Cruach Chonaill

Connradh na Gaedhilge (1913)

Seosamh LaoideCRUACH CHONAILLTIOMSUGHADH SPÍONTÓG
de
SGÉALAIDHEACHT AN FHOCHLA.SEOSAMH LAOIDE
do rinne díosgán díobh.Mac an tSeachráin agus an Tiomsuighthe.”
76, 1.CLÓDHANNA TEO.:Ar n-a chur amach
do
CHONNRADH NA GAEDHILGE,
I nÁth Cliath Cualann,
1913.


L. ii


Ar n-a chur i gcló
d' Ua Chathail agus dá BhuidinAr Chéibh Urmhumhan Íochtarach, U. a 40,
I mBaile Átha Cliath.


L. iii


BROLLACH.I n-ainm Dé. Amén.Nocha rightear a leas acht fíor-bheagán tráchta do chur síos ar an
leabhar-sa ann so. Do-bhéaram ar dtús fios a fhátha agus a dhéanta.
Is é Seaán Mac Énrí liaigh do chuir fá deara é do ghabháil do láimh agus
do chur le chéile amhail do-rónadh linn sonn. Ag so tugaid a dhéanta.
Feacht n-aill iomorro tarla tionól agus tiomsughadh ar dhruing ré
leabhraibh de Chuallacht Chosnamha na Gaedhilge. Cuiris Seaán Mac Énrí
liaigh, fá uachtarán ós cionn an tionóil sin, i suim a theirce do
bhíodar leabhair i gcanamhain an Fhochla, agus iar n-a chlos dó fá'n tráth
sin cnuasach sean-sgéal do bheith i dtaisgidh ag an bhfear teagair, iarrais
cead ar lucht an tionóil fá n-a gcur i gcló, ionnus go mbeadh sás an
riachtanais sin do chosg feasda ann. D'aontuigh cách, agus do-rónadh leó
amhlaidh sin.Dála na canamhna, nocha n-ionann nós di thuaidh agus theas i dTír
Chonaill. Is iomdha deismireacht air sin ré a faicsin isan bhfoclóir noch
do chuirfeadh míothaitneamh ar an druing lé'r bhfearr gach focal do bheith
ar aon nós amháin agus adéaradh nár cheart dá nós ar fhocal. Mo fhreagra
air sin gurab treise canamhain iná gach ní agá sgríobhadh dhúinn, agus
gurab éigean dúinn géilleadh di má chuireann sí éagsamhlacht chrotha ar
an bhfocal gcéadna i gceanntar agus i n-alltar na tíre, má tá gurab
i n-aon leabhar amháin do bheadh an dá nós fá chló.Nocha gcanfam ní eile feasda acht a rádh nach taithleachas is déanta
dhúinn, acht uaill, fá na foclaibh Sagsbhéarla do dhíothláithriughadh, cibé
sgéal i n-a dtarla i bhfeidhm iad.Ní beag sin.MiseFEAR TEAGAIR AN LEABHAIR-SI.


L. ivL. v


CLÁR INNISTE AN LEABHAIR SEO.I. Sgéal Sheagháin 1II. Fionn mhac Cumhaill agus Seacht gCatha na Féinne 14III. Mac Bhacaigh Chille Mhic n-Éanáin 38IV. Cáin Mhic Énrí 45V. An Ceapaire Min-sgéalaidheachta 48VI. An Feardhamhan 51VII. An Triúr Gaisgidheach agus na Fianna 53VIII. Bean Ghleanna Cú Cadhan 55IX. Fáilte Uí Dhomhnaill 59X. Labhraidh Luin 60XI. An Brachán Réidh 61XII. Comhairleacha an Éin 62XIII. Balor agus Mac Cionnfhaolaidh 63XIV. An Gobán tSaor 's a Mhac 65XV. Cor i n-aghaidh an Choim agus Cam i n-aghaidh an Chuir 67XVI. Páidí Ó 'Lumhóg 69XVII. Domhnall Ó Gallchobhair 76XVIII. Caitlín Ní 'gEachráin agus Domhnall a' Chinn 77XIX. Seachtmhain ar gCúl 86XX. Lá Thaidhg na dTadhgann 81XXI. An Mhaighdean Mhara 83XXII. Mór Ní Odhráin 85XXIII. Murchadh Beag agus Murchadh Mór 86XXIV. Colum Cille agus an Duine Bocht 91XXV. An Pléis Am 92XXVI. Goll agus an Crann Tochairdthe 94XXVII. Cúchulainn agus Connla (Conlaoch). 96XXVIII. Laoidh na Ceardcha 98XXIX. An File agus an Sagart 106XXX. Laoidh na Sealg' 107Tagra 115Fuireann an leabhair seo 120Tuilleadh Tagartha 121Foclóir 122Ainmneacha Dílse 175


L. vi


D'éis Uí Dhomhnaill Dhúin ós sáimh,
Dá dtáinig tús ár dtocráidh,
Ní guth truime do thuirsi —
Uille ná th'uch th'adhbhuir-si.Eoghan Ruadh Mac an Bháird.


L. 1


I. SGÉAL SHEAGHÁIN.1. Bhí baintreabhach mhná ann fad ó shoin. Bhí triúr
mac aicí, agus bhí am cruaidh ann. Arsa fear aca:“Éirigh a mháthair, agus déan toirtín lóin damh —
sílim go racha mé a dh'iarraidh m'fhortúin.Rinne a mháthair toirtín lóin dó, agus, nuair a bhí sí
'a thabhairt dó:“C'acú is fheárr leat,” ars' ise, “a leath agus mo
bheannacht ná é uilig agus mo mhallacht?”“'S fheárr liom é uilig agus do mhallacht,” ars'
eisean; “tá sé beag go leór agam.”Thug sí dó uilig é, agus bhí sí a' mallachtaighe air gur
fhág sé a hamharc.2. Níor shiubhail sé i bhfad annsin gur chas tobair dó
a rabh uachtar meala air agus íochtar fola. Shuidh sé a'
snathad an aráin leis a' mhil agus thainic madadh beag
'ionns' air.“'Dtabharfa tú damh-sa cuid ar leith agus coimh-
linnt?” ars' an madadh beag.


L. 2


“Cha dtugaim, a choileáin bhig shalaigh!” ars' an fear;
“imthigh leat!”Mheasg an madadh a ruball ionnsa' tobar agus chuir
sé uachtar fola air agus íochtar meala.3. Ní rabh aige acht siubhal leis annsin agus a'
t-arán ithe tur. Níor shiubhail sé i bhfad gur chas fear air.“Cá bhfuil tú ag 'ul indiú?” ars' an fear.“Tá mé 'g iarraidh maighistir,” ars' eisean.“Maith mar thárlaidh,” ars' an fear, “maighistir mise
tá 'g iarraidh buachalla.”4. Rinn sé fasdádh nó margadh leis, lá is bliadhain,
agus ca bith duine acú a mbéadh fearg air, a' duine eile
stiall a bhaint dá dhruim agus dá bholg agus é imtheacht
leis.Thug sé a shuipeár bracháin min' choirce agus bainne
mhilis dó an oidhche seo, agus chuir sé amach ar maidin lá
har n-a bhárach é 'un a' sgiobóil a bhualadh arbha, agus
bhuail sé go ham bricfasta agus ní bhfuair sé greim
bricfasta. Bhuail sé go ham dínneora; ní bhfuair sé
a'n ghreim dínneora.5. Tháinic a' maighistir amach 'un a' sgiobóil 'ionns
air i ndéidh am dínneora. Níor iarr sé air a dhul
isteach 'ionns' air a dhínneoir, acht d'fhiafruigh sé dó a'
rabh fearg air.“Goidé mar bhéinn acht fearg orm,” ars' eisean,
“nach bhfuair a'n ghreim le hithe indiú?”“Seas suas annseo,” ars' an maighistir, “go bhfágha
mise mo mhargadh, agus imthigh leat.”


L. 3


Bhain a' maighistir stiall dá dhruim agus stiall dá
bholg, agus d'imthigh leis stróicthe a bhaile 'ionns' air a
mháthair.6. Ars' a' darna fear;“Do mhona 's do mhórnán, do chat mara 's do mharbh
fáin, is dona a d'éirigh duid. Éirigh, a mháthair, is deán
toirtín lóin damh — sílim go racha mé fhéin a dh'iarraidh
m'fhortúin.”Rinn sí toirtín lóin dó, agus, nuair a bhí sí 'á thabhairt
dó, d'fhiafruigh sí dó;“C'acú is fheárr leat, a leath agus mo bheannacht, ná
é uilig agus mo mhallacht?”“Is fheárr liom é uilig is do mhallacht — tá sé beag
go leór agam.”7. Thug sí dó uilig é, agus bhí sí a' mallachtaighe air
gur fhág sé a hamharc, agus níor shiubhail sé i bhfad gur
chas tobar dó a chas do'n fhear eile, a rabh uachtar meala
air agus íochtar fola.Shuidh sé a' snathad an aráin leis a' mhil. Thainic
madadh beag 'ionns' air.“'Dtabharfa tú damh-sa cuid ar leith agus coimh-
linnt?” ars' an madadh beag.“Cha dtugaim, a choileáin bhig shalaigh!” ars' an fear
“Imthigh leat!”Mheasg a' madadh a ruball ionnsa' tobar, agus chuir
sé uachtar fola air agus íochtar meala.8. Ní rabh aige acht siubhal leis agus a' t-arán ithe


L. 4


tur. Níor shiubhail sé i bhfad gur chas fear dó, a' maighis-
tir a chas do'n fhear eile.“Ca bhfuil tú 'g 'ul indiú?” ars' an fear.“Tá mé 'g iarraidh maighistir.”Maith mar thárlaidh! Maighistir mise atá 'g iarraidh
buachalla.”9. Rinn sé margadh leis, lá is bliadhain, mar rinn sé
leis a' chéad fhear. Thug sé a bhaile é, agus thug sé a
shuipeár dó, brachán min' choirce is bainne mhilis, mar
thug sé do'n chéad fhear. Chuir sé amach é ar maidin 'un
a' sgiobóil a bhualadh arbha, agus bhuail sé go ham
bricfasta.Ní bhfuair sé a'n ghreim bricfasta. Bhuail sé go ham
dínneora. Ní bhfuair sé a'n ghreim dínneora. Agus
níor iarr sé air dhul isteach 'ionns' air dhínneoir, acht
d'fhiafruigh sé dó a' rabh fearg air.“Goidé mar bhéinn acht fearg orm,” ars' eisean,
“nach bhfuair a'n ghreim le hithe indiú?”“Seas suas annseo,” ars' an maighistir, “go bhfágha
mise mo mhargadh, agus imthigh leat.”10. B'éigean dó seasamh suas gur bhain a' maighistir
stiall dá dhruim agus stiall dá bholg. D'imthigh sé a
bhaile 'ionns' air a mháthair stróctha mar sin, agus ars'
an fear is óige:“Do mhona 's do mhórnán do chath mara 's do mharbh
fáin, is dona a d'éirigh daoibh. Éirigh, a mháthair, agus
deán toirtín lóin damh — sílim go racha mé fhéin a
d'iarraidh m'fhortúin.”


L. 5


Rinn a mháthair toirtín lóin dó, agus, nuair a bhí sí 'á
thabhairt dó:“C'acú is fheárr leat,” ars' ise, “a leath agus mo
bheannacht ná é uilig agus mo mhallacht?”“Is fheárr liom a leath agus do bheannacht,” ars'
eisean.11. Thug sí a leath dó, agus bhí sí a' beannachtaighe air
gur fhág sé a hamharc. Níor shiubhail sé i bhfad gur chas
a' tobar air a rabh uachtar meala air agus íochtar fola.Shuidh sé a' snathad an aráin leis a’ mhil, agus thainic
madadh beag 'ionns' air.“'Dtabharfa tú damh-sa cuid ar leith agus coimh-
linnt?” ars' an madadh beag.“Bhéarfaidh; suidh isteach agus deán comhar liom.”“Cha suidhim; caith greim beag amach 'ionns' orm.”“Ní chaithfidh; suidh isteach is deán comhar liom.”12. Shuidh a' madadh isteach le n-a thaobh, agus d'ith a'
bheirt a' t-arán agus a' mhil, 'fhad is mhair sé, agus ars'
a' madadh:“Fuaidh beirt dearbhráithreacha duit-se thart, agus ní
thabharfad siad dadaidh damh-sa, agus b'olc a fuaidh
dóbhtha, agus casfaidh an maighistir céadna duit-se anois
agus ghéanfa sé margadh leat, mar rinn sé leis a' bheirt
eile, agus gabh thusa anocht 'ionns' air sheanbhean atá 'sa
chomharsain, agus deán margadh léithí, an méid a bhuail-
feas tú go ham bricfasta, go dtabharfa tú doí é ar
do bhricfasta, an méid a bhuailfeas tú go ham dínneora,


L. 6


go dtabharfa tú doí é ar do dhínneoir, agus béidh tú ion-
churtha leis.”13. Níor shiubhail sé i bhfad annsin gur chas an maighis-
tir dó.“Ca bhfuil tú 'g 'ul indiú?” ars' an fear, nuair a
chas sé dó.“Tá mé 'g iarraidh maighistir.”“Maith mar thárlaidh! Maighistir mise tá 'g iarraidh
buachalla.”Rinn sé a fhasdádh, lá is bliadhain, mar rinn sé an
bheirt eile, agus ca bith duine a mbéadh fearg air, stiall
a bhaint dá dhruim agus stiall a bhaint dá bholg agus
imtheacht leis.Agus fuair sé a shuipeár an oidhche seo mar fuair a'
bheirt eile, agus fuaidh sé 'ionns' air a' tseanbhean a bhí
'sa chomharsain. Rinn sé margadh léithí, an méid a
bhuailfead sé go ham bricfasta go dtabhairfead sé doí
é ar a bhricfasta, agus an méid a bhuailfead sé go ham
dínneora, go dtabhairfead sé doí é ar a dhínneoir.14. Chuir a' maighistir amach ar maidin é 'un a' sgiobóil
a bhualadh arbha, agus bhuail sé go ham bricfasta, agus
ní bhfuair sé a'n ghreim bricfasta, acht an méid a bhí
buailte aige, chruinnigh sé é agus thug sé do'n tsean-
bhean é ar a bhricfasta, is a' méid a bhuail sé go ham
dínneora, thug sé doí é ar a dhínneoir.Thainic a' maighistir amach i ndéidh am' dínneora, agus
d'fhiafruigh sé dó:“Ca bhfuil a' méid arbha a bhuail tú indiú?”


L. 7


“An méid a bhuail mé go ham bricfasta, thug mé ar
mo bhricfasta é; agus an méid a bhuail mé go ham
dínneora, thug mé ar mo dhínneoir é. Bhfuil fearg ort?”
ars' eisean leis a' mhaighistir.“Ní'l,” ars' an maighistir, acht d'aithin a' maighistir go
mbéad sé ionchurtha leis.15. Fuaidh a' maighistir 'ionns' air sheandhuine dhall a
bhí 'sa chomharsain aige a raibh sórt fiosa aige, ag iarraidh
comhairle air goidé an dóigh a bhfuighead sé a chuir ar
siubhal. Ars' an seandhuine:“Cuir 'un a' chnuic i mbárach fá choinne molt le
marbhadh é, is tá reithe mór ar a' chnoc nach bhfacaidh a'n
dhuine riamh nár mharbh sé é, agus muirbhfe sé é.”Ar maidin lá har n-a bhárach, d'iarr a' maighistir air
dhul 'un a' chnuic fá choinne molt le marbhadh, agus fuaidh
sé 'un a' chnuic, agus nuair a hainic a' reithe é, thar-
raing a' reithe air, agus bhuail sé tulc agus tuaim air,
agus chuir sé ar a chúl giota beag é.“Dar siud is dar seo,”
Arsa Seaghán go prab,
“Má ghní tú sin ar ais,
Ní racha sé leat!”Fuaidh a' reithe ar a chúl ar ais, agus thainic sé 'un
tosaigh ar ais, agus bhuail sé Seaghán agus leag sé ar
a leathghlúin é.“Dar siud is dar seo,”
Arsa Seaghán go prab,


L. 8


“Má ghní tú sin ar ais,
Ní racha sé leat!”16. Fuaidh a' reithe ar a chúl ar ais, agus a' teacht dó
'un tosaigh, fuair Seaghán greim air, agus bhí siad a
tulcadh leobhtha annsin, ghach a'n dara leagadh agus
éirghe acú, go rabhNeoin agus deireadh an lae ann,
Agus uisge a' méadughadh,
Agus clocha a' géarughadh,
Agus éanacha beaga na coilleadh craobhaighe
Ag 'ul fá chomhnuidhe,agus fuair Seaghán buaidh air, agus sgaoil sé a gháirteál
de agus chuir sé ar adhairc an reithe é, agus fuaidh sé a
mharcaigheacht air, agus thainic sé a bhaile a' feadalaigh
'ionns' air a mhaighistir.“Ó, a Sheagháin dhílis!” ars' an maighistir, “ca bhfuil
tú 'g 'ul leis a' bheathach sin?”“Ó, 's fheárr é seo le marbhadh ná dhá mholt,” arsa
Seaghán.“Ó, a Sheagháin dhílis! leig ar siubhal é. Ní theánfadh
a'n dhuine dadaidh leis a' bheathach sin le fórsáil mhór.”17. Leig Seaghán ar siubhal é, agus fuaidh a' maighis-
tir an oidhche seo 'ionns' air a' tseandhuine dhall, ag
iarraidh comhairle goidé an dóigh a bhfuighead sé Seaghán
a chur ar siubhal.“Maise,” ars' an seandhuine dall, “cuir a threabhadh
é, a leithid seo 'thalamh i mbárach, agus tá péist ionnsa'


L. 9


talamh, a shlugfas é féin agus a' dá chionn capall, agus
béidh tú réidh leis. Cuir gasúr beag leis a cheannair-
eacht, agus abair leis a' ghasúr, nuair a mhoitheocha sé an
talamh ar crith, a ráidht go bhfuil a chionn tinn, go gcaithfe
sé dhul a bhaile.”18. Ar maidin lá har n-a bhárach chuir a' maighistir a
threabhadh é, agus gasúr beag leis a cheannaireacht.
Nuair a mhoithigh an gasúr a' talamh ar crith, dubhairt sé
go rabh a chionn tinn, go gcaithfead sé dhul a bhaile.“Imthigh leat,” arsa Seaghán; “ghéanfamuid gnaithe
gan tú.”Ní rabh an gasúr i bhfad ar siubhal gur chuir a' phéist
a cionn aníos as a' talamh agus gur shlug sí cionn de
na capaill as a' tseisrigh.“Dar siud is dar seo”,
Arsa Seaghán go prab,
“Má ghní tú sin ar ais,
Ní racha sé leat!”Chuir sí aníos a cionn ar ais agus shlug sí an cionn
eile.“Dar siud is dar seo,”
Arsa Seaghán go prab,
“Má ghní tú sin ar ais,
Ní racha sé leat.”19. Chuir sí aníos a cionn an tríothadh uair agus rug
sí greim coise ar Sheaghán agus tharraing sí síos Seaghán
giota, agus tharraing Seaghán ise aníos giota agus fá
dheireadh fuair Seaghán a tarraint aníos ar fad agus


L. 10


cuir sé 'sa tseisrigh í agus threabh sé go dtí an oidhche
léithí.Thainic sé a bhaile a' marcaigheacht agus a' feadalaigh
uirthi tráthnóna 'ionns' air a mhaighistir.“A Sheagháin dhílis!” ars' an maighistir, “ca bhfuil tú
'g 'ul leis a' bheathach sin?”“Seo beathach maith,” arsa Seaghán. Tá a láidireacht
fhéin agus láidireacht do dhá chionn capall-sa inntí anois,
agus go mbarramus tú go n-oibeora mise léithí.”“Ó, a Sheagháin dhílis!” ars' an maighistir, “ní thiocfadh
le a'n dhuine dadaidh dheánamh léithí sin. Leig ar
siubhal í.”20. Leig Seaghán ar siubhal a' phéist, agus d'imthigh sí
ar ais ionns an áit a d'fhág sí.Fuaidh a' maighistir 'ionns' air a tseandhuine dhall
an oidhche seo ar ais ag iarraidh comhairle goidé an dóigh
a bhfuighead sé a chur ar siubhal.“Maise,” ars' an seandhuine, “cuir 'un na coilleadh é
i mbárach fá choinne mála éanach, agus fídeog leis, agus
tá leoghan ionnsa' choill nach bhfacaidh a'n dhuine riamh
nár mharbh sé agus muirbhfe sé e.”Chuir a' maighistir lá har n-a bhárach 'un na coilleadh
é, agus fídeog leis, a chruinniughadh mála éanach, agus,
nuair a fuaidh sé isteach thar a, chloidhe 'un na coilleadh,
shéid sé an fhídeog.Chruinnigh na héanacha fá dtaobh de gur líon sé a
mhála i n-am ghoirid.


L. 11


21. Nuair a chualaidh an leoghan an fhídeog, tharraing
sé air.“'Dtabharfa tú damh-sa an fhídeog,” ars' an leoghan
“go ndeana mé fead léithí?”“Cha dtugaim,” arsa Seagháin, “acht gheánfa mé cionn
duid.”Thaiseán sé an bealach dó go teach a' mhaighistir, agus
é tuagh agus tor agus tál a thabhairt leis, agus go
ndeánfad sé fídeog dó.D'imthigh an leoghan leis fá n-a gcoinne, agus, nuair
a hainic na bailtí é a' teacht, bhí siad a' reathaigh ar
shiubhal ar na cnuic ab' airde — shaoil siad gur mharbh
an leoghan Seaghán agus go rabh sé ag éirghe amach dá
marbhadh uilig.Stróc a' leoghan na hursanacha as a' dorus, ag 'ul
isteach, go bhfuair sé tuagh agus tor agus tál. Thug sé
leis 'un na coilleadh iad 'ionns' air Sheaghán.22. Bhain Seaghán a' crann ba ramha hainic sé, agus
rinn sé poll tor ann, agus d'iarr sé ar a' leoghan a
theangaidh chur ionnsa' pholl agus séideadh. Chuir a
theangaidh ann agus bhí sé 'séideadh agus ní thainic leis
fead ar bith a dheánamh.“Maise,” arsa Seaghán, “cuirfe mise dóigh ort a
ndeánfa tú fead.”Rinn Seaghán geanntracha síos le teangaidh an leogh-
ain, agus ní thainic leis a' leoghan a theangaidh fhagháil
leis. Nuair a hainic sé an dóigh a chuir Seaghán air,


L. 12


thug sé iarraidh ar Sheaghán le n-a mharbhadh agus ní thainic
leis maith a dheánamh.23. An crann a bhí ar a theangaidh, bhí sé ag 'ul i
bhfastádh ionns na croinn eile, agus bhí siad mar sin a'
troid go rabhNeoin agus deireadh an lae ann,
Agus uisge a' méadughadh,
Agus clocha a' géarughadh
Agus éanacha beaga na coilleadh craobhaighe
Ag 'ul fá chomhnuidhe,agus fuair Seaghán buaidh air agus thug sé leis é a
bhaile a' marcaigheacht, air gur iomchair a' leoghan é féin
agus mála na n-éanach a bhaile 'ionns' air a mhaighistir.“Ó, a Sheagháin dhílis!” ars' an maighistir, “leig ar
siubhal an beathach sin; ní choinneochadh duine ar bith é
sin fá'n teach.”24. Leig Seaghán ar shiubhal é. Fuaidh a' maighistir
'ionns' ar a' tseandhuine dhall an oidhche seo ar ais, ag
iarraidh comhairle air goidé an dóigh a bhfuighead sé é
chur ar siubhal. Ars' an seandhuine dall:“Ní'l 'fhios agam goidé an dóigh a bhfuighe tú a chuir
ar siubhal, mur dtuga tú do nighean dó le pósadh agus
a gcur ar siubhal an áit nach bhfeiceann tú chóidhche iad.”Nuair a thainic a' maighistir a bhaile, d'fhiafruigh sé
do Sheaghán a' bpósfad sé a nighean.“Pósfaidh,” arsa Seaghán, “má phósann tusa mo
mhathair-sa tá 'na cómhnuidhe i dteach beag fód léithi
fhéin.”


L. 13


25. Ba doiligh leis a' mhaighistir sin a dheánamh, acht,
'gheall ar fagháil réitigh'e le Seaghán, dubhairt sé go
bpósfadh; agus pósadh Seaghán agus nighean a' mhaighis-
tir, agus bhí siad 'na gcómhnuidhe i dteach mhaith, agus
b'éigean do'n mhaighistir dhul a chómhnuidhe i dteach na
bhfód 'ionns' air mháthair Sheagháin.Bhí siad tomall maith pósta. Annsin arsa Seaghán lá
amháin:“Nár chóir dúinn dhul a dh'amharc ar mo mháthair go
bhfeicfiomuist goidé mar tá d'athair agus mo mháthair a'
cur a saoghail isteach?”Dubhairt sí gur chóir.26. D'imthigh siad agus bhí siad ag 'ul trasna caorán
mór, agus hainic Seaghán a' reithe 'gus a' phéist 'gus a'
leoghan a' tarraint air, agus smaoitigh sé go rabh siad
a' teacht le n-a mharbhadh. Chuir sé a lámh thar a bhean
aniar, agus iad 'na seasamh ionnsa' chaorán, agus theann
sé isteach le n-a chroidhe í, agus thug sé póg doí, le
sásamh amháin a bheith aige sul má bhfághad sé bás.Sheas a' reithe 'gus a' leoghan 'gus a' phéist a' coimheád
air.“Goidé tá sé dheánamh?” arsa cionn acú leis a' chionn
eile.“Tá sé a' sgaoileadh gáirteáil de le cur im' adharc-
aibh,” ars' an reithe, “le dhul a mharcaigheacht orm le mo
thabhairt leis a bhaile.”


L. 14


“Ní'l,” ars' an péist, “tá sé ag 'ul do mo chur-sa
ionnsa' tseisrigh.”“Ní'l,” ars' an leoghan, “tá sé 'g 'ul a ghearradh
crann le mo theangaidh-sa chur ann.”27. D'imthigh an triúir leobhtha comh tiugh is thainic
leobhtha — d'imthigh siad leobhtha ionns na fatha fásgaidh
le heagla roimhe Sheaghán.Chuaidh siad-san a' t-áth, is mise an clochán. Báitheadh
iad-san is thainic mise.II. FIONN MHAC CUMHAILL AGUS
SEACHT GCATHA NA FÉINNE.1. Bhí mise fad ó shoin, agus má's fada, bhí.Bhí Fionn mhac Cumhaill agus seacht gcatha na Féinne
'na gcomhnuidhe thiar i gCuan Bhinn' Éadain. D'éirigh
siad amach a'n mhaidin amháin a dheánamh seilg' maidne
agus mór-sgaramhaint shléibhe. D'imthigh siad leobhtha
faoi chnuic agus sléibhte. Níor bh'fhada gur bhuail seach-
rán sídhe iad. D'imthigh fear seir agus fear siar. Níor
fhan a'n fhear ag Fionn mhac Cumhaill é féin.Níor bh'fhada dó gur ghlan a' ceó go dtainic aníos


L. 15


annseir mór-sheisear buachaillí. Bheannuigh siad do
Fhionn mhac Cumhaill agus bheannuigh Fionn mhac Cumhaill
dóbhtha ionnsa' chanamhaint a bhí 'g dul an uair sin.2. “An misde damh a fhiafruighe,” arsa Fionn mhac
Cumhaill, “ca bhfuil sibh ag dul, a bhuachaillí?”“Ní misde duid go dearbhtha, a Fhinn,” arsa fear acu;
“buachaillí sinne atá ag iarraidh aimsir'.”“Is maith mar tharlaidh,” arsa Fionn mhac Cumhaill,
ars' eisean, “ní rabh buachaillí a dhíoghbháil orm comh
mór is tá siad indiú. Goidé thig leat-sa dheánamh?” ars'
eisean leis a' chead fhear.“Mise Fead mhac Feide,” ars' eisean; “thiocfadh liom
fead a dheánamh chruinneochadh thusa agus seacht gcatha
na Féinne ar a'n talamh amháin i dtrí bómaite.”“Is maith thusa,” arsa Fionn, “agus is ró-mhaith, agus
a' bith tuarastal a bheas tú 'iarraidh, béidh tú liom.”3. Níor bh'fhada gur ghlan a' ceo aríst 's go dtainic
aníos annseir diúlach beag fionn ruadh. Bheannuigh sé
do Fhionn mhac Cumhaill agus bheannuigh Fionn mhac
Cumhaill dó.“Cuirim thú,” ars' eisean, “faoi na deasa droma
draoidheachta, laithe is measa agus is míthreoraighe, do
choimheád beatha agus báis a bhaint díod, mur rabh tú
fhéin agus seacht gcatha na Féinne thall ag Rígh na
Frainnce ionnsa' mheadhon lae i mbárach.”“Goidé thig leat-sa dheánamh?” arsa Fionn mhac
Cumhaill leis a' darna fear.“Mise Eolaidhe mhac an Eolaidhe,” ars' eisean.


L. 16


“Goidé thiocfadh leat a dheánamh le do chuid eoluis?”
arsa Fionn, ars' eisean.“Dheánfainn eolus,” ars' eisean, “isteach faoi chúirt
agus chaisleán Ríogh na Frainnce gan a dhul leathad
snáithe síoda ar seachrán go mbeinn thall.”“Is maith thusa” ars' Fionn, “agus is ró-mhaith, agus
a' bith tuarastal a bheas tú 'iarraidh, béidh tú liom.”4. “Goidé thig leat-sa dheánamh?” ars' eisean leis a'
tríomhadh fear.“Mise Fios mhac Feasa,” ars' eisean, “dheánfainn fios
duit-se agus do sheacht gcathaibh na Féinne, goidé bheadh
le teacht oraibh go cionn lá agus bliadhna.”“Is maith thusa,” arsa Fionn, “agus is ró-mhaith, agus
a' bith tuarastal a bheas tú 'iarraidh, béidh tú liom.5. “Goidé thig leat-sa dheánamh?” ars' eisean leis a'
ceathramhadh fear.“Mise,” ars' eisean, “Neart mhac Neirt.”“Goidé thiocfadh leat-sa dheánamh le do chuid neirt?”“'Á gcuirtheá an domhan uilig eadar mo dhá láimh,
bheinn ró-láidir aige.”“Is maith thusa,” arsa Fionn, “agus is ró-mhaith, agus
a' bith tuarastal a bheas tú 'iarraidh, béidh tú liom.”6. “Goidé thig leat-sa dheánamh?” ars' eisean leis a'
cúiceadh fear.“Mise Slis mhac Slise,” ars' eisean; “dheánfainn long
mhór dhomhain thaidhbhseach d'iomprochadh thusa agus seacht
gcatha na Féinne agus mur seacht n-oiread, 'á mbead
siad ann le dhul air.”


L. 17


“Is maith thusa,” arsa Fionn, “agus is ró-mhaith, agus
a' bith tuarastal a bheas tú 'iarraidh, béidh tú liom.”7. “Goidé thig leat-sa dheánamh?” ars' eisean leis a'
seiseadh fear.“Mise Dreapaire mhac an Dreapaire. Dheánfainn
dreapaireacht suas snáithe síoda, 'á mbead sé míle agus
fiche ar airde, agus anuas a' taobh eile gan troisliughadh,
gan leagadh, gan leonadh.”“Is maith thusa,” arsa Fionn, “agus is ró-mhaith, agus
a' bith tuarastal a bheas tú 'iarraidh, béidh tú liom.”“Goidé thig leat-sa dheánamh?” ars' seisean leis a'
tseachtmhadh fear.“Mise Gadaidhe mhac an Ghadaidhe. Ghoidfinn an uibh
o'n chuirr, agus a' chorr a bheith 'na luighe uirthi.”“Níor ghnódhuigh mé dadaidh riamh ar ghadaidheacht,” arsa
Fionn mhac Cumhaill, “agus ní bhéidh tusa liom,” ars'
eisean, “ar chor ar bith.”“Maise, mur rabh seisean leat, ní bhéidhmuid-sinne
leat,” ars' an seisear eile.“Bhéarfa mé liom é,” arsa Fionn, “acht ní thiubharfa
mé tuarastal ar bith dó.”“Maise, a' dtabharfa tú cuid dó?” arsa Neart mhac
Neirt, ars' eisean.“Dar mo chubhaise, bhéarfaidh,” arsa eisean, “má
fhághaim féin é. Tá sin ionnraice go leor,” arsa Fionn
mhac Cumhaill, “agus tá an margadh deánta anois.”8. Ní rabh a'n fhear ann annsin acht Fionn mhac Cumhaill
agus a mhór-sheisear buachaillí d'fhasduigh sé. Bhí an


L. 18


chuid eile ar seacrán uilig ionnsa' cheó.“Maise, faicim anois, a Fhead mhic Feide, a' ndeánfá
do ghnaithe maith.”Chuir Fead mhac Feide a mhéar i n-a bhéal. Rinn sé
fead. Ine gcúig bhómaite bhí seacht gcatha na Féinne
'na seasamh ar a'n talamh amháin.9. Arsa Fionn mhac Cumhaill, ars' eisean:“Caithfe mise dhul anonn 'un na Frainnce, mé féin
agus seacht gcatha na Féinne, agus a bheith thall ionns a'
mheadhon lae i mbárach, agus ní'l faill agam,” ars'
eisean,” a dhul a bhaile lé ainnse do mo bhean ca an
áit a bhfuil mé 'g dul, acht seo é Tóin Iarainn gan
Tapadh bhíodh a' nigheadh na bpréataí dhúinn thiar i gCuan
Bhinn' Éadain — cuirfiomuid a bhaile é le sgéala ann-
seir mo bhean agus annseir mo chlann go bhfuil mé 'g
dul 'un na Frainnce.”10. Chuir siad Eolaidhe mhac an Eolaidhe amuigh ar a
dtoiseach. D'imthigh siad leobhtha fríd mhullacha cnuic,
fríd aithghearracha sléibhe go rabh neoin bheag agus
deireadh an lae ann, gur bhuail siad isteach faoi Bhaile
Átha Cliath.Arsa Eolaidhe mhac an Eolaidhe:“Ní thig liom-sa dhul níos fuide — sin an fhairrge,
ars' eisean, “agus bháithfidhe mé.”“Ca bhfuil Slis mhac Slise,” arsa Fionn mhac Cumhaill
“gheall damh-sa go ndeánfad sé long mhór dhomhain thaidhbh-
seach a d'iomprochadh mise agus seacht gcatha na Féinne
anonn 'un na Frainnce?”


L. 19


“Tá mé annso, arsa Slis mac Slise, ars' eisean.11. Chuir sé a mhéar isteach i bpóca a bheiste agus
tharraing sé amach a sgin phóca. Bhain sé anuas a
cháibín dá chionn, chuir sé a lámh isteach ann is thug sé
amach as giota 'mhaide. Ghearr sé trí sliseannaí de'n
mhaide leis a' sgin phóca. Chuir sé ar a bhais iad. Chuir
sé séideog orthu as a bhéal. Chaith sé long mhór domhain
thaidhbhseach amach ar an fhairrge. Chuaidh siad isteach
uirthí. Croith siad ó n-a bun go dtí n-a barr í go
bhfeicead siad a' rabh sí daighean go leór le iad iompar.
'Sí bhí daighean go leór. Chuir siad Eolaidhe mhac an
Eolaidhe aig an stiúir.12. Thóg siad a seoltaí bocoideacha bacoideacha. Níor
fhág siad rópa gan síneadh, téad tíre gan tarraint,
maide rámha gan bhriseadh. Bhí siad ag éisteacht le
lupadáin, le lapadáin, le búirthigh péistí móra, le
sgreadach faoileann fionn ag ionnsaighe an aeir go fíor-
ghlinnte amach, gur stiúir siad an long isteach faoi
chúirt agus chaisleán Ríogh na Frainnce. Tharraing siad
isteach a long agus chuir siad feiste lá is bliadhna
uirthí.13. Thainic Rí na Frainnce anuas agus a hata i n-a
dhorn leis. Chuir sé céad míle fáilte agus sláinte
roimh' Fhionn mhac Cumhaill agus seacht gcatha na Féinne
'un a thíre-san.“Tá sin maith go leor,” arsa Fionn, “acht goidé thug
ort-sa a leithid a sgéala gearr-sgéalach a chur 'inn-
seorm-sa?”


L. 20


14. “Tá sin maith go leor, a Fhinn mhic Cumhaill,”
eisean, “acht caithfe tú éisteacht liom-sa go h-innsidh
mé mo sgéal duid. Dhá bhliadhain 's lá indiú rugadh
mac óg do mo mhnaoi. Goideadh an páiste an oidhche
sin, 's ní bhfuair mé lá sgéala ca dteachaidh sé. Bliadhain
's a lá indiú rugadh mac eile do mo mhnaoi. Goideadh
an páiste an oidhche sin. Ní bhfuair mé lá sgolb ná
sgéala cá dteachaidh ceachtar acú ó'n lá sin go dtí an
lá indiú. Rugadh mac óg do mo mhnaoi tá uair ó shoin,
sin a' tríomhadh duine,” ars' eisean; “chuala mé go
dtiocfadh leat-sa agus le seacht gcathaibh na Féinne rud
ar bith a dheánamh, agus a choimeád a nglacfadh sibh as
láimh a dhéanamh, agus chuir mé fá mur gcoinne go
gcoimheádfad sibh a' páiste a'n oidhche amháin fhéin damh,
agus hea' bith ór ná airgead atá a dhith oraibh, tá sé le
fághail agaibh.”15. “Tá sin maith go leór,” arsa Fionn, ars' eisean,
“ghéanfamuid ar ndícheall a' páiste a choimheád.”Chaith siad trian de'n lá le spóirt, trian le ceól, is
trian le síor-chodlata go dtainic an oidhche.Cuireadh an páiste isteach i gcliabhán óir agus fágadh
i lár na cisteanaighe é. Chuir Fionn mhac Cumhaill
seacht gcatha na Féinne thart taobh 'muigh de'n chaisleán ar
gárda. Shuidh sé féin istoigh sa chisteanaigh agus a mhór-
sheisear buachaillí, agus shuidh siad thart fá'n chliabhán.“Is doiligh a ráidht, a bhuachaillí,” ars' eisean, “nach
mbéidhmuid i n-innimh' an páiste a choimheád go maidin.”16. Níor bh'fhada dóbhtha gur seinneadh an fhídeog ba


L. 21


bhinne chuala siad ariamh ionns a' domhan. Thuit a rabh
istoigh ionns a' Fhrainnc 'na gcodladh acht Fionn mhac
Cumhaill agus a mhór-sheisear buachaillí d'fhastuigh sé.
Níor bh'fhada dóibh go dtainic a' lámh mhór fhada bhuidhe
'steach ar a' tsimileoir. Chuir sé isteach i gcrios
ceangail a' leinbh é 'gus d'áirdigh sé a' páiste 'mach as
a' chliabhán.“Ca bhfuil Neart mhac Neirt?” arsa Fionn mhac
Cumhaill, “a gheall dhamh-sa, 'á mbéadh á' domhan mór
eadar a dhá láimh, go mbéad sé ró-láidir aige?”“Tá mé annseo,” arsa Neart mhac Neirt.“Faicim,” ars' eisean; “ná leig amach a' páiste.”17. Thug a' fear sin léim 'na sheasamh agus fuair sé
greim ar a' láimh taobh thuas de'n uille. Tug sé tarraint
anuas dó agus thug sé go dtí an t-urlár é, a' lámh agus
a' páiste. Thug a' fear a bhí amuigh tarraint suas agus
thug sé an páiste agus Neart mhac Neirt 'steach go dtí
bun a' tsimileoir. Thug Neart mhac Neirt a' darna
tarraint anuas agus thug sé an páiste go dtí an
t-urlár agus a' lámh. Thug a' fear a bhí amuigh tarraint
eile suas. Bhain sé cnagarnach as mullach a' toighe.
Shaoil Fionn mhac Cumhaill go rabh an cionn amach de'n
teach acú. Ghlac Neart mhac Neirt fearg agus thug sé
tarraint anuas agus thug sé an lámh amach ó'n ghualainn
as. Thuit sé féin annsin, agus fhuaidh meadhrán i n-a
chionn agus leig sé amach a' greim a bhí aige ar a' pháiste.
Chuir a' Ruagaire Luath-Lámhach isteach a' láimh eile agus
d'áirdigh sé leis a' páiste.


L. 22


18. “Nach iongantach,” arsa Neart mhac Neirt, “nár
choinnigh sibh 'stoigh a' páiste go bhfághainn-se éirghe, agus
thairneochainn a' láimh eile as?”“'Á mbéadh fhios agam anois,” arsa Fionn mhac
Cumhaill, “cá an áit ionns na seacht ríoghachta a bhfuil
a' páiste, rachainn go mbaininn amach é le bárr mo
chlaidhimh. Ca bhfuil Fios mhac Feasa,” ars' eisean, “a
gheall damh-sa go ndeanfad sé fios damh goidé bhí le
theacht orm go cionn lá agus bliadhna?”“Tá mé annseo,” arsa Fios mhac Feasa.“Deán fios damh,” ars' eisean, “ca bhfuil a' páiste.”
Rinn sé fios dó.“Tá sé thoir ionns a' Domhan Thoir,” ars' eisean, “aig
an Ruagaire Luath-lámhach. Tá sé 'diúl ar a mháthair, a'
Lugh Fhada Bhuidhe, agus tá beirt mhac eile an ríogh aige,”
ars' eisean; “tá siad ag iompar uisge le dhá mheadar,
agus dá chathamh isteach i n-áit na láimhe a tairngeadh as
a' Ruagaire Luath-lámhach.”“Is maith mar thárlaidh,” arsa Fionn mhac Cumhaill;
“rachamuid seir.”19. Chuaidh siad síos 'fhad leis a' tsean-luing. Chroith
siad ó n-a bun go dtí n-a bárr í go bhfeicead siad a'
rabh sí daighean go leór 'un fairrge.Thóg siad a seoltaí
Bocoideacha bacoideacha
I mbárr na gcrann coimhde,
Ag ionnsaighe na fairrge
Go folpanta falpanta.


L. 23


Níor fhág siad
Rópa gan síneadh,
Téad tíre gan tarraint,
Maide rámha gan ró-bhriseadh;
Ag éisteacht
Le lupadáin, le lapadáin,
Le gotha rónta,
Le feadalach easgannaí,
Le sgairteach faoileann fionn,
Ag ionnsaighe an aeir
Na fíor-ghlinnte amach,gur stiúir siad 's gur sheól siad a long 'steach faoi
chaisleán a' Ruagaire Luath-lámhaigh ionns a' Domhan
Thoir.20. Chuaidh siad suas 'fhad leis a' chaisleán, agus bhí an
caisleán deánta fiche míle ar airde. Ar mhullach a'
toighe bhí an dorus. Ní thainic leobhtha fághail 'fhad leis
a' dorus annsin; bhí sé ró-árd.“Ca bhfuil Dreapaire mhac an Dreapaire,” arsa
Fionn, “gheall damh-sa go ndeanfad sé dreapaireacht
suas snáithe síoda bheadh míle agus fiche ar airde?”“Tá mé annseo,” ars' eisean, “acht goidé an mhaith
damh-sa dhul suas? Ní bhfuighe mé an páiste ghoid ua'n
chailligh.”21. “Ca bhfuil Gadaidhe mhac a' Ghadaidhe,” arsa Fionn,
“a gheall damh-sa go ngoidfead sé an uibh o'n chuirr agus
a' chorr a bheith 'na luighe uirthi?”“Tá mé annseo,” ars' an Gadaidhe, ars' eisean.


