Súil Uí Dhubhda le hÁrd na Ríogh

Connradh na Gaedhilge (1906)

Seaghán Ua RuaidhríATH-CHLÓDHANNA Ó'N “IRISLEABHAR.” — II.SÚIL UÍ DHUBHDA LE
HÁRD NA RÍOGH.SEAGHÁN UA RUAIDHRÍ
do sgríobh.SEOSAMH LAOIDE
do chuir an Foclóirín leis.Ar n-a chur amach
do
CHONNRADH NA GAEDHILGE,
I mBAILE ÁTHA CLIATH.1906.


L. ii


AN CLÓ-CHUMANN, (Teóranta),
Clódóirí Gaedhilge, Sráid Mhór, na Trágha,
Baile Átha Cliath.


L. 1


“SÚIL UÍ DHÚDA LE ÁRD NA RÍOGH.”Seo sean-fhocal do bíodh 'ghá rádh le mo
linn-sa i measg na ndaoinidh fad ó i
dtuaith-Chonnacht le aon duine do bheadh ag
súil le rud ar bith míodhoicheamhail, do réir
cáil. Ba mhinic adubhradh liom fhéin é go
deimhin, acht fágamuid sin mar atá sé.An sgéal seo thíos mar ádhbhar leis do
chualas ó chailín óg nuair do bhí mé 'mo
ghasúr, is tugam doíbh é mar d'innis sí dham
é.Fad ó ba le muinntir Dhúda dúithche Thír
Amhalghaidh is bhíodar 'n-a gcomhnuidhe i nÁrd
na Ríogh ar bhruach na Muaidhe cois na
fairrge leis na cianta faoi chliú agus
onóir. Thárlaidh tra, go mba fear óg an
tighearna do bhí os a gcionn agus ba fear
breagh cródha geanamhail é acht ní raibh sé
pósta, cí go mb'fhurus dó a rogha de mhnaoi
fhagháil i measg uaisle na hÉireann. Bhí a
mhuinntir a' síor-ghabháil do chleamhnais do
dhéanamh dhó, acht ní raibh deifir ar bith air
féin, b'fhearr leis bheith ag fiadhach 's ag
iasgaireacht leis fhéin cois na trágha nó
a bheith ag éisteacht leó.


L. 2


Lá dá raibh sé ag dul amach mar seo le
n'adharc 's a ghadhar le n-a chois lean a
chomhdhalta é go bhfeicfeadh sé cad do bhí ar
cois aige, mar go raibh imnidhe air dá thaobh.
Chualaidh sé adharc Uí Dhúda Óig dá séideadh
gan mhoill ar an tráigh is dhruid sé suas
leis i gan fhios dó faoi sgáth na carraicne,
is cad do chífeadh sé acht maighdean mara
ag tigheacht ar bharr an uisge 's ag siubhal
isteach chuig an tighearna óig. Chuir seisean
fáilte go caoin roimpi, is b'fhurus do'n
ghiolla aithneachtáil go ba mór an grádh
do bhí aca ar a chéile.Bhí falluinn dearg ar a brághaid is
cochuilín glas-uaithne ar a ceann ar dhath
dhoimhneacht na fairrge, 's an cúl gruaige
ba bhreaghdha dá bhfacaidh sé ariamh a' tuitim
síos taobh thiar dhí. Thug sí barr ar mhná
saoghalta an domhain, le sgéimhacht is áil-
neacht, acht amháin go mba léur do'n comh-
dalta go raibh a dá shúil ar dhath chéadna na
fairrge do bhí i gcochuilín a cinn. D'fhan-
adar ag comhrádh le chéile ar feadh tamaill
fhada, acht faoi dheireadh sgaradar ó chéile,
is chuaidh an mhaighdean mara amach ar an
sáile as a radharc, is thiompuigh Ua Dúda


