghach-re-seo thabhairt dam — mar táim ag
tabhairt foláraimh duit, má théidheann tú go
dtí na ráiseanna, gan filleadh ar an dtigh
seo led' shaoghal arís.”



“Is dócha ná téidheann rogha ó'n réidh-
teach,” arsa an buachaill, “& gur fearra
dham fanamhaint; ar ndóin, cheapas nár bh'aon
deifir leat me thógaint lae chun spóirt dam
féin ó'n uair is go dtabharfainn lá dhuit i
n'-ionad.”



Nuair dh'itheadar a mbreicfeast do chuaidh
Muiris & a bhuachaill amach sa pháirc ag
baint phrátaí. Ní fada bhíodar ag obair
nuair a bhí na cómharsain go léir ag gabháil
thársa ag dul go dtí na ráiseanna.



“Nách aereach an croidhe a tá ag na
daoine sin seochas agat-sa,” arsa an bua-
chaill le Muiris.



“Ná bíodh aon fhormad agat leó,” arsa
Muiris, “mar ní'l ionnta acht glaigíní.
Is é fear an tábhairne a bheidh suas leis na
ráiseanna um tráthnóna, & is aige bheidh an


L. 25


spórt go léir & ní hag na hamadánaibh sin
a tá ag lot an lae bhreágh so leo.”



“Mhuise,” arsa an buachaill, “b'éidir
nár bhfearra dhóibh a gcuid airgid a bheith i
bpoll an fhala aca ag cuir clúmh-liath tríd
& annsain b'éidir é imtheacht gan mhaith uatha
fé mar imthigh sé ar Sheághan na Sgolb nuair
dh'ith na franncaigh air é.”



“Cionnus é sin? ” arsa Muiris.



“Do bhí duine muinteartha dam thiar i
n-aice na fairrge,” arsa an buachaill, “go
dtugaidís Seághan na Sgolb air. Do bhí
beirt inghean aige. Do bhí cleamhnas socair
aige do dhuine aco & ceud púnt spré aige
le tabhairt di. Do tháinig an t-ógánach go
dtí tigh an chailín óig an oidhche roimis an
bpósadh chun na spré fhághail. I gcionn
tamaill d'éirigh Seághan na Sgolb 'n-a
sheasamh & phreab sé i n-áirde ar an mbórd.
Sháigh sé a lámh isteach i bpoll an fhala &
tharraig sé amach seana-bhulcais ceairt-
eacha (cirtach'a). “Tar i leith chúgham,” arsa
eisean leis an ógánach, “chun go dtugfaidh
mé do spré dhuit.” Do shuidheadar araon
ar dhá thaobh an bhúird. D'osgail Seághan
an bhulcais, acht má osgail, b'é an cheud


L. 26


rud a bhuail uime ná franncach. “Míle
murdal é! ” arsa Seághan, “táim sgriosta!
Ní'l folth dom' chuid airgid le chéile gan
bheith coganta! Faire go bhráthach, a Cháit,”
arsa eisean le n-a mhnaoi, “cad deunfaimíd?
Gurab é an mac mallachtain a bheurfaidh
franncaigh na cruinne leis! Ochón! feuch
spré mo chailín bhig 'n-a bhriosc bruathar
annsain ar an mbórd os cómhair mo dhá
shúl amach dá fhaid a bhíos 'ghá chnuasach! ”
Do bhí an uile fhocal do'n fhírinne aige 'ghá
rádh mar ní raibh aon phioc d'á chuid airgid
le chéile gan bheith coganta ag na franncaigh
'n-a mhion-rabh.”



Do bhí an buachaill & Muiris ag caint leó
go breágh sítheóilthe ar an gcuma sain go
dtí gur tháinig aimsir dínnéir. Tar éis
dínnéir do bhuaileadar araon amach chun
dul ag obair dóibh féin mar a bhíodar. Do
thug an buachaill fé ndeara go raibh Muiris
ag cimilt a bhas d'á chéile & ag cuir seilí
ortha anois is arís. D'fhiafruigh an buachaill
de an amhlaidh a bhí a lámha teinn, tráth is go
raibh sé 'ghá gcimilt d'á chéile ar an gcuma
sain.



“Ní hamhlaidh, mhuise,” arsa Muiris, “acht


L. 27


d'imthigh rud greannmhar orm: dá shaibhea-
rain a tá agam & is baoghalach go bhfuil siad
loitthe orm mar táid siad líonta do mheirg.”



“Loitfir iad, má bhíonn tú 'ghá gcimilt ar
an gcuma sain,” arsa an buachaill.



“Agus cad deunfaidh mé leó? ” arsa
Muiris.



“Cuir isteach i bpráta fuar iad,” arsa
an buachaill, “& fág ann iad ar feadh
tamaill & chídhfidh tú go nglanfaidh sé an
mheirg díobh.”



Nuair a chuadar sa gharrdha do chuir
Muiris an dá shaibhearain isteach i bpráta.
Annsain chuir sé an práta ar thulchán cloch
a bhí tamall uatha. Ba gheárr 'n-a dhiaidh
sain gur thug sé súil-fheuchaint ar an
dtulchán & cad a chídhfeadh sé ná preuchán &
an práta aige 'ghá árdach 'n-a ghob leis!



“Mo chorp ó'n riabhal go leanfad tú an
fhaid atá sgraith ar an dtalamh,” arsa Muiris.



Leis sin do chaith sé an ránn faid a urchair
uaidh & do rith sé i ndiaidh an phreucháin. Do
bhí an preuchán ag imtheacht go módhmharach
san aer & an práta 'n-a ghob aige.



Do stad an buachaill suas ag feuchaint
ar Mhuiris ag rith i ndiaidh an phreucháin. I


L. 28


gcionn tamaill dubhairt sé leis féin go
mbeadh tuilleadh spóirt aige ó'n uair is ná
raibh sé aige ag na ráiseanna. Leis sin do
rith sé fé ghéin an tighe i n-anaithe an
tsaothair. Do bhí athair Mhuiris ag tógaint
aoiligh amuigh sa chlós roimis.



“Airiú, a Sheághain an chroidhe istigh,” arsa
an buachaill, “tá Muiris imthighthe as a
mheabhair: rith i leith chúgham, rith i leith
chúgham.”



“Airiú, cad imthigh air? ” arsa an t-athair.



“An dagha mhuise, rud greannmhar,” arsa
an buachaill; “do bhí sé ag caint liom chómh
gasta is d'fheudfadh aon fhear i nÉirinn
bheith tá ceathramha uaire ó shoin, & níor
airigheas pioc chun gur chaith sé a ránn uaidh
'ghá rádh go leanfadh sé é an fhaid a bhí sgraith
ar an dtalamh.”



“Cia hé féin? ” arsa an t-athair.



“Airiú, a dhuine, ní fheadar,” arsa an
buachaill, “mar ní raibh éinne i n-aon chor
ann — acht é ag rith 's ag feuchaint i n-áirde
ar an spéir.”



Do sheasaimh an t-athair i n-áirde ar chloidhe
an chlóis & chonnaic sé Muiris ag rith & é
ceann-lomnochttha.


L. 29


“Mhuise, go bhfóiridh Dia orainn,” arsa
an t-athair go hochlánach, “feuch air sin do
thubaist tuitithe amach anois orainn & gan
éinne ar fuid an bhaile i ndiu a leanfadh é! ”



Tháinig máthair Mhuiris go dtí an dorus,
nuair airigh sí an sean-duine ag caoi mar a
bhí sé.



“Airiú, goidé sin oraibh? ” arsa ise.



“Tá droch-sgeul againn, fóiríor,” arsa
an sean-duine; “tá Muiris bocht imthighthe
as a mheabhair. Rith síos go dtí páirc na
ráiseanna, a bhuachaill mhacánta, feuchaint
an bhfaghfá éinne ann a leanfadh é.”



Do rith an buachaill fé dhéin na ráiseanna.
Nuair a bhí an pháirc sroisithe aige do casadh
buachaillí aithnide dho air. Dubhairt sé leó
go raibh Muiris imthighthe as a mheabhair & go
raibh sé ag rith treasna na mbailíacha le
neart buile & gur chuir a athair é féin annso
go dtí na ráiseanna feuchaint an bhfaghadh
sé éinne ann a leanfadh é.



“Tá baoghal mór ar an staigín,” arsa
duine do na buachaillí, & dá mbeadh sé
imthighthe uair is ceud, ní chaillfimís-ne spórt
an lae chun dul dh'á fhiadhach.”



“Cár bhfearra dhúinn spórt a bheadh


L. 30


againn,” arsa tuilleadh aca, “ná dul dh'á
fhiadhach? ”



D'fhiafruigheadar do'n bhuachaill cá raibh sé
imthighthe chun go leanfaidís é. “Do rith sé
anonn treasna an bhaile,” arsa an buachaill,
“& tá fhios agam, dá mbeadh sibh i mbarra
na carraige sin thoir, go mbeadh radharc
agaibh air.”



Ní raibh an charraig i bhfad uatha & do
ritheadar chun dul 'n-a barra chun go bhfeic-
fidís Muiris. Nuair a chonnaic na daoine
a bhí mór-thímcheall ortha ag rith iad, do
bhíodar féin 'ghá fhiafruighe d'á chéile feuchaint
goidé an chúis go raibh na buachaillí sin ag
rith ó n-a ráiseanna. Dubhairt duine thall's
i bhfus ná raibh aon bhaoghal ná go raibh spórt
éigin sa taobh eile dho'n charraig tráth is go
rabhadar ag rith fé n-a ghéin. “An dagha
mhuise,” arsa tuilleadh aco, “má tá, beidh ár
gcion againn-ne dhe.” Leis sin do ritheadar
i ndiaidh na mbuachaillí seo a bhí imthighthe fé
ghéin na carraige. Is é fhaid ar a ghiorracht
gur ar éigin fhan éinne beag ná mór ag na
ráiseanna gan rith go dtí an charraig — mar,
nuair a chonnaiceadar beul an tsluaigh
ionntuighthe uirthi, do cheap gach éinne go
raibh míorbhuilth éigin sa taobh eile dhi.


L. 31


Do bhí Muiris san am sain ag rith ar inse
bhreágh shocair a bhí sa taobh eile do'n charraig
& é ag caitheamh chloch leis na preuchánaibh.
Do rith buachaillí d'ár aithin é síos fan na
carraige & do thángadar mór-thimcheall air
& rugadar suas air.



“Sgaoilidh uaibh me,” arsa Muiris, “nó
beidh sé imthighthe as mo radharc.”



“Cia hé féin? ” arsa na buachaillí.



“Nách cuma dhíbh-se sin,” arsa Muiris,
“acht aire thabhairt d'bhar ngnó féin.”



“Mhuise, go bhfágaidh Dia ár meabhair
shaoghaltha againn,” arsa cuid aco.



“Mo thruagh go bráthach an fear bocht,”
arsa tuilleadh aco, “nách geárr a bhí an
bárthan sain 'ghá bhualadh, & is mór an truagh
a athair 's a mháthair bhocht a bhí i dtúrtaoibh
leis i gcómhair dheire a saoghail.”



Do bhí Muiris fan na haimsire a d'iarraidh
é féin a stracadh uatha & ná 'neósadh sé a
chúis d'éinne chun go ndubhairt duine éigin:



“Nách tuigseanach a thriail a bhuachaill, is
teacht fé ár ngéin go dtí na ráiseanna chun
sgeula thabhairt dúinn, mar níor bh'aon
chabhair do féin bheith a d'iarraidh é fhiadhach.”



“Mo chorp ó'n riabhal,” arsa Muiris, “go


L. 32


bhfuil sain deunta aige liom, & is beag an
truagh mise a dhein a chómhairle ó thúis.
Bogaidh díom, a bhuachaillí, mar ní'l aon
easba meabhrach orm acht chómh beag le héinne
agaibh féin, & is maith a bhí fhios ag an mbua-
chaill sin leis ná raibh — acht cuid d'á chladh-
aireacht, mar is mór de a tá 'n-a chorp.”



“Cad a dhein sé leat? ” arsa na buachaillí.



“Mhuise, is dócha go bhfuil sé chómh maith
agam é innsint,” arsa Muiris, “mar bheadh
an cladhaire úd 'ghá innsint orm ar aon
chuma. Is amhlaidh a bhí dhá shaibhearain i
bpoll an fhala agam le breis is bliadhain &
níor fheuchas ortha i gcaitheamh na haimsire
sin go dtí i ndiu. Nuair a thógas amach as
an bpoll i ndiu iad, do bhíodar líonta do
mheirg. Do bhíos 'ghá gcimilt idir mo bhasa
a d'iarraidh na meirge a bhaint díobh. Do
chonnaic an buachaill me & dubhairt sé liom
go loitfinn iad dá mbeinn 'ghá gcimilt ar
an gcuma sain. Annsain dubhairt sé liom
iad a chuir isteach i bpráta fuar & go nglan-
fadh sain an mheirg díobh. Do dheineas a
chómhairle. Do chuireas isteach sa phráta iad
& chuireas an práta ar thulchán cloch a bhí
tamall uaim. Ba gheárr 'n-a dhiaidh sain gur


L. 33


árduigh preuchán 'n-a ghob leis an práta, & is
ag fiadhach an phreucháin sin a bhíos nuair a
rugabhair-se orm; & tá náire fághaltha lem'
shaoghal agam mar gheall air: sin iad muin-
tir na ndúthaighe le chéile i n-áirde ar an
gcarraig ag feuchaint orm.”



Do sgaoil na buachaillí Muiris uatha
annsain & chuadar fé ghéin mhuintire na car-
raige & d'innseadar dóibh goidé an imirt a
dhein an buachaill ar Mhuiris; & na daoine
go raibh & ná raibh caidreamh ar Mhuiris aco
do gháireadar a ndóthain um an mbotún a
bhí imthighthe air. Do tháinig na daoine go
léir thar n-ais go dtí páirc na ráiseanna
arís & gan focal i mbeul éinne aco acht ag
gabháil do Mhuiris & do'n phreuchán.



D'fhág an buachaill an pharóiste annsain
& ní fheadar goidé an saoghal ó shoin aige é;
& i dtaobh Mhuiris do dhírigh gach éinne ar
bheith ag magadh fé, & ba gheárr 'n-a dhiaidh
sain gur chuir sé ceant ar a fheirm & gur
dhíol sé amach í. Annsain d'aistrigh sé féin
& a mhuintir síos i dtreó Chondae Luimnigh
& níor airigheas aon tuairisg uaidh riamh ó
shoin.


L. 34


AN GHRÁINNEÓG AGUS AN GEARRFHIADH.



Do bhí gearrfhiadh óg cos-árdach ag siubhal
ar fuaid guirt choirce lá breágh
foghmhair & do casadh gráinneóg
sgoth-aosda mí-chúmtha air. D'fheuch an
gearrfhiadh air le fuath & le droch-mheas &
dubhairt: “Gráin ort! a ainmhidhe ghránda
gan chrot, gan sgéimh, cad do bheir do
leithéid do thruagh nirt ar an saoghal so ar
aon chor? ”



“Ní fheicim puinn sgiamhacht ort féin, &
ní heól dam puinn tréithe fóghanta ionnat,
acht an saoghal mór sa tárr ort, a chnámh-
thoirt bhuidhe,” ars' an ghráinneóg go feargach,
“&, fós, ní'l nídh ar eólus agat nách eól
dómh-sa chomh maith leat, ná gaisge nirt ná
lútha ar do chumas nách féidir liom-sa do
dhéanamh.”



“Dar ndóigh, tá rith & léim agam go
h-áirighthe, & a chrot orm, nídh nách fuil ort-sa,
a chrúnca mhí-ádhbharaigh,” ars' an gearrfhiadh.



“Ní fheadar sain go fóil,” ars' an


L. 35


ghráinneog, “chum go mbeidh triail againn
air! ”



“An amhlaidh a shéidfeadh an donas leat,
a óinsighthín gan chéill, dul chum reatha
liom-sa? ” ars' an gearrfhiadh & lán a
chroidhe do iongnadh air.



“Seadh go deimhin, mhaise,” ars' an
ghráinneóg, “& táim i ndóchas láidir an
teasbach do bhaint díot leis.”



“Agus cá mbeidh an rás againn? ” ars'
an gearrfhiadh.



“'San ínse gharrdha so thiar le hais na
habhann,” ars' an ghráinneóg.



“Bí ullamh i gcionn leathuaire an chluig,
má 'seadh,” ars' an gearrfhiadh, “chum go
bhféacham amach le chéile é.”



“Bead is fáilthe,” ars' an ghráinneóg; “ní
bheidh moill orm acht mo phroinn do chaitheamh.”



Agus do sgaradar le chéile & chuaidh gach
aon díobh chum a ghnáthóige féin, & do innis
an ghráinneóg d'á bhain-chéile cionnus mar
do bhí coimheasgar reatha idir é féin & an
gearrfhiadh, “& anois,” ars' eisean léi,
“caithfir cabhrughadh liom chum buadh do
bhreith ar an bpataire gearrfhiaidh seo.”


L. 36


“Agus cionnus do thiocfair air sin? ” ars'
ise.



“'Neósad-sa dhuit,” ars' eisean: “'San
ínse gharrdha seo thiar do bheidh an rás
eadrainn; istigh ins na claiseacha 'seadh do
rithfeam. Tiocfad-sa i mbárr na claise, &
tusa i mbun. Nuair thabharfad-sa an focal
do'n amadán gearrfhiaidh úd, leigfead orm
rith le fánaidh, acht ní rithfead ránn tailimh,
& nuair thiocfaidh sé go bun, abair-se, “táim
annso rómhat,” & má ritheann sé tar n-ais,
bead-sa roimis.”



Sin mar a thárlaidh, & do tháinig an
gearrfhiadh go hionad an choinne, & do bhí
an ghráinneóg ann roimis. Do innis an
ghráinneog do gur ins na claiseacha do
b'fhearra dhóibh rith.



“Sásta leis,” ars' an gearrfhiadh.



“Seasaimh annsain i mbárr na claise,”
ars' an ghráinneóg, “& tabharfad-sa an
focal duit; déarfad aon, dó, trí, & nuair
déarfad-sa trí, gluaisimís. An bhfuilir
ullamh anois? Aon, dó, trí,” & as go bráth
lem' ghearrfhiadh go ndeachaidh go bun.



“Táim annso,” arsa caile na gráinneóige.


L. 37


“Tar n-ais arís, má'seadh,” ars' an gearr-
fhiadh, & as go bráth leis arís, & nuair tháinig
sé go barra, do bhí an sean-bhuachaill roimis.



“Síos arís linn,” arsa mo ghearrfhiadh
bocht, & na súile ag imtheacht as a cheann le
bárr díchill. 'Sé críoch an sgéil go raibh an
gearrfhiadh bocht síos suas, chum gur thuit an
t-anam as, & do thóg na gráinneóga leó é,
& do bhí feoil & anbhruithe coigthighis aco air.



SGANNRADH SHEÁGHAIN NA BHFIACAL.



Is-t-oidhche Dé Domnaigh do bhailigh
a lán buachaillí againn ag sgor-
aidheacht go tigh Sheagháin na
bhFiacal. Tá Seághan ana-chríonna
anois, & is mór an truagh é, mar
is é an chuileachta fir é is feárr
'sa' logán so, & tá cúis mhaith
agam le sain a rádh, mar is ag triall air a
thigeann buachaillí an bhaill seo ag sgoraidh-
eacht, an fhaid a bhíonn na hoidhcheanta fada
ann. Tar éis sinn a bheith tamall ag caint
an oidhche seo mar gheall ar bháire comórtais
a bhí idir bhuachaillí Chúil-Aodha & buachaillí


L. 38


Charraig-an-Adhmuid ann-sa' lá roimis sin,
dubhairt Mícheál Ua Céileachair go raibh ár
ndóthain ráidhte againn mar gheall air, go
raibh an oidhche dh'á caitheamh & gan aon sgeul
ínnsithe fós ag fear an tighe dhúinn. Dubhra-
mair go léir go raibh an ceart aige.



“'Seadh, a Sheagháin,” arsa Mícheál, “tánn
tú críonna go maith anois, & a lán do'n
tsaoghal feicithe agat, & mórán sgeultha
ínnsithe agat dúinn ar chúrsaí greannmhara
a ghaibh daoine a mhair led' línn, & an 'neósfá
dhúinn ar ghaibh aon chúrsa greannmhar tu
féin i rith do bheatha? ”



“'Neósaidh mé dhíbh a bhuachaillí,” arsa Seaghán,
“sgannradh a ghaibh me an cúigeadh lá deug
d'fhóghmhar nuair a bhíos ocht mbliadhna d'aos,
mar b'é an sgannradh é ba mhó rug riamh me,
& bhíos chómh cómhgarach do'n bhás an lá sain
is tá mo chosa do'n teine anois. Ann-san
am sain ní raibh aon tigh ar Charraig-an-
Adhmuid ná aon chuimhneamh go mbeadh go
bráthach & is é an áit go raibh an séipéal & an
tsráid ná thoir annsain ar Beul an Gheárrtha.
Do chuadhas ann chun Aifrinn i n-éinfheacht
lem' mháthair an lá so go bhfuilim ag trácht


L. 39


air. Do bhíomair ann tamall maith sar ar
thosnuigh an t-Aifreann. Do casadh a lán
garsún orm féinidh & ghluaisigheas orm
i n-éinfheacht leó ag caitheamh chloch 'san
aodhar ar feadh tamaill. Do bhí mac fir
tábhairne 'n-ár gcómhluadar go nglaodhaimís
Seághan Fiadhain air. Do bhí coileán deas
con aige. Do bhíomair go léir ag fághail
ana-spóirt 'sa' choileán, mar, nuair a
thuiteadh na clocha a bhíodh caithte 'san aodhar
againn chun tailimh, do ritheadh an coileán
chúcha & d'árduigheadh sé leis 'n-a bheul iad.
Do bhí cuid againn 'ghá rádh ná raibh aon
ghadhar le fághail ab fheárr rith 'ná é.



“Airiú,” arsa mac píobaire a bhí ann go
nglaodhaimís Diarmuid an Phíobaire air,
“is beag an bhrígh é chun reatha seachas an
coileán atá agam-sa & fanaidh annsain go
fóil go raghad dh'á iarraidh.” Leis sin
d'imthigh sé uainn & ba gheárr go raibh sé
chughainn arís & coileán deas gearr
eirbeallach i n-éinfheacht leis.



“Airiú, a gharsúna,” arsa mise, “nách
mór an truagh dhúinn, ó tá an dá ghadhar
bhreághtha sain againn, gan sinn thall ar Bun


L. 40


Laghaire, mar tá an áit ag brúchtaigh le
coiníní. Bhíos thall ar an Rathúnaigh i ndé
i n-éinfheacht lem' mháthair ag stathadh sop
pice & bhí coiníní ar ár ndul & ar ár dteacht
rómhainn ag Bun Laghaire tamaillín siar
ó'n áit 'n-a bhfuil an Sulán & Dúbhghlais ag
bualadh im á chéile, chómh tiugh is tá nóiníní
ag fás ar an bpáirc sin thuas, & iad ag rith
's ag damhas dóibh féin ar fuid na hínse.
Dubhart lem' mháthair go raghainn dh'á bhfiadhach
chun go mbeirinn ar chuid aca acht choisg sí
me & dubhairt sí liom ná feudfadh aoinne
breith ortha gan gadhar a bheith aige.”



“Am briathar,” arsa na garsúin, “go
ragham ann nuair a bheidh ár ndínnéar ithte
againn tar éis an Aifrinn.”



Do bhí an pobal go léir 'san am so ag
dul isteach 'sa' tséipéal & ghluaisigheamair-
ne orainn isteach ann chómh maith leó. Tar
éis Aifrinn d'iarr an Faircealach orm féin
gan dul a bhaile chun dínnéir mar go bhfeud-
fainn é dh'ithe 'n-a theannta féinidh.



“Airiú, a Sheághain,” arsa sinn go léir,
“an é Faircealach Ua hUidhir go bhfuileann
tú ag trácht air? ”


L. 41


“Am briathar gur'b é, beannacht Dé le
n'-anam,” arsa Seághan, “& cómhnaos dómh-
sa díreach ab' eadh é. Acht goidé seo bhí ar
siubhal agam mar gheall air. Ó 'seadh: do
bhí cuireadh dínnéir aige dh'á thabhairt dam,
& cé bheadh ag gabháil thorainn le n-a línn ná
mo mháthair. D'airigh mo mháthair é ag tabhairt
an chuireadh dham &, nuair a fuair sí é chómh
fial is bhí sé, do chrom sí ar gháirí & dubhairt
sí liom fanamhaint 'n-a theannta dá mbadh
mhaith liom é. Ní raibh uaim-se acht a cead
fhághail & ghluaisigheas orm i n-éinfheacht leis
an bhFaircealach go dtí á thigh. Do bhí tigh
an Fhaircealaigh 'sa' taobh thiar do Bheul an
Gheárrtha. Do bhí tigh an phíobaire ceangailthe
dhe; & ar a aghaidh sin anonn 'sa' taobh eile
'bhóthar a bhí tigh an tábhairne go raibh garsún
na con 'n-a chómhnaidhe ann. D'airigheas 'n-a
dhiaidh sain gur a ball éigin aníos amach bean
an phíobaire & bean an tábhairne: acht bídís
aníos nó i bhfus, ní bhacfainn leó anois, mara
mbeadh go mbainfid siad lem' sgeul ar
ball.



Nuair a shroiseamair tigh an Fhaircealaigh
do bhí an dínnéar leogaithe amach ar an


L. 42


mbórd rómhainn & do shuidheamair síos
dh'á dh'ithe; acht ba bheag de a bhí ithte againn
nuair airigheamair ana-liúghaireach & gáirí
amuigh ar an mbóthar. Siúd amach me féin
& an Faircealach & a raibh ann ar fad
againn 'feuchaint cad a bhí suas. B'é fáth
an fhothroim go léir dá choileach a bhí ag
bruighin le chéile amuigh ar lár an bhóthair
& na daoine bailighthe i bhfuirm rotha mór-
thímcheall ortha & iad ag briseadh a gcroidhe
ag gáiridhe im an mbruighin. Dubhairt an
Faircealach liom gur le bean an phíobaire
& le bean an tábhairne an dá choileach. Do
bhí bean an tábhairne a d'iarraidh dul isteach
trí sna daoine chun na gcoileach a chosaint
ar a chéile, acht má bhí, ní leogfadh na daoine
isteach í.



“Airiú, a amadáin,” arsa bean an
phíobaire léi, “sgaoil leó féin: ar ndóin,
dá marbhaídís a chéile, nách suarach an
meula iad? ”



“Feuch ná sgaoilfead, mhuise,” arsa bean
an tábhairne, “mara mbeadh agam acht an
pléisiúr go léir atá aca so dh'á fhághail
ionnta a lot ortha,” ag tógaint cloiche 'n-a


L. 43


láimh & 'ghá caitheamh leis na coileachaibh.
D'aimsigh an chloch a coileach féin i mullach
an chínn & marbhuigheadh ar an láthair sin é.
Leis sin do chuir na daoine go léir ana
liúgh suas di 'ghá moladh i dtaobh an
chruinnis a bhí 'n-a láimh, acht má chuireadar,
is amhlaidh éirigh sí chun tola-mhúaire chúcha
& dhírigh sí ar bheith 'ghá spídiughadh ar an
láthair sin. Do thosnuigh bean an phíobaire
ar bheith 'ghá cómhairliughadh & dubhairt sí léi
bualadh isteach a bhaile dhi féin, mar nár
dhein na daoine sin aoinní as an slighe
uirthi.



“An airigheann tú,” arsa sean-duine bhí
ann, go nglaodhaití Liam an Mhagaidh air, le
bean an tábhairne, “an magadh so ag Cáit
an Phíobaire dh'á dheunamh fút anois tar éis
do choilichín a bheith marbh ort, & fhios agat
féin go maith, mara mbeadh na daoine sin,
go gcosnóghfá ar a chéile iad.”