L. 24


“Gabh suas,” arsa Fionn. “agus goid a' páiste.”“Níor gheall tú dadaidh damh,” ars' eisean, “agus ní
theanfa mé dadaidh duid. Dubhairt tú liom,” ars' eisean,
“nár ghnódhuigh tú dadaidh ariamh ar ghadaidheacht, agus
nach dtabhairtheá tuarastal ar bith damh.”“Ó, a rúin,” arsa Fionn, ars' eisean, “ní am géibhinn
am faltanas, acht a' bith tuarastal,” ars' eisean, “gheo-
bhas a' chuid eile, bhéarfa mé a dhá oiread duit-se acht a'
páiste ghoid.”22. Chuir Dreapaire mhac a' Dreapaire an Gadaidhe
ar a dhruim is rinn sé dreapaireacht suas a' caisleán
go dtí an dorus. Casadh beirt mhac a' ríogh dó thuas
ag iompar uisge leis a' dá mheadar a chuir isteach i n-áit
na láimhe ionns a' Luath-lámhach. Ars' an Gadaidhe, ars'
eisean:“Ní hé sin mur n-athair a' chor ar bith. Siubhlaigidh
liom-sa a bhaile agus bhéarfa mé 'innseir mur n-athair
fhéin sibh.”23. Thainic a' Gadaidhe thart ar a sháil, ghoid sé an
páiste 'mach o'n chailligh, thug se an páiste eadar a dhá
láimh leis, chuir sé an bheirt ghasraidhe ar a dhruim agus
chuaidh sé suas ar dhruim a' Dreapaire, a' dreapaireacht
anuas a' taobh eile de'n chaisleán, gan truisliughadh, gan
liogadh, gan leónadh.Chuaidh siad síos 'fhad leis a' luing. Chuaidh siad isteach
uirthí.“Is maith na buachaillí sibh,” arsa Fionn, “noir atá
triúr mac Ríogh na Frainnce linn a bhaile 'innseir.


L. 25


Deán fios damh anois,” ars' eisean le Fios mhac Feasa,
“a' bhfuil dadaidh le theacht orainn go dtéidhmuid a
bhaile.”24. Rinn sé sin fios dó.“Tá, maise,” ars' eisean; “nuair a mhoitheochaidh a'
Ruagaire Luath-lámhach an t-uisge 'stad de dhul isteach
i n-áit na láimhe, bhéarfa sé léim 'na sheasamh, racha
sé 'fhad leis a' mháthair agus 'tchífe sé go bhfuil a'
páiste ar s'. Béarfa sé greim dhá chois uirthí,
buailfe sé a claigionn i n-éadan a' chaisleáin. Cluinfe
tú an mac alla bhuailfeas sé dá claigionn i n-éadan a'
chaisleáin. Féadann tusa agus mise bheith a' deánamh
cnuipí 'san am sin, ná báidhfe sé sinne!”25. Níor bh'fhada go gcuala siad a' mac alla dá
bhualadh. Shíl siad gur thuit na cnuic ar 'ach uile thaoibh
díobh isteach sa mhullach orthú. Níor bh'fhada dóbhtha go
bhfaca siad fear mór a' teacht a' siubhal na fairrge go
folpanta falpanta mhísgiamhach.Nuair a thainic sé fá chúig mhíle de'n luing, is mó bhí
sí 'g dul ar gcúl ná bhí sí 'g dul 'un tosaigh leis na
tonnaibh bhí sé thógáilt le n-a dhá chois.“Ca bhfuil Neart mhac Neirt,” arsa Fionn, “a gheall
damh-sa, 'a mbeadh a' domhan uilig de'n tsaoghal eadar a
dhá láimh, go mbead sé ró-láidir aige.”“Tá mé annseo,” ars' eisean.“Faicim,” ars' eisean; “coinnigh ar siubhal a' beathach
salach adaidh, sol má mbáidhfe sé sinn.”26. Chuaidh an fear sin siar agus chéimnigh aniar agus
siar bórd na luinge go bhfeicead sé a' rabh sé daighean


L. 26


go leór le léim a' ruide a gheárradh amach 'un na cúig
mhíle i n-airicis an fhir mhóir.D'éirigh Neart mhac Neirt amach de bhórd na luinge
mar d'éireochadh seabhac ar eiteoig. Thainic sé anuas i
mullach a chinn ar a' Ruagaire Luath-lámhach. Thoisigh an
dá fhear mhóra ar a chéile mar bheadh dá leomhan ná dhá
tharbh cuithigh go dtearn siad bogán de'n chreagán,
creagán de'n bhogán, toibreacha fíor-uisge fríd lár na
gcloch nglas aníos. 'A dtigeadh éinneach ó íochtar a'
domhain go dtí uachtar a' domhain, gur a dheanamh aeir
agus eibheár ar a' dís a thiocfadh.27. Bheir Neart mhac Neirt air i n-a leath-láimh agus
thug sé thart os cionn mullacha a chinn é, agus bhuail sé
síos é ar an aibhéis mhór. Rinn sé dá sgoilteán fríd
n-a lár de. Chuaidh sé síos le aon tumadh amháin gur
bhuail sé a dhá chois ar thóin na fairrge, agus thainic sé
aníos de aon léim amháin; agus thainic sé isteach 'un na
cúig míle le aon léim amháin isteach ar a' luing.28. Thainic siad ann sin isteach go cúirt agus caisleán
Ríogh na Frainnce. Bhí deireadh acú dá rabh istoigh 'sa
Fhrainnc 'musgladh as i n-am a dtainic siad. Nuair a
hainic Rí na Frainnce a thriúr mac i n-áit aon dhuine
amháin, bhí an-lúthghair air. Chuir sé amach a' bollsaire
gur thug sé cuireadh do 'ach uile fhear, bocht agus nocht,
dá rabh istoigh 'sa Fhrainnc 'un a' bhaistthe. Mhair a'
baisteadh rith bliadhna. Níor stad siad a dh'ithe agus a
dh'ól agus a seinnim, agus a' damhsa, a' gearradh léim-
nighe agus ag iomáin, a' coraidheacht, a' tógáil a chéile ar


L. 27


ghreim iosgaide. Níor mhoithigh siad go rabh an bhliadhain
istoigh.29. Arsa Fionn mhac Cumhaill, ars' eisean:“Tá sé lá 'gus bliadhain indiú ó d'fhág mise an baile,
agus is mithid damh dhul a bhaile anois 'innseir mo bhean
agus 'innseir mo chuid páistí.”Ghléas Rí na Frainnce trí luingis go lastálad sé
le ór agus le airgead iad, le cuir a bhaile le Fionn
mhac Cumhaill. Dubhairt Fionn nach nglacfad sé ór ná
airgead ar bith, acht gur seo mór-sheisear buachaillí
d'fhastuigh sé, agus, 'á ndíolfad sé a dtuarastal, go
raibh sé maith go leór.30. “A Fhinn mhic Cumhaill,” arsa Eolaidhe mhac an
Eolaidhe, “is tusa d'fhastuigh sinne, agus is tú chaithfeas
ar dtuarastal a dhíol.”“Dheánfa mise sin,” arsa Fionn, “acht caithfe sibh dhul
a bhaile liom.”D'fhág siad slán ag Rígh na Frainnce agus ghluais
siad síos 'innseir a' tsean-luing. Chuaidh siad isteach
uirthí, chroith siad ó n-a bun go dtí n-a bárr í go bhfeic-
ead siad a' rabh sí daighean go leór le iad a thabhairt
go hÉirinn. Chuir siad Eolaidhe mhac an Eolaidhe aig an
stiúir.Thóg siad a seoltaí
Bocoideacha bacaideacha
I mbárr na gcrann coimhde.
Ag ionnsaighe na fairrge
Go folpanta falpanta.


L. 28


Níor fhág siad
Rópa gan síneadh,
Téad tíre gan tarraint,
Maide rámha gan bhriseadh;
Ag éisteacht
Le lupadáin, le lapadáin,
Le gotha rónta,
Le búirfheach péistí móra,
Le sgreadach faoileann fionn
Ag ionnsaighe an aeir
Go fíor-ghlinnte amach,gur stiúir siad agus gur sheol siad a' long isteach faoi
Bhaile Átha Cliath. Ghearr siad na téadaí agus leig siad
a cionn amach 'un na fairrge móire doí.31. Chuir siad Éolaidhe mhac an Eolaidhe ar a dtoiseach
aríst. D'imthigh siad leobhtha fríd mhullacha cnuic, fríd
aithghearracha sléibhe, go rabhNeoin bheag agus deireadh an lae ann,
Soillse solus a' lae 'g imtheacht uabhtha,
Deallradh dubh dorcha na hoidhche a' tarraint orthú,
Éanacha na coilleadh craobhaighe ag dul faoi thortha
'un suain agus síor-chodlata.32. “A Fhinn mhic Cumhaill,” arsa Eolaidhe mhac an
Eolaidhe, “seo an áit ar fhastuigh tú sinne” — an talamh
céadna ar fhastuigh sé iad, thainic siad 'fhad leis anois —
“agus seo an áit a gcaithfe tú ar dtuarastal a dhíol
linn.”“Maise, ní rabh mé comh gann riamh i n-airgead is tá


L. 29


mé anois,” arsa Fionn mhac Cumhaill; “siubhlaigidh a
bhaile liom go Cuan Bhinn' Éadain go dtabhairfe mé mur
dtuarastal daoibh — tá neart airgid 'sa bhaile agam.”“Seadh, a Fhinn mhic Cumhaill,” arsa Eolaidhe mhac an
Eolaidhe, “acht goidé an lucht fear atá 'teacht aniar
annsin?”33. D'amharc Fionn mhac Cumhaill thart, é féin agus a
chuid fear — shaoil siad gur cogadh bhí a' teacht orthú.Nuair a thionntuigh siad thart aríst, ní rabh a'n fhear
de'n mhór-sheisear buachaillí le feiceáil acú; bhí siad
uilig ar s'.“M'áigh Ó!” arsa Fionn mhac Cumhaill, “nach tapaidh
d'imthigh na buachaillí bréaghtha sin uaim, ná ní bhfuair
a'n fhear bocht ariamh buachaillí ba bhréaghachta ná iad ná
comh maith leobhtha!”Leis sin, dhruid a' ceó isteach ar ais. Thainic seachrán
sídhe orthú. D'imthigh fear seir agus fear siar. Ní rabh
a'n fhear aig Fionn mhac Cumhaill ar a' talamh a rabh sé
'na sheasamh acht é féin ine gcúig bhómaite.34. Níor bh'fhada dó gur ghlan a' ceó go dtainic aníos
'innseir a' chailleach chorpaidhe chasta mhísgiamhach. An
fhiacail ab' fhuide aniar i n-a cárr a' deanamh sgeafóg
ar abar doí. Fionnfhadh a cinn a' folach a slinneán.
Fionnfadh a slinneán a' folach a hiosgadaí. Fionnfadh a
hiosgadaí a' sguabadh féar agus uisge léithí. A'n súil
amháin i gclár a héadain, bhí comh mór le cliabh portaigh.
Lamh chnupach chnapach mhísgiamhach agus í amach as clár a
hochta.


L. 30


35. Bheannuigh sí do Fhionn mhac Cumhaill agus bheannuigh
Fionn mhac Cumhaill doíthe ionns a' chanamhaint a bhí 'g
dul an uair sin.“A n-imreochthá cluiche, a Fhinn mhic Cumhaill?” ars' ise.“Ní rabh mé riamh nach n-imreochainn,” arsa Fionn,
“acht níor thug mé an chulaith imeartha liom, a' fágáilt
a' bhaile damh.”“Níor shiubhail mise” ars' an chailleach, “ó throigh go
dtí an tsáil gan dhá chulaith imeartha bhreith liom,” ars'
ise, “cionn damh fhéin agus cionn duit-se.”36. Shuidh siad síos agus d'imir siad cluiche. Chuir a'
chailleach cluiche air.“Tug do bhreith, a chailligh,” ars' eisean.“Maise, cuirim-sa thusa,” ars' an chailleach, “faoi na
deasa droma draoidheachta, a' lá is measa agus is mí-
threóraighe, do choimheád beatha agus báis a bhaint díod,
mur dtéidh tú seir 'un a' Domhain Thoir agus cionn
Chnobhchair na gCros a thabhairt aneir 'innseorm sa, gan
a'n fhear a bheith leat acht Tóin Iarainn gan Tapadh atá
'nigheadh na bpréataí thiar i gCuan Bhinn' Éadain agaibh.
Béidh tú seacht mbliadhna 'g dul seir agus beidh tú
seacht mbliadhna a' teacht aneir; sin ceithre bliadhna
déag. Is beag a' mhaith thú do do bhean agus do do
pháistí, nuair a thiocfas tú ar ais.”37. Ghlan a' ceo agus chruinnigh seacht gcatha na Féinne
aríst ar an talamh amháin. Shiubhail siad leobhtha isteach
siar go Cuan Bhinn' Éadain.D'éirigh sé ar maidin agus thug sé leis Tóin Iarainn


L. 31


gan Tapadh, agus ghluais siad 'un a Domhain Thoir. Ní
rabh lúthmhaireacht ar bith i dTóin Iarainn gan Tapadh,
agus bhí croidhe Fhinn mhic Cumhaill briste a' fanacht leis.
'Tchíonn sé chuige ionns a' cheó diúlach beag ruibeach
ruadh. Bhí bogha geárr agus saighead leis. Níor sgaoil
sé riamh nach mbuailfead sé, agus níor bhuail sé riamh
nach muir'fead sé. Dhírigh sé an bogha siar le Tóin
Iarainn gan Tapadh is sgaoil sé leis agus chaith sé
isteach i n-eabar ar mhullach a chinn é.Arsa Fionn mhac Cumhaill, ars' eisean:“Do mhona 's do mhóirne, do theil is marbh-fásg ort!
Goidé thug ort a' chuideachta mhaith a bhí agam a mharbhadh?”“Maise, má mharbh mise a' chuideachta bhí agat,” ars'
eisean, “racha mé fhéin leat i n-a áit.”“'A olcas a' chosamhlacht eisean,” arsa Fionn, “is
measa an chosamhlacht thusa.”Shíl sé nach rabh an fear beag comh maith le Tóin
Iarainn gan Tapadh.“C'ainm a bheirfeas mé ort?” arsa Fionn mhac
Cumhaill.“Ní'l ainm ar bith orm,” ars' eisean, “acht a' bith
ainm a bheirfeas tú orm tiocfa mé leis.”“Bheirfe mé Ceóchán ort, nuair a tháinic tú 'ionnsorm
as a' cheó.”38. D'imthigh an bheirt leobhtha annsin agus Ceóchán dhá
uair comh lúthmhar le Fionn. Ní rabh Fionn i n-innimh'
coisidheacht a choinneáil leis. Bí croidhe Fhinn briste ag
iarraidh coinneáil suas leis; ní raibh sé a' bualadh comh


L. 32


lúthmhar leis. Shuidh a' fear beag síos ar thúrtóig go
dtainic Fionn 'fhad leis.“Is feárr duid, a Fhinn mhic Cumhaill,” arsa Ceóchán,
“a dhul ar mo dhruim, go n-iomprócha mé thú.”Smaoitigh Fionn nár chuideachta ar bith dó é. Luigh
sé síos i n-a mhullach go mbrúighead sé na putógaí as.
Cuir an fear beag siar a dhá láimh agus fuair sé greim
dhá chois ar Fhionn mhac Cumhaill. D'imthigh sé ar eiteoig
leis ar s' ins an aer.39. Tráthnóna shuidh sé síos ar thúrtóig. Théid Fionn
amach dá dhruim.“Míle altughadh 'Dhia!” arsa Fionn, “go bhfuair mé
amach de do dhruim! Tá mo dhá leis marbh crochta síos
liom.”“Maise,” arsa Ceóchán, “bheitheá seacht mbliadhna ag
dul 'un a' Domhain Thoir. Ní'l tú acht dhá uair go leith
ar mo dhruim-sa anois, agus sin thall teach Chnobhchair na
gCros. Gabh anonn anois agus bain an cionn de, má
tá tú i n-innimh'.”“Tá mé ró-thursach,” arsa Fionn, ars' eisean, “agus
fanócha mé go maidin sol má dtéidh mé 'un troda leis.”“Agus ca an áit a bhfanóchamuid anocht,” arsa
Ceóchán, ars' eisean, “nó ní bhéidhmuid beo ar maidin?”“Caithfiomuid teach innteacht fhagháil a rachamuid
isteach ann,” arsa Fionn.“Racha mise anonn,” arsa Ceóchán, ars' eisean,
“'ionnsair theach Chnobhchair na gCros dh'fhéacháilt a'
dtiubhradh sé teach dúinn go maidin.


L. 33


40. Chuaidh sé anonn 'un a' dorsa boltáilte, agus
bhuail sé buille dá chois ar a' dorus tosaigh agus chuir
sé amach fríd a' dorus cúil é.“Cé an rásgal nó an rógaire siud,” arsa Cnobhchar
na gCros, “atá 'briseadh mo chuid dorsa?”“Ceóchán, buachaill Fhinn mhic Cumhaill, atá ag iarraidh
teach damh fhéin is do mo mhaighistir go maidin.”“Tá teach amhas thiar annsin,” arsa Cnobhchar na
gCros; “tá céad amhas ann, agus, má's treise leat-sa
ná na hamhais, bíodh a' teach uilig agat.”“Cuir amach fear liom thaiseanfhas a' teach damh.”Chuir sé amach buachaill bog bán leis.“Sin thiar a' teach,” ars' a' buachaill, “agus, má
théidheann tú dá gcomhair, íosa siad thú!”41. Bhuail sé bos o'n chluais go dtí an béal ar a'
bhuachaill bhog bhán. D'fhág sé a inchinn a' fionnaoladh
an bhalla. Chuaidh fé siar 'fhad leis a' dorus 'un na
n-amhas. Rinn a' t-amhas thíos gáire. Rinn a' t-amhas
thuas gáire. Ní rabh a'n amhas ionns a' teach nach dtearn
gáire. Rinn a' t-amhas mór dhá gáire. Rinn Ceóchán
trí gháire.“Goidé thug ort-sa trí gháire dheánamh,” ars' a' t-amhas
mór, “ná rinn mise dhá gháire?”“Goidé thug ort-sa dhá gháire dheánamh?” arsa Ceóchán.“Tá, mar hainic muid 'oiread de fheoil úr go bpioc-
famuist do chnámha.”“Sin a' t-ádhbhar céadna,” arsa Ceóchán, ars' eisean,
“thug orm-sa trí gháire dheánamh, mar hainic mé 'oiread


L. 34


de bheithigh salacha go ndeánfainn mo lámh oraibh.”42. Thug Ceóchán léim isteach i n-a measg. Reath
a' t-amhas thíos. Chuir sé maide ar a' dorus. Reath a'
t-amhus thuas. Chuir sé maide ar a' dorus. Ní rabh a'n
amhas ionns a' teach nár chuir maide ar a' dorus. Chuir
a' t-amhas mór dhá mhaide ar a' dorus. Chuir Ceóchán trí
maide ar a' dorus.“Goidé thug ort-sa,” ars' an t-amhas mór, ars' eisean,
“trí maide chur ar a' dorus, nuair chuir mise beirt air?”“Goidé thug ort-sa agus ar 'ach uile amhas maide chur
ar a' dorus, agus tusa, a amhais mhóir, beirt a chur air?”“Ar shúil nach n-imeochthá uainn, go dtí go bpiocfa-
muist do chnámha.”“Sin a' t-ádhbhar céadna,” arsa Ceóchán, ars' eisean,
“thug orm-sa trí maide chur ar a' dorus, ar shúil, dhá
n-imeochadh aon chionn agaibh aon chasán, go ndeánfainn
mo lámh oraibh.”43. Fuair Ceóchán greim dhá chnámh lurgan ar an
amhas mór, agus bhrúigh an chuid eile leis. Nuair a bhí
an cionn deireannach marbh aige, ní rabh aige acht dhá
chnámh lurgan an amhais mhóir. Bhí a ndeireadh marbh
aige.Chuaidh sé amach agus thug sé isteach Fionn Mac
Cumhaill.“'Nois, a Fhinn mhic Cumhaill,” ars' eisean, “dá mbéadh
ar gcuid againn, bhí muid maith go leór. Racha mé soir
ar ais, 'innseir Chnobhchar na gCros, 'fhághailt a' bhfuigh-
muist greim bídh uadh a d'íosamuist.”


L. 35


44. Bhuail sé buille dá chois ar a' dorus tosaigh agus
chuir sé amach fríd a' dorus cúil é.“Cé an rásgal nó an rógaire é siud, tá 'briseadh mo
chuid dorsa?” arsa Cnobhchar na gCros.“Ceóchán, buachaill Fhinn mhic Cumhaill as Éirinn, ag
iarraidh bídh damh fhéin is do mo mhaighistir.”“Tá coire thiar annsin, agus céad saighdiúr agam-sa
dá choimheád. Tá trí chéad mart ann,” ars' eisean.
“agus tá trí chéad molt ann, agus tá trí chéad torc
ann, agus má's treise leat-sa ná leis a' chéad saighdiúr,
bíodh a' coire uilig agat.”“Cuir amach a' fear a thaiseanfhas damh ca an áit a
bhfuil sé.”Ní rachadh fear ar bith leis.45. Chuaidh sé siar an áit a bhfacaidh sé a' cruinniughadh
mór fear. Thoisigh na saighdiuirí a sgaoileadh leis.“Mur stadaidh sibh ag cathamh gramhar mónadh agus
cac caorach orm-sa, cuirfidh mé fearg oraibh, nuair a
rachas mé siar 'fhad libh!”Chuaidh sé siar 'fhad leóbhtha, agus chuaidh sé isteach i
n-a measg. Bheir sé ar a' ladar bhí 'tógáilt a' bhrot,
chaith sé síos ionns a' choire é, agus thoisigh sé a chathamh
an bhrot ar na saighdiúraibh agus é ag goil, go dtí gur
bhruith sé leith-chéad acú, agus d'imthigh an leath eile ar
reathaigh. Bheir sé ar a' choire eadar a dhá láimh. Níor
stad sé gur fhág sé istoigh 'sa chóirneál ag n-a mhaighistir
é i dteach na n-amhas. D'ith siad a sáith de'n fheoil agus
d'ól siad a sáith de'n bhrot, agus chodluigh siad a sáith go
maidin.


L. 36


46. “'Nois,” ars' eisean le Fionn mhac Cumhaill, arsa
Ceóchán, “tá sé comh maith agad dhul anonn agus a'
cionn a bhaint de Chnobhchar na gCros.”“Tá eagla orm,” arsa Fionn, “nach mbím i n-innimh'
aige.”“Maise, b'fhéidir go mb'fheárr damh-sa dhul ann ó thús
agus comhrac a thabhairt dó. Is fusa duid-se a mharbhadh
annsin, nuair a bheas mise réidh leis.”Thug Ceóchán leis claidheamh Fhinn mhic Cumhaill. Chuaidh
sé anonn agus bhuail sé buille ar a' chuaille comhraic.
Níor fhág sé searrach i gcapall, uan i gcaora, pisín i
gcat, coileán i madadh, 'á mbéadh a' lochóg bheag agus a'
lochóg mhór, nár sgar le n-a chéile leis a' bhúirfhe a bhain
sé amach as a' chuaille comhraic.47. D'éirigh Cnobhchar na gCros mar bheadh gasúr dhá
bhliadhain déag ann, agus a chlaidheamh leis. Thoisigh an
bheirt ar a chéile go dtí go dtearn siad bogán de'n
chreagán, creagán de'n bhogán. 'Á dtigeadh éinneach ó
íochtar a' domhain go dtí uachtar a' domhain, gur a
dheánamh aeir agus eibhear ar a' dís a thiocfadh. Throid
siad annsin go dtí uair a' mheádhoin lae, nuair a bhuail
Ceóchán aon bhuille amháin ar Chnobhchar na gCros agus
chaith sé an cionn naoi n-eite agus naoi n-iomaire amach
de'n cholainn.48. Thainic sé anall agus a' cionn leis 'innseir Fhionn
mhac Cumhaill. Ní thearn Fionn mhac Cumhaill a'n gháire
ó d'fhág sé an baile go dtí sin. Fuair sé greim dhá láimh
ar Cheóchán agus thug sé póg dó.


L. 37


“Is tú an gaisgidheach ab' fheárr,” ars' eisean, “a
hainic me riamh de do mhéid nó de aon mhéid!”“Maise,” arsa Ceóchán, “tá sé comh maith dúinn a bheith
'tarraint ar a' bhaile. Tá sé comh maith duid, a Fhinn mhic
Cumhaill,” ars' eisean, “a dhul ar mo dhruim ar ais.”49. Chuir sé Fionn mhac Cumhaill ar a dhruim ar ais
agus a' cionn 'n-a asgaill. Bhéarfad sé ar a' ghaoith
Mhárta bheadh roimhe agus ní bhéarfadh a' ghaoth Mhárta
bheadh 'na dhéidh air, bhí sé comh lúthmhar sin, gur shuidh sé
síos ar árd agus gur leig sé Fionn amach dá dhruim.“Tá mé tuirseach, a Fhinn mhic Cumhaill,” ars' eisean.“Ní'l amhras ar bith agam ort,” arsa Fionn, ars'
eisean, “ná roinn' tú rása maith glan. Goidé an rud é
sin thiar istoigh 'san abar?” arsa Fionn mhac Cumhaill,
nuair a d'amhairc sé thart.“Tá, sin Tóin Iarainn gan Tapadh,” arsa Ceóchán.50. Chuaidh Ceóchán siar agus bhuail sé bhárr-chos ar
Thóin Iarainn gan Tapadh. D'éirigh Tóin Iarainn gan
Tapadh 'na sheasamh. Ars' eisean:“Leóga, a mhaighistir, shaoil mé go rabh mé 'mo
chodladh!”“Bhí,” arsa Fionn mhac Cumhaill, ars' eisean, “agus
ba mhaith damh-sa go rabh.”“'Nois,” arsa Ceóchán, ars' eisean, “a Fhinn mhic
Cumhaill,” ars' eisean; “'nois, a Fhinn mhic Cumhaill, ní
mise Ceóchán 'chor ar bith, acht is mise Neart mhac Neirt,”
ars' eisean, “a thainic a chuidiughadh leat, nuair a hainic
mé thú i gcruadh-chás. Nuair a thiocfas a' chailleach


L. 38


'innseort-sa chuir faoi na deasa thú, fiosruigh doíthe
'bhfuil do dheasa díod. Nuair a déaraidh sí leat go bhfuil
na deasa díod,” ars' eisean, “gheanfa sí gáire go bhfeic-
feá an dubhradán dubh bheadh thíos ar thóin a goile. Caith
thusa an cionn agus buail isteach i mbéal a goile uirthí
é agus muir'fidh tú í.”51. Thainic a' chailleach is d'fhiosruigh Fionn a' rabh a
dheasa de. Dubhairt sise go rabh, is rinn sí an gáire,
is chaith Fionn a' cionn is mharbh sé an chailleach is chuir
sin deireadh leóbhtha leis a' sgéal. Chuaidh Fionn mhac
Cumhaill a bhaile go Cuan Bhinn, Éadain.Chuaidh siad-san a' t-áth agus chuaidh mise an clochán.
Báitheadh iad-san agus thainic mise a bhaile, agus tá mé
thuas i nDún na nGall indiú i n-éis a' sgéal 'innse.III. MAC BHACAIGH CHILLE MHIC
n-ÉANÁIN.1. Fad ó shoin é, agus is fada é, bhí sin ionn agus
bhí sin ionn fear dár bh'ainm Mac Bhacaigh Chill' 'ic
nÉanáin.Gasúr óg a bhí ann. Nuair a d'imthigh a athair, dubhairt
sé le n-a mháthair go gcaithfead sí cíoch a thabhairt dó go
mbead sé ábalta crann a tharraint as a' talamh.Chuir sí amach 'un a' ghárrdhaidh é 'bhaint ubhlaí de'n


L. 39


chrann. Bheir sé ar a' chrann agus d'umhluigh sé anuas is
lúb sé. Tharraing sé as a' talamh é. Thug sé isteach
'un a mháthar é. D'iarr sé uirthí fhéin na hubhlaí phiocadh
de'n chrann. Dubhairt sí leis go gcaithfead sé chul i
gcionn a sheifte dó fhéin, gur sin a dtug a athair a
spás dó, go mbead sé ábalta crann a tharraint as a'
talamh.2. D'imthigh sé leis is casadh maighistir air. Rinn a'
maighistir é fhastódh 's é ghreamughadh. Thug sé amach 'un
a' sgiobóil é. Dubhairt sé leis go gcaithfead sé chul a
bhualadh arbhair. Dubhairt seisean go dtiocfadh leis sin
a dheánamh, dá mbeadh 'fhios aige an dóigh. Dubhairt a'
maighistir go dtaisteanfhad sé an dóigh dó.Thug sé dó súiste agus bhí an súiste ró-bheag aige.
Chaith sé bhuadh é, is chuaidh sé amach 'un na coilleadh agus
ghearr sé dhá chrann. Chas sé an bheirt le chéile go dtear'
sé ceangal do n-a shúiste. Ghearr sé cionn eile annsin
ní ba thruime fá choinne lámhchrainn. Ghearr sé annsin
cionn eile fá choinne buailtín.3. Tháinic sé isteach annsin agus a shúiste leis. Nuair
a hainic a' maighistir a' teacht é, d'imthigh sé, é fhéin agus
a bhuachaill. A' chéad bhuille tharrainn sé, bhain sé an
cionn de'n sgioból. Bhuail sé an chruach a bhí 'sa sgioból.
Bhí trí cruach agus fich' 'sa ghárrdhadh. Bí siad buailte
uilig tráthnóna.Thoisigh an maighistir a' glacadh eagla. Bhí sé 'meas
go muir'feadh an gasúr uilig iad, mar bhí sé 'na ghais-
gidheach gomh mór sin. Bhí sean-dall ionns an áit. Chuaidh


L. 40


a' maighistir 'fhad leis. Dhubhairt sé leis go mbainfead
sé a ghléas beó dó, mur n-innseochad sé dó goidé'n
gléas báis a chuirfead sé ar a' ghaisgidheach óg.4. Dubhairt a' sean-dall leis go rabh molann * i n-a
leithid seo dh'áit nach dteachaidh a'n fhear ariamh 'un a'
mhuilinn i ndéidh na hoidhche nár marbhadh. Dubhairt sé
leis dórnán de'n choirce a thabhairt 'un a' mhuilinn agus
min fhagháil deánta.Dubhairt a' maighistir leis an fhear óg go gcaithfead
sé seo a dheánamh.D'imthigh an stócach agus ghlan sé an coirce, a' mead
a bhí ar na ceithre cruaich agus fich', is chuaidh sé 'un na
coilleadh gur ghearr sé ceithre chrann. Cheangail sé 'ach
a'n bheirt acú dá chéile. Thug sé leis iad agus chuir sé
a' mead coirce bhí ar na ceithre cruacha agus fich' isteach
ionns a' dá rópa agus thóg sé leis ar a dhruim go dtí go
rabh sé ionnsa' mhuileann le cuim na hoidhche.5. Casadh fear a' mhuilinn air ag imtheacht 'un a' bhaile.
Dubhairt sé leis fuireacht ná go dtí go meilfead sé
a' dórnán seo dó-san. Dubhairt sé nach bhfuireochadh.
Dubhairt seisean leis eochair a' mhuilinn a thabhairt dó
fhéin. Thug sé an eochair dó.Chuaidh sé fhéin isteach. Chuir sé teinidh leis an áithe.
D'oibir sé leis go dtí an dó a chlog. Thainic ceathrar
fear 'steach ar a' dorus agus comhnáir dhubh leobh. D'fhág
siad síos ar a' talamh í. D'éirigh fear amach as a' chomh-* Muileann; acht “muilinn” a bhí aige ar gheinidin i gcomhnuidhe, agus
tá “muileann” féin 'sa sgéal.


L. 41


náir. Bhí an stócach 'na shuidhe ag amharc orthú. Smaoitigh
sé nach leigfead sé daoibhthe é. Tharrainn sé cloch 'mach
as taobh a' bhalla. Thoisigh sé ar a' cheathrar gur chuir sé
amach iad.6. Chuir sé c'ist ar an fhear a d'éirigh amach as a' chomh-
náir an rabh ocras air. Dubhairt sé nach rabh sé saor.
Chuir sé amach 'na habhna é go dtí go dtug sé isteach
uisge. Fhliuch sé céad mine ná go dteár' sé arán. Nuair
a bhí an t-arán raoidh, * thoisigh an bheirt a dh'ithe an aráin.
Níor shásuigh sé an stócach a' dóigh a rabh an fear eile
ag ithe. Tharrainn sé a lámh agus sgab sé a chlaigionn
ar thaoibh a' bhalla:“Cé bhéidheadh ag amharc ort-sa ag ithe, a ráglomáin?”
ars' eisean.D'ith sé fhéin céad na mine uilig i n-a arán.7. Chuaidh sé 'un a' bhaile annsin agus a mhin deánta
leis. Bhí an maighistir annsin gomh holc agus bhí ariamh
nó nachar marbhadh ionnsa' mhuileann é. Chuaidh sé annsin
chuig an tsean-dall. Dubhairt sé leis go dtainic a'
fear adaidh ar ais:“Ná goidé gheanfas muid leis anois,” ars' eisean,
“ná muir'fe sé muid uilig, sol a n-imthighe sé?”8. Dubhairt a' sean-dall é a thabhairt siar go taoibh
a' chnuic, é fhéin agus a' sean-ghearrán bán.“Agus tá cullach mire 'gabhail thart ar thaoibh a
chnuic,” ars' eisean. “Cha dteachaidh a'n dhuine ariamh a'
biolach † nachar mharbhuigh an cullach.”* Réidh. † Bealach.


L. 42


Dubhairt a' maighistir leis a' stócach go gcaithfead sé
chul, é fhéin agus a' sean-ghearrán bán, go dtreibhfead
sé taobh a' chnuic.9. Chuaidh sé fhéin 's a' sean-ghearrán siar go taobh a'
chnuic. Cha rabh sé i bhfad ionn nuair a thainic a' cullach
air agus d’ith sé an sean-ghearrán bán. Bhí eagla ar a'
stócach roimhe. Chrom sé agus thóg sé dhá chloich, cionn i
n-'ach a'n láimh, tonna agus fich' i n-'ach a'n chionn acú.Dubhairt sé leis a' chullach:“Má thig tú 'fhad liom-sa, béidh daor ort.”'Sé an deireadh bhí air, gur chuir sé an cullach isteach
'sa tseisrigh, gur threabhuigh sé taobh a' chnuic. Bhí sé réidh
tráthnóna.10. Thainic sé 'un a' bhaile agus a' cullach leis.
Cheangail sé istoigh 'sa stábla é ionns an áit a bhfuair
sé an sean-ghearrán bán. Chuaidh sé isteach chuig an
maighistir.“Tá tú ar ais,” ars' an maighistir. “Goidé mar
d'éirigh leat indiu?” ars' an maighistir.“Char éirigh ró-mhaith,” ars' an stócach. “Thainic a'
cullach agus d'ith sé an sean-ghearrán bán.”“Goidé roinn' tú annsin?” ars' an maighistir.“Char leig mise ar shiubhal le sin é. Chuir mé isteach
ionnsa' tseisrigh é, ná gur threabhuigh mé taobh a' chnuic
uilig.”“Cér fhág tú é,” ars' an maighistir, “nuair a bhí tú
raoidh *?”* Réidh.


L. 43


“D'fhág mé ionnsa' stábla é,” ars' an stócach, “an
áit a bhfuair mé an sean-ghearrán bán.”“B'fheidir,” ars' an maighistir, “go bhfuil na beathaigh
ithte uilig anois aig an chullach!”“Má tá fhéin,” ars' an stócach, “ní rabh neart ar bith
agam-sa air.”11. Chuaidh siad amach. Bhí an cullach ag ithe a' seacht-
mhadh cionn de na beathaigh.“Siubhail leat,” ars' an maighistir, “agus fág é 'san
áit a bhfuair tú é, agus bhéarfa mé duid d'ultach óir.”'Fhad agus bhí an stócach ar shiubhal leis a' chullach, bhí'n
maighistir aig a' tsean-dall ag iarraidh tilleadh comh-
airle. Dubhairt a' sean-dall leis go rabh 'ach a'n rud
fiachta:“Abair leis a chul go hifrionn,” ars' eisean, “agus
d'athair mór a thabhairt as.”12. D'imthigh an stócach agus a' mead nár ith a' cullach
de na beathaigh. Phioc sé an cionn ab' fheárr acú agus
d'imthigh leis annsin ná go dtí go rabh sé i n-ifrionn.
Chuir sé c'ist a rabh athair mór a' mhaighistir annsin.
Thoisigh siad a' gáiridhe-mhagadh air.'Ar leis fhéin go rabh sin gránna aige, iad a bheith a'
gáiridhe 'magadh air. Bheir sé greim dhá chois deiridh ar
a' bheathach. Chuaidh sé go dtí an cóirneál ab' fhuide ar
shiubhal 'sa teach. Chuir sé amach ar a' dorus uilig roimhe
iad. Bhí sé 'á ngreadadh go rabh sé aig teach a' mhaighistir.13. Bhí an beathach caithte aige go dtí an dá lurgain
bhí i n-a dhórnaibh. D'iarr sé ar a' mhaighistir theacht amach


L. 44


agus a athair mór a phiocadh astú seo, gur bh'fheárr an
aithne a bhí aige air ná bhí aige-san.D'amhairc a' maighistir amach 'gus nuair a hainic sé
goidé an bhaicle 's an sgaifte bhí amuigh, thuit sé annsin.
Ní rabh deifre mhór ag éirighe air, acht, nuair a thainic sé
chuige fhéin, d'iarr sé ar a' stócach chul agus a bhfágáil
ionns an áit a bhfuair sé iad. Dubhairt a' stócach nach
rachadh.“Tá sé gomh furusta agat-sa,” ars' eisean, “a chul
agus iad d'fhágáil ionn agus bhí sé agam-sa iad a
thabhairt as.”Gheall sé ultach óir dó acht iad a chur ar shiubhal. Mar
bhí an stócach sanntach ar an airgead, d'imthigh sé agus
thiomáin leis iad go dteachaidh sé píosa ar shiubhal.14. Phill sé ar ais 'un a' bhaile.“Ní'l níos mó oibre agam duid,” dubhairt a' maighistr.“Tabhair damh mo chuid airgid,” ars' a' stócach.Chuaidh a' maighistir agus a' buacaill suas 'un
tseamra. Thug siad anuas lán tobáin de dh'ór.“Cé gcuirfe tú seo?” dubhairt a' maighistir.”“Cuir isteach i bpóca mo chóta é,” ars' an stócach.Chuaidh siad suas 'un tseamra ar ais agus thug siad
anuas lán eile an tobáin.“Cé gcuirfe tú seo anois?” ars' an maighistir.“'Steach ionnsa' phóca eile,” ars' an stócach.15. D'fhág siad a' tobán síos ar a' talamh.“'B'é seo a bhfuil mé 'g dul fhagháil?” ars' an stócach.“Sin a bhfuil de dh'airgead,” ars' an maighistir.


L. 45


“Má 'sé,” ars' an stócach, “cha dtig leat níos mo
thabhairt bhuaid.”Chuaidh a' stócach 'un a' bhaile chuig n-a mháthair agus
lán a' dá thobán de dh'ór leis. Tá siad 'na gcomhnaidhe
go maith, agus le bliadhain agus lá ní fhaca mise iad.Chuaidh mise an tráigh agus chuaidh siad-san a' clochán.
Báitheadh iad-san.IV. CÁIN MHIC ÉNRÍ.1. Mac ríogh (nó duine uasal) a bhí le pósadh, agus
cuirm na bainse a bhí aige. Bhí duine uasal eile le
cuirm a bheith aige fhéin agus chuir sé bhuachaill (.i. ceith-
earnach) 'un a' toighe go bhfeicead sé an dtiocfadh leis
an chéad chuirm a cháineadh. Mac Énrí bhí ar an fhear a
rab an chuirim aige agus Mac Gacháin a bhí ar an fhear
eile chuir an ceithearnach 'un na bainse.2. Nuair a bheannuigh an ceithearnach isteach, dubhairt sé:“Anois, tabhraigidh deoch do'n cheithearnach:
Mise agus mo chadágh bán,
Is mór mo sgáil ag teacht isteach;
I dtoigh na cuirme ní fheicim áit —
'Sé measaim gur feárr damh dhul amach!”


L. 46


3. Hiarradh air suidhe annsin, agus dubhairt sé:“Ibh na corra in mo láimh liom,
Tharlaidh mise — is olc an t-am:
'Tchím ghach duine 'sa domhan éinfheacht;
Ní fheiceann éinneach mé dá bhfuil ann.”4. Fuair siad gloine dó annsin, agus dubhairt sé:“Brón ort 's mo mhallacht go bráthach,
A chopáin ghránna ghainn!
Is mar (an) gcéadna ar an chnapán
Nár chuir a leath-lán ann!”5. Fuair sé gloine mór annsin, agus dubhairt sé:“Is mór do thorann ar clár,
'S is geárr a mhaireas do lón;
Ní'l 'fhios agam cá dteachaidh do lán,
Mur' in do lár atá do thóin!“Deocha móra chleacht mise,
Feadh a shiubhail mé go fóil,
'Measg gasraidhe loma rinneach —
Ní fear min-dheoch mé, ar ndóigh!”6. Bhí adharc aige faoi n-a chlóca agus é ag cur na
biotáilte i bhfalach ann, agus ní rabh sé dá hól. Thainic-
eas air annsin agus é ag cur an uisge beatha 'san
adhairc, agus chuairtigh siad é. Rinn siad amach nach rabh
sé ábalta an méid biotáilte 'ól is bhí sé 'fhagháil, agus
chuartuigh siad arís agus fuair siad an adharc lán biot-


L. 47


áilte. Nuair a fuaras an adharc aige annsin, tugadh
air iomlán an uisge beatha bhí 'san adhairc 'ól. Nuair
a bhí an méid sin ólta aige, b'éigin dó an cúrsa dúbalta
'ól annsin — sin na cúig phonta (de) cháin a dhíol.7. Thuit sé thart annsin trí lá marbh ar meisge, agus
luigh sé ar an urlár ar meisge gan corrughadh ann go
dtí go rabh an bhainis thart, agus annsin bhí sealbhán
ban agus sealbhán cailíní ag glanadh an toighe, agus
streachluigh siad ó thaobh go taobh de'n teach é as a
gcasán, agus annsin thainic giománach isteach 'un na
cisteanaighe agus d'fhiafruigh sé cé é fhéin ná cár bh'as é.8. Annsin dubhairt sé:“Ceithearnach Mhic Gacháin ó'n Draoi mé,
'S ní lámh i n-áirde 'un bídh mé,
Acht óglách báidhte ine bhfíon mé,
Is ní bheidh mé go bhráth mar bhí mé."Tá mé tuirseach sáruigh'e siabhruigh'e,
'S is ró-bheag m'áird ar mhnáibh na gciabhraidhe
Tá mé le trí lá gan áird gan fhiafruighe,
'S mo chúl le lár ag cáin Mhic Énrí.“D'oibir mé a lán le bárr mo mhéara:
Chuaidh mé in mo bhás i ndáil na péiste;
Mharbh mé Fáthach na Fáithche Léithe,
'S is measa liom náire cháin Mhic Énrí.”