L. 3


ar a chois le dul abhaile. Chonnaic sé an
giolla air chúl na carraice, 's ba mhór
an fhearg do bhí air leis ar é leanamhaint.
Acht má bhí thug seision musán 's comhairle
dhó, nár chóir nó ceart dho fhear dá shliocht
agus dá chreideamh caidreamh ar bith do
bheith aige le bean draoidheachta; acht ní
raibh mórán maitheas dó ann. D'iarr sé
air comhairle do ghlacan ó shean-draoi do
bhí 'n-a chomhnuidhe leis féin i mbothach i
lár coille i n-aice leó, mar dubhradh go
raibh fios aige (1).Rinne Ua Dúda sin, 's ba hé comhairle
an draoi an cochuilín fhagháil uaithi ar chaoi
éigin, is gan é a leigean as a radharc, ó is
ann do bhí an draoidheacht, is go mbéadh sí
toilteanach maireachtáil ar thalamh ó shin
amach, gan tnúth dul ar a hais dá tír fhéin
choidhche, acht gan é dhóghadh mar go mba
baoghalach gur bh'ionann saoghal di fhéin is
do'n bhairéidín.Gheall Ua Dúda gach nídh de sin do
chóimhlíonadh, is lá ar n-a bhárach nuair do
tháinic siad le chéile ar an tráigh, d'iarr sé
uirthi an cochuilín do thoisbeint dó. Thug sí
dhó é i n-a láimh is chuir sé i n-a phóca é.


L. 4


Ar an bhall bhreathnuigh sé gur thiompuigh
dath a súile ó'n ghlas-uaithne a bhí ionnta go
dath nádúrtha, mar shúile dhuine shaoghalta.
Thug sé leis í 'un an eaglais annsin agus
baisteadh í, is 'réir tamall pósadh iad agus
mhaireadar le chéile faoi shéan is aoibhneas
ar feadh roinnt mhaith do bhliadhanta. Ní rabh
de chloinn aca acht aon mhac amháin, a rabh
stró mór aca as, acht choinnigh an t-athair
an cochuilín draoidheachta i bhfalach uatha go
cúramach faoi ghlas i gcófra iarainn i n-a
sheomra fhéin.Nuair do bhí an mac seacht nó ocht
mbliadhanta d'aois thárlaidh lá go rabh
muinntir Dhúda le sealg mór a dhéanamh, agus
ar imtheacht amach do'n tighearna theastuigh
earra éigin uaidh as an gcófra. D'fhosgail
sé é is thóig sé leis an rud a rabh sé 'na
dhiaidh, acht d'fhág sé an eochair sáithte ins
in bpoll 'na dhiaidh leis an mhéid deifreach
do bhí air.Bhí sé tamall maith ó'n dún nuair do
chuimhnigh sé ar an dearmad do rinne sé, is
chogruigh sé leis an gcomhdhalta a leith-
sgeul do ghlacan le muinntir na sealgan
mar b'éigin dó fhéin filleadh ar ais. Thiom-


L. 5


puigh sé ar an bhall is thiomáin sé a bhaile le
luas reatha a chapaill. Nuair do thúirling
sé ag a thigh ruith sé isteach, is d'iarr sé
de'n mhalrach: “A mhic mo chroidhe, cá
bhfuil do mháthair”?“Bhí sí ag an gcófra dubh tá tamall ó
shin,” ar san páiste, “agus fuair sí bar-
éidín glas-uaithne deas ann, acht chomh luath
is chuir sí ar a ceann é ruith sí amach go
tapaidh gan labhairt liom.”“Teanam liom-sa 'na diaidh,” ag breith
greim láimhe ar an malrach. Chuadar síos 'un
na trágha go dtí an cuan 'nar chasadh leis í
ar túis. Ní rabhadar abhfad ann go dtáinic
sí 'aca os cionn an uisge is d'iarr a fear
uirthi theacht a bhaile leis. “Ní rachad,” ar
sise, “acht tarraigh thusa liom-sa dho mo thír
fhéin is ní thiocfaidh aois nó meath ort fhad is
bhéas uisge ins an fhairrge mhóir. Chuir sí
i n-umhail dó an t-aoibhneas is an t-áthas do
bhéadh aca ann.“Leat-sa ní rachad,” ar seisean, “mar
go mb'fhearr liom-sa aon lá amháin i dTír
Amhalghaidh, is oidhche i nÁrd na Ríogh nó
bliadhain is fiche i dtír eile, dá mhéid a
áilneacht is a aoibhneas.”


