Dearg-Ruathar Chonaill Chearnaigh

Connradh na Gaedhilge (1907)

In eagar ag Seosamh Laoide
Dearg-Ruathar Chonaill Chearnaigh
Sgéal Rudhraigheachta.Seosamh Laoide
do chuir i n-eagar.“Is maith do frith mo dhaltán ar Éirinn.” - l.7.Ar n-a chur amach
do
Chonnradh na Gaedhilge,
I mBaile Átha Cliath.1907.


L. ii


Seón Fálconer,
do chlóbhuail,
Baile Átha Cliath


L. iii


InmheadhónaigheBrollach … vDearg-Ruathar Chonaill Chearnaigh … 1Foclóir … 42Cóir Anmann … 109


L. ivL. v


Brollach.Do chuireas-sa (bhí roinn agam 'san obair
sin ar aon chuma) “Teacht & Imtheacht
an Ghiolla Dheacair & Tóruigheacht Chonáin agus
a Chuideachtan” os comhair an phobail
Ghaedhealaigh tá dhá bhliadhain ó shoin ann.
Ní fhuil éinneach beó, .i. ní fhuil aon dúil
nádúrdha neamhurchóideach fá bhéal na
spéire (nár léigidh Dia go bhfuil dúil
diabhlaidhe ar bith ann 'san aimsir seo) nár
chuir fáilte & fialgus roimh an leabhar soin
tráth tháinig sé amach. Ní fhuil aon sgoláire
stuamdha siosmaideach ná aon léighnidhe
treorach tuigseanach nár chaith féile leis &
nach dubhairt de bhriathraibh bláithe binne &
iad go miochair muinnteardha, “Gurab é
feadhrom do bheathadh & do shláinte as bolg-
lár Átha Cliath Cualann, a leabhráin bhig.”
Gur breagh socair suangusach a mhairfeas
an dream soin as so go bráth, is é mo
ghuidhe-se.


L. vi


Ní Fiannaidheacht atáthar do chur amach
do'n chor so, acht sgéal beag Rudhraigheachta,
.i. sgéal a chuireas síos ar Choinchulainn
& ar churadhaibh na Craoibhe Ruaidhe do bhíodh
i nEamhain mhín álainn Mhacha tráth. Is
gleoite an chaint atá ann go deimhin. Badh
dheacair í do shárughadh ar dheise & ar bhinneas.
Adhbhar na cainte, ámh, nó an rud ar a
dtráchtann sí, ní thaitneann sé liom-sa ann
gach aon áit. 'Sé mheasaim go bhfuil an
iomarca de dhortadh fola 'sa teistimhin seo,
dá fheabhas í. Acht tuigthear, do'n leith eile,
tráth do chuir an staraidhe roimhe dearg-
ruathar & díoghaltas Chonaill d'innsin, nár
mhaith leis a leath nó a thrian do chur síos
acht an t-iomlán de, ar mhodh, dar leis, nach
“fríth alt lag ann ó thúis go deireadh acht
gach ball de foirlíonta & gach eachtra ag
cómhfhreagradh, & é críochnuighthe ar an nguithe
céadna do tionnsgnadh é,” a n-abair
Tomás Ó hIceadha i n-a iar-chomharthughadh i
ndeireadh “Theacht & Imtheacht an Ghiolla
Dheacair.”Is dócha gur teistimhin nua an ceann so
againne. Do bhí “Breslech Maige Mur-


L. vii


themne” ann 'sa tsean-tsaoghal gan
amhras. Roinn de “Tháin Bó Cúalnge”
é - féachtar Die Altirische Heldensage
Táin Bó Cúalnge, .i. an leabhar teann
toirteamhail úd do chuir an tOllamh Ernst
Windisch i n-eagar, ll. 336-405. Ní fhuil
baint ar bith ag an sgéal soin, ámh, do'n
uirsgéal so againne, darab tosach ó cheart
an Bhrisleach nua. Sgéal nua eile tháinig as
an Sean-Bhrisligh is eadh “Sgéal Chúchulainn
ag Cuan Cárn” (Leabhairíní Gaedhilge le
haghaidh an tSluaigh. XXV.) — cuid mhór de,
ar chuma ar bith.Dálta an leabhair eile, is as láimhsgríbhinn
do fríoth an teistimhin seo, .i. as ceann do
sgríobhadh i dTuadhmhumhain. Do cuireadh i
gcoimhmeas í le láimhsgríbhnibh eile atá i
nAcadaimh Ríoghamhail na hÉireann. Mé
féin do chuir an foclóir le chéile & do dheisigh
an litriughadh.Maidir leis an bhfoclóir, tá sé beagnach
iomlán. Ní fhuil aon fhocal cruaidh de'n
teistimhin atá fágtha im' dhiaidh agam, is
dóigh liom. Má tá féin, gabhthar mo leith-
sgéal, & cuimhnighthear gur deacair rud do


L. viii


dhéanamh foirbhthe i n-am na cruadhóige &
an driopáis. Is do dhaoinibh nádúrdha
neamhurchóideacha thoirbhrim & thiomnain an
leabhrán beag so, & an rann fíor-bhinn úd
do chum an Carsalach, is é mo rádh féin é
go deoidh, & mé ag baint mo chéille féin
as:“Gach seancha gan seanchus saobh,
Gach fear dáno nár aomh brég,
Cumand eadrad agas iad,
A leabhráin bhig, biadh go hég.”Seosamh Laoide.Na hUinnseoga,
Ráth Éanna,
An dara lá de'n Iúl, 1907.


L. 1


DEARGRUATHAR CHONAILL CHEARNAIGH
ANNSO THÍOS.Dála fear n-Éireann, iomorro, do bhádar
trí lá & teóra n-oidhche re haghaidh Chon Culainn
& níor léig an eagla dóibh dul i gcomhgar
dó ris an ré sin, & Cú Chulainn i n-a sheasamh
ris an gcarraig & an Liath Macha ar fiarlaoid
na muighe i n-a thimcheall go hanbhfann
anbhfosaidh & í ag ithe & ag síor-leadradh
na sluagh go nachar léig an eagla do neach
aca teacht dá hionnsaighe ris an ré sin, &
adubhradar fir Éireann gurab cealg do bhí
Cú Chulainn do dhéanamh, “& is chum Con Cu-
lainn do bhreith ar éin-tslíghe orainn do-ghní
sé súd,” ar siad.“Cáit i bhfuil an Bhadhbh, inghean Chailitin,”
ar Meadhbh.“Atáim annso,” ar sí.“Éirigh mar a bhfuil Cú Chulainn & tabhair
sgéala leat an beó nó marbh é.”“Rachad féin ann,” ar sí, “gibé olc bhias
de,” & do chuaidh i riocht éin ar eitill san


L. 2


aer os a chionn & do dhruid i ndiaidh a chéile
anuas go ráinig gcomhgar dó & do léig trí
sgréacha móra os a chionn & do thúirn ar sgéith
os a chomhair. Do chonncadar fir Éireann
sin. D'ionnsuigheadar é & is amhlaidh do bhí
sé & a chlaidheamh nocht i n-a láimh dheis aige,
& níor fhéadadar fir Éireann a dhorn
d'osgladh nó gur ghearradar luthach na láimhe
& gur thuit an colg as a láimh, & is dlúith do
bhreathnuigheadar fir Éireann ann sin é, ó
nachar léig eagla na deagh-láimhe sin dóibh
teacht d'amharc a gheal-ghnúise riamh roimhe.
“Dícheanntar Cú Chulainn libh,” ar Meadhbh,
& do fhiafruigh d'fhearaibh Éireann cia aca
dár chóir Cú Chulainn do dhícheannadh, &
adubhradar uile gurab do Lughaidh mac
Conraoi ba chóir a dhícheannadh. “A Lughaidh,”
ar Meadhbh, “is leat Cú Chulainn do dhíchean-
nadh,” & do bhain Lughaidh a cheann dhe, &
tugadar fir Éireann trí trom-ghártha ós
árd do chomhmhaoidheamh an chosgair sin.Is ann sin d'éirgheadar datha áille éag-
samhla ar cheann Chon Culainn, óir d'éirigh
ruithneadh ruamhanta is an dara gruaidh ámh
gur chomhshoillseach re gréin ar fáin-ghleann-
taibh é & gur chomhgheal re sneachta aon


L. 3


oidhche an dara gruadh dhó. Do chuadar fir
Éireann i gcomhairle cá cóige i nÉirinn i
rachadh ceann Chon Culainn, & dubhradar uile,
ó's í Meadhbh do thionól an sluagh, gurab di
ba chóir an ceann do bhreith léi go Cruachain.“Nocha mbéar-sa liom é,” ar Meadhbh,
“acht beireadh Earc mac Cairbre leis é, ó's
é atá i n-imliocán oireachtais Éireann i
dTeamhraigh.“Béar-sa sin liom,” ar Earc, & ro sgaoil-
eadar fir Éireann dá gcríochaibh féin, & ro
orduigheadar a gcuradha & a gcaith-mhíleadha
d'fhágbháil dá n-éis dá n-iomchoimhéad d'eagla
Chonaill Chearnaigh do bhreith orra.Dála Éimhre, inghean Fearghail Monaidh
do bhíodh sí gach laoi ar thaidhbhlibh & ar
mhúraibh an ghrianáin ag feitheamh na muighe
uaithi, & níor chian do bhí ann go bhfaca aon
mharcach dá hionnsaighe, & é ag meirbh-shiubhal
go hanbhfann ain-éasgaidh, & do ghabh crioth
& uamhan an ríoghan ag a fhaicsin, & ro aithin
gurab é Laogh do bhí ann.“Is fíor sin,” ar Éimhear, “is é súd Laogh
& an Dubhfhaoileann dár n-ionnsaighe, ar
bhfágbháil Chon Culainn & an Léith Mhacha marbh
ar Mhuigh Mhuirtheimhne i bhfuar-linntibh fola, &


L. 4


is olc liomsa nach é Cú Chulainn & an Liath
Macha táinig san tslighe úd d'ionnsaighe na
hEamhna,” & ar bhfaicsin Laoigh do lucht an
dúna uile tángadar banntracht & bandála,
éigse & ollamhain na hEamhna amach i n-a
choinne & ro fhiafraigheadar sgéala dhe, & ro
innis a sgéala dhóibh ó thús go deireadh.
Ar gclos na sgéal sin do chách, do thógbhadar
aon gháir guil & groid-éighmhe, & do rinn-
eadar gártha troma taidhbhseacha & éighmhe
loma loisgneacha & guil árda éagcaoineacha
& faoidhe fada fíor-thruagha seachnóin na
hEamhna go raibh an chóige uile i n-a haon-
gháir ghola go coitcheann. Táinig Éimhear &
Laogh rómpa go Dún Dealgan & fuaradar
an dún ar n-a losgadh, & do ghluais Éimhear
& an bhanntracht go hairm i raibh corp Chon
Culainn & do sháitheadar puball os a chionn
& do shuidheadar an bhanntracht i n-a thimcheall
& do ghabhadar ag dubhadh & ag dubrón. Is
ann sin tugadh Leabharcham d'ionnsaighe
Éimhre & adubairt léi dul ar cheann Chonaill
Chearnaigh fá'n ndomhan mór amach, “& innis
dó,” ar sí, “Cú Chulainn do bheith marbh.”
Gluaiseas Leabharcham roimpi i n-a ruathar
réimdhíreach nó go ráinig go hInbear Mór


L. 5


i gcrích Chuailgne & do chonnairc an long ag
gabháil chuain & tug sí aithne uirri gurab í an
Eangach, .i. Long Chonaill Chearnaigh, do bhí ann
& téid Leabharcham dá hionnsaighe & tig an
ríogh-laoch as an luing & do chuaidh mar a raibh
Leabharcham & d'fhiafraigh sgéala dhi, & d'fhear
fáilte mhiochair roimh an mbain-eachlaigh.“Is tairise linne an fháilte sin, a rígh-
mhilidh,” ar sí, “& mo mhóir-cheanadh fáilte
rómhat féin,” & téid ar choimirce Chonaill.“Sgéala leat, a Leabharcham,” ar Conall.“Atáid sgéala móra olca agam duit,”
ar sí,“ .i. Cú Chulainn do mharbhadh d'fhearaibh
Éireann.”“Och! is goirt liom-sa an sgéal sin,” ar
Conall, “& do goineadh mo chroidhe i
meadhón mo chléibh dhe,” & adubhairt an rosg
so síos:-Goirt romghaodh;
Gér romghonadh;
Árd-olc ádhbhal
Cú Chulainn, díon ógbhadh Uladh;
Sgéal go ngairbhe;
Gníomh go ngoirte.“Gabhthar m'eich & innealltar mo charbad,”
ar Conall, “go ndeachainn dá fhios cá líon


L. 6


d'fhearaibh Éireann do bhí ag marbhadh mo
chomhdhalta ar Mhuigh Mhuirtheimhne.” Do gabadh
na heich .i. an Dearg-drúchtach & an Coincheann
Cronnfhada. Lingeas Conall san gcarbad
& do ghabh laige & anbhfainne é & do chuaidh
bainghníomh tar bhainghníomh aige, & do ghabh
mire & dásacht i n-a dhiaidh sin é, & tug
buille do'n tslait eachraidhe do bhí i n-a
láimh do'n dara heach do bhí san gcarbad
gur bhíodhgastar an t-each do'n bheim sin gur
bhriseadar a hinnidhe innti gur thuit marbh
ar an láthair. D'éirigh Conall go haithmhéa-
lach a haithle an easgair sin & do chóirigh
sé go deitheansach cuing an charbaid uile ar
an Dearg-drúchtaigh & do ling féin uirri
gonadh é an treas fhear do rinne marcaigh-
eacht éin-eich ar dtús i nÉirinn riamh é, .i.
Lughaidh Lámhfhada i gcath Mhuighe Tuireadh
i n-ar marbhadh Fine Fómhórach, & Cú Chulainn
mac Sualtaigh ar an Liath Macha i mBrisligh
mhóir Mhuighe Muirtheimhne & Conall Cearnach
ar an Dearg-drúchtaigh san Dearg-ruathar.
Táinig Conall roimhe do mhachaire na hEamhna
& d'Áth na Forfhaire & do Mhachaire Chonaill
ris a ráidhtear Mágh Muirtheimhne & ar roch-
tain na Muighe dó, do chonnairc an mhágh


L. 7


líonta do cholnaibh & do chorpaibh crói-dhearga
do ríoghaibh, do ro-dhaoinibh & do ghiollanraidh
fhear nÉireann & do ghabh ag cuartughadh ar
an muigh & is eadh adubhairt, “is maith do
fríth mo dhaltán ar Éirinn,” & d'áirimh
Conall céad iomaire & céad marbh ar gach
iomaire & nachar fhéad a n-áireamh ó shoin
amach & táinig timcheall na muighe & tárla
an Liath Macha dó & an tsleagh nimhe tarsna
tríthi & tonnghail fola tar a thaobhaibh & earr
cuinge an charbaid dá leith chlí. “Rob'
annamh sin, a Liath Macha,” ar Conall, “.i.
cuing do charbaid dot' leith chlí, & déan
oireasamh liom-sa, a Liath Macha,” ar Conall,
“óir is mise do thighearna diongmhála tar
éis Chon Culainn, & gabh-sa mo charbad-sa
anois go ndeachainn dá dhíoghail ar fhearaibh
Éireann, & adubhairt an laoidh:-Gabh mo charbad ort, a Liath,
Fá bhórd mo sgiath sgaoileas rann,
Do dhíoghal Con Eamhna, an triath
Ba chalma gliadh ar gach bann.Ba hionmhain liom-sa Cú na gceard
Do dheargadh reann géargha gorm;
Fá hionmhain lem' chroidhe an triath
Do chuireadh gac gliadh go holl.


L. 8


Gabh mo charbad go lonn, a eich,
Árdbhalc do tógadh a dtreas
A bhuinn mhir, a chroidhe chruaidh,
A chéim luaith go n-iomad gcleas.Is ann sin do dhruid Conall ris an Liath
Macha d'á gabháil & d'imthigh sí uaidh & ní thug
taoibh ris & do chuaidh i measg an ármhaigh, &
innisid staireólaigh nár fhág sí ceann cloidhe
ná cluana i nUltaibh uile gan iarraidh an lá
sin & táinig tar a hais d'ionnsaighe chuirp
Chon Culainn & air sin ráinig go Linn Léith
& do luigh innti gur báthadh ann í.Táinig Conall roimhe d'ionnsaighe Chon
Culainn & do ghabh an corp i n-a ucht & do
chuir re n-a bhruinne é; do thoirbhir do phógaibh
go dil & go díochra é & do ghabh ag tuirse os
a chionn go ndubhairt;—Cú Chulainn ba hághmhar a réim:
Calma a chéim ó aois mhic bhuig
Nó gur thuit le Lughaidh na n-iath
Laoch b'fhearr ná an triath níor thuit.Do bhéar-sa Lughaidh gan cheann —
Atá dream re a bhfuil a dhíoth —;
Go dtuitid liom uaisle Fáil
Ní dhiongnar-sa go bráth síoth.


L. 9


Doiligh liom a dhul san gcath
Gan Conall i ngar dá shlios
Baoth do'n deagh-mhac dul san treas
Gan mo chneas do bheith taobh ris.Och! is é budh daltán dam,
Cidh ibhid brain cuid dá chrú:
Ní dhiongnar gáire ná gean
Ó do chuaidh tar ceal an Chú.“Adhnacthar Cú Chulainn feasta,” ar
Éimhear.“Ní dhiongantar,” ar Conall, “nó go
ndíoghlar-sa ar fhearaibh Éireann é & go dtig
a cheann d'ionnsaighe a cholna féin, óir ní
fhuil cóige i n-Éirinn a ndeachaidh nach fá
héigean a fhagháil damh-sa, & is mór na gártha
so chluinim timcheall Muighe Muirtheimhne &
Machaire Chonaill, & is lán an chóige do ghol
& d'éighmhe d'éis Chon Culainn & do badh mhaith
an fear coimhéada críche & forfhaire fearainn
atá annso i n-a chorpán chiorrbhuighthe chrois-
leadartha & i n-a chaobaibh chró im' fhiadhnaise
annso, & rugadar na gártha so mo chiall & mo
chuimhne uaim & is maith do dhligh Lughaidh mac
Connraoi beith ag ciorrbhadh Chon Culainn,
óir is é do mharbh maithe cloinne Deaghaidh


L. 10


im Fhiamhain mac Foraoi & im Choinraoi mac
Dáire féin; & is dursan liom-sa gan Cú
Chulainn do bheith ag freagra na n-éighmhe-se
ó táim féin anois, óir ní raibh i n-Éirinn
curaidh ná caithmhíleadh ris nár bh'eagal a lann
& a lámh nó gur bhain draoidheacht & diabhlai-
dheacht a bhuaidh cosgair & comhlainn de, & is
briste mo chroidhe im' chliabh do na dlúi-
theachtaibh sin lér thuit mo chomhdhalta & mo
bhráthair bunaidh buain-díleas & leath mo
chroidhe ar n-a roinn, & ba smól corcra
cuirp uaim dá dhíoghail & do-bhéar ruathar fó
Éirinn anois & ní fhuigfead cineadh gan
cíorrbhadh ná fíor-fhuil gan faon-dortadh, &
biaidh mo ruathar anois fó Éirinn dá aithris
go fiadhnach go deireadh an domhain ionnus
go gcaoinfidhthear le fearaibh Mumhan,
Connacht & Laighean an chóimh-éirghe so do
rinneadar anois i n-aghaidh mo dhaltáin-se &
muna mbeadh draoidheacht do-ionghabhála
cloinne cuirpe Cailitin ní thiocfadh díobh
uile a bhásughadh.”A h-aithle an iomchaointe sin do rinne
Conall os cionn chuirp an chaithmhílidh táinig
roimhe go longphort bhfear n-Éireann & tar
Áth Muilt & do'n ghleann mhór ris a ráidhtear


L. 11


Gleann Bholcháin & tug súil seacha go bhfaca
an caoil-deatach do leathtaoibh na conaire.“Is fíor sin,” ar Conall, “is drong éigin,
d'fhearaibh Éireann atá annsúd & cuid do
bhuar Uladh aca ann.”Agus is é do bhí ann, .i. Connla mac
Críomhthainn, & mar do chonnairc Connla
Conall d'éirigh ar thaobh na tulcha, & do budh
comhdhalta do Lughaidh mac Connraoi an fear
soin, & táinig d'ionnsaighe Lughdhach & d'innis
dó aon mharcach do bheith ag teacht san muigh
dá ionnsaighe, & is amhlaidh do bhí Lughaidh an
tan soin ar n-anmhain tar éis an tsluaigh dá
bhforchoimhéad go nach beireadh Conall orra
& creacha móra & airgne aidhbhle aca dá
mbreith leó as na gcóige amach.“Do-chím-se aon-mharcach do bhar n-ionn-
saighe,” ar Connla, “& each mór dearg faoi
& ní fhaca riamh laoch ná each budh mhó ná budh
ríoghdha, budh áille ná budh oirdhearca ná budh
déine ag teacht timcheall na muighe ná é.”“Do-bheirim-se aithne ar an marcach sin,”
ar Lughaidh, “.i. rígh-laoch Éireann atá ann
sin .i. Conall calma curata coilg-neimhneach
Cearnach mac Aimhirgin iarghonaigh & ní cean
gus a dtig an túrchurthadh soin, óir ní dheachaidh


L. 12


a namhaid slán uaidh riamh ar muir ná ar tír
& cidh cara dúinn is neamh-chara;” & tig
Conall chuca iar soin & adubhradar araon an
laoi so síos eatorra:-“Aon mharcach soin ar an muigh,
A Lughaidh laochda lonnmhair;
Ná ceil ar churadh ná ar chlainn
Adeirim is é Conall.”“Má's é Conall atá ann
Calma curata cóimhtheann,
Do-chím mo chara ar an muigh;
Gidh cara, ní cáirdeamhail.”“Mo chean duit, a Chonaill chain,”
Is é adubhairt Lughaidh;
“Tú an treas athair, toladh clann,
Fhágbhas mo dheagh-mháthair agam.”Ar dteacht do Chonall iar soin
Gus an áit i raibh Lughaidh,
Fearg ag á athair re a mhac
Níor bho ceannais a gcomhrac.“Sloinn do cháirdeas, toladh clann,
'S ní budh heagal duit,” ar Conall,
“Muna rabhais ar an muigh
Ag marbhadh mhic Subhaltaigh.”


L. 13


“Briathar bhaoise duit-se sin,
A Chonaill mhic Aimhirghin,
Is mé do bhain a cheann de
Do Choin Chulainn Mhuirtheimhne.”“Má's tú do bhain a cheann do'n Choin
Do aon-mhac sámh Subhaltaigh,
Fuigfir do cheann féin dhá chionn
Le mórán d'uaislibh Éirionn.”“Níor thaisteal Muirtheimne mbuaidh
Ag marbhadh Chon Culainn chruaidh
Nach íocfaid ina chrú soin
Do Chúlghlais Chonaill Chearnaigh.”“Cáirde chomhlainn uaibh, a fhir,
A Chonaill an airm neimhnigh,
Go dtigidh mo chatha rem' chois
Is an muigh i n-Airgead-rois.”“Do bhéarad-sa sin, a fhir,
A Lughaidh laochda loinnmhir,
Is tabair bréithir, toladh clann,
Nach seachónair mo chomhlann.”“Do-bheirim fám' bhréitir niadh
Thugainn fám' chloidheamh is fám' sgiath,
Acht go dtigidh mo shluagh amach
Nach imghéabhad aon mharcach.”