“B'fhearra dhi,” arsa bean an tábhairne,
“dul síos mar a raibh sí ag bailiughadh
chaisreabháin ar a págh, mar bhíodh sí, do
mhucaibh Thaidhg na Lópaí ná bheith a d'iarraidh
magaidh a dheunamh fúm-sa.”


L. 44


“Doigh ionnat, a shiorthóir,” arsa bean an
phíobaire, “marar bhfuiriste dhómh-sa do
chláiríní féin a léigheadh dhuit i dtaobh do
dhealbhais ag baile. An cuimhin leat an uair
a bhítheá ag tarrac na móna ar do dhrom
leat ó'n bportach isteach 'sa' tsráid & 'ghá
díol ann ar leath-phinge an sgiathóg tar éis
an asail fhághail bháis ar an gcrampán athar
a bhí agat.”



Do chuir sain na daoine go léir ag
gáiridhe, mar beanín mhórdhálach dhroch-bheulach
ab' eadh bean an tábhairne, & ba mheasa leó
bean an phíobaire 'ná í. Nuair a fuair bean
an tábhairne go raibh na daoine ag deunamh
an gheoin go léir fúithi féin, ba bheag ná gur
chaill sí a meabhair le neart feirge, & sgaoil
sí faobhar a teangan ag spídiughadh bean an
phíobaire chomh mór go raibh cúbhrán le n-a
beul, & bhí si ag cuir cainte dhi chómh tiugh is
d'aireóghfá an fhuiseóg ag seínnt 'san aodhar
gan stad tar éis Lae 'le Brighde.



Acht ní fada fhanas-sa ag éisteacht léi,
mar tháinig Seaghán Fiadhain & Diarmuid an
Phíobaire & a ngadhair aca chugham féin &
chun an Fhaircealaigh & dubhradar linn go


L. 45


rabhadar ollamh chun dul go Bun Laghaire &
sinn a ghluaiseacht orainn láithreach. Siar
an seana-phóirse leis an gceathrar againn.
Do chonnaic na garsúin eile ag imtheacht
sinn & sar a rabhamair-ne ag Tobar an
Fhíona do bhíodar sain tagaithe suas linn.
Síos linn do thoil a chéile chun Carraigín an
Radhairc & soir chun Clais an Mhada' Ruaidh
& sar ar shroiseamair Carraig Tighe Eoghain
do dhúisigheamair ana-phaitre giorré. Do
liughamair go léir & do ritheamair 'n-a
dhiaidh chun beartha air: acht cad a dhein na
coileáin, is dóich libh, ná, chómh luath is chon-
naiceadar é, a dtóin 'árdach 'n-a ndorn leó
& teicheadh leó féin a bhaile le heagla
roimis. Nuair a bíomair ag brághaid Char-
raig' Tighe Eoghain ní raibh aon tuairisg ar
an ngiorré ná ar ár gcoileánaibh againn.
Annsain do stopamair go léir suas &
dhírigheamair ar bheith ag deunamh ár gcúmhaidh
margheall ar a mheatacht a thriail na coileáin.



“Mhuise, faire fútha mar choileánaibh,”
arsa Faircealach, “feuch anois, dá mbeadh aon
mhaith ionnta, is maith a bheadh ár bpáintheach
giorré againn, & gheóbhaimís sgilling air ó


L. 46


Dhómhnall Ruadh & bhuailfeadh sain pinginn
an duine dhúinn & feuch gur breágh an póca
mísleán a bheadh ag gach aoinne againn ar a
phinginn féin.”



“Dá mbeadh pinginn ag Diarmuid an
Phíobaire,” arsa Seaghán Fiadhain, “ní'l
baoghal gur mísleáin a cheannóchadh sé uirthi:
b'fheárr leis go mór í chimeád 'n-a phóca
mar bhreágh breágh chun go dteastóchadh ó
n'-athair deócán a cheannach do'n phíb.”



“Ní fheacamair aon rabairne mór ionnat
féin riamh,” arsa Diarmuid an Phíobaire
'ghá fhreagra: “feuch cad dheinis leis an
bpinginn a fuairis aréir ó'n sagart i
dtaobh aire thabhairt dh'á chapall an fhaid a
bhí sé ag cuir na hOla ar Mháire Mhaol ná í
shíneadh amach as do dhorn chun do mháthar i
n-ionad aoinní a cheannach duit féin uirthi,
& anois chuirfinn geall leat, dá mbeadh an
giorré marbh againn & pinginn an duine
againn d'á bhárr, gur túisge a bheadh mísleáin
ceannuighthe agam ná agat-sa.”



“Ní túisge & ní tapamhla, a spreallairín,”
arsa Seaghán Fiadhain.



“Airiú caithidh uaibh an siotha seatha sain,”


L. 47


arsa an Faircealach.



“Caitheadh Seaghán Fiadhain uaidh é, mar
is é thosnuigh é,” arsa Diarmuid an Phíobaire,
“& dá luathacht a chaithfidh sé uaidh é, is é a
bhuac é, mar dhúbhfainn-se a shúile dho & sain
go tapaidh.”



“Sin rud ná feudfá a dheunamh,” arsa
Seaghán Fiadhain.



“An dagha, is sibh féin is córa a sgaoileadh
chun a chéile,” arsa an Faircealach: “tiom-
áinidh libh anois é & nár stopaidh ár ndícheall
sibh.”



Annsain do dhein an dá gharsún ar a chéile
& thosnuigheadar ar a chéile ghuailneáil. Do
sgaoil an deichneabhar againn-ne leó féin &
sheasuigheamair ag brághaid na Carraige ag
feuchaint ortha. Tar éis iad a thabhairt
tamaill mhaith ag fuirse le chéile, do
thosnuigheadar ar na dóirnibh; acht dé beatha
grásta Dé, an fhaid a bhí an méid sin ar
siubhal do bhí rud eile ar siubhal ann-sa' spéir
os ár gcionn i gan fhios dúinn, mar, sar a
raibh fhios ag an mbeirt seo cioca aca ba
threise, do thuit splanc a bhí chómh mór le
tigh 'n-ár n-aice ar an ínse & le n-a línn sin


L. 48


do tháinig tóirneach a dhein fothrom chómh
huathbhásach gur cheapamair gur bh'í an spéir
a bhí ag tuitim anuas orainn, & i lár na
tóirnighe sin do thosnuigh báisteach ar thuitim
chómh trom is chífeá uisge ag tuitim le
heasach — & geallaim-se dhíbh nách bruighean
ba chúram leis na garsúnaibh seo ná
linn féin annsain, mar tháinig splanc &
tóirneach eile ba sheacht mhó ná an cheud
chuid.



Do rugamair go léir barróg ar a chéile
& dhírigheamair ar ghol le hanaithe, mar
shamhluigheamair nár bhfios goidé an neó-
mat a bheimís marbh & gan aon tigh i n-aon
ghiorracht dúinn go rithfimís ann & gan
aon lagara ag na tóirneacha ná ag an
mbáistigh dh'á thabhairt. I gcionn tamaill
do chuimhnigheas féin ar bhéilic a chonnac 'sa'
chliathán theas do Charraig Tighe Eoghain an
lá roimis sin & dubhart leis na garsúnaibh
go raibh a leithéid ann & go mb'fhearra
dhúinn dul fúithi. Dubhradar liom láithreach
rith orm rómpa fé n-a géin. Do ritheas
chómh maith, & do leanadar me — & is dócha
go raibh suas le fiche tóirneach tagaithe tur


L. 49


teith orainn sar ar shrois linn bheith istigh
fé'n mbéilic.



Ní raibh droch-shaoghal istigh fé'n mbéilic
againn, mar ní raibh aon dul ag an mbáistigh
ar theacht orainn, & b'é an t-anaithe ba mhó
a bhí orainn annsain ná eagla go dtuitfeadh
tóirneach anuas ar an mbéilic & go maireóbh-
thaidhe sinn fúithi. Do bhí an Sulán & Dúbhghlais
ar ár n-aghaidh amach & bhí an t-uisge 'san am
sain éirighthe chómh hárd le n-a bportaibh &
ag tosnughadh ar bheith ag sgé amach ar na
hínseachaibh; & ba gheárr eile go rabhadar
clúduighthe ag uisge.



Nuair a bhíomair mara deurfá leathuair an
chluig fé'n mbéilic d'airigheamair sgreadach
ghránna 'sa' taobh thiar dínn a sgannruigh
sinn chómh mór leis na tóirneacha. Do sháigh
Diarmuid an Phíobaire a cheann amach fé'n
mbéilic & dubhairt sé go raibh miorbhuilth
éigin chughainn aniar i mbarra tulca uisge
a bhí geall leis chómh hárd leis an gcarraig
& gur bh'ann a bhí an sgreadach & go mb'fhearra
dhúinn teicheadh linn féin as an áit 'n-a
rabhamair do phas nó go mbeimís báidhte.
Do bhí sánas beag ag an mbáistigh dh'á


L. 50


thabhairt 'san am so & ní raibh na tóirneacha
ag teacht chómh trom ná chómh tiugh is do
bhíodar. Do rith Diarmuid an Phíobaire
amach as an mbéilic & amach linn-ne 'n-a
dhiaidh. Do bhíos féin ar an bhfear déidheanach
& ba dóbair go mbeadh a rian orm, mar is
ar éigin a bhí mo chosa glan-bhailighthe agam
aisti nuair a ghluais an leac a bhí ag deunamh
sgátha dhúinn fan na haimsire ar rith síos le
cliathán na carraige & níor stop sí do'n rás
sain go ndeaghaidh sí síos go dtí á bun. Do
bhí áthas ár gcroidhe orainn ná rabhamair
fúithi mar dá mbeimís do bheadh ár gcnámha
'n-a snaois aici. Acht níor chuireamair ár
n-áthas i n-úmhail d'á chéile, mar bhí an
mhíorbhuilth a dubhairt Diarmuid an Phíobaire
chughainn aniar ag snámh ar bharra na tuile:
& cad a bheadh ann ná droichead cláir a bhí
mar a bhfuil an Seana-Dhroichead anois &
beirt fhear & beirt bhan 'n-a seasamh istigh
ann & gach aon sgread as a gcorp aca. Ní
raibh fhios againn 'san am sain gur bh'é an
droichead cláir a bhí ann ná cia hiad a
bhí istigh ann. Do dhírigheamair ar bheith
'ghá 'niúchadh. I gcionn tamaill do bhuail


L. 51


Diarmuid an Phíobaire a bhasa ar a chéile &
dhírigh sé ar ghol.



“Ó Dia linn,” arsa eisean, “sin í mo
mháthair ag sgreadaigh istigh sa tseana-
chorrachán sain, pé rud a chas ann í.”



“'Sí díreach & mo mháthair-se leis,” arsa
Seaghán Fiadhain ag sgreadaigh chómh maith
leis, “& is dócha gur dá á'irseoir iad sain
'n-a dteannta a tháinig dh'á n-iarraidh chun
iad a bhreith leó go hifreann: ní fheudfaidhe
gan sompla éigin a dheunamh díobh 'sa' chuma
bhíodar ag ithe a chéile ó chianaibh.”



Sar a raibh an corrachán tagaithe chómh
fada linn dubhairt Seaghán Fiadhain go raghadh
sé féin soir go Carraig Phuill na Bró, i
gcás go mbeadh radharc aige ar a mháthair
chun go dtéidheadh sí soir go Carraig Chnúch-
ail. Dubhairt Diarmuid an Phíobaire & sinn
go léir go raghaimís ann leis. Do rithea-
mair an fhaid a bhí sé 'n-ár gcosaibh &
bhíomair 'n-ár seasamh ar Charraig Phuill na
Bró sar a raibh an corrachán i ngiorracht dá
cheud slat dúinn, mar is amuigh ar an uisge
marbh a bhí ar na hínseachaibh a bhí sé ag snámh
& mar gheall air sin ní raibh aon deabhadh


L. 52


mór air ag gabháil soir chughainn. Do chrom
an dá gharsún ar lógóireacht arís mar a
bhíodar roimis sin.



“Feuchaídh,” arsa an Faircealach, “ar na
daoine go léir ag rith anuas na carraigreacha
thar Chlais an Mhada' Ruaidh chughainn. Ní
fheadar an bhfeudfaimís aon storán a bhaint
as an gcorrachán chun go dtigidís.”



Do bhí tor mór sailighe ag fás ar an
gcarraig 'n-ár n-aice & an t-uisge éirighthe
chómh hárd le lár an toir. Is ag deunamh
ar an dtor so do bhí an corrachán. Do
chonnac féin bata péileála ar bharra an
uisge i gcoinnibh na carraige & é i n-achrann
'sa' tor. Dubhart leis na garsúnaibh, dá
mbeadh an bata againn & é chuir i gcoinnibh an
taoibh theas do'n chorrachán nuair a bheadh sé
'n-ár n-aice, go mb'éidir go gcoingeóbhaimís
moillair chun go dtagadh an congnamh orainn.
Do thógamair an bata & nuair a tháinig an
corrachán go dtí an tor do chuireamair an
bata cliathántach roimis. Do bhí an t-uisge
chómh marbh 'san áit gur stop an corrachán
d'á shnámh & d'fhan sé i n-achrann 'sa' tor
sailighe chun go dtáinig an congnamh orainn.


L. 53


Do bhí an bheirt fhear & an bheirt bhan ag
liúghairigh fan na haimsire chun gur sábháladh
iad, is annsain a fuaramair amach cé'r
bh'iad an bheirt fhear so & goidé an bunudhas
a bhí leis an obair go léir. Constáblaithe
nua a tháinig 'sa' pharóiste seo an lá
ceudna ab' eadh iad. Do bhíodar ag gabháil
anoir trí Bheul an Gheárrtha ar línn na
beirte ban so a bheith ag troid le chéile.
Do thógadar leó 'n-a bpríosúnachaibh an
bheirt bhan chun iad a bhreith i láthair giúistís
a bhí 'n-a chómhnaidhe thuas i dtigh na Cille &,
ar línn iad a bheith ag gabháil suas an
Droichead Cláir, do thóg an tuile chun
siubhail an droichead & an ceathrar aco.
Ní raibh claidhe ná bóthar 'san am sain ó'n
Seana-Dhroichead go Poll na Bhró, acht an
áit go léir i n-aon libhéal amháin, & mar
gheall air sin, is amhlaidh a bhí marcaigheacht
bhreágh ag an gceathrar.



Sin é agaibh, a bhuachaillí, an sgannradh
is mó fuaras an fhaid atáim ar an saoghal,
& is fada é sin, mar is dócha ná maireann
aoinne d'á raibh ag Carraig Phuill na Bró
an lá uathbhásach sain acht me féin amháin.


L. 54


Dualgas an droch-chroidhe.



Do bhí feirmeóir ann fad ó, & ní bhíodh
éin-nídh ag déanamh buaidheartha dhó de ló &
d'oidhche acht cionnus do thiocfadh sé ar
shaidhbhreas do chruinniughadh. Mar seo,
oidhche amháin, bhí sé féin & a bhean ag cur 's
ag cúiteamh le n-a chéile ar an tseift do
b'fhearr chuige. Do labhair an bhean, &
adubhairt:



“Ní'l éin-tslighe is fearr chum airgid do
chnuasach 'ná gan puinn bídh do thabhairt do
na seirbhísigh & breith bhuntáisteach ar
cheannuidheacht agus bheith tiúsgalach.”



“Im' briathar,” ars' an feirmeóir, “gur
dóigh liom go bhfuil an ceart agat, &
deinimís amhlaidh.”



Ó shoin amach, nuair bheadh biadh d'á chaith-
eamh 'san tigh, ní bheadh dhá ghreim ithte ag
éinne de sna seirbhísigh nuair ghlaodhfadh an
feirmeóir ar an gcailín chum an bhúird do
thógáil suas, & do deineadh. Do chaitheadar
tamall ar an nós soin, go mór-shaothair &
go hocrach, mar ní leigfeadh náire do na


L. 55


seirbhísigh gearán go mbíodh ocras ortha.
Oidhche amháin do casadh 'sa' treó chughtha
rábaire de bhacach luath láidir, & d'fhiafruigh
sé de'n chailín aimsire ar dhóigh léi go
bhfuigheadh sé lóistín na hoidhche ó'n máighis-
treás.



“Gheobhair,” ars' an cailín; “acht bíodh
fhios agat ná fuighir puinn bídh istoidhche ná
ar maidin.”



“Cionnus é sin? ” ars' an bacach. “An
amhlaidh ná cuirfear romham é? ”



“Ní headh,” ars' an cailín. “Cuirfear
do cheart bídh romhat; acht, sul a mbeidh dhá
ghreim ithte agat, déarfaidh an máighistir
liom-sa an bórd do thógáil, & caithfead a
dhéánamh.”



“Ach! má's mar sin atá an sgéal,” ars'
an bacach, “ní fiú biorán & é.”



Annsoin d'iarr an bacach lóistín na
hoidhche ar mhnaoi an tighe, & do fuair.
Nuair do bhí an suipéir ullamh, do shuidh-
eadar go léir chum an bhúird; acht ní raibh
dhá ghreim ithte ag éinne aca, nuair dubhairt
an máighistir leis an gcailín an bórd do
thógáil suas.



“Ar mh'anam-sa! ná déanfaidh go fóill,”


L. 56


ars' an bacach, “mar ní'l trian mo shásaimh
ithte agam-sa ná aca so leis,” ar seisean,
ag tagairt do na seirbhísigh.



Ní leigfeadh náire do'n bhfeirmeóir tos-
nughadh arís, cé go raibh ocras a dhóthain air,
& d'fhan an bacach & na seirbhísigh ag ithe
chum go rabhadar sásta. Fé cheann tamaill
do chuadar go léir a chodladh, & do
cheartuigh an bacach leaba dhó féin ar an
dteinnteán le hais na teineadh. Níor leig
an t-ocras do'n fheirmeóir codladh, &, fé
cheann tamaill, d'iarr sé ar a mhnaoi éirghe
& blúire aráin do sholáthar chuige, go raibh
sé caoch ag an ocras.



“Ar mh'anam, a Sheagháin,” ar sise, “ná
fuil éan-bhlúire aráin bácálta 'san tigh.”



“Éirigh, máiseadh,” ar seisean, “& dein
císte baise, & buail fé'n luaith é, & ní bheidh
sé neómat ag bácáil ann.”



D'airigh an bacach an comhrádh so eatorra
go maith, act níor leig éin-nídh air. D'éirigh
bean an tighe, & do dhein an císte baise go
mear, & do bhuail fé'n luaith ghríosaigh é.
Annsoin d'éirigh an bacach aniar ar a
chorra-ghiob 'sa' leabaidh, & do luidh ar
chomhrádh leis an mnaoi. Do b'fhearr léi go


L. 57


mór é fhanamhaint mar a raibh sé, & is í do
bhí go searbh leis.



“Agus,” ar sise leis, go feargach, “ní
fheadar cad do b'áil le bhur leath ag lorg
déarca. Dá dtugadh sibh aire d'bhur ngnó,
níor ghábhadh dhíbh bheith 'n-bhur stráilíbh dío-
mhaoine ins na cúinní ag na daoinibh.”



“Tá gach uile phioc de'n cheart agat, a
bhean an tighe,” ars' an bacach; “acht, im'
thaobh-se dhe, ní raibh leigheas agam air. Do
cheapas lá dem' shaoghal ná beadh éan-
ghábhadh agam go bráth le dul ag lorg
déarca. Seo mar ghaibh an saoghal liom:
Bhí beirt dearbhráthar againn ann, &, nuair
bhí ár n-athair ag dul chum báis, d'fhág sé
feirm mhór thailimh againn araon, & dubhairt
sé linn dá leath a dhéanamh dhi eadrainn, &
go raibh maireachtaint do bheirt againn
innti. Sin mar bhí. Do cailleadh an sean-
bhuachaill, & do chuireamar go galánta é.
Tamall 'n-a dhiaidh sin do thosnuigheamair
ar an fheirm a roinnt, & do thógamair
claidhe teórann mar seo,” ar seisean, ag
tarraing stríce tríd an luaith i leith & tríd
an gcíste baise.



“Airiú! ” ars' an bhean go feargach,


L. 58


“leig ded' stríocanna, & ná bí ag árd-
ughadh luaithe ar fuid an tighe.”



“Éist, a bhean,” ars' an bacach, “go
n-innsim mo sgéal duit. Tar éis an chlaidhe
a thógáil, ní raibh mo dhearbhráthair sásta.
Dubhairt sé go raibh an taobh do b'fhearr
de'n fheirm agam-sa. Annsoin do b'éigin
dúinn teacht & claidhe eile do thógáil mar
seo,” ar seisean, ag tarrac stríce eile
tríd an luaith & tríd an gcíste.



“Airiú,” ars' an bhean, “táim dhá rádh
leat leigint do'n luaith,” cé nach ar mhaithe
leis an luaith bhí sí, acht ar mhaithe leis an
gcíste.



Níor dhein soin do'n bhacach é. Do lean
sé ar a sgéal:



“Tar éis an chlaidhe eile seo do thógáil,”
ar seisean, “ní raibh mo dhearbhráthair
sásta, & do b'éigin dúinn claidtheacha do
thógáil mar seo & mar seo,” ar seisean, ag
tarrac stríocanna tríd an gcíste chum
gur loit sé é. Nuair bhí soin déanta aige,
“'Sé críoch an sgéil,” ar seisean, “gur
bh'éigint dam an fheirm fhágáil ar fad ag
mo dhearbhráthair & imtheacht ag lorg
déarca dham féin.”


L. 59


“Nár ghabhaidh críoch is fearr 'ná é thú,”
ars' an bhean, ag iompáil uaidh síos, & ag
dul fé dhéin fir na leapthan.



“An bhfuil an císte agat dam? ” ar
seisean.



“Ní'l,” ar sise, “mar do loit an bacach
orm é.”



“Och, Dia linn! ” ar seisean. “Cad do
dhéanfad ar éan-chor? Ní mhairfead ar
maidin. Preab amach,” ar seisean léi,
“& crúidh braon leamhnachta dham, & caith
gráinne mine coirce tríd.”



Dó dhein chomh maith. Amach léi & do
chrúidh braon leamhnachta, & do mheasg
gráinne mine coirce tríd. Níor bh'é dear-
mhad an bhacaigh preabadh amach go doras
an chró & é iarraidh uirri. Shín sí chuige an
galún, mar cheap sí gur bh'é a fear féin a bhí
ann. D'ól an bacach go tapaidh é, & isteach
leis 'sa' chúinne. Fé cheann tamaill do
tháinig an bhean isteach, & dhein ar a leabaidh
dhi féin chum dul a chodladh.



“Tabhair dham an galún,” arsa fear na
leapthan.



“Airiú, a Sheagháin,” ars' an bhean, “nár
thugas duit cheana ag dorus an chró é.”


L. 60


“Uch! Dia go bráth linn,” ar seisean,
“níor fhágas an leabaidh ó shoin. Is dócha
gur do'n bhacach do thugais é, pé diabhal do
chas chugainn é.”



'Seadh, níor bhacadar le héin-bhiadh eile
do sholáthar go maidin, & do mhair an
feirmeóir. Go moch ar maidin d'fhág an
bacach slán aca, & níor ith sé broicfeast ná
eile, bhí a bholg chomh teann soin d'éis na
mine coirce; & is dócha nár bh'é an-ghuidhe
fóghanta do thug an feirmeóir dó ar linn
sgaramhaint leis. Níor bhog an sgannradh
so croidhe an fheirmeóra chum éin-cheart do
thabhairt do na seirbhísigh, & fé cheann
tamaill ní fhanfadh seirbhíseach aige ar ór
ná ar airgead, &, i n-ionad saidhbhris do
chruinniughadh, is amhlaidh do briseadh as a
chuid tailimh é, & do b'éigint dó féin & d'á
mhnaoi dul chum martha i mbothán bocht
dealbh ar thaobh bóthair. Oidhche áirithe dá
raibh an lánamha bhocht so ag troid le chéile,
gach éinne aca ag cur milleán bheith bocht ar
an nduine eile, do labhair guth leó, &
adubhairt:



“Tabharfad-sa caoi dhíbh ar bheith go
saidhbhir arís, má's maith libh é. Tabharfad


L. 61


aon trí athchuingí is maith libh dhíbh, & tabhar-
fad cheithre uaire fichead díbh chum macht-
naimh.”



'Seadh, do bhíodar go háthasach anois, &
do sguireadar de'n achrann, & do
luidheadar ar chainnt go cneasta le chéile,
is iad ag smaoineamh ar an saidhbhreas do
bheadh aca ar ball. Do bhí teine bheag dheas
bhrothalach ar a n-aghaidh amach. Fé cheann
tamaill dubhairt an tsean-bhean:



“Badh mhaith liom go mbeadh turcaoi
reamhar agam anois, mar badh dheas a
róstfainn é.”



Airiú! láithreach boill do tháinig sgrog-
alach de chearc Fhranncach breagh reamhar
anuas an simné chughtha. D'fhéach an sean-
duine uirthi le droch-mheas i dtaobh a olcas a
bhí a hathchuinge curtha aici, & le seirbhthean
chúighthi dubhairt sé:



“Ba mhaith liom go gceanglóghadh an
turcaoi céadna suas do bharr do chuinncín.”



Airiú, is ar éigin bhí an focal as a bhéal,
nuair cheangail an turcaoi suas do chuinncín
na mná.



“Is deas an athchuinge iarrais go
deimhin,” ar sise. “Sin dá cheann aca


L. 62


imthighthe go holc uainn. Cad iarrfam
anois? ”



“Iarraimís ár ndóthain óir,” ar san
seanduine, “& cuirfead clúdach óir
leathsmuigh de'n turcaoi sin, & beidh tú ar
an mnaoi uasail is breaghtha 'sa' domhan, &
chíonn an talamh gur dheacair sin a dhéanamh
dhíot,” ar seisean.



“Ó! ní dhéanfadh éin-nídh an gnó,” ar
sise, “acht an turcaoi bhaint díom-sa arís.
Iarraim an turcaoi seo bhaint díom-sa
arís,” ar sise.



Láithreach boill do thuit an turcaoi d'á
cuinncín, & amach an simné leis.



Do bhí na trí athchuingí fachta aca, & iad
curtha go holc aca.



Bliadhain ó'n oidhche sin do bhíodar arís
ag troid le chéile 'sa' bhothán, nuair labhair
an guth leó:



“'Seadh,” ar seisean, “tabharfad dá
athchuinge anocht díbh & caithfidh sibh iad
d'iarraidh láithreach, & iarraidh rud éigin
fóghanta.”



'Sí an tsean-bean do labhair ar dtúis:



“Iarraim,” ar sise, “lán meidre de


L. 63


phreabánaibh chum bríste an tsean-bhuachalla
do dheisiughadh.”



“Ó! mhaise,” ars' an seanduine, le bárr
feirge chúighthi, “iarraim-se gach éin-cheann
riamh dhíobh do ropadh siar id' sgórnaigh & tú
tachtadh.”



Láithreach boill do tachtadh an tsean-
bhean leis na ceirteachaibh ar a aghaidh amach.
Do fuair na síothmhaoir amach go raibh an
tsean-bhean marbh, & do tógadh an
seanduine. Do dhein fínné an dochtúra é
dhaoradh, mar dubhairt sé gur thacht an sean-
duine le ceirteachaibh í. Do crochadh
an seanduine annsoin, & sin í an chríoch do
ghaibh an Feirmeóir Ocrais.



Sgríobadh an Chorcáin.



“Nach é an cat marbh chas chum na háite-si mé
'S a liacht cailín deas do fhágas-sa im' dheidh.”