L. 6


“Muna dtiocfaidh tú fhein leig mo mhac
liom,” ar sí.“Ní leigfeadh,” ar sé, “mar nach bhfuil
agam de oighre acht é le fágáil 'mo dhiaidh
os cionn muinntir Dhúda nuair rachas mise
faoi an gcré.”“Dá mhéid bhur ngean ar Árd na Ríogh,”
ar sí, “geallaim-se anois duit go gcaithfidh
do shliocht a thréigean is a fhágáil faoi réim
na gcoimhthigheach is na nGall; is cuirim
mar gheasa ortha nach mbéidh duine aca nach
mbeidh súil aige ar ais leis, gan a fhagháil
choidhche go dtiocfaidh mise ar ais.”D'imthigh sí léi ar bharr an uisge ag
caoineadh ós árd a cinn go ndeachaidh sí as
a n-amharc agus ní facas ó shin í.D'fhill Ua Dúda is a mhac abhaile go
buartha, agus ní innistear sgéal air fhéin
nó ar a shliocht, gur cuireadh as a ndúithche (2)
iad i n-aimsir na ndlighthe pianamhla, agus
ba mhinic do chualas féin nach raibh duine aca
ó shoin gan dóthchas go bhfuigheadh sé áit a
ndúthchais ar ais arís. Agus ba hé sin an
fáth atá leis an sean-rádh — “'Sé súil Uí
Dhúda é le Árd na Ríogh.”Ní mór dham a rádh gur iomdha innsint


L. 7


eile ar an sgéal seo do chonnacas i bpái-
péaraibh Béarla ar feadh mo shaoghail acht is
mar seo do chualas é sul má rabhas i riocht
mórán Bhéarla do léigheadh.(1) Fios in this sense = supernatural knowledge.(2) Dúithche in the North-West always = estate,
while to buy an estate was d. do mharbhughadh, not do
cheannach — like any other article; a strange expression
which I have never heard explained. Could it have
any connexion with margadh? I have often heard
from aspiring English speakers — “He will kill an
estate.”SEAGHÁN UA RUAIDHRÍ.


L. 8


FOCLÓIR.Abhaile = a-bhaile (for do'n bhaile), home (of motion
towards it), 6. (This word has no connection
with abhaill, an orchard, though the spelling seems
to indicate that.)Abhfad = i bhfad, long, a long time, 5.Adharc, horn, 2,Ádhbhar, cause, reason; mar ádhbhar leis, as the reason
for it, as the cause of it, 1.Adubhradh = adubharthas, was said, 1.Aice, nearness; i n-aice leo, near them, 3.Áilneacht, beauty of appearance, 2.Ais, in ar ais, back; ar a hais, back (fem. usage), 3Aithneachtáil, act of knowing or recognising, 2.Amharc, sight, 6.Aoibhneas, pleasure, happiness, 5.Áthas, joy, gladness, 5.Bairéidín, a little head dress or cap, 3.Baisteadh, was baptised, 4.Ball, spot; ar an bhall, on the spot, at once, 4, 5.Baoghalach, dangerous, to be feared, 3.Barr, superiority; thug sí barr ar, she excelled, she
surpassed, 2.Bliadhain is fiche, twenty-one years, 5Bliadhanta, pl. of bliadhain, a year, 4.Bothach, hut, booth, 3.Brághaid, dat. of brágha, the neck and shoulders, 2.Breaghdha, fine, splendid, 2.Bhreathnuigh, noticed, 4.Bruach, brink, bank, 1.Buartha = buaidheartha, troubled, in grief, 6.