L. 14


Is ann sin do nasg Conall ar Lughaidh an
tan roichfeadh i measg a mhuintire nach
teithfeadh sé roimhe & go mbiadh i n-Airgead-
ros ag feitheamh ris. Táinig Conall iar soin
i n-a chomhruathar chonfadhach go Glaise Breagh
& níor chian do bhí ann an tan do chonnairc trí
caogaid curaidh armtha éidighthe ar ur an
átha i n-oirchill ar a chionn. D'fhiafruigh
Conall cia do bhí ann.“Máine mac Eipirt, .i. mac mórdhálach
Meidhbhe & Oiliolla & ríogh-dhamhna Chonnacht.”“Maith liom d'fhagháil ann sin,” ar Conall,
“má do bhís ag marbhadh Con Culainn.”“Is deimhin gur ghoin mise é,” ar Máine.“Goinfead-sa tusa i n-a éiric sin,” ar
Conall, & d'ionnsaigh Conall é go hainmhín
anmhuinteardha, & tugadar an laochradh
tulghona dá sleaghaibh i n-éinfheacht ar
Chonall, & congbhas an t-ársaigh a sgiath ris
na craoiseachaibh gur bhris & gur mhionaigh a
n-arma uile & do chuaidh sé fútha go fear-
gach foirniata & do thomhais go tréan-láidir
i dtreas-bhuillíbh thar taobhaibh tréin-mhílidh &
thar corpaibh curadh gur budh cíorrtha cómh-
roinnte & gur budh mhillte marbhtha mío-
chóirighthe muintir Mháine do'n mhór-chosgair


L. 15


sin, & táinig sé féin roimhe mar a raibh
Máine san iorghail & tug buille cnámh-
ghearrtha corp-láidir dó gur ghearr idir arm
& éideadh é & gur sgoilt ar a dhó é, & do
bhain a cheann de & do chuaidh fá'n gcoill budh
neasa dó, & do bhean slat budh méad-lán a
dhuirn & do shníomh & do chuir an ceann sin
Mháine air.“Is maith liom an ceann so do bheith ar
an ngad so agam,” ar Conall, & do-bheirim
dom' bhréithir nach rachaidh mé dom' thigh nó
go mbeiridh mé lán an ghaid-se do cheannaibh
ríogh & taoiseach & tréin-fhear bhfear nÉireann
liom, & is tosach díthe & díoghbhála d'fhearaibh
Éireann mo theacht tar muir do'n turus so,
óir ní fhuil dún ná deagh-árus i n-Éirinn nach
biaidh gol & mairge móra ann uaim-se i
ndíoghail mo dhaltáin ar fhearaibh Éireann, &
is maith liom mar do chuaidh a fhorfhaire do
Mháine tar éis an tsluaigh & fós is ró-mhaith
liom gurab ar Chonnachtaibh do rinneas mo
chéad-deargadh láimhe ar dtúis & budh Sruth
Mháine ainm an tsrotha ó so amach mar ar
thuit Máine mac Oiliolla.”Téid Conall iar sin roimhe go Teamhraigh
& do bhí óglách d'Ultaibh i dTeamhraigh an tan


L. 16


sin i gcoimhdeacht Fheidhlme anchroidhighe
inghean Chonchubhair, dar bh'ainm Ceann Bior-
raidhe; & is amhlaidh do bhí Earc mac Cairbre
an tan sin, i ndabhaigh ag á fhothragadh féin.“Maith liom,” ar Earc, “mar atáid
Ultaigh anois gan fear díoghalta fala ná
cosanta críche aca anocht tar éis Chon
Culainn.”Éirgheas a labaidhe i gCeann Biorraidhe ar
n-a chlos sin dó & adubhairt, “An gcéin mhair-
feas Conchubar go n-a chloinn & Fearghus
go n-a chloinn & Conall Cearnach go n-a
chloinn & ríoghradh Uladh uile ar cheana, is
éagcóir nach beith fear díoghalta fala &
gréise beó d'Ultachaibh.”Ar chlos an chomhráidh sin d'Earc do ghabh
cloch budh lán a dhuirn & tug urchar d'ionn-
saighe Chinn Bhiorraidhe di gur chuir tre
thaobhaibh na bruighne amach í. Ro éirigh
Ceann Biorraidhe iar sin & do ghabh a airm
& táinig roimhe amach ar an bhfaithche & do
chonnairc Conall go tinneasnach ag teacht
d'á ionnsaighe, & fáiltigheas a chroidhe roimhe &
d'aithin gurab é Conall do bhí ann & aithnigheas
Conall eisean & do thuig gur bh'Ultach é & do
thoirbhreadar do phógaibh a chéile go díochra.


L. 17


“Sgéala leat, a Chinn Bhiorraidhe,” ar
Conall, “nó cia atá i dTeamhraigh.”“Earc mac Cairbre,” ar Ceann Biorraidhe,
& d'fhágbhas-sa i ndabhaigh fhothraicthe anois
é, & tug sé bréithir nach fuil fear fala ná
gréise do dhíoghail beó d'Ultaibh tar éis
Chon Culainn.”“Nocha fíor sin,” ar Conall, “atáim-se
beó fós, & is fear díoghalta fala & gréise
mé,” & d'innis Ceann Biorraidhe a imreasán
féin re hEarc do Chonall.Do ghluaiseadar rómpa iar sin go Teamh-
raigh & do chonncadar iomáin ag á déanamh
ar an bhfaithche & tángadar d'á hionnsaighe,
& is iad do bhí ann, .i. dá thaoiseach teaghlaigh
Eirc .i. Mál & Míodhna & is í do budh liath-
róid dóibh .i. ceann Chon Culainn ag á bhualadh
eatorra.“Créad so agaibh?” ar Conall.“Ort do chol duabhais!” ar siad, “nach
cuala tú Cú Chulainn do mharbhadh le fearaibh
Éireann ar Mhuigh Mhuirtheimhne?”“Do chuala go deimhin,” ar Chonall.“Má do chualais,” ar siad, “is é seo a
cheann againne mar liathróid.”“Uch! is olc liom-sa an ceann soin do


L. 18


bheith agaibh-se ar an gcor sin,” ar Conall,
“& tuitfidh bhur gcinn díbh-se tré bhur
n-iomáin ar an gceann sain,” & d'ionnsaigh
Conall iad go hainmhín olcach ainiarmharthach
& tug sáthadh sotal-bhorb do'n Chúlghlais
chinn-ghéir chrann-reamhair i gcorp gacha
caithmhílidh díobh gur budh créachtmhar taobh-
ghonta gach tréan-mhíleadh ó na tréan-ghonaibh
sin, & do dhícheannaigh Conall go deithbhireach
an dias sain & do chuir i ndíoghail a n-iomána
ar cheann Chon Culainn a gcinn ar an ngad
do bhí aige.Adubhairt Conall re Ceann Biorraidhe,
“Imthigh,” ar sé, & beir ceann Chon Culainn
leat d'ionnsaighe Éimhre.”“Nocha mbéar,” ar Ceann Biorraidhe,
“óir gion go ndearnainn acht aonar d'fhear-
aibh Éireann do mharbhadh gach laoi id' fhochair-
se.”“Dá marbhthá céad gach laoi & céad gach
n-oidhche díobh,” ar Conall, “dob' fhearr
liom-sa tu do bhreith an chinn-se leat chum a
cholna féin 'ná sain uile.”D'éirigh Ceann Biorraidhe air sin & rug an
ceann leis go Dún Dealgan & tug i láimh
Éimhre é, & do rinne sí an ceann do niamh-


L. 19


ghlanadh & do chuir ar a cholainn féin é & do
dhruid re n-a hucht & re n-a hurbhruinne é &
do ghabh ag tuirse & ag trommhéala os a
chionn & do ghabh ag sughadh a choda fola & ag
á hól & do chuir tlacht taitneamhach sróill
um an gceann.“Uch!” ar sí, “do budh maith maise an
chinn-se cidh atá sé mar so indiu, & is mór
do ríoghaibh & do thaoiseachaibh an domhain do
bhiadh ag á chaoineadh dá bhfeasdaois a bheith
mar so, & gidh iad lucht iarrata óir & ionn-
mhusa & athchuinge fear n-Éireann & Alban
do budh tú a n-aon-ghrádh & a n-aon-rogha
d'fhearaibh na talmhan & is truagh mo bheatha-sa
annso anocht tar h'éis, óir ní raibh ag fear
ná gan fear do mhnáibh Éireann ná san
domhan mhór bean nach raibh ag formad
liom-sa gus indiu, óir budh hiomdha seód
& maoin, cíos & cánach a críochaibh an
domhain thugais dom, ionnsaighe le calmacht
& le neart do láimhe.” Agus do ghabh a
lámh i n-a láimh & do ghabh ag tabhairt a
theasta & a thuarasgbhála & is é adubhairt,
“Truaighe sin,” ar sí, “is mór do ríoghaibh
& do thaoiseachaibh & do thréan-fhearaibh an
domhain do cuireadh i ndáil bháis & i n-airr-


L. 20


gheanaibh éaga le luath-bhuillíbh na láimhe seo
& is mór d'éantaibh & d'ainmhinntibh an
domhain do thuit léi & is mór do mhaoinibh &
d'ionnmhusaibh an domhain do sgaoileadh leis
an láimh-se d'fhileadhaibh & d'fheallsamhnaibh,” &
adubhairt an laoidh:-Uch! a chinn, ón, uch! a chinn,
Cidh rodmeasgadh ar an linn;
Mór sochaidhe d'á dtugais éag,
Mór gcuradh 's mór gcéad, a chinn.Uch! a shúil, ón, uch! a shúil,
Do radais doimheanmna dhúinn;
Ionann ionad i mbiaidh ár bhfeart
Ionann leacht cloidhfighthear dhúinn.Uch! a airm, ón, uch! a airm,
Mór sochaidhe ar a dtugais maidhm
Nocha rabhais seachtmhain riamh
Nach tiubharthá biadh do bhaidhbh.Uch! a lámh, ón, uch! a lámh,
Do bhádhais-se seal go sámh;
Minic do cuirthí fám' chionn —
Och! dob' ionmhain liom an lámh.


L. 21


Uch! a Liath, ón, uch! a Liath,
Do budh calma do thriath;
Fada go lámhthaoi a chrádh,
Cidh do fágbhadh ar sgáth sgiathUch! a Dhuibh, ón, uch! a Dhuibh,
Ní thréigfinn thú do chionn cruidh;
Uch! do bhris mo chroidhe im' chliabh
Trés an laoch budh dian 'san muigh.Is maith leam, ón, is maith leam,
A Chú Chulainn Muighe Meann
Nachar imdheargas do ghnúis
'S nach dearnas drúis thar do cheann.Ionmhain rí, ón, ionmhain rí,
Nár éarastar neach um ní;
Deich lá fichead gus anocht
Ód' choimhriocht mo chorp red' chlí.Ionmhain béal, ón, ionmhain béal,
Fá blasta ag innsin na sgéal,
Ó do fhás gean ar do ghruadh
Nochar éarais truagh ná tréan.Ionmhain fear, ón, ionmhain fear,
Do mhuirbhfeadh mór sluagh re seal,
Ionmhain folt forórdha fuar;
Fá hionmhain fós a ghruadh gheal.


L. 22


A dhá shleigh, ón, a dhá shleigh,
A sgiath 's a chloidheamh go nimh
Tabharthar do Chonall na gcath;
Níor tugadh riamh rath mar sin.Ionmhain cách, ón, ionmhain cách,
Nach cluinfidh an chuach go bráth;
& ní thiocfaid re a ngairm
Go dtigid na mairbh go cách.Uchón uch! ón, uchón uch!
'Sam luaithe 'ná crann re sruth;
Indiu ní fhoilcfead mo cheann
'S ní eibéar ní is fearr 'ná uch.Adubhairt Éimhear ann sin, “Is fada atá
ag á thaisbéanadh dhomh i dtaidhbhsibh oidhche go
dtuitfeadh Cú Chulainn le fearaibh Éireann
& tárfas domh Dún Dealgan do thuitim go
talamh, & do chonnarc fós mar do sgoilteadh
a sgiath ó a bhile go a bhórd & mar do briseadh
a chlaidheamh & a chraoiseach i n-a gceirt-
mheadhón, & fós do taidhbhreadh dhomh Conall
do bheith ag á marbhadh im' fhiadhnaise & mé
féin & tusa do bheith dícheannta, & gion go
mbeidís na taisbéanta sin d'á ndéanamh
dhomh, do bhádar draoithe d'á thairngire go


L. 23


dtuitfeadh Cú Chulainn le harmaibh Chloinne
Chailitin & le Lughaidh mac Conraoi; & a
Laoigh,” ar Éimhear, “do bhámair-ne araon i
bhfarradh & i bhfochair a chéile & dob' aoibhinn
dúinn, óir dá síorthaoi an domhan ó thur-
gabháil gréine go a fuineadh ní faghthaoi ár
n-ionamhail ann i n-aon ionad, eadhón, tusa &
giolla na hIubhraighe & an Liath Macha &
an Dubhfhaoileann, mise & Cú Chulainn; & fós
is truagh liom Lughaidh Riabhndearg mac na
dTrí bhFionn Eamhna gan fear tabhartha catha
ná coisgthe cogaidh aige tar éis a oide; &
atá sé ag briseadh mo chroidhe im' chliabh bheith
ag éisteacht re faoidhibh fíor-thruagha ban &
fear & re golaibh árda ainmhíne annradh
& ógbhadh Uladh ag caoineadh Chon Culainn, &
Ulaidh uile do bheith san gceasnaighin & gan
neart aca a dhíoghail ar fhearaibh Éireann.”& a haithle an chomhráidh chráidhte
chomhthuirsigh sin do dhéanamh d'Éimheir & do
Laogh re chéile dorónsad caoi throm thuirseach
& nuallghubha neimhneach & adubhairt Éimhear
iar sin, “Is dursan ár sgaradh re chéile
anois & do budh suaimhneach ár seal re chéile
gus indiu i n-aon ionad.”“Is fíor sin,” ar Laogh, “& ní dhéan-sa


L. 24


giollaigheacht d'aon duine oile go brath tar
éis mo thighearna.”“Is truagh liom-sa sin,” ar éimhear, “& a
Laoigh,” ar sí, “ar aithin Cú Chulainn mise
dhíot, nó an dtug sé teagasg chum a
theaghlaigh?”“Ní thug,” ar Laogh, “acht amháin gur aithin
díot gan dul le fear go bráth muna ndeachtá
le fear d'fhearaibh Uladh.”“Doghéan-sa sin,” ar Éimhear, “óir ní
bhiad ag fear d'fhearaibh an domhain tar éis
Chon Culainn,” & adubhairt fós nach rachadh sí
seacha so nó go mbeireadh Conall uirri.“Ní córa do neach oile anmhain le sgéala
a thighearna 'ná domh-sa,” ar Laogh, & do
ghabhsad ag osnadh & ag éagcaoineadh ós
cionn Chon Culainn & níor léig eagla Chonaill
dóibh a adhnacadh nó go dtigeadh sé féin.Iomthús Chonaill, tar éis Mháil & Mhíodhna
do mharbhadh, adubhairt leis an marcraidh,
“Abradh neach éigin agaibh le hEarc mac
Cairbre teacht dom' agallamh amach, & do-
bheirim-se fám' bhréithir, muna dtigidh, nach
fuil san mbaile líon a chosanta orm nó
go rachar d'á ionnsaighe,” & do hinnseadh sin
d'Earc & ro éirigh, ar n-a chlos sin, & do ghabh


L. 25


a airm & a éididh uime & táinig as an dún
amach & trí caogaid curadh caith-éidighthe
mar aon ris.“Maith,” ar Conall, “is sádhail suaimhneach
ataoi tar éis Chon Culainn do mharbhadh.”“Ná himir-se do spruic-bhriathra orm,” ar
Earc, “óir ní íocfad éiric ná einioclann
ann soin riot-sa, acht béim i n-aghaidh béime
& goin i n-aghaidh gona.”“Truaighe sin,” ar Conall, “ní ghéabhainn
ór & maitheas an domain uait gan do cheann
do chur ar an ngad so imeasg na gceann
oile.”Is annsin d'ionnsaigheadar cách a chéile
díobh, eadhón, Earc go n-a thrí caogaid
curadh & Conall i n-a aonar, .i. ríogh-laoch
Éireann & fear taistil & cuartaighthe an
domhain & an tí nár theich roimh uathadh ná
roimh shochaidhe ar muir ná ar tír riamh do ló
ná d'oidhche, & tugadar frasa diana dásach-
tacha dío-cháirdeamhla & luath-bhuillí láidre
d'á n-armaibh ar Chonall, & táinig Conall go
calma confadhach ar a gceart-lár gan
coigioll & do torchradh leis iad i n-a thim-
cheall go sanntach sáir-chíocrach & go fíochda
fír-neartmhar fearamhail gur budh teasgtha


L. 26


taobh-chóirighthe tréin-fhir & gur bud leath-
roinnte a laochradh & gur bud cneadhach
créachtach a gcaith-mhíleadha ó na béimeannaibh
mór-fhoghlacha sain, gur ghabh uathbhás & crith-
eagla & urghráin an mhéid nár marbhadh do
mhuintir Eirc ó'n urlaidhe ainmhín ainiarmhar-
thach sin Chonaill, gur ghabh siad maidhm teithmhe
go tinneasnach gan chéill gan chuimhne gan
chathughadh as gach ionad i rabhadar amuigh &
istigh timcheall na Teamhrach, gur fhágbhadar
Earc i n-a aonar & tug Conall sáthadh sann-
tach sáir-neartmhar sáir-neimhneach do'n
Chúlghlais chinnghéir crann-reamhair i mullach
a ochta & a ur-bhruinne ar Earc, gur chuir
ceann na sleighe tar a séimheannaibh tré n-a
cheart-mheadhón gur bhris a dhruim i n-a cheart-
lár & tug coilg-bhéim laochda láidir tarsna
a thaoibh & a cholna go ndearna dá órdán de
idir sgéith & claidheamh, corp & cath-lúireach
& do dhícheannaigh go deithfreach annsin é, &
do chuir “ar an ngad so i ndíoghail mo
dhaltáin,” ar Conall.Agus do chuaidh go Teamhraigh i ndiaidh an
mhadhma & do ghabh ag mudha & ag marbhadh
muintire Eirc & lucht coimhéadta na Teamh-
rach gur marbhadh leis caoga curaidh im


L. 27


dhóirsibh na Teamhrach, & táinig Muireadhach
mac Fearghusa .i. taoiseach teaghlaigh Eirc &
lucht coimhéadta na Teamhrach maille ris do
dhíoghail Eirc ar Chonall; & d'fhógair Mui-
readhach comhrac ar Chonall & ro fhágaibh céad
laoch ar gach doras do cheithre dóirsibh na
Teamhrach & táinig céad laoch i n-a thimcheall
féin d'fhreagra comhraic do Chonall, &
d'ionnsaigh an caith-mhíleadh cosgrach cruadh-
chomhlannach an comhlann & do ghabh ag a
sloidhe & ag a sleachtadh & ag a sár-bhualadh
do bhéimeannaibh bríoghmhara boirb-neart-
mhara bioth-urlamha báis & do ghonaibh doimhne
dlúthmhara gur thuit an céad sin i dtimcheall
Mhuireadhaigh san ionad sin & téid Muireadhach
féin i n-a raon madhma & míochosgair d'ionn-
saighe a mhuintire, & mar ráinig ann d'fhógair
comhrac ar Chonall & do ghabh ag á aithisiughadh
& ag á imdheargadh; & mar chuala Conall
mór-ghotha Mhuireadhaigh do ling rabharta
ruathar-bheodha rachta san rígh-mhíleadh &
fiuchadh fír-neimhneach feirge & tonn ain-
iarmharthach aingidheachta ann, & táinig go
mear mór-dhásachtach & tug buillí tábhachtacha
tréan-láidre & biseach beodha ar na béim-
eannaibh gur thuit an céad laoch soin leis


L. 28


& do chuaidh Muireadhach ar éigin uaidh &
d'ionnsaigh an treas doras do Theamhraigh &
mar ráinig ann d'fhógair comhrac ar Chonall.Táinig Conall go sanntach sáir-dhíochra
d'á ionnsaighe & do ghabh ag á mudha go marbh-
thach mor-aigeantach gur thuit an céad sain
leis ar an láthair sin & d'imthigh Muireadhach
do thoradh a luais gus an gceathramhadh
doras.Cidh trácht, do thuit céad laoch ar gach
doras do dhóirsibh na Teamhrach le Conall &
do dhícheannaigh Muireadhach mac Fearghusa
ar láir-mheadhón na Teamhrach do'n tréan-
ruathar sin, & do chuir a cheann ar an ngad
as a haithle, & adubhairt:“Is maith liom, a Mhuireadhaigh, do cheann
do bheith agam i ndíoghail a ndearnais dom'
ghríosadh & dom' imdheargadh & dá mbadh
tighearnas nó dúthchas do Earc féin an baile
so do loisgfinn é, acht ó's é imliocán & port
oireachtais Éireann, ní tharcaisneóchaidhe ní-
sa mhó é.”Táinig Conall go madhmach mórdhálach
amach ó Theamhraigh, & an t-eolas i n-ar ghabh,
tárla Colla mac Fathamhain dó, ar n-a
fhágbháil do Lughaidh mac Conraoi, ag


L. 29


forfhaire dó ar Chonall, & do fhreagair cách
a chéile, & tug Conall béim neimhneach
náimhdighe do Cholla gur bhain a cheann de &
gur chuir ar an ngad é.“Dar mo bhréithir,” ar Conall, “is maith
liom mac Fathamhain do bheith i n-a chosair
chró im' fhiadhnaise & a cheann do bheith ag á
iomchar agam,” & táinig roimhe ann sain, & an
t-eolas i n-ar ghabh, tárla Cuileann Breagh dó,
& do budh tréan-fhear teann & míleadh mear-
chalma an fear sain. Gidheadh, do dhícheann-
aigh Conall é & do chuir an ceann ar an
ngad, & do gabh ag mudha & ag marbhadh a
mhuintire gur chuir i n-a maidhm móir-theithmhe
iad, gach neach nachar thuit leis díobh, & do
ghabh Conall ag maoidheamh chinn Chuilinn do
bheith ar a chumas féin aige; & táinig roimhe
go Sídh Cró Caoimhe & do chonnairc deatach
mór i gcomhgar dó.“Is fíor sin,” ar Conall, “is dream éigin
d'fhearaibh Éireann atá annsúd & cuid do
bhuar & do bhraighdibh Uladh aca ann,” & táinig
Conall d'ionnsaighe na teineadh & is iad do
bhí ann, .i. clann Chailitin & is eadh adubhairt,
“do-bheirim a bhuidhe ris na déibh d'á n-adhraim
breith oraibh.”