Bhí fear ann tá tamall maith ó shoin gur
bh'ainm do Seaghán Córach. Bhí sé 'n-a chomh-
nuidhe le n-a mháthair i dtigh bheag dheas
chluthmhar, & bhíodar go lán-tsásta &
a ndóthain le n-ól & le n-ithe aca. Is é an
sórt suipéir a bhíodh aca gach oidhche leite


L. 64


mine buidhe. Nuair bhíodh sé beirbhthe do
thógadh an mháthair a cuid féin amach i méis,
& d'fhágadh sí cuid Sheagháin 'sa' chorcán; &
do chaitheadh sí taosgán bainne isteach ann.
D'itheadh Seaghán go meidhreach sásta mar
sin é, & ní bheadh éin-mheas ar éan-chor aige
air muna bhfuigheadh sé as an gcorcán é.



Do ghlaoidh an mháthair Seaghán chúichi aon
lá amháin & dubhairt sí:



“A Sheagháin, a stóraigh, táim ag smaoin-
eamh le tamall go bhfuil sé i n-am agat
bheith ag cuimhneamh ar phósadh, & ar mhnaoi
óig éigin d'fhagháil duit féin, mar tá fhios
agat go maith go bhfuilim-se ag dul i
gcríonnacht, & ná féadfad maireachtaint i
bhfad eile & mo lán tsaoghail d'fhagháil, &
bíodh fhios agat ná beidh compórd ort chum
go mbeidh bean éigin agat a dhéanfaidh
gnó an tighe dhuit.”



Geallaim-se dhuit ná raibh éin-leisge ar
Sheaghán an chomhairle sin do ghlacadh ó n-a
mháthair, mar bhí fonn pósta air féin le
tamall.



Chum mo sgéal a dhéanamh gairid, do phós
Seaghán cailín deas triopallach go raibh súil
aige uirthi le tamall. Dubhairt máthair


L. 65


Sheagháin léi féin, mar ba bhean chiallmhar í,
go n-imtheóghadh sí go dtí tigh deirbhshéar di
do bhí 'na comhnuidhe i n-aice dhi, & go bhfág-
fadh sí an tigh fé'n lánamhain nua-phósta —
go ceann cúpla seachtmhain, pé i n-Éirinn
é. Bhí Seaghán go meidhreach ar feadh an lae
tar éis a phósta — mar bhíonn gach éan-fhear
mar é. Nuair a tháinig am suipéir do chuir
an bhean óg an leite síos, & nuair bhí sí
beirbhthe do leig sí amach ar dhá mhéis í, is
thug sí copán breagh leamhnachta do Sheaghán
le n-a chuid féin. Do dubhadh & do gormadh
ag Seaghán bocht nuair chonnaic sé ná fuigh-
eadh sé an corcán le sgríobadh ó n-a mhnaoi
mar fuair sé i gcomhnuidhe ó n-a mháthair.
D'ith sé cúpla greim de'n leite & annsoin
d'éirigh ó'n mbórd go mí-chéadtach neamh-
shásta. Do shuidh sé 'sa' chúinne go dubhach
doilgheasach gan oiread & focal do labhairt.
Do dheun an bhean óg a dícheall chum an
tormais do bhaint de, acht pé rud do
dhéanfadh sí ní fhéadfadh sí húm ná hám do
bhaint as. Do bhí sí ag briseadh a croidhe
ag iarraidh cuimhneamh ar dhein sí éin-nídh
do chuirfeadh pus ar Sheaghán, acht dá
mbeadh sí ag smaoineamh go deóidh ní bheadh


L. 66


pioc dá bhárr aici. Do thug an bhean bhocht
an dara suipéar & an tríomhadh suipéar dó
mar an gcéadna, & ní misde dhuit a rádh
ná gur bhrónach neamh-shíbhialta an fear tighe
Seaghán an uair sin. Nuair theip ar a
mhnaoi cainnt ná gáire do bhaint as, d'im-
thigh sí go dtí a mháthair & í ag gol 's ag
bladhraigh & do 'nis sí a sgéal brónach tríd
síos di.



“Eist go fóill, & bíodh stuaim agat,”
ars' an mháthair. “Cad do thugais do chum
suipéir? ”



“Thugas leite mine buidhe dhó,” ars' an
cailín bocht.



“Cionnus ar thugais dó í? ” ars' an
mháthair.



“Thugas dó í chomh maith is d'fhéadfadh
éinne í thabhairt dó,” ar sise. “Do leigeas
amach ar mhéis ghlain dó í, & do thugas copán
breagh leamhnachta dhó léi.”



“Anois,” ars' an mháthair, “éirigh a bhaile
arís, &, nuair dhéanfaidh tú an leite anocht,
tóg do chuid féin amach ar mhéis & fág
cuid Sheagháin ins an gcorcán. Caith taos-
gán bainne isteach ann is tabhair dó an
corcán chum ithte as.”


L. 67


D'imthigh an bhean óg a bhaile & do dhein sí
mar a dubhairt máthair a céile léi. Nuair
fuair Seaghán an corcán, do léim sé go
héadtrom éasgaidh as an gcúinne. Do
bhuail sé a dhá bhais le chéile le háthas
croidhe. Ní misde a rádh ná go raibh fear
tighe súgach sásta luthgháireach aici as soin
amach.



Sin é mo sgéal-sa, & má tá bréag ann,
bíodh, mar ní mise chúm ná cheap é.



Sgéal an daill.



Mórán bliadhanta ó shoin thárla gur
casadh dall go tigh Mhuinntir Iarfhlatha ar
Chúil an Mhothair i mBaile Mhúirne. 'San
am úd bhí na daoine chomh neamhspleádhach
& chomh fial go dtiubhraidís óstuigheacht
do dheóraidhe ar feadh leath-bhliadhna,
b'féidir. De dhaoinibh ghalánta b'eadh an
dall so, & bhíodh capall aige chum é ais-
triughadh ó áit go háit. Nuair do tháinig
sé um thráthnóna go tigh mhuinntir' Iar-
fhlatha, cuireadh a chapall ag fosaidheacht i
bpáirc do bhí fé bhun an tighe. I mbun na


L. 68


páirce seo bhí tonnán bog, & dá mbeadh sé
de dhonas ar éin-bheithidheach go raghadh sé
isteach ann, ní ró-éasgaidh do rithfeadh leis
teacht amach as. Pé rud do chas capall an
daill chum na háite seo, do casadh ann é,
&, nuair chonnaic sé an féar breagh bog ag
fás ar an dtonnán, chuir sé dúil ann.
Chuaidh sé isteach, &, mó dhá léir! súghadh
síos go cnámh an droma é, & báitheadh
nó múchadh an beithidheach bocht ar an láthair
sin.



Nuair ghaibh an buachaill aimsire amach ar
maidin fuair sé an capall báidhte 'sa'
tonnán, & tháinig sé láithreach boill ag
triall ar an dall leis an sgéal. Buachaill
deagh-labhartha b'eadh é, mar gach buachaill
d'á shórd 'san aimsir úd — ní mar a chéile
iad & súmairí na haimsire seo. Bhí úr-
labhra & éirim aco an uair sin. Bhí éin-
theanga amháin aco go fóghanta & bhí fios
aca cionnus an chaint do chur i ndiaidh a
chéile. Ní mar sin dóibh anois, ní'l Béarla
ná Gaedhilg aca, acht iad ag aithris ar an
seóinín.



Chum filleadh ar mo sgéal, tháinig an
buachaill isteach, & bhí an dall i n-a shuidhe


L. 69


'san gcúinne, & is mar seo d'innis sé an
tásg do:-



“A shoilbh-fhir fhairsing i nGallaibh ná bíodh
do speóis;



Tubaist do ghlacadh feasta ní'l slighe
aige rómhat;



I mullach do chapaill go bhfaca-sa nídh ba
mhó



'Ná cineadh na bhfearann gur baisteadh
do shinnsear romhat.”



Do thuig an dall brígh na bhfocal go
blasda. 'Sé an fáth go ndubhairt an buach-
aill “go bhfaca sé nídh ba mhó i mullach a
chapaill 'ná cineadh na bhfearann gur bais-
teadh le n-a shinnsear roimis,” mar gur ó
Ghleann an Phréacháin an dall, & thuig
seisean, mara mbeadh an capall bheith
marbh, ná beadh na préacháin ag luighe air.



Geallaim-se dhuit go raibh an dall
deagh-labhartha a dhóthain do'n bhuachaill, & is
é seo an freagra do thug sé air:



“A Éin-mhic, d'fhágais ar lár an anróidh
mé,
Agus d'fhágais mo shála ag trácht na
gcam-bhóthar;


L. 70


Má leag an bás ar lár 'san neanntóig é,
Bheirim mo shlán fé'n mbáille i ngeall-
thóireacht.”



Chuir an dall i n-umhail do'n bhuachaill dá
dheas-bhéalaighe do bhí sé, má bhí a chapall
báidhte, ná raibh éin-bheann aige ar an
mbáille.



Bhí cliamhain do Mhac Uí Iarfhlatha 'san
tigh an mhaidin sin darab leas-ainm “Tadhg
na Súl mBeag.” Ceithearnach mór do
b'eadh Tadhg, & theastuigh uaidh go ndéan-
fadh an dall bhéarsa amhráin ag moladh a
mhuinntire féin. Ní freagra ró-cheannsa do
thug an dall air, mar nár thuill treibh
Thaidhg éan-mholadh. Ghaibh tolamhóire Tadhg,
& thug sé clabhtóg do'n dall bhocht, i dtaobh
é eiteach, & dhein sé rann é féin an uair
ná déanfadh an dall dó é. Is mar seo
adubhairt Tadhg:



“Is dubhach liom an chumhangracht 'n-a
n-airighim iad,
Na húir-fhir ó'n Rúsgaigh do bheathuigheadh
cliar,
Complacht nár dúnadh a ngeataí riamh,
'Gus nár túrnadh i súgradh 'ná i ngleac-
aidheacht iad.”


L. 71


Bhí fearg go leór ar an ndall um an am
so, &, nuair d'airigh sé an rann so, chuir sé
ag machtnamh é.



Ní raibh a chuid filidheachta ar iarraidh ag
an ndall, mar ba ghairid an mhoill ar Tadhg
do chur 'n-a thost, & is mar seo adubhairt
sé:-



“'Sé an chúis nár túrnadh san
ngleacaidheacht iad,



Mar i bhfionntar an phúdair ní bhfachtaoi
iad;



Úr-mhairt thar triúchaibh do bheathuigheadh
iad,



'S i ngioll le corr-chionntaibh do
chrochtaoi a dtrian.”



Geallaim-se dhuit nár fhág an dall
puinn measa ag Tadhg air féin ná ar a
mhuinntir. D'órduigh an dall é chur go tigh
duine mhuinnteardha do bhí ag Tír-ghaoth i
n-aice Dhroichid na Tuinne. Chuir Mac Uí
Iarfhlatha capall & giolla leis do'n áit, &,
nuair bhí an giolla ag fágaint na háite, do
tugadh litir dó chum í thabhairt do Thadg na
Súl mBeag. D'osgail Tadhg an litir, &
'é an nidh do bhí innte 'ná bheith ullamh a


L. 72


leithéid sin de lá chum sásaimh do thabhairt i
gclabhtóig an daill. 'Sé an áit gur chuir-
eadar coinne ar a chéile 'ná ag Gúgán
Barra. Tháinig lá an choinne, is ní beag an
iongnadh acht an sluagh bhí bailighthe ag
Tadhg & bhí sluagh an daill láidir go maith
leis. Tarraingeadh amach na fir ar gach
taobh mar déanfaidhe ar pháirc an bhuailthe,
& phlanncadar a chéile láithreach boill. Im'
basa féin bhí sluagh Thaidhg ró-láidir do
chuid an daill, acht, ag déanamh amach ar an
dtráthnóna, tháinig gasra d'fhearaibh
lúthmhara aniar andeas de dhruim na sléibhte
chum an daill. Ní misde dhuit a rádh 'ná
go dtugadar so bualadh breagh do mhuinn-
tir Thaidhg ar an láthair sin. B'fhurus d'á
chuid fear méar do chur ar phaiste tinn tar
éis an lae úd; b'í an chlabhtóg ba thinne í
d'á dtug Tadhg d'éinne riamh. Fear mór
bruighne b'eadh Tadhg i gcomhnuidhe, acht ó
bhuadhuigh an dall ar, ag an nGúgán, níor
tharraing sé éan-bhruighean chum go ndeagh-
aidh sé 'san uaigh.


L. 73


An Iasacht.



Ins an aimsir do ghaibh tharainn is tighthe
cinn tuighe is mó bhí ar fuaid na tíre, &
ins an am sain do chuireadh na daoine ar
bhárr an tsimné, mar fheabhas air, rud éigin
déanta de shlataibh, i bhfuirm cléibh no
chiseáin, mar bhriseadh ar an ngaoith,
i n-ionad na bpíopaidhe a curtar anois
ionnta.



Do bhí fear ann & do dhein sé
morán saidhbhris go cruadhálach ar beagán
fagháltais. Do bhí aon inghean amháin aige
& ní fheadair sé cionnus d' fhéadfadh sé
cleamhnas do dhéanamh di le duine mór
éigin.



Do bhí fear óg ins an gcómharsanacht
aige go raibh slighe mhór martha aige, acht
go raibh sé beagán rabairneach, mar is
gnáth le n-a leithéid a bheith. Do chuir sé
teachtaireacht chum an fhir seo feuchaint an
dtabharfadh se a inghean dó le pósadh. Do
tháinig áthas a croidhe ar an inghin & ar
a máthair mar gheall ar an sgéal, & do


L. 74


cheapadar lá do'n teachtaire chum an fhir
óig do theacht chúcha ag déanamh an chleamh-
nais.



Do dhein bean an tighe & a hinghean
an tigh suas go háluinn i gcómhair lae an
choinne. Do bhí gach aon nídh go ró-mhaith
acht go raibh an simné go holc acu. Agus
níor bh'fhuláir leis an inghin & leis an
máthair go gcaithfeadh fear an tighe dul a
d'iarraidh iasacht' cléibh acu so, ar dhuine dá
gcómharsanaibh, ar feadh lae an chleamhnais.



Is mar sin do bhí. Do fuair sé an iasacht
& chuir sé i mbárr an tsimné é.



I gcaitheamh lae an chleamhnais dóibh, is
dócha ná rabhadar spárálach ar an móin.
I ndeireadh an lae amach do las an simné
& an cliabh i dteannta a chéile. Ba
mhó an bhruid ar neómat ag múchadh an
tighe 'ná ag cur críche ar an gcleamhnas.
D'imthigh na daoine iasachta a bhaile &
an cleamhnas gan déanamh.



Seo mar dubhairt an seanduine & é
go cráidhte —


L. 75


“Mo dhiachair, mar iarras lucht imeartha
's óil!



Mó dhiachair, mar iarras lucht fichidí bó!



Mo dhiachair, mar iarras cliabh cruinnighthe
smóil!



Mo dhiachair an iasacht, 's an teine 'ghá
dóghadh! ”



Budh chóir an iasacht a chur a-bhaile.



Sgéal aonaigh an phuic.



Lá do thaisdealas ar an dtaobh thiar do
Chiarraidhe, & do casadh tré aonach an-mhór
mé. Chonnaic mé i n-áirde ar stáitse
buicín gabhair & é ceangailte, & ribíní do
bhí ceangailte d'á adharcaibh d'á séideadh
leis an ngaoith, & go deimhin daoibh, níor
fhéadas gan gáire nuair do chonnac é.



D'fhiafruigheas d'fhear do bhí lem' ais,
caidé an brígh do bhí leis an mbuicín gabhair
a bheith ceangailte ar a leithéid sin de
shlighe.



D'fhreagair sé mé go maith, & is é an
chuma gur innis sé dham é, mar seo:-



Bhí bean óg pósta ag fear críonna fad ó,


L. 76


&, mar is gnáthach le cleamhnas mar sin
d'ionntáil amach, níor thaidn an fear leis an
mnaoi & ní raibh ceart ná cóir d'á thabhairt
aici dho.



Bhí bruighean mhór eatortha aon lá amháin
& do dhíbir sí an fear bocht ar fad.
Do shiubhail sé roimhe go dtáinig sé go
cnoc mór árd. Do bhuail sgata gabhar
annsain uime & buicín 'n-a measg. D'fhia-
fruigh an buicín de, cad do bhí air, nó goidé
an fáth go raibh sé amuigh comh déidhéanach.
D'innis sé a sgéal tríd síos do. Dubhairt
an buicín leis cleith mhaith láidir do bhaint
& teacht ar a dhrom.



“Ní'l aon sgian agam,” ars' an fear.



“Léig do, máiseadh,” ars' an buicín, “&
bainfead-sa féin é.”



Do bhuail sé buille d'á adharcaibh ar chrann
mór cuilinn do bhí ag fás le n'ais, & bhris
géagán mór de.



“Tar annso ar mo dhrom,” ar sé, “&
bíodh geall go míneochad-sa í.”



Dhein sé mar sin & nuair a tháinig an
buicín go dtí an tigh, thug sé a adharca
do'n doras & chaith isteach fé'n dtigh é.
Bhuail sé suas chun na teineadh & do chimil


L. 77


sé a mheigeall anonn & anall tré an choigilt
& d'éirigh an baluithe gránna ar fuaid an
tighe.



Dubhairt an bhean leis an mbuachaill
aimsire éirghe, mar go raibh rud éigin d'á
dhóghadh. Chuir an buachaill uime, & siúd
suas chun na teineadh é, & do thárla gur
chuir sé lámh ar dhrom an bhuicín & do
ghreamuigh a lámh comh daingean d'á dhrom
ná féadfadh sé é tharraing.



Nuair dob' fhada le bean na leaptha ag
feitheamh, chuir sí an cailín aimsire ag
féachaint cad do bhí 'á choimeád uaithi.
D'éirigh an cailín, & cá gcuirfeadh sí a lámh
ná ar dhrom an bhuachalla & do ghreamuigh
sí dhe mar an gcéadna. Chimil an buicín a
mheigeall arís sa teine &, nuair ná raibh
buachaill ná cailín ag filleadh, d'éirigh bean
an tighe fé dheireadh, & siúd fé dhéin an
bhaluithe ghránna í mar an bheirt eile, & cá
gcuirfeadh sí a lámh ná ar dhrom an chailín,
& do ghreamuigh a lámh mar an bheirt eile &,
'nuair a fuair an buicín bean an tighe
ceangailte, siúd amach an doras é, fear
an tighe ar a dhrom & an buachaill, an
cailín & bean an tighe 'n-a dhiaidh aniar.


L. 78


D'ionntuigh sé a aghaidh ar dhaingean
Uí Chúis mar a raibh aonach an lá céadna,
& ní rabhadar i bhfad ar siubhal nuair a
casadh fear bóthar a shocrughadh ortha & a
shluasad 'n-a láimh aige. D'iarruigh an
bhean ar son Dé air, buille de'n tsluasaid
a thabhairt di & í sgaoileadh. Bhuail an
fear í, acht, má dhein, níor éirigh leis. Do
cheangail an tsluasad do'n mhnaoi & lámh
an fhir do'n tsluasaid & siúd chun bóthair
é arís.



D'ionntuigheadar aghaidh ar áit go glaodh-
ann siad Céim Cairrge uirthe, i n-aice
Sráide an Mhuilinn. Níor chuireadar puinn
bóthair díobh 'nuair bhuail sluagh saighdiúirí
umpa, & do liúigh fear na mbóithre ar an
gcaptaon buille d'á chlaidheamh a thabhairt
do shámhthach na sluaisde & é do ghearradh,
go raibh rud éigin d'á cheangailt & ná
feadair sé goidé an rud é, marab é an
diabhal é, & is dócha gurb' é sain féin é,
& sin é annsain ar dtosach é ag a bhfuil
na hadharcha móra fada air, & Dia lem'
anam, thainig truagh ag an gcaptaon do
& bhuail sé buille d'á chloidheamh ar shámhthach
na sluaisde, &, má dhein, b'fhearr leis ar


L. 79


ball go gceapfadh sé a shuaimhneas, mar
do cheangail a chloidheamh do shámthach na
sluaisde & a lámh do'n chloidheamh & siúd
chum bothair é arís.



Do liúigh sé & bhéic sé ar a shaighdiúiríbh
gan é leigeant ar siubhal leo. Rug ceann
de na saighdiúiríbh ar an gcaptaon chun é
stracadh ó'n gcuid eile, acht do cheangail
a lámha dhe. Rug saighdiúir eile air sin
& saighdiúir eile ar an tríomhadh fear &
mar sin dóibh go rabhadar go léir ceang-
ailte i n-aon líne amháin & siúd chun
bóthair arís é & iad go léir n-a dhiaidh.



Thug an buicín bocht cúrsa an aonaigh
trí huaire. D'ionntuigh sé tar n-ais ann-
sain & d'fhág sé gach aon duine mar a
bhfuair sé é. Sul ar sgaoil sé an bhean
dubhairt sé le n-a fear bataráil mhaith a
thabhairt di (& níor mhisde dhuit a rádh ná
gur théidheadh na claoitheáin go maith dhi
sul ar sgaoil sé í) & dá mbeadh sí go
h-olc a thuilleadh go raibh fhios aige cá
raibh sé fhéin 'n-a chomhnaidhe.



Do mhúin an méid sin ciall do'n mhnaoi
& níor thug sí droch-fhocal d'á fear riamh ó
shoin, & ó'n lá sain go dtí an lá


L. 80


tá indiu ann tá an buicín aonach an mhí
sain i n-áirde ar a stáitse, & sin críoch
ar mo sgéal.



Donnchadh an chaipín agus an dreóilín.



Do bhí dreóilín ann fad ó & do chean-
nuigh sé feirm thailimh, mar do bhí congnamh
mór de chlainn aige le n-a hoibriughadh. Acht
ní raibh a dhóthain airgid aige chum díol as
an bhfeirm, &, uime sin, do chaith sé
dá chéad púnt do ghlacadh ar iasacht ó'n
nDiairmín Riabhach. Do bhí an oiread soin
ionntaoibhe ag an nDiairmín Riabhach as ma-
cántacht an Dreóilín nár iarr sé urradh ná
áirighthe air. Nuair ba mhithid leis a chuid
airgid do fhagháil thar n-ais, d'iarr sé go
bog réidh é, acht freagra nár bh'fhóghanta do
thug an dreóilín air.



Do chuir so fearg iongantach ar an
nDiairmín Riabhach, & láithreach boill do
chuaidh sé go dtí a fhear dlighe, & do
thug ordughadh seirbheála ar an nDreóilín.
Dar ndóigh, ní raibh ó'n bhfear dlighe acht an
focal, & láithreach do sgríobh sé amach


L. 81


órdughadh dian deangmháltha, & chuir ar
láimh an bháille é. 'Sé Dhonncadh an chaipín
an báille do bhí ann an t-am soin, &
nuair do fuair sé an tseirbheáil, do ghluais
sé air fé dhéin tighe an Dreóilín.



Is amhlaidh mar do fuair sé é roimis ná
ag bualadh choirce, é féin & seisear mac
do. Ní raibh aithne ró-mhaith ag Donnchadh
ar an bhfear do bhí le seirbheáil aige, &
de bhrígh go raibh an seisear mac chómh mór
chómh acmhuinneach leis an seana-bhuachaill,
níor fhéad sé a dhéanamh amach ciaca an fear
ceart le seirbheáil, & tar éis lae fhada
mhín díreach do chaitheamh ag féachaint orra
ó mhullach stáca, dob' éigint dó filleadh
a bhaile um thráthnóna, gan a ghnó do
dhéanamh.



Is searbh do bhí an Diairmín Riabhach, ar
gclos an sgéil seo dho, acht ní raibh
leigheas air acht bheith brónach. Do
chuaidh an Diairmín Riabhach & Donnchadh
i n-éinfheacht go dtí an fear dlighe, & is
í an chomhairle do thug seisean dóibh
leigint do Dhonnchadh dul tar n-ais la'r n-a
bháireach &, pé gnó do bheadh ar siubhal
ag na dreóilíníbh, luighe ar bheith ag moladh


L. 82


an tseana-bhuachalla, &, mar gur bh'fhear
luaith-intinneach é, go labharfadh sé, &
annsoin go bhfuigheadh sé aithne air.



Sin mar bhí, & d'imthigh Donnchadh air
lá'r n-a bháireach & do bhí na dreóilíní
arís ag bualadh an choirce roimis. D'fhan
sé ag féachaint ortha tamall mór. Acht
amach timcheall aimsir dinnéir, do bhíodar
ag bualadh leó go te. Annsoin do labhair
Donnchadh ó bharr an stáca & dubhairt:



“Moghreinn do bhuille, a sheana-bhuachailll.”



“Airiú,” ars' an Seana-Dhreóilín, “bíd
siad so ag dul suas is anuas liom-sa, acht
ní'l cabhair dóibh ann fós.”



“Seadh, má'seadh,” arsa Donnchadh.
“Bíodh so agat uaim-se,” ag síneadh na
seirbheála chuige.



Níor bheag de sheó an canncar do chuir
an cleas so ar an nDreóilín & do thug
sé na mionna go mbeadh sásamh aige a
Donnchadh. Tamall 'n-a dhiaidh sin do
fuair sé caoi ar phóig do ghoid ó mhnaoi
Dhonnchadh, Máirín a' Trúis, & riamh ó
shoin tá éad ar Dhonnchadh le n-a mhnaoi féin,
& gach dreóilín riamh ó shoin ag imirt


L. 83


air i gcás go bhfuair an Dreóilín sásamh
maith ann.



AN GOBÁN SAOR.



An Gobán Saor do mhairbh sé caora
& do chuir sé a mhac ag díol an chroicinn.
Dubhairt sé le n-a mhac gan an croiceann
a dhíol go bhfaghadh sé an croiceann 's a
luaghacht. D'imthigh sé d'á dhíol & ní bhfuair
sé éinne an lá sain do cheannuigh é. An
tarna lá do bhuail cailín uime & d'fhiafruigh
sí dhe cad air go ndíolfadh sé an croiceann.
Dubhairt sé gur'b ar an gcroiceann 's a
luaghacht. Stath sí an olann de annsain
& thug sí dho an feilt & an méid ab' fhiú
an olann. Nuair a tháinig sé a bhaile
annsain, d'fhiafruigh a athair de cé cheannuigh
an croiceann & dubhairt sé gur cailín i
dtosach na sráide, inghean baintreabhaighe.



Do chuir an Gobán annsain gairm sgoile
amach chun dínnéir a bheith ann a leithéid sin
de lá & thug sé cuireadh dínnéir do'n bhain-
treabhaigh & d'á triúr inghean. Nuair a bhí
an dínnéar caithte aca, thug sé isteach 'sa'


L. 84


rúm an chéad inghean & thaisbeán sé feircín
óir di. D'fhiafruigh sé dhi cad do dhéanfadh
sí leis, dá mbadh léi é. Dubhairt sí ná
feadair sí cad do dhéanfadh sí leis acht
bheith ag féachaint air rith an lae. Dubhairt
sé ná déanfadh sí an gnó, & thug sé isteach
an tarna hinghean. Labhair sé leis an tarna
hinghin & d'fhiafruigh sé dhi cad do dhéanfadh
sí leis, dá mbadh léi é. Dubhairt an tarna
hinghean ná feadair sí pioc cad do dhéan-
fadh sí leis acht bheith dh'á chaitheamh léithi, gur
dhóigh léi go seasóghadh sé go deó í. Thóg sé
isteach annsain an tríomhadh hinghean &
d'fhiafruigh sé dhi cad do dhéanfadh sí leis.
Dubhairt sí leis cad do dhéanfadh sí leis acht
é chaitheamh 's a chnósach. Dubhairt sé go
ndéanfadh sí sain an gnó annsain & d'iarr
sé ar a máthair í mar bhean a mhic.