L. 48


V. AN CEAPAIRE MIN-SGÉAL-
AIDHEACHTA.AN TOMHAS.1. Triúr ar mhuin triúir
Agus triúr eile 'na ndéidh;
Naonbhar de chlainn aon mháthar amháin
Ag iarraidh mná dá máthair fhéin,Sin anois a' tomhas.AN SGÉAL.2. Bhí fear siubhail aon lá amháin agus fuaidh sé
isteach i dteach tráthnóna beag. Ní rabh istoigh acht bean
a' toighe, agus d'iarr sé lóistín uirthí.Dubhairt bean a' toighe leis nár ghnáthach le fear a'
toighe duine ar bith a choinneáilt go maidin acht a' té
'mbéidheadh a' ceapaire min-sgéalaidheacht' aige.Dubhairt fear a' tsiubhail go rabh sé aige-sean, agus
d'iarr sí air annsin suidhe.3. Nuair a thainic fear a' toighe isteach, d'innis a' bhean
dó go rabh an fear seo 'g dul 'fhanacht go maidin, agus
dubhairt fear a' toighe, má bhí an ceapaire min-sgéal-
aidheacht' aige, é 'fuireacht go maidin, agus dubhairt fear
a' tsiubhail go rabh cinntí.


L. 49


4. Rinn siad annsin a suipeár, agus, nuair a bhí an
suipeár thart, d'innis fear a' toighe sgéal, agus d'fhia-
fruigh sé de'n fhear tsiubhail:“Ca bhfuil mo cheapaire min-sgéalaidheacht'?”Dubhairt fear a' tsiubhail nach rabh 'fhios aige goidé a'
rud é.5. D'éirigh fear a' toighe agus thug sé leis slata
draoitheachta agus bhuail sé trí bhuille ar fhear a'
tsiubhail agus rinn sé bean dó.Bhí sé annsin 'na bhean go rabh triúr mac aici. Thainic
a' fear 'fhad léi (nó leis) annsin, agus d'fhiafruigh dó an
rabh an ceapaire min-sgéalaidheacht' aige, agus dubhairt
sé nach rabh.6. Bhuail fear a' toighe trí bhuille eile de shlata
draoitheachta air agus rinn sé sean-chapall bán de.Bhí sé annsin 'na shean-chapall bán go rabh trí sear-
raigh aige.Thainic fear a' toighe 'fhad leis annsin ar ais, agus
d'fhiafruigh a' rabh an ceapaire min-sgéalaidheacht' aige
anois.7. Dubhairt sé nach rabh, agus bhuail fear a' toighe trí
bhuille de shlata draoitheachta air, agus rinn sé cú de.Bhí sé 'na chú annsin go rabh trí choileán aige.Thainic a' fear 'fhad leis annsin ar ais agus d'fhia-
fruigh dó an rabh an ceapaire min-sgéalaidheacht' aige.
Dubhairt sé nach rabh.8. Bhuail fear a' toighe trí bhuille eile de shlata
draoitheachta air ann sin agus rinn sé préachán breac de


L. 50


Bhí dóigh iongantach shásta air annsin. Rinn sé nead
a chois a' tsimleoir ar thaobh an fasgaidh, agus annsin
a chodluighead sé an oidhche.9. Oidhche amháin a thainic fear siubhail isteach ionnsa'
teach agus d'iarr sé lóistín agus fuair sé é, mar bhí an
ceapaire min-sgéalaidheacht' aige.Nuair a fuair siad a suipeár, d'innis fear a' toighe
sgéal, agus dubhairt fear a' tsiubhail:“Míle beannacht le hanam do cháirde!”10. Chualaidh an préachán breac seo, agus d'aithin sé
gurb é a' ceapaire min-sgéalaidheacht'.Nuair a thainic fear a' toighe 'fhad leis annsin, d'fhia-
fruigh dó a' rabh an ceapaire min-sgéalaidheacht' aige
anois. Dubhairt sé:“Míle beannacht le hanam do cháirde!”Bhuail fear a' toighe annsin trí bhuille dá shlata
draoitheachta air, agus rinn sé buachaill úr óg de.11. Agus sin a' t-am a chuaidh sé a dh'iarraidh na mná
nuair a fuaidhTriúr ar mhuin triúir,
Agus triúr eile 'na ndéidh;
Naonbhar de chlainn aon mháthar amháin
Ag iarraidh mná dá máthair fhéin.


L. 51


VI. AN FEARDHAMHAN.1. Fear de na Fiannaibh an Feardhamhan. Bhí sé 'na
chomhnaidhe ar an Áigh agus bhí sé faoi gheasaibh, agus rud
ar bith a d'iarrfaidhe air gan a dheánamh, sin a' rud a
dheánfad sé.2. Bhí sé ag fágáil baile agus bhí ceithre mhadadh leis,
Mulaigh, Loinseachán, Mín a' Ghriobaigh, agus Deárathán.
Ag fágáilt baile dhó, hiarradh air gan a chul a chomhair
na muice bhí i Malán na Muice i nGleann Mhór na
nGleanntach.3. Nuair a thainic a' Feardhamhan go dtí nead na
muice, bhí 'n tsean-mhuc ar shiubhal ó'n nead agus d'fhág
sí beirt óga ionns an nead 'na déidh. Tharraing a'
Feardhamhan a sgin as a phóca agus ghearr sé an ruball
de 'ach a'n chionn acú.4. Nuair a thainic a' mhuc ionns an nead, d'imthigh sí
agus fuair sí an dá chionn óga agus a rubaill díobhtha.
Chuaidh sí i ndéidh an Fheardhamhain agus chuaidh sí suas
leis cómhgarach do'n nead agus thúsuigh an troid. Chuir
sé an madadh Mulaigh innti agus mharbhuigh sí an madadh
sin agus tá an t-ainm Mulaigh ar an talamh ó shoin.5. Shiubhail sé giota maith eile annsin, agus é ag
troid léithi ar a dhícheall. Dhreasuigh sé annsin Loin-
seachán innti. Mharbh sí Loinseachán annsin, agus é fhéin i
gcomhnaidhe ag troid ar a dhícheall go dtí go dtainic sé


L. 52


tomall fada, agus dhreasuigh sé annsin Griobach inntí,
agus throid sé mar an gcéadna léithí comh maith agus
thainic leis.6. Mharbh sí an madadh sin agus throid leobhtha annsin
giota fada go dtí gur chuir sé an madadh deireannach
inntí, Deárathán.Bhí na madaidh uilig marbh annsin, agus throid sé fhéin
agus a' mhuc annsin le chéile go dtainic siad go dtí an
Chró Cham.7. Chuir a' mhuc annsin ar a dhá ghlúin é cúig ná sé
chuarta agus léim sé anuas le spinc comhgarach ag Loch
Muc agus marbhadh é.Chuaidh a' mhuc annsin go bruach an locha 'gus d'ól sí
deoch agus stiúg sí.8. Bhí deirbhshiúr an Fheardhamhain, Finngheal, 'na cómh-
naidhe i nGleann Léichín, agus chuala sí guth an Fhear-
dhamhain, a dearbhráthar, agus tháini' le cuidiughadh leis
go bruach Loch' Finne agus thóg sí trí charraic i n-a
naprún agus shiubhail sí trasna an locha.9. Nuair a bhí sí taobh thall ar a' Chró Cham, shíl sí go
rabh guth a dearbhráthar ar a' taobh bfhos. Chuaidh sí
trasna an locha trí huaire le tárrtháil a thabhairt ar a
dearbhráthair. Casadh gruaig a cinn i ladhraibh a cos
agus báitheadh í.10. Tá na trí clocha bhí léithí i n-a naprún go fóil 'na
luighe ionns a' chaineál i Loch Fhinne. 'Sise thug ainm do
Loch Finne.11. Cuireadh an Feardhamhan ar a' Chró Cham. Tá a


L. 53


uaigh annsin go fóil le feiceáil. Tá suas le daichid
bliadhain ó shoin, chualaidh na comharsannaí go rabh
fáinní óir ann ar a mhéaraibh. Thachail siad suas an
uaigh agus hainic siad méara a lamh, acht ní rabh fainne
ar bith orthu. Tá a chnámha le feiceáil annsin go fóil.
Dhruid siad suas an uaigh aríst.VII. AN TRIÚR GAISGIDHEACH AGUS
NA FIANNA.1. Triúr gaisgidheach a thainic le Fiannaibh Éirinne a
mharbhadh uilig. Thainic siad annsin 'fhad le teach Ghoill
mhic Mhóirne. Sgá'ruigh na Fianna nuair a hainic siad
ag teacht iad.2. Ghlac na mná dóigh lé na Fianna shábháil: Conán
mhac Móirne chur 'n-a luighe ionns a chliabhán agus Goll
mhac Móirne chur ag buachailleacht an eallaigh. Thóg
bean léithí cloch uachtair na bróine. Rinn sí taos
de mhin agus chuir sí ar chloich na bróine uilig é, gur
fhág ar chuma bonnóige aráin é. Chuir sí córda ionns
a' pholl a bhí ionns a' chloich, agus chuir sí ar mhuineál
Chonáin é ionns a' chliabhán, mar bheiread sí áilleacán
do pháiste.3. Thainic na fir mhóra isteach. D'fhiafruigh siad de
na mnáibh cá rabh na Fianna.


L. 54


“Tá siad ar shiubhal ag seilg,” arsa na mná.“Goidé an duine annso atá ionns a' chliabhán?”“Páiste beag gasúir.”“Goidé tá ar a mhuineál?”“Bíonn ocras go minic air,” ars' an bhean, “agus
sin tuirtín aráin chuir mé ar a mhuineál le hé bheith dá
ithe.”4. D'iarr fear de na fearaibh móra giota de'n tuir-
tín ar an pháiste. Chuir an páiste an tuirtín uilig in'
airicis. Chuir an fear mór i n-a bhéal é, agus, nuair a
chagnuigh sé é, bhris sé mórán dá fhiaclaibh agus níor
bhain sé dadaidh de.5. D'iarr an fear mór eile air a mhéar a chur i mbéal
an pháiste, go bhfeicead sé goidé an cineál fiacal bhí ag
an pháiste d'itheadh an t-arán sin. Chuir sé a mhéar i
mbéal an pháiste. Theann an páiste ar an mhéar agus
thug sé leis é.6. Bhí an ghaoth ionns a' dorus ag na mnáibh. Dubhairt
na fir mhóra go rabh an ghaoth ionns a' dorus acú.
Dubhairt na mná seo, nuair a thiocfadh na Fianna a
bhaile, go dtionntóchad siad an teach go gcuirfead siad
a chúl ionns a' ghaoith. Bhuail an triúr fear mór amach
agus rug siad ar an teach. Cham siad agus bhog siad é,
agus sháruigh orthú é thionntódh.7. Thainic siad isteach 'anns' air na mnáibh agus d'iarr
siad a ndínneár. Dubhairt na mná nach rabh na Fianna
'sa bhaile leis an tseilg, acht go rabh tarbh leis na buaibh
agus gasúr dá bhuachailleacht. Fuaidh an fear ab


L. 55


fheárr acú fá choinne an tairbh. D'éirigh Goll mhac
Móirne a bhí ag buachailleacht an eallaigh agus rug sé
greim ar adhairc an tairbh agus rug an fear mór ar an
adhairc eile, agus sgoilt siad síos an tairbh go bárr an
rubaill go rabh leath ag gach duine acú.8. Thainic an fear 'un toighe agus leath an tairbh leis
i n-a láimh, agus chaith sé síos é 'anns' ar an bheirt eile,
agus dubhairt leobhtha:—“Ithigidh seo go gasta. Is mithid dúinn bheith ag imtheacht.
An gasúr a bhí ag buachailleacht an eallaigh, choinnigh sé
leath an tairbh uaim, agus an páiste bhí ionns a' chliabhán,
bhain sé an méar díot-sa. Má thigeann na Fianna a
bhaile agus sinn annseo, ní bhéidh aon fhear againn beó
bóiminte.”D'imthigh an triúr, 's níor phill níos mó.VIII. BEAN GHLEANNA CÚ CADHAIN.1. Bhí sin ann, mar is fad' ó shoin a bhí fear 'n-a
chomhnaidhe i nGleann Chú Chadhain, agus bhí bean aige.Lá amháin thainic fear éigint an bealach sin. Bhí sé
ionns a' sgéal go rabh sé 'na mhangaire, rud a dtugann
siad a' peidleáraidhe air, a' díol seod agus áilleacán,


L. 56


Bhí an bhean 'na seasamh ionns a' dorus, agus d'fhiafruigh
sí de'n fhear c' fhad a shiubhail sé.2. Bhí sé 'na strainseáraidhe. D'innis sé doí go
dtáinic sé as na flaithis.“Maise,” ars' ise, “fuair tachrán liom bás. B'fhéidir
go bhfaca tú é,” ars' ise.“C'ainm a bhí ar do thachrán?” ars' eisean.“Conall Ó Canáin a bhí air ag dul go flaitheas,”
ars' ise.“Ó, hainic mise Conall,” ars' eisean. “Tá aithne
mhaith agam air.”“Dá mbéidheadh 'fhios agam,” ars' ise, “go bhfuighinn
duine ar bith a bhéarfadh go flaitheas 'anns' air iad,
cheannóchainn seod agus áilleacán dó.”3. Dubhairt sé léithi annsin go rabh sé ag dul ar ais
go flaitheas agus go dtiocfadh leis an seod agus an
t-áilleacán a thabhairt do'n tachrán.Annsin chuaidh sí dh'amharc fríd a' bhosga earraidhe bhí
leis, agus cheannuigh sí fáinne do'n tachrán agus bosga
ceóil, agus thug sí giní do'n mhangaire ar luach a' méid
a cheannuigh sí. Thug sí dó féin ar ais iad, le iad a
thabhairt 'anns' air a' tachrán.D'imthigh sé.4. Nuair a thainic fear a' toighe isteach 'san oidhche,
d'innis sí dó an uile shórt annsin, a' margadh rinn sí
leis a' mhangaire.“'Tchím,” ars' eisean. “Ní chodlócha mé a'n oidhche
'sa teach ach' anocht, go bhfeicidh mé a' bhfuighe mé bean
ar bith comh hamaideach leat!”


L. 57


5. D'éirigh sé i mbáireach ar maidin. Bhí sé 'g imtheacht.“Béidh mise leat,” ars' ise.“Má tá tú 'g imtheacht.” ars' eisean, “tarraing a'
dorus in do dhéidh” — ag iarraidh uirthí an dorus a dhruid.Bhí sé 'fuireacht léithi ar a' bhealach agus, nuair a
d'amhairc sé thart, hainic sé í. Bhí sí a' tarraint a'
chómhla 'n-a déidh.6. Chuaidh sé ar ais a' bealach a dtainic sé agus chuir
sé ceist uirthí, cá rabh sí 'g dul leis a' chómhla?“Dubhairt tú liom a' dorus a tharraint 'mo dhéidh,”
ars' ise.“Char 'ubhairt!” ars' eisean, “ach' a' dorus a dhruid
amach!”7. Shiubhail siad leobhtha annsin. Nuair a bhí sé seal
fada de'n lá a' siubhal, thainic sé ar an árd, agus ag
dul thart dó, hainic sé a' bhean ar an árd a' criathrughadh
mine agus tachrán.“Goidé tá tú a dheánamh annseo, a bhean?” ars' eisean“Bím a' criathrughadh mine istoigh 'sa teach. Thuit
péist anuas de'n teach isteach ionns a' mhin. Thug mé
amach annseo a' mhin 'fhéacháilt a' bhfuighinn a' phéist ar
ais ionns a' mhin.”“'N-e nach bhfuil eagla ort,” ars' eisean, “go dtabh-
airfidh an ghaoth do chuid mine ar shiubhal?”“Char smaoitigh mé,” ars' ise, “ar a ghaoth, is creidim
go bhfuil a' ceart aghad.”D'imthigh sé annsin bhuaíthi, nuair adubhairt sí leis go
rabh an ceart aige.


L. 58


8. Shiubhail sé seal fada annsin ar ais ar a' bhealach.
Hainic sé dhá bhean, gasúr, agus bó leobhtha, agus a'
triúr ag iarraidh a' bhó a chur suas ar a' bhóitheach.
Deir sé:“Goidé tá sibh a dheánamh?”“Tá féar maith thuas ar a' bhóitheach,” ars' iad-san.
“Támuid ag iarraidh an bhó a chur suas go n-ithead sí an
féar.”“'N-e nach feárr,” ars' eisean, “corrán a thabhairt
leat, agus a' féar a bhaint agus thabhairt anuas 'anns'
air a' bhó?”“Char smaoitigh muid sin a dheánamh,” ars' iad-san,
“agus tá an ceart aghad-sa.”“Seó anois,” ars' eisean le n-a bhean; “pillfe mise
a bhaile. Dá mbéidhinn a' siubhal liom, gheobhainn daoiní
comh hamaideach leat.”Chuaidh sé a bhaile annsin léithí.9. Domhnach amháin dubhairt sé léithí go ndeanfad sé
réidh go rachad sé 'un aifrinn. D'imthigh sé. Bhí sí
leis. Cé'r bith an fad a bhí sé ar a' bhealach, bhí sé le
haghaidh a bheith ag an aifrionn Dé Domhnaigh.Bhí sé fhéin agus í fhéin annsin ag an aifrionn. Bhí
an saghart a' caint, mar is gnáth, agus bhí sé 'caint go
mór dalba, is cosmhail. Ní fhaca sise duine ar bith a'
caint ach' a saghart, agus d'amhairc sí thart.10. “A bhéil gan smid!” ars' ise le n-a fear, “go
tuighe nach labhaireann tú le ‘cablaidhe cainteach?’” (.i.
an saghart — seo a' saghart, a' dtuigeann tú?).


L. 59


“Racha mise a bhaile,” ars' eisean,“Go Gleann Chú Chadhain,
An áit is binn guth gadhar,
Agus is luath ceileabhar éan,
Agus is mall go dtiocfadh an Domhnach.”Sin a' méid a chuala mise de'n sgéal, a dhuine.IX. FÁILTE UÍ DHOMHNAILL.1. Nuair a bhí Ó Domhnaill ag deánamh a chaisleáin i
nDún na nGall, agus saoraí aige dá thógáilt, chuirthí
anuas ar ais é — chuireadh na daoiní beaga síos ar ais
é ionns an oidhche.2. Bhí brón mór air. Ní rabh 'fhios aige goidé dhean-
fad sé go dtainic bean bheag ruadh chuige, agus thosuigh
Ó Domhnaill ag caint léi fá dtaobh de'n bhuaidhreadh a bhí
air fá n-a chaisleán.3. Dubhairt sí leis a bheith aig an áit a léithid seo
'uair an oidhche ar n-a bháireach agus, nuair a thiocfadh,
go bhfeicfead sé páirtidh mhór ag teacht anall ar an
chlochán, fáilte chur rómpa ar an dóigh amháin agus gan
duine acú dheánamh níos airde ná níos ísle.4. Nuair a thainic an uair, bhí sé annsin agus hainic
sé an pháirtidh ag teacht. Thainic siad anall, agus seo
mar dubhairt sé leobhtha;


L. 60


“Coisceim cumhang ar clochán corrach,
Úir bhuinneáin shléibhe;
O Rígh chomairce na beatha,
'Sé mur mbeatha uilig i n-éinfheacht.”5. O'n oidhche sin amach, an méid nach gcuirfead siad
suas ionnsa lá, bhéidheadh oiread eile thuas ar maidin lá
ar n-a bháireach.X. LABHRAIDH LUIN.1. Rí Lághnach a bhí i Labhraidh Luin, agus bhíodh fear
uasal ag tabhairt aire dó annsin. Chaitheadh an fear
uasal a bheith aige ag baint féasóg de, agus ní rabh
cead aige innse goidé hainic sé ar a' rígh. Bhí an rún ag
cur bhuaidheartha air comh mór sin go rabh sé ag cailleadh
a shláinte. Fuaidh sé 'anns'air a' dochtúir ag iarraidh
sláinte, agus sháruigh orthú a léigheas. Fuaidh sé siar
annsin 'anns'air dochtúir mór seanduine. D'fhiafruigh
an sean-dochtúir seo annsin de'n fhear a bhí tinn a' rabh
rud ar bith ag cur bhuaidheartha air nach dtainic leis
innse dó. Dubhairt sé go rabh. D'iarr sé air dul
isteach fríd a' choill agus a innse do chrann an áit nach
mbeadh a'n dhuine ag éisteacht leis.2. Fuaidh sé isteach ionns a' choill gur innis sé an
sgéal a bhí 'cur bhuidheartha air do'n chrann. Fuair a'
fear uasal annsin biseach sláinte. Smál a' crann —
ní rabh fás ar bith níos mó aige.


L. 61


Fríd am annsin fuaidh fear thart a bhí a' cuartughadh
ádhbhair chláirsighe. A' crann a hainic sé críon gheárr
sé é, agus is feárr a d'fhóir sé dó.3. Rinn sé cláirseach annsin de phíosa de'n chrann.
Nuair a bhí an chláirseach deánta, fuaidh fear ceoil a bhí
ann agus sheinn sé air a' chláirsigh, agus ní rabh a'n
cheol ionns a' chláirsigh acht —“Tá cluasa capaill
Ar Labhraidh Luin,
'S tá a ruball go talamh
Ar Labhraidh Luin.”4. Bhí sin iongantach agus nuair thainic an sgéal fríd
na daoiníbh, an méid a thainic de na daoiníbh chuir siad
gléas ar a' rígh, a' cuartughadh a' rabh an sgéal fíor.
Fuair siad fíor é, agus briseadh an rí annsin gur
baineadh an cumhacht dó.5. Thug siad rí isteach annsin i n-a áit a rabh Cormac
'ac Airt air, agusLe linn Chormaic mhic Airt
Bhí saoghal aoibhinn ait:
Naoi gcéad cno ar a' chraoibh
Agus naoi gcéad craobh ar a tslait.XI. AN BRACHÁN RÉIDH.Fear a bhí tinn am amháin agus d'iarr sé brachán réidh
a dheánamh dó, agus seo mar adubhairt sé:


L. 62


“Deán braon bracháin réidh dam,
Deán lom le him é,
Agus deán reamhar le siúcra é,
Mur n-ólaidh mé anois é,
Ólfaidh mé aríst é;
'S mur n-ólaidh mé choidhche é
Ólfaidh sibh féin é.”XII. COMHAIRLEACHA AN ÉIN.1. Fear a bhí ag gabháil a' bhealaigh, rug sé greim ar
an éan.Ars' an t-éan leis-sean:“Má leigeann tú cead mo choise damh, bhéarfa mé
trí chomhairle duid, agus béarfa mé uibh óir agus uibh
airgid dhuid.”“Má ghní tú sin,” ars' an fear, “bhéarfa mé cead do
choise dhuid,” agus thug.2. Shuidh a' t-éan annsin ar chraoibh a' chroinn os a
choinne. Bhí seisean ar a neamhthuilleamaigh nuair a bhí
sé ar a' chrann agus é 'na shuidhe ar a' sgafóig. *Ars an t-éan leis-sean annsin:“Nuair a chluinneas tú sgéal mór éagsamhail, gan a
chreidbheáil, † a' chéad chomhairle bhéarfas mé dhuid.* Nuair a bhí sé 'na shuidhe ar sgafóig ar a' chrann.† Ná creid é.


L. 63


An darna comhairle bheireas mé duid: go mb'fheárr
éan in do láimh ná beirt ar a' chraoibh;An tríomhadh comhairle: bíodh rud agat fhéin annsin;
ná bí falamh.”XIII. BALOR AGUS MAC CIONN-
FHAOLAIDH.1. Bhí gobha thoir annsin i nDruim na Teineadh a dtug
siad Gaibhide Gabhanna air. Bhí bó aige a rabh an Glas
Gaibhlionna uirthi.Bhí triúr dearbhráithreacha de chloinn mhic Cionnfhaolaidh.
Bí Fionn ar an fhear ba shinne acú, Donn ar an dara
fear, Dubh ar an tríomhadh fear.2. Chuaidh siad isteach chuig an ghobha seo le trí claidhmh-
theacha 'fhágháil deánta. Dubairt an gobha go gcaithfeadh
siad an bhó choimheád — fear ar a sheal — go ndeánfad
sé claidheamh. Nuair a bhí claidheamh do'n chéad bheirt
deánta, bhí an fear óg ag gabhail amach a choimeád go
ndeánfad sé a chlaidheamh féin. Smaoitigh sé nach rabh
sé in' fhear comh maith leis an bheirt eile.3. Phill sé isteach ar ais ag iarraidh a chinn fhéin a
dheánamh níos éadruime. A' gabhail amach ar ais dó, bhí
an bhó ar shiubhal. D'imthigh sé leis annsin ar eagla go
muir'fheadh an gobha é.Casadh sgaifte air ag iomáin ag tóin Bhinne an Fhéidh.


L. 64


Chuaidh siad a mhagadh air. Sgairt fear acú air seasamh
go mbéadh an báire curtha agus go rachad sé leis a
chuartughadh na bó, oir gur ghoid Balor an bhó, agus go
rabh sí istoigh aige i dToraigh. Giall Dubh bhí ar an
fhear so.4. Fuair siad curach thiar i Mín na Láradh, agus
dubhairt sé go rabh seacht seicheacha glasa i n-áirde ag
Balor le toit agus le súithche le seacht mbliadhna, agus
go gcaithfead sé a n-ithe le órlach na coinnle.Dubhairt Giall Dubh leis cead aige sean a ngearradh
agus go n-íosad seisean iad. Thoisigh mac Chionn-
fhaolaidh dhá ngearradh agus cha rabh baoghal ar an órlach
dóighte nuair a bhí siad ithte.5. Dubhairt sé go rabh buaidh eile i gcionn na bó aige,
go rabh a nighean (.i. nighean Bhaloir) thoir ar an dún,
go gcaithfead sí amach buarach isteach ar a chionn go
bhfuighead sé an bhó agus, mur gcuirfeadh, nach bhfuighead.Chaith sí amach an buarach agus chuir isteach ar
chionn é.6. Fuair sé an bhó. Thug siad amach an bhó agus
d'fhág siad ag an ghobha í. Annsin chuaidh siad isteach go
Toraigh ar ais agus fuair siad mac le nighin Bhaloir
Thainic siad amach annsin agus an leanbh leo. Cha rabh
dul acú banaltra 'fhagháil dó. Chuaidh siad isteach ar
ais agus rinn siad margadh le Balor: thug sé cead
daobhtha an leanbh 'fhágáil ag n-a nighin acht coillidh
chur i dToraigh dhó. Thoisigh siad a phlanntáil annsin gur
chuir siad coillidh bhréagh ann.


L. 65


7. Nuair a bhí an leanbh mór, thug siad amach ar ais é.
Lugh Fadlámhach bhí ar an fhear óg seo. 'Sé bhí le Balor
a chur 'un báis. Thainic séideán gaoithe agus steall sé
na croinn amach leis an fhairrge.8. Thainic Balor amach. Bhí súil nimhe aige. Bhí naoi
bpilleadh éadaigh uirthi. Nuair bhí sí nochtuighthe go dtí
dhá philleadh, chuir Lugh Fadlámhach lorgáid dhearg iarainn
isteach fríd an dá philleadh, agus bhain sé an tsúil as.Lean sé Lugh annsin. Nuair bhí sé tuirseach 'na
dhéidh, dubhairt sé gurab é a ua féin é, cé 'bith taobh a
dtainic sé. D'iarr sé air an cionn a ghearradh dó agus
a chur i mullach a chinn féin. Chuir sé i mullach na
Cloiche Gairbhe é, agus thainic deor nimhe amach as a'
chionn. Sgoilt sé an chreag agus d'éirigh loch ann.XIV. AN GOBÁN tSAOR 'S A MHAC.1. An Gobán tSaor budh é an fear budh ghasda i nÉirinn
é. 'Sé an chéad fhear nÉirinn a rinn seisreach, — dubh-
shlán duine ar bith i nÉirinn a cuir amach as an sgríb.Annsin, bhí sé ina fhear ghasda. Bhí mac aige agus
budh mhian leis an mac 'fhagháil pósta. Annsin, chuir sé
an mac 'un aonaigh le dórnán molt. D'iarr sé ar an
mac annsin na muilt a dhíol agus iad féin agus a luach
bheith leis ar ais 'na' bhaile.2. Shiubhail an mac, 'ach a'n aonach agus ó aonach go
haonach. Ní thiocfadh leis a bhfágháil díolta. Fá dheireadh,


L. 66


bhí sé 'teacht anuas sráid a' bhaile mhóir agus casadh
cailín air 'muigh i ndorus tighe.3. “A bhuachaill,” ars' an ghirseach, “An é nach dtig
leat na caoirigh sin a dhíol?”“Ní thig liom,” arsa mac an Ghobáin tSaoir.“God chuige sin?” ars' ise.“Breallán athar a d'iarr orm na caoirigh a dhíol agus
a luach a bheith liom 'na' bhaile.“Maiseadh,” ars' an chailín, “gabh isteach annseo
agus cuirfe mise leat iad fhéin agus a luach leat 'na'
bhaile.”4. Thug an chailín léithi na caoirigh isteach i dteach. Lom
sí na caoirigh agus thomhais sí an olann, agus thug sí
dó luach na holna agus chuir sí annsin na caoirigh lom
leis 'na' bhaile.Ars' an t-athair, “A mhic, fuair tú na caoirigh dhíol.
Cibé háit i bhfuil an cailín, gabh go dtí í agus fágh í le
posadh.”5. Fuaidh an mac go dtí an cailín agus fuair sé í le
pósadh, agus annsin thais'eán an Gobán tSaor cófhra dí
lán óir.“A nighean,” ars' eisean, “goidé 'ghéanfá leis a'
chófhra sin?”“Tá, a athair, bhéidhinn ag cur ann i gcomhnaidhe agus
gan dadaidh bhaint as.”“A nighean,” ars' é, “ghéanfaidh sin an gnaithe. Dhá
mbeithí ag baint as i gcomhnaidhe, badh ghoirid go mbéidheadh
sé reaithte. A nighean, sin an dóigh cheart leis na tsaidh-
bhreas a choinneáil.”


L. 67


XV. COR I N-AGHAIDH AN CHOIM AGUS
CAM I N-AGHAIDH AN CHUIR.1. Chuir duine uasal bhí i Sasana sgéal a thiocfadh thall
anonn go bhfághadh sé a chaisleán deánta nach mbéidheadh
a leitheid eile ins na trí ríoghachta.“Maiseadh,” arsa nighean an Ghobáin tSaoir le n-a
fear, “buail suas le cailín innteach fá'n chaisleán, ná
mur ndeánfaidh, ní thiocfaidh sibh 'na' bhaile beo.”2. Shín siad leobhtha anonn go Sasana go dtaini' siad
go teach an duine uasail. Thoisigh siad a dheánamh an chais-
leáin. Bhuail mac an Ghobáin tSaoir suas le cailín bhí
fá'n chaisleán. Bhí an caisleán le bheith críochnuigh'e lá
ar n-a bháireach. Ars' an cailín leis a' bhuachaill:“A' bhfuil an caisleán críochnuigh'e? Nuair a bhéidheas
an caisleán críochnuigh'e, tá 'rún acu mur gcuir 'un
báis. Fiafróchaidh an duine uasal do'n Ghobán tSaor
a' bhfuil aon chaisleán 'sna trí ríoghachta comh maith leis.”3. Lá ar n-a bhárach, fiafruighidh an duine uasal de'n
Ghobán tSaor:“A' bhfuil aon chaisleán 'sna trí ríoghachta comh maith
leis a' chaisleán seo agam-sa?”Fhreagair an Gobán tSaor é.“Ní'l,” ars' an Gobán tSaor, “acht nídh amháin atá
'sa bhaile agam, agus ní bhfuighidh aon dhuine sin acht do
mhac-sa agus mo mhac-sa dhul fá n-a dhéin.”


L. 68


4. Chuir an duine uasal anall mac an Ghobáin tSaoir
agus a mhac fhéin. Thainic siad go dtí teach an Ghobáin
tSaoir. Arsa nighean an Gobáin tSaoir:“Goidé tá a dhíth air anois?”“Tá, aon nídh atá annseo ins a' chófhra,” arsa mac
an Ghobáin tSaoir, “chuir m'athair-se mise agus mac an
duine uasail anall fá n-a dhéin.”“C'ainm atá ar an nídh sin?” arsa nighean an Ghobáin
tSaoir.“Tá, cor i n-aghaidh an choim agus cam i n-aghaidh an
chuir.”“Tá an nídh chéadna soin sa' chófhra,” arsa nighean
an Ghobáin tSaoir.5. D'fhosgail sí an cófhra agus d'iarr sí ar mhac an
duine uasail theacht anall agus amharc síos ins a' chófhra,
go rabh an nídh chéadna ar thóin a' chófhra agus é thógáil.
Chrom sé annsin isteach ins a' chófhra, agus thainic sise
ar an taobh thiar * agus chuir sí a lámh leis agus tionn-
tuigh sí é isteach 'sa chófhra.6. “Béidh tusa annsin,” ars' ise, “go dtig an Gobán
tSaor anall chugam-sa as Sasana.”Fuaidh an sgéal anonn go rabh mac an duine uasail
'stigh gaibhte ins a' chófhra go dtigeadh an Gobán tSaor
anall 'un a' bhaile. Annsin leigeadh anall an sean
Ghobán tSaor agus leigeadh anonn mac an duine uasail
'un a' bhaile.* Ar a chúl.


L. 69


XVI. PAIDÍ Ó 'LUMHÓG.1. Bhí sé 'na chomhnuidhe i nGleann Domhain. Ní rabh
tailmhach aige ach' é fhéin agus a bhean.Bhí samhradh cruaidh ann agus ní rabh luach mine aige,
agus b'éigean dó a' bhó amháin a bhí aige thabhairt go dtí
aonach Leitir Ceanainn. Bhí trí cheannaidhe bó ó thaobh
Ghallóglach ann, agus thainic fear acú 'fhad le Paidí.2. “Cé dhíolas a' gabhar?” ars' eisean.Thóg Paidí a bhata agus dubhairt sé leis an cheannaidhe:“Má bheir tú gabhar ar mo bhoin bhainne, bhéara mé
buille de'n bhata duid!”D'imthigh an fear soin.3. Thainic an darna fear acú.“Cé dhíolas a' gabhar?” ars' eisean.“Ní gabhar í, ach' bó bhainne,” arsa Paidí.D'imthigh an fear soin.4. Thainic an tríomhadh fear.“Cé dhíolas a' gabhar?” ars' eisean.“Maiseadh,” arsa Paidí, “aithnighim gur gabhar í,
nuair atá 'ach aon dhuine a' tabhairt gabhair uirthí.”Dhíol Paidí i n-áit gabhair í ar a deich agus ponta.5. Thainic Paidí 'un a' bhaile, agus fhobair go muir'feadh
an bhean é, cion is a' bhó dhíol ar a deich is ponta. Choinnigh
Paidí an t-airgead i n-a phóca go dtí an chéad aonach
eile bhí i Leitir Ceanainn. Fuaidh sé 'un aonaigh agus
thainic na trí cheannaidhe ann. Reath sé isteach go dtí
teach uisge bheatha.


L. 70


6. Labhair sé le bean a' toighe agus thug sé doí deich
sgillinne.“Má bheiriom-sa fir isteach le tréat thabhairt dóibh,
nuair a sgairtfeas mé agus tusa theacht isteach, bainfe
mé díom mo hata, agus craithfe mé an hata, agus abair
thusa liom bheith 'g imtheacht, go bhfuil sin díolta.”7. Fuaidh Paidí isteach go dtí teach itheacháin agus
thug sé deich sgillinne do bhean a' toighe:“Má bheiriom-sa isteach triúr fear le n-a ndínneár
fhágháil, nuair a bhuailfeas mé an tábla, tiocfa tusa
anuas; craithfe mise mo shean-hata; abair thusa liom
bheith ag imtheacht, go bhfuil sin díolta.”8. Fuaidh sé isteach go dtí teach eile — teach ólacháin;
thug sé deich sgillinne do bhean a' toighe:“Má bheiriom-sa triúr fear isteach annso tráthnóna
le tréat thabhairt dóibh, nuair a sgairtfeas mé anuas
ort-sa, craithfe mé mo shean-hata, agus iarr thusa orm
bheith 'g imtheacht, go bhfuil sin díolta.”9. Nuair a fuair sé sin deánta, fuaidh sé amach 'ann-
soir a' triúr:“A bhuachaillí, 'sé mur mbeatha! Goidé mar shásuigh an
gabhar sibh?”“Ó, shásuigh go han-mhaith,” arsa gach aon dhuine acú.“A bhuachaillí, ar ól sibh dadaidh go fóil?”“Níor ól,” arsa na buachaillí.“Bígidh a' teacht isteach go dtuga mise tréat daoibh.
Anois, ólaigidh an méad is mian libh ól — tá mise
ábalta díol ar a shon.”


L. 71


D'ól siad oiread agus budh mhian leobhtha ól. Rapáil
Paidí an tábla (bhuail P. an clar). Thainic bean a'
toighe anuas. Chraith Paidí a hata.“Bí ar shiubhal; tá sin díolta,” arsa bean a' toighe.Fuaidh siad amach annsin.Ars ghach aon fhear 'e'n triúr:“Tá hata dheas aig Páidí, oir a dhíolas ar shon ghach
aon rud a sgairtfiomuid.”10. I lár an lae thainic Paidí ar ais. Dubhairt sé
leis a' triúr:“A bhuachaillí, ar ith sibh dadaidh go fóil?”“Níor ith,” arsa na buachaillí.“Bígidh a' teacht isteach go bhfágha sibh tréat eile.
'Nois, a bhuachaillí, ithigidh mur sáith. Tá mise 'díol ar
a shon.”D'ith siad leobhtha annsin. Nuair a bhí a sáith ithte acú,
bhuail Paidí an clár. Thainic bean a' toighe anuas.
Chraith Paidí a hata.“Bí ar shiubhal; tá sin díolta,” arsa bean a' toighe.
Fuaidh siad amach annsin.Ars ghach aon fhear acú:“Tá hata iongantach aig Paidí, nuair a dhíolas sé ar
shon ghach aon rud a sgairtiomuid air.”11. Tráthnóna thainic sé ar ais:“A bhuachaillí, nach dteacha sibh 'un a' bhaile go fóil?
Bígidh a' teacht isteach go bhfághmuid tréat eile. 'Nois,
a bhuachaillí, ólaigidh gach aon rud 'ar mian libh ól. Tá
mise 'díol ar a shon.”


L. 72


D'ól siad leobhtha annsin. Nuair a bhí a sáith ólta
acú, bhuail Paidí an clár. Tháinic bean a' toighe anuas.
Chraith Páidí a hata.“Bí ar shiubhal; tá sin díolta,” arsa bean a' toighe.
Fuaidh siad amach annsin.12. Ars ghach aon dhuine acú:“Tá hata greannmhar aig Paidí, nuair atá sé ábalta
díol ar shon gach aon rud a sgairtfiomuid air. A Phaidí,
is fheárr duid do hata dhíol linne. Tá tusa ag éirghe
aosda agus ní'l gnaithe agad leis. Ceannócha muidinne
é.”Cheannuigh siad a hata ar chúig phonta. Shín siad
leobhtha 'un a' bhaile annsin.13. Bhí aonach i nGallóglach lá har n-a bhárach. Bhí
deifre ar a' triúr 'un aonaigh go bhfeicead siad goidé
dheanfadh an hata. Fuaidh siad isteach go teach ólacháin
agus bhuail siad an clár, agus thainic ghach aon seort
biotáilte chucú 'ar mhian leobhtha ól. Bhuail siad an
clár. Thainic bean a' toighe anuas. Thug fear acú an
hata amach as a pócha agus chraith sé é.14. Labhair bean a' tighe: “A bhuachaillí, a' bhfuil sibh
ag dul 'a dhíol seo?”“Nach bhfuil sé díolta nuair a chraith sé an hata?”“Ní'l, agus mur ndíola sibh go gasta, bhéarfa mise
isteach a' sárdseant.”Thainic a' sárdseant isteach:“A bhuachaillí, goidé atá oraibh nach ndíolann sibh an
tréat. Mur ndíola sibh é go gasta, fágfa mé istoigh
sibh.”


L. 73


B'éigean dóibh an tréat a dhíol annsin.15. Dubhairt ghach aon fhear de'n triúr nach ndeánfadh
an hata dadaidh dhóibh, gur hata draoidheachta bhí ann.“Rachamuid i mbárach go bhfághmuid ar gcuid airgid
agus go bhfágamuid an hata aige.”16. Bhí baramhail aig Paidí go dtiocfad siad. Fuaidh
sé amach agus fuair sé dhá choinín. D'fhág sé cionn acu
ine mbocsa a chois na teineadh. Thug sé leis amach an
cionn eile agus d'iarr sé ar a bhean a ráidht leis na
fir go rabh sé amuigh ar a' chnoc.17. Dubhairt sé annsin: “Nuair is mian leis na fir
mise theacht, cuir thusa amach an coinín, agus, nuair
atchífeas mise a' coinín, tiocfa mé isteach agus béidh
coinín eile liom.”Nuair a thaini' sé isteach annsin bhí an coinín leis.“A' dtéid a' coinín fá do dhéin ghach aon áit a mbíonn
tú?” arsa na fir.“Théid,” ars' eisean.18. Cheannuigh siad an coinín uadh fá choinne bheith a'
deanamh teachtaireachta dóibhthe. Thug siad leobhtha ann
soin an coinín a bhaile agus chuir siad nóta chúig bponta
'steach i n-a haincearsúir. D'iarr siad ar a choinín a
dhul go bainc Leitir Ceanainn agus briseadh fhágháil ar
shon na gcúig bponta.19. D'imthigh an coinín leis agus fuaidh sé i bhfalach i
dtom aitinneach. Lean Paidí an coinín. Bhí 'fhios
aige go leigfead siad amach an coinín am innteach.
Thainic Paidí ar a' choinín agus bhain sé de na cúig
phonta.