L. 30


An tan do chonncadar na haimidighe
adhuathmhara é, ro aithneadar é, & adubhairt
sain nach tárla ar muir ná ar tír leis riamh
turcharta dob' fhearr leis 'ná iad & gion go
dtuitfeadh leis d'fhearaibh Éireann acht iad
amháin, “Do badh mhaith mo thoisg & mo thuras
go hÉirinn,” ar sé, “do dhíoghail mo
dhaltáin & is buidheach do bheinn do'n tí do
bhéaradh na sé cinn sin go hEamhain Mhacha,
& is lúthgháireach do bheidís banntracht &
bandála, maithe & mór-uaisle Uladh ag á
bhfaicsin.”Is annsin d'ionnsaigh Conall go díochra
dásachtach an teine & do ghabh ag á sloidhe &
ag á síor-bhualadh & ro éirgheadar na
haimidighe aithiseacha urghránna ar a n-aon-
chosaibh & ar a n-aon-lámhaibh & do ghabhadar
go fraoch-ghonach fír-neimhneach ag lot & ag
laoch-bhualadh Chonaill & ó fuair-sean a
n-anbhfainne do ghabh sé go lúthmhar laoich-
bheodha ag á luath-bhualadh & níor sguir do
na tuaith-aimidighibh taobh-ainmheacha soin nó
gur thuiteadar d'á bhrath-bhuillíbh borba bran-
mharbhthacha & do bhain sé na sé cinn uathmhara
ainmheacha dhíobh & do chuir ar an ngad iad.Táinig Conall iar sain go subhach soi-


L. 31


mheanmnach san slighe, ar mbreith buadha
chloinne Cailitin, & mar ráinig go Glaise
Cruinn ris a n-abartar Glaise Cró an tan
so, do chonnairc an cath cóimheagair ceang-
ailte ar n-a chórughadh ar a chionn, & is é do
bhí ann, .i. Connla comhdhalta Chonraoi mhic
Dáire & teaghlach & muintir Lughdhach mhic
Conraoi i n-a fharradh ann, & ro ionnsaigh
an caithmhíleadh curata, Conall, fá na
sluaghaibh & do ghabhsad ag comhthuargain &
ag tréan-leadradh a chéile go hainiarmharthach
éicht-bheodha & tugadar ceatha cóimhthiugha
& frasa fíor-mhóra faobhair-dhearga fogha
d'ionnsaighe a chéile, & níor an Conall ag
gonaibh ná ag iombhualadh na buidhne sin, acht
do ghabh go marbhthach móir-éachtach ag sloidhe
& ag slat-bhualadh na sochaidhe go nach
deachaidh aon díobh uaidh gan marbhadh, muna
ndeachaidh duine díobh a maidhm nó a mío-
chosgar, & do thuiteadar deich gcéad leis
ar eochair-imlibh an átha i bhfus & thall go
dtárla Conall & Connla re chéile & do
rónsad comhrac ainmhín ainfheargach re
hathaidh fhada gur thuit Connla i bhfoirchionn
an chomhraic do bhrath-bhuillíbh Chonaill & do
chuir a cheann ar an ngad as a haithle; & do


L. 32


ghabh ag féachain an áir i n-a thimhceall & do
chonnairc na meidhe maoil-dearga & na cuirp
chíorrtha chraos-osgailte & na sith-linnte
fola ag sileadh is an nglaise gur budh caoba
cró-fhola an ghlaise lionn-fhuar, & ar n-a
fhaicsin amhlaidh sin dó, adubhairt gur Glaise
Cró a hainm ó sin amach go bráth.Táinig roimhe iar sin go Muigh Airgead-
ruis & do bhí Lughaidh mac Conraoi ar a
chionn ann & catha cóirighthe aige & ní teicheadh
ná iomghabháil do rinne Conall rómpa acht
d'ionnsaigh iad fó chéadóir, & ro budh cosmhail
re héirghe teineadh tréine trom-anfaidh ag
briseadh fó thír Conall ag dian-sgaoileadh
& ag dlúth-mharbhadh chloinne Deaghaidh i n-a
thimcheall nó gur thuiteadar dóid fria dóid
& uillinn re huillinn go rabhadar i n-a
linntibh fola d'á éis & ro chomhraic féin &
Lughaidh re chéile.“Maith, ámh, a Chonaill,” ar Lughaidh, “ní
hionchomhraic sinne i n-ár ndís .i. tusa & do
dhá láimh agat & mise ar leath-láimh & is
amhlaidh do bhiamaois comhthrom .i. do lámh
dheas-sa do cheangal.”Do ceangladh lámh dheas Chonaill iar sin &
do ghabhadar dá chlaidheamh chlais-leathna


L. 33


choilg-dhíreacha chruaidh-neimhneacha chuca & do
rónsad urlaidhe ainiarmharthach & tug Lughaidh
buille bríoghmhar boirb-neartmhar chum
Conaill gur ghearr an ceangal & an chuibh-
reach do bhí ar a láimh aige & ar bhfaicsin na
láimhe sgaoilte do Lughaidh is eadh adubhairt,
“A Chonaill chaoimh chosgraigh chath-bhuadhaigh
chomhlann-chruaidh, ceangail do lámh go lán-
daingean mar do gheallais.”“Ní dhingéan,” ar Conall, “óir an tan
do cheanglas í, do b'aithreach liom é, & do
sgaoilis féin dod' luathbhuillíbh; ní ceangal-
tar feasta í acht cheana.”Ní cian iar sin gur thuit Lughaidh lán-
éachtach meanmnach mór-dhálach mac Conraoi
le láimh chosgraigh chathbhuadhaigh Chonaill
chleaschalma Chearnaigh & dícheannas as a
haithle é.Is annsin do ghabh labaidhe le n-a mhac é &
adubhairt “muna ndícheanntá-sa Cú Chulainn
ní díongantaoi liomsa tusa do dhícheannadh
& is dursan liom-sa do theangmháil dom,
óir is mé an treas athair do bhí agat.”Trí haithreacha iomorro ro fhágaibh a mháthair
ag Lughaidh do bhrígh nár bh'fhios di a cia haca
d'ár mhac díleas é, .i. Cúraoi mac Dáire rí


L. 34


Mumhan & Cú Chulainn mac Subhaltaigh &
Conall Cearnach mac Aimhirghin.Do chomhraic Glinne mac Deaghaidh iar sin
le Conall & do dícheannadh le Conall é & do
chuir cinn na dtaoiseach ar an ngad gur budh
lán an gad do chlannaibh ríogh & ró-dhaoine
bhfear n-Éireann.Cidh trácht, níor budh sásta Conall lé'r
thuit leis d'uaislibh Mumhan & Connacht gan
a lámh do dheargadh ar Laighneachaibh & gluais-
eas roimhe go réim-dhíreach gan cor gan
caime go ráinig dún & deagh-árus ríogh
Maicniadh mic Rosa, .i. rí Laighean & cuireas
sgéala go Maicniadh teacht d'á agallamh ó
nach raibh lucht a chosanta i Laighnibh uile air.
Leis sin, táinig Maicniadh, líon a theaghlaigh
& a mhuintire, & fearthar cath cródha eatorra.
Gidheadh, ar marbhadh na sluagh uile, do chomh-
raic Conall & rí Laighean le chéile gur thuit
Maicniadh i bhfoirchionn an chomhlainn sin
& dícheannas Conall go deithbhireach é &
cuireas a cheann ar an ngad & do ghluais
roimhe is na ródaibh.Ro dhírigh i n-athghairid gacha conaire nó
go ráinig Dún Dealgan mar a raibh corp
Chon Culainn & do léig na cinn sin ar an


L. 35


bhfaithche & do chuir ar chuaillidhibh bioraighthe
iad i dtimcheall na faithche fairsinge féar-
uaine, & léigid gáir mhór san dún, ar
bhfaicsin na laoch-cheann sain ar na leabhar-
chuaillidhibh.Táinig Éimhear amach & is eadh adubhairt,
“Mo mhóir-chean fiadh & fáilte dhuit, a rígh-
mhíleadh, & ní bás do Choin chréacht-iomdha na
hEamhna, ó do mhairis id' fhear díoghalta
fala d'Ultachaibh d'á éis, & déantar a
adhnachadh feasta, & léigthear m'ionad-sa i
n-a fhochair san uaigh, óir ní domh-sa marthain
d'á éis, & innis dúinn cia d'uaislibh fear
n-Éireann ar a rabhadar na cinn úd ar na
bior-chuaillidhibh-se i dtimhceall na faithche,”
& do rinne féin & Conall an laoidh-se síos
eatorra:-Éimhear:A Chonaill, cia hiad na cinn
Is dearbh linn gur dheargais t'airm;
Na cinn ó thárla ar an ngad,
Sloinntear leat na fir d'ár baineadh.Conall:A inghean Fhearghail na n-each,
A Éimhear úr na mbrat mbinn,
Is i ndíoghail Chon na gcleas
Tugas liom a ndeas na cinn.


L. 36


Éimear:Cia an ceann malach dubh mór, —
Deirge ná 'n rós a ghruadh ghlan —
Sé is neasa dom' leith chlí,
Ceann an rígh nár athraigh dath?Conall:Ceann rígh Midhe na n-each luath,
Earc mac Cairbre na ngruadh ndearg;
I ndíoghail mo dhaltáin féin
Tugas liom i gcéin a cheann.Éimhear:Cia an ceann-so dom leith chlí, —
Dearg a lí, ní locht d'á dheilbh?
An ceann ó thárla gan corp,
Is maith liom, gidh holc le Meidhbh.Conall:Máine mac Eipirt na n-each,
Mac Mheidhbhe do chreach gach cuan,
Ar sgaradh a chinn re a chorp
Liom uile do thuit a shluagh.Éimhear:Cia an dá cheann-so ar muigh thoir,
A Chonaill mhóir go ngoil ngaoith;
Geal a n-aighthe, dubh a bhfuilt,
Deirge a ngruadha ná fuil laoigh?


L. 37


Conall:Ceann Mháil & Mhíodhna mhóir
An dá cheann-soin, is dóigh linn,
Ag á bhfuaras ceann na Con
Ag múr Theamhrach na sgor slimÉimhear:Cia an ceann-so ar muigh thall
Go bhfolt fann, go mala slim;
Rosg mar oighre, déad mar bhláth,
Áille seach cách cruth an chinn?Conall:Is leis sin do thuit an Chú;
Do-rad a chorp fá chrú thais;
Lughaidh mac Conraoi na rann,
Tugas a cheann liom tar ais.Éimhear:Cia an dá cheann-so ar muigh theas
A Chonaill mhóir na gcleas lúith;
Aon dath ar fholtaibh na bhfear;
Dearg a ngruadh, geal a ngnúis?Conall:Cuileann Breagh & Connla cruaidh,
Dís do-bheirid buaidh i bhfeirg, —
A Éimhear, ag soin a gcinn;
D'fhágbhas a gcuirp fá linn deirg.


L. 38


Éimhear:Cia na sé cinn-se is olc mamh
Do-chím féin ar an muigh thuaidh —
Gorm a n-aighthe, dubh a bhfuilt,
Siabhartha a ruisg, a Chonaill chruaidh?Conall:Ar théarnadh ó chleas na Con
Do chloinn Chailitin, — modh ngnáth, —
Do mharbhas an seisear badhbh;
Do thuitsead lem' arm seach cách.Éimhear:Cia an dá cheann-so is faide amach,
A Chonaill mhóir do bhraith badhbh?
Ar ghrádh th'oinigh ná ceil orm
Ainm na déise ar ar dhonn th'arm?Conall:Cinn Laoghaire & clainne Chuilt
An dá cheann-so thuit lem' ghuin;
Do ghoinsead Cú Muighe Cairn;
Tríd do dheargas m' airm 'na bhfuil.Éimhear:A Conaill, a aith-fhir Diadh,
Cia an ceann-so d'ár ghiall cách,
Go rós fá thrillsibh an chinn,
Go gcumhdach slim d'airgead bhán?


L. 39


Conall:Ceann mic Fhinn mhic Rosa ruaidh,
Maicniadh fuair bás lem' neart,
A Éimhear ag soin a cheann,
Áirdrí Laighean na lann mbreac.Éimhear:Cia an ceann-so ghabhais id' láimh,
A Chonaill mhóir, ní báidh linn?
Ó nach maireann Cú na gcleas,
Créad fá' bhfuile ar leas an chinn?Conall:Ceann mic Fhearghusa na n-each,
Muireadhach na gcreach nocht,
Mac mo sheathrach, an túir theann,
Do sgaras a cheann ré' chorp.Éimhear:A Chonaill mhóir Mhuighe an sgáil,
Créad do thuit led' láimh gan locht
De na sluaghaibh do mhill sinn
Leat i ndíoghail chinn na Con?Conall:Naonbhar & dá fhichid céad,
Adeirim leat, fá léan sluaigh,
A dtorchair liom druim ar dhruim
Do nimh mo chuilg choinligh chruaidh.


L. 40


Éimhear:A Chonaill, cionnus atáid
Mná Inse Fáil tar éis na Con?
An bhfuil cumha im' cholt ná im' chéis,
Nó an dtiubhraid spéir i n-a ngol?Conall:A Éimhear, créad doghéan féin
Gan an Chú dom' réir fá ráith,
Gan mo dhalta ba teann gliadh
D'fhaicsin 'san bhfiadh go bráth?Éimhear:A Chonaill is oircheas domh -
Ní luighfear le fear go bráth;
Do-ghéabhad bás do chumha na Con,
A Chonaill, ná ceil ar cách.Cuir mé, a Chonaill, san bhfeart;
Is fann mo neart mar atáim:
Cuir mo bhéal ar bhéal na Con;
Is oircheas domh dul n-a dháil.An Dubh 's an Liath Macha mear,
An dá each fá gloine gníomh,
Gach neach le a dtorchair a dtriath,
Is orra thiar d'imris m' fhíoch:


L. 41


Do-bheirim-se, a Chonaill fhéil,
Mar choibhche duit féin go bráth,
Mo bheannacht is mo chur 'san bhfeart
Is díbh is ceart, a fhir nach tláith.A haithle na laoidhe sin d'fhoráil Éimhear
ar Chonall feart fairsing fíor-dhomhain do
dhéanamh do Choin Chulainn & do luigh sí féin
mar aon re n-a caoimhchéile & do chuir a béal
ar a bhéal & adubhairt, “A Chuagáin m'anma,”
ar sí, “& a chara & a chóimhleannáin & a aon-
rogha d'fhearaibh na talmhan, is iomdha bean
do bhí tnúthach liom-sa fád' cheann gus anois
& ní budh beó mé tar h'éis,” & do chuaidh a
hanam aisti & do hadhnacadh í féin & Cú
Chulainn i n-aon uaigh le Conall & do thóg sé a
lia ós a leacht & do sgríobhadh a n-anmanna
i n-ogham & do fearadh a gcluiche caointe
leis féin & le hUltaibh uile.Gonadh í sin Deargruathar Chonaill Chear-
naigh go nuige sin.


L. 42


FOCLÓIR.A = as, from, out of; used before consonants and
vowels, and prefixes h to the latter; a críochaibh, 19;
a maidhm, from rout, 31.A, oblique rel., whom, which; ag á bhfuaras, with
whom I found, whom I found having, 37; le a
dtorchair, by whom fell, 40.A, subs. rel., what, that which, all that; gen. id., i
ndíoghail a ndearnais, in revenge for what you
have done, 28.Abarthar, pres. pass. depen. ind. of adeirim, deirim, I
say; ris a n-abarthar, which is called, 31.Abradh, 3 s. imptv. of adeirim, deirim, I say, 24.Aca, at them, with them, of them; cia haca d'ár
mhac díleas é, lit. which of them to whom he was
legitimate son, of which of them he was the legiti-
mate son, 33.Acht, but, unless; acht go, unless, until, 13; acht cheana,
however, 33.Ádhbhal, vast, huge, terrible, fearful, 5; pl. aidhbhle, 11
(this shows that the á of ádhbhal is merely long by
position).Adeirim, I say; adeirim is é Conall, an older way
of saying adeirim gurab é Conall, I say that it
is Conall, 12; adeirim leat, I say to you, I tell you,
I assure you, 39.Adhnacadh = adhlacadh, m., act of burying, 24; déantar
a adhnacadh feasta, let him be buried now, 35.Adhnacaim, now adhlacaim, I bury; pft. pass., 41.Adhnacthar, imptv. pass. of adhnacaim, I bury; 9.[Older form of adhlacthar, from adhlaicim, adhlacaim
(sp. iolcaim).]


L. 43


Adhraim, I worship (do, to); d'á n-adhraim, whom I
worship, 29.Adhuathmhar, horrible, terrible, terrifying; pl., 30.Adubhairt, 3 s. pft. of adeirim, deirim, I say; 4, 5,
19, 22, 23, 24, 35, 41; adubhairt sain, he said, 30.Adubhradar, 3 pl. pft. of adeirim, deirim, I say; 1, 2, 12.Aghaidh, f., face, front, view; re haghaidh, with a view
to, for, for the purpose of, 1: i n-aghaidh, against, in
return for, for, 25; pl. aighthe, 36, 38.Agallamh, m., act of addressing, conversing or con-
ferring with, 24; teacht d'á agallamh, to come to
talk with him, 34.Ághmhar, valiant, successful, 8.Aidhbhle; see ádhbhal.Aighthe, 36, 38; see aghaidh.Áille, pl. and comp. and sup. of áluinn, beautiful,
splendid, 2, 11.Áille, f., beauty, handsomeness, 36.Aimidighe = amaidí, pl. of amaid, f., a witch, an
ancient sorceress, 30.Ain-éasgaidh, not swift, slow and without spirit; adv., 3.Ainfheargach, very wrathful or fierce, 31.Aingidheacht, f., anger, wrath, fierceness, fury; gen., 27.Ainiarmharthach, precipitant, reckless of consequences,
also bringing a dire fate to, 26, 27; adv., 18, 31, 33.Ainm, m. and f., name, 38; a hainm, its name (glaise
as fem.), 32; pl. anmanna, 41.Ainmheach, maimed, mutilated; pl., 30.Ainmhidhe, m., an animal, a beast; dpl. ainmhinntibh, 20.Ainmhín, rough, fierce, 26, 31; adv., 14, 18; pl., 23.Airdrí, m., high or chief king, 39.Áireamh, m. and f., act of counting or enumerating; a
n-áireamh, (to) count them, 7.Airgead, m., silver, 38.


L. 44


Airgne; see argain.Áirimh, 3 s. pft. of áirimhim, áirmhim, I count, reckon, 7.Airm, f., place; go hairm i, to where, 4.Airrghean, m., symptom, throes; dpl., 19.Ais in tar ais, back, when returning, 37.Aisti, out of her, from her, 41.Aith-Fhear Diadh, the Second Fear Diadh, applied to
Conall Cearnach, 38; Fear Diadh was a brave hero
and Cúchulainn's dear friend, who was slain by the
latter, much against his will, at Áth Fhir Diadh,
so called after him, now Ardee.Aithin, 3 s. pft. of aithnim, I know, recognise; 3, 16; I
command (de, of = “to” idiom.); ar aithin Cú
Chulainn mise dhíot, did Cúchulainn command you
anything about me, did Cúchulainn enjoin on you
to deliver a message to me, lit. did Cúchulainn
command me of (to) you, 24; gur aithin díot, that
he enjoined on you, 24.Aithiseach, insolent, insulting, abusive, shameful; pl.,
30.Aithisiughadh, m., act of insulting, abusing, and c., 27.Aithle, (remnant); a haithle (= as aithle), after, 6, 10,
23, 41; as a haithle, afterwards, thereafter, 28, 31, 33.Aithmhéalach, regretful; adv., 6.Aithne, f., knowledge, acquaintance, recognition; tug
sí aithne uirri, she knew by it, she recognised it as,
5 (see do-bheirim-se).Aithnigheas, “hist. pres.” (3 s. S. pret.) of aithnighim =
aithnim, I know, recognise; 16.Aithnim, I know, recognise; 3 pl. pft., 30.Aithreach, a. or s., as a., regretful, sorry for; as s., regret,
sorrow; dob' aithreach liom é, I regretted it, 33.Aithris, f., act of relating or repeating, 10.Ámh, indeed, verily, truly, 2, 32. [Now = though, but,
however, and c.]


L. 45


Amharc, m., act of looking at, beholding; teacht
d'amharc, to come to look at, 2.Amhlaidh, thus; often found in the protasis, whilst
agus follows in correspondence in the apodosis,
in which kind of phrase the latter need not be trans-
lated; is amhlaidh do bhí sé agus a chlaidheamh nocht i n-a
láimh dheis aige, it is thus he was, he had (or with)
his unsheathed sword in his right hand, 2; but the
present spoken method which omits agus is also
found: is amhlaidh do bhí Lughaidh an tan soin, ar
n-anmhain tar éis an tsluaigh, and c., thus was
Lughaidh at that time, he had remained after the
host, and c., 11 (in the former construction = agus é ar
n-anmhain, and c.; the latter is used because of its
being more concise), see also 16: is amhlaidh …
i ndabhaigh, and 32, and c.; amhlaidh sin, so, in that
state, 32.An = fhan; see anaim; 31.Anaim, I remain, stay; 3 s. pft. an, 31 (followed by
ag, at). [Now fanaim, fhas.]Anam, m., soul, life, 41; gen. anma, 41.Anbhfainne, f., weakness, feebleness, 6, 30.Anbhfann, weak; go hanbhfann, weakly, with weak-
ness, 1, 3.Anbhfosaidh, unsteady, irresolute; go hanbhfann an-
bhfosaidh, weakly and irresolutely, 1.Anchroidheach, evil-hearted; gsf., 16.An gcéin; see cian.Anmhain, f., = fanmhain, fanamhaint, the act of remain-
ing, waiting, 11, 24 (le, for).Anmhuinteardha, unfriendly, hostile; adv., 14.Ann, there, thither, 27.Annradh, m., a hero, a champion; gpl., 23.Annsin, then; is annsin, it is then, then, 33.


L. 46


Annso, here, 1.Anocht, to-night, 19; gus anocht, until to-night, 21.Aoibhinn, pleasant, happy; dob' Aoibhinn dúinn, we
were happy, or well off, 23.Aon, one; mar aon ris, along with him, 25; mar aon
re, along with, together with, 41.Aonar, m., one person, 18; i n-a aonar, (he being)
alone, 25, 26.Aon-chos, f., one foot, only foot; ar a n-aon-chosaibh, on
their only feet, i.e., each had only one foot, 30.Aon-lámh, f., one or only hand; dpl., in ar a n-aon-
lámhaibh, on their only hands, i.e., each having only
one hand, 30.Aon-ghrádh, m., only love or beloved object, 19.Aon-rogha, f., one or only choice, 19, 41.Ar, on, 38.Ar, quoth, said; ar sí, quoth she, 41.Ar, oblique rel. of perfect tense, whom, which; ar ar
dhonn, on whom got brown, 38; d'ár ghiall cách, 38
(see giall).Ár, m., slaughter; gen. áir, 32.Araon, both, 23.Árd, high, loud; ós árd, aloud, 2.Árdbhalc, m., a very strong or stout article, 8.Árd-olc, m., chief evil, great evil or misfortune, 5.Argain, f., a plundering, a reaving; pl. airgne, 11.Arm, m., weapon, 38; acc. pl., arma, arms, weapons,
14; airm, 16, 24, 35; voc. sing., 20; dpl., 23, 25 (d'á
n-armaibh, of or with their weapons, 25).Ármhach, m., field of slaughter; gen., 8.Armtha, armed, 14.Ársaigh, m., hero, champion, fighter, 14.Áth, m., ford; gen. átha, 14, 31.Atáid 3 pl. pres. ind. indep. of atáim, I am; 5, 16, 40.


L. 47


Athaidh, f., time, space of time; re hathaidh fhada, for a
long time, 31.Atáim, 1 s. pres. ind. indep. of the subs. verb; 40.Atáim-se, 1 s. pres. ind. indep. emph., I am, 17.Athair, m., father, 33; pl. aithreacha, 33.Ataoi, 2 s. pres. ind. indep. of atáim, I am; 25.Athchuinge. f., entreaty, request; act of requesting, 19.Athghairid, f., short way, “short cut,” 34.Athruighim, I change; 3 s. pft., 36.Ba, past tense of is; 7, 40.Badh, cond. of is; do badh mhaith, 30.Bádhais-se, older 2 s. pft. indep. of atáim, I am; 20.
Now do bhís-se.Bádar, older 3 pl. pft. indep. of atáim, I am; 22.Badhbh, f., a scald-crow, a vulture; nach tiubharthá biadh
do bhaidhbh, that you would not give food to a scald-
crow, i.e., leave corpses on the battle-field to be
devoured by birds like the scald-crow which feeds on
carrion, 20; war-goddess; applied to the children of
Cailitin, 38; gpl., 38.Báidh, f., love, affection; ní báidh linn, we love it
not = I love it not, 39.Baile, m., residence, place, town, home; san mbaile,
in the town or place, 24.Bain-eachlach, f., female messenger; dat. -eachlaigh, 5.Bainghníomh, m., effeminate deed; do chuaidh bainghníomh
tar bainghníomh aige, one of his effeminate deeds
exceeded the other, he acted more and more after
the manner of a woman, 6.Bainim, I take, cut (de, off); do bhain lughaidh a cheann
de, Lughaidh cut off his head, 2; pft. pass. in d'ár
baineadh, off whom they were cut, 35.Bámair-ne, older emph. 1 pl. pft. of atáim; 23.Bán white; airgead bán, silver, 38.