Pósadh iad, & an chéad lá chuadar amach
ag obair, dubhairt an t-athair leis an mac an
bótar a cur i ngirreacht do. Ní fheadair an
mac caidé an brígh bhí ag an athair & ní
dubhairt sé éinní & chasadar a bhaile arís, &
d'imthigheadar i mbáireach & dubhairt an
t-athair arís: “A mhic ó, bhí a' cuir a' bhóthair
i ngirreacht dúinn,” & ní fheadair an mac


L. 85


cionnus, & nuair a thángadar a bhaile, d'fhia-
fruigh a bhean cad do bhí dh'á dtabhairt a bhaile
& dubhairt a fear léi gur'b é a athair adeir-
eadh leis bheith ag cur an bhóthair i ngirreacht
& ná feadair sé féin cad do thugadh a bhaile
annsain é.



“Nuair imtheóghair-se i mbárach,” ar sise,
“& nuair a déarfa sé leat an bóthar a chuir
i ngirreacht, tosnuigh ag innsint sgéil fan
bhóthair.”



Chomh maith d'imthigheadar chun cinn i mbár-
ach & chuadar i bhfeighil an ghnótha & dubhairt
an t-athair leis an mac:



“Ná bí choidhche gan cara mhná tighe agat.”



D'innis sé d'á mhnaoi cad dubhairt an
t-athair leis. Dubhairt sí leis go mbeidís
ag dul go Sasana chun cúirt do dhéanamh, &,
nuair a thiocfaidís chun a ndínnéir a dh'ithe,
go bhfaghaidís uisge chun a lámha a nighe, a
leogaint do'n Ghobán óg a lámh do chur 'san
uisge & a spreacadh do'n uisge do chaitheamh
ortha, &, nuair a gheobhadh sé an tubháille 'na
láimh, buille do'n tubháille a thabhairt do'n
chailín a thabharfadh an tubháille chuige, & bheith
ag suirghe léithi & a leogaint air gan é bheith
pósta i n-éan-chor.


L. 86


D'imthigheadar annsain go Sasana ag
déanamh cúirte do rígh mór a bhí i Sasana &,
nuair a bhí an chúirt críochnuighthe, d'innis an
cailín do'n Ghobán óg go rabhadar chun iad
do chur chun báis. Labhair an rí annsain
nuair a shamhluigh sé an chúirt a bheith críoch-
nuighthe, & d'fhiafruigh sé an raibh sé críoch-
nuighthe. Dubhairt an Gobán go raibh acht
aon ní amháin a bhí 'sa bhaile uaidh mar gur
mhaith leis gan a leithéid de chúirt do bheith
ag éan-duine uasal eile 'na dhiaidh. Dubhairt
an Gobán ná faghadh éinne é acht a mhac féin
& mac an ríogh & dob' fheárr leis an rígh ann-
sain a mhac féin do chur d'á iarraidh 'ná mac
an Ghobáin & do chuir.



Nuair a tháinigh sé ag triall ar bhean an
Ghobáin, dubhairt sé gur cuireadh a d'iarraidh,
“cam & díreach” é & dubhairt sí go raibh sé
'sa chófra & go raibh fhios aici gur dhear-
mhadadar é.



D'osgail sí an cófra & do chuir sí cathaoir
le hais an chófra. Dubhairt sí leis seasamh
ar an gcathaoir & é thógaint, go raibh sé
i n-íochtar an chófra, go raibh sí ag iomchur
leinbh & ná féadfadh a thógaint aníos.
Sheasaimh sé ar an gcathaoir &, nuair a chrom


L. 87


sé dh'á lorg, thug sí a lámh leis & chaith sí
isteach é.



“Fain-se annsain, a ‘cham,’” ar sise, “no
go dtagaidh ‘díreach. ’”



Thiomáin sí litir annsain chun an ríogh, a
fear a leogaint a bhaile, go gcoinneoghadh
sí féinig a mhac chun go dtagadh a fear féin.



Leog sise mac an ríogh a bhaile nuair a
tháinig a fear féin.



Paidí Bán agus an saighdiúir.



Do bhí Paidí Bán lá ar aonach Chnuic na
Groidhe; &, ar a theacht a bhaile dho,
ghaibh sé soir gach cómhgar chum Sráide an
Mhuilinn. Ar an slighe roimis do bhí
feirm mhór thailimh le duine áirithe atá
'n-a chómhnuide sa tsráid chéadna anois.
Caoirigh & ba seasga is mó bhí ar an
bhfeirm san am so, & is tríd an
bhfeirm seo do bhí an casán gnáthach idir
an dá shráid.



Do bhí Paidí ag cur de go tapaidh tríd
an bhfeirm, & do casadh isteach i bpáirc
é go raibh sgata mhór chaorach innti. Do bhí


L. 88


sé ag infhiúchadh thall is i bhfus ortha, &
díreach & é i lár na páirce istigh, do
bhuail 'n-a threó pataire maith reithe. Ní
puinn suime do chuir Paidí ann, acht bheith
ag siubhal leis ar lán a dhíchill. Acht níor
airigh sé blúire, gur bhuail an reithe boic
aniar ins an tslinneán air, & do leag
Paidí ar a bhéal, is ar a aghaidh, ar an
bpáirc.



I gcionn tamaill bhig d'éirigh sé arís,
& do rith chómh maith & do bhí sé 'n-a
chosaibh, acht má rith, ba ghairid an mhoill ar
an reithe teacht suas leis, & é bhualadh
ar bhior a chinn arís. D'éirigh Paidí chomh
luath is do bhí sé ann éirghe; acht ní chum
reatha é, mar do bhí fhios aige ná raibh
cabhair dó ann. Acht do rug sé greim
daingean ar an reithe & do bhí ag
iarraidh é fhuirseadh leis chum an chlaidhe.
Obair dhoiceamhail dob' eadh í, an reithe do
stuthadh d'aimhdheóin a chos, &, ar an
adhbhar soin, is mall do bhí sé ag cur de.



Súil-fhéachaint éigin d'ár thug Paidí, cia
chífeadh sé ag déanamh air sa chasán acht
preabaire saighdiúra, mar san am so do


L. 89


bhí barraic saighdiúirí i Sráid an Mhuilinn,
& do bhí mo bhioránach ag máirseáil amach
go caothamhail do féin. Nuair tháinig sé
suas do labhair sé go béasach chum Paidí
& do labhair Paidí leis amhail chéadna.
Taréis beagán focal, dubhairt Paidí leis
an saighdiúir:



“Dá mb'é do thoil é, a dhuine chóir,
greim do choiméad ar an gcaoirigh seo
dham, an fhaid do bheinn ag dul amach thar
claidhe ag iarraidh súgáin.”



“Airiú! déanfad is fáilte,” ars' an
saighdiúir. “Acht ná bhí i bhfad uaim mar
tá deabhadh orm.”



“Ní bhead, go deimhin,” arsa Paidí, “acht
ná leig uait í go dtagad chughat.”



Agus leis sin do ghread sé leis fé dhéin
an chlaidhe, & do shuidh síos ar a shuaimh-
neas. I gcionn tamaillín, do labhair
an saighdiúir & dubhairt go feargach
le Paidí brosdughadh air, nó go leigfead
sé uaidh an chaora.



“Leig, má's maith leat é,” arsa Paidí,
& grainnc gháiridhe air.


L. 90


Leis sin do chaith an saighdiúir uaidh an
reithe, & do bhí ag cur de le deithneas,
acht ba ghearr do chuaidh sé, nuair d'aimsigh
an reithe é & do leag. D'éirigh sé go
tapaidh & do bhí ag imtheacht chómh tapaidh
& dob' fhéidir leis, acht do leag an
reithe arís é. Annsoin dob' éigin do'n
tsaighdiúir greim daingean do bhreith ar an
reithe & bheith ag fuirseadh chum an chlaidhe
mar bhí Paidí. Acht do tháinig an maor air,
& do sheirbháileadh an saighdiúir chum na
cúirte, le bheith ag goid an reithe. Do
cuireadh chúig phúint fíneála air, & do
briseadh amach é. Tháinig Paidí a bhaile acht
ní dheachaidh sé riamh ó shoin chum éan-aonaigh,
acht go h-aonach Bhaile Mhúirne.



An Siúinéir.



Bhí siúinéir i mBaile Mhúirne fad ó, &
thóg sé príntíseach tráth, chumh bheith ag obair
'n-a theannta. Ní raibh an príntíseach aige
acht tuairim is seachtmhain nuair a ghlaoidh
duine uasal do bhí 'sa' chomharsanacht (an
Ridire Coilltis, is dóigh liom) air chum
roinnt oibre do dhéanamh do. Chuadar


L. 91


araon ag triall air, &, nídh nach iongnadh,
ní raibh an fear óg ró-chliste chum oibre,
& thug an duine uasal so fé ndeara go
luath. Ní ró-mhaith do thaithn leis bheith dhá
chothughadh bog-dhíomhaoin, & do labhair sé
mar gheall air leis an sean-shiúinéir lá:



“Cad 'na thaobh,” ar seisean, “go bhfuil
an garsún sain agat dh'á choimeád & ná
féadann sé pioc do dhéanamh? ”



“O! ní fhéadfainn mo ghnó do dhéanamh
gan é,” ars an siúinéir; “is é fhuarann an
tráthar dam.”



“Cionnus do dhéanann sé é sin? ” ars an
duine uasal.



“Nuair a bhíonn poll déanta agam-sa,”
ars an siúinéir, “bíonn an tráthar ana-
theith, caithtear é a fhuaradh de phas nó
loitfidhe é; & is é an seift do bhíonn
agam é sháthadh isteach i mbéal an gharsúin,
& fliuchann sé go breágh dham é, &
bíonn sé oireamhnach ar é oibriughadh arís
láithreach.”



“Airiú, ná déanfainn féin an méid sin? ”
ars an duine uasal.



“Ní dhéanfá, mhuise, mar ná féadfá é,”
ars an siúinéir.


L. 92


“Bíodh geall go ndéanfainn,” ar
seisean, “díbir an garsún anois, &
déanfad-sa é sin do fhuaradh dhuit an fhaid
do bheidhir ag obair annso.”



“Sásta leis,” ars an siúinéir, &
dubhairt sé leis an ngarsún imtheacht.
D'imthigh sé, acht ní raibh sé i bhfad ó'n dtigh
nuair d'aimsigh an siúinéir blúire chruaidh
adhmaid go raibh fadharcáin go tiugh ann, &
dhírigh sé ar pholl do dhéanamh tríd an
bhfadharcán ba chruadha & ba chaise bhí
ann, & ní misde a rádh ná raibh sé i
bhfad leis.



Nuair a stad sé & allus air, do thar-
raing sé an tráthar amach as an bpoll, &
d'iompuigh sé go hobann ar an duine
uasal.



“Osgail do bhéal dam,” ar seisean.
D'osgail, & sháthaigh an siúinéir an
tráthar do bhí nach bheag ar dearg-lasadh is-
teach 'na bhéal.



“Ó! táim loisgithe,” ars' an duine uasail,
ag léim siar gur bhuail sé a chúl i gcoinnibh
an fhalla.



“Tá mo thráthar loitithe agat a chladhaire”


L. 93


ars' an siúinéir; “Níor fhuarais i n-aon
chor é.”



“Ó! tá mo chúl briste,” ars' an duine
uasal.



“Caithfir díol as an dtráthar,” ars an
siúinéir, “nuair nár fhágais agam an té
dhéanfadh 'sa' cheart é.”



“Ó! cuir fios air arís,” ars an duine
uasal, “ní fhuil sé imthighthe i bhfad.”



Tháinig an garsún arís, & is é bhí go
háthasach nuair a glaodhadh air, acht cé gur
fhair an duine uasal go géar iad an fhaid
do bhíodar ag obair aige, do theip air iad
do fheicsint aon uair ag fuaradh an tráthair.



Ní cuimhin le haoinne tá suas anois an
sgéal so do thuitim amach, acht is é an
t-ainm do ghlaodhann muinntir Bhaile
Mhúirne riamh ó shoin ar aon phríntíseach
siúinéara, ná, “Fear Fuartha na dTráithre.”



Bás Dhiúicín.



Bhí Aodhagán Ua Raghallaigh i dtigh lá.
Bhí fear eile sa' tigh, & stiobhard duine
uasail dob' eadh é. “Stiobhairdín” a


L. 94


thugadh na daoine air. Bhí maidrín ag an
stiobhard, & “Diúicín” dob' ainm do.
Maidrín beag géar dob' eadh é. Tháinig
an sagart go dtí an teach an lá céadna.
Le linn an tsagairt do theacht an dorus
isteach, do léim Diúicín, & rug sé ar sháil
air. Ní dhearna an sagart acht breith ar
dhá chois deiridh ar Dhiúicín, & buille dh'á
cheann do bhualadh ar an tairsigh, gur mhairbh
é, go ndubhairt Aodhagán an laoidh:-



A Dhiúicín an anma,
Is deacrach do chúrsaidhe,
A' teacht chum an Aifrinn,
Le hiomarca 'n umhluigheacht.
Do cheann ar an tairsigh
Go daingean do dlúthuigheadh —
Acht ní bás gan sagart
Fuair do mhadradh, a Stiobhairdín!


L. 95


Foclóir.



A, its; a olcas, how badly, so badly; a mheatacht, so
cowardly, 45; i dtaobh a olcas a bhí a athchuinge
curtha aici, on account of how badly her wish
was put by her = on account of the bad way she
had put her wish = she had wished, 61; 's a
liacht, and so many, considering how many, 63



A (before consonants) = as out of, from; a baile = as
baile, away from home, 5; a ball éigin; a
Donnchadh, from Donagh (the blackcap), 82.



A bhaile = do'n bhaile, home (of motion towards home);
éirigh a bhaile, go home, 66.



Acmhuinneach, strong, capable, 81.



Achrann, m., entanglement; d'fhan sé i n-achrann 'sa
tor sailighe, it remained stuck in (or caught in)
the willow bush, 52; quarrelling, 61.



Acht, but; acht chómh beag le, but as little as = anymore
than, 32.



Aghaidh, f., face, front; ar ár n-aghaidh amach, out be-
fore us, out in front of us, 49; ar a aghaidh sin
anonn, right opposite to that, directly facing that,
41.



Agus, and, whilst, considering that, though; & ná
'neosadh sé, though he wouldn't tell, 31, 'gus
nár, since, and indeed, and also, 70.



Aice, nearness; i n-aice dhi, near her, 65.



Aidhbhirseoir, m., the devil: originally = adversary, as
it is from adversaries; II.



Aifreann, m., Mass: gen. in chun Aifrinn, to Mass, 38:
chun an Aifrinn, 94.



Áil, f., desire, want; cad do b'áil le bhur leath, what
the half of you want, why half of you go, 57.


L. 96


Aimhdheoin, f., unwillingness; d'aimhdheóin a chos, in
spite of him, against his will, lit. through the un-
willingness of his feet, 88.



Aimsighim, I aim at and strike; 3 s. pft., 90.



Ainmhidhe, m., animal, beast, 34.



Airighim, I notice, perceive; I hear; 'n-a n-airighim
iad, in which I perceive they are, or in which I
hear they are, 70; 3 s. pft., heard, 71, 88.



Áirighthe, (áirithe), certain, particular; go h-áirighthe,
at any rate, 34; oidhche áirithe, on a certain night,
60.



Áirithe, a. as subs., certainty; urradh ná áirithe, bond
or surety, 80.



Áirimhthe, reckoned, considered, 23.



Airiú, “Yerra! ”, 21, 57, 59, 89, 91.



Airseoir = aidhbhirseoir, m., the devil, 51. See áidh-
bhirseoir, of which the present is merely a
phonetic spelling.



Aistear, m., journey, pain, trouble; i n-aistear, in
vain, 7.



Aistrighim, I remove, “flit”; 3 s. pft., 33. (From
aistear.)



Aistriughadh, m., act of removing from place to place;
act of transporting, 67.



Aithnid, f., knowledge, acquaintance, gen. aithnide;
buachaillí aithnide dho, young men who were
known to him, young men of his acquaintance,
29. (For older aithnidh, as mithid from mithidh,
mithigh, & c.)



Allus, m., perspiration; & allus air, he being in
a perspiration, 92.



Amach, out; i ndeireadh an lae amach, towards the
latter end of the day, 74.



Amhail, like, as; amhail chéadna, in the same manner,
89.


L. 97


Am briathar = dom' bhréithir, by my word, assuredly,
& c. ; 22, 54 (im' briathar).



Amhlaidh, so, thus, the fact; is amhlaidh at 60 is in
apodosis (i. e. corresponding in second clause) to
i n-ionad.



Ana-chómhgarach, very near or nigh, 10.



Ana-fhearamhail, very forward, 14.



Anaithe, (a popular form of anfadh; storm), m., panic,
very great fright or fear, the extremity of fright,
48; i n-anaithe an tsaothair, in the panic of
breathlessness, in the most breathless haste, 28;
níor ghábhadh dham an t-anaithe, I did not need to
feel in such a fright about it, 16.



Anaitheamhail, panic-stricken, affrighted with excessive
fear; go hanaitheamhail, in extreme panic, 10.



Ana-liúgh, m., a great shout, 43.



Ana-liúghaireach., f., a great shouting, 42.



Anam, m., soul, life; chum gur thuit an t-anam as,
until he expired, 37; gen. an anma = dear, be
loved, 94.



Ana-phaitre, m., a fine fat animal; ana-phaitre giorré,
a fine plump hare, 45. (For ana-phataire; see
pataire.)



Ana-spóirt, f., great sport or pleasure, 39.
An dagha = do'n Daghdha, by the Daghdha; the Dagh-
dha (= dagh, good + dia, god), was a god of the
ancient Irish, 28, 30, 47.



Aniar, from behind, 88; 'n-a dhiaidh aniar, behind
him, following and being dragged after him, 77.



Aníos, from below, from the north; aníos amach, out
from the north; a ball éigin aníos amach, from
some spot (place) in the north, 41. (Aníos amach
is used idiomatically in a kind of appositional
agreement with a ball éigin. )



Ann-sa' = ins an, insa, in the, 31; ann-san = ins an, 38.


L. 98


Anródh, m., misery, distress; gen. anróidh, 69.



An uile, m., every; an uile fhocal, every word, 26.



Aodhar = aer, m, air, 39.



Aonaramhail, solitary, lonely, alone by oneself; go
haonaramhail, alone, 12.



Aos, m., age, 38. (Usual enough in Muns. for aois.
The opposite change takes place in Uls. : an aois
óg = an t-aos óg.)



Ar, on, amongst; peculiar use in chun bheith ar an dá,
& c., to be the two, & c., 23 (in this ar appears to
act merely as a kind of link in tá-sentences); so
also in do bhíos ar an bhfear déidheannach, I was
the last man, 50; defining a physical action more
completely; rith ort, run off, run away, 6 (cp.
gread ort, siubhail ort, & c. — the similar use of
le comes very near this in sense).



Árdach = árdughadh, to raise, take away (with one) fol-
lowed by le; árdach liom, to take away with me,
7; 'ghá árdach 'n-a ghob leis, carrying it off in his
beak, 27; a dtóin 'árdach 'n-a ndorn leó, to
carry off their hind quarters in their fist with
them = to turn tail, 45.



Árdughadh, m., act of raising, 58. (Literary form used
instead of the local árdach.)



As, out, away, off; as go bráth lem' ghearrfhiadh, away
goes my (fine) hare, 36; as go bráth leis arís,
off he goes again, away with him again, 37.



Áthas, m., joy, gladness; do bhí áthas ár gcroidhe
orainn, we were overjoyed, 50.



Áthasach, glad, pleased, delighted; adv. 61.



Athchuinge, f., wish, request, entreaty, prayer, 61; pl.
athchuingí, 61.



Bácáil, f., act of baking, 56. (From Eng.)



Bacaim, I check, I interfere with (le); only used
neg. ; ní bhacfainn leó anois, I would not trouble


L. 99


about them now, 41; níor bhacadar le héin-bhiadh
eile do sholáthar go maidin, they did not trouble
about providing any other food till morning, 60.



Bácálta, baked, 56. (From bácáil, baking, from the
Eng. word.)



Baile, m., (townland); home; a baile, from home, 5;
ag baile, at home, 44; a bhí 'sa bhaile uaidh, which
was at home and of which he was in want, 86.



Bailíacha, local pl. of baile, a townland; 29. (Bailte
is more usual, but pron. sometimes bailthí, and
with second termination bailthíacha.)



Báille, m., bailiff, 70, 81,



Bain amach, reach, get to, arrive at, after great exer-
tion; gur bhain sé amach an baile, till he reached
home, 21.



Bain as, to succeed in making one do a thing; húm
ná hám do bhaint as, 65; cainnt ná gáire do
bhaint as, to make him talk or cry, 66.



Bain-chéile, f., wife, 35. (Lit. female spouse)



Baintreabhach, f., a widow; gen., baintreabhaighe, 86.



Báire comórtais, match, game, lit. goal of emulation,
37,



Báisteach, f., rain, heavy rain, 48; dat, 49



Ball, m., spot, place; gen baill, 37 ar ball, pre
sently, by-and-bye, 78, 79



Baluithe = boladh, m, smell, 77, gen 77



Baoghalach, to be feared; is baoghalach go, it is to be
feared that, I fear that 27.



Bárr, m., excess of effort, one's very best attempt in
an effort; le bárr an fhuadair, 2, le bárr díchill,
37; le bárr feirge chuighthi, 63 (see fuadar,
dícheall, and fearg); da bharr, on account of it,
as a result of it, as profit from it; ní bheadh dá
bhárr aici, she would gain nothing (get no further)
thereby 65.


L. 100


Barra = barr, m., top, summit; chun dul 'n-a barra,
to go into (get on) the top of it, 30; go barra, to
the top, 37; i mbarra tulca uisge, on the top of
the flood of water, floating in the fierce current,
49.



Barraic, m., barrack, barracks, 89.



Barróg, f., a close grip or hold; do rugamair go léir
barróg ar a chéile, we all closely gripped one
another, 48.



Bárthan, m., calamity, affliction, 31. (Also bárthain,
f. , usually = harm, damage, & c)



Bas, f., palm or inside of hand; dual bais; do bhuail
sé a dhá bhais le chéile, he struck his two hands
together, 67, pl. basa, do bhuail … a bhasa
ar a chéile, struck his palms against one another,
50; gpl. bas; ag cimilt a bhas d'á chéile, rubbing
his palms against one another (together), 67.



Bás, m., death; ag dul chum báis, dying, 57.



Basgaithe = basgtha, battered, hurt, suffering from
wounds made by brambles and falling, 21.



Bata péileala, a paling stick, a stick of a paling, 52.



Bataráil, f., battering, beating, 79 (From Eng.)



Bean an phíobaire: ag spídiughadh bean an phíobaire,
abusing the piper's wife, 44; in strict grammar
bean should be mná, in such a case the second
genitive is considered sufficient in the spoken lan-
guage, the first noun being then left in the nom.
form; such a colloquialism, due to mere laziness
of speech, should not be imitated in any attempt
at serious prose. (An example in the Manx Bible
may show that the tendency in that dialect at any
rate is not altogether recent: “cha bee mac yn
inney-veyl ny eiry marish mac y ven-seyr” (cha
bhíonn mac “an inghean mhaoil” 'na oighre maille
re mac na mná saoire), “the son of the hand


L. 101


maiden shall not be heir with the sons of the free
woman,” Gal. iv. 30. Sc. Gael. also shows the
usage or rather want of it.)



Beanín, f., little woman, 44.



Beárna, f., gap, 9; gen beárnan, 11.
Beart, f., a deed, an action; nuair a ghabhann beart
'n-a gcoingibh, when a deed goes against them =
when they get beaten in the performance of
tricks, 14



Beathuighim, I feed, sustain; pft. pass, 71.



Béilic (= béal-lic, béal-leac) = “poll atá fé lic
mór,” a hole or cave under a great flag-stone, 48.



Beirbhthe, boiled, 64



Beirim, I bear, bring, take seize: beir ar, seize,
overtake; gach aon bhliadhain a bheireadh ortha,
every year that overtook them (= of their life),
5; an sgannradh ba mhó rug riamh me, the great-
est fright i ever had, 38 (in this use do ghabh is
more usually the literate word; cp. do ghabh mis-
neach i, & c., occurring in Sgannradh Seaghain na
bhFiacal).



Beirim, past subj. of beirim, I seize, catch (with ar);
40.



Beul, m., mouth; beul an tsluaigh, the whole crowd
facing together, the broadside (as it were) of the
crowd, 30.



Bethé, m., a laughing stock, 10. (Widely used (Meath
and Connemara also); bith-éigheamh in Colm
Wallace's Amhrán an Téi appears to be an attempt
to solve its etymology.)



Baislín = braitlín, m., a sheet; pl. 7.



Barún, m., a baron; chomh siúráltha leis na mbarún,
as sure as the baron, a very common expression;
who or what the baron was is unknown, 5.


L. 102


Bior, m., spit; ar bhior a chinn, headlong (when knocked
forward), 88.



Bioránach, m., youth, stripling; mo bhioránach, my fine
fellow, 89.



Bladhrach, f., act of crying, lamenting aloud, blubber-
ing; dat. bladhraigh. 66.



Blúire (for brúille), m. and f., a bit, a scrap, 56; any-
thin, 88; blúire chruaidh adhmaid, fem., 92.



Bogaim, soften, loosen (de, off), i. e. I let go a hold;
bogaidh díom, release your hold of me, unhand
me, 32.



Bog-dhíomhaoin, half-idle, 91



Boic, f., a puck, “a dunt”; gur bhuail an reithe boic
aniar air, until the ram struck (gave) him a puck
from behind, 88.



Bóthar, m., road, way; níor chuireadar puinn bóthair
díobh, they had not walked much of the road
(when, & c. ), 78; fear na mbóithre, the road-
man, 78.



Bhóthar = de bhóthar, of the road, 41.



Botún, m., a blunder or misfortune due to it that
could have been avoided by foresight, 33.



Brágha, f., neck, brow; dat. brághaid, 47.



Braithlín, f., a sheet, 3.



Breágh breágh, a thing that one thinks too fine to part
with and yet that is of no use to him, 46.



Breis, f., increase; breis is bliadhain, more than a
year, 32.



Breith, judgment, 54.



Breith, f., act of bearing; breith ar, seize, grasp;
breith ar dhá chois deiridh ar Dhiúicín, to seize
Dukeen by the two hind legs, 94.



Brígh m. and f., strength, vigour; good use; is beag
an bhrígh é chun reatha seachas, he is little good for


L. 103


running compared to, 39. (Cp. goidé is brígh é
seachas, what good is it compared to, Sg. Ó.)



Briosc bruathar, a thing reduced to very small frag-
ments, 26.



Brioscarnach, f., what is dry or rotten; brioscarnach
suip, a wisp of rotten. straw, 7. (See brusgar-
nach; our present form seems derived from
briosg, brittle.)



Briseadh, m., act of breaking; mar bhriseadh ar an
ngaoith, to break the force of the wind, 73.



Brisim, I break; I expel, I evict (in this sense fol-
lowed by as, out of); do briseadh as a chuid
tailimh é, he was evicted from his land (farm), 60.
(Cp. saighdiúr bocht singil mé a briseadh as
gárda an ríogh, I am a poor private soldier who
was “broken from” (expelled out of) the king's
guard, Uls. version of Siubhán Níg Uidhir.)



Broicfeast, m., breakfast; briocfeast ná eile, break
fast nor anything else, 60. (Eng word.)



Brosdughadh, m., act of inciting; brosdughadh air to
make haste, to hurry up, 89



Brosnadh, m., brushwood, gen. brosnaidh (brosnaig), 7.



Brothalach, very hot, giving out good heat, 61. (Often
of the weather = sultry.)



Brúchtach, f, (act of bursting forth); act of abounding
in, dat, 40.



Bruid, f, hurry, haste; ba mhó an bhruid ar neómat
ag múchadh an tighe ná ag cur críche ar an
gcleamhnas, in a moment there was more press-
ing work in the quenching of the burning house
than in finishing the match, 74.