L. 74


Nuair ab' fhada leobhtha bhí an coinín amuigh, fuaidh
fear acú go bainc Leitir Ceanainn:“A' dtainic coinín ar bith annseo a rabh haincearsúir
ar a mhuineál agus cúig phonta ionnsa haincearsúir?”“Ní thainic,” arsa fear a' bhainc,20. Bhí an t-airgead caillte orthú.“Rachamuid i mbárach go Gleann Domhain 'anns'oir
Phaidí go dtuga sé dúinne ar gcuid airgid agus go
marbhmuid é.”Bhí 'fhios ag Paidí go dtiocfad siad. Mharbh sé sean
chaora bhí aige. Cheap sé an fhuil ionnsa mhiadail. Bheir
sé ar adharc na caorach. Gheárr sé giota beag o'n bhárr
de'n adhairc. Chuir sé i n-áirde an adharc ar bhárr an
bhalla.21. “'Nois,” ars' eisean le n-a bhean, “nuair a thioc-
fas na fir, suidh thusa ar a' tsuidhisteoig agus cuir mála
na fola faoi do naparún. Nuair a thiocfas na fir
isteach, beidh siad ag iarraidh an airgid orm-sa. Déarfa
mise leobhtha gurb í an bhean sin is cionntaighe leis a
phlé uilig ach' go gcuirfe mé deireadh léithi.”22. Nuair a thainic siad isteach, d'fhosgail Paidí a
sgein agus fuaidh sé suas go dtí an bhean. Thug sé
sáthadh de'n sgein do'n bhean ionns an naparún. D'imthigh
an fhuil síos a' t-urlár agus thuit a' bhean siar agus
leig sí uirthí go rabh sí marbh. Thoisigh na fir a dheanamh
buaidheartha fá'n bhean fríd an teach.23. “Ná síligidh dadaidh de,” arsa Paidí, agus thug
sé leis adharc na caorach agus leig sé an cionn caol


L. 75


de'n adhairc ar chluais na mná. Thoisigh sé a shéideadh ar
feadh tomaill. D'éirigh an bhean aniar ar ais beó.“A Phaidí,” arsa na fir, “sin adharc uathbhásach atá
agad. Ceannóchamuid an adharc uaid.”Cheannuigh siad an adharc. Fuaidh siad 'na' bhaile
sásta.24. Lá har n-a bháireach chruinnigh siad a gcuid daoiní
muinteardha 'un dinneair le taisbeánadh dhóibh goidé
dheanfadh an adharc. D'ól siad beagán biotáilte. Bhí
siad a' caint thart ar ghach aon rud. Arsa fear acu:“Thiocfadh liom-sa cleas a thaiseánadh daoibh.”25. D'fhosgail sé an sgein. Fuaidh sé suas an áit a
rabh bean a' toighe ar a' tsuidhisteoig. Thug sé sáthadh
de'n sgein doí ionns a' chuadáil. Thuit a' bhean siar
marbh agus thainic a cuid fola. D'éirigh na daoiní bhí
istoigh uilig buaidheartha.“Ná síligidh dadaidh de sin,” ars' an fear. “Thig
liom-sa í dheanamh beó ar ais.”26. Thug sé leis an adharc annsin agus chuir sé bárr
na hadhairce ar chluais na mná agus thúsuigh sé a shéideadh
na hadhairce. Ní rabh gar ann — bhí an bhean marbh.
Shéid annsin ghach fhear de'n triúr tomall, 's ní rabh gar
ann — bhí an bhean marbh agus ní thainic sí ar ais. Thainic
na saighdiuraí dubha annsin agus rinn siad príosúnaigh
de'n triúr fear. Bhí Paidí réidh leobhtha. Crochadh an
fear a mharbh an bhean agus díbreadh an bheirt eile ar
sáile.


L. 76


XVII. DOMHNALL Ó GALLCHOBHAIR.1. Bhí file i dTír Chonaill a rabh Domhnall Ó Gall-
chobhair air. Bacach nó fear siubhail a bhí ann agus
“Domhnall 'ac a' tseachráin” nó “Domhnall 'ac a'
tiomsguigh'e” an leasainm a thug sé air féin. Is iomdha
amhrán binn a rinne sé, .i. “Cailín sin Éamoinn,”
“Hamaltún Bhácar,” “I nGleann Gheis atá'n toigh,” &rl.2. Bhí fear mór amhrán 'na chomhnaidhe go dtí ar na
mallaibh i nGleann Gheis fá mhíle de Ard-ar-ráith.
Éamonn óg Mhac a' Ghoill a bhí air, agus bhí táin mhór
air ar fud na háite sin fá'n Ghaedhilg agus fá'n cheol
Gaedhealach a bheith aige ar dóigh. Bhí a athair, sean-
Éamonn Mhac a' Ghoill, agus a athair mór, Pádraic
Mhac a' Ghoill, 'na gcomhnaidhe 'san áit chéadna roimhe,
agus is ann a bhí a sheacht sinnsir ó aimsir Strangbó
riamh anall, 'réir mar chualas. Le linn a athar agus
a sheanathar a mhair Dómhnall Ó Gallchobhair.3. I dtaca le toigh a athar móir, seo mar labhair
Éamonn óg fá dtaobh de:—“Sgoil damhsa bhí ann. Bhí cailín a' toighe ag dul
amach, .i. teach m'athar mór. Bhí deifre amach uirthí agus
thug sí asgallán dó (.i. do Dhomhnall Ó Gallchobhair).
D'fhiafruigh sé c'ainm a bhí ar a' bhaile annsin. Dubhairt
sí gur Baile an Chaisil a bhí air. D'fhiafruigh c'ainm a
bhí ar fhear a' toighe. Dubhairt sí gur Pádraic 'ac a'


L. 77


Ghoill a bhí air. D'fhiafruigh sé c'ainm a bhí ar bhean a'
toighe. Dubhairt gur Aibhlín a bhí uirthí. Rinne sé ceath-
ramha annsin:—‘Baile seo an Chaisil is flaitheamhail na mná is a
gclann;
Is dá bhfanainn ann ráithe, gheobhainn préataí, arán
is im,
Brachán is cáthbhruith i dtoigh Phádraic mhóir mhic a
Ghoill —
'Sí Aibhlín na páirte a dheánfadh a' ghiollacht 'sa
roinn.’”4. Agus seo ceathramha eile a rinne Domhnall do
shean-Éamonn Mhac a' Ghoill, .i. do athair Éamoinn óig.“Is ró-dheas an féirín Éamonn ag cailín deas óg:
'S gur labhair sé indé liom ag éirghe amach ó n-a
sheól:
‘Má tá sé 'gad réidh, go héag 's ní chaithfe mé spól,
Go bhfighe mé do ghréasán, dá síobfaidhe mo theach le
gaoith mhóir.’”XVIII. CAITLÍN NÍ 'gEACHRÁIN AGUS
DOMHNALL A' CHINN.1. Bhí Caitlín Ní 'gEachráin 'na comhnaidhe i dTír
Conaill tá dhá chéad bliadhain ó shoin nó fá'n tuairim
sin. Bean ghlúine bhí innti, agus sin a' fáth ar labhair


L. 78


an sagart Mac Niallghuis léithí ar a' dóigh seo:—“A Chaitlín Ní 'gEachráin,
Ná bí thusa ar seachrán
I n-aimsir na dtachrán,
Tú féin 's mé féin.”2. Bhí sí 'na ban-fháidh agus bhíodh leabhar fáistine
aici a léighead sí i gcomhnaidhe sol a ndeanad sí
targaireacht.Bhí duine eile i dTír Chonaill — fear a rabh Domhnall
a' Chinn air — agus bhí seisean i n-a fháidh mar a'
gcéadna. Bhí Domhnall a' Chinn muintearach aig Dump
a' Chinn atá i n-a chomhnaidhe thoir i mbárr na nGleannta.Seo roinn bheag de'n fháidheadóireacht adubhairt an
bheirt seo, 'réir an bhéaloidis atá ag muintir Thíre
Conaill go dtí an lá indiú:—Caitlín Ní 'gEachráin adubhairt:—3. “Go ndeanfaidhe cúirt Theamhrach i Molaidh Mhaois-
eog, agus nach dtiocfadh cogadh le n-a linn sin, is go
mbead sí seal dá saoghal go te, agus go bhfuighead sí
fuaradh, agus go rachadh arm gorm inntí, agus arm dearg
'na ndéidh sin, agus go n-imtheochadh an t-arm 'na dhéidh
sin go dtí go mbéidheadh na préacháin dubha ag sileadh
saile ionns na fuinneogaíbh sol a dtiocfadh an cogadh;4. Go dtiocfadh muc dhubh fríd a' Bhearnas 1 agus go
rachadh slat dubh fríd Éirinn 2;1 Go mbéidheadh carrannaí a' teacht fríd a' Bhearnas gan aon ghearrán.2 Go mbéidheadh slatacha geala ar na bealaighibh móra; slat gheal fá
gach aon chnoc.


L. 79


5. Go mbéidheadh ceastair ar na hamadáin;
Agus bútaisí ar na brealláin;
'Súil ar gach slodán (.i. sruthán),
Droichead ar na cam-shrutháin;
Is bealaighe móra is na haithghiorraíbh;
Is go mbéidheadh cáin ar na madaidh;
Is gearradh maith Béarla i mbéal na ngasúr,
Sol má dtigeadh an cogadh;
6. Gur eadar speal agus corrán a thiocfadh an cogadh,
sin .i. ionns an fhóghmhar eadar baint an fhéir agus baint
a' choirce;7. Go mbéidheadh culaith dhearg ar a' tsagart roimhe
an cogadh, agus go bhfuagaireochad sé aig an altóir
síothcháin thrí mhí isna seacht ríoghachta;8. Go dtiocfadh an cogadh ar an oidhche sin fhéin, Oidhche
Dhomhnaigh;9. Nach ceart fanacht istoigh an oidhche sin, acht baint
amach fá na cnocaibh agus bheith orthú:10. An chéad oidhche ar Chárn a' Mhaighin;11. An dara hoidhche ar chnoc na hAchla;12. 'S a' tríomhadh hoidhche ag Sop Seasg;13. Nuair a bheas an méid sin istoigh, go dtabhairfidh
builbhín tuistiúnach a mbricbhasta do'n méad a bhí beó
ó na Ceallaibh Beaga go Caslach a' Mháis.Domhnall a' Chinn adubhairt:13. “Nár bhaoghal duit an cogadh choidhche go dtéidheadh
a' mhuc dhubh le teinidh ó Dhoire 'un na gCeall (sin a'
traen)


L. 80


14. Nuair atchífeá casóg, ní baoghal duit a' cogadh i
gceart go bhfeice tú an chasóg dhearg ar an tsagart
agus é a' ráidht aifrinn — tá an cogadh agat annsin;15. Ná fan istoigh an oidhche sin — sin an oidhche a
thiocfas a' Títheadh Bhradach;16. Má fhanann tú istoigh an oidhche sin, bainfear an
cionn díot — bí a' deánamh cnuipthí (.i. bí a' baint agad
amach na cnuic).”XIX. SEACHTMHAIN AR GCHÚL.1. Fear a bhí ag fágáil a' bhaile Dia Domhnaigh, agus
astar fada roimhe. Labhair a bhean leis agus d'iarr sí
air an t-astar a chur ar gcúl go cionn seachtmhaine, oir
nár mhaith léithi sgaramhaint leis féin i dtoibne. Seo
mar adubhairt sí:2. “Siubhal Domhnaigh ná deán bhuaim,
Agus ná himthigh Dia Luain go moch:
Fan go dtí Máirt,
Agus leig na trí lá sin thart.3. Is olc a' Cheadaoin chraobhach
Agus ní measa ná'n Déardaoin dálach;
Is olc an Aoine le sgaramhaint,
Agus fan go dtí 'mbárach!”


L. 81


XX. LÁ THAIDHG NA dTADHGANN.1. Bhí Ó Baoighill * 'na chomhnuidhe i Luachros agus thainic
an fear beag isteach lá amháin. D'fhan sé seacht mbliadhna
annsin — d'fan agus níor labhair sé aon fhocal agus ní
thearn acht trí gháire ine seacht mbliadhna, agus bhí sé ag
deánamh bogha agus saighde ar feadh na seacht mbliadhna.2. Bhí an cailín aimsire ag teacht anuas as an seomra
agus ghearr sí a ladhar. Fuaidh sí a chaoineadh agus fuaidh
seisean a gháiridhe. Sin a' tríomhadh gáire a rinne sé.3. Annsin a tógadh an chreach ua Ó Baoighill agus
tógadh ar siubhal a' chreach gan fhiafraighe dá ghaosán.
Dubhairt bean Uí Bhaoighill annsin go rabh a fear
creachta agus nach dteachaidh seisean a chuidiughadh leis.4. “Thú ag ithe agus ag ól annseo le seacht mbliadhna,”
ars' ise; “'ach uile sheórt is feárr 'ná a chéile. Tá tú
ag gáiridhe agus fear a' tighe seo dhá chreachadh! Agus ní
theacha tú amach a chuidiughadh le do mhaighistir indiú,” ars'
ise. “Imthigh amach annsin,” agus cuidiughadh leobhtha an
chreach a thabhairt ar ais. †5. D'éirigh seisean annsin agus d'imthigh sé amach agus
lean sé iad go Bealach a' Ghleanna Mhóir. Thainic sé
suas leobhtha annsin i mBaile na gCreach. D'fhiafruigh
sé annsin d' Ó Baoighill, de'n mhaighistir:—“Cia acú choisgfeas tú an tóir nó cheapfas tú an
chreach?”* Fear de bhunadh na gcnoc — duine de na daoinibh uaisle.† Cuidigh le do mhaighistir.


L. 82


“Ceapfa mé an chreach,” arsa Ó Baoighill.6. Thoisigh sé annsin a sgaoileadh leis na fir a rabh an
chreach leobhtha. D'imthigh siad leobhtha annsin agus sgab
siad soir agus siar, agus d'fhág siad an chreach acú.7. D'imthigh siad-san a bhaile annsin. D'fhiafruigh Ó
Baoighill de caidé ghlacfad sé cion is a' chreach a
cheapadh.“Ní ghlacfa mé a'n dadaidh,” ars eisean, “acht cuid
d' 'ach aon rud dá bhfuighe tú fhéin.”8. Ar a dteacht a bhaile dóbhtha bhuail tart mór Ó
Baoighill * agus shiubhail fé go tiugh an méid a bhí i n-a
chorp, agus fuaidh sé isteach i dteach agus d'iarr sé
deoch. Fuair sé sgála bainne annsin. D'ól sé uilig é
agus ní thug sé dadaidh do'n fhear bheag ar chor ar bith.9. Fuaidh siad 'na bhaile agus agus ní fhuireochadh an
fear beag aige ní b'fhuide.“A' dtiocfa tú ar ais a choidhche aríst?” arsa Ó
Baoighill.“Ní thiocfa mé ar ais,” ars' eisean, “go dtí Lá Thaidhg
na dTadhgann.”10. Sin go díreach an méid adubhairt sé agus ní
thainic sé ar ais ní ba mhó.Sin a dheireadh ó n-a bhun go dtí n-a bhárr.* Bhí tart a áith air.


L. 83


XXI. AN MHAIGHDEAN MHARA.1. Fear a bhí ann aon uair amháin. Nuair a bhí sé 'na
bhuachaill óg, bhí sé chois na fairrge. Casadh an cailín
seo air a dtugthaoi an mhaighdean mhara uirthí, agus thug
sé leis í.2. Bhí brat aicí-se agus fuair a' buachaill óg greim
air, agus bhí an cailín leis annsin.3. Pósadh an lánamhain annsin. Ní'l a' bhliadhain,
'fhad is bhí sí aige, nach gcuirfead sé an brat i n-áit úr
'ach uile bhliadhain.4. A' fóghmhar seo bhí duine de na páistíbh amuigh ag
coimeád air 'á chur i gcruaich an arbhair. D'innis an
páiste annsin do'n mháthair an lá a bhí an fear ar shiubhal
go bhfaca sé a dheádha ag cur rud an-deas i gcruaich an
arbhair.5. Nuair a chualaidh an mháthair sin, chuaidh sí amach
agus leag sí an chruach agus fuair sí an brat, agus
d'imthigh sí annsin, agus, nuair a thainic an fear ar ais, *
ní rabh an bhean le fágháil, agus rinne sé an t-amhrán
seo annsin le buaidhreadh:—6. Shiubhail mé an domhan 's ní fios damh go bhfaca mé
A samhailt ná a cosamhlacht i gcásaibh,
Acht an mhaighdean mhara bhí ar láimh le bannadh,
Agus bhí sí ag síor-ghealladh grádh' damh;
A dís-bhéal tanaidhe chuir smúid ar fhearaibh,
'S budh deirge í 'ná'n rós i ngárrdhaidh,* A bhaile.


L. 84


'S nár chumhartha liom d'anál ná na hubhlaí folláin
'S iad a bheith i dtaisgidh le ráithe ann?7. Is deirge í 'ná'n chorcaighe, a dís-bhéal 's a leaca —
'Sí is deise 'ná a bhfaca mé dhe phéarlaíbh;
A' méire 's a londubh ag triall fá n-a coinne,
Ar a fheabhas is chluinfead sé a táin mhaith;
A ciall is a deise 's a méin mhaith eile,
'S ní bréag ar bith a bhfuil mise 'ráidht libh,
'S nach aoibhinn do'n bhunadh a bhí riamh dhod' oileamhain,
Ar fheabhas a' chinneamhaint 's bhí 'ndán duit.8. Is binne liom í 'ná fidil is fliúit
'S iad a bheith 'seinm i bpárlur,
Is binne a guth béil 'ná na horgáin 's ná an méit,
'S ná'n chuach ar ghéig sa ghráinsigh;
Tá naoi míle eochair i gcuantaibh th'ochta
A sgaoilfeadh glais ag gach géibheann,
Osna gan sochar ag méadughadh mo dhochair,
Tráth smaoitighim ar fhoclaibh dá béal liom.9. Is doiligh liom trácht ar aicíd a' ghráidh —
Is leannán damh é nach sgaoileann —
'S ní'l a'n dhuine 'san áit dá gcluinfeadh mo chás
Nach gcuirfeadh 'gosárd mo chaoineadh;
Is doiligh damh a' pháirt sin eághradh go bráth
Le hainnir na seád nár síolruigheadh.
Dá dtógthá do lámh is mé thabhairt ó'n bhás,
Dó mhalairt go bráth * 's ní theánfainn.* Gan spás.


L. 85


XXII. MÓR NÍ ODHRÁIN.1. Lá amháin bhí Ó Domhnaill thall annsin ionns an
chaisleán (.i. i gcaisleán Dhúin na nGall), agus chuala
sé iomrádh ar aois Mhóir Ní Odhráin. Ní chreidfead sé
go rabh Mór Ní Odhráin cúig céad bliadhain a dh'aois go
dtí go bhfaca sé í.2. D'imthigh sé siar go rabh sé ag an teach — Teach Mhóir
Ní Odhráin — an teach is fuide siar i nÉirinn. Bhí nighean
is mac aicí ionns an aois leanbaidhe 'na luighe ar dhá
thaobh na teineadh, duine taobh thall, agus duine i bhfus.3. D'fhiafruigh sé díobhtha cá rabh a máthair. Dubhairt
siad-san go rabh sí ionns an pháirc amuigh ag buachaill-
eacht. Chuaidh sé amach 'un na páirce an áit i rabh sí ag
buachailleacht.4. “An tusa Mór Ní Odhráin?” ars' eisean.“Is mé,” ars' ise.“Agus caidé an rud iad so atá taobh istoigh ionns an
teach agat ionns an aois leanbaidhe?”“Nighean agus mac,” ars' ise.“Goidé an sgéal duit-se bheith comh hóg gasta agus
iad-san comh sean?”5. “Tá, níor ith mé aon ghreim ariamh go rabh ocras
orm; níor ól mé aon dheoch go mbeadh tart orm; níor
shuidh mé riamh ag an teinidh gan a bheith 'g obair — mar'
bhfághainn obair agam féin, gheobhainn ag fear innteach
eile é. Mar' gcreide tú mé,” ars' ise, “bhí mé fiche


L. 86


bliadhain nuair a thainic mé chun an bhaile seo; ní'l aon
bhliadhain ó shoin nár mharbh mé mart; chaith mé cnámha
isteach ionns an chófhra gach aon uile bhliadhain ó shoin.
Mar gcreide tú mé, gabh isteach agus conntais iad.
Gabh isteach agus caith amach iad agus conntais isteach
ar ais iad, agus go mbarramus tú go bhfuighe tú fíor
go leór é.”6. Chonntais Ó Domhnaill isteach ar ais ionns an chófhra
iad. Bhí na cúig céad cnámh ann agus ní rabh dadaidh le
deánamh aige annsin — ní rabh faic — acht a theacht 'un an
bhaile.XXIII. MURCHADH BEAG AGUS
MURCHADH MÓR.1. Chuaidh Murchadh Beag agus Murchadh Mór amach a
bhuaint sughcraobh aon lá amháin. An méid a bhuain
Murchadh Mór thug sé do Mhurchadh Bheag le taisgidh.
Nuair a bhí an deireadh bainte ag Murchadh Mór, thainic
sé dh'ionnsuidhe ar Mhurchadh Bheag fá dhéin an mhéid a
bhuain sé.“Ó,” arsa Murchadh Beag, “an méid a fuair mise
gur ith mé.”“Maiseadh, má d'ith,” arsa Murchadh Mór, “buailfe
mise luach an iomláin ort anois.”2. Siud dh'ionnsuidhe ar an tslait é.


L. 87


“Cá bhfuil tú ag dul?” ars' an tslat.“Slat a sgiúrfadh Murchadh Beag go géar géar, mar
d'ith sé mo chuid sughcraobh aréir.”“Ní racha mise leat,” ars' an tslat, “go bhfágha tú
tuagh bhuainfeas mé.”3. Siud dh'ionnsuidhe ar an tuaigh é.“Cá bhfuil tú ag dul?” ars' an tuagh.“Tuagh bhuainfeadh slat, slat a sgiúrfadh Murchadh
Beag go géar géar, mar d'ith sé mo chuid sughcraobh
aréir.”“Ní racha mise leat,” ars' an tuagh, “go bhfágha tú
cloch a líomhfas mé.”4. Siud dh'ionnsuidhe ar a chloich é.”“Cá bhfuil tú ag dul?” ars' an chloch.“Cloch a líomhfadh tuagh, tuagh bhuainfeadh slat, slat a
sgiúrfadh Murchadh Beag go géar géar, mar d'ith sé mo
chuid sughcraobh aréir.”“Ní racha mise leat,” ars' an chloch, “go bhfágha tú
uisge fhliuchfas mé.”5. Siud dh'ionnsuidhe ar an uisge é.“Ca bhfuil tú ag dul?” ars an t-uisge.“Uisge fhliuchfadh cloch, cloch a líomhfadh tuagh, tuagh
bhuainfeadh slat, slat a sgiúrfadh Murchadh Beag go géar
géar, mar d'ith sé mo chuid sughcraobh aréir.”“Ní racha mise leat,” ars' an t-uisge, “go bhfágha tú
fiadh shnámhfas mé.”6. Siud dh'ionnsuidhe ar an fhiadh é.“Cá bhfuil tú ag dul?” ars' an fiadh.“Fiadh shnámhfadh uisge, uisge fhliuchfadh cloch, cloch a


L. 88


líomhfadh tuagh, tuagh bhuainfeadh slat, slat a sgiúrfadh
Murchadh Beag go géar géar, mar d'ith sé mo chuid sugh-
craobh aréir.”“Cha dtéidhim-se leat,” ars' an fiadh, “go bhfágha tú
gadhar a ruaigfeas mé.”7. Siud dh'ionnsuidhe ar an ghadhar é.“Cá bhfuil tú ag dul?” ars' an gadhar.“Gadhar a ruaigfeadh fiadh, fiadh shnámhfadh uisge, uisge
fhliuchfadh cloch, cloch a líomhfadh tuagh, tuagh bhuainfeadh
slat, slat a sgiúrfadh Murchadh Beag go géar géar,
mar d'ith sé mo chuid sughcraobh aréir.”“Cha dtéidhim-se leat,” ars' an gadhar, “go bhfágha tú
im a chuimeolfas mé do mo chosaibh.”8. Siud dh'ionnsuidhe ar an im é.“Cá bhfuil tú ag dul?” ars' an t-im.“Im dho chosaibh gadhar, gadhar a ruaigfeadh fiadh, fiadh
shnámhfadh uisge, uisge fhliuchfadh cloch, cloch a líomhfadh
tuagh, tuagh bhuainfeadh slat, slat a sgiúrfadh Murchadh
Beag go géar géar, mar d'ith sé mo chuid sughcraobh
aréir.”“Cha dtéidhim-se leat,” ars' an t-im, “go bhfágha tú
lochóg a sgríobfas mé.”9. Siud dh'ionnsuidhe ar an lochóig é.“Ca bhfuil tú ag dul?” ars' an lochóg,“Lochóg, lochóg a sgríobfadh im, im dho chosaibh gadhair,
gadhar a ruaigfeadh fiadh, fiadh shnámfadh uisge, uisge
fhliuchfadh cloch, cloch a líomhfadh tuagh, tuagh a bhuainfeadh
slat, slat a sgiúrfadh Murchadh Beag go géar géar,
mar d'ith sé mo chuid sughcraobh aréir.”


L. 89


“Cha dtéidhim-se leat,” ars' an lochóg, “go bhfágha tú
cat a ruaigfeas mé.”10. Siud dh'ionnsuidhe ar an chat é.“Cá bhfuil tú ag dul?” ars' an cat.“Cat, cat a ruaigfeadh lochóg, lochóg a sgríobfadh im,
im dho chosaibh gadhair, gadhar a ruaigfeadh fiadh, fiadh
shnámhfadh uisge, uisge fhliuchfadh cloch, cloch a líomhfadh
tuagh, tuagh bhuainfeadh slat, slat a sgiúrfadh Murchadh
Beag go géar géar, mar d'ith sé mo chuid sughcraobh
aréir.”“Cha dtéidhim-se leat,” ars' an cat, “go bhfágha tú
braon bainne ua na buaibh breaca.”11. Siud dh'ionnsuidhe ar na buaibh é.“Cá bhfuil tú ag dul?” arsa na ba.“Ba a bhéarfadh braon bainne do chat, cat a ruaig-
feadh lochóg, lochóg a sgríobfadh im, im dho chosaibh gadhair,
gadhar a ruaigfeadh fiadh, fiadh shnámhfadh uisge, uisge
fhliuchfadh cloch, cloch a líomhfadh tuagh, tuagh bhuainfeadh
slat, slat a sgiúrfadh Murchadh Beag go géar géar, mar
d'ith sé mo chuid sughcraobh aréir.”“Ní thabhairfidh sinne aon dheor 'bhainne dhuit,” arsa
na ba, “go bhfágha tú sopóg arbhair ua na buailteoiríbh
sin thall.”12. Siud dh'ionnsuidhe ar na buailteoiribh é.“Cá bhfuil tú ag dul?” arsa na buailteoirí.“Buailteoir a bhéarfadh sopóg arbhair do bhoin, bó a
bhéarfadh braon bainne dho chat, cat a ruaigfeadh lochóg,
lochóg a sgríobfadh im, im dho chosaibh gadhair, gadhar a
ruaigfeadh fiadh, fiadh shnámhfadh uisge, uisge fhliuchfadh


L. 90


cloch, cloch a líomhfadh tuagh, tuagh bhuainfeadh slat, slat
a sgiúrfadh Murchadh Beag go géar géar, mar d'ith sé
mo chuid sughcraobh aréir.”“Ní thabhairfidh sinne sopóg arbhair duit,” ars' an
buailteoir, “go bhfágha tú bunnóg aráin ua mhnáibh an
aráin sin thall.”13. Siud ar siubhal dh'ionnsuidhe ar mhnáibh an aráin é.“Cá bhfuil tú ag dul?” arsa mná an aráin.“Mná a bhéarfadh bunnóg aráin do bhuailteoir, buail-
teoir a bhéarfadh sopóg arbhair do bhoin, bó a bhéarfadh
braon bainne dho chat, cat a ruaigfeadh lochóg, lochóg a
sgríobfadh im, im dho chosaibh gadhair, gadhar a ruaigfeadh
fiadh, fiadh shnámhfadh uisge, uisge fhliuchfadh cloch, cloch a
líomhfadh tuagh, tuagh bhuainfeadh slat, slat a sgiúrfadh
Murchadh Beag go géar géar, mar d'ith sé mo chuid
sughcraobh aréir.”“Cha dtugann sinne bunnóg aráin duit,” arsa na
mná, “go dtuga tú isteach trí chriathar uisge.”14. Siud amach leis an chriathar é, is ní'l aon dheor dhá
dtógfad sé nach dtuitfeadh ar ais.Thainic an fheannóg charrach thart.“Cuir láib leis,” ars' an fheannóg, “cuir clé leis, is
bhéarfa tú isteach an t-uisge.”15. Chuir seisean an láib agus an chlé leis an
chriathar agus thug sé isteach na trí chriathar uisge
annsin. Thug mná an aráin an bhunnóg aráin dó annsin.
Thug sé an bhunnóg aráin do'n bhuailteoir. Thug an
buailteoir an tsopóg arbhair dó. Thug seisean an
tsopóg arbhair do'n bhoin. Thug an bhó an braon bainne


L. 91


do'n chat. Ruaig an cat an lochóg. Sgríob an lochóg
an t-im. Chumail sé an t-im do chosaibh an ghadhair.
Ruaig an gadhar an fiadh. Shnámh an fiadh an t-uisge.
Fhliuch an t-uisge an chloch. Líomh an chloch an tuagh.
Bhuain an tuagh an tslat. Nuair a thainic Murchadh
Mór is an tslat leis, bhí Murchadh Beag ar shiubhal.
Ní rabh sé le fágháil ag Murchadh Mór, ag teacht dó
leis an tslait, ná ní fhaca sé aon amharc air níos mó.
Bhí sé ar shiubhal 'un a' bhaile.16. Chuaidh siad-san an t-áth agus mise an clochán.
Báitheadh iad-san is thainic mise.XXIV. COLUM CILLE AGUS AN DUINE
BOCHT.1. Bhí baile talaimh ag Colum Cille. Thainic earrach
an-thirim, is bhí mórán fear aige ag cur uisge ar an
arbhar a bhí dá chur aige, ar eagla go dtriomóchad sé
barraidheacht.2. Bhí an cailín an-ghnaitheach ag deánamh aráin le n-a
mbricfasta thabhairt do na fearaibh. Thainic duine bocht
isteach agus d'iarr sé déirce. Thug sise cnap de'n
taosg dó agus d'iarr sí air féin arán a dheánamh de.
Chaith sé i lár na teineadh é — teine mhór a bhí ann — agus
chuaidh sé amach ar an dorus.3. Nuair a thionntuigh an cailín thart, hainic sí tom


L. 92


geabhair ag fás i lár na teineadh ar an taosg. Leis sin
thainic Colum Cille isteach agus d'fhiafruig sé de'n
chailín cá dteachaidh an duine bocht. Dubhairt sise gur
thionntuigh sé cóirneál an tighe. Chuaidh Colum Cille
'na dhiaidh agus thionntuigh an duine bocht thart. Dubhairt
sé le Colum Cille:“Nach dtug mé do sháith dhuit?4. “Thug,” arsa Colum Cille, “acht ní thug tú croidhe
damh le n-a caitheamh.”“Seadh,” ars' an duine bocht, “a fhad is bheas grian ar
an aer ní rachaidh fial go hifrionn.”XXV. AN PLÉIS AM.1. Fear a bhí ann fad ó shoin a rabh Mághnus air.
Chaitheadh a bhean a thabhairt air caisleán a dheánamh doí.
Nuair a bhí an caisleán deánta, ní rabh an ghnaithe ar
dóigh go ndeánfad sé pléis am doí. Annsin, ní rabh a
fhios aige goidé an dóigh a ndeánfad sé pléis am.2. Chuaidh sé amach fá na cloicheacha agus casadh Bilí
an Dealáin air. Thug Bhullaí dó bata buidhe. Arsa
Bhullaí:“Abair leis an bhata bhuidhe a chomhairle fhéin a
dheánamh.”3. Chuaidh Mághnus amach annsin agus rug sé greim
rubaill ar an tarbh, agus ars' eisean:


L. 93


“A bhata bhuidhe, deán do chomhairle fhéin.”Bhuail an bata buidhe stróic ar an tarbh agus stróic
ar Mhághnus thart fá n-a chaisleán.4. Reath bean Mhághnuis amach annsin a shábháil Mhágh-
nuis. Rug sí greim ar Mhághnus agus ghreamuigh sí do
Mhághnus.“A bhata bhuidhe, deán do chomhairle fhéin,” arsa
Mághnus.5. Bhuail an bata buidhe stróic ar an tarbh agus
stróic ar Mhághnus, stróic ar bhean Mhághnuis thart fá
n-a chaisleán.6. Bhí táilliúr istoigh. Sgairt bean Mhághnuis amach
ar an táilliúr go sábháilfead sé í. Fuair an táilliúr
greim ar bhean Mhághnuis, agus bhí sé greamuiste do
bhean Mhághnuis. Arsa Mághnus:“A bhata bhuidhe, deán do chomhairle fhéin.”7. Bhuail an bata buidhe stróic ar an tarbh, stróic ar
Mhághnus, stróic ar bhean Mhághnuis, is stróic ar an
táilliúr. Bhí an bata buidhe ag bualadh thart fá'n chais-
leán ó'n darna stróic.8. Bhí buachaill eile ag glanadh na sráide.“Guidhim thú,” arsa bean Mhághnuis, “tabhair lámh
chuidighthe damh.”9. Thóg an buachaill an tsluasad agus tharraing sé
uirthi. Bhí an tsluasad lán clábair, agus bhí sé ag
brath ar a fágháil réidhtighthe, agus leag sé an tsluasad
uirthi, agus ghreamuigh an tsluasad doí, agus ghreamuigh
dhá láimh an bhuachalla do'n tsluasaid.


L. 94


“A bhata bhuidhe,” arsa Mághnus, “deán do chomhairle
fhéin.”10. Bhuail an bata buidhe stróic ar an tarbh, stróic
ar Mhághnus, stróic ar bhean Mhághnuis, stróic ar an
táilliúr, agus stróic ar fhear na sluaisde gur chuir sé
an t-iomlán thart timcheall fá'n chaisleán go dtí go rabh
bean Mhághnuis tuirseach de'n phléis am, gur iarr sí ar
Mhághnus stad de'n phléis am, agus sgairt Mághnus
annsin ar Bhullaí an Dealáin agus bheir Bhullaí an
Dealáin ar an bhata bhuidhe, agus thug sé stróic thart fá
dtaobh díobh, agus bhí an t-iomlán réidhtighthe.XXVI. GOLL AGUS AN CRANN
TOCHAIRDTHE.1. Bhí Fionn mhac Cumhaill agus a chuid fear ag im-
theacht a sheilg fríd na sléibhte agus d'fhan Goll ar
deireadh le heagla roimhe na muca fiadhain'. Bhí 'fhios
aige go dtuitfead sé le muc fhiadhain dhá fhad da rithfead
sé.2. D'fhan sé iongantach fada an lá seo i ndéidh a' chuid
eile do na fir, agus thainic triúr do chailleacha pis-
reoga orru, agus crann tochardtaí acú ag tochairt
iarnaí i n-aghaidh na sreithe agus shuidh siad síos ar na
cairrgeacha a' deanamh iongantais do'n obair a bhí ar
na cailleachaibh, agus níor mhoithigh siad ná go rabh siad


L. 95


uili-go-léir ceangailtí greamuistí ar na carrgeacha,
agus annsin hainic siad Goll ag teacht agus bhí an
crann tochairdte ghíoctha acú agus smaoitigh siad nár
bh'fhiú dóbhtha a chrann tochairdtí a chur suas ar ais mar
mhaithe le fear amháin, agus go dtiubhrad siad troid dó.3. Thoisigh an triúr ar Gholl annsin le n-a gcuid
cloidhmhtheacha agus smaoitigh sé annsin gur dhona an
rud dó mar mhaithe le triúr cailleacha go bhfuighead
siad buaidh air. D'éirigh sé 'na sheasamh, agus tharrainn
sé a chloidheamh agus ghearr sé beirt acú trasna.4. Chaith a' bhean eile í fhéin ar a glúin agus d'iarr
sí air gan a marbhadh, agus go sgaoilfead sí an chuid
eile. Thoisigh sí dá sgaoileadh annsin, agus nuair a bhí
siad uilig sgaoilte acht beirt — acht Conán Maol agus
fear amháin eile — nuair a fuair Conán sgaoilte
tharrainn sé an cloidheamh dá thaobh, agus bhain sé an
cionn doí.5. Bhí fear amháin annsin gan sgaoileadh acú, agus
rug siad thall agus i bhfos air. Tharrainn siad leobhtha
é agus d'fhág siad iomlán dá chuid croicinn agus feol
i bhfastódh ar na cairrgeacha.


L. 96


XXVII. CÚCHULAINN AGUS CONNLA
(CONLAOCH).1. Bádhbha Ní Chailitín agus a nighean a' bheirt budh
mheasa bhí ar a' domhan, agus ní phósfad sí fear ar bith
acht a' fear a bhéarfadh coisceim thaire an ált agus
thuitead siad síos agus mhuirbhfidhe iad.2. Chualaidh Cúchulainn iomrádh uirthí annsin, agus
chuaidh sé a dh'amharc uirthí, agus thug seisean coisceim
trasna ar an ált — thiocfadh leis dhul ar eiteoig ionns
an aodhar le pisreogaíbh.3. Annsin, b'éigin doí é phósadh, agus pósadh iad,
agus ní rabh sé aicí acht a trí nó ceathair a laethe (de
laethibh) ná go dtug sí iarraidh é chur 'un báis, agus ní
fhuireochad sé aicí ní b'fhuide, agus annsin, nuair a bhí
sé ag imtheacht, d'fhág sé fáinne aicí agus chuir sé a
dh'fhiachaibh uirthí, 'á mbeith mac aicí, nuair a bheidheadh a
mhéar i n-innmhe an fáinne a líonadh, é chur a bhaile
'anns’air, agus, annsin, chuir sí fá gheas an mac nach
dtiocfadh leis a innse cé é fhéin, ag dúil go muirbhfead
sé an t-athair agus go bhfuighead sí an mac le pósadh.4. Nuair a thainic sé annsin an áit i rabh Fionn mhac
Cumhaill agus a chuid fear, níor aithin duine ar bith é ó
bhí sé 'na strainsearaidhe. Ní rabh fear ar bith ag Fionn
mhac Cumhaill a bhí ábalta féachadh leis, bhí sé i n-a fhear
comh milltineach sin. D'órduigh Finn mhac Cumhaill
teachtaire glic a chur fá dhéin na Con.


L. 97


5. D'aithin sé gurab é a athair a bhí ag teacht nuair a
chuala sé iomrádh ar a' Choin. Thainic a' t-athair annsin
agus thoisigh sé fhéin agus a mhac ag troid le dhá chloidhmhe
Chaithead sé a chloidheamh ar gach taobh dá athair agus
níor fhéach sé riamh baint leis, agus annsin, nuair
nach dtainic leis an athair talamh ar bith a dheanamh de,
stop sé annsin, agus sgaoil sé an Ga Builg (.i. ga
nimhe) leis a' mhac as ladhar a choise. Cúchulainn 'sé
sgaoileadh an Ga Builg as ladhar a choise.6. Nuair a bhí sé ag tuitim dubhairt sé le n-a athair:“Leig damh tuitim ar m'aghaidh;
Aidmhighim * gur tú m'athair,
Le heagla go gcuirfeadh fir Éireann in mo dháil
Go mbéidhinn ag teitheamh as teangmháil.Is mise Connla caoin-mhac na Con,
Oidhre dílis Chuan Dealbh;
Is mé an rún a d'fhágadar i mbruinn,
An fhíorsgoith is tú d'fheoghluim.A Chúchulainn chliste, a bheárn bhriste gach gábha,
Seo an méar a bhfuil an fáinne.7. “Is truagh sin, a Chonnla chaoin (ars' an t-athair),
Ádhbhar a' ríogh bhí gan locht;
Is truagh nach é mo bhás a dearbhadh,
Sol mar dhearg mé ar do chaoin-chorp.* Nó deir siad.


L. 98


Dhá mbéidhinn-se agus mo Chonnla caoin,
Taobh ar thaobh ag imirt chleas,
Fir Éireann ó thuinn go tuinn,
Gur liom-sa agus le Connla badh treis.A' talamh ar mharbh' mé ann mo mhac,
Nár fhásaidh air féar ná gort;
Nár bheirthí ann bó, laogh ná lacht,
Bean, nighean ná mac.A' lámh a mharbh (mo mhac),
Nár chaithidh sí cloch ná caol-bhrat,
Agus an t-athair a mharbh a mhac,
Go bhfághaidh a chrádh agus a ghéar-loit.M'óch, is mór mo mhire,
Agus mé 'tarraint suas go Mogh Gine,
Cionn mo mhic in mo láimh,
Agus a airm agus éideadh ionns a' láimh eile.”XXVIII. LAOIDH NA CEARDCHA.I.Lá dhúinn ar Luachair leabhair,
Do cheathrar cródha de'n bhuidhin,
Mé féin is Osgar is Daolghus;
Bhí Fionn féin ann, 's b'é mac Cumhaill.


L. 99


II.Go bhfacamar chugainn ins an ród
An t-óglach mór 's é ar éan-chois,
'Na chochall dubh cíordubh croicinn,
'Na ionar lachtna mar éideadh.III.Ba ghruamach cosmhaileas an óglaigh;
Ba ghránna sin 's ba duaichnidh,
Le n-a chlogad ceann-mhór céatach,
Le n-a mhaoil éidigh d'fhás gruaidh-dhearg.IV.Aon chos amháin a bhí as a thóin
Is é ag tomhas na móna chugainn;
Aon súil amháin i gclár a éadain
Is é ag féachaint ar mhac Cumhaill.V.Lon:Go mbeannuighe an Rí is na déithe
Do do dhéidh-se, a Fhinn mhic Cumhaill.Fionn:Go mbeannuighthear duit-se mar an gcéadna,
A shúil fhéata nach n-aithnighim.VI.Dó labhair ris Fionn Mac Cumhaill,
Mar dhuine bhéadh ag dul seachad,
Cáit, a ghobha, a bhfuil do thuineadh,
A fhir úd na gcochall croicinn?


L. 100


VII.Lon:Lon mac Líomhtha m'ainm baistthe;
Bheirim buaidh freastail gach ceardcha.
Is mé lúth ghoibhne an domhain
Ag Rígh Lochlann ins an mBeirbhe.VIII.Cádhbha mhór Ní Mhorcáin —
Ba mhaith an mháthair chloinn' í —
Rug sí mé i n-éinfheacht,
Mé féin is mo leitheid eile.IX.Fionn:Truagh nach dtainic ceo nimhe
Is ceo acaise ar an talamh,
A mhuirbhfeadh í, arsa Mac Cumhaill,
Sol a rugadh riamh do shamhail.X.Lon:Cuirim-se sibh-se fá gheasaibh,
Ó's lucht sibh atá ag freastal arma,
Mur' rabh sibh agam i mbuidhin ochtair
Ag naoi ndorsaibh mo cheardcha.XI.Fionn:Cá an ball a bhfuil do cheardcha,
Nó an fearrde sinne a faicsin?Lon:Atchífir í, má's éigean,
Acht má fhéadaim-se, cha n-fhaicir.


L. 101


XII.Sin nuair chuadar 'na siubhal
Thar Chúigeadh Mumhan ó Luimnigh,
Is thar Ghleannán buidhe Beithe
Go ndeacha siad 'na gceithre buidhnibh.XIII.Ba bhuidhean díobh sin an gobha;
Ba bhuidhean eile dhíobh Daolghus;
Bhí Fionn 'nar ndéidh an uair-sin
Is beagán d'uaislibh na Féinne.XIV.Cha dtugadh an gobha acht aon-chéim
Thar gach gleannán cíordubh fásaig
Is ní fheiceamais acht ar éigin
Cearb dá éideadh thar a mhásaibh.XV.Leigimid uilig i n-ar reathaibh,
Go crích Lochlann le rása,
Is ag árdughadh dúinn ag Ceis Chorainn,
Léim Daolghus air 'sna sálaibh.XVI.Cé sheas orm ins na sálaibh?
Ars' an gobha gránna éidigh.
Mise sheas ins an tsáil ort;
Beir as duit, arsa Daolghus.