L. 9


Caidreamh, friendship, familiarity, 3.Caithfidh, must, will have to, 6.Caoi, way; ar caoi éigin, in some way, 3.Caoin, gentle, warm; go caoin, warmly, 2.Caoineadh, act of weeping or bewailing, 6.Carraicne = carraige, cairrge, gen. of carraig,
rock, 2.Casadh, was turned; 'nar casadh leis í, on which he
met her, 5.Ceann, head; ós árd a cinn, as loud as she could =
i n-árd a cinn, 6.Cí = cé, though, although, 1.Cianta, ages; leis na cianta, for ages, 1.Chífeadh (do-), should see, 2.Cleamhnais, pl., matches, unions, 1.Cliú = clú, fame, good name, 1.Cochuilín = cochaillín, a little hood, 2.Cófra, chest, box, coffer, 4.Chogruigh = chogair, whispered (to, le), 4.Choidhche, ever, for ever (of the future), 3.Cóimhlíonadh, act of fulfilling, 3.Coimhthigheach, stranger; gpl., 6.Choinnigh = chongbhuigh, chongaibh, kept. 4.Comhairle, advice, counsel, 3.Comhdhalta, foster-brother, 2.Comhnuidhe, dwelling; 'na gcomhnuidhe, living, residing,
1.Chonnacas, I saw, 7.Cos, leg; cois with gen. = beside; le n-a chois, beside
him, with him, 2; ar cois, on foot, set up; cad
do bhí ar cois aige, what he was up to, what
matter he had in hands, 2.Cródha, valiant, 1.Chualas, I heard, 1.


L. 10


Chuig = chum, to, 2.Cuimhnigh, recollect (about, ar), 4.Cuireadh, was put; cuireadh as a ndúithche iad, they
were deprived of their estate (by confiscation), 6.Cúl gruaige, head of hair (lit. back of hair, 2).Cúramach, careful; adv., 4.Dá mhéid, no matter how great, 5.Dearmad, forgetfulness, 4.Deifir, haste, hurry, 1Deifreach, gen. of deifir, haste, 4.Diaidh, in i ndiaidh, after; a rabh sé 'na dhiaidh, which
he was looking for, 4.Dlighthe, laws, 6.Dóibh = daoibh, díbh, to you, to ye, 1.Doimhneacht, depth; ar dhath dhoimhneacht na fairrge,
of a deep sea colour, 2.Dóthchas, hope, 6.Draoidheacht, druidism, sorcery; gen., 3.Druidim, I move; dhruid sé suas leis, he moved up
to it, he approached it, 2.Dúithche = dúthaigh, an estate, 6.Dúthchas, heredity, hereditaments; gen. -ais, 6.Eaglais, church, especially as an organisation, 4.Earra, article, thing, 4.Éigin, necessary, 4.Éisteacht, act of listening, hearkening, 1.Eochair, key, 4.Facas, was seen, 6.Fágamaoid = fágamaois, let us leave, 1.Fairrge, sea; cois na fairrge, by the sea side, 1.Falach = folach, hiding; i bhfolach, hidden, concealed,
4.


L. 11


Falluinn = falluing, a mantle, 2.Fiadhach, m., hunting, 1.Filleadh, act of returning, 4.Fios, knowledge; i gan fhios dó, unknown to him, 2.Fuigheadh, would get, 6 (dep. form).Furus, easy, 1.Gadhar, beagle, hound, 2.Gasúr, boy, young boy, 1.Geallaim-se, I assure you (duit), 6.Geanamhail, lovable, decent, estimable, 1.Geasa, bonds, tabus, 6,Giolla, youth, servant-boy, 2.Glacan = glacadh, act of taking, 3.Glas-uaithne, green, green-coloured, from glas, green,
and uaithne, green, 2; as subs., 4. (Pron. glas-uain
in Con. and U.)Iasgaireacht, fishing, 1.Imnidhe, anxiety, 2.Innistear, is told, 6.Innsint, version, “telling” (of, ar), 6.Iomdha, many a, many; followed by nom. sing., 6.Ionann, same, equal; gur bh'i. saoghal di féin is do'n
bhairéidín, that she and the hood had the same
length of life, 3.Leanamhaint, act of following, 3.Leig, imptv., let; leig do mhac liom, let your son
come with me, 6.Léigheadh, act of reading, 7.Leigean, act of letting, allowing, 3.Leithsgeul, excuse, 4.Leur = léir, clear, evident, 2.Linn, time, period; le mo linn-se, in or during my
time. 1.