Bruighean, f., fight, row, fray, 3.



Brusgarnach, f., crumbs, dried or rotten fragments;
brusgarnach aoiligh, dung rotten and dried to
dust, 17. The same as brioscarnach.


L. 104


Buach, m., advantage, benefit, best course of action; is
é do bhuach é, you did well, that's the best you
could do, that's for your luck (or for your good),
“it will crown you,” 47; go bé (i. e. gurab é) do
bhuach é = “go bé (gurab é) an rud ab' fheárr
duit a dhéanamh é”; is é do bhuach é a dhéanamh, it
is for your own good to do it; do bhuach = “éinní do
raghadh chum do thairbhe,” anything that would
benefit you; sin é do bhuach é, that's for your
benefit. (See I. T. S. Dict. for some additional
examples which show that the word belongs to
Connacht also. The translation “crown” makes
clear that the primary sense was that of “pin-
nacle”)



Buachaill aimsire, servant-boy, man-servant, 23.



Buaidhim, I surpass (ar, over); do bhuaidh sibh-se ar a
bhfeacha riamh, ye have beaten all I have ever
seen, 4.



Buailim, I strike; prob. only in 3rd. pers. = amount
to; bhuailfeadh sain, that would amount to, 45.



Buailim, I strike; hence I put or place; buail fé'n
luaith é, place it in the ashes, 56; do bhuail,
placed, 56.



Buail um, meet; 3 s. cond., na buailfeadh aon amad-
áin umam, that I would meet no fools, 4; 3 s. pft.
a bhuail uime, that he met or came across, 26.



Bualadh, m., act of striking; going; bualadh isteach a
bhaile dhi féin, to go home, 43; ag bualadh leó,
threshing away, 82.



Buicín gabhair, a buck-goat, 75.



Bulcais, f., things, such as pieces of cloth, & c., rolled
up in the form of a ball, 25.



Bun, m., foot, bottom; go bun, to the foot or bottom,
36.



Buntaisteach, profitable, lucrative, 54.


L. 105


Bunudhas, m., origin, sense, meaning; goidé an bun-
udhas a bhí le, what was the origin or meaning of,
22; goidé an bunudhas a bhí leis an obair go
léir, what was the meaning of all the trouble, 53.



Cabhair, f., help, assistance, use, 9, 10; so also ná
raibh cabhair dó ann, that it was no help (use) to
him, 88.



Cábóg, f., an agricultural labourer, properly one who
hires himself out to dig potatoes, 13. See cábóg-
aidheacht.



Cábógaidheacht, f., going forth to labour as a potato-
digger for hire, 5; cábóg = duine a raghad síos
amach chun prátaí a bhaint ar a phádh, one who
would go down the country (northwards) to dig
potatoes for his hire or wages.



Cabhrughadh, m., act of helping (le, with), 33. (Pron.
coidreamh.)



Caile, f., strong vigorous woman; caile na gráinn-
eóige, the hedgehog's wife, 36.



Caise, 92; see cas.



Caisreabhán = caissearbhán, caistsearbhán, m., dande-
lion, m., 43.



Caistí = castaoi, impft. pass. of casaim, I twist, turn;
a caistí orm, whom I would meet, 13. See cas-
tar ar.



Caitheamh, m., (act of spending); course; i gcaitheamh
lae an chleamhnais dóibh, during or in the course
of the day of the match (by them), 74.



Caithim, I must; pres. pass. must be; caithtear é fhuar-
adh de phas, it must be cooled at once, 91.



Cam & díreach, “crooked and straight,” supposed
name of a tool, but in reality a hint of danger,


L. 106


86 (The form of the name varies very much in
the provinces.)



Cam-bhóthar, m., a crooked or winding road; gpl. 69.



Canncar, m., wrath, anger, fierce dissatisfaction, 82.



Caoch, purblind, blind; caoch ag an ocras, blind
(famished) with the hunger, 56. (This may show
that caoch ar meisge = “blind drunk,” as used in
some districts, is not really due to English in-
fluence. Caoch originally signified “one-eyed”)



Caoi (sometime spelt caoth), f., opportunity, means,
chance (of, ar), 60, 82.



Caonaidhe, (for cadhnaidhe), m., one alone (in a state of
abandonment? ); am' chaonaidhe aonair, quite
alone, 13. (Also caogaidhe. Cadhan, a pelican, is
the root of the expressions.)



Caothamhail, opportune, leisurely; go caothamhail,
leisurely, opportunely, 89.



Captaon, m., captain, 78.



Cara, friend; cara mhná tighe, a housewife as a friend,
85.



Carabhat, m., a cravat, a kind of collar, 9.



Carraig, f., rock; pl. carraigreacha, 52.



Cas, winding, twisted, crooked; super. ba chaise, 92.



Casaim, trans., (I twist, turn); trans. also in the
active usage = cause by chance, “send,” (usually
impers. ); a chas ann í, that caused her to be there,
50; pé diabhal do chas chugainn é, whatever devil
sent him our way, 60; chas chum na háite-si mé,
which chanced to send me to this place, 63; the
intrans. usage of English is expressed in Irish by
the passive voice: do casadh 'sa' treó chughtha,
there chanced to come their way, 55; followed
by ar = “meet” by chance (the most widely dis-
tributed idiom for the idea); pft., 3; impft. 13
(see caistí); pft., do casadh a lán garsún orm,


L. 107


I met many (or a lot of) boys; do casadh isteach
i bpáirc é, he happened to get into a field, 87;
níor casadh leithéid an bhuachalla leis, such a
young man had never happened to be with him, 1.



Cat marbh, lit., dead cat, calamity, 63. (In Don. the
form is cat mara, “sea cat” = “calamity” also)



Ceairt, f., a rag; gs., an cheairt; pl. cirtacha (accent
on 2nd syll. ) rags, 25; dpl. ceirteachaibh, 63.



Ceangailthe = ceangailte, bound (dhe = to it idiom),
41.



Ceanglaim, I bind, I stick, adhere (de, to); 3 s. pft.,
do cheangail a lámha dhe, 79.



Ceann-lomnochta, bare-headed, 28.



Ceannuidheacht, f., act of buying and selling, dealing,
trading, 54.



Ceant, auction; gur chuir sé ceant ar a fheirm, that
he auctioned his farm, 33. (Eng. cant, and indeed
to this day it is exactly so pronounced, the word
never having been assimilated to the Irish utter-
ance.)



Ceapaim, I invent, I think; cheap sé in' aigne, he
thought, & c., 1; I appoint; 3 pl. pft. 74 (also a
Con. sense); I retain, & c. ; go gceapfadh sé a
shuaimhneas, that he had kept quiet, 79.



Ceapaithe, determined, decided, 6.



Cearc Fhranncach, f., a turkey-hen (lit. French hen);
de chearc Fhranncach at 61 should grammatically
be de chirc Fhranncaigh. (In Con. franncach =
turkey, from éan Franncach, or, indeed, from
cearc Fhranncach — cp. franncach “rat” in Muns.,
an abbreviation of luch Fhranncach. Coileach
Franncach = turkey-cock.)



Ceart, m., right, just or fair portion; de cheart bídh,
your just portion of food, as much of food as
would satisfy you, 55.


L. 108


Ceartuighim, I arrange, fix; do cheartuigh an bacach
leaba dhó féin, the beggar fixed a bed for him-
self, 56. (Cp. córuighim (cóirighim).)



Céile, m., and f., spouse, husband or wife; le n-a
chéile, with his spouse (wife), 54; máthair a céile,
her husband's mother = her mother-in-law, 67.



Céile (a chéile), each other, one another; an chaint
do chur i ndiaidh a chéile, to arrange their thoughts
in proper order and express them by suitable lan-
guage, lit. to put the talk after one another (i. e.
in proper and consecutive order), 68.



Ceithearnach, a kern, Irish foot-soldier; a country
gentleman, 70.



Cian, m., and f., a space or length of time; ó chianaibh,
a little while ago, not long ago, 2.



Cimilt = cuimilt, f., act of rubbing (do, to), 26.



Cineadh, m., race, family, people, cineadh na bhfear-
ann, the race people of the lands (= préachán),
69.



Cion, m., share, portion, 30. (Pron. with o as prin-
cipal vowel, ky'un)



Cionnus, how; sometimes followed by indirect rel.
construction, as in cionnus ar thugais dó í, how
did you give it him, 66. (So also cionnus a
bhfuil tú? in parts of Muns. esp. in Thomond.)



Ciopóg, f., a little stick; ciopóg ráinne, a worthless
or old spade of not much use, 7. (Cp. ní'l innti
acht ciopóg, it is only a useless old spade, and
the expression “sticks” applied contemptuously
in Eng. to the few articles of furniture that the
poorest can afford; ciopóg and cipín are both
from ceap.)



Ciseán, m., a large wickerwork basket; gen. 73.



Císte, m., a cake; císte baise, a small cake kneaded
on the palm of the hand, 56.


L. 109


Clabhtóg, f., a clout, a blow with the open hand, 70,
72; dat., 72. (From Eng. word.)



Cladhaire, m., a rogue, a rascal, 32, 92.



Cladhaireacht, f., rascality, roguery, 32.



Claidhe, m., stone-fence, “ditch”; pl. claidhtheacha,
58.



Cláirín, m., horn-book; pl. cláiríní; do chláiríní
féin a léigheadh dhuit, to read your own horn-
books for you = to know your own state, 44.



Clais, f., hollow between furrows; gs. claise; pl.
claiseacha, 36.



Claoitheán = cliathán, m., side; pl. 79.



Cleamhnas, m., alliance by marriage, match-making,
1; a match, 73; gen. 74.



Cleith, f., wattle, stick, 3, 76.



Cliabh, m., basket; gen. cléibh, 73.



Cliamhan, m., son-in-law, 70.



Cliar, f., a host, a company; bards, strolling min-
strels; the clergy, 70. (The second sense is per-
haps the most likely.)



Cliathán, m., side, often hill-side, side of a rock, 48.



Cliathántach = go cliathántach, sideways, sidewise, 52.
(From cliathán, side; in adverbs from long words
go is omitted in Muns.)



Clós, m., yard, enclosure, 28; gen. clóis, 28. (An
English word.



Cluas, f., ear; gan cluas do thabhair do'n chéad
sgéal, not to listen to the first story, 17.



Clúdach, m., a covering, 62.



Clúduighthe, covered, 49.



Clúmh Liath, mould, mildew, 25.



Cluthmhar, warm, sheltered, snug, comfortable, cosy,
63.



Cnámhthoirt, f., long lanky thing of bones, 34. (The
writer's own spelling, as in the case of truagh


L. 110


nirt. He seems to have looked at the word as
cnámh + toirt (size, thing of size), and this is, no
doubt, plausible enough; but it really may be the
case that cnámhthairt is the proper spelling, i. e.
cnámh = th (epenthetic) + -airt (termination). Cp.
the verbal noun cnámhthairt of which a bad spell-
ing (cnádhthairt) appears in the Ir. T. S. Dict.)



Cnoc, m., a hill; dá gcuirfidís an cnoc so ar an
gcnoc úd thall, if they put this hill on the far
hill (or yonder hill), 16. (This is a stereotyped
phrase of the spoken Irish generally. The story
goes in Donegal that an overworked servant-boy
gave vent to his feelings thus: “Dá gcuirfinn
an cnoc i bhfus ar an chnoc thall, ní bhéidheadh ann
acht ‘a Sheagháin, déan deifre,’” “if I put the
hill on this side on the far hill, it would only be
‘John, make haste.’” Cp. p. 23 (Muiris an
Phreucháin), where we see that a master of that
type is called sgannradóir.)



Cnósach = cnuasach, m., act of hoarding up, amassing;
84.



Cnuasach, m., act of hoarding up, amassing, 26, 54.



Cófra, m., box, chest, 86. (The f. is commonly aspir-
ated in this word.)



Cogarnach, f., whispering, repeated whispering; dat.
-aigh, but only in pres. part. usage, 9; we do not
find the dat. otherwise: as an gcogarnach, 9.



Cóid-i-bhfaid, act of arguing or continuing an argu-
ment, upholding an argument — refers to talking
of a disputative nature, thrashing out a subject,
11. (Cp. códaí móra or códaí fada applied to
long-winded talk in Omeath.)



Coganta, chewed, gnawed away, 26.



Coigilt, f., a raking up of the fire to keep it alight, 77.



Coileán, m., young hound, whelp; pl. 45.


L. 111


Coilichín, m., little cock, 43.



Coimheasgar, m., contest, contention; coimheasga,
reatha, running match, 35.



Coingibh = coinnibh, coinne, meeting; 'n-a gcoingibh,
against them, 14.



Coinne, m., meeting, appointment; ionad an choinne,
the place of appointment, rendezvous, 36; gur
chuireadar coinne ar a chéile, in which they ar-
ranged to meet one another, for which they made
a mutual appointment, 72; lá an choinne, the day
of the appointment, the day for which the ap-
pointment was fixed, 72; i gcomhair lae an
choinne, for the day of the appointment, 74.



Coinnimh = coinnibh, coinne; i gcoinnimh, against, 18.
See coingibh.



Cómhair, (presence); fé n-a cómhair, before her, into
her presence, 1; i gcómhair, for, with a view to,
31.



Cómhairle, f., advice, counsel; a dhein a chómhairle,
who did as he advised, 32.



Cómhgar, m., short or easy road, short cut, least trouble-
some way, 17; do ghearr gach cómhgar, he took (or
made) every short cut, 20; do ghabh sé soir gach
cómhgar, he went eastwards by every short cut,
87.



Cómhgarach, near, nigh (do, to), 38. (Pron. cónggar-
ach in Muns.)



Cómhluadar, m., company, society; 'n-ár gcómh-
luadar, in our company, 39.



Chómh maith, accordingly, then, so; do ritheas chómh
maith, accordingly I ran, I ran then, so I ran & c.,
48.



Cómhnaos, m., one of the same age; cómhnaos dómh-sa
díreach ab' eadh é, he was exactly (one) of my own
age, 41:


L. 112


Comhnuighim, I dwell; 3 s. pft., 1.



Complacht, f., a set of people; a household, 70.



Compórd, m., comfort, ease, 64. (From Eng.)



Congnamh, m., help, assistance; go dtáinig an con-
gnamh orainn, till the assistance reached us, 52.



Constábla, m., constable, policeman; pl. constáb-
laithe, 53.



Copán, m., a cup, 66.



Córach = cóir, just, honest, 63.



Cosa-ghiub (corra-ghiob), hunkers; ar mo chosa-ghiub,
on my hunkers, sitting on the ground, in a sit-
ting posture, 10; ar a chorra-ghiob, 56.



Corcán, m., pot, 64; gen. corcáin, 63.



Coróinn = coróin, f., a crown, five shilling piece, 13
(The final -nn = -ng in East and Mid-Cork.)



Corrachán = curachán (curchán), m., a kind of boat,
“canoe,” 51.



Corr-chion, f., an odd or occasional crime; dpl 71.



Corrtha, tired, weary, 21.



Cos, f., foot, leg; dpl. cosaibh; an fhaid a bhí sé 'n-ár
gcosaibh, as long as we could, 51; chomh maith &
do bhí sé 'n-a chosaibh, as well as he could (physic-
ally), 88.



Cosaint, f., act of protecting (ar, against), warding
off, keeping from (ar), 42.



Cos-árdach, high-stepping, swift-footed and long
bounding, 34.



Cosnaim, I protect (ar, against), keep off; go gcos-
nóghfá ar a chéile iad, that you would keep them
off (from attacking) one another, 43.



Cráidhteacht, f., woe, anguish; mo chráidhteacht! alas! ,
10.



Crampán, m., one crippled or more or less disabled
from rheumatism & c.; a cripple, 44. (When
the ass died they were too poor to buy another (at


L. 113


any rate they didn't buy one), and, as the poor
father was unable to walk to the bog, the daugh-
ter drew the turf home on her back.)



Críochnuighthe, finished, 86.



Críonnacht, f., age; ag dul i gcríonnacht, getting old,
64.



Cró, m., sty; gen. 59.



Crochaim, I hang, execute by hanging; impft. pass. do
chrochtaoi, 71.



Cromaim, I begin to, set to, take to & c.; do chrom
an dá gharsún ar, the two boys began to, 52.



Cronnóg (crunnóg) = cruinneog, f., a round bundle,
applied to one doubled up from sickness, old age,
& c,: “chonnac é; n-a chronnóig,” & c.; de dhein-
eadar cronnóg díom, they made a rolled up ball
of me, they rolled me up like a ball, 9.



Crot = cruth, m., shape, form, beautiful form, 34; & a
chrot orm, and the form of it on me, and I show
the appearance of it, 34 (cp. & a rian orm, & a
shliocht orm).



Crothadh, m., a shaking; do bhain sé crothadh as a'
mbraithlín, he gave a shake to the sheet, he shook
the sheet, 4.



Cruadhálach, hard, severe, go cruadhálach, by means
of hard work and great saving, 73.



Cruadh-cheangal, m., tight, severe, or galling bond; pl.
cruadh-cheanglacha, 11.



Crúidhim, I milk; 2 s. imptv. crúidh. 59.



Crúnca, m., decrepid thing, thing stunted in growth,
34.



Cúbhrán, m., froth, foam, 44.



Cuileachta = cuideachta, f., company; an chuileachta
fir, the company of a man = for a man as com-
pany, as an entertainer in company, raconteur, 37.


L. 114


Cuimhneamh = cuimhniughadh, m., act of remembering,
calling to mind, thinking, 65.



Cuinncín, m., a turned up nose, nose (used contempt-
uously), 61.



Cuir = cur, act of putting; ag cuir clúmh-liath thríd,
becoming mildewed, lit., putting mildew through
it, 25; ag cuir cainte dhi, talking (continuously),
44.



Cuireadh, m., invitation; used as gen., 41.



Cuirim, 1 s. imptv.; cuirim i gcás, let me suppose, 3.



Cúirt, f., a “court,” i. e. a great mansion or resid-
ence, 85, 86.



Cúis, f., cause, reason (for, le), 37.



Cúiteamh = cúitiughadh, m., act of requiting; ag cur 's
ag cúiteamh, weighing the pros and cons, 54.



Chum, to, in order to; chum go, until, 35, 72, till, so
that, 35; chum ithte as, to eat out of, 26. (See
also chun, the spelling that follows the pronuncia-
tion)



Cuma, f., way, manner; ar an gcuma sain, in that
way; ar aon chuma, at any rate, in any case, 32.



Cúmhadh, m., lamentation, sorrow; gen. cúmhaidh, 45.



Cumhangaracht, f., difficulty, pressure, strait, 70.



Chun = chum, to, in order to, 23, 30; takes genitive even
in phrase-noun construction: chun na spré fhágh-
ail, to get the dowry, 25; chun gur, until, 28;
chun go, till, in order that, 30; so that, 46; chun
na gcoileach a chosaint ar a chéile, to protect
(ward off, keep off) the cocks from each other,
42.



Cur, m., act of putting; ag cur air, afflicting him,
galling him, 17; ag cur de (for ag cur an aistir
de), walking on, proceeding, 87, 88, 90.



Cúram, m., care, thought, concern; nach bruighean ba


L. 115


chúram leis na garsúnaibh seo, that it is not fight-
ing was the thought of these boys, 48.



Cúrsa, m., course, running, adventure, 21; course,
round, 79; pl. cúrsaidhe, way, state, condition,
94.



Dachad, m., forty; dachad bliadhan, forty years, 18.
(For dá fhichead, which is the form used in the
other provinces. I have never heard the dá
fhichid of the grammars. In Muns. dachad (pron.
dathad) is inflected, gen. dachaid, e. g. i mbliadhain
an Dachaid. Is it not clear also from dá fhichead
that, being regarded as a masc. noun, the dat. is
made masc. in form)



Dagha = Daghdha; see an dagha.



Dall, m., blind man, 67; gen. daill, 67.



Damhas, m., act of frisking or dancing (of beasts), 40.



Daoradh, m., act of condemning, convicting, 63.



Deabhadh, m., hurry, haste; ní raibh aon deabhadh mór
air, it was in no great hurry, it was not coming
too fast, 51; mar tá deabhadh orm, as I am in a
hurry, 89.



Deacrach, hard, severe, 94.



Deaghaidh = deachaidh, 3 s. pft. depen. of téidhim, I go, 72.



Deaghas = deachas, 1 s. pft. depen. of téidhim, I go; níor
dheaghas, I did not go, 16.



Deagh-labhartha, well-spoken, of good address, 68, 69.



Dealbh, wretched, poor; i mbothán bocht dealbh ar
thaobh bóthair, 60 (cp. “i mbotháinín dealbh cois
bóthair” in S. Muns. version of an old song
Bliadhain an taca so phósas.)



Dealbhas, m., poverty, wretchedness; gen. dealbhais,
44.



Déanamh m., act of making or doing; ag déanamh


L. 116


amach ar an dtráthnóna, approaching evening,
72; gan déanamh, unmade, 74.



Deangmháltha = diongmhálta, strong, steady, 81.



Dear in fé ndear, causes, caused; cad fé ndear an
bhruighean, what caused the row, 3.



Dearg-lasadh, m., red flaming; ar dearg-lasadh, red-
hot, 92.



Dearmhad = dearmad, m., forgetfulness; níor bh'é
dearmhad an bhacaigh, it was not the beggar's for-
getfulness = the beggarman by no means forgot,
and c., 59.



Deas-bhéalaighe, f., quickness in reply or repartee,
quick-wittedness, 70; dá dheas-bhéalaighe do bhí
sé, no matter how ready he was in replying, 70.



Deasgaibh in de dheasgaibh, because of, on account of,
18.



Dé bheatha, hail, welcome! ; acht dé bheatha grásta Dé,
but hail to the grace of God (exclamation), 47.



Deifir, f., difference; nár bh'aon deifir leat, that it
was no difference to you, that you did not mind,
24.



Deinim = do-ghním, déanaim, I do, I make; 3 s. impft.,
1; níor dhein soin do'n bhacach é, that did not suit
the beggar, 58; dhein ar a leabaidh dhi féin, made
for (went towards) her own bed (lit. her bed for
herself, i. e. to lie down), 58.



Deirbhshéar = deirbhsheathar, gen. of deirbhshiúr, f., sister,
65. Déirc, f., alms; gen. in ag lorg déarca, seeking alms,
begging, 57.



Deirim, I say; mar a deurfá, as you would say = so
to speak, as it were, 49.



Deisiughadh, m., act of mending, 63.



Deithneas, m., haste; le deithneas, with or in haste,
90.


L. 117


Deóraidhe, m., stranger seeking hospitality, guest, 67.



Dé Satharainn = Dia Sathairn, on Saturday, 13.



Dia, m., God; Dia linn, God bless us, God have mercy
on us! 59; Dia go bráth linn (a stronger form),
God bless us for ever, 60; Dia lem' anam, God
bless my soul, 78.



Diachair, f., trouble, affliction, sorrow; mo dhiachair,
alas!, 75.



Diairmín Riabhach, an, lit. the little grey Dermot, the
yellow-hammer, a little bird of the hedgerows, 80.
(The Diairmín Riabhach is also called an Riabhóg
in Ballyvourney. Its identity with the yellow-
hammer is uncertain. The latter is called buidheog
in Omeath and Ulster.)



Dícheall, m. best endeavour; gen. díchill; le bárr
díchill, through excess of his best effort, 37; ar
lán a dhíchill, 88.



Dícheallach, diligent; adv. 2.



Dínntiúirí, pl. indentures, 19, 21. (The sing. dinn-
diúr occurs in a King's Co. legal document pub-
lished in G. J.)



Díomhaointeas, m., idleness; gen. díomhaointis, 18.



Díreach = go díreach, exactly, 40; & díreach &
é, and just as he was, 80.



Dírighim, I direct; followed by ar, I begin to, I set to;
Do dhírigheas ar bheith ag gol, I began to cry, 9;
do dhírigh gach éinne ar, everyone began to, 33;
do dhírigh sí ar, she began to, 43; do dhírigheamair
ar, we set to; dhírigh sé ar ghol, he took to crying,
50.



Dlúthuighim, I close, I place close to (suddenly), I bang;
pft. pass., 94.



Dóbair = d'fhóbair, for an attempt, “came near,” “had
like”; ba dhóbair go mbeadh a rian orm, I came


L. 118


near showing signs of it, I almost suffered thereby,
50.



Docht, tight, hard, severe; go docht, tightly, 10.



Doiceamhail, difficult, severe, hard, 88.



Doigh, f., a stitch, a severe pain; doigh ionnat, (may
there be) a severe pain in you, confound you, 90,
44.



Doilgheasach, sorrowful, rueful, melancholy, 65.



Dóin = dóigh; only used in ar ndóin = dar ndóigh,
“sure,” indeed, and c., 10, 24.



Doircheacht, f., darkness, 9.



Dóirnibh, dpl. of dorn, m., fist; 47.



Dólás, m., trouble, affliction, pl. dólásaí, troubles,
10. (So sólásaí, sólástaí, pl. of sólás.)



Donnchadh an Chaipín, lit. Donagh (Denis) of the Cap,
i. e. the blackcap, a pretty little bird very common
in Ireland, 80, abbreviated to Donnchadh, 81, 82.



Dos = do, when used before plur art, gach, and c., 2.



Dóthain, f., sufficiency, fill, ár ndóthain óir, our suf-
ficiency of gold whatever gold will suffice us, 62;
a dhóthain, enough (on his part), 69.



Dreóilín, m., wren, 80.



Driuch, m., plight, 15 (Old dative of dreach, aspect,
visage, and c., now used as a nom)



Droch-bheulach, abusive, bad-tongued (lit. bad-mouthed),
44.



Droch-shaoghal, m., “a bad time,” bad way or condition;
ní raibh droch-shaoghal againn, we were not badly
off, “we hadn't a bad time,” 49.



Drom = druim, back. 3.



Druideamhaint, f., act of moving (le, towards, ó,
from); ag druideamhaint liom, approaching or
drawing near me, 10.



Druim, m., back; de (do) dhruim, over; d'fheuchadar
isteach do dhruim na beárnan, they looked in over


L. 119


the gap, 11; do dhruim mo chinn, over my head,
15; de dhruim na sléibhte, over the mountains,
72.



Dubh, m., darkness; ó dhubh dubh (ó dhubh go dubh), from
the darkness before dawn to the dark night, 7.



Dubhach, sad, gloomy, 65; is dubhach liom, sad to me is,
70.



Dubhaim, trans. I blacken; 1 s. cond. emph., 47; in-
trans., I blacken, i. e. I become black; do dubhadh &
do gormadh ag Seaghán, John turned black and
blue in the face, 65 (the usage is impers.: it became
black and blue at John).



Dúil, f., desire, appetite; chuir sé dúil ann, he got a
desire for it, 68.



Dúisighim, (I awaken), I start, rouse (in hunting); 1 pl.
pft., 45. (Cp. do dúisigheadh linn an eilit mhaol
in Laoi Oisín.)



Dul, m., chance, means (of getting at); ní raibh aon
dul ag an mbáistigh ar, the rain had no means
of, 49.



Dúthaigh f., country, n. and gpl. dúthaighe, 33.



Dúthrachtach, zealous, diligent; chomh dúthrachtach sain,
so diligently, 1.



É = féidir (in sense at least); go mb'é = go mb'fhéidir,
that perhaps, 8.



Eachtra, m., an adventure, experience, narration of an
adventure; dpl., eachtraithibh, 5.



Éad, m., envy, jealousy; tá éad ar Dhonnchadh le n-a
mhnaoi féin, the blackcap is envious of his own
wife, 82.



Éan-bhruighean (aon bhruighean), f., any row or fighting,
72.



Éan-mhac, Only Son (Christ); voc. Éin-mhic, 69.



Easach, m., a cascade, waterfall, cataract, 48.