L. 102


XVII.Ag díriughadh ar Urlár an Choire.
Ag téarnamh ar Bhealach na bhFaobhar.
Fosgail, fosgail, ars' an gobha,
Ná druid romham, arsa Daolghus.XVIII.Lon:Chá bheitheá i ndorus mo cheardcha
I n-áit teann, 's mé im' aonar.Daolghus:Dar an láimh sin ort, a ádhbhair goibhne,
Ní racha tú i gceardcha id' aonar.XIX.Lon:Tugamaid luach a n-astair
D'fhearaibh calma na Fódla;
Déantar dóibh arm fíochrach —
Sleagh dhíreach na naoi n-órdlach.XX.Fuaras annsin builg dá séideadh;
Fuaras ar éigin ceardcha;
Fuaras ceathrar goibhne ríogh Bheirbhe
De dhaoinibh doirbhe mí-dhealbhcha.XXI.Bhí seacht lámha ar gach gobha;
Seacht dteanchaire bhí leabhair éadtrom;
'S na seacht n-uird a bhí ag bualadh;
'S ba luaithe do fhreagradh Daolghus.


L. 103


XXII.Daolghus, fear faire na ceardcha,
Sgéala dearbhtha gur throid iad,
Gur ba deirge 'ná gual na darach
A shnuadh de thoradh na hoibre.XXIII.Do labhair fear de na goibhnibh
Go gríomach is go gruamach:
Cé an caol-fhear cruaidh gan time
Do shínfeadh amach tinne cruadhach?XXIV.Do labhair Fionn a bhí 'na sheasamh,
Fear ba mhaith freagairt san uair-sin:
Cha bhíonn an cheist sin gan sgaoileadh —
Bhí Daolghus air gus an uair-seo.XXV.Do labhair Conn mac Baoisgne,
Fear sgaoilte gach ceiste saoghail:
Cé feárr ainm dá mbéidh air feasta
Ná Caoilte gasta bheith ar Dhaolghus?XXVI.Annsin do labhair Fionn Ua Baoisgne
Fear sgaoilte gach cáis, dá chruaidhe:
Go mairidh tú t'ainm, a Chaoilte:
Cha bhíonn Daolghus ort ó'n uair-seo.


L. 104


XXVII.Mura séididh siad na builg,
Arsa Conán 's é ag an dorus,
'S an t-iarann a chongbháil ar dóigh duit,
Téidh de'n órd ortha sa chloigeann.XXVIII.Fuaras annsin 'na síneadh
Na cloidhimhte líomhtha daithte,
'S an cóimhlíonadh a bhí ar a dhéanamh
D'armaibh déanta na faithche.XXIXFuair sinn annsin ar n-ocht gcloidhimhte,
D'armaibh bhí díreach daithte.
Trí cloidhimhte eile 'na bhfochair,
Fead agus Faoidh agus Fasoal.XXX.B'í an Drithleannach lann Osgair,
'S b'í an Chruaidh Chosgrach lann Chaoilte;
Mac an Luin ag mac Cumhaill
Nár fhág fuidheall d'fheoil daoine.XXXI.'S agam féin bhí Ceard na nGalann,
Dob' árd faram i n-am na ngarbh-chath,
'S an Líomhánach a bhí ag Diarmuid —
Is iomdha lá riamh a dearbhadh.


L. 105


XXXII.B'aerach sinn an dara máireach
I gceardcha Luin mhic Líomhtha,
Go mbudh mhaith ár n-ocht gcloidhimhte
'S ár n-ocht sleagha righne fíor-ghlan',XXXIII.Gur ghabh sinne fá shiubhal
A ghabháil sgéala de rígh Lochlann;
Sin nuair labhair an rí uasal,
Le neart suairce mar budh chubhaidh:XXXIV.Cha dtugamaid ar bhur n-eagal
Sgéala de sheisear d'ár gcathaibh;
Gur thógamar na sleagha,
'S gurab ar aghaidh na mbratach.XXXV.Bhí siad-san 'n-a seacht gcathaibh,
'S char smaointigh flaith ar teicheadh,
Acht ar lár na faithche finne
Cha rabh sinne ann acht seisear.XXXVI.Ba dís díobh sin mise 's Caoilte;
Ba triúr díobh Faolán fealltach;
Ba cheathrar díobh Fionn ar thoiseach,
'S ba chúigear díobh an tOsgar calma


L. 106


XXXVII.Ba sheisear Goll mac Mórna
Nár fhulaing táir rem' chuimhne —
Sguirfidh mé anois dá n-áireamh
Ó chuaidh an Fhiann go sodradh.XXXVIII.Ba mhaith mé lá na Teamhrach,
I gceardcha Luin mhic Líomhtha;
Anocht is anbhfann mo cháil
I n-éis a bheith 'g áireamh na buidhne,XXXIX.Ó nach maireann deagh-mhac Cumhaill,
Cos shiubhail na mór-chéim doireach,
Bheith ar lán an duirn de'n arán,
Ag tarraing na gcalán uisge.XXIX. AN FILE AGUS AN SAGART.1. Bhí fear ann i bhfad ó shoin agus rinn sé ceól agus
cé'r bith rud a chuir sé ionnsa cheól, níor thaitin sé le
sagart na paráisde, agus bhí sé lé é choinnealbháthadh
Domhnach amháin.2. Bhí an fear ag teacht 'un aifrinn, agus, nuair a
thainic sé 'un doruis toighe an phobail, 1 bhí an sagart 'na
sheasamh annsin agus ní leigfead sé isteach é.1 Faoi ghramadaigh ina áit seo: “'uin a' dorus teach a' phobail.”


L. 107


3. Antoine a bhí ar a' tsagart. Thionntuigh an fear
thart, agus rinn sé an cheathramha seo dó:4. Cé gur milis do bhriathra, is ciachardha druidte do
dhórn —
Má's go flaitheas théid fial, an n-iarrfá thusa bheith
leó? 1
Na heasbail a fuair pian níor iarr siad caraid ná
stór;
'S má fhághann Antoine Dia, is gan chiall 2 a bhí Peadar
is Pól.5. Thug an sagart annsin isteach é ar eagla go
ndéanfadh sé níos mó.XXX. LAOIDH NA SEALG'.I.Lá dá rabh Fianna Finn
I nAlmhain úir na bhfleadh séimh
Ag imirt íte agus ag ól,
Ag cluinstin ceóil 's ag pronnadh séad.II.Dhar éirigh Fionn na bhflaith
Amach ar an fhaithch' as Almhuin úir,
Ná go bhfaca sé chuige ionnsa ród
An eilid óg ar léim lúth.1 “Má théidheann féile go flaitheas, badh chóir nach n-iarrthá thusa bheith
leó,” mar canadh é.2 “Gan chéill” do canadh annso, mar deirtear go coitchionn i
gCúigeadh Uladh.


L. 108


III.Do ghoir sé ar Sgeoluinn 's ar Bhran,
'S do leig sé fead orra ar aon;
A gainfhios do chách dá rabh ionns an ól
Gur lean sé 'sa tóir an eilid mhaolIV.Ar árdughadh dó ionnsa tsliabh
Agus Fionn i ndiaidh a dhá chon,
Níor b'fhios dó soir ná siar
Cá dteachaidh an fiadh 'sa chnoc.V.Seal dó mar sin ionnsa chnoc
Agus é faoi thocht i bpéin,
Ná go gcuala sé ag gol go beacht
An bhean ar bhruach Locha Léin.VI.Do bhí a gruaidhe mar na rósaíbh;
Bhí a beoil ar dhath na gcaor;
Bhí a cnis mar a' bhláth,
'S a leaca bhán ar dhath an aoil.VII.Ar dhath an óir a bhí a folt
'S mar réalt oighre a rosg a bhí —
A Phádraic, dá bhfeictheá a dreach,
Bhéarthá do shearc do'n mhnaoi.


L. 109


VIII.Dhruid Fionn ag iarraidh sgéala
Ar mhnaoi shéimh na gcuach chinn óir,
Agus d'fhiafruigh sé dá gnúis ghloin,
A' bhfaca tú mo dhá choin 'sa tóir?IX.An Bhean:Ann do sheilg ní rabh mo spéis,
Agus ní fhaca mé do dhá choin;
A rígh na Féinne gan táir,
Is measa liom fath mo ghoil.X.Fionn:An é do chéile fuair bás,
D'inghean bhláithghil ná do mhac,
Ná goidé an fáth a bhfuil tú 'caoi,
A ainnir chaoin is binne dreach?XI.Cha n-é mo chéile fuair bás,
Mo inghean bhláithghil ná mo mhac;
Is measa liom an fáth fá' bhfuil mé 'caoi,
A rígh na bhFiann, cé 'tchím tocht.XII.A' fáinne óir a bhí fá mo ghlaic,
Ar a ráidhte inghean na mbas réidh,
Tuitim do mo láimh ionnsa streabh —
Sin agad-sa an fáth fá' bhfuilim i bpéin


L. 110


XIII.Geasa adha nár fhuiling laoch
Cuirfe mé ort, a rígh na bhFiann,
Mur' dtuga tú m'fháinne caoin ar ais
A thuit le hais na streabha ndian.XIV.Níor fhuiling Fionn cur na ngeas
Ná go dtug sé nochtadh dá chnios ghléighil,
Ná go dteacha sé ar bhruach an locha a shnámh
I bfortháil mná na bhfolt réidh.XV.Chuartuigh sé an loch faoi chúig,
'S níor fhág sé inntí clúid na cearn,
Do'n fháinne caoin, go bhfuair sé,
A sgar le rígh-bhean na ngruadh dhearg.XVI.Ar fhágháil an fháinne dó,
Níor sroigheadh leis a theacht go bruach,
Ná go dtearnadh sean-fhear críon liath
Do rígh na bhFiann, mo sgéal truagh.XVII.Annsin a d'éirigh Chaoilte imeasg cáich,
Is d'fhiafruigh sé do ghuth árd do gach fear,
Cá dteachaidh mac Cumhaill fhéil,
Rí Féinne na gcolg sean?


L. 111


XVIII.Annsin a labhair Conán Maol,
Ní chualaidh riamh sgéal níos aoibhne;
Má tá Fionn ar iarraidh,
Go rabh i mbliadhna, a Chaoilte!XIX.Má tá Fionn ar iarraidh uaid,
A Chaoilte chruaidh na gcos caol,
Tógaim chugam as láimh
As cionn cáich a bheith 'mo rígh.XX.Annsin a bhámair-ne go dubhach fann,
Fá chionn ár slóigh a bheith dár ndídeac;
Maoidhtear linne gion gáire,
Cé ba dúinne b'ádhbhar caointe.XXI.Do ghluais muid uilig as Almhuin amach,
Do bhuidhin chalma na gcath cruadh,
Ar lorg a dhá chon agus Fionn,
Triúr linne a bhéarfadh an bhuaidh.XXII.Siolladh beag dhá dtugamair-ne uainn
I ndiaidh gach ruaig dhá dtug an Fhiann
Go bhfaca muid faoi bhrón
A' seanfhear mór agus é liath.


L. 112


XXIII.Dhruid muid uilig i n-a dháil,
Agus a chuirfeadh gráin ar gach fear,
Na cnámha loma bhí críon
Ar ceileadh a ngnaoi 's a ngean.XXIV.D'fhiafruigh Caoilte de'n fhear chaoin,
A' bhfaca tú an laoch ionnsa ngoil,
Iad roime ar a' tseol,
Eilid óg agus dá choin?XXV.Annsin a dhruid Conán aniar,
Agus nocht a cholg go drian;
Mhalluigh sé Fionn go beacht
Agus mhalluigh sé faoi thocht an Fhiann.XXVI.Conán:Dá mbéadh 'fhios agam gur tú Fhionn,
Bhainfinn a' cionn sin ort díot,
Nuair is tú nár leig seach fá thriath,
Mo gholaidh riamh ná mo ghníomh.XXVII.Osgar:Mur'b é an riocht i bhfuil Fionn,
Agus gur cubharthaí liom é bheith mar tá,
A Chonáin mhaoil gan chéill,
Bhrisfinn do bhéal go cnámh.


L. 113


XXVIII.Conán;Maise, dealuigh do ghlórthaí banda,
Ná ní caint a dhearbhuigheas acht gníomh;
Gabham amach as measg cáich,
Go bhféachamaid ar lámh 's ar bhfíoch.XXIX.Annsin a thug Osgar a' sítheadh priob,
Agus rith Conán imeasg cáich,
Agus d'iarr sé cuidiughadh ar an Fhéinn
Fuasgladh dó fhéin ó'n bhás.XXX.Chruinnigh muid uilig i n-a dháil
A chosgadh Osgair na n-arm n-áigh
Eadar mo mhac agus Conán Maol
Gur ceangladh síoth agus dáil.XXXI.Annsin a d'fhiafruigh Caoilte an darna feacht
Do mhac Cumhaill ba chruaidh colg,
Cia acú do bhriathraibh Dé-bhith,
A mhill do ghné ná do chruth?XXXII.Inghean Chuillinn, a' trághaid dhreach,
Geasa 'mo chionn a chuir sí,
A dhul faoi bhruach a' locha a shnámh
A dh'iarraidh an fháinne a sgar dí.


L. 114


XXXIII.Conán:Nár thigeamar-ne slán ó'n chnoc,
Ar a ráidhte Conán, gur mhaith mé,
Go n-íocaidh Cuilleann gan mhoill
Mur gcuiridh Fionn i n-a chruit fhéin.XXXIV.Do chruinnigh muid anois agus aniar,
Agus do chuire muid sonn sgiath faoi go deas,
Go Sliabh gCuillinn ó thuaidh
Go dtug muid Fionn ar ghualannacha fear.XXXV.Ar feadh seacht n-oidhche agus seacht lá
Ag tochailt na sidhe gan tlás
Ná gur éirigh chugainne go beacht
Cuilleann amach as an uaigh.XXXVI.A' corn fleasgach agus é lán,
Is é bhí i Láimh Chuillinn chóir,
Agus do Fhionn fhéin (a thug sí deoch)
Gur shoirbhigh sé an t-osgar óir.XXXVII.Ar ól deoch dó as a' chórn,
Agus é 'na shuidhe ar fód go fann,
D'éirigh sé 'na riocht fhéin 's 'na ghné
Rí na bhFiann agus na n-each seang.


L. 115


Tagra.1. SCÉAL SHEAGHÁIN.A few Anglicisms were altered in this as follows:—P. 1, 11, &c. A dh'iarraidh m'fhortúin, instead of a phuiseáil m'fhortúin,
‘to push my fortune.’P. 7, 15: tulc agus tuaim for dunt. “Bhuail sé tuaim orm, he butted
me, he gave me a dunt (said of a goat),” acc. to narrator of U.P. 7, 15, &c.: Dar siud is dar seo (Mr. J. C. Ward) instead of “Be
(by) this and be (by) that.” The use of the latter may show that the
story came into Irish folklore at a late period.P. 8, 16, &c.: greim instead of hoult; tulcadh for jossláil.P. 8, 17, &c.: Maise (Mr. J. C. Ward) for “Well.”This story is interesting as a variant of Dr. Hyde's An Táilliúr agus
na Trí Beithidhigh, about which he once remarked, in a lecture delivered
before the Alexandra College, that he had heard a version of it from
North American Indians, but knew of no other Irish form.The hero's name “Jack” has been altered throughout to Seaghán.
II. FIONN MHAC CUMHAILL AGUS SEACHT GCATHA NA FÉINNE.P. 14, 1: Cuan Bhinn' Éadain: “thiar i gConnachta” (narrator), in ac-
cordance with a common popular error as to its situation. As all versed
in native Irish lore know, it is really Howth.P. 17, 7, &c,: Ionnraice for féaráilte; deánta for finiseáilte.P. 19, 11, &c.: daighean for fiormáilte.P. 21, 17, &c.: greim for hoult; a' darna tarraint for a' darna
pluck; cnagarnach for craiceáil; meadhrán for mégrim.P. 25, 26: chéimnigh for shtepáil; bórd na luinge for a' deck; daighean
for fiormáilte.P. 33, 41: fionnaoladh for whitewasháil.P. 34, 43: greim for hoult; bhrúigh for smasháil.Well has also been got rid of in various ways, maise, nois, 'seadh, &c.The names of the helping companions containing mac without the
article were asyntactic, thus — Fios mhac Fios, &c. They have all been
corrected to what grammar requires.


L. 116


III. MAC BHACAIGH CHILLE MHIC n-ÉANÁIN.P. 42, 18: Go dtreibhfead sé, the -eibh- has the bh silent, the pronuncia-
tion being go dtreightheat sé (eigh like Eng. eye). On the other hand
threabhuigh in 9 and 10 was pronounced h'ró'-y.The story is found in almost all places where Irish is spoken,IV. CÁIN MHIC ÉNRÍ.Mac Énrí, MacHenry, often now changed to Henry, an Irish family
of East Ulster, who were a branch of the O'Cahans or Kanes of County
Derry. Their immediate ancestor was Henry O'Cahan, who lived in the
15th century.Mac Gacháin, M'Gahan, is a surname commonly found in Oriel to-day.P. 47, 8: na gciabhraidhe was pronounced rather like na gcíorbhuidhe,
evidently a metathesis.Énrí rhyming with siabhruigh'e, &c., is to be explained by the pronuncia-
tion of this name in Oriel — viz., íá'rí. The last stanzas in which Énrí
rhymes with mhéara, &c., may have been added in a district where the
name was pronounced as spelt — thus also, indeed, I have heard it wherever
it occurs in this Donegal version of the piece.The late Professor Strachan discovered a copy of this poem, no doubt
in the Crawford MSS. In a postcard of inquiry I received from him he
alludes to it as “a poem called Cáin mhic Aonrigh
beginning Mise agas mo shúsa bhán.”Mr. John Hannon, of Crossmaglen, stated once in a letter to me that
it was current in the Fews, and that he was on the look-out for it.I heard one stanza of it in Farney, Co. Monaghan, as follows (see
46, 5):Is minic do thriall chum cláir;
Is gann le cáirdibh a' lón;
Diabhal 'fhios agam-sa gá bhfuil do bhéal,
Acht gur'b in do lár atá dó thón.(From Eoghan Mac a' Bháird, Coolfore).Is mór do chuirm (nó d'ainm) as cionn cláir,
'S is 'measg cháigh is geárr do lón:
Ní'l 'fhios agam gá dteachaidh do lán,
Mur' in do lár atá do thón.(From Thomas Corrigan, Cashlan.)This stanza I have heard frequently in Co. Donegal; it would seem to
have more powerfully impressed itself on the memory of the folk than
the others.


L. 117


VI AN FEARDHAMHAN.A mere folk-etymology of some townland names.Beirt óga: The plural adjective is here used with beirt.VII. AN TRIÚR GAISGIDHEACH AGUS NA FIANNA.A legend widely known; it is also that of Fincarn in Co. Monaghan,
of Ballymascanla Cromlech, and of the Giant's Causeway.See Sgéalaidhe Óirghiall, Mannabhár Mór mac Ríogh Lochlann.VIII. BEAN GHLEANNA CÚ CADHAIN.P. 53, 1: The original manner of narration was: “…go rabh
sé 'na pheidleáraidhe, rud a dtugann siad a' hácár (hawker) air, a' díol
jewellery.”P. 56, 3: earraidhe for hardware; bosga ceoil for music-box.This tale is interesting as having been taken down from a native of
South-West Donegal (Carrick), now resident in Cloghaneely. Mixture
of dialect might be therefore expected in it. Nevertheless, the narrator's
own speech seems unaffected.X. LABHRAIDH LUIN.A well known legend both in ancient and modern Irish.XIII. BALOR AGUS MAC CIONNFHAOLAIDH.A longer form of this legend in English was published by O'Donovan in
his edition of the Annals of the Four Masters.XIV. and XV. AN GOBÁN tSAOR 'S A MHAC.See Measgán Músgraighe and Greann na Gaedhilge VI. for other
versions.XVI. PAIDÍ Ó 'LUMHÓG.This is a translation of a story that was published in English in some
Derry paper. The person from whom it was recorded was so pleased
with the original when he heard it read out that he fell to the habit of
relating the tale in Irish. It is included here as a specimen of the present
Donegal colloquial Irish quite devoid of the archaisms peculiar to folk-
tales told in Irish.


L. 118


XVII. DOMHNALL Ó GALLCHOBHAIR.P 77, 3: préataí, though so heard, should clearly be the Oriel form
preátaí, as the assonance requires.P. 77, 4: síobfaidhe should probably be corrected to séidfidhe, as the
assonance requires.XIX. SEACHTMHAIN AR GCÚL.P 80, 3: go dtí 'mbárach: It is said that “until to-morrow” means
for ever, as there is always a morrow.XXI. AN MHAIGHDEAN MHARA.A legend widely spread, as it is known along the coasts of Scotland and
Ireland from the Shetlands to Kerry. This is the first time the husband's
lament has been published.XXIV. Colum Cille agus an duine bocht.P. 92, 4; The sentiment here expressed was embedded in the popular
song Tadhg Buidhe:'Sé dubhairt Colum Cille liom go hifrionn go bráth nach dtéid fial.XXV. AN PLÉIS AM.See Measgán Músgraighe, pp. 75-80, for another form of this legend,
localised in connection with the Puck Fair of Killorglin.XXVI. GOLL AGUS AN CRANN TOCHAIRDTHE.A bad version of incidents often worked into Ossianic poems.XXVII. CÚCHULAINN AGUS CONNLA (CONLAOCH).A worn down version of the Lay of Cuchulainn and Conlaoch. Where
the stanzas are entirely forgotten, the omission is supplied by the popular
prose of the dialect. There can be no doubt that the lay was read out
from MS., and then learnt. I publish this popular débris of it, knowing
well what a fetish amongst us is that which one records from the mouths
of the folk (“caint da ndaoine,” &c.), whilst the MS. text, which is
merely a more perfect record, is falsely considered “sean Ghaedhealg”


L. 119


XXVIII. LAOIDH NA CEARDCHA.Not all obtained in Co. Donegal. It is a composite version formed from
the Donegal and Farney versions, published in Sgéalaidhe Fearnmhuighe,
and the various Scottish versions published by Campbell and others. As
they were all derived from a literary lay in Irish which was read out from
MS., the mixture of them all is not much of a monstrosity.XXX. LAOIDH NA SEALG.Also known as Seilg Shléibhe gCuilinn. The present, though a folk-
version, goes back to a MS. origin. It is surprisingly near the published
text from MS. of Miss Brooke and the Ossianic Society, though it con-
tains some interesting readings of its own. I give it here, knowing, as I
do, that little respect is now paid to things taken from MS., whilst the
same thing in a rather corrupted form noted from oral narration will be
looked on as something of a fetish (“caint na ndaoine,” ‘the people's
speech,’ &c., &c.)P. 114, XXIII.: Nár thigeamar-ne is a dialectic error, due to the
local confusion of -mar and -maid: it should be nár thigeamaid-ne.


L. 120


FUIREANN AN LEABHAIR SEO.LUCHT FAGHÁLA NA SGÉAL.An tEagarthóir: Iad ar fad acht munab é sgéal a XIII. amháin.Séamus Ó Searcaigh: Sgéal a XIII.DÚTHAIGH AGUS LUCHT INNISTE NA SGÉAL.Proinnsias Tomás, as Eadarghabhail, i n-aice Locha hIasg, i gcomhur-
sanacht Dhúin na nGall: I.Séamus Ó Braonáin, as comhursanacht pharáiste Árda-ar-ráith: Sgéal
a II.Aodh Ó Dubhagáin, as an Bhealltaine, i n-aice Ghort an Choirce, i
gCloich Chionnfhaolaidh: Sgéal a III.Éamonn óg Mhac an Ghoill, as Gleann Gheis, i n-aice Árda-ar-ráith: An
chuid is mó de sgéal a IV., sgéal a XVII., agus bunudhas sgéil a XVIII.Pádraig Ó Sléibhín, as Eadarghabhail, i n-aice locha hIasg, i gcomhur-
sanacht Dhúin na nGall: Cuid de sgéal a IV., sgéalta a XIX., a XXVI.,
a XXVII., cuid de sgéal a XXVIII. agus a XXX.Máire Ní Dhuinnín, as paráiste na Gleanntach: Sgéalta a V. agus
a XXIX.Seaghán Ó Cinnéidigh, as na Gleanntaighibh: Sgéal a VI.Seaghán Mag Éantaigh, as Ailt, i gceanntar Árda-ar-raith: Sgéalta
a VII. agus a IX.Máthair Mhic Pháidín, maighistir an phosta i nGort an Choirce, i gCloich
Chóinnfhaolaidh: Sgéal a VIII.Éamonn Ó Sleibhín, as Eadarghabhail, i n-aice Locha hIasg: Sgéalta a
X. agus a XII.Pádraig Ó Gallchobhair dlightheoir i nDún na nGall agus crann seasta
na Cúise sa bhaile sin: Sgéal a XI.Sgéalaidhe éigin d'innis i nGort an Choirce, i gCloich Chionnfhaolaidh, i
dtuaisceart Thíre Conaill: Sgéal a XIII.Pádraig Ó Beirn, i Mín na Gualainne, i nGleann Fhinne: Sgéalta a
XIV., a XV., a XVI., agus a XXV.Brighid Ní Bhaoighill, as paráisde na nGleanntach: Sgéalta a XX., a
XXII., agus a XXIII.


L. 121


Eoin Mhac an Luain as Cró Mhín na Neanntán ar an tsliabh atá idir
Dhún na nGall agus na Gleanntaighe: Sgéal a XXI.Anna Nic Pháidin, as Sealbhaigh, i n-aice na Carrge i dTír Chonall:
Sgéal a XX. (cuidhín de).Mac Uí Ghallchobhair, i dTamhnaigh an tSalainn (bhíodh sé 'na mhaighistir
sgoile): Sgéal a XXIV.Fuarthas sgéal a XVIII. ó mhórán daoine, a bhunudhas ó Éamonn óg
Mhac an Ghoill; a dheireadh ó Chormac Ó Cinnéidigh, píobaire.TUILLEADH TAGARTHA.IV. CÁIN MHIC ÉNRÍ.L. 45, 2: Mo chadágh bán: Mo chóta bán (P. Ó Sléibhín). Sgáil: sgáile
(É. óg Mhac an Ghoill). I dteach na cuirme ní fhághaim fáilte (P.
Ó Sléibhin).L. 46, 4: Mo mhallacht go bráth ar a' tsoitheach ghránna ghainn (P.
Ó Sléibhin). Seo mar a bhí an rann sin ag Éamonn óg Mhac an Ghoill:Brón ort, a chopáin ghránna ghainn,
'S nár budh lugha leis a' bhloc láimhe
Nár chuir a lán eile hann.L. 46, 5: do thorann: do tharmán (= thormán) (P. Ó Sléibhín). Atá:
a bhí (É. óg Mhac an Ghoill).L. 46, 6: Thainiceas air annsin, &rl.: Chonnacas (hainiceas) adharc air
(an adharc aige) annsin agus tugadh air an t-uisge beatha 'ól as an
adharc (É. óg Mhac an Ghoill).L. 47, 8: Chaith mé trí lá faoi Chlár gan fhiafraighe (É. óg Mhac an Ghoill).
Mo chúl le lár le cáin Mhic Énrí (an fear céadna).Seo mar thárla na rannta ag an mbeirt:Rann I: É. óg Mhac an Ghoill, P. Ó Sléibhín;Rann II: É. óg Mhac an Ghoill;Rann III: É. óg Mhac an Ghoill, P. Ó Sléibhín;Rann IV: É. óg Mhac an Ghoill, P. Ó Sléibhín;Rann V: É. óg Mhac an Ghoill;Rann VI: P. Ó Sléibhín;Rann VII: P. Ó Sléibhín;Rann VIII: É. óg Mhac an Ghoill;


L. 122


FOCLÓIR.A = do, to, for, or de, of; a dhíth, for
a want, wanting; atá a dhíth oraibh,
which you need or want, 20, 14;
a sgaoileadh leis, to fire at him,
35, 45; a chathamh, to throw, ib.;
a chuidiughadh leat, to help you,
37, 50; a spás, of respite, 39, 1;
a dh'ithe an aráin, to eat the bread,
41, 6; goidé tá tú a dheánamh,
what are you doing, 57, 7 (not ag
deánamh, as some people would
fain have us believe, against
usage); a shnámh, to swim, 110,
XIV, 113, XXXII; a dh'iarraidh,
to seek, 113, XXXII.A', an unidentified particle; per-
haps for ar, a preceding cia
having been omitted; hence a'
bith = cia ar bith, whatever; a'
bith tuarastal, whatever wages,
15, 3, &c.; a' bith ainm, whatever
name, 31, 37.Abar, m., mire, miry place, 29, 34;
37, 49. (D'fhág sé san abar mé =
he left me in the lurch, is a well
known use of it. Scottish topo-
graphists have supposed abar to
be the real explanation of names
of estuaries in Scotland contain-
ing Aber, e.g., Aberdeen = Abar
Deon, &c.).'Ach = gach, each, every; tonna agus
fich' i n-'ach a'n chionn acú, each
of them weighing 21 tons, 42, 9.Acais, f., poison; gen. in ceo
acaise, a poisonous mist, 100, IX.Acht, but, except; provided that, if
only (usually before v.n. in this
sense); acht coillidh a chur, pro-
vided that a wood was planted,
if only they would plant a wood,
64, 6; acht nídh amháin, except for
one thing, if I only had one
thing, 67, 3.Adha (pron. é) = atha (gen.?), de-
struction; geasa adha = geasa
atha agus aidhmhillte, Tór Dh. agus
Gh.; 109, XIII.Adaidh = úd, yon; 25, 25; 41, 7.Adharc, f., a horn, drinking-horn
(= corn), 46, 6; dat. ib.Ádhbhar, m., makings, material; gen.
-air. 61, 2; á. a' ríogh, materies
of the king, one who would be a
king in due time by virtue of an-
cestry, &c., 97, 7; a á. goibhne,
thou materies of forging or
smith-work (?), 102, XVIII; cé
ba dúinne b'á caointe, though
for us it was a cause of weeping,
111. XX.Aer, m., (air); pleasure, enjoyment,
amusement, airiness, merriment.
26, 26; gur a dhéanamh aeir agus
éibheár ar, that it is (= certain
it is) to be amused and aston-
ished, 26, 26.Ágh, m., battle, fight; pl., áigh, only
in the exclam., m'áigh Ó, my
battles O (?), 29, 33; valour;
gen. in na n-arm n-áigh, of the
arms of valour, 113, XXX.Aghad = agad, agat, at or with
you; creidim go bhfuil a' ceart
aghad, l believe you are right, 57,
7; emph. aghad-sa, 58, 8. (Agham,
aghad, &c., belong to S.W. Don.
(Carrick and Glencolumbkille).
The agh- is pronounced, not with
its usual Northern sound, as in
aghaidh (ae-iy), but like the Eng.
word eye).Agad-sa (pron. aics, s broad), to
you; sin a., there you have, 109,
XII.Aghaidh, f., face, ar aghaidh, in front
of, 105, XXXIV.Agam, at me, for me; tá sé beag
go leor agam, it is little enough
for me 1, 1.


L. 123


Agus, and, whilst, during, though;
sometimes found as 'gus, is and
's; often employed in a very
strange function as a mere bind-
ing-particle to connect the parts
of a sentence or clause that is
constructed out of the natural
order; go héag 's ní chaithfe mé
spól = ní chaithfe mé spól go
héag. I shall never use a shuttle,
77, 4, this use of agus or is, so
far as I know, being confined to
folk-songs, for our present clause
in the MS. literary style would
certainly be go héag ní chaithfead
spól, without agus or is; do
mhalairt go bráth 'sní theánfainn,
I would never exchange you, 84,
9, is another example; found in
correlation to a fheabhas at 84, 7;
ar a fheabhas is chluinfead sé,
through so excellently as he
would hear; ar feabhas a' chinn-
eamhaint 's bhí 'n dán duit, through
so excellent as was the fate that
was in store for you.Aibhéis, f., the deep, the abyss, the
vast ocean, 26, 27.Aicíd, f., disease, ailment, 84, 9.Aidmhighim (pron. eidím) = ad-
mhuighim, I acknowledge, confess,
97, 6.Aige, at him, for him, for it; go
mbead sé ró-láidir aige, that
he would be too strong for it,
25, 25.Áilleacán, m., a toy, a child's play-
thing, 53, 2 and 56, 2, 3; gpl.,
55, 1. (Áilleagán (Oriel), and
fáilleagán, if it be the same
word, is used in Don. = a choice
person or thing, a “jewel,” e.g.
fáilleagán fir, a choice or splen-
did man. Bréagán (Muns.) is a
synonym).Aimsir, f., time; service, i.e., being
hired to a master. 15, 2.Ainnir, f., damsel, maiden, 84, 9.Ainnse (pron. an'-she) = a innse, to
tell (it, i.e., the fact following),
the a being prolepic government
of ca an áit, &c.Áird, f., heed (ar, for); is ró-bheag
m'áird, very little is my re-
gard, 47, 8; gan áird, gan
fhiafraighe, unregarded and not
inquired for, 47, 8.Airde, f., height; ar a., in height,
high; míle agus fiche ar a.,
twenty-one miles high, 17, 7,
and 23, 20.Áirde, (height); only in i n-áirde,
on high, raised, lifted up, 47, 8;
chuir sé i n-áirde, he set up, he
placed above, 74, 20.Áirdigh, attenuate, form of árduigh,
3s. pft. of árduighim, I raise, 21,
16; d'á. sé leis, he carried off
with him. 21, 17.Áireamh, m., act of counting;
sguirfidh mé anois d'á n-á., I
shall now cease to enumerate
them, 106, XXXVII; also 106,
XXXVIII.Airicis in i n-airicis, towards, to
meet (often with hostile intent),
26, 26; in' (ina) a., towards him.
in his direction, 54, 4. (Properly
airchis, whence comhairchis in i
gcomhairchis, found in the litera-
ture. Fá dhéin, i gcoinne are
synonyms in some districts).Ais, in ar ais, back, again, 57, 7;
back, 42, 10; má ghní tú sin ar
ais, if you do that again, 7, 15;
a dhul ar mo dhruim ar ais, to get
on my back again, 37, 48; also at
75, 23, 25. (Cp. abair ar ais é,
say it again (Don.)).Ait, pleasant, 61, 5.Áit, f., place; i n-áit, instead of,
in place of, as; i n-áit gabhair,
as a goat, 69, 4.Áithe, f., kiln, 40, 5.Aiteann, f., furze, whin, gorse;
gen., aitinneach (better aitinne),


L. 124


73, 19. (Masc. in Leath Mogha:
Baile an Aitinn, a place near
Arklow, &c.).Aithghearracha, pl. of aithghearr, f.,
a short cut or way, 18, 10; 28, 31.Aithghiorraí, pl. of aithghiorra, a short
cut or way across fields, &c.; dpl.,
79, 5.Aithin, 3s., pft. of aithnim (aith-
nighim), I know, I recognise;
d'aithin sé, he knew, 50, 10, where
it is followed by the present of
the assertive verb (gurb), as is
often the case.Aithne, f, knowledge, recognition,
acquaintance; gur bh'fheárr an a.
bhí aige air ná bhí aige-san, that
he (the master) knew him better
than he (the speaker) did, 44, 13
(aige fhéin would be more accu-
rate here than aige san, but
the latter is often used for the
former).Aithnighim, I recognise, I admit, I
know now, 69, 4.Ált, m., a deep and precipitous, but
narrow, glen, 96, 2. (Also ‘one
side of a glen’ (as distinguished
from the whole glen), ‘a ravine,
a gully’ (Om.)).Amach, out; off; théid Fionn amach
dá dhruim, Fionn gets off his
back, 32, 39; go bhfuair mé amach
de do dhruim, that I have got off
your back, 32, 39; in the former
example we have the true Irish
usage, in the latter the Angli-
cism much in vogue in Ulster,
fagháil, used of “getting” to a
place, &c. — it is clear from the
variation in the spoken tongue
that dul can be substituted for it.
Go bhfuair mé amach de do dhruim
may perhaps be a short way of
saying go bhfuair mé dul amach
de do dhruim, that I have suc-
ceeded in getting off your back;
gur leig sé Fionn amach dá
dhruim, until he let Fionn off his
back, 37, 49.Amaideach, silly, foolish; mad or
affected by lunacy, though in a
harmless manner, 56, 4; 58, 8.Amharc, m., act of looking (ar, at),
41, 5, 6; a. síos, to look down
68, 5.Amharcaim, I look; 3s. pft. (also
unipers.), amhairc, 37, 49; 57, 5;
58, 9.Amhas, m., ravenous fierce man or
warrior, cannibal, 33, 40; npl., 33,
40; gpl. ib. (Properly, as in the
literature, ‘a mercenary soldier.’
Cp. Madra na nOcht gCos, vocab.
s. v., showing the very same use
as in the Don. tale).Amhras, m., doubt; ní'l a. ar bith
agam ort, I don't doubt you at
all, I am quite sure that is so,
37, 49.A'n = aon, when unaccented; ar
a'n talamh amháin, on the one
spot, 18, 8; a'n oidhche amháin
fhéin, even one night, 20, 14.Anall, over (from beyond), hither;
from ancient times; up to the
present; riamh anall, ever (al-
ways) from of old up to the
present, always in uninterrupted
succession, 76, 2.Anbhfann, weak, wretched, 106,
XXXVIII.Aneir = anoir, from the east,
30, 36.An-ghnaitheach, very busy, 91, 2.Aniar (from behind); around;
chuir sé a lámh thar a bhean a., he
put his arm around his wife, he
embraced his wife, 13, 26; over
or forward (when coming towards
the speaker or person in his
position), 112, XXV; aniar agus
siar, back and forward (lit. for-
ward and back), to and fro, 25,
26; up (from a lying posture);
d'éirigh an bhean aniar ar ais beo.


L. 125


the woman rose up alive again,
75, 23 (so also I have frequently
heard in Uls. d'éirigh sé aniar
ins a' leabaidh).Annseir = d'ionnsuidhe ar, to, 18, 9.Annseir = d'ionnsuidhe air (for an
approach to him), towards him,
15, 3.'Annsoir = d'ionnsuidhe ar, to, unto,
70, 9.Anuas (from above); down; off;
bhain sé anuas, he took off, he
doffed, 19, 11; chuirthí anuas ar
ais é, it would (used to) be
knocked down again, 59, 1.Aodhar (ao with Northern sound),
m., air, 96, 2, (Aer would not
do here as a spelling; the a of
-ar was also in the pronunciation,
as an obscure sound).Aoibhinn, delightful, happy, plea-
sant, 61, 5.Aon, one; ar aon, both, 108, III.Aonar, m., one person; im' aonar.
I being alone, 102, XVIII; id'
aonar, you being alone, ib. (Pron.
in Uls. as aonár (a short and
distinct), or éinfhear, aonfhear,
no doubt “etymologised.”)Ar, on, in; note chuaidh siad isteach
uirthí, they went into it (the
ship), 24, 23.Ar, loc. rel.; in which, 112, XXIII.Arán, m., bread; i n-a arán, as
bread, made into bread, 41, 6;
gen. -áin, 53. 2.Arbhar, m., corn; gen., arbha; a
bhualadh arbha, to thresh corn, 2,
4; 4, 9; 6, 14; a' méid arbha,
the quantity of corn, 6, 14; gen.
arbhair, 83, 4; 89, 11, 12. (Arbha
is the ancient gen. which still
lives on in Edragole).Árdughadh, m., act of getting higher
up a hilly road, rising higher up
the road; ag á. dúinn, as we
were getting higher up the hill,
101, XV; ar á. dó, as he was
ascending, 108, IV'Ar leis = dar leis, he thought, it
seemed to him, 43, 12 (followed
by go).Arm, m., an army; arm gorm, a
blue army = a naval force, an
army of bluejackets, 78, 3; arm
dearg, a red army = a military
force, an army of redcoats, 78, 31.Arm, m., a weapon; pl. airm, 98,
7; as gpl. arma; ag freastal
arma, of the profession of arms,
100, X; gpl. arm, 113, XXX.As, out of, from; often used in re-
ference to the place one is a
native of; cár bh'as é, where was
he from, what was his native
place, 47, 7.Asgall, f., arm-pit; dat. asgaill,
37, 49.Asgallán, m., an armful, a bundle
that would fit under his armpit,
as it were, 76, 3. (From asgall,
armpit).Astar, m., a journey, 88, 1; gen.,
102, XIX. (Uls. form of ais-
tear).Athair mór, grandfather, 76, 2.
Atchím (now 'tchím, pron. tím), I
see; 2s fut., 100, XI. (Atchím is
still used as the rel. form).Bacoideach, a- variant of bocoid-
each, which see; pl. 19, 12.Baicle, f., a crowd, usually not a
very large one, 44, 13. (Cp. baic-
leach, Sg. Ó., vocab.).Báidhte, drowned, sodden; acht óg-
lách b. ine bhfíon mé, but I am
a youth sodden in wine, 47, 8.Baile, m., town, townland, village;
pl. na bailtí, the townlands, i.e.
the people resident in them, the
country-side. 11, 21; home; ag
fágáil b., leaving home, 51, 2;
ag fágáilt b. dhó, as he was leav-
ing home, 51, 2; 'teacht anuas
sráid an bhaile mhóir, coming
down the street of the town
(baile mór, a town; baile a


L. 126


village), 66, 2; ag fágáil a'
bhaile, leaving home, 80, 1.Baile talaimh, a farm of land, a
large farm, 91, 1.Bain amach, “make out,” succeed
in finding after great effort; past
subj.: go mbaininn amach é, 22.
18; “make off,” go forth; baint
amach fá na cnocaibh, to go forth
amongst the hills, 79, 9; bí a'
baint agad amach na cnuic, be
making your way forth amongst
the hills, 80, 16 (lit. be taking at
you out the hills).Bainc, m. indec., bank, money bank;
73, 18 and 74, 19; gen. in fear a'
bhainc, 74, 19.Bainis (also banais), f., wedding;
gen.: bainse, 45, 1; cuirm na
bainse bhí aige, it was his wedd-
ing feast he was celebrating, 45, 1.Báireach = bárach, morrow; ar
maidin lá ar n-a bh., on the follow-
ing morning, 60, 5; Lá har n-a bh.,
on the following day, 75, 24 (the
h- is commonly inserted here in
Don., some preferring to under-
stand the prep. here as thar: “the
day beyond the morrow,” al-
though the thing is absurd, as it
is the morrow itself!).Baisteadh, m., baptism, christening;
gen. baistthe, 100, VII.Bhámair-ne, 1 pl. pft. indep. emph.,
an archaic form, now bhíomair-ne,
we were; 111, XX.Banaltra, f., nurse, 64, 6.Banda, feminine, effeminate, 113,
XXVIII.Ban-fháidh, m., female prophet, 78, 2,Bannadh, m., assurance (?), 83, 6.Baoghal, m., danger, fear, immi-
nence of an undesired thing hap-
pening; cha rabh b. ar an órlach
dóighte, there was no fear of the
burnt inch, the possibility of a
burnt inch of candle was non-
existent, 64, 4. (This word is
used in Leath Chuinn as a syno-
nym of fobair = fóbair, to
answer the latter, where it is de-
fective (i.e. in negative use) in
Ulster and Connacht, as the fol-
lowing little dialogue shows;
“Fhobair go dtuitfeá,” “Fhobair.
Fhobair go dtuitfeá thusa fos-
ta,” “Ní (cha) rabh baoghal orm
tuitim.” Cp. also the Armagh
refrain: “Ní'l sé an lá, a mhíle
grádh, 's cha n-fhuil baoghal ar a'
mhaidin (= it is not near morn-
ing yet)”; ní rabh baoghal ort,
there was no fear of you (Don.)).Baramhail, f. (opinion); suspicion,
73, 16. (Usual in Uls. in the
secondary sense: baineadh b. as
mo shiubhal, it was suspected that
I was up to something or other
(Or. song.)).Barraidheacht, f., overmuch, too
much, 91, 1.Barramus in go mb. tú, “I'll war-
rant you,” I assure you, 10, 19;
86, 5. (Perhaps 1 pl. past subj.
(-mus = -muis, -maois) of a verb
* barraim, or else a corruption
of “I'll warrant you.”)Bárr-chos, f., the top or end of the
foot; bhuail sé b. ar, he kicked,
37, 50. (A formation similar of
caol-druim, the narrow part to
the back. It is an Oriel word
substituted here for the awful
Anglicism cic (kick)).Bás, m., death; chuaidh mé in mo
bhás, I went in the way of my
death, 478.'B'é seo = ar'b é seo = arab é
seo, is this? = an é seo?; b'é
seo a bhfuil mé 'g dul fhagháil, is
this what I am going to get, 44.
15. (Arab (Ar'b, a'b) is much
used in Mayo and Don. instead
of an with form of is under-
stood).Beacht, exact, precise; go b.