L. 48


Bandáil, f., a gathering or bevy of women or ladies;
pl. -dála, 4, 30.Bann, m., band, troop; ar gach bann, against every
band, 7.Banntracht, f. coll., women, ladies, 4, 30.Baois, f., folly; gen., 13.Baoth, wild, foolish, 9.Bás, m., death; gen. báis, 27; ní bás do, has not
died (unavenged?), 35; fuair bás, who died, 39.Básughadh, m., act of killing or putting to death, 10.Báthadh = báidheadh, pft. pass. of báidhim, I drown; 8.Beadh, cond. form of is, used only after muna; muna
mbeadh, if it were not for, only for, 10.Béal, m., mouth, lips; ionmhain béal, dear is (his)
mouth, 21; cuir mo bhéal ar bhéal na Con, place
my mouth to the Hound's mouth, 40; do chuir a
béal ar a bhéal, she placed her lips to his, 41.Beanaim = bainim, I cut; 3 s. pft., 15.Beannacht, f., blessing, 41.Béar, 1 s. fut. (older form) of beirim I bear, bring, and c.;
18.Béaradh, 3 s. cond. of beirim, I bring or carry, 30.Béar-sa, 1 s. fut. emph. (older form) of beirim, I bear.
bring, 3; I shall cause, bring about, 8.Beatha, f., life; emphasised, mo bheatha-sa, my life, 19.Beidís, 3 pl. cond. of atáim, I am; 22, 30.Béim, f., blow, 29; do'n bhéim sin, with that blow, 6;
gen. béime; béim i n-aghaidh béime, blow for blow,
25; dpl. béimeannaibh, 26, 27.Beinn, 1 s. cond. of atáim, I am; 30.Beir ar, overtake; 3 s. subj. go nach beireadh Conall
orra, so that Conall might not overtake them, 11;
no go mbeireadh Conall uirri, until Conall would
overtake her 24.


L. 49


Beiridh, subj. pres. unipers. of beirim, I bear, bring;
go mbeiridh mé (= go mbeiread), till I bring, 15.Beirim, I bear, bring, carry, take; 2 s. imptv., 18.Beith, act of being; a bheith, his being = him to be, that
he was, 19.Beith, 3 s. cond. of atáim, 16. (Still a spoken form.)Beo, alive, living; in is- construction, as is often still
the case colloquially, 1, 41.Beodha, lively, vigorous, spirited, 27.Biad = bead, 1 s. fut. of atáim, I am; 24.Biadh, m., food, 20.Biadh = beadh, 3 s. cond., 14; in indep. and rel. usage,
do bhiadh, 19.Biaidh = beidh, 3 s. fut. of atáim, I am; 10, 15, 20.Bhiamaois, I pl. cond. of atáim, I am; 32. Now
bheimís.Bhias, fut. rel. of atáim, táim, I am; 1.Bile, m., border (of a shield); ó a bhile, from its
border, 22.Binn, (sweet, melodious): beautiful, handsome, lovely,
35.Bhiodhgastar, 3 s. pft. (older form of deponent origin)
of bíodhgaim, I start, jump suddenly; 6.Bioraighthe, sharpened to a point, like a spit (bior), 35.Bior-chuaille, m., a sharp pole pointed like a spit (lit.
spit-pole); dpl. in na bior-chuaillidhibh-se, these spitted
poles (se = seo), 35.Bioth-urlamh, ever-ready, ever-quick; pl., 27.Bhís, 2 s. pft. of atáim, I am; 14.Biseach, m., increase, improvement (ar, in), 27.Blasta, tasty, with good taste; fluent, 21.Bláth, m., smoothness, smooth polished appearance,
ivory (?), 37.Bo form of past tense of is; níor bho, was not, 12.


L. 50


Bog, soft; ó aois mhic bhuig, from the age of tender
childhood, 8.Boirb-neartmhar, violently or fiercely strong, 33; pl.,
27.Bonn, m., sole of the foot; voc. buinn, 8 (addressed to
the steed).Borb, fierce, violent; pl., 30.Bórd, m., board, shaft, 7; rim, margin, 22.Bragha, m., a hostage, a pledge; dpl., braighdibh, 29.Braithim, I notice, I perceive, I espy; 3 s. pft. in do
bhraith baidhbh, who observed a war-goddess (so well as
to kill her), 38.Bran, m., raven; pl. brain, 9.Bran-mharbhthach, raven-deadly, i.e., so deadly that food
was provided for ravens by the witches having been
killed; pl., 30.Brat, m., a garment, a cloak; gpl., 35.Bráth, m., judgment; ó sin amach go bráth, from that
time forth for ever, ever after that, 32; 40.Bráthair, m., brother-in-arms, comrade, 10.Brath-bhuille, m., crafty blow; dpl., 30, 31. [Cp. braith-
bhéim, in Teacht agus Imtheacht an Ghiolla Dheacair.]Breac, speckled, mottled; gpl., 39.Breathnuighim, I look at, watch; 3 pl. pft., 2.Breith, f., act of bringing 1, 3, 18; bearing or
carrying off, 11; breith oraibh, to have overtaken
you, 29; winning; ar mbreith buadha, winning
victory, 31.Briathar, m. and f., word, utterance; briathar baoise,
a foolish utterance, 13; accus., bréithir, 13, 17; dat.
bréithir; fám' bhréithir niadh, by my knightly word,
13; fám' bhréithir, 24; do-bheirim dom' bhréithir, I
swear by my word, lit. I give by my word, 15; dar
mo bhréithir, by my word, 29.


L. 51


Brígh, m. and f., strength, vigour; do bhrígh, because, 33.Bríoghmhar, vigorous, powerful, 33; pl., 27.Briseadh, m., act of breaking, 23; ag briseadh fó thír,
breaking over the land, inundating the land, 32 (cp.
the colloq. bruth fó thír, an inundation, the mark of
an inundation, 32).Brisim, I break; pft. pass., 22; 3 s. pft., 26.Brisleach, f., a rout, a defeat; dat. brisligh, 6.Briste, broken; constructed with is at 10, is briste
mo chroidhe im' chliabh.Bruighean, f., palace; gen. bruighne, 16.Bruinne, f., breast, bosom, 8.Buaidh, f., victory, success, 10, 37; gen. buadha; ar
mbreith buadha, winning victory, 31.Buan-díleas, ever true or dear, always faithful, 10.Bualadh, m., act of striking; ag á bhualadh, being
struck or driven, 17.Buar, m., kine, cows, cattle, 11, 29.Budh, past tense of is; in superl. budh neasa dó, next to
him, 15; do budh tú, thou wast, 19; not aspirated
after gur, nár, and c., when retained in full; gur badh,
14, 25, 26, 32, 34; níor budh, 34 (even still this usage
exists — I have heard in a folk-song Ní cheilfinn ar
a' Ghiobóig nár budh mhian mo chroidhe bheith leobhtha).Budh, non-asp., older future form of is; ní budh heagal
duit, 12; budh Sruth Mháine, 15; ní budh beo mé, I
shall not be alive, I shall not live, 41.Buidhe, f., thanks, gratitude; do-bheirim a bhuidhe ris
na déibh, I thank the gods for it, 29.Buidheach, thankful, grateful (do = de, of = “to” in
Eng.), 30. [The more usual colloquial usage is tá
sé buidheach dhíot, but tá sé buidheach duit is said in
some districts.]Buidhean, f., band, company; gen. buidhne, 31.


L. 52


Buille, m., a blow, 33; pl. buillí, 2Bunadh, m., origin, foundation; gen. bunaidh; mo
bhráthair bunaidh, my comrade from the first, 10.Cá, what; cá líon, what number, 5.Cách, m., the others, the rest, 22, 36, 38, 40; each, each
of the two, 25, 29.Caime, f., crookedness, aberration, 34.Cain, beautiful, handsome, 12. [To be distinguished
from caoin, O. Ir. cáin.]Cáirde, f., respite; cáirde chomhlainn, truce, armistice,
13.Cáirdeamhail, friendly, 12.Cáirdeas, m., friendship, friend, 12.Cáit = cá áit, cá háit, what place, where (commonly
interrog.), 1.Caith-éidighthe, clad in battle armour, 25.Caith-mhíleadh, m., battle-hero or champion, 10, 27, 31;
pl. -eadha (pron. -aí), 3, 26; gs., caithmhílidh, 10, 18.Calma, brave, valiant, 7, 11, 12, 21, 25 (adv.).Calmacht, f., bravery, 19.Cánach, f., rent, tribute, 19.Caob, m., clot, layer; dpl., 9; npl., 32.Caoga, caogad, m., fifty; pl. caogaid, 14, 25.Caoi, f., lamentation, weeping, 23.Caoil-deatach, m., a thin line of smoke outlined
against the sky and at a distance, distant wreath
of smoke, 11.Caoimhchéile, m. and f., gentle spouse, handsome spouse,
41.Caoineadh, m., act of weeping or lamenting, 19, 23;
gen., caointe in cluiche caointe, funeral obsequies,
41.Caoinfidhthear, fut. pass. of caoinim, I lament, bewail,
10.


L. 53


Caomh, gentle, beautiful; gen. f., 29; voc. m., 33.Carbad, m., chariot, 5; gen. carbaid, 6, 7.Cath, m., battle; battalion; 31; pl. catha, battalions,
32.Cath-bhuadhach, battle-winning, successful or victorious
in battle; voc. m.. 33; df., 33.Cath-lúireach, m. and f., coat of mail, battle armour,
26.Cathughadh, m., regret; the sense “fighting” is also
possible; 26.Céad, a hundred, 27; deich gcéad, ten hundred, a
thousand, 31.Céad-deargadh, m., first shedding of blood, “first
blood,” 15.Céadóir (céad + uair), first time, very first; fá
chéadóir, at once, 32.Ceal, m., oblivion, forgetfulness, consumption, using
up by wear or time, loss, want, disappearance;
ó do chuaidh tar ceal an Chú, since the Hound has
perished or disappeared, since the loss of the
Hound, 9. [Keating commonly uses ar ceal in
this kind of phrase, but tar ceal occurs in léigeas
tar ceal, “forgets, omits to perform,” 125, y,
Three S., tar ceal also being yet in spoken use.
Ceal itself is still a common word to-day = “want”
scarcely restricted in any way.]Cealg, f., wile, deceit, treachery, 1.Cean, f., favour, affection, a welcome; ní cean gus
a dtig an turchurthadh soin, the person to whom
that windfall (or lucky person) comes has no
welcome for him, lit. it is not favour to whom
comes that windfall (lucky one), 11 (ní cean seems
to be the opposite of mo-chean, mo chion); mo chean
(O. Ir. fochen), welcome, hail, 12.


L. 54


Cheana, already, indeed, so, besides, and c.; ar cheana,
also, likewise, as well, 16; acht cheana, however, 33.Ceangal, m., act of binding, 32; a binding, a bond,
33.Ceanglaim, I bind; pft. pass., 32; 2 s. imptv., ceangail,
33; 1 s. pft., 33; pres. pass., 33.Ceann, head; sake; ar cheann, for, to bring or fetch,
4; gen. cinn, 29, 36, 39; dat. cionn, 20, also occur-
ring in several advbl. phrases like do chionn, ar
chionn, os cionn, and c.: tar do cheann, in despite of
you, 21; npl., cinn, 30, &c.Ceannais, gen. of ceannas, as adj., powerful, com-
manding, 12.Ceart, right, just, proper, 41.Ceart-lár, m., very middle or midst; ar a gceart-
lár, right into the centre of them, 25.Ceart-mheadhón, m., very middle, 26. See ceirt-
mheadhón.Ceasnaighean, f., act of complaining, lamenting; dat.
ceasnaighin, 23.Ceatha, pl. of cioth; 31.Ceathramhadh, fourth, 28.Céile, (fellow); a chéile, each other, one another,
23, 31; re chéile, together, both, 23; re chéile,
with one another, 23, 32; the other, 25, 29;
le chéile, with (against) one another, 34.Ceilim, I conceal (ar, from); 2 s. imptv. in ná ceil
orm, do not keep from mo, 38; ná ceil ar cách, do
not conceal from the rest, 40.Céim, f., step; a chéim luaith (properly luath), thou
swift stop (addressed to the steed), 8.Ceirt-mheadhón, m., very middle, 22. See ceart-
mheadhón.Céis,f., farrow, young pig, 40.


L. 55


Ceithre, four, 27.Cia, who, which, what, 35, 36.Ciall, f., sense; older accus. céill (after gan), 26.Cian, a. sometimes as s., far, distant; long; níor chian
do bhí ann, she was not long there (it was not long
she was there), 3, he was not long there, 14; adv.
accus. an gcéin, whilst, during the time, 16; ní cian
iar sin, not long thereafter, 33; i gcéin, afar, from
afar, 36.Cidh = cé, gé, although, though, 9, 19, 21; cidh trácht,
however, albeit, 28, 34.Cineadh, m., race, people, 10.Cinn-ghéar, sharp-headed or pointed; df., 18, 26.Cionn, old dat. of ceann. still common in some adver-
bial phrases; dá chionn, on account of it, because of
it, 13; ar a chionn, for him, ready for him, before
him, 14, 31, 32; do chionn cruidh, for wealth, 21;
ós cionn, over (ethical use), 24.Cionnus, how, 40.Ciorrbhadh, m., act of mangling, 9, 10.Ciorrbhuighthe, mangled, 9.Cíorrtha, mangled, hacked, 14 32.Cíos, m., rent, 19.Cioth, m., a shower; pl. ceatha, 31.Claidheamh, m., sword, 22, 26; dual, 32.Clais-leathan, wide-grooved; dual usage (i.e., pl. form
of adj.), 32.Cleas, m., a trick, a feat; gpl., 8, 35, 37; na gcleas
lúith, of the athletic feats, 37.Cleaschalma (clear-chalma), of valiant feats or valiant
in feats, 33.Clí, f., chest, body, side, 21.Cliabh, m., breast, 21, 23.Cloidhfighthear, fut. pass. of cloidhim, claidhim,
claidhighim, I dig; 20.


L. 56


Clos, m., act of hearing; ar gclos na sgéal sain do
chách, when the others heard that news, 4; ar n-a
chlos sin do, when he heard that, 16; ar chlos an
chomhráidh sin d'Earc. when Erc heard that remark,
16; ar n-a chlos sin, on hearing that, when he
heard that, 24.Cluiche, f., game; cluiche caointe, funeral obsequies,
41.Cluinim, I hear; rel., 9; 3 s. fut., 22. (Properly
dependent form.)Cnámh-ghearrtha, bone-cutting, 15.Cneadhach, wounded, having wounds, 26.Cneas, m., skin; mo chneas, my skin = myself to
fight with him, 9 (cp. mo chré = my own nature).Cogadh, m., war; gen. cogaidh, 23.Coibhche, f., dowry; present, 41.Cóige = cúigeadh, cúige, m. and f., province, 9; cá
cóige i nÉirinn, what province of Ireland, 3 an
cóige uile, the whole province, 4.Coigioll, m. (?) = coigilt, f., act of sparing; gan
coigioll, without giving quarter, 25.Coilg-bhéim, f.. sword-blow, blow of a sword, 26.Coilg-dhíreach, perfectly straight, pl., 33.Coilg-neimhneach (colg, sword, + neimhneach), of veno-
mons sword, wounding with venom or fierceness, 11.Coimhdeacht, f., company; i gcoimhdeacht, in the
company of, together with, 16.Coimhéad, m., act of keeping or protecting; gen.
coimhéada and coimhéadta; fear coimhéada, pre-
server, defender, keeper, 9; lucht coimhéadta na
Teamhrach, the defenders of Tara, 27.Cóimheagar, m., arrangement, marshalling together
in order; gen. cóimheagair; an cath cóimheagair,
the battle array, 31.


L. 57


Cóimh-éirghe, f., going out together, expedition, 10.Coimirce, f., protection, defence, 5.Cóimhleannán, m., fellow lover or darling; voc., 41.Coimhriocht, 3 s. old T-pret. of coimhrigim (coimhrighim),
conjungo; 21.Cóimhtheann, doughty, stout-hearted, thoroughly brave,
12.Cóimhthiugh, equally or thoroughly quick, equally swift;
pl., 31.Coinleach, stem-like (?); gen., 39.Coinne, m. and f., meeting, appointment; i n-a choinne,
to meet him, 4.Cóir, right, just, proper; cia aca dár chóir, which of
them ought (lit. which of them for whom it would
be proper), 2; gurab do Lughaidh mac Conraoi ba
chóir a dhícheannadh, that (it is) Lughaidh son of
Curaoi (who) ought to behead him, 2; gurab di ba
chóir, that it is she that ought, 3; comp. and super.
córa; ní córa do neach oile, for none is it mere
proper, 24.Cóirighthe, arranged, marshalled, 32; see córuighthe.Coitcheann, common, general; go coitcheann, gene-
rally, 4.Col, m., prohibition, check, impediment; col duabhais,
check of pain or sorrow; ort do chol duabhais, con-
found you, confusion to you, 17.Colann, f., body, esp. one without the head, trunk;
gen., colna, 9, 18, 26; dat., colainn, 19.Colg, m., a sword, 2; gen., cuilg, 39.Colt, m., meat, victuals, food, 40.Comhair, f., presence; os a chomhair, in front of him, in
his presence, before him, 2.Comhairle, f., council, counsel; do chuadar fir Éireann
i gcomhairle, the men of Ireland took counsel, 3.


L. 58


Comhdhalta, m., foster-brother, 6, 10, 11, 31.Comhgar, m., nearness, proximity; dul i gcomhgar dó,
to go near him, 1; go ráinig i gcomhgar, till she
came near him, 2; i gcomhgar dó, near him, 29.Comhgheal, equally white, as white, 2.Comhlann, f., conflict, combat; gpl., 10, 13, 27; gen., 34.Comhlann-chruaidh, hard or doughty in conflict, stout in
combat, 33.Comhmhaoidheamh, m., act of exulting or boasting, 2.Comhrac, m., fight, combat, 12, 27, 31; gen. comhraic,
27, 31.Comhraicim, I fight in battle, I combat (re, with); 3 s
pft., 32, 34.Comhrádh, m., discourse, speech, utterance; gen. comh-
ráidh, 23.Cómhroinnte, divided equally or on every side, 14.Comhruathar, m., strong or well-sustained rush, 14.Comhshoillseach, equally bright, bright on all sides, 2.Comhthrom, even, on even terms, 32.Comhthuargain, f., act of smiting together or at once, 31.Comhthuirseach, very or thoroughly sorrowful, extremely
sad; gen. m. comhthuirsigh, 23.Conair, f., path, way; gen. conaire, 11, 34.Confadhach, furious, fierce, 14; adv., 25.Congbhas, “hist. pres.” (3 s. S-pret.) of congbhaim,
I keep, 14.Chonnairc, 3 s. pft. indep. of do-chím, atchím, I see; 5, 6,
11, 29, 31, 32.Chonnarc, 1 s. pft. indep. of do-chím, I see; 22.Chonncadar, 3 pl. pft. indep. of do-chím or atchím, I see; 2, 17.Cor, m., condition, way, manner; ar an gcor sin, in
that way or manner, 18.Cor, m., a turn, a twist, a swerving; gan cor gan
caime, without turn or aberration, in a perfectly
straight course, 34. [Cp. the colloq. cor bealaigh,
a roundabout.]


L. 59


Corp, m., body, 21, 34, 36, 39; pl. cuirp, 32, 37.Corpán, m., body, corpse, 9.Corp-láidir, strong-bodied, lusty, vigorous, 15.Córughadh, m., act of arranging; ar n-a chórughadh,
marshalled, arrayed, 31.Cos, f., leg, foot; dat. cois; re cois, beside; rem'
chois, beside me, 13.Cosair, f., litter, heap, mass; i n-a chosair chró, in
a gory heap, on his “gory bed,” 29.Cosg, m., act of checking, or sustaining against, or
resisting; gen. coisgthe, 23.Cosgar, m., victory, triumph, overthrow; gen. cos-
gair, 2, 10.Cosgrach, slaughtering, triumphant, 27; voc. m., 33;
df., 33.Cosmhail, like, similar (to, re), 32.Cosnamh, m., act of defending (ar, against); gen.
cosanta, 16, 24.Crádh, m., act of tormenting, 21.Cráidhte, tormented, wearying, of great sorrow, 23.Crann, m., a tree, 22.Crann-reamhar, thick-shafted; df., 18, 26.Craoiseach, f., spear, javelin, 22; dpl., 14.Craos-osgailte, with open jaws, open-jawed, 32.Creach, f., foray, prey; pl., 11; gpl., 39.Créachaim, I plunder, I raid; 3 s. pft., 36.Créachtach, wounded, covered with wounds, 35.Créacht-iomdha, having many wounds, 26.Créachtmhar, wounded, gashed, 18.Créad, what, 39, 40; créad fá, why; créad fá'
bhfuile, why are you (fá' = fá a, for which, créad
fá', for what, why), 39.Críoch, f., boundary, confines, territory; gen. críche,
9, 16; dpl., 19.


L. 60


Crioth, f., trembling; do ghabh crioth agus uamhan an
ríoghan, a trembling and terror seized the queen, 3.Critheagla, f., trembling fear, fright, 26.Cró, m., gore, clotted blood, 29; gen. cró, 9; dat. crú,
9, 13, 37.Crodh, m., cattle, wealth, a dowry; gem. in do chionn
cruidh, for wealth, 21.Cródha, valiant, valiantly contested (of a battle), 34.Cró-fhuil, f., gory blood; gen., cró-fhola, 32.Crói-dhearg, gory-red, gory; pl. 7. [Now pronounced
craorag, craorac = crimson.]Crois-leadartha, cross-hacked, hacked across, 9.Cruaidh-chomhlannach, hard-combating, stern in fight, 27.Cruaidh, hard, stern, doughty, 37, 38; gsm. 39.Cruaidh-neimhneach, severely or intensely venomous,
33.Cruth, m., shape, form, 36.Cuach, f., cuckoo, 22.Chuadar, 3 pl. pft. indep. of téidhim, I go; 3.Cuagán, m. dimin., little Cú or Hound, i.e., little or
dear Cúchulainn; voc., 41. See under Cóir Anmann.Chuaidh; 3 s. pft. indep. of téidhim, I go; 5, 26, 28;
do chuaidh a hanam aisti, she expired, lit. her soul
went out of her, 41.Cuaille, m., a pole, a stake; dpl., 35.Chuala, 1 s. pft. of do-chluinim, cluinim, I hear; 17.Chuala, perf. unipers, form of cluinim, do-chluinim,
I hear; 17.Chualais, 2 s. pft. of do-chluinim, cluinim; 17.Cuan, m., haven, 36; gen. cuain; ag gabháil chuain,
coming to haven or anchor, 5.Cuartughadh, m., act of searching, seeking, visiting, 7;
gen. cuartaighthe, 25.Cuibhreach, f., bond, band, fetter, 33.


L. 61


Cuid, m., property, one's entire possession of a thing;
a chuid fola, his blood; gen. a choda fola, 19 (now
always a chuid fola).Cuimhne, f., memory, remembrance, 26.Cuing, f., yoke, stay, 6, 7.Cuireas, “hist. pres.” (3 s. S-pret.) of cuirim, I put, I
send; 34.Cuirim, I put, I place, I set, I send; 2 s. imptv., cuir
mé, place me, 40.Cuirpe (also cuiripe, cuirpthe) wicked, vicious, 10.Cuirthí, impft. pass. of cuirim, I put; at 20 do cuirthí
for do cuirthí í, it (the hand) used to be put — the
pron. is often left understood in such cases.Cumha, f., regret, lonesomeness, grief (i, for); an bhfuil
cumha im' cholt ná im' chéis, is there sorrow for my
food or my farrow, 40 (colt and céis applied in
affection to Cúchulainn?); do chumha na Con, through
lonesomeness for (or after) the Hound, 40.Cumas, m., power; ar a chumas féin aige, in his own
power, at his disposal and in his possession, 29.Cumhdach, m., covering, 38.Cur, m., act of putting, placing or sending; mo chur,
to put me, 41.Curadh, m., hero, champion; pl. curadha (pron. curaí),
3; gpl. curadh, 14, 20, 25.Curaidh (also curadh), m., hero, champion, 10; gpl.,
14, 26.Curata, heroic, brave, intrepid, 11, 12, 31.Dabhach, m. and f., vat.; [gen. dabhaigh and daibhche]; dat.,
(dabhach) and dabhaigh, 16.Dabhach fothraicthe, a bath, a “tub” for bathing, 17;
see each word separately.Dáil, f., meeting; 'n-a dháil, to meet him, 40.