L. 120


Easba = easbhaidh, f., want, 31.



Éigean, f., force, violence; dat. in ar éigin, scarcely,
hardly, 12.



Éigint = éigin, éigean, necessary; do b'éigint do
féin, he had to, he found it necessary, 60.



Eile, other; ná eile, nor anything else; i bhfad eile,
much longer, 64.



Éin-bheann (aon bheann), f., any heed or regard (ar
for), 70.



Éin-cheart = (as often spelt) aon cheart, any justice or
fair play, 60.



Éin-leisge (aon leisge), any laziness; any lothness;
ná raibh éin-leisge ar Sheaghán, that John was by
no means loth, 64.



Éirim, f., capacity, ability, 68.



Éist = éist, listen, “whist,” “easy,” 66. (Both a long
and a short form of this are heard.)



Eiteach, m., act of refusing. 70.



Fachta = faghta, found, got, obtained, 62.



Fachtaoi = faghtaoi; ní bhfachtaoi iad, they used not to
be (would not be) found, 71.



Fad, m., length; i bhfad, long; i bhfad eile, much
longer, 64; i bhfad leis, long at it, 92.



Fadharcán, m., a knot in wood; pl., 92; gpl., 92. (in
Con. farcán, fartán, in Don. fadharcán. The
word is also applied to a corn on the foot and a
wart on the hand. Cp. crannra (Mayo and Don.)
which also has these three senses. Dul (Meath)
also = a knot in wood.)



Fághaltha = fághalta, got, obtained, acquired, 33.



Fagháltas, m., profit, gain; ar bheagán fagháltais, with
small profit, 73.



Faid, f., length; an fhaid, whilst, 1; is é (a) fhaid ar
a ghiorracht, lit. this is its length on (added to)


L. 121


its brevity = to make a long story short, 13; faid
gach n-fhaid, “the length of all lengths,” ever so
long, 7 (faid gach n-oiread in Béarra); dá fhaid
a bhíos, no matter how long I was, though long I
was, 26 i faid a urchair, the length of his throw =
as far as he could (throw it), 27 (cp. fad a shean-
radhairc, as far as he could see, Mayo), an fhaid a
bhí sé 'n-ár gcosaibh, as long as we could, 51.



Fáilthe = fáilte, f., welcome, bead is fáilte, I will
with pleasure, 35.



Faire, fie! shame! ; faire go bráthach, fie for ever, fie!
fie! , 26; faire fútha mar choileánaibh, fie upon
them (shame to them) as hounds, 45,



Fairsing, (wide), generous, 69.



Fala, m., a wall, gen. 25.



Fan, along, beside, parallel to, during; fan na carr-
aige, beside or round the rock, 31; fan na haim-
sire, in the meanwhile, 32; during the time, all
that time, 50, fan bhóthair, along the road, whilst
walking the road, 13, 85.



Fhan = do fhan, d'fhan, remained, 30.



Fánaidh, f., slope; sgaoil sé an mhin le fánaidh na
habhann, he let the meal go loose down the cur-
rent of the river, 4; rith le fánaidh, to run down
the slope, 36.



Faobhar, m., sharp edge; sgaoil sí faobhar a teangan,
she let loose her sharp tongue, 44.



Fásgadh, m., squeezing, tightening, pressing, binding,
bonds, 12.



Feabhas, m., excellence improvement; mar fheabhas
air, to improve it 73.



Feacadh, m., bend, ar fheacadh m'uilleanna, on the
bend of my elbow, 9.



Féacham, 1 pl. pres. subj of féachaim, I look, I see; 35.



Fear fuartha na dtráithre, the auger-cooler, 93.


L. 122


Fearg, f., anger, wrath; gen. feirge; le bárr feirge
chúighthi, through extreme anger towards (with) her,
63.



Fear oibre = oibridhe, workman, labourer, 23.



Fearra = fearr, better; cár bh'fhearra dhúinn spórt a
bheadh againn ná dul dh'á fhiadhach, wouldn't it be as
well for us to go hunting him as to have sport, 29,
30. (Other examples are: cár bh'fhearra dhúinn
dul ann ná fanamhaint sa bhaile, wouldn't it be
as well for us to stay at home as to go there; cár
bh'fhearra dhúinn bheith sa bhaile ná dul ann,
wouldn't it be as well for us to go there as to stay
at home (the locution could be more literally trans-
lated thus: “How would it be better for us to be
at home than to go there? ” this keeping the terms
in the same order); the example in the text might
perhaps be better expressed in English as “What
better sport could we have than to go hunting
him?”)



Feicim, 1 s. imptv., let me see, 3



Feicithe = feicthe, seen, 38



Feighil = feidhil, charge; i bhfeidhil an ghnótha, in charge
of the work, 85 (Connected with feidhlim; O. Ir.
fedligur, I endure. )



Feilt, m., felt, 83. (The English word. There seems
to be an Irish term for this in Co Derry, fiogad,
sf., gen. fiogaide.)



Féinidh (féinig), strong form of féin, self, own, even,
39, 87.



Feirmeoir, m., farmer; an Feirmeoir Ocrais, the
avaricious farmer, 63.



Fé ndeara, causes; caused; ar cad fé ndeara dham,
about what caused me, 12.



Feuchaídh = feuchuighidh for féachaidh, 2 pl. impt. of féach-
aim, I look (ar, at); 52.


L. 123


Feuchaint = ag feuchaint, d'fheuchaint, to see, to ascer-
tain, 30.



Fiadhach, m., hunting; dul dh'á fhiadhach, to go out to
hunt him, 29, 30.



Fiadhaire feadha, a good for nothing, idling rambler,
(lit. “a hunter of the woods” or “a wild person of
the woods”?), 23.



Fiche, m., twenty; pl. fichidí (as gen. pl.), 75.



Figheadóir, m., a weaver, 1.



Figheadóireacht, f., weaving, trade of weaving, 1.



Fíneáil, f., fine; gen., fíneála; chúig phuint fíneála,
a fine of five pounds, 90. (Cáin is the pure Irish
term. )



Fínné, f., witness, testimony, evidence, 63.



Fionntar, m., jeopardy, danger, peril, risk, venture; i
bhfionntar an phúdair, in the peril of the powder,
i. e. in any place in which they would be likely to
have fallen by a bullet, in the way of a bullet,
under fire, 71; the natural order is mar ní
bhfachtaoi i bhfionntar an phúdair iad.



Fios, m., knowledge; cuir fios air arís, send for him
again, 93.



Fiú, worth, value; ní fiú biorán & é, it and a pin are
not of one value, it is not worth a pin, 55; gov.
gen., even, as much as, 4.



Fliuchara (fliuchra), m., wet, rain, 7.



Fochair, presence; i bhfochair a chéile, with one another,
together, 1.



Fóghanta, good, useful; go fóghanta, well, of use to
them, thoroughly at their command, 68.



Foighne = foighid, foighde, f., patience; do bhris ar an
bhfoighne aige, his patience became exhausted, 4.



Fóiríor (the first r is broad), alas!, 29.



Foláramh, m., notice; gen. -aimh, 24.



Folth (lth = unvoiced l) = folt, m., a scrap, “a hair,” 26.


L. 124


(Properly folt = a head of hair; in poetry the full
pronunciation is still heard in Muns., although the
-t is aspirated colloquially; thus I heard ba chas
a folt is a ciabh fholt in a song in Béarra. As to
the colloquial sense in Baile Mhúirne ní'l folth has
much the same sense as pioc; the latter indicates
a smaller quantity, and c., than the former — “folth
is a scrap and pioc is a bit”)



Fonn, m., inclination; mar bhí fonn pósta air féin,
for he himself had an inclination for marriage, 64.



Formad, m., envy, jealousy (le, of); ná bíodh aon
fhormad agat leó, do not be envious of them, 24.



Fosaidheacht, f., act of herding cattle while they are
grazing, looking after cattle in the meadows and
giving them a drink at the ditches when necessary,
etc., 67 (The sense varies slightly in different dis-
tricts. The Meath people have manufactured an
“English” word “fossying” from it. It is de-
rived from fosaid, steady, persistent. Cp. feidhil
from feidhlim (O. I fedligur), I endure.)



Fothrom, m., noise, sound, 48; gen fothroim, 42.



Franncach, m., a rat, 26; pl., -aigh, 26.



Fuadar, m., presage; precipitate hurry usually fore-
boding something bad, preparation for action;
gen. fuadair; le bárr an fhuadair do bhí fé,
through the excess of the preparative hurry he was
in, 2; goidé an fuadar a bhí fé, what he was up
to, lit, what is the preparation or presage that was
under him, 3.



Fuaid in ar fuaidh, throughout, 3, 34, 73.



Fuair, 3 s. pft. of do-gheibhim, I get, find; found = per-
ceived, noticed, 41.



Fuar, cold, hence raw, as a potato, and c., becomes boiled
by the action of heat; 27, 32.



Fuarma, f., form, a long seat without a back to it, 15.


L. 125


Fuid = fuaid, fud; ar fuid, throughout, 40, 58.



Fuileann = fuil, is, 2; fuileann tú, 40.



Fuinneamh, m., energy, force, impact; le fuinneamh,
forcibly, 2.



Fuiriste, easy, 44. (For furaiste, furusda, furus.)



Fuirm, f., form, shape; i bhfuirm cléibh, in the form (or
shape) of a basket, 73.



Fuirse, m., rubbing against, contending physically, 47,
88 (fuirseadh), 90 (ib.).



Gábhadh, m., need, necessity, 16: níor ghábhadh dhíbh, it
would not be necessary for ye, 57; ná beadh aon
ghábhadh agam go bráth le, that I would never have
need to, 57. (Also found as gádh which may be the
true orthography for the sense in text. Gábhadh =
“danger, difficulty, strait” is correctly so spelt.)



Gabháil, f., act of taking, and c.,; gabháil do, being at or
engaged at; ag gabháil do, working at, 1; ag
gabháil do chártaí, being at or engaged at cards,
22; ag gabáil thársa, passing them, 24; ag gabh-
áil do Mhuiris & do'n phreuchán, keeping at (talk-
ing about) Maurice and the crow, 33; cé bheadh ag
gabháil thorainn le n-a línn acht mo mháthair, who
should be passing by us at that time but my
mother, 41.



Gabhaim, I seize, take; 3 s. pft., ghaibh; a ghaibh daoine,
which affected people, 38; nár ghabhaidh críoch is
fearr 'ná é thú, may you have no better end
(avocation or profession in life, than that, “may a
better end than it not take you,” 59.



Gabh le, “take up with, associate with”; 1 s. fut., 4.



Gabh thar, pass by, pass, 41 (see gabháil).



Gach éinne, everyone, but also (when applied to two
people), each; gach éinne aca, each of them, 60.



Gach-re-seo (pron. gachara seo), every second word,


L. 126


“tit-for-tat” (? ), 24. (The first portion = O. Ir.
cech ala, every second.)



Gádh, m., need; níor ghábhadh dham, it was not necessary
for me, 16.



Ghaibh = ghabh, 3 s. pft. of gabhaim, I go, walk; 3.



Gairid, short, 64, 88; is gairid, soon (when beginning
a sentence), 3.



Gáirim, I laugh, 22; 3 pl pft., 33 (followed by um =
at).



Gaisge, f., feat; gaisge nirt ná lútha, feat of strength
or agility, athletic feat, 34.



Galánta, decent, respectable; adv., go galánta, 57.
(“Go geanamhail” (Con.) in same use; “gur chuir
mé go geanamhail thú,” Beside the Fire, p. 96).



Gasra, f., band of young men, youths, men, 72; an
ghasra eile, the other men, 19.



Geall, m., pledge, dat. gioll; is i ngioll le, and in
pledge for, 71. (I ngioll le = on account of,
also.)



Geallaim-se, 1 s. pres ind emph., I promise, geallaim-
se dhuit, I assure you, 64, 71.



Geall leis, almost 49.



Geallthóireacht = gealltóireacht, f., pledging, 70.



Gearán, m., act of complaining, 55.



Geárr, short, soon; ba gheárr eile, and soon again,
and soon afterwards, 49.



Gearra-thamall, m., a short while, 10. (Sometimes
“a while of a middling length.”)



Gearr-eirbeallach, short-tailed, 39.



Gearrfhiadh, m., hare, 34. (Also found as giorré in
Sgannradh Sheagháin na bhFiacal.)



Géin = déin; fém' ghéin, towards me, 11: fé ghéin an
tighe, towards the house, 38; fé ár ngéin, to fetch
us, 31; fé ghéin mhuintire na carraige, towards


L. 127


those (people) who were on the rock, 33; fé n-a
géin, towards it (the rock), 48.



Geoin, m., noise, outcry; as gen., 44. (Usually f., with
gen. geonach.)



Giolla, m., a guide, a horseboy, 71.



Giorracht, f., shortness, brevity, 13 (see faid); near-
ness, proximity; i ngiorracht, within, about, 5;
i n-aon ghiorracht dúinn, anywhere near us, 48; i
ngiorracht dá cheud slat dúinn, within 200 yards
of us, 51; in the form girreacht, which is merely
a difference of spelling an bóthar a chur i ngirr-
eacht, to shorten the road, also at p. 85 this ex-
pression occurs.



Giorré = gearrfhiadh, a hare, as gen., 45, 46. (Georré
also represents the local pronunciation. Gearr-
fhiadh occurring in another story is due to the
writer's literary tendency)



Giub geab, “short talk”, it is a common expression;
14.



Giúch, m., “one watching to do you harm,” an enemy
on the alert with a view to injure one, a venomous
foe, 13.



Giúistís, m., justice, judge, 53.



Giúrnáil, f., a light work or job, gen. giúrnála; ag
deunamh giúrnála éigin, “shoring” around, do-
ing some light jobs, 6 (Perhaps connected with
Eng. journeying, i. e. doing the labour of a journey-
man.)



Glaigín (pron. gloigín), m., one who talks nonsense;
pl., 24.



Glan-bhailighthe, entirely gone from, quite clear (aisti,
out of it = of the hole), 50. (Cp bailigh leat as
sain.)


L. 128


Glaodhaim, I call (ar, on); go nglaodhaimís Seaghán
Fiadhain air, whom we used to call Wild John, 39.



Glaodhaití, impft. pass. of glaodhaim, I call (followed
by ar), 43.



Gleacaidheacht, f., contention, feats of fighting, 70, 71.



Gluaiseacht, f., act of starting (ar, off); gluaiseacht
orm, (I) to start off, 6; & sinn a ghluaiseacht or-
ainn láithreach, and that we should start at once,
45.



Gluaisighim (gluaisim), I go, proceed, start; do
ghluaisigheas orm i n-éinfheacht leo, I started off
with them, 39; 1 pl pft emph., 40.



Gluaisim, I move, nuair a ghluais an leac, when the
flag moved, 50.



Gnáthóg, f., lair, abode of a beast, den; gen. gnáthóige,
35.



Goidé = caidé, what, what is; goidé seo, what is
this, 41.



Gormaim, I become blue; do gormadh ag Seaghán,
John turned blue in the face (usage is impers.: it
became blue at John), 65.



Gráin, f., dislike, hatred; gráin ort, may you be
hated, how hideous you are, and c., 34.



Grainnc, f., grin, a showing of the teeth; & grainnc
gháiridhe air, (he) grinning, 89.



Gráinneóg, f., hedgehog, 34.



Grásaer, m., a “blocker,” rarely a cattle jobber, or
dealer, 12.



Greadaim, (I beat), I go, proceed; do ghread sé leis,
he went on, proceeded, 89. (Do ghread sé air is
also used.)



Greamuighim, I stick, adhere (de = to); 3 s. pft., 77;
do ghreamuigh sí dhe, 77.



Greannmhaireacht, f., strangeness, queerness, extra-
ordinary or out of the way nature, 5.


L. 129


Greinn, love, affection; mo ghreinn do bhuille, my de-
light is your blow, well done as a thresher, and c., 82.
(Perhaps pl. of greann.)



Guailneáil, f., act of “shouldering,” i. e. knocking
against one with the shoulder, 47.



Gur = ar, loc. rel., in which, 2, 69, 72.



Gutháirc, f., a shout, a yell, 15. (Perhaps for guthgháir
(guth + gáir) with c added, for which cp. smáilc,
a by-form of smál.)



Húm ná hám, húm or hám, any sound good or bad,
65. (Lengthened into hum, ham ná dúthracht,
which survives especially in the Leinster English.
In Béarra huf ná haf is the form (see Páidín
Ó Dálaigh); in Don. durm ná darm.)



Iarraidh, f., seeking; ar iarraidh, wanting, 71.



Iasacht, f., (loan); what is borrowed, 73, 75; daoine
iasachta, strangers, 74.



Im = um, about; ag bualadh im á chéile, meeting one
another, 40.



Im basa féin = dom' bhasaibh féin, by my own palms,
assuredly, 72.



Imirt, f., play, game; goidé an imirt a dhein an
buachaill ar Mhuiris, what a trick the servant-boy
played upon Maurice, 33; gen. imeartha; lucht
imeartha 's óil, gamblers and drinkers, 75; ag
imirt air, playing tricks on him, tricking him,
82, 83.



Infhiúchadh, m., act of looking at closely, peering at (ar
= at), 88. See 'niúchadh for another usage with
direct object — cp. 'gá bhféachaint and ag féachaint
ortha, sometimes with the same sense.



Ínnsithe = inniste, innste, told, related, 38. (The


L. 130


form in text represents innsighthe, also heard in
Con., U., and Meath, from a root innsigh.)



Ínse (inse), f., a river bank, river meadow, level ground
near a river, 31; ínse gharrdha, level bit of garden
or potato-field, 35; dpl. inseachaibh, 49.



Iomarca, f., too much, excess, 94.



Iompáil = iompódh, act of turning, 59.



Iongnadh, m., wonder; ní beag an iongnadh acht,
nothing else need be wondered at, but only, 72.



Ionnam, in me; is ar éigin atá ionnam labhairt, it is
scarcely it is in me to speak, I can scarcely speak,
12.



Ionntáil = ionntódh, act of turning; d'ionntáil amach,
to turn out, 76 (due to English).



Ionntuighim, I turn; 3 s. pft., 78, 79; 3 pl. pft., d'ionn-
tuigheadar aghaidh ar áit, they turned towards a
place, 78.



Ionntuighthe, turned; ionntuighthe ar, turned towards,
30.



Iosgad, m., the hollow under the arm, 15. (See dicts.
for other senses)



Istoidhche, in the night, 55.



Lagara, m., weakening, lessening, lightening (of rain
and thunder), 48.



Laistíos, below, in the north, 5. (From lath (side) +
thíos (below); cp. the synonymous taobh thíos, i
dtaobh thíos.)



Láithreach, m. an f., spot; láithreach, at once, 2; láith-
reach baill, on the spot, at once, 1, 62, 63, 68, 72,
80.



Lá 'le Brighde, St. Brigid's Day, 1st Feb.; gen. 44.



Lámh, f., hand; thug sí a lámh leis, she placed her hand
against him, she put her hand to him, 87.


L. 131


Lán, m., full; mo lan tsaoghail, my full length of life,
full limit of age, 94; ar lán a dhíchill, at his full
best, 88.



Lánamha, f., married couple, 60; dat., lánamhain, 65.



Lantaor, m., a lantern, 11; gen., lantaora, II.



Lán-tsásta, fully satisfied, thoroughly at ease and
pleased (with one another),63.



Le, with, & c., used instead of a verb, denoting the phy-
sical action of walking, & c; & an geata amach
leis, and out he goes through the gate, 20; siar
an seana-phóirse leis an gceathrar againn, away
the four of us go westwards by the old porch, 45;
síos arís linn, let us go down again, down we go
again, 37; amach linn-ne, out (or off) with us,
forth we go, 50; dh'á chaitheamh léithi, spending it
away, 84; do ghread sé leis, he proceeded,
walked on, 89; so ag siubhal linn, walking on, 8.



Leamhnacht, f., new milk; gen. in braon leamhnachta,
a drop of (some) new milk, 59; copán breagh
leamhnachta, a fine cup of new milk, 66.



Leapthan (for leabthan), a gen. of leaba, f., bed, often
heard in Muns.; fé dhéin fir na leapthan, to-
wards the man who was in the bed, 59.



Leath, f., half; bhur leath, the half of you., 57.



Leathaim, I spread; leath a shúile ortha, they showed
their astonishment by their looks (lit. their eyes
spread on them),7.



Leath-bheann, f., a half-tine (of a pitchfork), 17.



Leath-phinge, f., halfpenny, 44.



Leig ar, pretend, “let on”; 1 s. fut., 36; níor leig
éin-nídh air, he pretended not to hear, 56.



Leigeant = leigean, act of letting, permitting; gan
é leigeant ar siubhal leo, not to let him go away
with them, 79.


L. 132


Leigim de, I cease from; leig ded' stríocanna, cease
from your stripes, 58.



Leigint de, act of ceasing from, leaving alone; leig-
int do'n luaith, to leave the ashes alone, 58.



Léir, f., woe, misfortune; mo dhá léir, my two woes,
my dire misfortune, alas, alas!, 68.



Leithéid. f., like, such; a leithéid sin de lá, on such a
day (a particular day that they appointed), 72.



Leó, with them, “at them”; acht níor bh'aon chabhair
do bheith leó, but there was no use in his being
“at them” (keeping at driving them, & c.), 10.



Leogaint = leigint, leigean, f., the act of letting,
permitting, allowing, & c.; leogaint dam, to allow
me, 15.



Leogaithe = leigthe, let, i. e. laid, 41. (In L. C. leag-
tha is used in the same way.)



Liacht, f., numerous quantity, great number; 's a liacht
cailín deas, and so many pretty girls, 63.



Libhéal, m., level; i n-aon libhéal amháin, in one level,
53.



Linn, f., time, life-time; led' línn, in your time, dur-
ing your existence, 38; ar linn, whilst, at the
moment, 53, 60.



Liúghaim, I shout (ar, to); 3 s. pft., do liúigh, 78.



Liúghaireach, f., act of shouting or screaming; dat., 53.



Logán, m., locality, place, district: 'sa' logán so, in
this locality, 37. (From log, a place, O. Ir. locc.)



Lógóireacht, f., crying aloud, lamenting, bewailing, 52.



Loisgithe = loisgthe, burnt, 92.



Loitim, I destroy, spoil; 3 s. pft., 58.



Loitthe, spoiled, destroyed, 27, 92 (loitithe).



Lom, bare; used as an intens in go lom daingean, 2.



Lorg, m., act of seeking or looking for, 57.



Lot, m., act of spoiling or destroying; a tá ag lot an
lae bhreágh so leo, who are destroying this fine


L. 133


day through them (i. e. the publicans), 25; a lot
orra, to spoil on them (i. e. and so deprive them
of it), 42.



Luaghacht, f., value, 83.



Luaith, f., ashes, 58; gen. luaithe, 58.



Luaith ghríosaigh, lit. ashes of embers, hot or red ashes,
56.



Luaith-intinneach, fickle-minded, of a changeable or
fickle disposition, 82.



Luath, soon, early, quick; go mór luath, very early (in
the evening), 4; chomh luath is do bhí sé ann, as
soon as he was able, 88.



Luathacht, f., soonness; da luathacht, the sooner, 47.
(So also da luathacht is fheárrde, the sooner, the
better (Corca Dhuibhne).)



Luidh ar, began to; & do luidh ar chómhrádh leis an
mnaoi, and began to converse with the woman,
56; do luidheadar ar chainnt, they began to talk,
61.



Luighe, m., act of lying, retiring for the night,
going to bed; luighe déidheanach, going to bed late,
17.



Luighe ar, to begin at, to set to, & c., 81.



Lúthgháireach, glad, joyful, 67.



Macántacht, f., honesty, 80.



Mac mallachtain, son of curses, i. e. the devil, 26.



Machtnamh, m., act of thinking, pondering (ar, on,
over), 71; gen. machtnaimh, 61.



Maireachtaint, f., living, support; go raibh maireach-
taint do bheirt againn innti, which would sup-
port two of us, 57; act of living, 64.



Máirín a' Trúis, the female blackcap, 82 (lit. little
Mary of the trousers?).



Maise, f., effort, &c; badh mhaith an mhaise dhuit é, it


L. 134


was a good effort on your part, you did very
well, 3.



Mhaise (from má is eadh), well, then, & c., 63. See
mhuise.



Maith, good; go maith, well, quite; láidir go maith
leis, quite strong too. 72.



Maithe, good; ar mhaithe leis an luaith, for the good
of the ashes, 58.



Maor, m., officer. 90.



Marab = munab, i. e. muna + depen. form of is; 78.



Maradh, m., act of living; gen. martha; dul chum
martha, to go to live, 60; slighe mhór mhartha, great
livelihood, 73. (The nom. may be contained in
the Mayo folktale phrase stad, maradh ná cómh-
nuidhe, although it is also possible that the second
word therein is marbh — cp. the sense of marbh
given in this vocabulary.)



Marar, with pft., if not, how; marar bhfuiriste dhómh-
sa, how easy it would be for me, 44.



Marbh, dead; (of water) still, out of the current, 51,
52.



Marbhaídís = marbhuighidís (as often spelt), 3 pl. past
subj. of marbhaim, mairbhim, I kill, 42.



Mar 'dheadh = mar badh eadh, as it were, as if, in fun, in
joke, 3.



Má 'seadh, (if it is so), then, 37, 56 (máiseadh).



Meabhair, f., mind, senses; gen. meabhrach, 32.



Meadar, f., a churn (vessel); gen. meidre, 62.



Measa, worse; ba mheasa leó, they felt worse about
= they preferred, they would sooner have, 44.



Measgaim, I mix; 3 s. pft. 59.



Meatacht, f., cowardice, timidity; mar gheall ar a
mheatacht a thriail na coileáin, because the whelps
had behaved in such a cowardly fashion, 45.



Meidhreach, merry, mirthful, pleasant; adv. 64,65.


L. 135


Meigeall, m., a goat's beard, 77.



Meula, m., pity, regret, loss; nách suarach an meula
iad, how little one would regret (or miss) them,
42.



Mí-ádhbharach, unfortunate, unhappy; vn., 34.



Mias, f., a dish; dat. méis, 64, 66.



Mí-chéadtach = míchéadfach, míchéadfadhach, ill at ease,
displeased, discontented, peevish, 65.



Mí-chúmtha, misshapen, ill-formed, ugly, 34. (Mí-chum-
tha, often pron. mí-chumpa (U.), in Leath Chuinn.)



Milleán, m., blame; do thabharfadh milleán duit,
who would blame you, 18.



Mion-rabh, very small fragments, shreds; 'n-a mhion-
rabh, reduced to very small fragments, 26. (Was
this originally mionraibh, dpl. of a noun mionar,
a coll = small or minute things?)



Míorbhuilth = míorbhuilt, míorbhuilte, f., a miracle, 30,
49.



Misde, the worse; ní misde dhuit a rádh, you may
well say, you might easily assert, 66, 72; ní
misde a rádh, it may well be said, 67.



Mísleáin, pl., sweets; gpl., 46. (For milseáin.)



Mithid, time, high time; nuair ba mhithid leis, when
he deemed it high time, 80.



Mó = iomdha, many; cé gur 'mó bliadhain ó shoin é,
though it is many a year ago, 23.



Moill, f., delay; gur ghearr an mhoill air é, that he
would do it very quickly or soon (lit. that it would
be a short delay on him), 15; go mb'éidir go
gcoingeobhaimís moill air, that perhaps we might
delay it or cause it to stop, 52; ba ghairid an
mhoill ar Thadhg do chur 'n-a thost, short was the
delay in silencing Tadhg, 71 (perhaps the true
reading is ba ghairid an mhoill air Tadhg do chur


L. 136


'n-a thost, he very soon silenced Tadhg, i. e. short
was the delay on him, & c.); ba ghairid an mhoill
ar an reithe, short was the delay on the ram = the
ram very soon, 88.