L. 127


surely, 108, V. 112, XXV., 114,
XXXV.Béadh, 3s. subj. of atáim, it were;
'á (dá) mbéadh, if it were = even;
'á mbéadh a' lochóg bheag agus
a' luchóg mhór (ann under-
stood?), if the mouse and the
rat were in it (mentioned) =
even the mouse and the rat and
their young, 36, 46. (Here is
another good equivalent (of
many) for the benefit of that
poverty-stricken school of at-
tempts at Irish composition which
cannot get beyond a wretched
asyntactic fiú or fiú amháin to ex-
press “even,” as in “fiú amháin
mé féin, táim go droch, mar is
scríobhnóir olc mé,” as the tarbh
tána might well say instead of
some such way as maidir liom
féin amháin, táim go holc, mar
is droich-sgríbhneoir mé).Beag, little; of the evening = late;
tráthnóna beag, in the late even-
ing, 48, 2.Béal m., mouth, lip; pl. beoil
(poetic), lips, 108, VI.Béaloideas, m., tradition; gen.
-dis, 78, 2.Bean ghlúine, a midwife, 77, 1.Beannacht, f., blessing; farewell;
míle b. le hanam do cháirde, a
thousand blessings go with (1,000
farewells to) the soul (= souls)
of your friends, 50, 9,Beannachtaighe, f., act of blessing;
a' b. air blessing him, 5, 11.Beárn = bearna, f, gap; a bh.
bhriste gach gábha, thou gap of
breaking (the foemen's ranks) in
every danger, 97, 6.Beatha, f., life; gen., 60, 4; 'sé mur
mb. uilig i n-éinfheacht, hail to
you all together, 60, 4.Beathach (pron. beách) = beithidheach,
m., a beast, 8, 16; applied to a
giant in contempt, 25, 25; pl.
beathaigh = horses, 43 10.Béidhmuid-sinne = béidhmid-ne, 1
pl. fut. emph. of subs. verb.; ní
bh. leat, we will not be with you,
we will not accompany you, 17,
7. (The S. Don. form, whilst in
Central Don. (Glenfin) beidh-
muidinne is what is used; béidh
muinne in Oriel and Meath, but
with neg. cha bhíonn muinne).Bheir, 3s. pft. of beirim, (ar), I
seize, bheir sé greim dhá chois
deiridh ar a' bheathach, he seized
the beast by the two hind legs,
43, 12; rug is also used at 55, 7.Bheir ar, to call, name; a bheirfeas
tú orm, which you will call me,
31, 37; bheirfe mé Ceóchán ort.
I will call you Ceochán (Fog-fel-
low), 31, 37; má beir tú gabhar
ar mo bhoin bhainne, if you call
my milch cow a goat, 69, 2; a
dtugthaoi an mhaighdean mhara
uirthí, who used to be called the
mermaid, 83, 1.Bheir ar, compel. make; goidé thug
ort, what made you, 19, 131 and
31, 37; goidé thug ort-sa, what
made you, 33, 41.Beirim, I bear, bring; beirim as, I
escape, I make haste to get out
of a place; beir as duit, be off
with you, start off with speed,
101, XVI (duit, as would seem,
like leat, in imthigh leat, and ort
in fan ort, wait on, remain yet).Beiriom-sa = beirim-se, I bring,
70, 6, 7.Beirt, f., two persons; two things
(previously mentioned); nuair
chuir mise b. air, when I put two
(bolts) on it, when I bolted it
with two (wooden bolts), 34, 42;
b. a chur air, to bolt it with two
(bolts), 34, 42; chas sé an bheirt
le chéile, he plaited the two to-
gether (of two logs), 39, 2; two
(birds), 63, 11. (Personal nume-
rals used for inanimate things, or
animals not human, are found so


L. 128


only in Co. Donegal).Beithí, cond. impers. pass. of atáim,
I am; dhá mbeithí ag baint as i
gcomhnaidhe, if one (we, people,
they, &c.) were always taking out
of it, 66, 5.Beitheach, m., beast, brute; pl. 34,
41. (More commonly in Co. Don.
beathach, beách).Beo, m., life; gléas beo, means of
living, livelihood; go mbainfeadh
sé a ghléas beó dó (= de), that he
would deprive him of his liveli-
hood, 40, 3. (Cp. slán beo, fare-
well, lit. safety of life (Muns.);
aer beo, air of life, vital air
(Con.); fá cuma liom beó nó
éag, either life or death was all
one to me, O. Chl. U., &c.).Bfhos (pron. bos) = i bhfus, on this
side, 52, 9.Bhí, was (unipers. pft. of tá): used
(= bhéadh) in apodosis (i.e. second
clause) where dá mbéadh occurs
in protasis (i.e. first clause), at
34, 43; dá mbéadh ar gcuid
againn, bhí muid maith go leor,
if we had our supper, we should
be pretty well off (the syntactical
usage here is found not only in
Ulster, but in Munster, Con-
nacht, and the Highlands of
Scotland).Binn, melodious, sweet (of sound);
fine, splendid, glorious; is binne
dreach, of the brightest visage,
109, X. (Cp. lá binn, a glorious
day (Or.)).Biolach = bealach, m., way, road,
41, 8.Biorán brollaigh, a breast pin; pl.
29, 34.Biotáilte, f., liquor, strong drink,
spirits, 72, 13; gs. 46, 6. (The
same as biotáille (Muns., Con.)
from Mid. E. vituaille. The -t- has
been developed in Uls. on account
of the -l-, cp. sgéalta, &c.).Biseach, m., improvement; b.
sláinte, improvement of health,
recovery, 60, 2.Bláithghil = bláithgheal, of bright
bloom, 109, X. XI.Bliadhna in i mbl., this year, III,
XVIII.; Conán's sense was pro-
bably rather ‘for ever,’ cp. use
of i mbárach, 80, 3.Bocoideach (= bocóideach), speckled,
mottled, variegated; pl. 19, 12, &c.Bocsa = bosga, a box, 73, 16. (Both
forms are heard in Ulster, the
former being probably more fre-
quent).Bog, soft, young; buachaill bog bán,
a fair-haired young lad, 33. 40.Bogha, m., a bow; bogha geárr, a
short bow, 31, 37 (possibly a kind
of bow shorter than the common
long bow formerly much used in
warfare, but I cannot help sus-
pecting that bogha geárr agus
saighead is a Don. folklore natu-
ralisation of bow and arrow — if
so, arrow appears twice in the
expression, geárr being a folk-
etymological representation of
its sound and agus saighead a
translation of “and arrow,” the
two English forms appearing to
have re-acted upon one another;
see Sgéalaidhe Fearnmhuighe, pp.
52, 62, where we find bogha eara
= bogha geárr of the present book.
Boghadh gearr, however, occurs in
the MS. Ossianic tale Bruidhean
Eochadha Bhig Dheirg.Bogaim, I move, I stir, I rock, I
shake, I loosen; bhog siad é, they
shook it, they stirred it, 54, 6.Bogán, m., soft miry ground, 26, 26.Bóiminte, m., minute, moment, 58, 8.Bóitheach, m., byre, cow-house, 58,
8. (From bó + teach).Bollsaire, m., herald, crier, 26, 28.Boltáilte, bolted, 33, 40. (An
Anglicism for which spárrtha


L. 129


seems the nearest native equi-
valent.)Bómaite, m., minute, 15, 2; ine
gcúig b., in five minutes, 29, 33.Bonnóg, f., a kind of cake, a ban-
nock (this Lowland Scottish
word being of Gaelic origin); gen.
bonnóige, 53, 2. (Also bunnóg.)Bosga, m., a box, 56, 3; bosga
ceóil, a music box, ib.Brachán, m., porridge, 77, 3; gen;
-ain, 2, 4; b. réidh, gruel, 61, XI.
in gen., 62, XI. (B. réidh is also
the term in Glenelly, Co. Ty-
rone. In Farney and Drumin-
tee, Co. Armagh, and other
places near it, b. lom is used.)Brath, m., act of being about to
(followed by ar), 93, 9.Bratach, m., standard, ensign; gpl.
105, XXXIV.Bráthach in go brathach = go bráth,
46, 4.Breágh, fine, splendid; pl. breághtha;
comp. and sup. bréaghachta, 29,33.Breallán, m., a silly fellow; b.
athar, a silly father (lit. a silly
fellow of a father), 66, 3; pl.,
79, 5.Breith, f., judgment, sentence, 30,
36.Briathar, f., a word; pl. briathra,
107, 4; dpl. 113, XXXI.Bricbhasta, m., breakfast, 79, 13;
bricfasta, 91, 2. (From Eng.)Briseadh, m., change (of money),
73, 18.Brisim I break; I expel; I de-
pose; briseadh an rí, the king
was deposed, 61, 4.Bró, f., quern; gen. bróine, 53, 2.
(Bróine is a new formation;
the old gen. brón is still used
in Muns. Bró and quern are
cognates, being merely the
same original Aryan word in
different form.)Brot, m., indec., broth; gen. a'
bhrot, 35, 45. (See Sg. Ó. s. v.)Brú, f., womb; dat. bruinn, 97, 6.Buachailleacht, f., act of herding,
looking after cattle when graz-
ing, 53, 2; 85, 3.Bhuadh = uadh, uaidh, from him, 39, 2.Buaidh, f., victory, success, III,
XXI; fuair Seaghán b. air,
Jack obtained the victory over
him, 12, 23; go bhfuigheadh siad
b. air, that they should over-
come him, 95, 3; virtue, effi-
cacy, property, 64, 5.Bhuaid = uait, from you, 45, 15.Buaidheartha, troubled with grief,
sorrowful, 75, 25.Buaidhreadh, m., trouble, annoy-
ance, 59, 2; gen. buaidheartha;
ag cur b. air, troubling him,
60, 1; grief, 83, 5; a dheanamh
b., grieving, showing signs of
grief, 74, 22.Buailim, I strike; bhuail sé bos
ó'n chluais go dtí an béal ar a'
bhuachaill bhog bhán, he struck the
fair-haired young lad from the
ear to the mouth with his palm,
33, 41; I take possession of, I
effect (usually in 3s.): gur bhuail
seachrán sídhe iad, until a fairy
straying affected them, until
they were caused to stray by
magic, 14, 1; bhuail tart mór
Ó Baoighill, O'Boyle got greatly
affected by thirst, or became
very thirsty, 82, 8; I come,
arrive; 3s. pft. anal. 18, 10;
b. suas le, I strike (or pick) up
an acquaintance with; buail
suas le cailín innteach fá'n
chaisleán, 67, 1; pft. 67, 2.Buailtín, m., striking-stick of a
flail, 39, 2.Bhuaim = uaim, from me, 80, 2.Bhuaithi = uaithi, from her, 57, 7.Bualadh, m., act of striking; step-
ping, walking; ní raibh sé a' b.
comh lúthmhar leis, he (Fionn) was


L. 130


not stepping as fast as he
(Ceochán) was, 31, 38.Buarach, m., a spancel, 64, 5.Builbhín, m., a loaf, 79, 13.Buinneán, m. (a sprig, a scion);
cotton-plant, gen. in úir bhuin-
neáin shléibhe, soil of a mountain
cotton-plant (another reading is
úr-bhuinneáin shléibhe, fresh moun-
tain cotton-plant), the name of
one of the fairy masons of the
castle (Mr. J. C. Ward), 60, 4.Búirfhe, f., roar; leis a' bh. a bhain
sé amach as a' chuaille comhraic,
with (by means of) the roar he
took out of the pole of combat
(= he made the pole of combat
give vent to), 36, 46.Búirfheach (búirtheach), f., act of
roaring; roaring, 28, 30.Búirtheach, f., act of roaring; dat.
-igh, 19, 12.Bunadh, m., stock, family, people,
84, 7.Bútais, f., a top or Wellington
boot; pl. bútaisí, 79, 5.Ca (= cá), where; what; ca an
áit a bhfuil mé 'g dul, where or
whither (what place) I am going,
18, 9, often abbreviated to c'
by elision; c'ainm a bheirfeas mé
ort, what name shall I call you,
31, 37 (so also c'ainm thú, what
is your name, c'ainm seo thú,
what is this your name is); c'ainm
a bhí ar a' bhaile, what was the
name of the townland, 76, 3;
c'ainm a bhí ar fhear a' toighe,
what was the name of the man
of the house, 76, 3; c'fhad = ca
fhad = cá a fhad, what is its length
how far, 56, l. (So the ca in
ca 'n-a thaobh is cá = what, not
cad, as some think.)Cha, not; cha dtugaim, 2, 2; 3, 7;
11, 21; cá suidhim, 5, 11; cha
dteachaidh, 41, 8; cha rabh sé, 42,
9; cha dtéidhim-se, 88, 6, 7, 8;
89, 9, 10; cha dtugann sinne,
90, 13; followed by pres. in
sense of fut., cha bhíonn, will not
be, 103, XXIV.Ca bith = cá ar bith (cia ar bith) =
(in use) cibé, gibé, whoever,
whatever; c. b. duine acú,
whichever of them, 2, 4.Cablaidhe, m., prater, babbler, jab-
berer; c. cainteach, peevishly
talkative babbler, 58, 10. (From
cab, a prating mouth; cp. cab-
aire, cabghail, cabaighe, caibín,
cabach, cabar (mark around a
child's mouth after eating), &c.)Cách, m., the rest, the others; gen.
cáich, 110, XVII, 113, XXVIII,
XXIX.Cac caorach, sheep-dung, 35, 45.Cadágh, m., blanket, 45, 2. (Pro-
perly cadógh, as used by Seaghán
O'Neachtain in Stair Éamoinn
Uí Chléirigh (see “An Léightheoir
Gaedhealach,” vocab.). So fos-
dódh becomes fasdádh in Don. and
indeed in other parts of Ulster.
Cadógh is O'Reilly's cado quoted
from Shaw, and seems related
to cadach, calico, cadás, cadán,
cotton, fustian, cadaras, cotton
(I. T. Soc.'s Dict.).)Chagnuigh = chogain, 3s. pft., chewed,
54, 4; from cagnuighim = cog-
naim, I chew.Cailín aimsire, hired girl, 81, 2.Cailleach, f., a hag, an old woman,
29, 34, &c.; dat. cailligh, 24, 23,
&c.; by an extraordinary irreg-
ularity this word has a masc.
voc. (or is it the dat. used as a
voc.?), a chailligh, 30, 36 (strange
to say, one finds the very same
usage in Muns., also: a chaillig,
which occurs in Fionn agus
Lorcán, p. l).Cáin, f., fine, 45; 47, 6; 47, 8; in
the last place cháin should in
strict grammar be chána, but it
is here treated as in the spoken


L. 131


tongue, which only uses a final
genitive and leaves words pre-
ceding it in the nom. case; a
tax, 79, 5.Caineál, m., channel, 52, 10.
(Coinéal in Mayo.)Cainteach, talkative; of peevish or
malicious speech, 58, 10. (Both
senses are from the I. T. Soc.'s
Dict., the latter suiting our
passage remarkably.)Cáit = cá háit, where, 99, VI.Caithfe (mé, tú, sé, &c.), must; a
gc. tú, where you must, 28, 32;
cond., go gcaithfead sé, that he
would have to, 42, 8; chaitheadh
(for chaithfeadh?) an fear uasal
a bheith aige, the gentleman used
to have to (or had to) be with
him, 60, l; go gcaithfead siad,
that they would have to, 63, 2;
chaitheadh (chaithfeadh) a bhean, his
wife must needs, 92, l. (The
verb is conjugated throughout
in Muns. caithim, I must, &c.,
but in the North and West the
fut. and cond. alone seem to
be in common use.)Caithim (I use); I cast; I wear;
both senses seem to occur in
nár chaithidh sí cloch ná caol-bhrat,
may it not cast a stone or wear
a slender garment, 98, 7.Caithte, used up, spent, 43, 13.Calán, m., vessel, gallon; gpl.,
106, XXXIX.Calma, brave, intrepid, 102, XIX,
105, XXXVI.Cam, m., deceit, crooked dealing,
68, 4; gen. coim, ib.; see cor.Camaim, I bend or make crooked;
cham siad é, they bent it, 54, 6.Cam-shruthán, m., a winding stream,
79, 5; cp. An Chamóg, the Camac
River, one of the streams flow-
ing through the City of Dublin.
(The line containing this word
is really a variant used to eluci-
date the one preceding it).Canamhaint, f., language, mode of
address, method of speech, 15, l.
(Often = dialect.)Caoin, handsome, beautiful, 97, 7;
98, 7; 110, XIII, XV.Caoin-chorp, handsome person (i.e.
bodily form, not individual),
97, 7.Caoineadh, m., lament, grief, 84, 9;
gen. caointe, III. XX.Caoin-mhac, m., handsome son, 97, 6.Caol-bhrat, m., slender garment,
98,7.Caol-fhear, slender man, 103,
XXIII.Caorán, m., “curragh,” “level”
= a level marshy spot (?), 13, 26.
(Is it the same word as caorán,
a fragment of turf? Perhaps
the senses are too dissimilar.)Char, with pft., not; char éirigh, 42,
10; char leig mise, ib.; char
'ubhairt, 57, 6; char smaoitigh
mé, 57, 7; char smaoitigh muid,
58, 8; some of these instances
show that it is the emphatic
negative, notably, 57, 6; char
'ubhairt!Carad, m., a friend, pl. caraid,
107, 4.Cárr, m., jaw, jaw of teeth, 29, 34.Carraic, f., a large stone, trí char-
raic, three large stones, 52, 8.
(Also carraic chloiche (Farney))Casaim, I twist; impers. use in
cas do or ar, meet, happen to
be in one's way; gur chas tobar
dó, until he chanced upon a well,
1, 2; gur chas fear air till he
met a man. 2, 3; gur chas fear
dó, a' maighistir a chas do'n fhear
eile, until he met a man, viz.,
the master whom the other man
(his brother) met, 4, 8; gur chas
a' tobar air, till he came to the
well, 5, 11; casfaidh an maighistir
céadna duit-se, you will meet
the same master, 5, 12; gur chas
an maighistir dó, till he met the


L. 132


master, 6, 13; casadh beirt mhac
an ríogh dó, he chanced upon (or
met) the two sons of the king,
24, 22; casadh maighistir air, he
met a master, 39, 2; chas sé an
bheirt le chéile, he plaited the two
together, 39, 2 (chas substituted
here for phlatáil, an Anglicism);
casadh fear a' mhuilinn air, he
met the miller, 40, 5; casadh
gruaig a cinn i ladhraibh a cos, the
hair of her head happened to get
into the spaces between her toes
(or, the hair of her head got
twisted in the spaces between
her toes), 52, 9; casadh sgaifte
air, he met a band (of young
men), 63, 3; casadh cailín air, he
met a girl, 66, 2; casadh an cailín
seo air, he met this girl, 83, 1.Casán, m., path; passage; way,
direction, 34, 42; as a gcasán,
out of their way, 47, 7.Casóg, f., body-coat, cassock, 80,
14.Cath, m., a battle; a battalion;
dpl., 105, XXXIV, XXXV.Cathamh = caitheamh, act of casting,
throwing, 22, 18; firing (at, ar),
35, 45 (cp. chaith mé urchar air,
I fired a shot at him, Don.).Cáthbhruith, f., sowens, flummery,
77, 3.Cat mara (sea-cat), calamity, mis-
chief, deuce, 3, 6; 4, 10. (Cp.
goidé an cat mara a ruaig in
mo thoigh thú, what the mischief
drove you into my house, in an
Ulster song. Cat marbh in Con-
nacht.)Cé = cá, where; cé gcuirfe tú seo?
where will you put this, 44, 14.Cé, what; cé feárr ainm dá mbéidh
air feasda, what better name
could he bear henceforth, 103,
XXV. (Cp. cé feárr leat bád
nó long? which do you prefer a
boat or a ship (S. Con.)? Cé in
such sentences = cidh, in which
part of the verb is is included,
“which is better,” &c.)Cead, m., leave, permission, 64, 6;
cead mo choise, leave for me to
go; má leigeann tú c. mo ch.
damh, if you let me go, 62, 1;
bhéarfa mé c. do ch. dhuid, I will
let you go, 62, 1.Cead, m., a hundred-weight, cwt.;
c. mine, a cwt. of meal, 41, 6;
c. na mine, the cwt. of meal, ib.Ceannaidhe bó, a jobber, a middle-
man who deals in cows, 69, 1.Ceannaireacht, f., act of leading
the team in ploughing; a ch.,
to lead the plough team, 9, 17.Ceann-mhór, big-headed, 99, III.
(This should be well known
from Maolcholuim Ceann-mhór,
“Malcolm Canmore,” a King
of Scotland.)Ceapadh, m., act of stopping or
intercepting, 82, 7.Ceapaim, I stop, I intercept; rel.
fut., 81, 5; 1s. fut., 82, 5.Ceapaire, m., limiter (?), capper
(?); c. min-sgéalaidheacht', the
limiter (capper) of little story-
telling, that is, as explained in
the story, a pious wish to act as
a limit to or to cap the tale, 48,
&c. (Ceapaire is well known in
the sense of “a butter-cake”
or “bread and butter,” and the
translation, “the butter-cake of
little story-telling,” is possible,
but ceapaire has other mean-
ings, as shown by O'Reilly's
“last-maker.” If it be de-
rived in the present use from
ceapaim, I stop, I limit, &c.,
we get what is more likely to
be the correct sense.)Cearb, f., a rag, a tatter, a lappet,
101, XIV.Ceardcha, f., smithy, forge, 100,
XI; gen., 100, VII, X, 102,
XVIII.Cearn, m., angle, corner, 110, XV.


L. 133


Ceastar, m., a castor or beaver
hat; pl. -air, 79, 5.Céatach, mighty, huge, enormous,
99, III. (Cp. 'na chéataíbh, “in
heaps” (Or.); tá toradh céatach
ar a' mbárr, the crop is produc-
ing wonderfully (Con.), but
these seem from céad, a hun-
dred: 'ná chéadtaibh, in its hun-
dreds; céadtach, hundredfold.
Perhaps, however, the céatach
of our present poem is from
céad, a hundred.)Ceathramha, f., a stanza in modern
assonantal metre, 77, 3; 107, 3.
(Ceathramha in Co. Don. is dis-
tinguished from rann, the latter
being applied to a stanza in
old syllabic metre. There are
always four lines in the ceath-
ramha, hence the name with
which cp. Eng. quatrain.)Céile, m., spouse, 109, X, XI.Ceileabhar, m., warbling, 59, 10.
(This word has also the sense
“greeting” in Don., especially
in songs.)Céimnighim, I step, I pace; 3s.
pft., 25, 26.Ceithearnach, m., a kern, a catteran,
a light-armed Irish soldier, 45,
l, 2.Ceól, m. (vocal music); a song,
106, 1.Cér, with pft. tense, where; cér
fhág tú é, where did you leave
him, 42, 10.Ciabhraidhe, pl. of a form ciabhradh,
coll., locks of hair, head of hair,
47, 8. (From ciabh, a lock of
hair, the hair of the head. There
is also a Muns. poetic collective
ciabhar of the same sense. Cp.
gasraidhe (Don.) from gasradh.)Ciachardha = ceachardha, niggardly,
stingy, stinted; 107, 4. (The
sound was perhaps nearer to
cíochardha. The form ceachardha,
found also in Muns., is com-
moner in Don.)Cineál, m., kind; goidé an c.
fiacal, what kind of teeth, 54,
5. (Cineál, as Mid. Ir. shows,
is the correct native word for
kind, sórt (seort) from sort
and sadhas from size being
Anglicisms. Cineál (= kind) is
retained very commonly in
Donegal and North Connacht.)Cinneamhaint, m. (properly f.),
fate, destiny, 84, 7.Cinntí = go cinnte, certainly,
surely, indeed, as a matter
of fact, 48, 3.Cíoch, f., the breast, teat; go gcaith-
fead sí c. a thabhairt dó, that she
would have to suckle him, 38, 1.Cion is, because, for; cion is a bhó
dhíol, for selling the cow, because
he sold the cow, 69, 5; cion is a'
chreach a cheapadh, for stopping
the prey, 82, 7. (Perhaps cion,
regard, and is = agus.)Cionn (= ceann), m., head; i gc.
na bó, in the cow's head, 64, 5;
ar a chionn, over his head, ib.;
end; an cionn caol, the narrow
end, 74, 23; one; a' dá ch. capall,
the two horses, 9, 17; head, chief,
commander; fá chionn (io = i)
ár slóigh, at the chief of our host,
III, XX; 'mo ( = im') chionn,
against me, on me, 113, XXXII.Cionntach, guilty (le, of); super.
-aighe, 74, 21. (Usually con-
structed with is, as in the
present instance.)Cíordubh, jet-black, deep black,
99, II, 101, XIV.Cisteanach, f., kitchen; gen.; -aighe,
20, 15; 47, 7; dat. -aigh, 20, 15.
(From Eng. The O. Ir. cucenn,
from Lat. coquina, is now repre-
sented by cuigeann, a churning.)Clábar, m., thick mud of roads,
&c.; gen. -air, 93, 9.


L. 134


Claidheamh, m., a sword; pl. claidhmh-
theacha, 63, 2; cloidhimhte, 104,
XXVIII, XXIX, 105, XXXII.Claigionn (= cloigeann), m., skull,
head, 25, 24, &c.; cloigeann,
104, XXVII.Cláirseach, f., a harp, 61, 3; gen.
-ighe, 61, 2; dat. -igh, 61, 3.Clár éadain, forehead; i gclár a
éadain, in his forehead, 99, IV.Clé = cré, f., clay, 90, 15.Cleachtaim, I am accustomed to;
1st. pft. emph. in deocha móra
chleacht mise, it is big drinks I
have been accustomed to, 46, 5.Cliabhán, m., cradle, 53, 2.Clochán, m., stepping-stones across
a ford, 38, 51; 60, 4.Clogad, m., helmet, 99, III.Cluiche, f., a game, 30, 35, &c.Clúid, f., corner, nook, 110, XV.Cluinstin = cluinsin, f., act of
hearing, 107, I.Cnagarnach, f., cracking, rattling,
21, 17.Cnap, m., a lump, 91, 2.Cnapach, knotty, knobby, lumpy,
29, 34.Cnapán, m., niggard, stingy per-
son, hard-fisted fellow, 46, 4.Cnis (pron. cris) = cneas, m., skin,
108, VI; more correctly cnios
(pron. crios), 110, XIV. (Cnios
also used in Or. It is appar-
ently a survival of an old dat;
cp. cionn, gioll, found in some
phrases.)Cno, m. and f., nut; naoi gcéad
cno, 900 nuts, 61, 5. (More
often cnó, cnú.)Cnuipe (pron. cruipe), f., a
button; a' deánamh cnuipí
(lit., making buttons), making
as much haste as possible,
25, 24; 80, 16. (How this
strange idiom arose it is diffi-
cult to say.)Cnupach (pron. crupach), in lumps,
lumpy, 29, 34. (So explained
by reciter.)Cochall, m., a hood, 99, II; cochall
croicinn, a skin or leather
cloak; gpl. 99, II.Codluighim, I sleep; 3s. pft., 50, 8.Cófhra, m., a chest, a big box,
66, 5; 86, 5.Coileán, m., a whelp; voc., 2:
trí choileán, three whelps, 49, 7.Coillidh, oblique form of coill, f.,
a wood; it is often used in
Uls. as nom., as at 64, 6. (Often
appears in names of places;
Killyleagh = Coillidh Liath, Killy-
canannan = Coillidh Chanannáin,
&c.)Coimeád, m., act of keeping; a' c.
air, watching him, 13, 26 and
83, 4; dhá ch., watching it, 35, 44;
an bhó ch. (to) watch the cow, 62,
2, act of keeping or preserving,
preservation; do ch. beatha, your
preservation of life, 15, 3.Coimhde, syncopated and attenuated
form of comhfhada, equally long;
22, 19; 27, 30. (No doubt af-
fected by the analogy of sluais-
de from sluasaide, loisde from
losaide, &c. Comhfhada occurs in
the similar run of Con. folktales)Coimhlinnt, f., a race, l, 2.Cóimhlíonadh, m., fulfilment, 104,
XXVIII.Coinín, m., a rabbit, 73, 16, &c.Coinne, m. and f., appointment,
meeting; fá ch., for, for the pur-
pose of, 73, 18; to fetch (= fá
dhéin), 7, 15; and 55, 7; chuir
mé fá mur gc., I sent for you,
20, 14; fá ch., for, as, 39, 2; os
a ch., opposite to him, over
against him, 62, 2; ag triall fá
n-a c., resorting to her, 84, 7.Coinneáil = congbháil, f., act of
keeping, 31, 8.Coinneáilt = congbháil, f., act of
keeping, 48, 2; 66, 5.


L. 135


Coinnealbháthadh, m., act of excom-
municating, 106, 1.Choinnigh = chongaibh (choingibh), 3s. pft.
he kept; 55, 8, from coinnighim
= congbhaim, I keep.Coire, m., cauldron, 35, 44.Cóirneál, m., corner (inside or out-
side), 35, 45; 43, 12; 92, 3.
(In Con. and Muns. restricted to
“outside corner” of a building,
hence fámairí coirnéil = corner
boys (Con.). Cúinne = inside
corner, corner of interior of
house (Muns. and Con.).)Coisceim, m., footstep, passage,
60, 4; c. cumhang ar clochán
corrach, narrow footstep on un-
steady stepping-stones (other-
wise c. corrach ar chlochán, un-
steady footstep on stepping-
stones), the name of one of
the fairy masons of the castle
(Mr. J. C. Ward), 60, 4.Coisidheacht, f., walking, pedestrian
effort or exercise; c. a choinneáil
leis, to keep up to him in
walking, 31, 38.Colg, m., a sword; gpl., 110, XVII;
nom. of respect, 113, XXXI.Comhair, presence; do(a) chomhair,
near, over near (of motion to-
wards a person or thing men-
tioned), 51, 2; dá gcomhair, near
them, over near them, 33, 40.Comairce, f., protection, 60, 4.Comhairle, f., counsel, advice, 10,
20; trí ch., three counsels, 62, 1;
pl., 62, XII; a ch. fhéin a dheánamh,
to do as it lists, 92, 2, &c.Comhar, m., partnership; deán c.
liom, sit down with me to
share my meal, 5, ll.Comharsa, f. (neighbour); neigh-
bourhood; dat. -ain; atá 'sa
chomharsain, who is in the neigh-
bourhood, 5, 12; a bhí 'sa
comharsain, who was in the
neighbourhood, 6, 13; a bhí 'sa
chomharsain aige, whom he had
in the neighbourhood, who was
a neighbour of his, 7, 15.Cómhgarach, near (do, to), 51, 4;
spinc c. ag Loch Muc, a sharp
rock near (him) at Loch Muc,
52, 7.Cómhla, m., indec., the leaf of a
door, i.e., the door itself, espe-
cially when taken off its hinges,
57, 6; gen., 57, 5. (The word
dorus, though also applied to
the door itself when in its pro-
per place very often has the
sense of “doorway.” Indeed,
it may be said to mean both the
door and doorway combined.)Comhnáir, f., coffin, 40, 5. (A form
of comhra.)Comhnuidhe, m., abode, rest; ag 'ul
fá ch., going to rest, retiring to
their nests for the night, 8, 16.Comhrac, m., fight, combat; &c
a thabhairt dó, and fight him, 36,
46; gen. -aic; cuaille comhraic,
pole of combat, 36, 46.Conntaisim, I count; 2s. imptv.,
86, 5; 3s. pft., 86, 6.Cor, m. (a twist); a trick; cor i
n-aghaidh an choim, a trick against
the deceit; gen. cuir; cam i
n-aghaidh an chuir, deceit against
the trick, 68, 4.Coraidheacht, f., act of wrestling,
26, 28.Corcaighe, a corruption of corcra,
f., purple, red dye, 84, 7.Córn (= corn), m., goblet, drinking-
cup, 114, XXXVI, XXXVII.Corpaidhe, large-bodied, bulky, 29.
34.Corr, f., crane; dat. cuirr, 17, 7.Corra, f., “oddness,” 46, 3; see
ibh.Corrach, rugged, rickety, uneven,
unsteady, 60, 4.Corrán, m., a reaping hook, a sickle,
58, 8; eadar speal agus corrán,


L. 136


between the time of scythe and
the time of sickle, i.e., the time
of using each, between the mow-
ing of the grass and the cutting
of the oats, as explained, 79, 6.Corrughadh, m., act of stirring; gan
c. ann, without stirring (= gan
cor do chur de, Muns.), 47, 7.Cos, f., foot; cos shiubhail no mór-
chéim doireach, the foot that
walked (= the walker of) the
great dogged steps, 106 XXXIX
(cos is here an attribute of Fionn)Cosamhlacht, f., comparison; like,
sort, kind of person, 31, 37; a
c., one of her kind, one resem-
bling her, 83, 6.Cosgadh = cosg, m., act of checking;
a ch., to check, 113, XXX.Cosmhail, likely, probable; is c.,
it is likely, probably, 58, 9.Cosmhaileas, m., look, appearance,
99, II.Craithim, I shake; 1s. fut., 70, 6;
3s. pft., 71, 9.Crann, m., a tree; undeclined at
14, 23; 'g 'ul a ghearradh crann
(recte croinn), because, I sup-
pose, the word is regarded as
forming a compound expression
with le mo, &c.Crann tochairdte, reel for winding
thread, &c., 95, 2; occurs also
in other forms, all dictated by
the reciter.Craobhach, branchy; gsf. 28, 31;
fashionable (?), much occupied
(?); a' Cheadaoin chraobhach, fash-
ionable (?) or busy (?) Wednes-
day, 80, 3.Creach, f., prey, 81, 3, 5, &c.Creachadh, m., act of preying upon,
plundering of cattle, 81, 4.Creachta, preyed upon, deprived of
cattle by a preying party, 81, 3.Creag, f., rock, rocky ground, 65, 8.Creagán, m., hard rocky ground,
76, 26.Creidbheáil, f., act of believing,
62, 2.Criathar, m., a sieve, 90, 13, &c.Criathrughadh, m., act of sifting;
a' c. mine, sifting meal, 57, 7.Críon, withered, wizened, 61, 2;
110, XVI.Crochta = ar crochadh (Muns.), hang-
ing, suspended, 32, 39.Cruadhach, gen. of cruaidh; see cruaidhCruadh-chás, m., strait, difficulty
(lit. hard circumstance), 37, 50.Cruaidh, f., steel; gen. cruadhach,
103, XXIII. (Cruaidhe is also
found as gen. in Oriel: see Sg.
Ó., vocab.)Cruaidhe, f., difficulty, being hard
(of a question); dá ch., no matter
how hard, 103, XXXI. (Cp.
dá chruaidhe rachas sé orm, no
matter how hard things go with
me (or how hard I find it).)Cuach, f., a ringlet; gpl. in na
gcuach chinn óir, of the ringlets
of head of gold = of the ringlets
of golden hair, 109, XIII.Cuadáil, f., stomach, belly,
paunch; thug sé sáthadh de'n sgein
doí ionns a' chuadáil, he gave
her a thrust of the knife in the
stomach, 75, 27. (Cp. choinnigh mé
cogadh leó bhuaim gur éirigh a
gcuadáil fann (a gcuid cuadáil
also for a gcuadáil), I kept them
at bay till they got faint with
hunger, lit. I kept war with
them from me till their stomach
(or stomachs) got weak (Amhrán
an Mhuiltín, by Peter Walsh, the
Glenfin poet). The narrator of
Paidí Ó 'Lumhóg gave bolg also
as a variant in the passage and
said the two words meant the
same thing. Cuadáil seems the
polite expression, like stomach
in Eng. Some may wonder at
the origin of cuadáil, but there
seems no doubt of it — it is an


L. 137


early loan-word from the Norse
invaders, Icel. kvidháll, the flesh
of the stomach of animals, Vigf.)Cuaille comhraic, pole of combat,
36, 46; a blow on this was a
challenge to fight; the Oriel
form is corrach chomhraic (dat.
corraigh chomhraic), “chain of
combat,” but elsewhere in the
country we find the form in
text. See Madra na nOcht gCos,
vocab., s.v.Cuairt, f. (circuit); time (of re-
petition) = uair; cúig ná sé
chuarta, five or six times, 52, 7.
(Muns. has the same use of
cuaird, pl. cuarda. Cuairt or
cuaird seems perhaps restricted
to some extent to physical
actions in this use.)Chuairtigh = chuartuigh, searched,
46, 6.Cuan, m., haven; dpl. in i gcuan-
taibh th' ochta, in the recesses
of thy breast, 84, 8.Cuartughadh, m., act of searching
for, 61, 2; a ch. na bó, to
search for the cow, 64, 3.Cuartuighim, I search (do, for);
3s. pft., 110, XV, the natural
order of which stanza is: chuar-
tuigh sé an loch faoi chúig ('s níor
fhág sé innti clúid ná cearn)
do'n fháinne caoin a sgar le rígh-
bhean na ngruadh dhearg, go
bhfuair sé (é), he searched the
lake five times (and he did not
omit therein a nook or corner)
for the beautiful ring which had
parted with the queen of the red
cheeks, until he found it.Cubhaidh, fit, proper; becoming, 105,
XXXVIII. (This became atte-
nuated in Muns. and produced
cuibhidh, which has now further
changed to cuibhe (pron. cuí), on
the analogy of deire for deir-
eadh, tuille for tuilleadh, &c.)Cubhaise, f., conscience; now only
used in an oath: dar mo ch., 'pon
my conscience 17, 7. (From O.
Ir. cubus from con + fiss (fios).)Cubharthaí, vexatious, grievous; agus
gur c., liom, and that I am
“vexed,” 112, XXVII. (For
cubhartha, a p.p. corresponding
to the v.n. cubhradh found in cubh-
radh ort, cubhradh do chroidhe ort,
vexation to you, &c. (Or.).)Cuid, m., one's property or pos-
session; do chuid mine, lit., your
property of meal, what you own
of meal, your meal, 57, 7.Cuideachta, f., company, society,
a person as society or company
for one, 31, 37; nár ch., ar bith
dó é, that he was no company
for him, that he was not “class”
enough for him, 32, 38.Cuidiughadh, m., act of helping (fol-
lowed by le); a ch. leat, to help
you, 37, 50; le c. leis, to help
him, 52, 8; see also 81, 3, 4; gen.
in lámh chuidighthe (chuidighe), 93,
8; assistance, help, 113, XXIX
(should, in strict grammar, be
followed by fá before fuasgladh).Chuig = chum ('un), to, but govern-
ing dat. case, 41, 7; 63, 2.
(Also occurs in Mon.)Chuige, to him; nuair a thainic sé
chuige fhéin, when he recovered,
when his senses returned to
him, 44, 13.Cuim, f., (protection, covering); le
cuim na hoidhche, at nightfall
(when night had covered the
place like a pall?), 40, 4. (Le
cuim na hoidhche is frequent in
Don. Cp. i gcuim na hoidhche
(Aindrias Mac Cuirtín): faoi
chuim, underhand, secretly
(Meath agus Oriel).)Cuir = cur, act of putting, send-
ing, &c.; a chuir ar siubhal, to


L. 138


send him off, to get rid of him,
12, 24; a cuir amach as an
sgríb, to put it out of the
furrow, 65, 1; mur gcuir 'un
báis, to put you to death, 67, 2.Chuire = chuir, 3s. pft. of cuirim,
I put; 114, XXXIX.Cuirim, I put, I send; ch. ar, I win
against; chuir a' chailleach cluiche
air, the hag won a game against
him (“on him”), 30, 36; cuirim
anuas or síos, I knock down (of
an edifice); chuirthí anuas ar ais
é, it used to be knocked down
again (anuas used in this, be-
cause it is said of the fairies sup-
posed to be on the summit of
the castle while the speaker is
below); 59, 1; chuireadh na
daoiní beaga síos ar ais é ionns
an oidhche (síos here because the
statement has now become de-
finite and the speaker therefore
supposes himself beside them
whilst they are engaged in their
work of destruction), ib.; the
opposite to cuirim anuas or síos
is cuirim suas, I edify, I build
up; nach gcuirfead siad suas
ionnsa lá, that they would not
build up in the day, 60, 5.Cuirm, f., a feast, 45, 1; c. na
bainse, the wedding-feast, 45,
1; gen. cuirme, 45, 2.Cuitheach, an attenuated form of
cuthach, m., rage, fury; gen. in
dhá tharbh cuithigh, two raging
bulls, 26, 26. (Cuithigh is pro-
nounced like coighthigh.)Cúl, m., back; ar gcúl, backwards,
25, 25, postponed, 80, XIX; a
chur ar gcúl, to postpone, 80, 1.Chul = dhul, aspirated form of dul,
going, 39, 2; 42, 8; 43, 11; 44, 13;
51, 2. (Chul is frequent in Don.)Culaith, f., a suit (usually of clothes,
armour, &c.); c. imeartha, pack
of cards, lit. playing suit, 30. 35
(how much nicer this is than
the colloquial paca cárdaí, Uls.
paca cártaí, Muns. — this shows
what we can still learn from the
much abused folk-tale, for here
we get pure Irish for a palpable
Anglicism).Cuma, f., shape, form; gur fhág
ar chuma bonnóige aráin é, so
that she gave it the shape of
a cake of bread, 53, 2.Cumhacht, m., power, 61, 4.Cumhang, strait, narrow, 60, 4.Cumhartha, fragrant; comp. at 84,
6: nár ch. liom d'anál, did I not
think your breath more fragrant.Curach, m. a skin-boat, a curach,
a coracle, 64, 4.Cúrsa, m., course, round (of
drinking); an cúrsa dúbalta,
the double course, the second
round, 47, 6.Curtha (put); won, played; go
mbeadh an báire ch., until the
game would be played, 64, 3.Dá, when, 107, I; with pft. (dár),
dhar, 107, II. (= The older did.)Dadaidh, anything, 54, 4; 70, 9,
74, 23; 82, 8; a'n (aon) d.,
anything at all, 82, 7.Daichid = dá fhichid, forty, 53, 11.Daighean = daingean, firm, 19, 11,
&c. (Now commonly substi-
tuted by the corrupt word
fiormáilte, as, indeed, even in
this passage and the others).Dáil, f., a meeting, an encounter;
i ndáil na péiste, in meeting
the serpent (monster), in my
encounter with the serpent, 47,
8; go gcuirfeadh fir Éireann in
mo dháil, that the men of Ire-
land might cast up to me (re-
proach me with), 97, 6; i n-a
dháil, to meet him, towards him,
112, XXIII, 113, XXX; meet-
ing to restore friendship; recon-
ciliation, 113, XXX.