L. 62


Dáil, f., state, condition; i ndáil bháis, in state of
death, mortally wounded, 19.Dála, conj., gov. gen., as to, concerning, to return to,
1, 3. [Originally an adverbial gen. of dáil.]Dalta, m., fosterling, foster-brother, 40.Daltán, m., little foster-brother, 9; gen., 10, 15, 26,
30, 36.Dásachtach, bold, undaunted, confident, 25; adv., 30.Dath, m., colour, hue; nár athraigh dath, that has not
changed colour, whose complexion has not faded, 36;
aon dath ar, of the one (or same) colour are, 37.De, of it, by it, through it, thereby; & do goineadh mo
chroidhe i meadhón mo chléibh dhe, and my heart has
been wounded in the midst of my breast thereby, 5.Deachaidh, 3 s. pft. of téidhim, I go; a ndeachaidh, into
which it (the head) went or has gone, 9; ní dheachaidh
a namhaid slán uaidh riamh, his enemy has never
escaped from him (safely), 11; go nach deachaidh, so
that there escaped not, 31.Deachainn, older 1 s. past subj. of téidhim, I go; 5, 7.Deachtá, older 2 s. past subj. of téidhim, I go; 24. See
téidh le.Déad, m., set of teeth, déad mar bhláth, teeth
like ivory (?), 37.Deágh-árus, m., fine dwelling, mansion, 15, 34.Deagh-mhac, good or brave youth, 9.Deagh-mháthair, good or excellent mother, 12.Dealbh, f., form, shape; appearance, visage; dat.
deilbh, 36.Déanamh, m., act of doing or making, 41; d'á ndéanamh,
being made; d'á ndéanamh domh = “I had” idio-
matically, 22; do dhéanamh d' Éimhir, being made
by Emer, 23.


L. 63


Déan-sa, older 1 s. fut. depen. emph. of do-ghním, I do,
I make; 23; ní dhéan-sa giollaidheacht, I will not
be servant, 23.Déantar, imptv. pass. of do-ghním, I do, I make; 35.Dearbh, certain, sure, positive; is dearbh linn, we feel
certain, poetically for is dearbh liom, I feel certain,
35.Dearg, red; comp., deirge, 36; dsf., 37.Deargadh, m., act of reddening; gan a lámh do
dheargadh ar, without reddening his hand with the
blood of, 34.Deargaim, I redden; 3 s. impft., 7; 2 s. pft., 35; 1 s.
pft., 38.Dearg-ruathar, m., a bloody incursion, a crushing
defeat, lit. a red or bloody rout, 6.Dearna, 3 s. pft., depen. of do-ghním, I do; 26.Dearnainn, older depen. 1 s. past subj. of do-ghním, I do;
used as auxiliary verb at 18: gion go ndearnainn,
& c.Dearnais, 2 s. pft. depen. of do-ghním, I do; 28.Dearnas, 1 s. pft. depen. of do-ghním, I do, I make; nach
dearnas drúis, that I did not commit adultery, 21.Deas, right, as opposed to left; do lámh dheas-sa, thy
right hand, 32; south; a ndeas, from the south, 35.Deatach, m. and f. smoke, 29.Deich, ten, 31.Deimhin, certain, indeed, 14.Déine, comp. and sup. form of dian, vehement; 11.Deithbhireach, hasty; adv., 18, 34.Deitheansach, hasty, hurried; adv., 6.Deithfreach, hasty, quick; adv., 26; see deithbhireach.Dia, a god; dpl. déibh, 29.Diabhlaidheacht, f., deviltry, necromancy, 10.Dian, vehement, fierce, 21; pl., 25.


L. 64


Dian-sgaoileadh, m., act of scattering violently, 32.Dias, f., two persons, 18; dat. dís, 32; gen. déise, 38.Díbh = daoibh, for you, used poetically for duit, for
thee; is díbh is ceart, it is for you it is right, you
should do it certainly, 41.Dícheannadh, m., act of beheading, 2, 33.Dícheannaim, I behead; imptv. pass. with agent ex-
pressed; dícheanntar Cú Chulainn Libh, be Cuchu-
lainn beheaded by ye, behead ye Cuchulainn, 2;
3 s. pft. do dhícheannaigh, 18, 26, 29, the -aigh being due
to the scribes of portion of the country who intro-
duced a bit of their provincialism into the text;
“hist. pres.” (3 s. S-pret.) dícheannas, 33, 34; 2 s.
past subj. emph., 33; pft. pass. with agent expressed
by le: do dícheannadh le Conall é, he was beheaded
by Conall, 34.Dícheannta, heheaded, 22.Dil, dear, loving; adv. 8.Díleas, proper, legitimate, 33.Dingéan, older 1 s. fut. depen. of do-ghním, I do, I
make, 33.Dío-cháirdeamhail, unfriendly, hostile, inimical; pl., 25.Díochra, eager, zealous; adv., 8, 16, 30.Díoghail, f., act of revenging, avenging (ar, on); dá
dhíoghail, to avenge it, 7; i ndíoghail, in revenge for,
15, 18, 26, 28, 35, 36, 39; a dhíoghail, to avenge it,
23; do dhíoghail Eirc ar Chonall, to avenge Earc on
Conall, 26.Díoghbháil, f., injury, harm, detriment; gen. díoghbhála,
15.Díoghladh, m., act of revenging or avenging; gen.
díoghalta, 16, 35.Díoghlar-sa, older 1 s. pres. subj. emph. of díoghlaim,
I avenge, revenge (on, ar), 9.


L. 65


Díon, m., protection, used = protector, 5.Diongantaoi, cond. pass. depen. of do-ghním, I do, I
make; ní dhiongantaoi liomsa, it would not be done
by me, I would not, 33.Diongantar, pres. ind. pass. depen. of do-ghním, I do,
make; 9.Diongmháil, f., match, equal; gen. diongmhála as adj.
= proper, fit, worthy, 7.Diongnar, older 1 s. fut. depen. of do-ghním, I do,
make; 9. (Perhaps we should read dhiongan.)Diongnar-sa, old 1 s. fut. depen. emph. of do-ghním, I
do; 8.Díoth, f., want; re a bhfuil a dhíoth, who desire that he
be deprived of it (?), 8; see díth.Dírighim, I direct; I go straight in a certain direction;
ro dhírigh i n-athghairid gacha conaire, he went
straight by the short way of every path, he proceeded
direct by the shortest route, 34.Dís, f., two, 37; see dias.Díth, f., loss, want, slaughter; gen. díthe, 15.Dlighim, I ought; it is right for me; is maith do dhligh,
well ought, well has… reason to, 9.Dlúith, close; is dlúith, it is closely, sharply, 2.Dlúitheachtaibh, dpl., approaches, besettings, attacks (?),
10.Dlúthmhar, close; pl., 27.Dlúth-mharbhadh. m., act of slaying in serried ranks or
closely together, 32.Do, to, for; used after the verbal noun to express the
agent: Cú Chulainn do mharbhadh d' fhearaibh Éireann,
Cuchulainn to have been killed by the men of
Ireland, Cuchulainn has been killed by the men of
Ireland, 5; do Lughaidh mac Conraoi, by Lughaidh
son of Curaoi, 28.


L. 66


Do = de, of, off, with; do bhéimeannaibh, with blows,
27; do na sluaghaibh, of the hosts, 39; do nimh, by
the venom of, 39.Dó, two; ar a dhó, in two, lit. on his two, 15.Do-bhéar, older 1 s. fut. of do-bheirim, I give; 10.Do-bhéarad-sa, 1 s. fut. emph. of do-bheirim, I give; 13.Do-bheirid, 3 pl. pres. indep. of do-bheirim, I give, I bear
off; do-bheirid buaidh, who win victory, 37 (perhaps
we should read do bheirid buaidh, regarding do as a
rel. particle merely — the correct idiom at any rate is
buaidh do bhreith:- not do thabhairt).Do-bheirim-se, 1 s. pres. ind. indep. emph., I give, 41;
do-bheirim-se aithne ar, I know, I recognise, 11.Do-chím, 1 s. pres. ind. indep., I see, 12, 38.Do-chím-se, 1 s. pres. ind. indep., I see, 11.Do-gheabhad, older 1 s. fut. indep. of do-gheibhim, I get,
I find; with bás = I shall die, 40.Doghéan, 1 s. fut. ind. indep. of do-ghním, I make;
40.Doghéan-sa, emph. 1 s. fut. indep. of do-ghním, I do; 24.Do-ghní, 3 s. pres. ind. indep. of do-ghním, I do, I
make, 1.Dóid, f., fist; dóid fria dóid, first against its fist, i.e.,
side by side, 32 (cp. bonn re bonn in Teacht agus
imtheacht an Ghiolla Dheacair).Dóigh, f., supposition, fancy; is dóigh linn, methinks
(see linn), 37.Doiligh, grievous, painful; doiligh liom, it is painful
to me, I deem it painful, 9.Doimheanmna, f., pl. (?), great spirits, great gladness,
great heart, 20. (Doi-(do-) seems to be intensive
here.)Doimhin, deep; pl., doimhne, 27.Do-ionghabhála, difficult or impossible to avoid, 10.


L. 67


Domh, to me, 22; emph. domh-sa, 24; ní domh-sa, it is
not for me, it is not my place, it is not mine, 35.Domhan, m., world, 23; fán ndomhan mór amach, out
through the great (or wide) world, 4; gen. domhain,
19; san domhan mhór, in the wide world, 19.Donnaim, I get brown; 3 s. pft. in ar ar dhonn th'airm,
on whom your weapon got brown, on whom your
weapon reddened, 38.Do-rad, older 3 s. pft. indep. of do-bheirim, I bring, I
cause; do-rad a chorp fá chrú thais, he caused his
body to be [lying] in wet gore, 37.Dorónsad, older 3 pl. pft. indep. of do-ghním, I do, I
make; 23, 31 and 33 (do rónsad).Dorus, m., door, 27; dpl. dóirsibh, 27.Draoi, m., a druid; pl., draoithe, 22.Draoidheacht, f., druidism, sorcery, 10.Dream, m., party, people; dream éigin, some, some
people, 29.Drong, f., company, band, portion, some, 11.Druidim, I move (re, towards) = I approach; 3 s. pft.,
8; I move (ó, from) = I retire, retreat; as trans. vb.,
I draw, approach; 3s. pft., 19.Druim, m., back, 26; druim ar dhruim, back on back,
i.e., on top of one another, 39.Drúis, f., adultery, 21.Duabhais, gen. as adj., sorrowful, painful, 17. (Gen. of
duabhas, pain, sorrow? O'R. has duabhais, sorrow-
ful, and cp. donas duais (= duabhais) ar of the
present spoken tongue.)Dubh, dark, black, 36, 38.Dubhadh, m., act of becoming melancholy, sad or sorrow-
ful, lamentation, 4.Dubhradar, 3 pl. pft. of adeirim, deirim, I say; 3.Dubrón (dubh + brón), m., great grief, deep sorrow, 4.


L. 68


Duine, m., a person, a man (homo), 31.Duit, to thee, to you, 41, where it belongs to do-
bheirim-se.Dul, m., act of going, 24, 40; dul le, to consort with,
24. (Dul le is still in use; b'fhéidir go rachadh sí
leat, “perhaps she would take a fancy to you.”)Dún, m., rath, fort, residence, 34,35.Dursan, m., pity, woe, grief; is dursan liom-sa, it is
grievous to me, I feel woeful about, 10, 33; is
dursan, 23.Dúthchas, m., country, patrimony, estate, 28.Each, m., a steed, a horse; pl., eich, 6; gpl., 35, 36.Eachradh, f. coll., horses, steeds; gen. eachraidhe, 6.Eadh, old neut. pron. (still common in a more restricted
use), it, that, this; is eadh adubhairt, this is what he
said, 7, 29, 33, 35 (é is now the usage in this use and
sense). (Eadh = “that” in usual modern phrases like
fear is eadh é, a man it is that he is, a man is what
he is, and c. To cover both older literary and present
spoken usage we may assume that eadh = “this”
when it precedes, and “that” when it follows, what
it refers to.)Eadhón, namely, to wit, viz., 23. (Orig. eadh-ón, i.e.,
emph. form of eadh.)Éag, m., death, 20; gen. éaga, 20; d'á dtugais éag,
whom you slew, 20.Eagal, f., fear; ní badh heagal duit, you will have no
reason to fear, you need not fear, 12, (Form used
in is-constructions.)Éagcaoineach, lamentable, very sorrowful; pl. 4.Éagcaoineadh, m., act of lamenting, bewailing, 24.Éagcóir, f., wrong, injustice, 16.Eagla, f., fear; níos léig an eagla dóibh, they feared
to, they were afraid to (lit. the fear allowed them


L. 69


not), 1; go nachar léig an eagla do neach aca, so
that everyone of them was afraid to (lit. so that fear
allowed not any of them), 1; ó nachar léig eagla
na deagh-láimhe sin dóibh, since (for) the fear of that
good hand did not allow them, for through fear of
that brave fighter they durst not, 2; níor léig
eagla Chonaill dóibh, the fear of Conall allowed
them not = they were so afraid of Conall that
they durst not, 24.Éagsamhail, various, of various or different kinds;
pl., 2.Éan, m., a bird; dpl. éantaibh, 20.Éarastar, 3 s. pft. (deponential in form) of éaraim, I
refuse (um, fá about, not expressed in English);
nár éarasdar neach um ní, who refused not a thing
to anyone = who was so generous and lavish that
everyone who asked a gift received it, 21.Earr, m., end, tail; earr cuinge, the tail-piece, 7.
(Dat. iorr in the present ó iorr lae go lá, from the
end of one day to the other, from day to day.)Easgar, m., a stumble, a fall, leap, jump; gen.
easgair, 6.Eatorra, between them, 34,35.Eibéar, older form of depen. 1 s. fut. of adeirim, I say,
22; in the early modern period aibeórad, now
abróchad; ní eibéar ní is fearr 'ná uch, I shall say
nothing better (more) than alas, 22.Éicht-bheodha (éacht + beodha), with spirited deed, “ex-
ploitful”; adv., 31.Éideadh, m., apparel, battle-suit, 15; pl., 25.Éidighthe, armoured, accoutred, 14.Éigheamh, f., a groan, a sigh; pl. éighmhe, 4.Éigean, m. and f., violence, force; ar éigin, with force,
scarcely; do chuaidh Muireadhach ar éigin uaidh,
Muireadhach ran away or escaped from him, 28.


L. 70


Éigeas, m., a learned or literary person; pl., éigse, 4.Éighmhe, f., groaning, lamentation, 9; gpl., 10.Éin-eich (aon eich) gen. of éin-each (aon each), any
steed; 6.Einioclann, f., amends, fine, restoration, 25.Éin-tslighe, f., one way, purpose; ar éin-tslighe,
purposely, on purpose, 1 (cp. i n-éin-turus, d' éan-
am, and c.) — the sense of ar éin-tslighe in the present
spoken tongue is usually quite different, “at any
rate,” “at all events,” and c.Éirghe, m., act of rising, 32.Éirgheas, “hist. pres.” (3 s. S-pret.) of éirghim, éirighim,
I rise; 16.Éirghim, I rise, go; 3 s. pft., 18, 24; 3 pl. pft., 30.Éiric, f., compensation for homicide, 25; i n-a éiric
sin, in compensation for that, in requital for it, 14.Éirigh, 2 s. imperat. of éirighim, I rise, I go; éirigh mar,
go where, 1.Éis in d'éis, after, behind (after leaving a place), 9;
dá n-éis, behind them, 3; tar éis, after, 7, 23, 24,
40; tar h'éis, after you, 19; d'á éis, after him,
after his deeds, 32, 35; “tar h'éis,” after thee, 41.Eisean, 3 s. m. emph. obj. pers. pron., him, 16.Éisteacht, f., act of listening (to, re, now le), 23.Eiteall, f., act of flying; dat. in ar eitill, flying, 1
(cp. the pres. spoken from ar eiteoig).Eochair-imeall, m., bordering edge, very edge, extreme
verge, dpl., 31 [Eochair, brink, and c. + imeall, border,
and c.; a compound of two synonyms.]Eolas, m., knowledge, knowledge of the way, way,
route, direction, 28, 29. [Restricted to “way” sense
in some districts.]Fá, under, for, through, throughout, in; fá'n gcoill,
through the wood, 15; fá na sluaghaibh, throughout


L. 71


the hosts, 31; fá linn deirg, in a red pool, 37; used
after an adj., often as link in sentence-building;
tnúthach liom-sa fád' cheann, envious of me about or
concerning your head, 41.Fá, old past tense of is; 7, 9 (?), 21; non-asp. and pref.
h to vowels; fá hionmhain, 21; fá léan sluaigh, 39;
fá gloine gníomh, which were the most brilliant in
performance (i.e., of the drawing of the chariot), 40.Faca, 3 s. pft. depen. of do-chím, I see|; 3.Fada, long; for is fada, 20; is fada atá, long has it
been, 22; comp. and sup. faide (pron. fuide); is
faide amach, which are the farthest out, 38.Fhágaibh, 3. s. pft. of fágbhaim, I leave; 27, 33.Fagháil, f., act of getting, finding; a fhagháil damh-sa,
that it should be got by me, 9; d'fhagháil, to find
you, 14.Fágbháil = fágáil, f., act of leaving, 3; ar n-a fhágbháil,
left there, 28.Fágbhaim = fágaim, I leave; pft., pass., 21; 3 pl. pft.,
26; 3 s. pft., 37.Fhágbhas, pres. rel. of fágbhaim, fágaim, I leave, 12; same
form also for 1 s. pft., 17 (emph.).Faghthaoi, impft. pass. depen. of do-gheibhim, I get, I
find; 23.Faicsin, f., act of seeing, 40; ag a fhaicsin, at seeing
him, 3; ar bhfaicsin Laoigh do lucht an dúna, when
the people in the fort saw Laogh, 4; ag á bhfaicsin,
at seeing them, 30; ar n-a fhaicsin amhlaidh sin dó,
when he saw it in that condition, 32 (glaise taken
as masc.); ar bhfaicsin na láimhe sgaoilte do Lughaidh,
when Lughaidh saw that the hand was loosened (or
loose), 33; ar bhfaicsin, on seeing, when they saw, 35.Fáilte, f., welcome, 5 (followed by roimh); gen., 35.Fáiltigheas, “hist. pres.” (3 s. S-pret.) of fáiltighim, I
welcome (ré, roimh, before, to), 16.


L. 72


Fáin-ghleann, m. and f., a sloping glen or valley; dpl.,
-ghleanntaibh, 2.Fairsing, wide, extensive, 41; gsf., 35.Faithche, f., lawn, level grassy place, 16, 35; gen., 35.Fala, f., grudge, enmity, feud, 16, 17; gen., 35.Fann, weak, thin (of hair), 37; is fann mo neart,
weak is my strength, 40.Faobhair-dhearg, red-edged, i.e., the edge or blade of the
weapons dripping with blood; pl., 31.Faoidh, f., voice, sound, shout; pl., faoidhe, 4; dpl.
faoidhibh, 23.Faon-dortadh, m., act of shedding to the ground, 10.Farradh, m., company, nearness; i bhfarradh, with,
along with, 23; i n-a fharradh, along with him, 31.Féachain, f., act of looking at or examining; ag
féachain an áir, glancing at the slaughter (he had
made), 32.Feallsamh, m., a philosopher, a learned man; dpl.
feallsamhnaibh, 20.Fear, m., man; pl. fir, 2, and c.; gpl. fear, 37; dpl.
fearaibh, 7, and c.; vs., 41.Fearaim (I pour); I perform; pres. pass. in fearthar cath
cródha eatorra, a bravely contested battle is fought
between them, 34; pft. pass. in do fearadh a
gcluiche caointe, their funeral obsequies were per-
formed, 41.Fearamhail, manly; adv., 25.Fearann, m., land; gen. fearainn, 9.Fearg, f., anger, wrath; gen. feirge, 27; dat. feirg, 37.Feargach, angry, wrathful; adv., 14.Feart, m., grave, 20, 40, 41.Féar-uaine, green-grassed, grassy, 35.Feasdaois, old 3 pl. past subj. of fionnaim, I know, I
ascertain; dá bhfeasdaois, if they knew, 19.


L. 73


Feasta, now (esp. with a view to immediate future
action), 9, 33, 35. (This sense is not yet obsolete,
although “henceforth, for the future” is the usual
meaning.)Féin, self, own, even, 36, 38, 40, 41.Feitheamh, f., act of watching, 3; act of waiting (for,
re). 14.Fiadh, m., loving reverence, esp. in welcoming; gpl., 35.Fiadh, m., land, 40.Fiadhnach, with witnesses, open, before everybody; adv.,
10. (From fiadhan, a witness.)Fiadhnaise, f., presence; im' fhiadhnaise, in my presence,
9, 22, 29.Fiafraighim, I ask, enquire; 3 pl. pft., 4.Fial, generous, noble-hearted, bountiful; vsm., 41.Fiarlaoid, f., wandering, straying; ar fiarlaoid na
muighe, straying over the plain, 1.File, m., a poet; dpl. fileadhaibh (pron. filíbh), 20.Fíoch, m., fury, rage, wrath, 40.Fíochdha, fierce, furious, adv., 25.Fíor, true, 23.Fíor-dhomhain, truly or very deep, 41.Fíor-fhuil, f., true or pure blood, noble strain or
family, 10.Fíor-mhór, truly or very great; pl., 31.Fír-neartmhar, having real strength, very powerful;
adv., 25.Fír-neimhneach, truly or very venomous, 27; adv., 30.Fíor-thruagh, very pitiful; pl., 4, 23.Fios, m., knowledge; dá fhios, to ascertain (lit. for its
knowledge or to know it), 5; nár bh'fhios di, that she
did not know, 33.Fiuchadh, m., a boiling, a seething; metaph. at 27.Fó, through, over, throughout; fó Éirinn, through
Ireland, 10, 32.


L. 74


Fochair, presence; id' fhochair-se, along with you,
when fighting by your side, 18; i bhfochair a chéile,
all together, in one another's company, 23; i n-a
fhochair, with him, beside him, 35.Fogha, m., attack, assault; gen., 31.Fógraim, I announce, proclaim, declare; 3 s. pft. in
d'fhógair Muireadhach comhrac ar Chonall, Muir-
eadhach proclaimed combat against Conall, 27.Foilcim (folcaim), I wash, I bathe; 1 s. fut., 22.Foircheann, m., end; old dat., foirchionn, 31, 34.Foirniata, very heroic, very valiant; adv. 14.Folt, m., head of hair, 21, 36, 37; pl. fuilt (of two
heads, hence pl.), 36, 38; dpl. in aon dath ar fholtaibh
na bhfear, the men's heads of hair are of the same
colour, 37.Foráilim, I command, enjoin, direct (ar, on); 3 s. pft., 41.Forchoimhéad, m., act of guarding, 11.Forfhaire, m., act of watching or warding, 9, 15; mar
do chuaidh a fhorfhaire do Mháine, how the watching
of it was done by Máine, that Máine happened to be
the sentinel, 15; ag forfhaire dó ar Chonall, acting
as sentinel for him against Conall, 29.Formad, m., act of envying (followed by le); ag
formad liom-sa, envying me, 19.Forórdha, of golden locks, golden, 21. (For-, an
intens. + órdha.)Fos, m., rest, repose; old dat. in i bhfus, on this side,
here, 31.Fós, yet, still; also, moreover, 15, 21, 22, 23.Fothragadh, m., act of bathing; ag á fothragadh féin,
bathing himself, 16; gen. fothraicthe (fothraigthe), 17.Fraoch-ghonach, ferociously wounding; adv., 30.Fras, m., a shower, hail; pl. frasa, showers (of blows),
25, 31.