Mór mór, go, especially, 4.



Mór-chuid, f., much, a great deal, 1.



Mórdhálach, proud, haughty, 44.



Mór-shaothair, gen. as adj., of great labour; adv., go
mor-shaothair, with great labour, hard-working,
54.



Mór-thímcheall, (great round); used adv., around,
about, all around; mór-thímcheall orainn, round
about us, 22; mór-thímcheall ortha, round about
them, 30, 42; do thángadar mór-thimcheall air,
they surrounded him. 31.



Muinteartha, friendly, related; duine muinteartha,
friend, relation, 25, 72 (duine muinnteardha).



Mhuise, wisha (musha), well then, & c. 28, 29. See
mhaise.



Murdal, m., murder, often as an exclam.; míle mur-
dal é, it is a thousand horrors, 26.



'N = de'n; le hiomarca 'n umhluigheacht, through too
much humility, 94.



Ná = acht in ná mo mháthair = acht mo mháthair, 41.



Nach beag, almost, 92.



Ná go, that not, but that, used in sequence after nega-
tive; ná raibh aon bhaoghal ná go, that there was
no fear but that, 30.



Neamh-mbalbh, undumb, plain, outspoken; go neamh-
mbalbh, stiff and plain, plump and plain, 8.



Neamhshásta, dissatisfied, 65.



Neamh-shíbhialta, uncivil, impolite, rude, 66.



Neamhspleádhach, independent, 67.


L. 137


Neart, m., strength; le neart feirge, through stress
of anger, 44.



Neómat, m. and f, a minute, a moment, 74; gach aon
neómat, every minute, every moment, 48; ní
bheidh sé neómat, it won't be a moment, 56.



'Neósadh = inneósadh, 3 s. cond. of innisim, innsim,
tell, 31.



'Neósad-sa = inneósad-sa, 1 s. fut. emph. of innisim,
innsim, I tell, 36; so also 'neosaidh mé, 38.



'Neosfá = inneóstá, 2 s. cond. of innisim, innsim, I
tell; 38.



Nídh-sa-chómhgaraighe, comp. (with tá construction) of
comhgarach, “convenient,” near, nigh; occurs
with teacht and do dhruideas, 8.



'Nis = innis (do innis, d'innis), 3 s. pft. of innisim,
innsim, I tell; 66.



'Niúchadh = iniúchadh, infhiúchadh, m., act of looking at
closely, peering at, 50.



Obair, f., work; nár bh'aon obair dóibh é, that it would
be no work for them = that it would not be a
good day's work on their part, 16.



Ochlánach, plaintive, “complainful,”; go hochlánach,
“very complainful,” 29.



Ógánach, m., a young man, a bachelor; an t-ógánach,
the bachelor or young man who was to be married
to the girl, 25.



Oidhcheannta, pl. of oidhche, f., night, 37.



Óinsighthín, (dimin. from óinseach), little oaf, little sim-
pleton, 35.



Oiread (for a oiread, its amount), so much, i; a dhá
oiread … is, twice as many … as,
14 (verbal use); do dheineadh sé oiread le haon
triúr fear, he used to do as much as any three
men (would do), i (nominal use).


L. 138


Oireamhnach, suitable, fit, capable (for, ar), 17.



Ola, f., the oil of the rite of Extreme Unction; ag
cur na hOla ar, administering the rite of Ex-
treme Unction to, 46.



Óstuigheacht, f., entertainment, lodging, hospitality, 67.



Págh, m., pay, wages, 43. (An Eng. word.)



Páintheach, m., a fat animal in good condition; ár
bpáintheach giorré, our fine hare, 45. (For páin-
feach (?).)



Páirc an bhuailthe, battle-ground, 72.



Paiste, m., spot, place; ar phaiste tinn, on a sore
spot or place (of the body), 72.



Pas, m., a short space of time or distance, as much of
an action as is done at once or in a heat; do phas
= at once (“láithreach”), 49; (é dhéanamh do phas
= le deithneas, at once); caithtear é fhuaradh de
phas, it must be cooled at once, 91.



Pataire, m., an animal in plump condition; pataire
gearrfhiaidh, fine plump hare, 35; pataire maith
reithe, a fine big ram, 88. (From O. Ir. patu, hare,
whence also patán, patachán, leveret.)



Péileáil, f., paling; bata péileála, paling-stick, 52.
(From the Eng.)



Pinginn, f., a penny; bhuailfeadh sain pinginn an
duine dhúinn, that would amount to a penny for
each person in our case; 45; 46.



Planncaim, I beat or strike vigorously; 3 pl. pft., 72.



Plaosg, m., skull, 19: gen. plaoisg, 21.



Plubaire, m., one who talks a lot and in a loud tone,
a jabberer, 14.



Plubaireacht, f., jabbering, loud and useless talk, 15.



Port, m., bank; dpl., 49.



Práta, m., a potato; pl. prátaí; práta fuar, a raw
potato, 27.


L. 139


Preabadh, m., act of jumping, going out quickly, 59.



Preabaim, I jump; preab amach, jump out = go out
quickly, 59.



Preabaire, m., a hearty gallant fellow, a fine brave
chap, 88; preabaire saighdiúra, a fine brave sol-
dier, 88.



Preabán, m., a patch; dpl., 63.



Príntíseach, m., an apprentice, 18, 90. (From Eng.
prentice.)



Príomhchathair, f., capital, chief city, metropolis, 18.
(The MSS. support árd-chathair.)



Príosúnach, m., prisoner; dpl., 53.



Puinn, f., much (used negatively); puinn sgiamhacht
(for puinn sgiamhachta), much beauty, 34; puinn
measa, much esteem, 71; puinn bóthair, much
way, much of the road, 78; ní puinn suime do
chuir Paidí ann, Paddy did not heed him much
88.



Pus, f., (a lip), a pouting lip, dissatisfaction, dumps;
do chuir pus ar Sheaghán, that gave John the
dumps, 65.



Rábaire, m., a strong vigorous active fellow, 55.



Rabairne, f., liberality, generosity, 46.



Rabairneach, prodigal, extravagant, lavish, 73.



Raghadh = rachadh, 3 s. cond. of téidhim, I go; go raghadh
an buachaill i bhfeabhas chum, until the “boy”
would improve in, 18; 51.



Raghaidís = rachaidís, 3 pl. cond. of téidhim, I go; 9.



Raghainn = rachainn, 1 s. cond. of téidhim, I go; 6.



Raghair = rachair, 2 s. fut. of téidhim, I go, 23.



Ráiseanna, races, race meeting, 23. See rás.



Ránn, f., a spade, a measure of two paces, i. e. about 5
feet, 8; gen., ráinne, 7; pl. ráinní, 6; acht ní rith-


L. 140


fead ránn tailimh, but I shall not run two paces
of ground, 36.



Rás, m., race, 35; fast movement (of a rock), 50; coll.
pl. ráiseanna, races (a race meeting), 23, 24, and c.



Réidh, easy; go bog réidh, softly and easily, gently and
nicely, 80.



Réidhteach, m., agreement, concord, peace; is dócha ná
téidheann rogha ó'n réidhteach, I suppose there is
no choice in an agreement, or I suppose it is best
for me to obey for the sake of peace, 24. (Ní
théidheann rogha ó'n réidhteach is a proverb the ap-
plication of which is “Peace is the best of all vir-
tues” or “there is no choice like peace.”)



Réidhtighim, I arrange, make terms, settle or make an
agreement (le, with); 2 s. pft., 23.



Riabhal, euphemism for diabhal, devil; mo chorp ó'n
riabhal, word for word, my body from the “revil,”
euphemism for mo chorp do'n diabhal, my body
to the devil, may the devil have my body, 31 (it
will be seen that also ó'n — the opposite to do'n —
is euphemistic).



Riamh, ever (commonly of past time); gach éin-cheann
riamh dhíobh, every single one of them, 63.



Rian, m., mark, trace; a rian, the mark or trace of it,
the sign of it (see dóbair), 50.



Righneas, m., delay; gen., righnis, 8.



Rith, m., act of running; acht ní chum reatha é, but it
was not to run or for the purpose of running (he
did it), 88.



Rithfeam, 1 pl. fut. of rithim, I run, 36. (Also rith-
fimíd. In W. Cork the older form is probably
commoner.)



Rith ar, run on, run off, run away; 2 s. imptv., rith ort,
run on, and c., 6.



Rith le, succeed; 3 s. cond., 68.


L. 141


Robálaidhe, m., a robber; pl. robálaithe, 12. (From
Eng.)



Ró-éasgaidh, very ready, very easy (of movement); ní
ró-éasgaidh, it is not very readily or easily, 68.



Roimis = roimhe, before him, i. e. when he makes his
appearance on the spot, 36.



Roinnt, f., a divison, some; roinnt mhór bhliadhanta
ó shoin, a good many years ago, 1.



Roith, f., a wheel; gen. rotha, 42; i bhfuirm rotha, in
the form of a wheel, i. e. in a circle, 42.



Ró-mhaith, very good; adv., 74.



Ropadh, m., act of thrusting, driving; do ropadh siar
id' sgórnaigh, to be thrust or driven back (down)
into your throat, 63.



Róstaim, I roast; 1 s. cond., 61. (From Eng.)



Saibhearain, f., a sovereign, a pound, 27.



Sháigh = sháith, 3 s. pft. of sáithim, I thrust; 25, 49.



Saileach, f., willow-tree, sally-tree; gen. sailighe, 52.



48; 3 s. pft., 86.



Sámhthach, m., a handle, a helve, 78.



Sánas, m., a temporary lightening or tendency to
cessation of heavy rain, as often happens on a
rainy day, a lull; do bhí sánas beag ag an
mbáistigh dh'á thabhairt san am so, the rain was
lightening a little (“bhí an bháisteach ann acht ní
raibh sí chómh trom; bhí sí ag dul i n-éadtrom-
acht; bhí sí ag éadtromughadh”), 49. (Aiteall
appears to be the corresponding word in Con. and
Don. I used sánas in conversation in Corca
Dhuibhne (Kilvicadownig) and found it was fully
understood there, a fact that shows that the
range of the word is probably all West Muns. at


L. 142


least. It does not seem to be known in South
Muns. where claochlughadh is apparently the word
in common use in the same way: “Bhfuil aon
chlaochlughadh ar an mbáistig fós?”



Saoghal, m., life, world; an saoghal mór, the whole
world, 18, 34; led' shaoghal arís, ever again dur-
ing your life, 24; lem' shaoghal, for or during my
life, 33; do cheapas lá dem' shaoghal, I thought
once in my life or once upon a time, 57; gen.
saoghail, 64.



Saoghaltha = saoghalta, worldly, of this world or life,
31.



Sar a = sul fá = sul, before (with verb), 47; before
pft. tense, sar ar = sul fár; 48.



Sárughadh, m., act of “rescuing,” i. e. forcibly recover-
ing or seizing again, 3; san tsárughadh dhóibh,
whilst they were “rescuing,” 3. (Sárughadh and
sáraidheacht in Don.)



Sásamh, m., satisfaction, a satisfactory allowance of
food, sufficiency; trian mo shásaimh, a third of
what food I require, one third enough, 56; satis-
faction for injury done; chum sásaimh do thabhairt
i gclabhtóig an daill, to give satisfaction for the
clout he gave to the blind man, 72; go mbeadh
sásamh aige a Donnchaidh, that he would have satis-
faction from the blackcap, 82; i gcás go bhfuair
an Dreoilín sásamh maith ann, so that the wren
got good satisfaction for it, 83:



Sásta, pleased, contented, satisfied; sásta leis, (I
am) pleased with it = I agree with pleasure, I am
satisfied, be it so, and c., 36.



Seadh = is eadh, it is there, that is where, 36.



Seana-bhota, m., an old butt or stump of a thing, 17.



(Sometimes this term is applied to a farm
vehicle.)


L. 143


Seana-bhulcais, f., pieces of old cloth, and c., rolled up
as a ball, 25.



Seana-chorrachán = sean-churchán, m., old canoe, 50.



Seana-chiopóg ráinne, a useless old spade, 7.



Seana-chratair, old rags, 7.



Seana-phóirse, m., old porch, 45.



Seana-bhuachaill, m., old lad, i. e. the hedgehog himself,
37; the old man, i. e. the father, 57; old man, i. e.
the husband, 63; seana-bhuachaill = the old wren,
the father, 81; gen. seana-bhuachalla, 82.



Seanda, old, aged, 18.



Searbh, sour, bitter, dour; is í do bhí go searbh leis, it
is she that was sour in her manner towards him,
57.



Seasaimh, 2 s. imptv., stand, 36; so also 3 s. pft., sheas-
aimh, 86. (For seasuigh, which is the U. form?;
cp. bailimh = bailigh, cuimhnimh = cuimhnigh.)
Seasamh, m., act of standing; seasamh leo, (to) stand
them, put up with them, endure their tyranny, 23.
(Cp. cur suas leo, in which suas may be of Eng-
lish origin — an interesting question is, what pre-
cise sense has cur le in caithfead cur le hatharr-
ach na dtáinte sin (An Mangaire Súgach)?)



Seasg, dry, not giving milk; ba seasga, dry cows, 87.



Seasóghadh, 3 s. cond. of seasaim (seasuighim), I stand;
go seasóghadh go deó í, that it would do her (keep
her going) for ever, 84.



Séidim, I blow; an amhlaidh a shéidfeadh an donas
leat, is it that misfortune would incite or tempt
you (lit. would blow at you), 35. (Séidim fá also
= I incite; séidim le (in U.) = I move with
vigour: séid leat as sin, be off with you.)



Seift, f., device, contrivance; an tseift ab' fhearr,
the best method. 54.



Seile, f., a spit, spittle; pl. seilí, 26.


L. 144


Seínnt, f., act of singing, 44.



Seirbháilim, I serve a summons on, I summons; pft.
pass., 90.



Seirbheáil, f., act of serving (a summons, notice, and c),
summons; gen. seirbheála; ordughadh seirbheála,
summons; do thug ordughadh seirbheála ar, he
served a summons on, 80; an tseirbheáil, the
summons for serving, 81; do bhí le seirbheáil
aige, who was to be served by him, 81; ag sín-
eadh na seirbheála chuige, handing him the sum-
mons, 82.



Seirbhthean, f., bitterness, disgust; le seirbhthean chúigh-
thi, through disgust at her (at her action), 61.



Seo, here; seo chun reatha 'n-a ndiaidh mé, here I am
(= I start) running after them, 7.



Seó (seódh), m., wonder, astonishment, 82. See voca-
bulary to Madra na nOcht gCos.



Seochas = seachas, towards, compared with, 24.



Seol, m., weaver's loom, 2.



Sgannradóir (pron. as if sgamhradóir, amh = ou nasal),
m., a poor-hearted mean grasping person, espe-
cially one who would never be satisfied until he
had taken the last bit of work out of his labourer,
a curmudgeon, 23. (From sgannradh (often pron.
sgamhramh), but there is a Thomond word sgramh-
adóir or sgramhdóir of similar sense.)



Sgaoileadh, m., act of loosening; letting, permitting;
a sgaoileadh chun a chéile, to allow to fight one
another, 47.



Sgaoilim, I loosen, release; sgaoilidh uaibh mé, let me
go, release me, 31; do sgaoil an deichneabhar
againn-ne leó féin, the ten of us left them to do
as they liked to one another, 47; sgaoil leó féin,
let them be, 42.



Sgaramhaint, f., act of parting (le, with), 60.


L. 145


Sgárd, m., terror, affright; do ghlac sgárd í rómham,
she got affrighted at me, 10; chuir sí sgárd ann-
sa chuid eile, she imparted her terror to the rest,
10.



Sgáth, m., shelter; ag deunamh sgátha dhúinn, sheltering
us, 50.



Sgé = sgéith, f., act of bursting, gushing; ag sgé amach
ar, bursting out over, overflowing, 49.



Sgeinnim, I rush or slip away suddenly, 3 s. pft., 2.



Sgéithigh = sgeith, 3 s. pft. of sgeithim, I gush or burst
forth, 3.



Sgiamhacht, f., beauty; as gen., 34.



Sgiathóg, f., a wickerwork vessel for holding potatoes,
44.



Sgiobadh, m., act of snatching or cutting (off, do, de), 2.



Sgol, m., an outcry, a burst of talk, laughter, crying,
and c.; pl. sgoltha (for sgolta); (do bhí sgoltha
fútha, they were talking loudly, “spouting,” and c.);
do bhíodh a leithéid sin do sgoltha fútha, they
used to “spout” so much, 5. (Cp. bhainfeadh sé
sgol as cailíníbh óga, “he would cause young
girls to burst out laughing,” in an Oriel version
of An Sean-duine Dóighte.)



Sgoth-aosda, middle-aged, elderly, 34. (Cp. sgoth-
bhualadh, sgoth-aois, in which the same use occurs.)



Sgoraidheacht, f., visiting a neighbour's house, or any
house in the same district, for the purpose of
having a chat by the fireside, and c., 22, 37; gen.
sgoraidheachta (sgoruidheachta), 18, 21. (From
sgur, the act of unharnessing; cp. the Eng. col-
loquialism “free and easy”. Many terms are
used for the idea: cuaird (Muns.); cuardaidh-
eacht (Tipperary), which in its northern form is
cuartaidheacht (Don.); céilidhe (Oriel and N.


L. 146


Con.), which occurs in one of the Old Ir. Glosses
(corroan céilide libsi); seanchaidheacht (S. Kerry);
bothántaidheacht (W. Kerry).)



Sgórnach, m. and f., throat; dpl. f., 3.



Sgraith, f., sod, top-sod of grass-land or turf, 27.



Sgread, m., scream, cry; & gach aon sgread as a
gcorp aca, and every scream out of their body
by them = and they screaming for all they were
worth, 50.



Sgreadach, f., screeching, 49; dat., 50.



Sgriosta, ruined, 26.



Sgrogalach, m., a long-necked fellow, 61.



Simné, m., chimney, 61, 74; gen., 73, 74. (Variously
borrowed: simléir (Con.), simleoid (Oriel and
Tír Néill), simleoir (Don.), seiminé (parts of W.
Muns.) which closely resembles Fr. cheminée and
appears derived from it, but in that case it should
have been fem.)



Síneadh, m., act of stretching or handing over to one
(followed by chum, chugam, and c., in this sense), 46,
82. (In Meath and Oriel, on the other hand, fol-
lowed by do.)



Sínim, I stretch; sínim chum, I reach or hand to; shín
sí chuige an galún, she handed him the gallon
(can), 59.



Sinnsear, m., ancestors, ancestry, 69.



Síorthóir, m., beggar, 44.



Síos, down, northwards, 8 (with verb of rest); síos
amach, down the country, forth towards the north
(they went to Millstreet, which is north of Bally-
vourney), but the expression has been specialised
in its application of going out to hire as a la-
bourer, 5, and c.



Síos suas = síos & suas, up and down (lit. down and
up), 37.


L. 147


Siosón cainnte, the murmuring sound of several or
many voices, all talking together, 11. (Siosón
apparently = English session.)



Siotha seatha, oceans of talk about a very trivial sub-
ject, 46. (Women, and, indeed, men and children
too, talk a great deal of siotha seatha. Two women,
for instance, would spend hours talking about
their neighbours, what they eat, when they rise,
about the state of their houses, how a chair
wanted a leg, how the handle of a cup was broken,
and c., and c., and c. Talk of this kind, making a lot of
noise for little or nothing about a thing not worth
talking about, is called siotha seatha. Do bhí an
bheirt bhan thiar annsain, & an riabhal seódh acht
an siotha seatha bhí aco le chéile, the two women
were over (back) there and not a thing was
going on between them but the siotha seatha. In
the case of the children in the story it meant
something like this: Ag gearra-chaint le chéile &
ag gabháil dó i bhfad & nár chuma leó cioca go
mbeadh an focal déidheanach aige, carrying on
short-talk (trifling conversation) with one another
and keeping at it a long time, they being indiffer-
ent as to which of them would have the last word.
Another sense is: carrying on talk without any
good; a mild form of back-biting.)



Síothcháin, f., peace; tharraingeadar síothcháin eat-
orra, they made peace between them, 3.



Síothmhaor, m., officer of the peace, policeman; pl. na
síothmhaoir, the police, 65. (A new word.)



Sítheóilthe = sítheolta, polite, affable, agreeable; ag
caint go breágh sítheóilthe, talking very agreeably,
26.



Siubhal, m., walking, motion, progress; ag siubhal


L. 148


linn, walking on, 8; ar siubhal, going on, in pro-
gress, 41.



Siublóchainn = siubhailfinn, 1 s cond. of siubhlaim. I
walk, 4.



Siúd, yon; siúd amach mé féin, there I go out, out I
go then, 42; siúd chun bóthair é arís, then he
takes to the road again, then off he starts again,
78, 79.



Siúinéir, m., a carpenter, 90, and c. (From Eng. joiner;
cp. Lúid (Thomond) = Lloyd; and conversely
we find Boyle from Búille, Doyle from Ó Dubh-
ghaill, and c. Íle = oil, and Laoide (Meath) =
Lloyd, do not come from their correct pronuncia-
tion, but from the flattened sounds “ile,” “Lyde,”
which are usual in the mouths of the common
folk in Ireland; cp. boy pron. by, Ballymoyle (Co.
Wick.) pron. Ballymyle.)



Siúráltha (for siúrálta, siúráilte, as found else-
where), sure, 5. (From Eng.)



Slán, m., defiance; bheirim mo shlán fé'n mbáille, I
defy the bailiff, 70. (Contrast bheirim dubhshlán
an bháille, same sense (Con.))



Slighe, f., way; as an slighe, wrong, bad, evil, 43.



Slinneán, m., the shoulder-blade, 87.



Sluasad, f., a shovel, 78; gen., sluaisde, 78.



Smól, m., sparks of fire, red-hot soot or smuts; gen. in
cliabh cruinnighthe smól, a basket that merely
gathered sparks (and so went on fire), 75.



Snaois, m., snuff; 'n-a snaois aici, made into snuff or
dust by it, 50.



Socair, level, 31.



Socrughadh, m., act of levelling; fear bóthar shocrughadh,
a road navvy, 78 (lit. a man of levelling roads).



Soilbh-fhear, pleasant or agreeable man; voc. 69.


L. 149


Soláthar, m., act of providing or supplying: do sholáth-
ar chuige, to provide him with, 56.



Spárálach, sparing, saving (ar, of, with), 74.



Speóis, poetic form of spéis, f., heed, liking, (i, in);
i nGallaibh ná bíodh do speóis = ná bíodh do spéis
i nGallaibh, 60.



Spídiughadh, m., act of vituperating, abusing, 43; 44,
without causing inflection of object, as the latter
is followed immediately by a genitive itself.



Spiún, f., a spoon, 15; dat. spiúin, 15; pl. spiúna, 15.



Splanc, f., a flash of lightning, 47.



Spól, m., weaver's shuttle; pl. spóil, 2.



Spreacadh, m., effort; a spreacadh do'n uisge, as much
water as he would require in washing his hands,
85.



Spreallairín, m., a contemptible fellow, wastrel, 46.
(From breall with s prefixed?)



Spriútáil, f., act of making exertions with one's feet,
9. (From Eng. sprout, with change of applica-
tion?)



Sráid, f., (a street), a village (as most villages, in Ire-
land at least, contain only one street, which is
sometimes of great length), 23.



Sroisim, I reach; 3 s. pft., sar ar shrois linn, before
we succeeded in, 49. (For sroichim.)



Sroisithe = sroichte, reached, 13, 29.



Staigín, m., a poor-spirited, mean person, 29.



Stáitse, stage, raised platform, 75, 80.



Stalcaidheacht, f., act of feeling huffed or taking offence;
gen. in éirghid chun stalcaidheachta (also stalcaidh-
eala = stalcghaile, gen. of another noun stalc-
ghail), they take offence, 14.



Stathadh, m., act of plucking, 40.



Stathaim, I pluck; 3 s. pft., 83.



Stíobhard (stiubhard), m., steward, 93, 94.


L. 150


Stopaim, I stop, cease (de, from); do stopadar suas,
they halted (see suas), 11; gur stop an corrachán
d'á shnámh, that the canoe ceased from its motion
on the surface of the water, 52; nár stopaidh ár
ndícheall sibh, may our best effort not succeed in
stopping you, 47.



Stórach, m., darling, treasure; voc., 64.



Storán (rather sturán, strán), m., a delaying, or im-
peding; sturán a bhaint as = moill a bhaint as,
to delay him, 52.



Stracadh, m., act of tearing, 31.



Stracaire, m., a big tall untidy person (?), one who
finds it difficult “to make both ends meet,” 23.
(From stracadh = sracadh, to tear, and hence also
sracaire.)



Stráile, m., long good-for-nothing fellow, wretch, tall
lazy person; dpl., 57.



Stríoc, f., a streak, stripe, stroke; gen. stríce, 57, 58;
pl. stríocanna, 58.



Stuaim, f., foresight; bíodh stuaim agat, have fore-
sight, 66.



Stuthadh, m., act of plucking, pulling, 88.



Suaimhneas, m., rest, ease, 79; ar a shuaimhneas, at his
ease, 89.



Suas, up; often denotes the completion of an action;
do stadadar suas, they came to a (sudden) halt,
11; do stad an buachaill suas, the man-servant
halted, 27; do stopamair go léir suas, we all
came to a halt, we all halted, 45; rugadar suas
air, they gripped him and brought him to a halt,
31; is é fear an tábhairne a bheidh suas leis na
ráiseanna, it is the tavern-keeper (publican) who
will benefit by the races, 24; socair suas fé, lit.
settled up under = fully arrayed, completely clad,
23; do chuir na daoine go léir ana-liúgh suas di,


L. 151


all the people gave a great shout of applause for
her, 43 (suas here denoting completion, perhaps);
ag dul suas is anuas liom-sa, thinking them-
selves equal to me in performance, 82; alive,
living, 93.



Suas = ar siubhal, ar bun, “up,” going on, 42. (This
is an English usage.)



Súgradh, m., sporting, sport, mirth, 70.



Suidhte, (seated), situated, situate, 18.



Súil, f., hope, expectation (le; of). (In Tyrconnell,
like muinighin, ionntaoibh, dóchas, and c., it often
takes as after it.)



Súil-fheuchaint, f., a glance of the eye (ar, at), 27;
súil-fhéachaint éigin d'ár thug Paidí, during a
glance that Paddy gave, 88.



Súmaire, m., a crawler, a slow person; pl., 68.



Tagadh, 1 s. pres. subj. of tagaim (tigim), I come; 89.



Tagaidh, 3 s. subj. of tagaim (tigim), I come; 87.



Tagaithe = tagtha, come (i. e. that had pealed), 48.



Thaidn = thaithin (thaitin), 3 s. pft. of taitnim; níor
thaidn an fear leis an mnaoi, the man didn't
please the woman, 76.



Tailimh = talaimh, gen. of talamh, m. and f., land; 36,
39, 60. (Fem. gen. talmhan.)



Táiniste = tánaiste, m., (tanist, next in command),
hence state of being next to or proximate; i dtáin-
iste an anma, for bare life (as it were), 10.



Tairseach, f., threshold; dat. tairsigh, 94.



Taisdealaim, I walk, I journey; 1 s. pft., 75.



Taithint, f., pressing, pressure, urging; as gen. 2. (Also
tathant. Taithint is distinguished from tathant
in South Cork, thus do chuir sé taithint inti, he
vexed her, but do chuir sé tathant uirthi, he
pressed or urged her.)


L. 152


Talthughadh, m., act of settling oneself to rest, 11; tá
sé taluighthe chuige féin, or tá sé tar éis tal-
thughadh chuige féin, he has settled himself for rest
(applied to beasts as well as to man).



Tamall, m., a while, a distance, especially a short dis-
tance, 27, 32; fé cheann tamaill, within or in a
while, 59, 61; le tamall, for a while (up to that
particular time), 64.