L. 12


Maighdean mhara, mermaid, 2. (Also murudhach (pron.
brúch in W. Kerry), and in the literature mur-
dhuchann.)Maireadar, they lived, 4.Maitheas, good, use, 3.Malrach, boy, 5.Meath, decay, 5.Míodhoicheamhail, unlikely, 1.Mór, much, too much; ní mór dham, it is not too
much for me, it is necessary for me, 6.Musán, warning, 3.Nádúrtha, natural, 4.Nó = 'ná, than, 1.Oighre, heir, 6.Pianamhail, penal; pl., 6.Rachas, fut. rel., will go, 6.Radharc, sight, 2Reatha, gen. of rioth, rith, act of running; luas reatha,
speed, lit. swiftness of running, 5.'Réis = thar éis, after, 4.Riocht, condition, state; i riocht, in such a state as to
be able to, capable of, 7.Rogha, choice; a rogha de, his choice of, 1.Roinnt = roinn, part, some; roinnt mhaith, a good
part, 4.Ruith = rith, ran, 5.Sáile, salt-water, sea, 2.Sáithte, thrust, stuck, placed, 4.Saoghalta, belonging to the present world, natural, 2.Sealgan = seilge, gen. of sealg, seilg, a chase, a
hunt, 4.


L. 13


Séan, happiness, good luck; faoi shéan, happily, 4.Sean-draoi, old druid or wizard, 3.Sean-fhocal, proverb, 1.Sean-rádh, proverb, old saw, 6.Sgéimheacht = sgiamhacht, beauty of form, 2.Séideadh, act of blowing, 2.Síor-ghabhail, always busy (at, do), 1.Sliocht, progeny, descendents, 6.Stró, pride, delight (in, as), 4 (As = “out of”
(often heard in Hib. -Eng.) = “in” idiomatically.)Súil, expectation, act of expecting; ag súil le, ex-
pecting, 1.Talamh, earth, land, 3.Tamall, a while, 4; tá t. ó shin, a while ago, 5; ar
feadh tamaill, for a while, 2.Taobh, side; dá thaobh, about it, concerning it, 2.Taobh thiar, behind; taobh thiar dhi, behind her, down
her back and shoulders, 2.Thárlaidh, it happened, 1.Tarraigh, imptv., come, 5.Teanam, imptv., come, 5.Theastuigh uaidh, he needed or wanted, 4.Tigheacht = teacht, act of coming, 2.Tighearna, lord, chieftain, 1.Thiomáin, rushed, drove, 5.Thiompuigh, turned, 2, (This form is the common one
in Mayo, whilst iompuigh, ionntuigh, tionntuigh,
are used elsewhere.)Tnúth, desire, 3 (not followed by le, as it should be —
before v. n, the preposition is often omitted).Toilteanach, willing, 3.Toisbeint = taisbeáint, taisbeánadh, act of showing,
3.Tra, then, once, 1.


L. 14


Tréigean, act of forsaking, 6.Tugam, properly tugaim, 6, I give, 1.Thúirling, alighted, 5.Tuitim, act of falling, 2.Uaisle, the nobles, 1.Umhail, likeness, knowledge; chuir sí i n-umhail dó, she
made known to him, 5.AINMNEACHA DÍLSE.Árd na Ríogh, Ardnaree, in Co Sligo, 1. It is
opposite Ballina, indeed it is part of it.Mhuaidh, an, the River Moy, in Co. Mayo, gen na
Muaidhe, 1.Muinntir Dhúda, properly Muinntir Dhubhda, the
O'Dowds, 1.Tír Amhalghaidh, Tyrawley, a barony of Co. Mayo, 1.Tuaith-Chonnacht, properly Tuaidh Chonnacht, the North
of Connacht, 1.