L. 75


Freagra, m., act of answering, 10, 27.Freagraim, I answer; 3 s. pft., do fhreagair, 29.Fríth, pft. pass. of do-gheibhim, I find, I get; is maith do-
fríth mo dhaltán ar Éirinn, well (bravely) was my
little foster-brother found against Ireland, bravely
did my little foster-brother turn out when fighting
against all Ireland, 7.Fuair, 3 s. pft. of do-gheibhim, I find, I get; 39.Fuair-sean, 3 s. pft. emph. m. of do-gheibhim, I get, I find,
sometimes = I perceive; 30.Fuar, cold, cool; fresh, clear, bright, 21 (applied to
hair).Fuaradar, 3 pl. pft. of do-gheibhim, I find, get; 4.Fuaras, 1 s. pft. of do-gheibhim, I find, I get, 37.Fuar-linn, f., a cold pool; dpl. -linntibh, 3.Fuigfead, 1 s. fut. of fágbhaim, fágaim, I leave, 10.(Pronounced fúicead, fuicead, fuícead, according
to locality.)Fuigfir, 2 s. fut. of fágbhaim, fágaim, I leave;
fuigfir do cheann féin, you will lose your own
head; 13. (See fuigfead.)Fuil, f., blood, 36; gen. fola, 32; 'na bhfuil, in their
blood, 38.Fuil, 3 s. pres. ind. depen. of atáim, I am; 24, 40.Fuile, older 2 s. pres. ind. depen. of atáim, I am; 39.Fuineadh, m., setting (of the sun); go a fuineadh, to
its setting, 23.Fus in i bhfus; see fos; 31.Fútha, under them, through them, 14.Gabhaim, I take, seize; 3 s. pft., 3, 16; 2 s. imptv. act.
emph., 6; I begin, set to (followed by ag); 3 s. pft.
7, 19, 26, 30; 3 pl. pft., 4, 30; imptv. pass., 5; do ghabh
laige & anbhfainne é, he became weak and feeble, he


L. 76


became faint, 6; I put, I place; do ghabh a lámh i
n-a láimh, she placed her hand in his, 19; older 3 pl.
pft. (S-pret.), do ghabhsad = modern do ghabhadar;
do ghabhsad ag, they began, 24; I go, proceed; an
t-eolas i n-ar ghabh, the way (direction) he went, 28,
29; 2 s. pft., 39.Ghabhsad (= ghabhadar), older 3 pl. pft. of gabhaim, I
take, seize, begin (with ag), and c.; 31.Gabh um, to put on; do ghabh… uime, he put…
on him, he put on, 24.Gach, every, each, 40; with adv. gen. gach laoi, 18;
adv. accus., gach n-oidhche, 18.Gad, m., withe, 15, 18, 26; gen. gaid; lán an ghaid-
se, the full of this withe, 15.Gáir, f., a shout, 4; pl. gártha, 4, 9.Gairbhe, f., roughness, what harrows the feelings;
sgéal go ngairbhe, a harrowing tale, 5.Gairm, f., call; re a ngairm, at their call, 22.Gan, gov. acc., without, 40.Gaoth, wise, prudent, sagacious, dat., 36.Gar, m., nearness; i ngar, near, 9.Géabhainn, older 1 s. cond. of gabhaim, I take; 25.
(Now geobhainn.)Geal, white, bright, 36.Geal-ghnúis, f., bright face or countenance; gen., 2.Geallaim, I promise; 2 s. pft., 33.Gean, m., loveliness; laughter, smiling; 21.Géargha (géar-gha), m., sharp spear, dart, or javelin;
gpl., 7.Gér, older spelling of géar, sharp, 5.Giall, m., a hostage; d'ár ghiall cách, to whom the
others are hostages, 38.Gibé, whichever, whatever, whatsoever; gibé olc
bhias de, whatever evil will arise from it, 1.


L. 77


Gidh = gé, cé, although, though, 12; in is construction,
gidh iad, though they be, even with, 19; and gidh
holc le Meidhbh, 36 (see olc).Gidheadh (= gidh eadh, lit. though it is so), however, 29, 34.Giolla, m., youth, servitor, esquire, 23.Giollaigheacht, f., acting as servitor, being a charioteer
or horse-boy, 23.Giollanradh, f., youths, young men fit for war or
exertion; dat., giollanraidh, 7.Gion go, though not; óir gion go ndearnainn acht
aonar d'fhearaibh Éireann do mharbhadh id' fhochair-se,
even though I should never kill but one of the men
of Ireland when I am helping you in the fight, 18;
gion go mbeidís na taisbéanta sin dá ndéanamh
dhomh, even if I had not had those dreams, 22; agus gion
go dtuitfeadh leis d'fhearaibh Éireann acht iad
amháin, even though they alone of the men of Ireland
should fall by him, 30.Glaise, m., and f., a stream, 31 (in place-names), 32;
fem. at 32.Glan, clear, bright, 36; comp. and sup. gloine; fá
gloine, sup. of past time, 40.Gleann, m. and f., glen, valley, 10.Gliadh, m., combat, fight; nom. of respect at 7; ba
chalma gliadh, who was valiant in fight 7; so ba
teann gliadh, 40.Gluaiseas, “hist. pres.” (3 s. S-pret.) of gluaisim, I go
proceed; 4, 34.Gluaisim, I move, proceed, go; 3 s. pft., 4, 34; 3 pl.
pft. followed by rómpa = they proceeded, went on, 17.Gnáth, usual, customary, 38.Gníomh, m., deed, performance, effort; nom. of respect, 40.Gnúis, f., face, countenance, 21, 37.Go, conj., that, so (especially-when before nach, nachar),
1; go ndeachainn, that I might (may) go, 5.


L. 78


Go, ecl., with; sgéal go ngairbhe, a story with rough-
ness = a harrowing tale, 5; gníomh go ngoirte, a
deed with bitterness = a deed that has caused bitter
grief, 5; go n-iomad gcleas, with many feats, 8;
go n-a chloinn, with his children, 16; go ngoil
ngaoith, of prudent valour, 36; go bhfolt fann, with
weak or thin hair (hair not luxuriant), 37; go mala
slim, with slender eyebrow, 37; go rós fá thrillsibh
an chinn, with a rose about the tresses of the head,
38; go gcumhdach slim d'airgead bán, with a
delicate covering of white silver, 38.Go, to; it formerly governed the accus, hence the
eclipsis after longphort in go longphort bhfear
nÉireann, 10; go nuige sin, up to that, that far,
so far, 41 (colloq. forms go snuig, g'ruig = go
nuige, go ruige).Goil, f., valour, prowess; go ngoil ngaoith, of prudent
valour, 36. (Prop. a dat. form of gal?)Goin (guin), f., wound, 38; gen. gona; goin i n-aghaidh
gona, wound for wound, 25; dpl. gonaibh, 27, 31.Goineadh, pft. pass. of goinim, I wound; 5.Goinim, I wound; unipers. pft. (1 s. emph.), 14; 1 s.
fut. emph., 14.Ghoinsead, older 3 pl. pft. of goinim, I wound; 38.Goirt, bitter, sad, sorrowful; is goirt liom, bitter to
me is, 5. (Now commonly = salty.)Goirte, f., bitterness, 5.Gol, m., act of crying, weeping, 9, 15, 40; gen. guil,
4, gola, 4; pl. guil, 4; dpl. golaibh, 23.Gonadh = go, so that + n (transposed n from go) +
adh, 3 s. subj. form of is, hence gonadh é, so that he is,
6; gonadh í sin, so that that is, and that is, 41.Gorm, blue, 38.Grádh, m., love; ar ghrádh, through the love of, 38.


L. 79


Grian, f., sun; gen. gréine, 23.Gréis, f., pillage, plunder; an attack, surprise; gen.,
gréise, 16, 17.Grianán, m., bower, summer-house; gen., 3.Gríosadh, m., act of exciting, and c.; dom' ghríosadh, to
excite me, 28.Groid-éigheamh, f., brisk or hasty lamentation; gen.,
-éighmhe, 4.Gruadh, f., cheek, 3, 21, 36; dat. gruaidh, 2; gruadh as
dat., 21; gpl., 36; pl. gruadha, 36.Gus, form of go, to, used before the art., rel., and c., 12;
gur a dtig, to whom comes, 11; gus anocht, till to-
night, 21; gus anois, until now, up to this, 41.H' = th' = t' = do, thy; used before vowels; tar
h'éis, 41.I, locative rel., in which; cáit i bhfuil, where is (lit.
what place in which is), 1; i rachadh, 3; go hairm i,
4; i raibh, where was, 12.Iar, after; iar soin, thereupon, then, 12, 30; iar sin,
ib., 15, 16, 32, 34.Iarghonach, m., after-wounding, leaving unhealed
wounds (?); gen. 11. (Perhaps for iarganach,
afflictive, causing anguish.)Iarraidh, f., act of seeking; gen. iarrata, 19.Ibhim, I drink; 3 pl. pres. ind., 9.Id' (= i do, in do), in thy; id' fhear díoghalta, as
avenger, 35. (Pron. od)Im = um, about, around, 26.Im' = i mo (in mo), in my, 40. (Pron. om.)Imdheargadh, m., act of upbraiding so as to cause one
to blush, act of reviling, abusing, and c., 27; dom'
imdheargadh, to upbraid me, 28.Imdheargaim, I cause to redden or blush with shame
or indignation, I upbraid, revile; 1 s. pft., 21.


L. 80


Imeasg = i measg, amongst, among, with, 25.Imghéabhad, 1 s. fut. of iomghabhaim, I ward off; 13.Imir, 2 s. imptv. of imrim, I play, I ply (with, ar);
emph. form in ná himir-se do spruic-bhriathra orm,
do not ply me with your insolent talk, 25.Imliocán, m., navel, hence centre, chief place, 3, 28.Imreasán, m., dispute, controversy, 17.Imrim, I play; I perform, inflict (ar, upon); 2 s. pft.
in is orra thiar d'imris m'fhíoch, it is upon them in
the end (or at least) you have inflicted my wrath, 40.Imthighim, I depart, go; 2 s. imptv., 18; 3 s. pft., 28.Indiu, to-day, 19; gur indiu, until to-day, 19, 23; 22.Inghean, f., daughter; voc., 35.Inne, f., entrails; pl. innidhe, 6.Inneallaim, I prepare, set in order; imptv. pass., 5.Innsim, I tell; pft. pass., 24; 2 s. imptv. innis, 35.Innsin, f., act of telling, 21.Íocaim, I pay; 1 s. fut., 25; íocaim i, “I pay for,” I
am requited for, I am punished for; nach íocfaid
ina chrú soin, that they will not be requited for his
blood, 13 (“íocfaidh tú sin, you'll pay for that,”
sp. l.); íocaim re, I pay to; ní íocfad … riot-sa,
I shall not pay to you, 25.Iomáin, f., hurling, 17; tre bhur n-iomáin ar an
gceann sain, through your hurling with that head,
through your making use of that head as a hurling
ball, 18; gen. iomána, 18.Iomad, n., many; go n-iomad gcleas, with many
feats, 8 (the eclipsis of cleas comes from old neuter
incidence).Iomaire, m., a ridge, 7.Iombhualadh, m., act of mutually striking, 31.Iomchaoineadh, m., great lamentation; gen. iomchaointe,
10.


L. 81


Iomchar, m., act of carrying; ag á iomchar, being
carried, 29.Iomchoimhéad, m., act of protecting, defending or pre-
serving, 3.Iomdha, many; usually followed by nom. sing.; budh
hiomdha seod, it was many a jewel, many a jewel,
19; is iomdha bean do bhí, many a woman was, 41.Iomghabháil, f., act of shunning or avoiding, 32.Iomghabhaim, I ward off, defend against; 1 s. fut.,
imghéabhad, 13.Iomorro, however, moreover, now, indeed, but, also,
1, 33.Iomthús, m., departure, adventure; as conj. gov. gen. =
as to, to return to, 24 (more usually the pl.
iomthúsa).Ionad, m., place, 20, 23, 27.Ionamhail, f., equal, “the like” of; ar n-ionamhail, the
like of us, our equal, 23.Ionann, the same, the one; ionann ionad i mbiaidh ar
bhfeart, the place in which our grave will be is the
same, our grave will be in the one place, 20; ionann
leacht cloidhfighthear dúinn, the mound which will
be dug for us is the same, the same mound will be
dug for us, 20.Ionchomhraic, suitable or proper for combat, in a true
condition for fighting on even or fair terms, 32.Ionmhain, dear, beloved; ba hionmhain liom-sa, dear
to me was, 7; fá hionmhain lem' chroidhe, dear to my
heart was, 7; dob' ionmhain liom, was dear to me,
20; dearly lamented, 21.Ionnmhus, m., treasure, riches; gen. ionnmhusa, 19;
dpl., 20.Ionnsaighe, f., an attack, an onset; teacht dá hionn-
saighe, to come to her, to approach her, 1; dá


L. 82


hionnsaighe, coming towards her, 3; dár n-ionn-
saighe, coming towards us, 3; d'ionnsaighe na
hEamhna, to Eamhain, 4; d'ionnsaighe Éimhre, to
Emer, 4, 18; dá hionnsaighe, towards it, to meet it,
5; d'ionnsaighe a cholna féin, to its own body or
trunk, 9; d'ionnsaighe Lughdhach, to Lughaidh, 11; dá
ionnsaighe, towards him 11, 16, 24, 28; do bhar
n-ionnsaighe, coming towards ye 11; dom' ionnsaighe
to me, 19; d'ionnsaighe a chéile, towards or at one
another, 31.Ionnsaighim, I approach with hostile intent. I attack;
3 pl. pft., 2, 25; 3 s. pft., 14, 18 , 27, 30, 31.Iorghail, f., fight, conflict, 15.Lá, m., day; dat. ló; do ló ná d'oidhche, either by day
or by night, 25.Labaidhe, wrath (?), indignation (?), rage (?), 16; do ghabh
labaidhe le n-a mhac é, wrath against his (i.e., Curaoi's)
son seized him, he got angry against (or with)
Lughaidh, the son of Curaoi, 33. (Perhaps pl. of a
noun laba; cp. lab, a lip, O'R.)Láidir, strong, 26; pl., 25.Laige, f., weakness, faintness, faint, 6.Laighneach, m., a Leinsterman; dpl. laighneachaibh, 34.Láir-mheadhón, m., the very middle or centre, the core
or inner part, 28.Lámh, f., hand or arm, 34; dual láimh, 32; dat. láimh, 33.Lámhaim, I dare, I allow; impft. pass. in fada go
lámhthaoi a chrádh, long would it be till one would
torment him, 21.Lán, m., the full of ; budh lán a dhuirn, which was the
full of his fist, which he was able to grasp in his
fist, 16.Lán, full; is lán an chóige do (= de), the province is
full of, 9.


L. 83


Lán-daingean, fully or very firm; adv., 33.Lán-éachtach, full of deeds, of great exploits, 33.Lann, f., blade, 10; gpl., 39.Laoch, m., hero, warrior, 21, 27.Laoch-bhualadh, m., act of striking or smiting a hero in
battle, 30.Laoch-cheann, m., hero-head, hero's head; gpl., 35.Laochda, heroic, 12, 26.Laochradh, f. coll., heroes, warriors, 14, 26.Laogh, m., a calf; gen. laoigh, 36.Laoi = lae; gen. of lá, m., a day; adv. gen. gach laoi,
every day, during every day, 3, 18.Laoich-bheodha, spirited, spirited as a hero, heroic and spirited,
adv., 30.Laoidh, f., lay, poem, 7, 12 (laoi); an laoidh-se síos
the following lay, 35 (-se = seo); gen. laoidhe, 41.Láthair, f., spot, particular place, 6, 28.Le, with, by (of agent), to; used with is of deeming,
thinking, &c., gidh holc le Meidhbh, 36; often after
tuitim; is leis sin do thuit an Chú, it is by him
the Hound (Cú Chulainn) was slain, 36; leis féin
& le hUltaibh uile, by himself and by all the Ulster-
men, 41 (le expressing agent).Leabhar-chuaille (leabhair + cuaille), slender or taper-
ing pole; dpl., 35.Leacht, m., mound, tumulus, barrow or sepulchral
mound, the surface part of an ancient Irish grave,
in some cases oblong and bounded by standing
stones, as at Proleek, in Co. Louth, 41.Leam = liom, with me, to me, in my opinion; is maith
leam, I am pleased, 21. (A poetic form — still
common.)Léan, m., sorrow, affliction, loss; fá léan sluaigh, it was
the host's sorrow, 39.


L. 84


Leas, m., advantage, good luck, happiness; créad fá
bhfuile ar leas an chinn, why are you so lucky as to
have the head? lit. why are you on the good luck of
the head? 39.Leat, with thee, thine; is leat, it is thine, thine is,
2; leat i ndíoghail, by you (by your hand) in re-
venge for , 39.Leath, f., half, 10; side; dá leith chlí, on her left side,
7; dot' leith chlí, on thy left side, 7; dom' leith chlí,
to my left side, 36.Leath-lámh, f., one of the pair of hands or arms, one
hand; dat. in ar leath-láimh, depending on one hand
or arm, 32.Leath-roinnte, divided or cut in halves, 26.Leath-taobh f., one side; do leath-taoibh, at one side, 11.Léigim, I let; I cast, I throw; do léig na cinn sin ar
an bhfaithche, he threw those heads on the lawn, 34;
3 pl. pres. ind. in léigid gáir mhór san dún, they let
(give vent to) a great shout in the fort, 35; imptv.
pass. in léigthear m'ionad-sa, let my place be
allowed to be, 35.Lé 'r = le ar, with what, with all that, 34.Lí, f., colour, hue, complexion, 36. (Now commonly
“white colour,” as in cuir lí ar a' téi, “put milk
in the tea.”)Lia, f., stone, the upright stone of an ancient Irish
grave, i.e., the stone on which the Ogham inscrip-
tion was cut, 41.Liathróid, f., ball, for hurling; is í budh liathróíd dóibh,
their ball was, 17.Lingeas, hist. pres. (3 s. S-pret.) of lingim, I leap; 6.Lingim, I leap; 3 s. pft., 27; do ling féin, he leaped
himself, 6.Linn, f., pool; ar an linn, in the pool, properly, on


L. 85


the surface of the pool, 20; dpl., linntibh, 32; fá
linn deirg, (weltering) in a red pool (of gore), 37.Linn, with us, to us, we deem; is dearbh linn, we feel
certain, 35; is dóigh linn, we think = methinks, 37.Liom, to me, I deem; is maith liom, I deem it good, it
is pleasing to me, 36; after tuitim, I fall, to express
agent; liom uile do thuit a shluagh = (in its natural
order) is liom do thuit a shluagh uile, by me all his
host fell (was slain), 36.Líon, m., number; cá líon, what number? how many?
5; líon a chosanta orm, a sufficient number to defend
him against me, 24; líon a theaghlaigh & a mhuintire,
with the full number of his household and people, 34.Lionn-fhuar, having cold pools, 32. (Linn + fuar.)Líonta, filled, full (of, with, do = de); líonta do
cholnaibh, full of bodies, 7.Locht, m., fault, blemish; ní locht d'á dheilbh, it is no
blemish to its appearance, its visage thereby is en-
hanced, 36; gan locht, faultless, 39.Loinnmhear (Lonn-mhear), bold and swift; voc. m., 13.Loisgim, I burn; 1 s. cond., 28.Loisgneach, resounding, extremely loud; pl.
strengthened by loma at 4.Lom, bare; often as a mere intensive word as in pl.
loma loisgneacha, p. 4.Longphort, m., camp; in accus. at 10, as shown by
eclipsis of bhfear.Lonn, bold, brave; adv., 8.Lonnmhar, bold, brave, valiant; voc. m., 12.Losgadh, m., act of burning; ar n-a losgadh, burnt
(lit. after its burning), 4.Lot, m., act of wounding or hurting with weapons, 30.Luas, m., swiftness, quickness; gen. luais, 28.Luath, swift, fast, 36.


L. 86


Luath-bhualadh, m., act of striking quickly or swiftly, 30.Luath-bhuille, a swift blow; dpl., 20, 33; pl., 25.Lucht, m., people; used as pl. of fear in compound
expressions; lucht iarrata óir & ionnmhusa, seekers
of gold and treasure, 19.Luighim, I lie; 3 s. pft., 41.Luighfear, older 1 s. fut. of luighim, I lie; 40.Lúth, m., agility, nimbleness, state of being athletic;
gen. lúith, 37.Lúthach, m., tendons, sinews, 2.Lúthgháireach, joyful, glad, delighted, 30.Lúthmhar, nimble, agile; adv., 30.Mac, m., son, 33.Machaire, m., plain, field, 6.Madhmach, inflicting defeats or routs, triumphant, vic-
torious; adv., 28.Magh, f., plain, 6; gen., muighe, 1, 38; dat. muigh, 17, 21,
32, 36.Maidhm, m. and f., breach, defeat, rout, overthrow, 20,
26, 29, 31; gm., 26, 27.Maille re, along with; maille ris, along with him, 26.Mairg, f., woe; is mairg, followed by direct rel. =
woe to; pl. in mairge móra, great woes, 15.Mairim, I live, I survive; rel. pres., 16; 2 s. pft., 35;
3 s. pres. ind, in -eann, 39.Maise, f., beauty, 19.Maith, good; as exclam., good, well, 32; is maith liom,
it is pleasing (or pleasant) to me, 36.Maithe, pl., nobles, noblemen, 9, 30.Maitheas, m. and f., wealth, riches, 25. [Cp. the pre-
sent ollmhaitheas, iolmhaitheas and uile-mhaitheas =
riches, and c.]Mala, f., brow, 36.Malach, having brows, browed, 36.


L. 87


Maoidheamh, m., act of boasting or exulting, 29.Maoil-dearg, bald (i.e. without the head) and red
(dripping with blood); pl., 32.Maoin, f., wealth, riches, 19; dpl., 20.Mar, when, as, 27; mar atáim, as I am, in my present
state, 40; mar aon re, together with, 41.Marbh, m., one who has been killed; céad marbh, 100
killed, 100 dead, 7; pl., na mairbh, the dead, 22.Marbhadh, m., act of killing, 5, 12, 18, 26, 29;
Cúchulainn do mharbhadh, that Cuchulainn was killed,
17; ag a mharbhadh, being killed, 22; ar marbhadh na
sluagh uile [do Chonall understood?], [Conall]
having killed all the hosts, 34.Marbhaim, I kill; 1 s. pft., 38.Marbhtha, killed, slain, 14.Marbhthá, 2 s. past. subj. of marbhaim, I kill, slay; 18.Marbhthach, deadly; adv., 28, 31.Marcach, m., a rider, a horseman, 3.Marcaigheacht, who rode, 6.Marcradh, f. coll., horses, steeds; dat. marcraidh, 24.
[Cp. Sgéal Ch. ag Cuan Cárn, 2, 5, where Laoghaire
(Laogh) addresses the horses.]Marthain, f., act of living, 35.Méad-lán, m., lit, size-full, i.e., what would fill a given
thing in size; méad-lán a dhuirn, big enough to fill
the inner part of his fist when clasped round it,
“fistful,” 15.Meanmnach, courageous, spirited, 33.Mear, swift, fast, quick, 40; adv., 27; vm., mhir, 8.Mear-chalma, swift and valiant, intrepid, 29.Méid, m. and f., amount, number; and mhéid nár
marbhadh, as many as, or those who, were not killed, 26.Meidhe, f., a neck; pl. meidhe, 32.