Tánn tú = tá tú, táir, taoi, 2 s. pres. indep. of do
bheith, to be; 38.



Taobh, m. and f., side; i dtaobh, in regard to, as
regards, as to; im' thaobh-se dhe, as for me, 57;
because of, 61; i dtaobh é eiteach, for refusing
him, 70.



Taosgán, m., a good quantity of a liquid, as much as
fits into a vessel easily; taosgán bainne, some
milk, 64, 66.



Tapamhail, nimble, active, impetuous; comp. tapamhla,
46.



Tar, thar, over, across, past; thar doras isteach, past
the doorway, 21; tar n-ais, back again, 21.



Tárr, m., the under portion of any animal, belly; sa
tárr, lost, unnoticed, unperceived; an saoghal
mór sa tárr ort, the whole world lost to you or
unseen by you, 34. (Cp. ag dul sa mhuileann
orm, and c., for similar expressions.)



Tarrac = tarraing, f., act of drawing, 44; ag
tarrac stríce eile, drawing another stroke, 58;
ag tarrac stríocanna, drawing strokes, 58.



Tarrac = tarraing, f., a pulling, a drawing; tarrac
a bhaint as a lámha, to take a pull out of his arms,
= to pull his arms, 15.



Tharraig = tharraing, 3 s. pft. of tarraingim, tairng-
im, I draw, 9, 25.



Tarraing, f., act of drawing, 57. (Literary form, used


L. 153


here by the writer of the story instead of the local
tarrac.)



Tarraingim, I draw, I arrange; tarraingeadh amach,
were drawn up or arranged, 72; níor tharraing
sé éan-bhruighean, he did not raise or cause any
row or fighting, 72.



Tathaint, f., act of urging or pressing (ar, on), 14.



Teacht suas le, to overtake; teacht suas leis, over-
took him (lit. to come up with him), 88.



Teagmhaim, I chance, happen; 3 s. fut., go dteag-
mhóchaidh amadán éigin liom, until I chance on or
meet some fool, 2.



Téanaídh (really téanuighidh), 2 pl. form of téanam,
come; téanaídh oraibh anois, come (ye) along now,
11.



Teann, tight, distended, 60.



Teannta, (support, and c.); i dteannta a chéile, toge-
ther, 74; 'n-a theannta, with him, along with
him, 90.



Teasbach, m., capers, exuberant animal spirits, and c.;
an teasbach do bhaint díot, to take the capers off
you, to take you down a peg, to humble you, 35.
(Local form and sense of the literary teasbhach,
heat, sultriness.)



Teicheadh, m., act of fleeing; teicheadh leó féin, to flee
away (with themselves), 45; teicheadh linn féin,
(we) to flee away, that we should flee away, 49.



Téidhim, I heat; pft. pass., 79.



Teinnteán, m., hearth, 56.



Tig ar, to reach or succeed in doing, “manage”;
cionnus do thiocfair air sin, how will you man-
age that, 36; cionnus do thiocfadh sé ar shaidh-
bhreas do chruinniughadh, how he would succeed in
gathering riches, 54.


L. 154


Tigh cinn tuighe, a thatched house; pl., 72. (Also tigh
ceann tuighe.)



Tímcheall, m., roundabout way, 17; about, approxim-
ately, 18.



Tiomáinim, intrans., I proceed (followed by le); thiom-
áin sé leis, he proceeded, 4, but trans. in tiom-
áinidh libh anois é, “fire away at it now,” 47.



Tiospeáint = taisbeánt, taisbeánadh, m., act of show-
ing, 14.



Tiospeánfá = taisbeánfá, 2 s. cond. of taisbeánaim,
I show; 14.



Tiospeánfainn = taisbeánfainn, 1 s. cond. of tais-
beánaim, I show, 14.



Tiúscalach = tionnsgalach, methodical, industrious
and carefully planning out with foresight and fol-
lowing up with constant work, 54.



Tnáithte, tired out, wearied with exertion, 21.



Tóirneach, f., thunder, 48; gen. tóirnighe, 48; pl. tóir-
neacha = peals of thunder, 48, 50.



Tolamhóire, f., haughtiness, great pride, and ill-tem-
per resulting therefrom; ghaibh tolamhóire Tadhg,
(his pride being wounded), Tadhg gave vent to
his ill-temper, 70. See tolamhuaire.



Tola-mhuaire, s. f., big feeling, that feeling which gives
rise to haughtiness, haughtiness (it is often found
in upstarts, in people who are very big in themselves
because they are conscious of having money in
bank, and c. , and c. , and c.); is amhlaidh éirigh sí chun tola-
mhúaire chúcha, it so happened (or the fact is) she
rose to big feeling = she gave vent to her ill (bad)
temper = d'éirigh sí chum míreáire (more or less),
in which case a woman for the time being loses all
her good looks; 43. (For tol-mhóire (toil + móire)
= lit. will-greatness. Examples of its adjectival
use are: Nách tola-mhuar atá sé, isn't he very


L. 155


haughty, very big in himself (we know he is so
from his angry words and manner); fear tola-
mhuar, a big (feeling) bold man; bean mhíreáireach
thola-mhór, a woman who gives vent to ill-tem-
per; bean thola-mhuar, a woman who is stubborn
and not able to give a civil answer.) Also occurs
as tolamhóire (the difference is merely in spell-
ing).



Tómus, m., specialty, special use; 'n-a dtómus, for
them specially, 7. (Faoi thómus (pron. fé or fí
thómus) is also found.)



Tonnán, m., a small quagmire or soft place, 68.
(Dimin. from tonn, usually tonn ar bogadh,
quagmire.)



Tormas, m., a huff, grumbling, pouting, dissatisfac-
tion with food; gen. tormais; chum an tormais
do bhaint de, to cure him of his dissatisfaction, to
stop his grumbling, 65.



Tosach, m., front, beginning; ar dtosach, in front, 78;
i dtosach na sráide, in front of the village, in the
street of the village, 83.



Trácht, m., act of journeying, travelling on foot, 69.



Tráth, m., time; tráth is go, as, since, seeing that, 26,
30.



Traochta, wearied, worn out, 12.



Tráthar, m., = taráchair, f., (also tarachar, m.), an
auger, 91, 92; gen. tráthair, 93; pl. tráithre, as
gpl., 93.



Treasna = trasna, tarsna, gov. gen., across, 30.



Treise comp. and sup. of tréan, strong; cioca aca ba
threise, which of them was the stronger, 47.



Tréithe, pl., qualities, 34. (Pl. of tréith.)



Treó, f., way, direction; i dtreó gur, so that it is,
5; i dtreó gur, so that, 13; i dtreó Chondae
Luimnigh, in the direction of Co. Limerick, 33;


L. 156


do casadh 'sa' treó chughtha, there chanced to
come their way, 55; do bhuail 'n-a threó, there
came his way, 88.



Triail, f., trial, attempt (air = at it), 35.



Thriail, tried, behaved, 31, 45. (In Connacht a chruth-
uigh would be used in this connection.)



Tríd síos, throughout, thoroughly, from beginning
to end, 66, 76.



Triopallach, neat and hard-working, tidy and indus-
trious, 64.



Trí sna = trés na, tré na, through the (pl.), 42.



Truagh, m. and f., pity; tháinig truagh ag an gcap-
taon do, the captain took pity on him, 78; gen.
truaigh; ag deunamh truaigh dham, having com-
passion on me, sympathising with me, 12.



Truagh nirt, a weak wretched thing, a feeble wretched
animal only deserving of pity and contempt, 34.
(This is the spelling used by the writer of the
story. He appears, however, to have “etymolog-
ised” the word, as he has evidently considered it
to mean literally “pitiful thing in regard to
strength.” This, no doubt, is not at all discordant
with actual use. It is clear, though, that the pro-
nunciation represents a single word, which, so far,
bas been spelt truaghnairt in Ir. T. S. Dict. Even
this does not quite satisfy the sound which is
truanthairt, evidently a colloquial metathesis of
truathnairt (cp. uainthe = uaithne, and c.). The
analogy of the last word, of which the proper
spelling is uaine, may show that a th has been
developed in truaghnairt also. It may perhaps
be analysed truagh + n (epenthetic) + -airt (ter-
mination).)



Trúig, f., cause, 8; when used with tá, it is followed
by le: an trúig a bhí leis — with is one hears ba


L. 157


thrúig bháis dó é, it was the cause of his death):
go mb'é gur thrúig bháis dam é, that perhaps it
would be the cause of my death, 8.



Tuairim, f., conjecture; tuairim is, about; tuairim
is seachtmhain, about a week, 90. (Tuairim le
is also used.)



Tuairisg, f., tidings (ar, of, about), 33.



Tubháille, m., a towel, 85.



Tubaist, f., misfortune; feuch air sin do thubaist, see
what a misfortune has, 29; mischance, accident;
tubaist do ghlacadh feasta ní'l slighe aige romh-
at = ní'l slighe aige romhat feasta tubaist do
ghlacadh, he has no way before him now to suffer
mischance, 69.



Tugfaidh = tugaidh, unipers. pres. conj. of do-bheirim, I
give; chun go dtugfaidh (pron. dtucaidh) mé, that
I may give you, 25. (The influence of the fut. has
caused insertion of f.)



Tuigseanach, possessing understanding, sagacious, in-
telligent, 31.



Tuilleadh, m., an addition, more; tuilleadh aca, others
of them, 30.



Túisge, comp. and sup. of luath, soon; níos túisge
ná, rather than, sooner than, i. e. as a matter of
preference. 2. (Contrast this with osgais le of
similar sense which occurs in Oileán na gCúig
mBeann (see vocab., p. 27. Sul a also = rather
than).)



Tuit amach, befall, happen, 3 s. cond., 2.



Tuitithe = tuitthe, fallen; tuitthe amach, befallen, hap-
pened, 29.



Tulca, m., fierce wave, flood, 49.



Tulchán, m., a mound, a hillock, 27; ar thulchán cloch,
on a heap or mound of stones, 27, 32.



Turcail = trucail, f., a rough country car, 13. (Cp.
borlach for brollach, corcán for crocán),


L. 158


Túrtaobh, f., confidence, dependence, reliance; only
used in the dat., as in i dtúrtaoibh leis, depend-
ing or relying on him, 31. (The same as tor-
taobh, confidence, O,R., but there appears to have
been some contamination with ag tabhairt taoibh
leis, which is also in use in the same sense, and is
found in an Old Irish form in one of the Glosses.
Cp. also i dtaoibh leis or i dtaobh leis (taobh
leis, Con. and Oss. Poems), the same in usage as
the phrase in text; bhíos i dtaobh leis do chloinn,
I was depending on him for children = he was
my only child.)



Turcaoi, m., a turkey, 61. (Better turcaidhe, as is
shown by the pl. turcaidhthe.)



Túrnaim, I overthrow, defeat, depress, humble; pft.
pass., 70, 71.



Turus, m., journey, expedition; níor thug sé aon
turus ar, he made no expedition to, he did not
journey to, 21.



Uaigh, f., grave; dpl. uaghnaibh, 5.



Uair, f., time; ó'n uair is go, as, seeing that, since, 24;
ó'n uair is ná raibh sé aige, since he hadn't had it,
28; uair is ceud, 101 times = ever so often, 29.



Uime, about it; uime sin, therefore, on that account,
80.



Úir-fhear, m., a fine man, splendid man, hero, and c.; pl.,
70.



Uisge marbh, dead or still water, water where there is
no current, 51.



Um, about, on; do chuir uime a bhróga, he put his shoes
on him (= he put on his boots), 19.



Úmhail, knowledge; acht níor chuireamair ár n-áthas i
n-úmhail d'á chéile, but we did not congratulate,


L. 159


one another, lit. we did not make our gladness
known to one another, 50.



Umhluigheacht, f., humility, obedience, 94. (Also umh-
lacht.)



Úrlabhra, m., faculty of speech, speech, address, 68.



Úr-mhart, m., a freshly killed beef (i. e. fattened ox);
pl., 71.



Urradh, m., assurance, surety, bail, 80.



CÓIR ANMANN.



Aodhagán Ua Raghallaigh, also Aodhagán Ua Rathaille,
Egan O'Rahilly, a great Munster poet, 93.



Cáit an Phíobaire, Kate the Piper's daughter, ainm a
ceapadh i n-éinfheacht leis an sgéal, a fictitious
name; 43.



Diarmuid an Phíobaire, Dermot the Piper's son, 39;
ainm a ceapadh i n-éinfheacht leis an sgéal, a
fictitious name.



Diúicín, Dukeen, i. e. Little Duke, the name of a dog,
93, 94.



Faircealach, an, i. e. Faircealach Ua hUidhir, Fair-
cheallach (? ) Hore, 47; gen. an Fhaircealaigh, 41.



Faircealach Ua hUidhir, Faircheallach (? ) Hore, ainm
a ceapadh i n-éinfheacht leis an sgéal, a fictitious
name; 40.



Gobán óg, an, the young Gobán, the Gobán Saor's son,
85, 86.



Gobán Saor, an, a mythical person to whom the erec-
tion of all the old castles in Ireland is attributed,
83. (Saor = “mason” in this name.)



Lá Mhuiris an Phréacháin, the Day of Maurice of the
Crow = an cúigeamhadh lá deug do Shamhain, the


L. 160


15th day of November; the name is “imaginary”
(recorder of story), 22; gen., 22.



Liam an Mhagaidh, William of the Mocking, ainm a
ceapadh i n-éinfheacht leis an sgéal, a fictitious
name; 43.



Mac Uí Iarfhlatha, O'Herlihy, 70, 71.



Máire Mhaol, Bald Mary, bean bhocht mhothaolach a
bhíodh ag siubhal roimpi, a poor simple woman
who used to be begging; 46.



Micheál Ua Céileachair, Michael Kelleher, sglábhuidhe
a chomhnuigheann i mBaile Mhúirne; 38.



Muintir Iarfhlatha, the O'Herlihys (also O'Hurleys,
Hurleys), 67.



Muiris an Phréacháin, Maurice of the Crow, ainm do
ceapadh i n-éinfheacht leis an sgéal, a fictitious
name; 22.



Paidí Bán, Paddy the Fair, i. e. Pádraig Ó Céileach-
air, Patrick Kelleher, a native of Coolea, in Bally-
vourney Parish; he was a great story-teller and
one who had done many feats in his time. His
death took place only a few years ago; 87, and c.



Ridire Coilltis, an, Sir - Colthurst, 90. (Colt-
hurst is the surname of the landed proprietor of
Ballyvourney.)



Seaghán Fiadhain, Wild John (Jack), 39; ainm a ceap-
adh i n-éinfheacht leis an sgéal, a fictitious name.



Seaghán na Sgolb, John of the Scollops or Thatching-
pins, 25.



Stiobhairdín (pron. stiúirdín), Stewardeen, i. e. Little
Steward, 93, 94.



Tadhg na Lópaí, Tadhg (Teig, Timothy) of the old
shoeless and vampless stockings, ainm a ceapadh i
n-éinfheacht leis an sgéal, a fictitious name; 43.



Tadhg na Súl mBeag, Tadhg of the Small Eyes, 70, 71.


L. 161


CÓIR ÁITEANN.



Aonach an Phuic, the Puck Fair, a fair held in Killorglin,
Co. Kerry, at which a buck-goat is displayed on a
high platform; gen., 75.



Baile an Mhistéalaigh, Mitchelstown, in Co. Cork, 5.



Baile Múirne, Ballyvourney, a parish in Mid-Cork, to
the west of Macroom, 18, 67.



Béal an Gheárrtha, “áit atá sa taobh thoir do Bhaile
Mhic Íre timcheall a's leath mhíle ó Charraig an
Adhmaid. Is ann a bhí an tsráid & an Séipéal
sa tseana-shaoghal,” “a place in the east of Bally-
makeera (i. e. the townland), about half a mile
from Carraig an Adhmaid (i. e. Ballymakeera vil-
lage). It is there the village and the chapel were
in the old time”; 38, 41, 53.



Bun Laghaire, “áit atá tímcheall a's leath-mhíle soir
ó Charraig an Adhmaid mar a mbuaileann an
Sulán & Dubhghlais uim a chéile,” “a place
about a half a mile east of Ballymakeera village
where the Sulane and Douglas rivers meet”; 39,
40, 45.



Charraig (i mBaile Mhúirne), An, .i. Carraig an Adh-
maid, or the village of Ballymakeera, in Bally-
vourney; 47.



Carraig an Adhmaid, Ballymakeera, a village in Bally-
vourney Parish, the largest therein, 18, 38. (The
English name comes from Baile Mhic Íre, the de-
signation of the townland.)



Carraigín an Radhairc, “carraigín atá i mbarra
cnocáin idir Charraig Tighe Eoghain & Carraig
an Adhmaid,” “a little rock on the summit of a hill
between Carraig Tighe Eoghain and Ballymakeera
village,” 45.


L. 162


Carraig Chnúchail (nú Carraig Núchail, nú Cara-núch-
ail, nú Carn-úchail), “carraig atá tímcheall a's
ceathramha mhíle soir ó Pholl na Bró,” “a rock
about 4 miles to the east of Poll na Bró; the Sul-
lane flows through it”; 51. “Is cuid do leónú'
Dé an chuma atá slighe déanta tríd an gcarraig
mhóir seo do'n tSulán.”



Carraig Phuill na Bró, “ainm choitcheannta dos na
carraigreachaibh atá timcheall Phuill na Bró,”
“the common name of the rocks about Poll na Bró”;
51, 53.



Carraig Tighe Eoghain, “carraig mhór timcheall a's
ceathramhadh mhíle soir síos ó Charraig an Adh-
maid,” “a big rock about ¼ mile north-eastwards
from Ballymakeera village”; 45, 48.



Ceann-Tuirc, Kanturk in Co. Cork, 8.



Ceapacha, na, pl., Cappagh (E. and W., two townlands),
¼ mile N. W. of Ballymakeera, Co. Cork; 18; gpl.
na gCeapach, 21.



Céim Cairrge, a place about 3 miles S. W. of Mill-
street, Co. Cork, 78.



Ciarraidhe, Kerry, 75; properly Ciarraighe.



“Clais an Mhada Ruaidh a ghlaodhtar ar logán atá
aníos ó Charraig Tighe Eoghain, mar do bhí clais
mada ruaidh ann sa tseana-shaoghal, acht ní'l
puínn do'n chlais ann anois,” “Clais an Mhada
Ruaidh is the name of a locality which is north of
Carraig Tighe Eoghain, because there was a fox's
den in it in the old time, but not much of the den
is there now”; 45, 52.



Cnoc na Groidhe (properly Cnoc na Groighe), Knock-
nagree, in Co. Cork, about 4 miles N. W. of Mill-
street; gen. 87. It is in Nohavaldaly Parish, in
Duhallow. Joyce's County Map apparently has


L. 163


it wrongly spelt as “Knocknagtie,” through a
printer's error.



Cúil an Mhothair (pron. Wuithir), Coolavoher, a town-
land in the S. W. of Baile Mhúirne; 67.



Cúil-Aodha, Coolea, a townland in the western part of
Ballyvourney Parish, Co. Cork, 37.



Daingean Uí Chúis, Dingle, in Co. Kerry, 78.



An Droichead Cláir, .i. Droichead an Mhuilinn, the
Bridge of the Mill of Ballyvourney, “Droichead
cláir a ghlaodhtar ar dhroichead a bheadh déanta
d'adhmad. Is dócha go raibh an Seana-Dhroichead
déanta d'adhmad annsa tseana-shaoghal, acht ní
hair a ghlaodhann seana-bhuachaillí na haimsire
seo An Droichead Cláir, acht ar Dhroichead an
Mhuilinn.”



Droichead na Tuinne, “Toom's Bridge, or Toon's
Bridge, a bridge crossing the Lee on the road
from Macroom to Inchigeela,” properly Toon
Bridge, a bridge carrying the road from Macroom
to Inchigeela over the Toon River, which is a tri-
butary of the Lee; gen., 71.



Droichead Nua Maghchromdha, the New Bridge of Ma-
croom, “the bridge crossing the River Sulán at
the western side of Macroom. I am also told that
Droichead Nua Maghchromtha is the bridge crossing
the Sulán a little to the east of Macroom,” 3.
Dúbhghlais, an, the Douglas River, in Mid-Cork; it
joins the Sullane, which is a tributary of the Lee;
40, 49.



Gleann an Phréacháin, Glenville, near Fermoy, in Co.
Cork, 69.



Gleann Cam, An, “timcheall a's dá mhíle soir ó Magh-
chromtha, idir Maghchromtha & Carraig a'


L. 164


Droichid,” a glen about 2 miles east of Macroom,
between Macroom and Carrigadrohid, 1. Lit. =
the winding glen.



Gúgán Barra, Gougane Barra, a celebrated deep glen
in Mid-Cork, 72; also in the abbreviated form:
ag an nGúgán, 72. It is not far from Ballingeary.
Maghchromdha, Macroom, a town of Co. Cork, 1; the
colloquial form is Maghchromtha.



Neidín (usually with art.), Kenmare, i. e. the town,
not the headland where the old churchyard is,
which = Ceann Mara; 12.



Poll na Bró, “poll mór atá sa tSulán tamaillín
soir ó Bhun Laghaire,” “a great hole in the Sullane
River, a little east of Bun Laghaire”; 53.



Rathúnach, An, f., “baile atá sa taobh thall do Bhun
Laghaire,” Rahoonagh, “a townland at the far side
of Bun Laghaire”; dat., 40



Reilig Ghobnait, St. Gobnat's churchyard, in Bally-
vourney, 19.



Rúsgach, f., Rooska, in Durrus Parish, barony of
Bantry, Co. Cork; dat. Rúsgaigh, 70.



Sasana, England, 85.



Seana-Dhroichead, An, “droichead atá ar an Sulán
tímcheall le leath-mhíle siar ó Charraig an Adh-
maid,” “a bridge on the Sullane about ½ mile west
of Ballymakeera village”, 50, 53.



Sráid an Mhuilinn, Millstreet, in Co. Cork, 7. 89; gen.,
87.



Sulán, an, the Sullane River, which flows through
Ballyvourney; it is a tributary of the Lee; 40,
49.


L. 165


Tigh na Cille, “tigh mór atá i n-aice na Cille,” a big
house near the churchyard in Ballyvourney; 53.



Tír-ghaoth (properly Tír Gaoth?), Teergay, a townland
in Inchigeelagh Parish, Co. Cork; 71.



Tír na nÓg, the Land of the Youths, the Elysium of
Irish legend, 5,



Tobar an Fhíona, “tobar cáileamhail atá tímcheall a's
ceathramha mhíle soir ó Charraig an Adhmaid ar
thaobh an tseana-bhóthair,” “a celebrated well about
¼ mile east of Ballymakeera village on the side
of the old road”, 45.


L. 166


BUNADH NA SGÉAL.



FIGHEADÓIR AN GHLEANNA CHAIM.



Donnchadh Ó Laoghaire, ó Chúil Aodha, do scríobh.
Sean-sgéal is eadh é, gan amhras, acht is dócha gur
innis Donnchadh ar a nós féin é. As “Irisleabhar na
Gaedhilge” dhó.



SÍOS AMACH.



Conchubhar Ó Deasmhumhna, .i. sean-Chonchubhar, ó
Charraig an Adhmaid, do chúm an sgéal so, ag cur
síos ar cionnus mar do thuitfeadh amach do bhuachaill
óg gan chéill, dar leis. “Sgríob Liath an Earraigh”
do chuir chugainn é & an dá sgéal eile ó Chonchubhar
'na theannta. As “Irisleabhar na Gaedhilge” dhó.



FEIRMEÓIR AGUS BUACHAILL.



Donnchadh Ó Laoghaire do sgríobh, ag cur snáithe
sgéalaidheachta ar leath-bheannaibh de shean-rócánaibh
do chuala sé. As “Irisleabhar na Gaedhilge.”



AN TÁILLIÚIR MEANMNACH.



Mícheál Ó Murchudha, ó Chúil Aodha, do sgríobh, ag
tabhairt snáithe sgéalaidheachta ar shean-sgéal. Gheobh-
far déanamh Ultach air i “nGreann na Gaedhilge,”
III, .i. “An Fear ag Goid na Cloigne.” As “Iris-
leabhar na Gaedhilge” do'n innsint seo.



MUIRIS AN PHREUCHÁIN.



Conchubhar Ó Deasmhumhna do bhain as a stuaim
féin. As “Irisleabhar na Gaedhilge.”


L. 167


AN GHRÁINNEÓG AGUS AN GEARR-
FHIADH.



Mícheál Ó Murchadha thug snáithe sgéalaidheachta
ar shean-sgéal. As “Irisleabhar na Gaedhilge.” Tá
leagadh eile air i “nGreann na Gaedhilge,” VI, 10.



SGANNRADH SHEÁGHAIN NA bhFIACAL.



Conchubhar Ó Deasmhumhna do chúm an sgéal so go
húr-nua. As “Irisleabhar na Gaedhilge” dhó.



DUALGAS AN DROCH-CHROIDHE.



Mícheál Ó Murchudha d'fhág snáithe sheanchais ar
shean-sgéal, As “Irisleabhar na Gaedhilge” dhó. Tá
innsint eile air i “Sgéalaidhe Óirghiall,” l.39, .i.
“Tigh na Gann-choda.” Leagadh Connachtach a fríoth air,
cuireadh i gcló é i “bhFáinne an Lae” roinnt bliadhan
ó shoin ann.



SGRÍOBADH AN CHORCÁIN.



Máirghréad Ní Áilgheasa, ó Bhéal Átha an Ghaorthaidh
do chuir snáithe sheanchais ar nua-sgéal — rud nua do
thuit amach i n-a ceanntar féin. As “Irisleabhar na
Gaedhilge” dhó.



SGÉAL AN DAILL.



Donnchadh Ó Laoghaire thug snáithe chóimhghné ar shean-
sgéal, As “Banba” dhó. Do chuala an sgéal
gCaisleán Ua Liatháin ag an gCanónach Ró-oirmhidneach
an tAthair Peadar Ua Laoghaire.



AN IASACHT.



Mac Uí Chruadhlaoich, ó Mhaghchromdha, thug snáithe
sgéalaidheachta ar shean-sgéal, As “Fáinne an Lae”
dhó.


L. 168


SGÉAL AONAIGH AN PHUIC.



As “Fáinne an Lae” dhó.



DONNCHADH AN CHAIPÍN AGUS AN
DREÓILÍN.



Mícheál Ó Murchudha do chuir snáithe sgéalaidheachta
ar shean-sgéal. As “Banba” dhó.



AN GOBÁN SAOR.



Sean-sgéal ó mhonaí do pósadh le fear de Mhuinn-
tir Thuama. Bhí sí 'na baintreabhaigh & í 'na comh-
nuidhe tamall beag laistiar de Charraig an Adhmaid.
Do chuala gur ó cheanntar na Neidíneach di. An
t-eagarthóir féin do chuir síos an sgéal uaithi. As
“Irisleabhar na Gaedhilge” dhó.



PAIDÍ BÁN AGUS AN SAIGHDIÚIR.



Mícheál Ó Murchudha thug snáithe sheanchais ar nua-
sgéal. As “Banba” dhó.



AN SIÚINÉIR.



As páipéar nuaidheachta éigin dó so. Ní fheadar
anois caidé an t-ainm a bhí air. “Fear Fuartha na
dTráithre,” 'sé thug an té do chuir i sgríbhinn é, mar
aghaidh fidil air féin. Déir “Tórna” gurab é Seaghán
Ó Cuill an fear.



BÁS DHIÚICÍN.



Ceathramha filidheachta go bhfuil éileamh ag an
bpobal go léir uirthi. As “Irisleabhar na Gaedhilge”
dhí. Ní fheadar i gceart anois cé chuir chum an
“Irisleabhair” í, munab é an Canónach Ró-oirmhidneach
an tAthair Peadar Ó Laghaire an té sin.