L. 139


Daithte, bright-coloured (perhaps
in reference to the blue colour
of good steel), 104, XXVIII,
XXIX.Dálach, of meetings or match-mak-
ing (?); an Déardaoin dálach,
match-making (?) Thursday or
Thursday of meetings (?), 80,
3.Dalba, bold, stiff, obstinate; go
mór d. speaking out very boldly
and stiffly, 58, 9. (Dolba
(Mon.), dalbaidhe (Gal.); the
root noun seems dalb, a knot:
“cuir dalb air,” “put a knot
on it” (Mon.).)Damhsa, m., dancing, act of danc-
ing, 26, 28; gen., 76, 3. (Always
damhsa in Don. The form damh-
sadh is used in Scotland (In-
verness).)Daoibhthe (daobhtha) = dóibhthe, dóbhtha
= dóibh, to them; nach leigfead
sé daoibhthe é, that he would not
allow them to do it, 41, 5; 64, 6.Daoiní beaga, fairies, 59, 1.Daor, unfree, enslaved; béidh daor
ort, you will suffer for it, 42, 9.Dhar, with pft., when, 107, II; see
dá.Darna = dara, second, 113, XXXI;
an d. comhairle, the second coun-
sel, 63, XII; dara occurs at 63, 1.
(Darna (Con.), tarn (Muns.);
and without n, dara (Oriel), tara
(Muns.). Darna already occurs
in R.I.A., MS. 24 P 24, p. 34, 1,
42, written in Fanad in 1514:
In darna haithne na glac ainm
ainm do Dia go dimainech.)Deádha, m., da, dad, daddy, 83, 4.Deallradh, m. (brightness); appear-
ance; d. dubh dorcha na hoidhche,
the dusk, the dark night, 28; 31.
(The use of the word here is very
like one of the senses found in
Munster. It cannot mean “re-
fulgence,” &c., as usually found
in Ulster.)Dealuighim, I leave, forsake; 2s.
imptv., 113, XXVIII.Deánamh, m., act of doing, making,
&c.; goidé tá sé dheánamh, what
is he doing, 13, 26 (this phrase is
exactly as I heard it, and yet
some fancy that ag deánamh is
used here, although the spoken
tongue and the literature know
nothing whatever of it — how
people do deceive themselves!);
act of building; thoisigh siad a
dheánamh an chaisleáin, they began
to build the castle, 67, 2; ar
a dhéanamh, made, done, 104,
XXVIII.Deánfaidh, unipers. fut. dep. of
(do-)-ghním, I do, I make; ná
mur nd., for if you don't do
(this), for if you don't, 67, 1 (3s.
or unipers. form employed in ac-
cordance with Northern usage).Deánfainn, in form 1s. cond. of
doghním, I do, but really a folk-
substitution for deargfainn, — 1s.
cond. of deargaim, I redden, im-
brue with the blood of, wound,
the latter being always the word
used in the literary tales; hence
go ndeánfainn mo lámh oraibh,
apparently = that I might make
my hand on you, is really go
ndeargfainn mo lámh oraibh, that
I might redden my hand on you,
that I might imbrue my hand in
your blood, 34, 41, and 42 (the
case of this is like that of tá fhios
ag fiadh = atá a fhios ag fiadhait).Deánta (made); built, 23, 20;
67, l.Deánta (made); finished, com-
plete, 104, XXVIII.Dearbhaim, I certify, make certain;
pft. pass., 97, 7; a dearbhadh, it
was proved or tested, 104, XXXI.Dearbhtha, certain; sgéala d. gur
throid iad, it is certain news
(= it is a fact) that he fought
them, 103, XXII.Dearbhuighim, I prove, certify; rel.
pres., 113, XXVIII.Dearg, red; red-hot, reddened by
heating, 65, 8.


L. 140


Deargaim, I wound, I draw blood
(followed by ar); sol mar dhearg
mé ar do chaoin-chorp, before I
wounded your handsome per-
son, 97, 7; the 1s. cond. dearg-
fainn has been substituted by
deánfainn at 34, 41, and 42 (see
deánfainn), owing to the obso-
lescence of the idiom.Deasa = geasa, pl. bonds, injunc-
tions, 15, 3; 30, 36; 38, 50.
(Also in this form in Muskerry,
Co. Cork — see Madra na nOcht
gCos, vocab.)Dé-bhith (Dia + bheith), f., divine
being; gpl. Dé-bhith (113,
XXXI.) = Tuath Dé Danann.Deifre, f., haste, hurry, 44, 13;
72, 13; 76, 3. (Deifir (Con.);
spelt deithbhir by Keating.)Déin in fá dhéin, for, to fetch; dhul
fá n-a dhéin, to go to fetch it,
67, 3; fá do dhéin, for you,
to fetch you, 73, 17.Déirce = déirc, f., alms, charity,
91, 2.Deireadh, m., end; last; d. acú,
the last of them, 26, 28; a nd.,
the last of them, 34, 43; chuir sin
d. leóbhtha leis a' sgéal, that put
an end to them in the matter,
38, 51; 'sé an d. bhí air, the end
of it was, 42, 9; fá dh., at last,
65, 2; ach' go gcuirfe mise d.
léithi, but that I will put an
end to her (i.e., kill her), 74, 21;
an deireadh, “the lot,” the final
portion, 86, 1.Deireannach, last, 52, 6. (For
deireadhach from deireadh, end.
The word has been influenced
by déidheanach.)Deor, m. (a tear); a drop (of any
liquid), 65, 8; 89, 11. (Both deor
and braon are found in equal
use in Northern folk-songs.)Díbrim, I banish; díbreadh an
bheirt eile ar sáile, the other
two were banished over the sea
= were “transported,” 75, 26.Dícheall, m., “endeavour,” best;
ar a dh., at his best, with his
utmost effort, 51, 5.Dídheac, a corruption of díth,
want, loss; a bheith dár nd.,
to be lost to us, to be missing
from us, 111, XX.Díod (pron. daod, ao = í in sound),
off you; 'bfuil na deasa d.,
are you released from the
injunctions, 38, 50.Díoghbháil, f., want, need; a (= do)
dh. orm (for a want on me),
needed by me, 15, 2.Díom (pron. daom, the d being
broad), off me; bainfe mé
díom mo hata, I shall doff my
hat, 70, 7.Díreach, straight, 102, XIX, 104,
XXIX.Díríghim, I direct, I set; dhírigh sé
an bhogha siar le Tóin Iarainn gan
Tapadh, he directed the bow back-
wards at Ironseat without Ac-
tivity, 31, 37 (the narrator's
word here was the Anglicism
chocáil, “cocked” — the prep. has
not been changed, although ar
often follows dírighim, especially
in Muns.; ar and le are both
found as regimen for the idea,
e.g., chaith mé urchar air (Don.) =
do chaitheas rochar leis (Muns.)
and loisg mé leis (Con.), sgaoil
sé leis, 31, 37, &c.Díriughadh, m., act of shaping one's
course toward (ar); ag d. ar,
when (they were) making to-
wards, 102, XVII. (Cp. ag
triall ar, ag déanamh ar, &c.
In Sc. G. re, ri (le in sp. Ir.) is
found after this v.n. instead of
ar; cp. remarks under dírighim.)Dís-bhéal, two lips, twin lips, 83, 6,
and 84, 7. (From dís, a brace, a
pair, a couple, two (persons or
personified objects) + béal (often
= lip or lips: béal uachtair,


L. 141


upper lip; béal íochtair, lower
lip, béala, lips). It is difficult
to avoid suspecting that dís-
bhéal was originally grís-bhéal,
“glowingly red mouth or lips,”
and that the latter became
altered through the influence of
dís. We must assume the exis-
tence of dís, two, in the matter
in any case, as otherwise we
could not explain the form, un-
less we suppose the progression
grís-bhéal, * drís-bhéal, dís-bhéal,
which, however, might equally
show change caused by dís.)Diúl, m., act of sucking (ar, on),
22, 18. (Cp. the converse, com-
mon in Muns., which has the
same prep.: ag tál ar, suckling,
yielding milk to.)Diúlach, m., fellow, lad, chap, 15, 3;
31, 37. (Often deólach in parts of
Don. The word is known also in
Oriel and appears in Nelson's
Dialogues. It seems a derivative
from deól, diúl, the act of suck-
ing, “sucker,” as it were, having
been originally applied rather
slangily to a precocious young
fellow still requiring a fair
amount of maternal care.)Dó sometimes used = de; rinn se
bean dó, he made a woman of
him, he turned him into a
woman, 49, 5; d'fhiafruigh dó,
asked of him, 49, 5, 7; 50, 10;
an cionn a ghearradh dó, to cut
off his head, 65, 8; gur baineadh
an cumhacht dó, so that the power
was taken from him, 61, 4. This
is merely the confusion — of
ancient origin — between the
simple prepositions de and do
further extended to the prepo-
sitional pronouns. It exists in
West Kerry (Corkaguiney) as
well as in Co. Donegal.Dochar, m., hardship, grief; gen.
-air, 84, 8.Doí (duith', duithe) = di, to her,
5, 12.Dóigh, f., way, means, circum-
stances; cuirfe mise dóigh ort, I
will make (or find) a way for you,
lit. I will put a way on you, 11,
22; an dóigh a chuir Seaghán air,
the plight in which Jack had left
him, the way Jack had made for
him, 11, 22; dá mbeadh 'fhios
aige an dóigh, if he knew how
(lit. the way), 39, 2; bhí dóigh
iongantach shásta air annsin, he
was in wonderfully (extremely,
very) handy (easy) circum-
stances there, 50, 8; ghlac na
mná dóigh lé na Fianna shábháil,
the women hit on a method of
saving the Fianna, 53, 2; ar an
(a'n?) dóigh amháin, in the one
way, 59, 3; sin an dóigh cheart
leis an tsaidhbhreas a choinneáilt,
that is the right way to retain
riches, 66, 5; ar dóigh, right, pro-
perly, 76, 2, and 104, XXVII;
ar a' dóigh seo, in this way, after
this manner, 78, 1; goidé an
dóigh a, how, 92, 1.Doiligh, grievous, hard, difficult,
13, 25; is d. liom, I feel it
sad or difficult, 84, 9; is d.
damh, it is hard for me, 84, 9.Doirbh, peevish, morose, ill-
natured; pl., 102, XX.Doireach (dogged?), lusty (?),
vigorous (106), XXXIX. (Cp.
doirionta, sullen, dogged, O'R.)Doíthe = di (doí), to her; 30, 35,
&c.; also = di, of her; fiosruigh
d., inquire of her, 38, 50.Domhain (= doimhin, Leath Mogha),
deep, 16, 6, &c.Domhnach, Sunday; an Domhnach,
Sunday, 59, 10; gen. in siubhal
Domhnaigh, a Sunday's journey,
80, 2. (Domhnach agus dálach, Sun-
day and week-day, is a remark-
able alliterative use in Don.: Tá
mé ag obair Domhnach agus dálach)


L. 142


Dórn = dorn, m., fist, closed hand,
107, 14; dpl. dórnaibh, 43, 13.Dórnán, m. (a fistful); a quantity;
d. de'n choirce, 40, 4; a batch,
a number; d, molt, 65, 1.Dorus, m., door; gen. dorsa; 'un
a' dorsa, 33, 40; pl. dorsa, ib.;
dorus tosaigh, front door, ib.;
dorus cúil, back-door, ib.Draoidheacht, f., druidism, sorcery;
gen. -ta, 15, 3, and 30, 36, &c.Dreach, m., visage, appearance, 108,
VII, 109, X; gpl. 113, XXXII.Dreapaireacht, f., act of climbing
up (suas), 17, 7; 23, 20; 24, 22.Dreasuighim, I incite, I set (at, i);
dhreasuigh sé annsin Loinseachán
innti, he then set L. at her,
51, 5; so 52, 5. (Cp. chuir mé
sgeiteadh de'n mhadadh innti, I
set the dog at her (Banagh),
showing the same prepositional
usage; also gur chuir sé an
madadh deireannach innti, 52, 6)Drian = dian, vehement; adv.,
112, XXV. (Cp. sgríste =
sgíste, stranngán = stanngán,
&c.)Druid, f., act of closing or shut-
ting; an dorus a dhruid, to
shut or close the door 57, 5;
strengthened by amach at 57,6:
an dorus do dhruid amach.Druidim, I shut, close; ná druid
romham, don't shut the door in
my face, don't close the door on
me, 102, XVII; I move (in-
trans.); I approach; 3s. pft.,
109, VIII; 1 pl. pft., 112, XXIII;
annsin a dhruid Conán aniar, then
C. came over, 112, XXV.Druidte, closed, stinting, bestow-
ing nothing, 107, 4. (Cp. the
two synonyms in the proverb:
Ní bhfaghann dorn dúnta acht
lámh iadhta.)Druim, m. (back); renunciation;
gen. droma; faoi na deasa d.
draoidheachta, under the bonds of
druidical renunciation i.e., under
bonds of druidism which would
compel him to renounce former
associations, 15, and 30, 36.Duaichnidh, disfigured, deformed,
ugly, 99, III. (Orig. “unknown”
hence “unrecognisable.” It is
the opposite of suaichnidh, “well
known,” now “wonderful,”
“marvellous,” “astonishing,”
“remarkable.”)Dubhach, sad, sorrowful, 111, XX.Dúbalta, double, doubled, 47, 6.Dúbhrádán, m., lack spot;
strengthened by dubh at 38, 50.Dubhshlán, m., a challenge: d. duine
ar bith, challenging anyone, 61, 1.Duid = duit, to you; 43, 11.Dúil, f., expectation; act of ex-
pecting, 96, 3.Dul, m., means, way (ar, of); cha
rabh dul acu ar banaltra 'fhagháil
dó, they had no means of getting
a nurse for him, 64, 6 (the ar or
other prep. is commonly omitted
in Leath Chuin when the v.n.
follows, although strict gram-
mar requires it and it is indis-
pensable for parsing purposes).
(Dul in this use has its d in
Ulster, though it is perhaps only
an idiomatic way of employing
dul (gul), going.)Dhul (pronounced and no doubt
should be spelt for dialect pur-
poses gul) = dul, m., act of go-
ing; dhul (gul) anonn, (to) go
over, 18, 9; besides this, how-
ever, one also finds a dhul (for do
dhul) at 18, 9, in which dh. has its
own value, and in his a (= do)
may have been used as a means
of connecting ní'l faill agam
properly according to the true
Irish construction with dul a
bhaile; ionns a chanamhaint a bhí 'g
dul an uair sin, in the kind of
talk (method of address) which
was in vogue at that time, 30, 35
(this is almost certainly Angli-
cism = “which was going,”
<L 143)
“which was the go then” — it is
much used in Connacht also; one
could substitute for it: i bhfeidhm,
i n-úsáid, dá chleachtadh, ar buil,
ar bun, &c.); a dhul ar mo dhruim,
to get on my back, 32, 38; a dhul
ar mo dhruim ar ais, to get on my
back again, 37, 48.Eabar, a form of abar, occurring
after the prep. i, in; i n-eabar,
into a miry place, 31, 37.Each, m., steed; na n-each seang,
of the slender steeds, 114,
XXXVIII.Éadan, m., face; i n-éadan an chais-
leáin, against the castle, 25, 24.Eadar (pron. edar) = idir, be-
tween, 16, 5; 21, 16; 25, 25;
35, 45; 113, XXX.Éadrom, light; níos éadruime,
lighter, 63, 3.Eagal = eagla, fear; ar bhur
n-eagal, through fear of you,
105, XXXIV. (Eagal is now
commonly found with is: is
eagal liom, is eagal dam. In
Omeath and Sc., however, it
is found used instead of eagla,
as found elsewhere.)Eagla, f., fear; ag glacadh e.,
getting afraid, 39, 3; bhí e. ar
a' stócach roimhe, the youth felt
afraid of him, 42, 9 (ag is often
used for ar in this type of
phrase).Eághradh, m., act of praying for (to,
le); is doiligh damh a' pháirt sin
e. go bráth le hainnir na seád
nár síolruigheadh, it is hard for
me to pray for that love to the
dear maid who was never begot-
ten (= “nach rabh 'fhios aige cér bh'í
féin,” “of whom he knew not
who she was,” narrator), 84, 9.
(Eághradh = “bheith 'guidhe orrthi,”
“to be praying to her, begging
of her” (narrator). The spelling
is merely conjectural.)Éagsamhail, extraordinary, strange,
surprising, 62, 2.Eallach, m., cattle; gen. -aigh, 53, 2.Easbal, m., an apostle; pl. 107, 4.
(It is strange that religious
works prefer the ugly apstal,
absdal, with its pile of conson-
ants, a form also scarcely intel-
ligible to the native speaker.)Easgannaí, pl. of eascú, an eel;
gpl., 23, 19.Eibheár, m., indec., “wonder,” 26,
26; 36, 47.Éideadh, m., armour, 98, 7; rai-
ment, garments, 99, 101, XIV.Éidigh, ugly, hideous, 99, III, 101,
XVI.Éigean, necessary, obligatory;
má's éigean (duit), if you must,
100, XI.Éigin = éigean, necessary; b'é. dó,
he had to, 47, 6; dat. in ar
éigin, with difficulty, 101, XIV,
102, XX.Éigint = éigin, certain; fear
éigint, a certain man, 55, 1.Eilid = eilit, f., a hind, a doe, 107,
II; an e. mhaol, the hornless
hind, 108, III. (Sometimes
pron. ilid in Don.)Éinfheacht, m., one time, one occa-
sion; 'sa (insa) domhan é =
“'sa teach uilig,” in the whole
house, 46, 3; éinfheacht is no
doubt used as a gen.: “in the
world of one occasion” = in the
entire company here present at
this moment (?); i n-éinfheacht,
together, 60, 4; 100, 8.Éirighim (with an adj. or i n-a +
noun), I become; d'éirigh na
daoiní bhí istoigh uilig buaidh-
eartha, those who were within
all became grieved or troubled
with grief, 75, 25.Éirigh le, succeed; goidé mar
d'éirigh leat indiú, how did you
succeed (get on) to-day, 42, 10,
with answer: char éirig ró-mhaith,
not very well, ib.Éis, in i n-éis, after, 38, 51.


L. 144


Eite, pl. “yards,” 36, 47; but in
all likelihood only a corruption
of eitre, a furrow, which is
found (also as eitrín) in other
local versions of the “run”;
see eitrin, Sg. Ó., vocab. I have
felt bound to give the reciter's
explanation first.Eiteog, f., wing; ar eiteoig, flying,
mar d'éireochadh seabhac ar eite-
oig, as a hawk would rise on
the wing or for flight, 26, 26;
d'imthigh sé ar eiteoig, he started
flying, 32, 38; dhul ar e., to
fly, 96, 2.Eochair, f., key, 40, 5; 84, 8.Eolus, m., knowledge; guidance,
tracking; dheánfainn e., I would
find my way, I would track or
follow a spoor, 16, 3.Fá, about; fá'n teach, about the
house, anywhere in or near the
house, 12, 23; about, around;
thart fá'n chliabhán, round about
the cradle, around the cradle,
20, 15; about, concerning; fá
n-a chaisleán, concerning his
castle; 59, 2; fá'n bhean, 74,
22; within (of time or distance);
fá mhíle de Árd-ar-ráith, within
a mile of Ardara, 76, 2.Fada, long; níor bh'fhada dóbhtha,
they were not long so, very soon
(in their case), 20, 16; nuair
ab' fhada leobhtha bhí an coinín
amuigh, when they thought that
the rabbit had been without a
long time, 74, 19.'Fhad le = a fhad le, as far as, so
far as, to, up to; 'fhad leis a'
tsean-luing, as far as the old
ship, up to the old ship, 22, 19;
so 23, 20, &c. (Cp. 'oiread le
(Uls. and Muns.).)Fagháil, f., act of getting; fh. leis,
to get loose, 11, 22.Fágáilt = fágbháil, fágáil, f., act
of leaving; a' f. a' bhaile damh,
when I was leaving home, 30, 35.Fághainn, 1s. cond. depen. of
gheibhim, I get, I find, I succeed,
I am permitted; go bhfághainn-se
éirghe, till I could rise (or get
up), 22, 18.Faic, anything, a jot, 86, 6.
(Eng. whack.)Faicim (= feicim), 1s. imptv. of
atchím, I see, 21, 16; f. anois, let
me see now, 18, 8; 25, 25; cha
n-fhaicir, you shan't see it, 100,
XI. (More accurately faiciom,
faiceam, the m being commonly
broad in the Northern dialects
— this remark applies also to
-im of 1s. pres. ind., which
becomes -iom, -eam, in Ulster
and the North of Leinster.)Faicsin = feicsint, feiscint, f., act
of seeing; 100, XI.Fáidh, m., a prophet, 78, 2.Fáidheadóireacht, f., prophesying,
prophecy, 78, 2.Fáistine, f., soothsaying, divina-
tion, prophecy, 78, 2.Faithche, f., lawn, 107, II (faithch');
field of battle; gen. in na faithche,
of the battlefield, for the battle,
104, XXVIII; ar lár na faithche
finne, in the middle of the fair
field (of battle), 105, XXXV.Falach (= folach), m., hiding, con-
cealment; ag cur na biotáilte
i bhf. ann, concealing the liquor
in it, 46, 6; fuaidh sé i bhf., he
hid, he concealed himself, 73, 19.Falamh = folamh, empty, destitute;
63, XI.Fanacht, f., act of waiting (le, for),
31, 37; act of staying, remain-
ing, 48, 3; 79, 9.Fanócha mé = fanfaidh mé, I shall
wait, 32, 39. Cp. Sg. Oirghiall,
35, 2, and vocab.Fanóchamuid = fanfamaid, we shall
stay; 32, 39.Faoileann, f., a sea-gull; gpl. in
f. fionn, 19, 12; f. fionn is


L. 145


perhaps the same as f. bán, the
white sea-gull, the commonest
kind of gull.Faram, along with me, accompany-
ing me, with me, 104, XXXI.
(See An Léightheoir Gaedhealach,
vocab.).Fás, m., growth; ní rabh fás ar
bith níos mó aige, it had no
further growth, 60, 2; growth
or shock of hair, 99, III.Fásach, m., wilderness, overgrowth;
gen., 101, XIV.Fasdádh, m., act of hiring, a hiring,
rinn sé f. nó margadh leis, he
made a hiring or bargain (to
serve) with him, 2, 4; rinn sé a
fh., he hired him, 6, 13; act of
getting fixed, fastened, &c.; bhí sé
ag 'ul i bhf. ionns na croinn eile,
it was getting fixed in the other
trees, 12, 23.Fasduighim, I retain, hire; 3s. pft.,
17, 8; 27, 29, 28, 32.Fastódh, m., act of hiring or retain-
ing, 39, 2; i bhf., stuck, adhering
to, 95, 5.Fatha fásgaidh, journeys of squeez-
ing or pressing (?), i.e. journeys
pressed to the utmost of human
effort (?); ionns na f. f., at top
speed, in the greatest effort of
speed, 14, 27. (Cp. fathán, a
journey, O'R., of which fath is
probably the root-word, fatha in
our present expression being in
that case a nom. pl. form used
instead of the dat. pl., as is com-
mon in the spoken tongue. Cp.
i mbárr na bhfásgaidh in the same
use in Co. Mayo. In the Rosses
and Tory it becomes ionns na
fatha fásaigh, whilst our form is
that of S. E. Don.).Feabhas, m., excellence; ar a fh.
is chluinfead sé, through so ex-
cellently hearing, lit. through its
excellence as he would hear,
84, 7.Féachadh, m., act of trying (followed
by le); f. leis, to attempt to
fight him, 96, 4. (Used instead
of féachain).Féacháilt, f., act of trying, seeing
if a thing is a certain way;
dh'fhéacháilt, to try, to see, 32,
39; also 'fhéachailt, 57, 7. (Used
instead of féachain).Féachaim, I try; 3s. pft., 97, 5;
1 pl. pres. subj. 113, XXVIII.Féachaint, f., act of looking (at, ar),
99, IV.Feacht, f. (formerly n.), time, turn,
occasion; an darna f., for the
second time, 113, XXXI.Fead, f., a whistle, a single effort
of whistling; do leig sé fead,
he whistled, 108, III.Feadalach, f., act of whistling,
whistling noise; dat. only used
in v. n. use ag feadalaigh, 8, 16;
nom, form otherwise, 23, 19,
just as one finds cogarnach, &c.,
employed in Muns.Fealltach, wily, crafty, 105,
XXXVI.Feannóg charrach, a scaldcrow, a
royston crow, 90, 14; an fheannóg,
ib. (Feannóg = fionnóg (Leath
Mogha and Con.); carrach =
“scald-,” “bald,” is a redundant
addition).Fearrde, the better of (or by); an
f. sinne a faicsin, shall we be
the better of seeing it, shall we
profit by seeing it, 100, XI.Fear siubhail, a tramp, 48, 2; fh. a'
ts., the tramp, ib.; de'n fh. ts.,
of the tramp, 49, 4.Féata, strong, brave, 99, V. (Per-
haps fiata, wild, is the true
word here, especially as the re-
citer (P. O'Slevin) has mur
'gciadna for mar an gcéadna
in the preceding line).Feicfiomuist = feicimís, 1 pl. past
subj. of atchím, I see; 13, 25.Féile, generosity, 107, 4, hospitality.Fhéin (pron. hén). self, own, even;
má tá fhéin, even if they (the


L. 146


horses) are (eaten up), 48, 10.
(One other word has fh. = h in
sound; fhobair, as pronounced in
Leath Chuinn — the fh. is silent in
the Leath Mogha form d'fhóbair.
It is absurd for dialect-mongers
to spell thobair with the idea
that that is Connemara Irish.)Féirín, m., gift, fairing, 77, 4. (From
Eng.; orig. a gift brought one
from a fair).Feiste, f., equipment, fitting out;
chuir siad f. lá is bliadhna uirthi,
they equipped it (or fitted it out
with stores, &c.), for a year and
a day, 19, 12.Feoghluimim, I learn; 3s. pft. (rel.),
97, 6. (For foghluimim).Fiacha, debts, obligations; chuir sé
a dh'fhaichaibh uirthi, he bound her,
he compelled her to promise,
96, 3.Fiachta = Féachta, tried, 43, 11.Fiafruighe (medial f fully sounded
in Ulster and N. Leinster). f.,
act of asking, enquiring, 15, 2;
gan fh. not inquired for, 47, 8.Fial, m., a generous person, 107, 4.Fídeog, f., a reed cut with holes so
as to produce musical notes, also
a kind of pipe or whistle with
notes, 10, 20; 20, 16.Fíoch, m., rage, anger, 113, XXVIII.Fíochrach, fierce, ferocious, biting
(of weapons), 102, XIX.Fighim, I weave; 1s. subj., 77,4.Fionnaoladh, m., act of whitewash-
ing, 33, 41. (A purely literary
word substituted here for a very
bad Anglicism.Fionnfhadh, m., hair, head of hair,
29, 34.Fíor-ghlinnte, pl., very firmaments,
highest upper air, 19, 12, 23, 19;
28, 30.Fíor-sgoith, f., very choice, choicest,
97, 6.Fíor-uisge, m., spring water, 26, 26.Fios, m., knowledge; dheánfainn f.,
I would find out or ascertain, and
inform, 16, 4; go ndeánfad sé
f. damh., that he would ascertain
and inform me, 22, 18; rinn sé
f. dó, he found out and informed
him, 22, 18; níor bh'fh. dó, he
knew not, 108, IV.Flaith, m., prince, gpl., 107, II.Flaitheamhail (princely), generous,
hospitable, 77, 3.Flaitheas, m., (sovereignty, princi-
pality); heaven, 56, 2, 3; 107, 4;
often in pl. flaithis, 56, 2.Fleadh, f., feast, banquet; gpl., 107,
1. (Pron. flah in Don., but fleih
in Con.).Fleasgach, wreathed, festooned (as
it were) with ornamentation,
ornate, 114, XXXVI.Fhobair, (= do fhóbair, as a near
thing, as a danger); fh. go muir-
feadh a bhean é, his wife had like
to kill him (came near killing
him), 69, 5.Fochair, presence, in i bhfochair; 'na
bhf., along with them, 104, XXIX.Fód, m., a sod; teach beag fód, a
little sod house, i.e. a little house
built of sods, 12, 24; i dteach na
bhfód, in the sod house, 13, 25.Fóil, in go fóil, still, yet, 52, 10;
53, 11. The final l is single in
Don.Fóirim, I suit (for, do); is fearr
a d'fhóir sé dó, it suited him
best, 61, 2. (Fóirim (Farney),
faraim, (Arm.), oirim (Muns.),
feilim (Con.). The Farney v.n. is
fóradh, but in Don. fóirstin is
used; Muns. and Con. agreeing in
termination: oireamhaint (Mun-
ster), feileamhaint (Connacht)).Folpanta, falpanta, go, used as
an adv., cleaving the sea-waves
with the sound of splashing (as
now popularly explained), 22, 19;
27, 39; it aspirates the following
word in go f. f. mhísgiamhach,
noisily and unhansomely (?)


L. 147


cleaving the sea-waves, 25, 25
(why mhísgiamhach is aspirated it is
hard to say). (Derived from Old
Norw. hvölvande fyllande, Icel.
hvelfanda fyllacda (= Eng.
whelming filling), ‘in the act of
upsetting and filling,’ as I have
shown in Irisleabhar na Gaedhilge,
May, 1908).Fórsáil, f., act of forcing, 8, 16.
(Anglicism).Fortháil = foráil, furáil, f., com-
mand, request; i bhfortháil, at the
command of, 110, XIV.Freagairt, f., act of answering,
answering, an answer; fear ba
mhaith f., a man (= one) who was
good at answering, 103, XXIV
(freagairt is nom. of respect
here).Freagraim, I answer, respond to;
ba luaithe do fhreagradh D., D.
used to respond (return, be ready
with his blow) more quickly (or
sooner) (than the rest), 102, XXI.Freastal, m., act of attending,
waiting on, providing, preparing,
100, X; gen., 100, VII; “in need
of” is another translation as-
signed to the former example.Fríd = thríd = tré, through, 26, 26;
fríd am, in the course of time,
61, 2. (The use of fríd extends
from West Kerry to the North of
Ulster. Thríd is sometimes heard
in Ulster. Trí of the greater
part of Munster seems to have
been also the Leinster form, for
one hears trí n-a chéile (ch- = h)
used in the English of Co. Dub-
lin, not fríd a chéile, as in the
North).Fuagaireochad sé, 3s, cond. of fuag-
raim, I announce, I proclaim,
79, 7.Fuaidh = chuaidh, went; 5, 12; 48, 2.
&c.; b'olc a f. dóbhtha, matters
went ill with them, 5, 12.Fuaradh, m., “a cooling” = decay,
a loss of prosperity; go bhfuighead
sí f., that it would experience a
period of decadence. 78, 3.Fuasgladh, m., act of releasing, re-
lieving, exempting, &c. (followed
by do); f. dó fhéin ó'n bhás, to
save him from death, 113, XXIX.Fuidheall, m., remains, remnant,
leavings, 104, XXX. (W. gwedd-
ill, hence -dh- is the correct thing
in the orthography of this word
although, strange to say, the
received modern spelling is
fuigheall).Fuil, f., blood; thainic a cuid fola,
she began to bleed (lit. her blood
came), 75, 25.Fuiling, 3s. pft. of fuilngim, I en-
dure, suffer; 110, XIII, XIV
1106, XXXVII (fulaing).Fuireacht, f., act of waiting, 40, 55,
act of staying remaining. 48, 3;
act of waiting for (le); bhí sé 'f.
léithi, he was waiting for her,
57, 5.Fuirighim, I wait; 3s. cond. fuir-
eochadh, 40, 5; 82, 9: 96, 3.Furusta, easy: tá sé gomh f. agat-
sa, it is as easy for you 44, 13.Gábha, m., danger, strait, 97, 6.
(Always gábha in Don., never
gábhadh; cp. damhsa, osna.)Gabháil, f., act of taking; act of
going or coming; ag g. a' bheal-
aigh, walking the road, 62, 1; ag
g. amach ar ais dó, when he was
going out again, 63, 3.Gabhaim, (I take); I go or come;
gabh suas, go or climb up, 24, 21;
gabh isteach annseo, come in here,
66, 3.Gabham, 1. pl. imptv. (older form),
let us go, 113, XXVIII. (gabha-
maid or gabhaimis is in more
general use).Gadaidheacht, f., thieving, thievery,
17, 7; 24, 21.Gadhar, m., a hound, a beagle; gpl.


L. 148


in guth gadhar, the voice (baying)
of hounds, 59, 10.Gaibhte (pron. goite), taken, cap-
tured, 68, 6.Gainfhios (= gan fhios), unknown
(to, do); a g. do chách, unknown
to the rest, 108, III.Gáire, m., a laugh, 81, 2.Gáiridhe, m., act of laughing, 81, 2;
a' g. -mhagadh air, also a' g.
'magadh air, laughing and mock-
ing at him, 43, 12.Gáirteál, m., garter, 8, 16; gen.
-eáil, 13, 26.Gaisgidheach, m., a champion, fighter,
37, 48; 39, 3; 40, 3: gpl, 53, 1.Gaosán, m., nostril; gan fhiafraighe
dá ghaosán, lit. without asking
his nostril = without asking his
leave, in his entire despite, com-
pletely in spite of him, 81, 3.
(Cp. i n-éadan a ghaosáin, in
spite of him (Don.). Gaosán
occurs also in Sg. F., 52, 9 and
62, 21, 23.)Gaoth, f., wind; draught of air or
wind through a house; bhí an
ghaoth ionns a' dorus ag na
mnáibh, the women had a draught
coming in through the doorway,
54, 6; go rabh an ghaoth ionns a'
dorus acú, that they had the
draught coming in at the door,
ib.; (contrast the Oriel usage:
tá an ghaoth ar a' dorus, cha
bhéidheadh an ghaoth ar a' dorus,
Sg. Ó., 48, 3); go dtionntóchad
siad an teach go gcuirfead siad
a chúl ionns a' ghaoith, that they
would turn the house until they
would put the back of it in (to)
the draught or wind, 54, 6 (here
again Oriel varies: thionntóchad
siad a chúla leis a' ghaoith, (Sg.
O., 48, 4); that is, whilst Don.
uses the one prep. i for both
usages, Oriel uses ar for the
former and le for the latter,
neither agreeing with the prep.
employed in Don.Gar, m., use, good, benefit; ní rabh
gar ann, it was useless, it was
all no good (or, to no purpose),
75, 26.Garbh-chath, fierce battle; gpl., 104,
XXXI.Gárrdhadh, m., garden, 39, 3; gen.
-aidh, 38, 1; but as gen. at 83, 6.
(The same as garrdha, as the
word is found in the literature).Gasda, smart, clever, 65, I.Gasraidh, gen. -aidhe, pl. (little)
boys; an bheirt ghasraidhe. the
two boys, 24, 23; young men,
lads, 46, 5. (Gasraidh, though
now used as the pl. of gasúr, a
boy, in Co. Don., had no connec-
tion with it, but was originally a
coll. fem. sing. = youths, young
warriors, no doubt from gas, a
scion. Gasúr, on the other hand,
is of foreign origin, Fr. garçon).'Gheall ar = do gheall ar (?), in
order to, because of, with a view
to, 13, 25. (Also in Co. Mon.
in this form; Phós sí an sean-
dhuine 'gheall ar a' tsaidhbhreas.)Gean, m., beauty, loveliness, 112,
XXIII.Ghéanfá = déanfa, déanfaidh, will
make, 5, 12; gh. sí gáire, she
will laugh. 38, 50.Ghéanfamuid (pron. ghen'-ha-muid;
cp. chéad = ched), 1 pl. fut. indep.
of ghním, I do, I make, 20, 15;
gh. gnaithe gan tú, we will do
without you, 9, 18.Gheanfas = doghéana (Keating).
rel. fut., shall or will do; goidé
gh. muid leis anois, what shall
we do with him now. 41. 7.Geanntracha, pl. of ginn = dinn,
f., a wedge, 11, 22.Géar-lot, m., severe wounding, pl.;
98, 7.Gearradh, m.. act of cutting; a ng.,
to cut them, 64, 4; dhá ng., to cut
them, ib.


L. 149


Gearr-sgéalach, of very short pe-
riod; a leithéid a sgéala g., such
a short notice or warning, 19, 13.Géarughadh, m., act of getting sharp.
8. 16. &c.Geas, f., injunction. prohibition,
tabu,. 96, 3; dpl., 51,1; 100, X;
npl., 110. XIII; 113, XXXII;
gpl., 110, XIV.Géibheann, m., captivity, bondage,
84, 8.Gheibhim, I get; I succeed; goidé
an dóigh a bhfuighead sé Seaghán a
chur ar siubhal, how he would
succeed in getting rid of Jack,
8, 17; fuair Seaghán a tarraint
aníos, Jack succeeded in dragging
it up, 9, 19; ní bhfuighe mé an
páiste ghoid, I shall not succeed
in stealing the child, 23, 20;
fuair tú na caoirigh dhíol, you
have succeeded in selling the
sheep, you sold the sheep, 66, 4.Ghíoctha, “tossed,” 95, 2. (The
spelling is merely conjectural).Giollacht, f., attendance, service,
attention, 77, 3.Giománach, m., a lackey, a groom,
47. 7. (In Muns. gíománach. “a
postillion;” said to be an early
borrowing from Eng. yeoman).Gion, m., mouth; greed, voracity;
will, desire; maoidhtear linne
gion gáire, mouth of laughter,
or desire of laughter, is pro-
claimed by us = we could not help
laughing, 111, XX; see maoidhim.Giota, m., a bit, a piece, 54. 4; g.
'mhaide (= g. de mhaide), a bit
of stick, 19, 11; a “piece,” a
“bit,” a distance, 7, 15: g. maith
eile, a good bit further, 51. 5.
(Cp. tá sé giota maith, it is a
good distance (from here), Don.).Glac, f., hand; dat. in fá mo ghlaic,
on my hand, 109, XII.Glacadh, m., act of taking; ag g.
eagla, getting afraid, to get
afraid, 39, 3.Glacaim, I take; ghlac Neart mhac
Neirt fearg, Strength son of
Strength became angry, 21, 17
(the usual Northern idiom for the
idea — cp. ghlac sé corruidhe, he
became angry, in Omeath).Gleannán, m.. little glen or valley,
101, XIV.Gléas, m., means; a ghléas beó, his
livelihood, 40, 3; goidé'n gléas
báis a chuirfead sé ar a' ghais-
gidheach óg, what means of com-
passing his death he would inflict
on the young champion, 40, 3;
chuir siad gléas ar an rígh, they
apprehended the king, 61, 4.Gléighil, = gléigeal, pure-white,
110, XIV.Glór, m., voice; pl. glórthaí (=
glórtha), utterances, words, 113,
XXVIII.Gnaithe, m., and f., business, work;
ghéanfamuid g., we will do, we
will get on, 9, 18; ghéanfaidh sin
an g. that will do, 66, 66, 5;
ní'l g. agad leis, you don't need
it, 72, 12.Gnaoi, f., beautiful countenance,
lovely appearance, 112, XXIII.Gnáth, m., custom, want; mar is
gnáth, as is the custom, as usual,
58, 9.Gné, f., form, appearance, 113,
XXXI, 114, XXXVII.Gnódhuighim, I win, gain; 1s. anal.
pft., 17, 7; 2s. id., 24, 21.Gnúis, f., face, countenance; dá g.
ghloin, of her clear countenance,
of her fair face = of her, the fair
woman, 109, VIII.God, what; only found before
chuige; god chuige (pron. go-
tuige and in S. W. Don. go-tuige.
58, 10), why; god chuige sin, why
so, 66, 3.Goibhne, f., smith-work, forging (?),
100, VII, 102, XVIII. (A kind-
red form of goibhneacht? Cp. gile
and gileacht, troime agus troim-


L. 150


eacht, &c. But perhaps gpl. of
gobha).Goibhne, pl. of gobha, a smith, 102,
XX (as gpl.); also at 100, VII
and 102, XVIII, goibhne may be
gpl. of gobha; dpl. 103, XXIII.Goidé, what; goidé mar, how;
goidé mar bhéinn acht fearg orm,
now should I be but angry, 2, 5.Goil, f., act of boiling, 35, 45. (The
favourite word in Don.).Goil, f., “hunt,” chase; ionnsa
ngoil, at the chase, hunting, 112,
XXIV. (A secondary sense from
“prowess, valour,” O'R.).Goile, f., stomach; i mbéal a goile,
into the opening of her stomach,
into the oesophagus, 38, 50.Goirid, short, especially of time;
badh gh. go, soon, 66, 5.Goirim, I call, (followed by ar); 3s.
pft., 108, III.Gol, m., act of weeping, 108, V;
gen. goil, 109, IX.Golaidh = gle, f., valour, prowess,
112, XXVI.Gomh = comh, so; 39, 3; 41, 7. (Also
found in Mon. in this form.).'Gosárd, openly, publicly; nach
gcuirfeadh 'gosárd, who would
not openly sympathise with 84,
9. (Mid. Ir. cosaird, Pass. and
Hom. 7575. The mod. form is
said to be from ag ós árd,
though some spell it i gcos árd.
Cósárd, coisíseal are round still
in Oriel, and even coisnios (ac-
cent on last syllable) = ac ós gan
fhios (?)).Go tuighe = god chuige, cad chuige,
why; g. nach labhaireann tú, why
don't you speak, 58, 10. (The
form in S. W. Don.; cp. from the
same dialect, saghart, agham,
chugham (pron. húm), the latter a
curious agreement with Muns.,
though from a different cause).Gráin, f., dislike, disgust, 112,
XXIII.Gráinseach, f., grange, farm, barn;
dat., 84, 8.Gramhar, m., “wee clods,” frag-
ments of sods, (of turf); g.
mónadh, “wee clods of turf,” 35,
45. (Evidently a collective forma-
tion in -ar. Cp. cramhóg ghuail,
the refuse of coal, cinders
gramhairc, a mob, the rabble,
gramhasgar, gramsgar, gram-
aisg, gramraisg, rabble).Gránna, ugly, hateful; go rabh sin
g. aige, that that was hateful to
him, 43, 12.Greadadh, m., act of beating or
lashing, 43, 12.Greamughadh, m., act of retaining or
keeping in one's service, 39, 2
(used as a redundant synonym of
fastódh).Greamuighim, I stick, adhere (to,
do); 3s. pft., 93, 4.Greamuiste = greamuighthe, stuck
(to, do), 93, 6; 95, 2 (-í).Greannmhar, strange, queer, pecu-
liar, wonderful, 72, 12. (Cp. one
of the Muns. senses, in connec-
tion with which the first syllable
is short).Gréasán, m., a web (of a weaver),
77, 4.Greim, m., a bit (of food), 34, 43.
(“Also bite” is often found as a
too literal translation in Hiber-
nian English, and no doubt ex-
presses the Irish idea better, as
greim is common = a bite of an
animal).Greim, m., hold, grip, grasp; fuair
sé g. dhá chois ar Fhionn Mhac
Cumhaill, he grasped F. m. C.
by the two legs, 32, 38; fuair
Ceóchán greim dhá chnámh Lurgan
ar an amhas mór, Ceóchán
gripped the big amhas by the two
shin-bones, 34, 43; fuair sé
greim dhá láimh ar Cheóchán, he
took hold of Ceóchán in his
two arms, he embraced Ceóchán,