L. 88


Meirbh-shiubhal, m., act of walking or proceeding slowly
and dispiritedly, 3.Míleadh, m., a hero, a champion, 29.Millim, I spoil, I plunder; 3 s. form (rel. after pl.), 39.Millte, destroyed, spoiled, 14.Minic, often; minic for is minic, 20.Miochair, affable, friendly, 5.Míochóirighthe, disfigured, 14.Míchosgar, m., want of triumph, rout, defeat, 31; gen.
míochosgair, 27.Mionaighim, I make small or minute, I reduce to
powder; 3 s. pft., 14.Mhir, voc. m. of mear, swift, quick; 8.Mire, f., madness, fierceness, 6.Mná, pl. of bean, f., a woman; 40.Mo chean, welcome, 12; see under cean.Modh, m. and n. (in our text in a cheville), manner, way;
modh ngnáth, the usual way, as usually happened, 38.Móir-chean, m., great welcome, great affection or warm-
ness of welcome, 35 (followed by dhuit).Móir-cheanadh, m., great affection, 5.Móir-éachtach, with great deed or exploit, deedful;
adv., 31.Móir-theitheamh, f., great flight, thorough rout or over-
throw, 29.Mór, great, big 36; voc. m., 36, 39; gen. s., 36.Mór, n. (older usage; hence ecl.), many, much; is mór
do, it is many of, many, 19; mór sochaidhe, many
hosts, 20; mór gcuradh, many heroes, 20; mór gcéad,
many hundreds, 20; mór sluagh, many hosts, 21.Mór-aigeantach, very courageous, of great spirit; adv.,
28.Mór-chosgar, m., great slaughter, 14.Mórdhálach, proud, haughty, 14, 33; adv., 28.


L. 89


Mór-dhásachtach, very or extremely bold or fierce; adv.,
27.Mór-fhoghlach, greatly harassing; pl., 26.Mór-ghuth, m., great voice, loud utterance; pl., mór-
ghotha, loud or boastful utterances, 27.Mór-uasal, a great nobleman; pl., 30.Mudha, m., act of defeating, slaying, destroying, 26,
28, 29.Muintear, f., people, folk, clan, tribe; gen., 14, 26, 27,
29, 34; ds., 26.Muir, f., sea, 25.Mhuirbhfeadh, 3 s. cond. of marbhaim, I kill, I slay, 21.Múr, m., wall, rampart, 37; dpl., 3.Nach, that not; go nach, so that not, 31.Nachar, before perfect tense, that not, 1, 2; & nachar
though not, yet not, whilst not; agus nachar fhéad,
though or yet he could not, 7, 21.Nach fá héigean, for nachar bh'éigean, nárab éigean (ná
gurab éigean), that it is not necessary, but it is
necessary or imperative, 9. (There is an irregularity
in the text here, fá being the orthotonic past form,
which should not occur after nach. The conditional
nachar bh'éigean, nár bh'éigean, that it would not be
necessary, but it would be necessary, is equally pos-
sible. Very probably nach fá héigean is an artificial
scribal form introduced into the ext at a time when
the use of fá was no longer fully understood; we
may compare with it the purely arbitrary authors'
word noch = “which,” much in use in the early
modern period.)Naimhdighe, hostile, inimical, 29.Namhaid (namha), f., enemy, foe, 12.Naonbhar, m., nine persons; naonbhar agus dá fhichid céad,
4009 men, 39.


L. 90


Nár, before pft., tense, that not, 36.Nasgaim, I bind, enjoin (ar, on); 3 s. pft., 14.Neach, m., anyone, a person, 1, 21, 24; neach éigin
agaibh, some one of you, 24; gach neach, everyone, all,
29, 40.Neamh = chara, f., un-friend, enemy, hostile person, 12.Neart, m., strength, 39, 40.Neasa, comp. and sup. of gar, near; 'sé is neasa, it is
the nearest, it is next, 36.Neimhneach, venomous, fierce and biting, 29; heart-
rending, 23; gsm., 13.Ní, m., a thing, anything, 21.Niadh, gen. id., champion, hero, 13.Niamh, f., sheen, bright appearance, look or appearance,
38.Niamh-ghlanadh, m., act of cleaning brightly or com-
pletley, 18.Nimh, f., venom; go nimh, with venom, venomous, 22;
do nimh, by the venom of, 39.Ní-sa = nídh-sa, níos, sign of compar. with tá-con-
struction; ní-sa mhó, any more, 28.Nocha, ecl., not, 3; in is construction nocha fíor sin =
ní fíor sin, 17; nocha mbéar, I shall not bring it,
18; nocha rabhais, thou wast not, 20.Nochar, asp. before past tense, not, 21.Nocht = nochttha, nochtuighthe, naked, unsheathed, 2;
stripping bare, fleecing (?), 39. (Cp. cruinn =
cruinnighthe, socair = socruighthe dearbh = dear-
bhuighthe, and c.)Nó go, until, 9.Nuallghubha, m., loud lamentation, shout of sorrow, 23.Ó, since, when, seeing that, as, 30, 35.Och, alas, 5, 20.Ochta, gen. of ucht; 26.


L. 91


Ód' = ó do, i.e., ó, since, with do, sign of past tense; 21.Ogham, m., ogham, a kind of writing or inscribing on
tall pillar stones used by the ancient Irish; it was of
pre-Christian origin, but survived in use until the
10th century and perhaps even later. The earliest
extant inscriptions seem to go back to the 2nd century
A.D. The Irish, through their settlements in Wales,
Cornwall, and Scotland, brought the ogham writing
with them across the seas, with the result that many
ogham-stones exist also in those countries; 41.Ógbhadh, f., youths, youth; gpl., 5, 23.Óglách, m., youth, young man, 15.Oidhche, f., night; gen., 22; d'oidhche, by night, 25.Oide, m., teacher, instructor, 23.Oighre, f., ice, snow, frost; rosg mar oighre, an eye
like frost, 37. (Cp. mar réalt oighre a rosg do bhí,
like a frosty star was her eye, in some versions of
laoidh na sealga, whilst others read réalt seaca
also = “frosty star” — in frosty weather a star
shines more clearly.)Oile = eile, other, 23, 24, 25.Oineach, m., honour, liberality; gen., oinigh, 38.Óir, for, 15, 23, 24, 33; even, 18 (see gion go).Oircheas, right, fitting, proper; is oircheas domh, it is
proper for me, 40.Oirchill, f., act of lying in wait or ambush; i n-oirchill
ar a chionn, lying in wait for him, 14.Oirdhearc, (renowned), imposing, of distinguished ap-
pearance; comp., 11.Oireachtas, m., assembly; gen. -ais, 3, 28.Oireasamh, m., act of stopping, staying, waiting; déan
oireasamh liom-sa, wait for me, 7.Ól, m., act of drinking, 19.Olc, bad, evil, sad; is olc liom-sa, I deem bad, I


L. 92


feel sorrowful, 17; gidh holc le Meidhbh, though it
is sad to Meadhbh, 36; is olc niamh, which are of
bad sheen (appearance), 38.Olcach, fierce, fiery; adv., 18.Oll, great, vast, magnificent; do chuireadh gach gliadh
go holl, who used to fight every battle splendidly, 7.Ollamh, m., a learned person, a professor, a bard; pl.
ollamhain, 4.Ón, used as excl., that; but now understood merely as
alas! and c.; 20 uch ón orig. = that is woe(?).Or, m., brink, margin; dat. ur; ar ur an átha, on the
brink or bank of the ford, 14.Órdán, m., peice, portion, bit, 26.Orduighim, I order; 3 pl. pft., 3.Orm, on me; from me, at 38, ná ceil orm.Orra, on them, 40.Ós, above, over; do thóg sé a lia ós a leacht, he raised
their stone over their grave, 41.Osgladh, m., act of opening, 2. (Also osgailt, fosgladh,
fosgailt.)Osnadh, m., act of sighing, 24.Port, m., fort, palace, chief place, 28.Puball, f., a tent, 4.Rabhadar, 3 pl. pft. depen. of atáim, I am; 32, 35.Rabharta, m., spring-tide, storm; fig. at 27.Rachad, 1 s. fut. of téidhim, I go, 1.Rachadh, 3 s. cond. of téidhim, I go; 3, 24.Rachaidh, fut. unipers. of téidhim, I go; nach rachaidh mé,
that I will not go, 15.Rachar, older 1 s. pres. subj. of téidhim, I go; 24.Racht, m., a fit; gen. rachta, 27.Radais, older 2 s. pft. depen. of do-bheirim, I give; 20.Raibh, 3 s. pft. depen. ind. of atáim, I am; 19, 34.


L. 93


Ráidhtear, pres. pass. of ráidhim, I say or call (ré, to),
ris a ráidhtear, to which is said, which is called, 6, 10.Ráinig, 3 s. pft. of rigim (righim), I reach, I come; 4, 27.Rann, m., and f., a division; fá bhórd mo sgiath sgaoileas
rann, under the board of my (chariot-) shields which
scatter a division (of soldiers), 7; gpl., 37.Raon, m., path; raon madhma, path of rout, defeat; i
'n-a raon madhma, (he being) routed or defeated, 27.Ráth, f., fort, residence, rath; dat. ráith; fá ráith, about
the rath, at home (?), 40.Rath, m., prosperity, luck, 22.Re, with, against, to, for, during; before the art, ris;
ris an ré sin, during that time; ris an gcarraig,
against the rock, 1; as (after comh-), 2; re a mhac
against his son, 12; re hEarc, 17.Ré', = re a, with his, 39.Ré, f., time, period of time; ris an ré sin, during that
time, 1.Reann, f., the point of a spear or javelin, 7.Réimdhíreach, of straight or direct course, straight
ahead, 4; adv., 34.Rí, m., king, great chieftain, 21; gpl. ríogh, 34; gs.
rígh (properly ríogh), 36.Riamh, ever (of past time), 25; riamh roimhe, ever
before, 2.Riar, f., will; dom' réir, to my wishes, agreeing with
me, pleasing me, 40.Rígh-mhíleadh, rígh-mhílidh, m., royal champion, kingly
soldier, 5, 27 (rígh-mhíleadh), 35 (ib.).Rinne, 3 s. pft. indep. of do-ghním, I do; used as auxi-
liary verb at 18 (z); synthetic usage at p. 35, do
rinne féin, she herself made.Rinneadar, 3 pl. pft., indep. of do-ghním, I do, make;
4, 10.


L. 94


Riocht, m., shape, form; i riocht éin, in the form of a
bird, 1.Ríoghaibh, older dat. pl. of rí, m., a king; 19.Ríoghdha, kingly, regal, 11.Ríogh-dhamhna, m., heir apparent, lit. royal materies, 14.Ríogh-laoch, m., royal hero, kingly warrior, 5, 11 (rígh-
laoch), 25.Ríoghradh, f. coll., kings, 16.Riot-sa = pres. leat-sa, with you, to you, 25.Ris, form of re, with, and c., used with art, rel., and c., 1;
ris a ráidhtear, which is called, 6; ris nár bh'eagal,
who feared not, lit. with whom was not fear, 10.Ro, sign of the past tenses, 3.Rochtain, f., the act of reaching; ar rochtain na Muighe
dhó, on his reaching the Plain, when he had reached
the Plain, 6.Ród, m., road, way, path; dpl. in is na ródaibh, on his
way, on his road, 34.Rodmheasgadh = ro-d-mheasgadh = older ro-t-measgadh,
i.e., ro (sign of pft. tense) + t (infixed pron. of
2 s.) + measgadh pft. pass. of measgaim, I rinse;
hence rodmeasgadh = thou wast rinsed, 20.Ro-dhuine, a great or noble person; dpl., ro-dhaoinibh, 7
gpl., 34.Roichim, I reach; 3 s. cond., 14.Roimh, prep., before, 25.Roimhe, before him; táinig Conall roimhe, Conall came
forward, Conall advanced, 8; so táinig roimhe, 10;
gluaiseas roimhe, he proceeds, 34.Roimpi, before her; gluaiseas l. roimpi, L. goes
forth or forward, 4.Roinn, f., act of dividing or sharing; ar n-a roinn,
shared or divided with him, 10.Romghaodh = ro (sign of pft. tease) “have” + m (in-


L. 95


fixed pronoun) + gaodh (old past tense of gonaim),
“was wounded”; hence ro-m-ghaodh = I have been
wounded; goirt romghaodh, bitterly have I been
wounded, 5.Romghonadh = ro (sign of pft. tense) “have” + m (in-
fixed pronoun) “I” + gonadh (= goineadh, pft. pass.
of goinim), “was wounded,” hence ro-m-ghonadh = I
have been wounded; gér romghonadh, sharply have
I been wounded, 5.Ró-mhaith, very good: is ró-mhaith liom I am very well
pleased, 15.Rónsad; see dorónsad; 31, 33.Rós, m., rose, 36, 38.Rosg, m., eye, 37; pl. ruisg, 38.Rosg, m., a wild poetic composition, commonly with-
out much of the technical form of poetry, 5. (Also
called retairic, in a later form rithlearg.)Ruamhanta, gen. of ruamhnadh, m., act of reddening, 2.Ruathar, m., rush, smart or quick journeying, incur-
sion, 4, 10.Ruathar-bheodha, rushingly spirited, excessively fierce
and courageous, 27.Rugadar, 3 pl. pft. of beirim, I bring, I take, 9.Ruithneadh, m., beaming, glittering, refulgence, 2.Sáithim, I thrust, and c.; 3 pl. pft., do sháitheadar puball,
they pitched a tent, 4.Sádhail, pleasant, cheerful, 25.Sáir-chíocrach, extremely ravenous, very ravening, very
fierce in fight, 25.Sáir-dhíochra, excessively eagar, exceedingly earnest;
adv., 28.Sáir-neartmhar, excessively strong or powerful, 26.Sáir-neimhneach, excessively venomous, 26.


L. 96


Sámh, pleasant, happy, easeful, 13; go sámh, at ease,
happy, 20.'Sam = isam, I am, now is mé; 'sam luaithe = is
luaithe mé, I am swifter, 22.Sanntach, fierce in battle, desirous of combat or
revenge, 26; adv., 25, 28.Sár-bhualadh, m., act of smiting strongly or exceed-
ingly, 27.Sásta, satisfied, content (with, le), 34.Sáthadh, m., a thrust, a stab, 18, 26.Se = seo, so, this; found as suffix; leis an láimh-se,
with this hand, 20; an laoidh-se, this lay, 35; na
sé cinn-se, these six heads, 38.Seach, beyond, towards, as compared with, 36; besides,
as well as, 38.Seacha, past him, around him, 11; past it; seacha so,
past this (place) = “past that place” in Eng. usage,
24 (seacha so like leis sin, and c.).Seachnaim, I avoid, shun; 2 s. fut., seachónair, 13.Seachnóin, gov. gen., throughout, 4.Seathrach, gen. of siúr, f., sister; 39.Seachtmhain, f., a week, 20.Seal, m., a spell, a while, a time, 20, 23; re seal, for
a spell, i.e., up to the present (or rather, his death), 21.Seasamh, m., act of standing; i n-a sheasamh, (he)
standing, 1.Séimheann, a rivet, a small nail; dpl. séimheannaibh, 26,
(O'R. has seimeann, seaman; but W. form is hefin.)Seisear, m., six persons, 38.Seód, m., jewel, 19.Sgaoilim, (I loosen), hence I depart, disperse, scatter;
3 pl. pft., 3; rel. pres., 7; I distribute; pft., pass.,
20; 2 s. pft., 33 (object understood, as it is already
expressed after do cheanglas).


L. 97


Sgaradh, m., act of parting (re, with), 23, 36.Sgaraim, I part (re, with); 1 s. pft., 39.Sgáth, shelter, protection; ar sgáth sgiath, standing
behind shields and protected by them, 21.Sgéal, m., a story; gpl., 21.Sgéala, pl., news, tidings, 24, 34; tabhair sgéala
leat, bring news, 1, 4; gpl. sgéal, 4; sgéala
móra olca, very bad news, 5 (móra is merely used
to intensify olca); sgéala leat, you have brought
news with you, 16.Sgiath, m. and f., a shield, a chariot-shield; gpl., 7,
21, 22; (the ancient war-chariots were provided
with shields and scythes for offensive and defen-
sive purposes); dsf., sgéith, 26.Sgoiltim, I split, cleave; 3 s. pft., 15; pft. pass. 22.Sgor, m., stud of horses; gpl., 36.Sgréach, f., a screech, a scream; pl. sgréacha, 2.Sgríobhaim, I write, I inscribe; pft. pass. with leis
féin and le hUltaibh uile to express agents, 41.Sguirim, I cease (do = de, from); 3 s. pft., 30.Siabhartha, phantom-like, ghastly, distorted, 38.Sídh, f., fort, rath, 29.Sileadh, m., act of shedding, oozing, 32.Sinn, we; us, 39.Sinne, 1 pl. pers. pron, emph., we, 32.Síoraim, I search; past subj. pass., 23.Síor-bhualadh, m., act of continually striking or smiting,
30.Síor-leadradh, m., act of constantly hacking, hewing,
or mangling, 1.Síor, (down), down here, here below, as follows,
following, 35.Síoth, f., peace, 8.Sith-linn, f., vital or life pool; pl. sith-linnte, 32. (The


L. 98


true reading may be síth-linnte, constant pools, but
cp. “rith, the last remnant of life” (I. T. S. Dict.).)Slat-bhualadh, m., act of striking with a rod or, as here,
with a weapon, 31.Sleachtadh, m., act of hewing, hacking, cutting, 27.Sleagh, f., spear; dual sleigh, 22; gs., sleighe, 26.Slighe, f., way, road, 31.Slim, sleek, smooth, delicate, slender, well-made and
well-groomed (of horses), 36.Slios, m., side, flank, 9.Sloidhe, f., act of smiting, slaying, 27, 30, 31.Sloinnim, I name, relate; 2 s. imptv., sloinn, 12;
imptv. pass. with agent, sloinntear leat, be named
by you, name (for me), 35.Sluagh, m., host, army; gpl., 1; npl., 13; dpl., 31, 39;
gs., sluaigh, 39.Smól, m., ember, coal; ba smól corcra cuirp uaim
dá dhíoghail, it (my heart) will be a red coal (pro-
ceeding) from me to avenge him, 10.Sneachta, m., snow; sneachta aon oidhche, one night's
snow, the snow of one night, 2.Sníomhaim, I twist; 3 s. pft., 15.Sochaidhe, f., host, 25; gpl., 20; gs., 31.Soimheanmach, of good courage, courageous and elated,
adv., 30, 31.Soin, that; often found as suffix; an dá cheann-soin,
36; ag soin a gcinn, there are their heads, 37; ag
soin a cheann, there is his head, 39; ann soin, there,
then.Sotal-bhorb, haughtily fierce, 18.Spéis, f., regard, heed (i, for), 40.Spruic-bhriathar, f., an insolent word; pl. -bhriathra,
insolent words or talk, 25. (Cp. spraic, an insolent
order, a frown, a reprimand, O'R.)


L. 99


Sróll, m., satin; gen. sróill, 19.Sruth, m., stream; gen. srotha, 15; crann re sruth, a
tree or log going with or being carried away by a
current, 22.Staireolach, m., one skilled in history, an historian;
pl., 8.Suaimhneach, restful, quiet, tranquil, 23, 25.Subhach, merry, mirthful, cheerful; adv., 30.Súghadh, m., act of sucking, 19.Suidhim, I sit; 3 pl. pft., 4.Th' = t' = do, thy; ar ghrádh th'oinigh, 38; used before
vowels.Tábhachtach, weighty, heavy, substantial; pl., 27.Tabhaill, f., (flooring, board-work) hence roof, story,
loft, battlement; dpl., taidhbhlibh (for taibhlibh, the dh
being inserted to mark a diphthongal sound still
current before bhl in such cases), 3. (Cp. Pass. and
Hom., tabaill; is-na taiblib clochda, 6637. Badly spelt
tabhal, and given with wrong (?) gender in Ir. Texts
Soc's. Dict.)Tabhairt, f., act of giving; ag tabhairt a theasta,
declaring his fame, 19; gen. tabhartha, 23.Tabharthar, imptv. pass. of do-bheirim, I give, 22.Taidhbhlibh: see tabhaill.Taidhbhreadh, pft. pass., was dreamt; do taidhbhreadh
domh, it was dreamt by me, I dreamt, 22.Taidhbhse, f., an apparition, a ghost; dpl., 22.Taidhbhseach, great, loud; pl., 4.Táim, 1 s. pres. ind. indep., I am; v.n. bheith; 10.Táinig = sp. forms tháinig, thainic, 3 s. pft. of tigim, I
come; 4; he came, 25.Tairise, f., trustiness, faithfulness, loyalty; is
tairise linne an fháilte sin, we deem that welcome
loyalty, 5.


L. 100


Tairngire, f., act of prophesying, 22.Tais, wet, moist, 37.Taisbéanadh, m., act of showing; ag á thaispeánadh,
being shown, a -showing, being revealed, 22; pl.,
22 = dreams, and c.Taisteal, m., act of journeying; gen. taistil, 25.Taistealaim, I walk, traverse; 3 s. pft., 13.Taitneamhach, pleasant, pleasing, beautiful, handsome,
19.Talamh, m. and f., land, 22; gf., talmhan, 19, 41.Thall, on the far side, yonder, over there, 31; ar
muigh thall, yonder on the plain, 37.Tan, time, in an tan soin, then, at that time, 11, 15,
16; an tan so, now, at this time, 31.Tángadar, 3 pl., pft. of tigim, I come, 4.Taobh, m. and f., side; taobh ris, beside him, side by
side with him, 9; dpl. 14, 16; gsm., 26.Taobh-ainmheach, side-maimed, having maimed sides;
pl., 30.Taobh-chóirighthe, hacked in the side, “side-dressed,” 26.
(Cp. córughadh, “a dressing” = a beating.)Taobh-ghonta, wounded in the side, side-pierced, 18.Taoibh, f., trust, dependence; ní thug taoibh ris, she
did not trust him, 8. (Originally dat. of taobh, side.)Taoiseach, m., leader, captain, commander, 27; gpl., 15;
dual, 17; dpl., 19.Tarcaisnighim, I offend, insult; cond. pass., 28.Tárfas, pft. pass., it was revealed or shown, 22.Tárla, 3 s. pft., chanced, happened; tarla an liath
Macha dó, he chanced upon (or to meet) the Grey of
Macha, 7; so tárla Colla mac Fathamhain dó, 28,
and c.; also followed by le; nach tárla ar muir ná
ar tír leis, that he had not met on sea or on land,
30; preceded by go; go dtárla, 31; followed by


L. 101


re; go dtárla Conall & Connla re chéile, 31;
na cinn ó tharla ar an ngad, since the heads have
chanced to be upon the withe, 35 (na cinn ó thárla
= natural order ó thárla na cinn); an ceann ó
thárla gan corp, as the head has chanced to be
without a body, 36 (an ceann ó thárla = ó thárla an
ceann).Tarsna, across, 26; tarsna tríthi, transversely
piercing her, 7 (tríthi perhaps because capall is
sometimes f.?)Teacht, m., act of coming, 24, 34.Teagasg, m., instruction; an dtug sé teagasg, did
he leave instructions, 24.Teaghlach, m., household, family, 31; gen., 17, 27;
chum a theaghlaigh, for his household or family, 24.Teangmháil, f., act of meeting; do theangmháil domh,
that I should meet you, 33.Teann, stout, lusty, strong, doughty, 29, 39, 40.Téarnadh, m., act of escaping, gliding away; ar
théarnadh ó chleas na Con do chloinn Chailitin, as
the children of Cailitín were escaping from the feat
of the Hound, 38.Theas, in the south; ar muigh theas, in the southern
part of the plain, in the plain towards the south, 37.Teasgtha, lopped, cut, 25.Teasta; see teist.Teicheadh, m., act of fleeing, 32.Teichim, I flee; 3. pft., 25.Téid, 3 pres. ind. of téidhim, í go, 5, 15, 27. [Still a
spoken form, but the initial is aspirated, théid, i.e.,
when it does not occur in eclipsable position, as in
a dtéid, go dtéid, and c., which are also common.]Téidh le, consort with; muna ndeachtá le, unless you
consorted with, 24. [See also dul for this idiom.]


L. 102


Teine, f., a fire, 30; gen. teineadh, 29, 32.Teist, f., character, fame, renown; gen. teasta, 19.Teitheamh, f., act of fleeing, flight; gen., teithmhe, 26.Teora, num. f., gov. gen. pl., three; teora n-oidhche (more
usually teora oidhche), three nights, 1.Tí, an, i.e., an té, he who, the person who, 25; do'n tí,
to him who, 30.Thiar, (in the west, back); in the end, finally, 40 (cp.
acht ar eagla bheith treasgartha ag an mbrannda
thiar, but through fear of being laid prostrate by the
brandy in the end (song); fá dheireadh thiar thall, at
the very end of all; sa deireadh thiar, in the very
end, and c.).Tig de, to be able; ní thiocfadh dhíobh uile, not even all
of them could, 10. (See Sgéalaidhe Óirghiall, voc. for
present uses.)Tighearna, m., lord, 7; gen., 23, 24.Tighearnas, m., lordship, 28.Tigim, I come; 3 pl. pres. subj., 22; 3 s. pres. subj., 24;
3 s. past subj., 24.Timcheall, m., circuit, round; i n-a thimcheall, around
him, 1, 4, 25, 27, 32; timcheall, with gen. round,
around, 9, about, through, over, 11; i dtimcheall,
round, around, 27, 35.Tinneasnach, lusty, vigorous, precipitate; adv., 16.Tiocfaid, 3 pl. fut. of tigim, I come; 22.Tionólaim, I gather, assemble; 3 s. (usage) rel., 3.Thíos, below, down here, as follows, 1.Tiubharthá, 2 s. cond. depen. of do-bheirim, I give; 20.Tiubhraid, 3 pl. fut. ind. depen. of do-bheirim, I give, and c.;
40.Tlacht, m., vestment, garment, 19.Tláith, weak, feeble; a fhir nach tláith, thou man who
art not weak, thou strong man, 41.


L. 103


Tnúthach, envious ( of, le); tnúthach liom-sa, envious of,
jealous of me, 41.Tógaim, I raise, rear; pft. pass., 8.Thógbhadar, 3 pl. pft. of tógbhaim, tógaim, I lift. I
raise, 4.Thoir, in the east; forward, in front; ar muigh thoir,
in front of me (or a bit forward) on the plain, 36.Thoirbhir, 3 s. pft. of toirbhrim. I bestow, “cover,”
“smother,” 8; do thorbhir do phógaibh go dil & go
díochra é, he covered it with kisses lovingly and
eagerly, 8.Toirbhrim, I bestow, “cover”; do thoirbhreadar do
phógaibh a chéile go díochra, they covered one another
with kisses lovingly, 16.Toisg, f., expedition, journey, 30.Toladh, m., destruction; toladh clann, destruction of
tribes or families, 12, 13.Tomhaisim, I measure, “place”; 3 s. pft., 14.Tonn, f., a wave; metaph. at 27.Tonnghail, f., a gushing and breaking forth as of sea-
waves (tonna), 7.Toradh, m., fruit, “return”; do thoradh a luais, by
dint of his swiftness, 28.Torchair, 3 s. pft., fell (in battle); a dtorchair liom,
what fell by me, 39; le a dtorchair, by whom
fell, 40.Torchradh, pft. pass., was overthrown or felled; do
torchradh leis iad, they were felled by him 25.
(Cp. act. form, torchair, “fell”.)Trácht = trá acht (indeed but); cidh trácht, however,
28, 34.Tré, through; before the art. trés, 21.Tréan, strong, brave, fierce (of fire); gen. f. tréine, 32.Tréan, m., a strong or wealthy person, 21.


L. 104


Tréan-fhear, a brave or strong man, 29; dpl., 19.Tréan-ghoin, f., a severe wound; dpl. -ghonaibh, 18.Tréan-láidir, powerfully strong, very vigorous; adv.,
14; pl., 27.Tréan-leadradh, m., the act of powerfully or bravely
hacking or hewing, 31.Tréan-mhíleadh, brave or strong warrior, 18.Tréan-ruathar, m., strong rush, brave charge, 28.Treas, m., fight, conflict, 8, 9.Treas, third, 12, 33.Treas-bhuille, f., blow in combat or fighting; dpl., 14.Tréigim, I forsake; 1 s. cond., 21.Tréin-fhear, m., brave man, brave champion, 15.Tréin-mhíleadh, m., brave or champion; gen.
-mhílidh, 14.Triath, m., chieftain, lord, 7, 21, 40.Tríd, through it, on account of it, 38.Trilis, f., a long tress of hair, long tresses; dpl.
trillsibh, 38.Trom, heavy, sad, 23.Trom-anfadh, m., heavy or fierce storm, fierce con-
flagration (of fire); gen. pl., 32.Trom-gháir, f., a loud shout; pl. trom-ghártha, 2.Trom-mhéala, m., very great pity, severe or loud
sorrow, 19.Truagh, sad, pitiful, 19; is truagh liom-sa sin, I deem
that pitiful, I feel sad about that, 24.Truagh, m., a weak or poor person, 21.Truaighe, f., a pity, a sad thing, 19, 25.Thuaidh, in the north; ar an muigh thuaidh, on the plain
towards the north, 38.Tuaith-aimidighibh, dpl. of tuaith-aimid or tuath-amaid,
f., awkward or ugly witch; 30.Tuarasgbháil, f., description, report, repute; gen.
tuarasgbhála, 19.


L. 105


Tugadh, pft. pass. of do-bheirim, I give, I bring; 4;
níor tugadh, 22, should be, as it must have been in
the original classical Irish of the tale, ní tugadh;
níor is due to the scribe introducing it from spoken
usage.Tugadar (= thugadar), 3 pl. pft. of do-bheirim, I give,
I bring; 2, 14, 25, 31.Tugais, 2 s. pft. of do-bheirim, I give, I bring; rel.
thugais, which you brought, 19, 20.Tugas, 1 s. pft. of do bheirim, I give, I bring; 35, 36, 37.Túir, f., tower; fig. at 39.Thúirn, 3 s. pft. of túirnim, I descend, I alight, 2.Tuirse, f., grief, sorrow, 8. (This old sense still
survives in part of the country.)Tuirseach, sad, sorrowful, 23. (See tuirse.)Tuitim, I fall; fut. unipers. in tuitfidh bhur gcinn
díbh-se, you shall lose your heads, lit. your heads
shall fall off you, 18; do thuit léi, that fell or were
killed by her, 20; 3 s. cond., 22, 23; 3 pl. pft. 30, 31.Tuitim, act of falling; Dún Dealgan do thuitim, that
Dún Dealgan had fallen 22 (v.n. in passive sense).Thuitsead, older 3 pl. pft., of tuitim, I fall; 38.Tulach, f., hillock; gen. tulcha, 11.Tulghoin, f., a wound in the forehead, countenance, or
face; pl. tulghona, 14.Turas, m., journey, expedition, adventure, 30.Turchurthadh, m., (windfall), lucky warrior, 11; pl.
turchurta, things or persons one is only too glad to
meet, 30.Turgabháil, f., rising; ó thurgabháil gréine, from the
rising of the sun, 23.Turus, m., journey, expedition; do'n turus so, on
this expedition, on this occasion, 15.Tús, m., beginning, front; dat. in ar dtúis, first, at
first, 15.


L. 106


Uaigh, grave, 35, 41.Uamhan, m., terror, great fear, 3.Uasal, m., a noble, a nobleman; dpl. uaislibh, 13, 34, 35.Uathadh, m., a few, a small number 25.Uathbhás, m., terror, consternation. 26.Uathmhar, fearful, awful, terrible, horrible, 30.Uch, alas, 19, 20, 21, 22.Uchón, alas, 22; stronger than uch. (Orig. uch ón, that
is woe?.)Ucht, m., breast, 19 gen. ochta, 26.Úd, that (over there), yon: na cinn úd, yon heads,
those heads over there, 35.Uile, all; le hUltaibh uile, by all the Ulstermen, 41.Uille, f., elbow; dat. uillinn; uillinn re huillinn,
elbow to elbow, 32 (the question arises, why is the
first of the three terms of this expression in the
dative — a fact that has been too much for all editors
of early modern texts, for they have either altered
such expressions as tuinn ar tuinn and leith ar leith
into tonn ar tuinn, leat ar leith respectively, or
have remarked in a note about the irregularity,
although the MSS. are entirely against them; yet
the matter is easy to understand — it is the figure
of grammar so common in Greek known as attrac-
tion, i.e., one noun attracted into the case of another —
the first use of uille is attracted into the case of
the latter, which is the stronger, as the preposition
is there to keep it in the dative).Uime, about him, on him, 25.Ultach, m., an Ulsterman, 16; npl. Ultaigh, 16; dpl.
Ultachaibh, 16, 35.Um, about, around, 19; idiomatically after éaras-
dar, 21.Ur; see or.


L. 107


Úr, (fresh, pure), generous, noble-hearted, 35.Urbhruinne, f., very bosom or breast, 19, 26.Urchar, m., a cast, a throw; tug urchar … di, he
threw it, 16.Urghráin, f., loathing, abhorrence, 26.Urghránna, very ugly, hideous, 30.Urlaidhe, f., smiting, slaughter, 26, 33.


L. 108L. 109


CÓIR ANMANN.Aimhirgin, Aimhirgin, 11, 34.Airgead-rois, Airgeadrois, 13, 14 (Airgead-ros); gen.
Airgead-ruis, 32; this place was anciently a wood
on the bank of the river Nore, and in the parish of
Rathbeagh, and barony of Galmoy, Co. Kilkenny;
it was in the ancient territory of Uí Dhuach, now
reduced to the parish of Odogh.Alba, f., Scotland; gen. Alban, 19.Áth Muilt, Áth Muilt (wether's ford). 10, perhaps Dun-
mahon Ford, on the Fame River, Co. Louth, 5 miles
south of Dundalk.Áth na Forfhaire, Áth na Foraire (the ford of watch-
ing), a ford at the Faud Mountains in Co. Armagh,
6; it may have been on the Callan River, at
Darkley, to the south-east of Keady, in Co. Armagh.Bhadhbh, an, f., the Badhbh or Scaldcrow, a name for
one of the ancient Irish goddesses of war, 1.Brisleach Mhór Mhuighe Muirtheimhne, the Great Rout
of the Plain of Muirtheimhne, 6.Cailitin, n. and gen., Cailitin, a witch or sorceress, 1,
10.Ceann Biorraidhe, Ceann Biorraidhe, a youth, 16;
voc., 17.Clann Chailitin, the children of Cailitin, 29, 31;
gen. 23; dat., 38.Clann Deaghaidh, the children or race of Deaghadh;
gen., 9, 32.Coincheann Cromfhada, an, the Long-bent Hound-
head, one of Cuchulainn's steeds, 6.


L. 110


Conall, Conall, i.e., Conall Cearnach, 6, and c.; voc., 32.Conall Cearnach, m., Conall Cearnach (i.e., the vic-
torious), a hero of the Red Branch of Eamhain
Mhacha; gen., 3, 30, 33, 41; voc., 40, 41.Connla, comhdhalta Conraoi mhic Dáire, Connla, the
foster-brother of Curaoi, son of Daire, 31, 37.Connla mac Críomhthainn, Connla, son of Criomhthann,
11.Colla mac Fathamhain. Colla, son of Fathamhan, 28.Colt, m., Colt; gen. Cuilt, 38.Connachta, pl., Connacht, the Connachtmen; dpl., 15;
gpl., Connacht, 34.Cruachain, f., Rathcroghan (Ráth Cruachan), in Tober-
rory tld., Co. Roscommon, where Meadhbh's palace
was, 3.Chú, an, f., the Hound, i.e., Cuchulainn, 36, 40; dat.
Coin, 13; gen. na Con, 36, 38, 39, 40.Cuagán, a dimin. of Cú, i.e., Cuchulainn; in O. Ir.
Cuacán; occurring also in the forms Cucán, Cúcuc.
Cucucán, Cucucuc (Táin Bó Cúlailnge); 41.Cuailnge, a territory in the north of Co. Louth,
corresponding roughly to the present barony of
Lower Dundalk, but also apparently including part
of Upper Dundalk, if not all of it; 5.Cú Chulainn, Cuchulainn (Culann's hound), 1. and c.;
gen, Con Culainn, 1, and c.; dat., 13, 41.Cú Eamhna, the Hound of Eamhain, i.e., Cúchulainn;
gen., 7; dat. in do Choin chréacht-iomdha na hEamhna,
35.Cúlghlas, f., Cúlghlas (blue-backed), the name of
Conall Cearnach's sword; dat. -ghlais, 14, 18.Cú Muighe Cairn, the Hound of Magh Cairn, i.e.,
Cuchulainn, 38; Magh Cairn is perhaps Moycarn in
Co. Roscommon, Cuchulainn having received the


L. 111


attributes of Meadhbh, as in the case of Magh an
Sgáil, p. 38 (see Magh an Sgáil).Cú na gceard, the Hound of the arts, i.e., Cuchulainn,
7; also Cú na gcleas (of the feats); in gen., 35,
39.Cuileann Breagh, Cuileann of Brega, 29, 37; gen.,
Cuilinn, 29; Brega = the coast and eastern inland
part of ancient Meath.Cúraoi mac Dáire, Cúraoi, son of Dáire; dat., 10;
33.Dearg-drúchtach, an, f. (properly An Dearg Drúchtach),
the Dewy Red, one of Cuchulainn's chariot-steeds,
6; dat. Dearg-drúchtaigh, 6.Dubh, m., i.e., an Dubhfhaoileann, one of Cuchulainn's
horses, 40; voc. a Dhuibh, 21.Dubhfhaoileann, an, f., the Black Seagull, one of
Cuchulainn's horses, 3, 23; the O. Ir. form of this
name was Dubsainglend (Siab. Con.) = “the black
especially resplendent steed.” The modern form is
due to folk-etymology.Dún & deagh-árus Maicniadh the fort and goodly
residence of Maicniadh; this should probably be
Dionn Ríogh, identified by O'Donovan and O'Curry
with Ballyknockan Moat, beside Leighlin Bridge, in
Co. Carlow; doubt has however, been cast on the
idendification lately, on the ground that Ballyknockan
is a Norman moat; 34.Dún Dealgan, now the Moat of Castletown, one mile
inland from Dundalk, 4, 18.Eamhain or Eamhain Mhacha, Eamhain or Emania, now
the Navan Fort, 1½ m. west of Armagh; gen. Eamhna,
4, 30; na hEamhna, 35.


L. 112


Eangach an, the Eangach (landing-net?), Conall Cear-
nach's ship, 5.Earc, Erc, i.e., Erc, son of Cairbre, 3, 25; gen. Eirc,
17, 26.

Earc mac Cairbre, Erc, son of Cairbre, 3, 16, 17, 24,
36.Éimhear, f., Emer, Cuchulainn's wife, 22, 23, 35; gen.
Éimhre, 3, 18; dat. Éimheir, 23; voc., 37.Fál, m., Erin, Ireland; gen. Fáil, in uaisle Fáil, the
nobles of Erin, 8.Fathamhan, Fathamhan, gen. Fathamhain.Fearghal Monaidh, Fearghal, of Monadh, near Lusk;
gen., 3, 35.Fearghus, Fergus; gen. Fearghusa, 27, 39.Feidhealm, f., Fedelm, daughter of Conchubhar mac
Nessa; gen. Feidhlme, 16. (The fem. name corre-
sponding to Feidlimid.)Fiamhain mac Foraoi, Fiamhain, son of Foraoi, 10.Fine Fómhórach, the Fomorian Race, 6.Fionn, m., Fionn; gen. Finn, 39.Glaise Breagh, Glaise Breagh, i.e., the Stream of
Brega, 14; see Sruth Máine.Glaise Cró, Glaise Cró, i.e., Stream of Gore, 31, 32; in
the Táin Bó Cúalnge, p. 337, this stream is mentioned
as follows, showing that Cuillend Cind Dúni was a
place beside it: “Conid Cuillend cind dúni comainm
béus ind inaid i mbatar ó sin. Ocus conid Ath
Cró ainm ind átha forsmbatar,” ‘so that Cuillend
Cind Dúni is since that still the name of the place
in which they were, and also Áth Cró is the name
of the ford at which they were.’ A variant has:
“Cuillenn cinn dúine ainm na tulcha imboi Medb
& Oilell in oidhchi sin & Áth Cet chúille ainm in


L. 113


átha & Glais Cró ainm na glaisí.” That is, the
place = Cullend cind dúni, the ford = Áth Cró or
Ath Ceit Cúli (var.) and the stream = Glais Cró.
Our place, however, would seem to have been
somewhere between Tara and the north-west of
Co. Kilkenny, and therefore cannot have been the
same as that in the Táin. The Táin topography has
been used and applied in a different way!Glaise Cruinn, afterwards Glaise Cró, 31. See Glaise
Cró. [Glaiss Crund or Glaiss Cruinn is mentioned in
Táin Bó Cúalgne, pp. 194 and 195, but the place
cannot be the same as ours, as (1) it is not identical
with Glaiss Cró, (2) it was in Cúalnge, and was not
very far from Bernais Tána Bó Cualnge, which is
probably the present Barnavave = Bearna Mheidh-
bhe, in Cuailnge — the Glaiss Cruind of the Táin
was then probably the Piedmont River, which
rises beside Barnavave.]Gleann Bholchain, Gleann Bholchain, perhaps corrupted
from Gúalu Mulchi in Táin Bó Cúalnge, p. 179, where
it is mentioned as being between Ath Lethain (for
Níth i crích Conaillí Murthemne = “on the Dee in
the plain of Co. Louth”) and Áth Carpait on the
same river, Gúalu Mulchi, then, was somewhere on
the Dee River, perhaps between Stabannan and
Ardee. A variant orthography of the Táin (note 3)
has Ath Guala Mulcha, showing the later form of
Mulchi broad, as Bolchain is. A scribal misreading
of a MS. contraction gl. may have caused the sub-
stitution of Gleann for Guala.Glinne mac Deaghaidh, Glinne, son of Deaghadh, 34.Inbhear Mór, Inbhear Mór, 4; this appears to be the
present Invermore, beside Larne, in Co. Antrim.


L. 114


Such a position alone accords with Cuchulainn's
journey, first to the plain of Emania, and afterwards
through the Fuad Mts., to the Plain of Louth.
The placing of Inbhear Mór by the text in Cuailnge
(i gcrích Chuailnge) is probably due to confusion of
the topography, which also may exist in the case of
Glaise Cruinn and Glaise Cró, whose position can-
not agree with those indicated by the Táin. Per-
haps Cuailnge is used in a wider sense = Ulaidh.
Ulidia, of which Invermore, in Co. Antrim, may
have been the most northerly point.Inis Fáil, Inisfail, Ireland; gen. 39.Iubhrach f., a famous shield of Cuchulainn, made of
yew, hence the name; gen. Iubhraighe, 23.Laighin, npl., Leinster; gpl., Laighean, 34.Laogh, Laogh, Cuchulainn's charioteer, 3; gen. Laoigh,
4; voc. Laoigh, 23 24.Leabharcham, a lady of Conchubhar mac Nessa's court
at Eamhain, 4.Liath Macha, an, m. and f., the Grey of Macha, Cúchul-
ainn's famous steed, 1, 23, 40; gen. an Léith Mhacha,
3; voc. f. a Liath Macha, 7; and a liath, 21.Linn Léith, the Pool of the Liath [Macha], now Augh-
nagurgan Lough, to the south-east of Keady, in
Co. Armagh, 8.Lughaidh, Lughaidh, son of Curaoi, 8; gen. Lughdhach, 11,
31.Lughaidh Lámhfhada, Lugh or Lughaidh of the Long
Hand, one of the Tuatha Dé Danann, 6.Lughaidh mac Conraoi, Lughaidh, son of Curaoi (son of
Dáire), 2, 11, 23, 28, 32, 37.Lughaidh Riabhndearg, Lughaidh of the Red Stripes, 23.Machaire Chonaill = Conaille Muirtheimhne, i.e., the
Co. Louth from the Carlingford Mts. to the Boyne, 6.


L. 115


Magh Airgeadruis, dat., 32; see Airgeadros.Magh an Sgáil, Magh an Sgáil (the plain of the spectre);
gen. 39; the mention of this place in Táin Bó
Cúalnge: “Medb Muige in Scáil” appears to show
that it was in Connacht. Cuchulainn receives the
attributes of Meadhbh, as her supposed conqueror.Magh Meann, the Plain of Meann or Muir Meann (the
Irish Sea, = Muirtheimhne, so called perhaps because
according to tradition the sea once covered that
district (Muirtheimhne is said to = a recovery from
the sea, intake), or else because the Irish Sea washes
its shores; gen., 21.Magh Muirtheimhne, Magh Muirtheimhne, the plain of
Louth, between the Carlingford Mountains and the
Boyne, 3, 6: dat., 5.Magh Tuireadh, Magh Tuireadh, a place near Cong,
in Co. Mayo; gen. 6.Maicniadh mac Rosa, Maicniadh, the son of Ros, 34,
39; for Ros see Ros ruadh.Máine mac Eipirt, Máine, son of Eipeart, 14, 36.Mál, Mál, 17; gen. Máil, 24, 37.Meadhbh, f., Queen Meadhbh of Connacht, Cuchulainn's
adversary in the raid for the bull of Cuailnge, 1;
gen. Meidhbhe, 14; dat. Meidhbh, 36.Midhe, Meath, 36.Míodhna, Míodhna, 17; gen., 24, 37.Muireadhach mac Fearghusa, Muireadhach, son of
Fearghus, 27, 39; gen., 27; voc, 28.Muirtheimhne, Muirtheimhne, the plain of Louth, 13;
accus. at 13, Muirtheimhne mbuaidh, Muirteimhne of
victories, as the following word is eclipsed.Mumha, f., Munster; gen. Mumhan, 34.Oilioll, m., Oilioll, King of Connacht; gen. Oiliolla.


L. 116


Ros ruadh, red-haired Ros: gen. Rosa ruaidh, 39.Sídh Cró Caoimhe, between Tara and Glaise Cró (Glaise
Cruinn); Conall arrives there after beheading
Cuileann of Brega; the place should, therefore, pro-
bably be looked for in the south of Meath or Co.
Kildare, and c.; 29.Sruth Mháine, Maine's Stream, formerly Glaise Breagh;
perhaps the present Devlin's River, which rises in
Slieve Bregh, and flows into the Mattock, a
tributary of the Boyne; there is a possibility if the
names Sliabh Breagh and Glaise Breagh being con-
nected together. The boundaries of Brega and
Oriel are evidently marked in the topography of
this district, for we also find, not far off, Mt.
Oriel = Sliabh Oirghiall, on the Co. Louth side of
the border.Sualtach, Sualtach or Sualdamh, Cuchulainn's father;
gen. Sualtaigh, 6; Subhaltaigh, 12, 13, 34.Teamhair, f., Tara; dat. Teamhraigh, 3, 15, 16, 28; gen.
na Teamhrach, 26, 27, 28, Theamhrach, 37.Trí Finn Eamhna, the Three Fionns of Eamhain;
gen. na dTrí bhFionn Eamhna, 23.Ulaidh, npl. Ulidia (i.e., that present portion of east
Ulster comprised by the counties of Armagh, Down
and the south of Antrim, with the Co. of Louth in
Leinster); the Ulstermen, 23; gpl. Uladh, 5, 11, 30;
dpl., Ultaibh = Ulstermen, 17, 41.