L. 151


36, 48; rug sé g. ar adhairc an
tairbh, he took a grasp of the
bull's horn, 55, 7; rug sé g. ar
an éan, he seized (caught) the
bird, 62, 1; rug sé g. rubaill ar
an tarbh, he grasped the bull by
the tail, 92, 3; rug sí g. ar Mh.
she grasped M., 93, 4.Gríomach, gruff, morose, sullen,
gloomy, 103, XXIII. (Appa-
rently merely a repetition of
gruamach with vowel variety, cp.
míonla mánla (Muns). The only
word resembling it is grim, war,
battle, O'R.).Gruaidh-dhearg, cheek-red, as red as
one's cheek, 99, III.Gruamach, gloomy, grim, dour, 99,
III; go gríomach is go gruamach,
“gruffly and grimly,” 103, XXIII.Gual, m., coal; coals; gual na
darach, the coals of the oak, 103,
XXII.Gualannacha, pl. of guala, f.,
shoulder, 114, XXXIV.Haincearsúir, f., handkerchief. 73,
18; 74, 19. (From Eng.; cp.
Muns. ciarsúir from kerchief).Hainic = chonnaic, saw, pft. of at-
chím, I see; 7, 15; 26, 28; 33, 41;
37, 48, &c.Hata, m., hat; used as a fem. at 71.
9; hata dheas.Hea', another form of the uniden-
tified particle a', which see; it
may be a whittling down of cia
ar or ca ar; hence hea' bith ór
ná airgead, 20, 14 = ca ar bith
ós ná airgead, whatsoever gold
or silver, 20, 14.Í, she, her; bhí sé fhéin agus í fhéin
annsin ag an aifrionn, he and
she were then at mass, 58, 9.
(This is the invariable rule both
in the literary language and the
dialects; whenever two personal
pronouns are nom. to the same
verb, the first is in the primary
form, but the second following
agus in the secondary. Cp. do
bhíomar agus iad a' siubhal, we
and they were walking (Kerry);
do bhámoirne Fianna Éirionn
agus iad ar feadh trí lá agus
trí oidhcheadh ag imirt an bháire
(T. Dh. agus Gh., I, 51, 54).)Iarna, m., a hank of yarn, &c.; pl.
iarnaí, 94, 2.Iarraidh, f., attempt, effort; thug sé
i. ar S., he made an attempt at
Jack, 12, 22; ná go dtug sí i.
(ar) é chur 'un báis (ar omitted
before v.n. in Leath Chuinn),
until she made an attempt to put
him to death, 96, 3.Iarraidh, f., act of seeking; “striv-
ing”, endeavouring; ag i. coin-
neáil suas leis, striving to keep
up with him, 31, 38; also at 58,
8; a dh'i. na mná, to seek for a
wife, 50, 11; ag i. mná, looking
for a wife, ib.; ar i. wanting,
missing, III. XVIII, XIX.ibh = ibhe or ibhne, f., drink, beverage;
i. na corra, an odd drink (lit. the
drink of oddness), an odd beverage,
46, 3. (Ibh may have come from ibhe
by omission of final vowel, as
often occurs in the North, or, on
the other hand, the original read-
ing may have been ibhne na corra.
and the -ne may have dropped off
through the confusion caused by
the article na; the n used by the
reciter (Eamonn óg Mhac an
Ghoill) was broad, not slender,
hence there can be no doubt that
his consciousness was for the
article).Imirt, f., act of playing; perform-
ing, inflicting, giving vent to,
107, I; gen. in culaith imeartha,
pack of cards, 30, 35.Imrim, I play; 1s. cond. imreoch-
ainn; ní rabh mé riamh nach n im-
reochainn, I never was (= there


L. 152


never was a time) that I wouldn't
play = I have always played on
every former occasion and I shall
play now as a matter of course,
30, 36; 2s. cond. imreochthá, ib.;
3 pl. pft., d'imir siad, 30, 36.Imthigh ó, depart from, escape from;
nach n-imeochthá uainn, that you
would not escape from us, 34, 42.Ine, a lengthened form i, in; ine
gcúig bhómaite, in five minutes,
18, 8; báidhte ine bhfíon, drowned
in wine, wine-sodden, 47, 8; ine
seacht mbliadhna, in seven years,
81, 1.Innimh' = innimhe = innmhe, ability,
capacity, power; nach mbéidhmuid
i n-i., that we shall not be able
20, 15; see also 31, 38 and 32,
39; i n-innmhe, 96, 3.Innse, act of relating, telling, &c.
(do, to); i n-éis a' sgéal innse,
having told the story, 38, 51. 60,
I; 96, 3. (This form of the v.
n. is peculiar to Don.).Innseir = d'ionnsuidhe ar, to; 24,
22; 27, 29; 34, 43; to him,
29, 34.'Innseorm-sa = d'ionnsuidhe orm-
sa, to me, 19, 13 and 30, 36.
'Innseort-sa = d'ionnsuidhe ort-
sa, to you, 38, 50.Innteacht = éigin, some, of some
kind; 32, 39; also innteach;
cailín i., some girl, 67, 1; am
innteach, some time, 73, 19; fear
innteach eile, some other man,
85, 5.Iocaim, I pay; I give satisfaction
for; 3s. pres. subj., 114, XXXIII.Iomáin, f., act of hurling, 26, 28;
63, 3.Iomaire, m., a ridge between two
furrows; used as pl., 36, 47.Iomlán, m., the entire, the entire
quantity, 47, 6.Iompar, m., act of carrying, 19, 11,
&c. (But iomchar, exactly as
spelt, in Glengesh, Co. Don.)Iompróchadh = iomchróchadh ( = im-
cheoradh?), 3s. cond. of iomchraim,
I carry; 16, 6. (Iomchar and iom-
chair, 2s. imptv., with -ch-, not -p-,
are actually spoken in Glengesh,
Co. Don.).Iomprócha mé = iomchróchaidh mé
(imcheorad), 1s. fut. of iomchraim,
I carry, 32, 38.Iomrádh, m., mention, tell (ar
of), 85, 1; 96, 2; 97, 5,Ionar, m., tunic, 99, II.Ionchurtha, even, equal 6, 12; 7, 14.Iongantach, wonderful, 61, 4, and
71, 10; adv., wonderfully, extre-
mely, very; dóigh i. shásta, (very
comfortable circumstances (way
of living), 50, 8; i. fada, very
long, 94, 2. (Very common in
this use in Don.: i. te, i. fuar,
&c. Cp. dócamhlach (dóclach, dó-
crach) in Meath and Mon., deann-
achtach (Con.), &c.).Iongantas, m., wonder; gen. in a'
deanamh iongantais do'n (=
de'n) obair, marvelling at the
work, 94, 2.Ionn = ann; bhí sin ionn, such a
person existed, 38, 1; iad d'fhág-
áil ionn, to leave them there,
44,13.Ionnraice, just, honest, fair., 17, 7.
(in lit. mod. Ir. ionnraic).'Ionns, = d'ionnsuidhe; 'ionns' air
= d' ionnsuidhe air, to or towards
him, 1, 2; cp. 13, 25, &c.Ionnsaighe, f., act of approaching;
ag i. an aeir, mounting up into
the air, 19, 12 and 23, 19; ag i.
na fairrge, facing (going forth
over) the sea, 22, 19.'Ionnsair = d'ionnsuidhe ar, to,
towards, 32, 39.'Ionnsorm = d'ionnsuidhe orm, to
me, 31, 37.Ionnsuidhe (also spelt ionnsaighe),
f., act of approaching; dh'i. ar
(pron. ionnsair), to, 86, 1, &c.Íosamuist (= íosamaois), 1 pl.


L. 153


cond. of ithim, I eat; 'fághailt a'
bhfuighmuist greim bídh uadh a
d'íosamuist, to find if we would
get a bit of food from him to eat
(lit. which we would eat), 34, 43.
(It will be noticed that a d'íosa-
muist is preferred here to le
n'ithe or le hithe, just as a Mun-
ster story-teller preferred the
same method in Bí a' fagháil rud
éigin ullamh dúinn do íosfaimíd,
be getting something ready for
us to eat. Le n'ithe is not always
the proper locution to use).Íosa siad, 3 pl. fut. of ithim, I eat;
33, 40.Iosgad, f., ham, hough; gen. ios-
gaide; ar ghreim i., by a hold or
grip of the ham, 27, 28; pl.
-daí, 29, 34.Is, assertive verb, it is; as the older
fut. is now obsolete we also find
is = it will be: Is beag a' mhaith
thú, you will be little good, 30,
36; used twice with nom. of
respect at 59, 10: an áit is binn
guth gadhar, the place which is
melodious with the voice (baying)
of hounds, where the baying of
hounds is melodious; agus is
luath ceileabhar éan, and which
is early with the warbling of
birds, and where the birds warble
early, 59, 10; agus is mall go
dtiocfadh an Domhnach, and which
is (= where it is) late until the
Sunday comes, where Sunday is
very long in coming, ib.Istoigh = istigh, in, within, inside,
20, 15, &c.; fágfa mé i. sibh, I'll
lock you up (in prison), lit. I'll
leave you within. 72, 14: ful-
filled; nuair a bheas an méid sin
istoigh, when that much is ful-
filled, 79, 13.Ithe., f., act of eating, consuming;
a n-ithe, to consume them, 64, 4.Íte, “liquor”; ag imirt íte,
quaffing (?), 107, I. (Íte seems
an amalgam fithchille (gen. of
fithcheall, chess) + íota, fierce
thirst. The former is the usual
reading in stanzas of the kind in
MS.).Lacht, m., milk; a milch cow (?),
98, 7.Lachtna, grey, drab, dun, 99, II.Ladar, m., ladle, big spoon, 35, 45Ladhar, m., the space between the
toes or fingers; as l. a choise,
out of the space between his
toes, 97, 5.Lághnach = Laighneach, adj., of Lein-
ster; s., a Leinsterman; rí l., a
king of the Leinster men, a king
of Leinster, 60, 1, (The á of the
local form is perhaps due to the
combination -ghn- having been
considered double like rr, rn,
&c.; cp. bárr, dórn, cárn, &c).Láidireacht, f., strength, 10. 19.Laithe = lá, m., a day; the article
is understood before it at 15, 3.Lámh, f., hand, arm; dat. in glacadh
as láimh, to undertake, a usual
idiom in Co. Don.,; a nglacfad
sibh as láimh a dheánamh, the doing
of which you would undertake to
do, 20, 14; lámh mhór fhada bhuidhe,
a great long yellow arm, 21, 16;
ní lámh i n-áirde 'un bídh mé, I
am not a hand raised for food
(= I am not one who has the
power of putting up his hand to
claim his share of food when it
is being distributed), 47, 8; ar
láimh le, near at hand, with, be-
side, 83, 6; tógaim chugam as
láimh, I take on myself, I under
take, III, XIX.Lámhchrann, m., handle; gen. 39, 2.Lán, m., full; do lán, your full,
the full of you, what you should
contain, 46, 5; a lán, a lot, a
deal, very much, 47, 8.Lann, f., blade, sword, 104, XXXLapadán, m., a cetacean, a whale.


L. 154


pl., 19, 12, &c. (A derivative
from lapadh, lapa, a paw, a
flipper, because of this being a
conspicuous part of a cetacean's
build. The sense is also assured
by the constant variant míolta
móra found in many folktales.
Lapadán is used also in Muns.
folktales, as for instance, in Cnó
Coilleadh Craobhaighe, but there
it was not explained correctly,
neither was its derivation pointed
out. O'Reilly's “lápadán, a kind
of sea-fish,” should clearly be
Lapadán, a whale, a cetacean.
See notes to Sgéal Chúchulainn ag
Cuan Cárn).Lár, m., the ground, the floor: mo
chúl le lár, my back to the ground
or floor, lying on the broad of my
back (= ar chúl mo chinn, but the
idea of permanency is stronger
in the former), 47, 8.Lastálaim, I load, I lade; 3s past
subj., 27, 29.Le (lé), with, by, to; in order to;
lé na Fianna shábháil, to save the
Fianna, 53, 2; le hé bheith dá
ithe, in order (so) that he may be
eating it, 54, 3.Leabhair, tapering, long and slen-
der, 102, XXI; broad, extensive,
98, 1.Leagadh, m., act of felling or knock-
ing down, 17, 7.Leanbaidhe, childish; ionns an aois
L. in the age of dotage, 85, 2.Leannán, m., a thing (= “disease”
here) that adheres to one, a last-
ing ailment, 84, 9. (In Omeath
leannán is applied to a cold or
chill of long standing).Leathad = leithead, m., breadth,Leathghlún, f., one knee; dat., 7, 15.Leath-lámh, f., one hand (of the
pair); i n-a leath-láimh, in one
of his hands, 26, 27.Leath-lán, m., a half-full of a thing;
nár chuir a l. ann, who did not
put its half-full (half what it
could contain) into it, 46, 4. (Ex-
plained as = “leath a láin,”
the half of its full).Leigheas, m., act of healing, 60, 1.Leigim (pron. ligim in Uls.), I let;
leig sí uirthi, she let on, she
pretended, 74, 22; leigimid uilig
i n-ar reathaibh, we all set to
running (with speed), 101, XV.
(cp. do leigeadar iad féin i
dtoradh reatha, they used their
full powers of running, a phrase
often found in Ossianic tales,
and now changed to leig siad
iad fhéin 'sa dógh reatha. in Don.):
's do leig sé fead orra ar aon,
and he whistled for them both,
108, III.Léimreach, f.. act of leaping: a'
gearradh léimrighe, leaping, per-
forming the act of leaping, 26,
28. (Also the Muns. form. The
more usual Northern and Con.
form is léimneach).Leis, with him; thug sé leis é, he
brought it with him = he bit it
off, 54, 5.Leith-chéad, m., a half-hundred, fifty,
35, 45.Léithid = leithéid, f., like, such,
such and such; a l. seo (de) uair,
at such and such a time, 59, 3;
mo leitheid eile, another like me
(lit. my other like), 100, VIII.Leobhtha = leo, with them; shiubhail
siad leobhtha, they walked on,
they proceeded, 30, 37; d'ól
siad l., they drank away, 72, II.
(Leó is sometimes used in Co.
Don.).Leóga, a corruption of leabhra (also
in use) = dar leabhraibh (?), by
the books; it is used = indeed,
as at 37, 50.Leoghan, m., a lion, 10, 20.Leonadh, m., act of spraining or
wounding, 17. 7.


L. 155


Liogadh = Leagadh, m., a fall, a
tumble; gan l., without a fall
or stumble, 24, 23.Líomhaim, I whet, sharpen; rel. fut.,
87, 3; 3s. cond., 87, 4.Líomhtha, whetted; highly finished,
cutting, sharp, 104, XXVIII.Lochóg, f., mouse or rat; lochóg
bheag, mouse; lochóg mhór, rat,
36, 46.Lóistin, m., lodging, 50, 9. (Ceath-
ramha is used in the same sense
in Oriel: ar ceathramha = ar
lóistín, but is perhaps due to
the English word quarters — the
sense is Anglicism in one case
and the word in the other. Ós-
taigheacht, from Mid-Eng. is heard
in Muns. The pure terms are
iostas, aoigheacht).Lom, bare; thin (of gruel), 62,
XI, where it is contrasted with
reamhar, thick; sheared, 66, 4.
(Réidh = “thin also, but only in
the term brachán réidh (lit. thin
porridge); téi tanaidhe = “weak
tea” is used in W. Muns., and
gives us yet another word for
“thin” in this sense, i.e. by addi-
tion of liquid).Lomaim, I shear; 3s. pft. 66, 4.Lón, m., provision for a journey,
viaticum; gen. lóin, 1, 1.Lorgáid, f., club, 65, 8. (A deri-
vative from lorg. a club).Luach,. m., value, price, 65, 1; 102,
XIX.Lucht, m., crowd, body, 29, 32. (Pron.
here like lot, but lucht was
probably the original word, as
lucht, is pronounced lo't in Oriel,
the sole difference between this
and lot being the quality of
the consonants l and t. Hence
through confusion, lo't was no
doubt thought to be a thickened
Irish pronunciation of lot. In
the same way the Donegal people
have substituted the Eng. nod.
in is leor nod do dhuine glic for
nod in the older authentic form
of the proverb ní beag nod do'n
eolach).Luighe, f., act of lying, 'na l. uirthi,
sitting on it (of hatching), 17, 7
and 23, 21.Luingeas, m., a fleet; pl. luingis,
ships; trí luingis, three ships,
27, 29.Lupadán, m., a porpoise; pl., 19,
12, &c. (A derivative from lupat,
a hog, lupait,. swine, O'R. Cp.
also muc mhara (sea-hog), por-
poise. Lupadán occurs also in
Muns. folktales; as in Cnó Coil-
leadh Craobhaighe, where, however,
its true sense and derivation are
not pointed out).Lúth, m., agility, nimbleness; is mé
lúth ghoibhne an domhain, I am the
agility of the smith-work of the
world = I am the most agile at
forging in the world, 100, VII.Lúth, active, nimble; ar léim lúth,
nimbly leaping, 107, II.Lúthmhaireacht, f., agility, nimble-
ness, 31, 37.Lúthmhar, nimble, agile, supple; dhá
uair cómh l. le Fionn, twice as
agile as Fionn, 31, 38.'Mach = amach, out; away, off, 24, 23.Magadh, m., act of mocking (ar, at),
64, 3. (Followed both by ar and
faoi in S. Don. as also in Oriel,
faoi (Con.). The use of ar is
peculiarly Northern).Maide, m., a stick; a wooden bolt;
chuir sé m. ar a' dorus, he
bolted the door with one wooden
bolt (he put one bolt on the
door), 34, 42.Maide rámha, a rowing-stick, a kind
of oar used in propelling the
curach or naomhóg, 19, 12 and
23, 19.Maighdean mhara, mermaid, 83, 1,
&c.


L. 156


Máireach, m., morrow, morning; an
dara máireach, on the second mor-
row (or morning), 105, XXXII.,
(This shows that Father O'Grow-
ney was scarcely correct in re-
storing the b from O. Ir. in i
mbárach: moreover, in Manx we
find moghrey (pron. mára) =
morning. In Munster also we
would scarcely have a gen. an lae
máirig if the people who use it
were conscious of the existence
of an eclipsed b. The common
spoken form then seems to be
máireach, gen. máirigh. Of course,
O. Ir. and the W. boreu make it
clear that originally this was
bárach with b- as initial).Mairim, I live; I last; 'fhad is
mhair sé, whilst it lasted, 5, 12.Maith, f., good, use; ní thainic leis
m. a dhéanamh, he wasn't able to
do any good, he didn't succeed
in it, 12, 22; goidé an mh. damh-
sa, what use is it for me, 23, 20.Maith = go maith; a' ndéanfá do
ghnáithe maith, would you perform
your duty (or task, i.e. what you
undertake to do) well, 18, 8.Maithe, good, benefit; mar mh. le
fear amháin, for the benefit of
one man, 95, 2; mar mh. le triúr
cailleacha, for the good of (be
cause of) three hags, 95, 3. (here
we have mar used exactly as in
Muns.; ar is a variant usage).Malairt, f., exchange; do mh., an
exchange for you, one instead of
you, 84, 9 (see agus).Mall, m., lateness, late time, dpl.,
na mallaibh, lately; go dtí ar
na mallaibh, until lately, 76, 2.
(The gen. occurs in an tráth
moill, the late hours, Sg. O.
8, 26).Mallachtaighe, f., act of cursing;
a' m. air, cursing him, 1, 1.Mangaire, m., a pedlar, 55, 1. (Cp.
manga = “mála,” a bag (Mon.)
in a Farley song, Cailleach Bhaile
Átha Tréin: “'Tógáil a cíosa ar
gach aon chuirfeadh a mhanga beag
suas;” in Muns. the form is
mang).Maoidhim, I announce, proclaim;
pres. pass. in maoidhtear linne
gion gáire, desire of laughter is
proclaimed by us = our desire for
laughter found vent, we could
not help laughing. 111, XX
(O'Daly's text has gidh gur mhaoidh
orainn gean gáire, ‘though love
of laughter overcame us,’ with a
different idiom).Maoil, f., head, 99, III.Mar, as, like; mar bheadh, like,
similar to; mar bheadh dhá leomhan
ná dhá tharbh cuithigh, like two lions
or two enraged bulls, 26, 26; mar
bheadh …ann, like, just as:
mar bheadh gasúr dhá bhliadhain
déag ann, like a boy of twelve
years old, just as a boy of
twelve years old would, 36, 47
(in this kind of phrase and
the preceding, mar bheadh is
commonly pronounced in Ulster
as if it were spelt mar'-ó, that
is, it is always so heard in
ordinary quick enunciation, but
I have found, both in Mon. and
Don., that when reciters are taxed
with having pronounced the thing
so, that they always assert with
vigour they never said any such
thing, but, on the contrary, used
mar bhéidheadh, pron. mar bhé'-udh,
so cock-sure are they that they
do not clip these words).Marbh fáin, death of wandering (?),
3, 6; 4, 10. (But it is really a
corruption of marbh-fáisg. Marbh
fáinne ort is a change of the
latter expression, often heard in
Co. Donegal).Marbh-fásg, death-bandage, 31, 37,
(More often marbh-fáisg which
is perhaps the pl.).


L. 157


Marcaigheacht, f., act of riding; le
dul a mh. orm, to ride me, 13, 26.Margadh, m., a bargain, 64, 6.Mart, m., a beef, a fattened cow;
trí chéad mart, 300 beeves, 35,
44. (In Or. = “a cow,” without
restriction).Más, hip, thigh; dpl., 101, XIV.Méad, f. (often m., originally n.),
size; dat. méid; de do mhéid nó
de aon mhéid, of your size or of
any size, 37, 48.Meadar, m., a milk-pail, a pail;
dual dhá mheadar, 22, 18. (On the
other hand meadar is fem. in
Muns., gen. meidre, dual dhá
mheidir. The Northern usage is
found already in the 16th cen-
tury in Shane O'Neill's procla-
mation published in An Léightheóir
Gaedhealach).Meadhrán, (mégrim), m., megrim,
dizziness in the head, 21, 17.Méadughadh, m., act of increasing,
8, 16, &c.Measg, midst; imeasg, (i measg,
amongst); as measg cáich, out of
the midst of the rest, out from
among the others, 113, XXVIII.Méin, f., mind, disposition, beauty,
84, 7.Méire, m., a blackbird: a' méire
's a londubh (male blackbird), 84,
7. (Cp. mer, a blackbird, O'R.,
a very interesting word from a
linguistic standpoint. The coup-
ling of it with londubh seems to
indicate that the latter is in
tended as a gloss, for the pro-
noun sé, following in next line
shows that only one bird is
meant — viz., the male blackbird.
Its origin is plain Fr. merle
(s.m.), whence Eng. merle. The
fact that méire is m. shows that
it has retained the gender of Fr.
merle, and must therefore have
been borrowed from it. This is
all the more remarkable as a form
like méire might naturally be
expected to be f. in Irish. Even
Fr. merle itself is strange in its
gender, for it is derived from
Lat. merula which is f.).Méit, m., pack of hounds (?), 84,
8. (From Fr. meute, pack of
hounds, which, however, is fem.?
In méit the -t was like Eng. t,
Cp. gadhar béilbhinn, ár gconairt
bhéilbhinn, commonplaces in mo-
dern Irish verse. The rhymer men-
tions first orgáin, “organs,” and
last cuach, “cuckoo;” “hounds”
would fill the second place quite
naturally in a progression of
sweet-voiced things).Miadail, f., the paunch, the pouch
of the stomach of an animal, 74,
20. (Also méadal, méadail, f.,
in Don.).Mí-dhealbhach, misshapen, deformed,
ill-formed; pl. mí-dhealbhcha. 102,
XX.Milltineach, destructive, 96, 4.Min-dheoch, a, small drink; gpl., 46,
5.Mire, f., madness, fury; cullach
mire, a fierce mad boar, 41, 8.Misde, 2nd comp. (of olc), the
worse; an m. damh, lit., is it
the worse for me, may I, will you
allow me, 15, 2.Mísgiamhach, ugly, unhandsome, 29,
34; the initial consonant is aspi-
rated after folpanta falpanta
at 25, 25, why it is difficult to
make out; perhaps mhísgiamhach is
likewise a corruption of some
Norse word having v- as its
initial.Mithid, f., time, high time; is m.
dúinn, it is high time (late
enough) for us, 55, 8.Mithreorach, weak; superl., 15, 3 and
30, 36.Mo, my; it has a peculiar use in
ca bhfuil mo cheapaire mins-géal-
aidheacht', lit., where is my “cap-


L. 158


per” (?) of little storytelling,
49, 4, which seems to convey
“where is the capper (?) of little
storytelling I require from you
as from everybody else?”Móirne, evil, mischief, poverty (?),
31, 37. (It appears that mhóirne
is a local corruption of dhóirne,
aspirated form of dóirne, a Done-
gal pronunciation of dothairne,
O'R. Dúirne (Don.), dóirne (Or.),
dofairne (Mayo) are also found
in the same kind of folktale
passage).Mhoithigh = mhothuigh, unipers. pft. of
mothuithim, I notice, I perceive.
I feel, 27, 28; 94, 2.Molann = muileann, m., mill, 40, 4.Molt, m., a weather; trí chéad m.
300 weathers, 35, 44; dórnán
molt, a number of weathers, 65,
1; pl. muilt, 65, 1.Mona, misfortune (?), 3, 6; 4, 10;
31, 37. (Mhona is a local cor-
ruption of dhona, aspirated form
of dona, misfortune, for so the
word is found in most folktales.
Speakers of English often mis-
take the broad sound of dh for w.Also in Irish we have in some
dialects -adh, past pass. ending,
with -dh = w, v.).Mór, great, big; often used as a
mere intensive = very; go mór
dalba, very stiffly, 58, 9. (Cp.
go mór luath um thráthnóna, very
early in the evening, common in
Muns. folktales).Mórnán, m., evil (?), mischief (?)
3, 6; 4, 10. (A corruption of
dothairne, for so the word is
usually found in folktales).Mór-sheisear, m., seven persons, 15,
1; 17, 8; 20, 15; 21, 16; 27, 29.
(Though we here find the older
word in Ulster folklore, in con-
versation it is now substituted
commonly by seachtar in the
Northern province).Mór-sgaramhaint, f., a great scat-
tering (of game); m. shléibhe, a
battue on a mountain side, 14, 1.Muc dhubh, a black pig = the train,
78, 4. (Probably taken from the
legend of the Black Pig, which
is widely spread in Ulster, gleann
na Muice Duibhe, the Valley of
the Black Pig, being a term often
applied to what are supposed to
be ancient boundary trenches).Muid = sinn. we, us; 41, 7; III,
XXI, XXII; 112, XXIII, 113,
XXX, 114, XXXLV.Muidinne (= sinne,) emph. form
of muid = sinn, we; ceannócha m.
é, we will buy it, 72, 12. (Con-
trast muinne (Or. and Meath),
muidí (Con.), used in the same
way; muid-sinne (S. Don.). The
-in- bears the accent).Muileann, m., a mill, 40, 4; gen,
-inn, 40, 4; one notices the repe-
tition of the word for the sake of
clearness at 40, 4: go rabh molann
(= muileann) i n-a leithid seo
dh'áit nach dteachaidh a'n fear
ariamh 'un a' mhuilinn ndéidh na
hoidhche nár marbhadh, that there
was a mill in such and such a
place, to which mill no man ever
went after night-fall without
being killed; cp. bhí rás an
mhuilinn ar a bhealach, 's gach aon
tráthnóna dh'a mbéidhead se ag
dul ann léimeadh sé rás an
mhuilinn, Sg. Ó., 39, 1; I have
met several other examples of
the kind.Muin, f., back; ar mhuin, on the
back of, on (horse) back, 50, 11.Muineál, m., neck; ar mh. Chonáin,
around Conán's neck (ar pro-
bably for thar), 53, 2.Muintearach, related (aig, to),Muinnteardha, (friendly); related;
daoiní m., relations, relatives, 75,
24 (in Tyrone d. gaolta =


L. 159


relatives, d. m. = friends, in the
true English sense).Mhuirbhfidhe (pron. mhuirthí), cond.
pass. of marbhaim, I kill, 96, 1.
Muir'fead sé = muirbhfeadh sé, 3s.
cond., he would kill, 31, 37; go
muir'feadh = go muirbhfeadh, 39,
3; go muirbhfead sé, 96, 3.Muirfhidh = muirbhfidh, will kill, 38,
50; muir'fe sé, he will kill, 41,
7; the long ending is used inde-
pendently, the short one before
the pronouns, this being common
to all the dialects, so far as is
known, the difference between the
two being very marked in Munster
especially: A' maró' (= mar'
ógha'?) sé é? Maróig (= mar'
óghaidh?).Mullach, m,, top, summit; i m. +
gen. = on top of, above and rest-
ing on; i m. a chinn féin, on the
top of his own head, 65, 8 (cp.
i m. ar bhinnse, Sg. Ó., 57, 7);
the pl. mullacha is often used =
sing. (perhaps because a mountain
has often several summits), hence,
= summit, top, 18, 10; 28, 31.Mur = muna, if not, unless, 15, 3.Mur = bhur, bhar, your, 16, 6; 20,Mur'b é = munab é, only for, 112,
XXVII.Musgladh, m., act of waking; m.
as, waking up, 26, 28.Ná, for or, else, otherwise, 25, 24;
33, 41; ná go = nó go, until 41,
6; 108, V; 110, XLV (For nó).'Na = chum an ('un a'), i.e. chum +
masc. gen. art; a luach a bheith
liom 'na' bhaile, to have their
price with me when coming home,
66, 3; fuaidh siad 'na' bhaile.
sásta, they went home pleased
or satisfied. 75, 23.'Na = chum ('un) na, i.e. chum. +
fem. gen. art., to the; 'na habhna,
to the river, 41. 6.Nach, ecl. that not; very often in
Ulster, following the analogy of
cha, it takes the present tense
after it in the sense of the future
tá eagla orm.. nach mbím i
n-innimh' aige, I fear that I shall
not be able for him (= to fight
with and overcome him), 36, 46.
(Ulster use of the future after
nach also exists especially in folk
songs: 'S ní'l braon dá bhfuighead
nach leigfead síos ar eagla go
bhfuighinn fhéin bás de'n tart
(a line of An Bunnán Buidhe
by Cathal Buidhe Mac Giolla
Ghunna)).Naonbhar, m., nine persons, 50, 11.Naprún, (naparún), m., an apron,
52, 8, 10; 74, 21. (Also in this
form in Co. Galway. It comes
from Fr. naperon, not from the
Eng. apron. Aprún, heard in
some districts, arises through
confusion, due to the -n of the
article in the dat. 'san naprún
(hence 'san aprún), &c.).'N-e (pron. nea or neath, but with
thin n) = an é = older an eadh,
is it so is it the case (like an
amhlaidh in Muns.); 'n-e nach
bhfuil eagla ort? are you not
afraid? do you not fear? 57, 7;
n-e nach feárr? is it not better?
58, 8: sometimes found in full
and with fuller pronunciation:
an é nach dtig leat? can you
not? lit. is it the case that you
cannot? 66, 3.Nead, m., nest; lair,. 51, 3; dat.
nead, 51, 3, 4.Neamhthuilleamaigh, f., indepen-
dence; ar is used of the person
who is independent: bhí seisean
ar a n., he was independent,
was free, 62, 2. (A negative
word formed from tuilleamaigh,
dependence. Tuilleamaigh takes
i in reference to the person
on whom one depends, in the


L. 160


formula i dtuilleamaigh + gen.:
ná bí i dt. gach éinneach, don't
be depending on everyone (Don.
song): ná bí 'na th., don't be
depending on him (Don.). The
range of the word seems W.
Uls. and N. Con.).Neart, m., strength, power, might;
ní rabh n. ar bith agam-sa air,
I could not help it, I had no
remedy for it, 43, 10.Neoin, f., evening, 12, 23; neoin
bheag, late evening, dusk, 18, 10;
28. 31.Nigheadh = nighe, act of washing, 18,
9; 31, 37.Nighean, f., daughter, 12,
24, &c.Nimh, f., poison, venom; súil nimhe,
an eye of venom, evil eye, i.e. an
eye that killed by a mere glance,
65, 8; deor nimhe, a drop of
venom, 65, 8; ceo nimhe, a mist
of venom, a venomous mist, 100,
IX.Nocht, naked, destitute; bocht agus
nocht, both the poor person and
the destitute one, 26, 28 (found
in folktales in all the provinces).Nochtadh, m., act of exposing, un-
dressing; ná go dtug sé n., until
(= but) he undressed, 110, XIV.Nochtaim, I expose; I unsheath (of
a sword); 3s. pft., XXV.Nochtuighthe, exposed, uncovered,
65, 8.Noir = nuair + óir, “when,” for,
since, seeing that, 24, 23,Nóta, m., a note, a bank-note, 73,
18.Óglách, m., a youth, a young man,
47, 8; 99, II; gen., 99, III.Oibir, 3s. pft. of oibrim (oibrighim),
I work; d'oibir sé, he worked,
40, 5; d'oibir mé a lán le bárr
mo mhéara, I have worked (=
swam, “shnámh”) a lot with the
tops of my fingers = I have swum
a lot, making good use of my
hands in performing the swim-
ming stroke), 47, 8.Oibrim, I work; fut. unipers. form
oibeora; go n-oibeora mise
léithí, that I shall perform the
work by means of it, 10, 19.Oidhche Dhomhnaigh, the love of Sun-
day, Saturday night, 79, 8.Oidhre, m., heir; o. dílis, true heir,
97, 6.Oighre, m., snow, ice, frost; réalt
oighre, a star shining clearly on a
frosty night, 108, VII.Oileamhain, f., act of rearing, 84, 7.Oir = óir, for; oir gur, for, because,
as (with pft. tense), 64. 3; oir a
dhíolas, for it pays, 71, 9.Oiread, amount, equal amount, as
much; mur (= bhar) seacht n-o.,
seven times as many as you, seven
times your number, 16, 6; a dhá
o., twice as much (as it), 24, 21;
'oiread (a oiread), so much, so
many, 33, 41; oiread eile (= a
oiread eile), so much more, 60,
5; 'oiread agus budh mhian leobhtha,
as much as they desired, 71, 9.Ól, m., act of drinking; ionns an
ól, at the drinking, carousing,
III. 108.Ólaim, I drink; 1s. subj. in mur
n-ólaidh mé = muna n-ólad, if
I don't drink it, 62, XI; 1s. and
2 pl. fut., ib.Órd, m., a sledge-hammer, téidh de'n
órd ortha sa chloigeann, attack
them with the sledge-hammer in
the head, 104, XXVII; pl. uird,
102, XXI.Orgán, m., an organ; pl., 84, 8.Órdlach (also órlach), m., an inch;
na naoi n-órdlach, of the nine
inches, 102, XIX; what “the
nine inches” are shown by the
variant of the passage found in
the Farney form of the lay:
“naoi n-órlaigh de bhuinne gheal
chruaidhe.” “nine inches of a bright


L. 161


tempering of steel, Sg. Ó., 55, 6.Órlach, m., an inch; le ó. na coinnle,
with the inch (inch-length) of
(the) candle, 64, 4; see órdlach.Osgar, m., a goblet, beaker (“co-
pán”): an t-osgar óir, the
golden goblet, 114. XXXVI.
(O'Daly's reading: do'n Osgur
áigh. is a corruption of the present
one).Osna, m., sigh, 84, 8, (Also the
form in Or., but the latter has
also easnadh (esnudh) in songs.
Osna at any rate, like damhsa,
does not end in -adh in Uls.).Páirt, f., love, regard; gen. in
Aibhlín na páirte, Eveleen who
loves (others), dear Eveleen, 77, 3.Paráisde, f., parish; gen., 106, I.Párlur, m., parlour; 84, 8. (In
Con. and Muns. párlús, in Or.
párlus with Northern form (see
Sg. Ó., vocab.))Péarla, m., pearl: dpl., 84, 7,.
(Néamhann = ‘mother-of-pearl’
is a purer term).Peidleáraidhe. m., pedlar, 55, 1.
(From Eng.)Péist = piast, f.. a worm; craw-
ling insect, 57, 7.Piast (péist), f., a serpent, a
monster; gen. peiste, 47, 8.Pilleadh (= filleadh), m., fold,
folding, wrapping; verbal nouns
are commonly uninflected after
numerals, hence, naoi bpilleadh
éadaigh, nine wrappings (folds) of
cloth, 65. 8.Pillim = fillim, I return; 3s. pft.,
44, 14; 55, 8,. 1s. pft. emph. 58, 8.Pisin, m., a kitten, 36, 46. (The
same as pisin (Oriel), pisgín cait
(Kerry)).Pisreoga, pl., (superstitions);
magic, sorcery, 94, 2; dpl., 96, 2.Piocadh, m., act of picking; act of
choosing, 89, 1,. 44, 18.Piocaim, I pick; 1pl. cond. go
bpiocfamuist, 33, 41; 3s. pft.
phioc sé, he picked, i.e. he chose,
43, 12.Planntáil, f., act of planting, 64,
6. (Also used = a plantation of
trees)Plé, m., dispute, contention,
trouble, 74, 21. (Often spelt
pléidhe. Is it merely the Eng.
play?).Pléis am, m., a sham or bogus
thing, (foolery, nonsense, a fool),
92, 1, &c. (Found in all the
dialects. Cp. rinn sé p. a. díom,
he made a fool of me (Don.), &c.
Perhaps merely Eng. play-sham).Póg, f., kiss; thug sé póg dó, he
kissed him, 36, 48. (Many Irish
speakers find phóg sé é very un-
familiar. A Meath man once
corrected fan go bpógaidh mé é
to fan go dtabhraidh me póg dó
and insisted that the latter was
the way he always heard it).Ponta, m.. pound; cúig phonta, five
pounds, 47, 6; ar a deich agus
ponta, for £1 10. 0, 69, 4;
nóta chúig bponta. a five-pound
note, 73, 18; ar shon na gcúig
bponta. for the £5, 73, 18; na
cúig phunta, the five pounds, 73,
19; cúig phonta, five pounds, 74,
19.Portach, m., a bog (properly hard
bog); gen., -aigh; cliabh portaigh,
a creel for carrying turf from the
bog, 29, 34.Prab, quick; go p., quickly, 7, 15,
&c.Préachán Breac, a magpie, 49, 8,
&c. (The narrator had migpaidhe
from magpie. Préachán breac I
heard from a native of Ballin-
collig. It is so simple that it
would be understood anywhere
— the magpie is a crow and is
speckled).Préachán dubh, a “crow,” a rook;
pl., 38, 3.


L. 162


Préata, m., a potato; pl. -aí, 18,
9 and 30, 36. (In Oriel preáta,
-aí).Priob = prab, quick, swift; 113,
XXIX.Príosúnach, m., a prisoner; pl.
-aigh; sinn siad p. de'n triúir
fear, they made the three men
prisoners, they arrested the three
men. 75, 26.Pronnadh = bronnadh, m., act of
bestowing (ar, on), 107, I.Rabh, unipers. ort. form of the subs.
verb; mur rabh tú, if you be not
15, 3.Rághloman, m., a long, thin, sickly,
miserable-looking fellow; voc.,
41, 6. (Occurs in other forms,
but only in Don.; reanglomán,
ranglomán (Parish of Inver),
sreanglomán (see I. T. Soc's,
Dict. s. v.). It appears to be
compounded of rang, reang or
sreang, a cord, and lomán, a
bare log. Cp. also reangach, cord-
like, and sreangaim, I starve.).Ráidht = rádh, m., act of saying; a
r. to say, 9, 17, and 20, 15, &c.Ráidhte = a ráidhtigh (more usual in
Uls. folk-lore) = do ráidh, said,
quoth; ar a ráidhte = (is é) ro
ráidh, quoth, said, 109, XII, 114,
XXXIII.Ramha, comp. and sup. form of
reamhar, ramhar, stout, thick, 11,
22. (Cp. raimhe in Neilson's
Grammar).Raoidh (roeiy) = réidh, ready, fini-
shed; 41, 6; 42, 10.Rapáil, 3s. pft., rapped, struck, 71,
9. (From Eng. rap. The nar-
rator in the passage here gave,
on second thoughts, the purer
Irish, bhuail Paidí an clár =
rapáil P. an tábla, the former
being quite common still, though
the latter is probably what is
gaining ground.).Rása, m., race, 37, 49; 101, XV.
(From Eng.).Re = le, with; rem' chuimhne, in
my recollection, 106, XXXVII.Reamhar, thick, 62, XI.Reaithte = rithte, spent, run out,
66, 5.Reath = do rith, 3s. pft, ran; 34,
42; 69, 5.Reathaigh, f. (?), act of running, 11,
21; 35, 45. Perhaps dat. of a
form reathach).Réidh, ready; done, finished, 42, 9;
thin (of porridge), in this sense
only found in brachán réidh (lit.
thin porridge), gruel, 61, 62, XI;
quits, even (le, with); bhí P. réidh
leobhtha, P. was quits or even
with them, 75, 26; smooth; na
mbas réidh, of the smooth palms,
109, XII; na bhfolt réidh, of the
smooth locks of hair, 110, XIV.Réidhtigh'e = réidhtighthe, rid, quit,
released, 13, 25; 93, 9; 94, 10.Rígh-bhean, f., queen, 110, 15. Ap-
parently, = “royal-woman,” but
really due to a folk-etymology of
ríoghan. Common in Uls. songs
and lays).Rinneach, sharp, 46, 5; explained as
= “géar.” (Hence by prefix-
ing ath- in the Muns. word aithrinn-
each = answering one in a sharp
tone, speaking sharply in reply).Ríocht, m., state, plight, condi-
tion, 112, XXVII; form, shape,
XXXVII.Ríoghacht, f., kingdom; ins na trí
ríoghachta, in the three kingdoms
(i.e. Ireland, Scotland and Eng-
land), 67, 1.Rith, m., course; mhair a' baisteadh
rith bliadhna, the christening
lasted (the course of) a year,
26, 28.Ró-bheog, too small; ró-bheag aige,
too small for him. 39, 2; 's is
ró-bheag m'áird ar mhnáibh na
gciabhraidhe, and I have very little


L. 163


regard for the women of locks
of hair (because the women and
girls had dragged him about so
much when cleaning the house),
47, 8.Ró-bhriseadh, m., great breaking,
act of breaking greatly or com-
pletely; gan r., without being
greatly broken; 23, 19.Roinn, f., distribution, division,
77, 3.Roinn' = roinne, roinní (from
rógní?) = rinne did; ná r. tú
rása maith glan, for you made
a good clean (= perfect) race,
37, 49.Ró-láidir, too strong; bheinn r.
aige, I would be too strong for it,
16, 5.Rónta, pl. of rón, m., a seal; le
gotha, rónta, to the voices of
seals, 23, 19; 28, 30.Rosg, m., an eye, 108, VII. (Now
confined to poetry).Ró-thursach = ró-thuirseach, too tired,
too weary, 82, 39.Ruball = earball. m., a tail, 2, 2;
51, 3; 61, 3; gen., 7, and 92, 3;
pl., 51, 4.Ruibeach, hairy, rough, ragged, tat-
tered, clouted, 31, 38. (Also
spelt ribeach. Cp. ribe, a hair;
ribín, ribeog, a rag. Ribíneach,
ragged, &c., is a variant often
found in other Don. folk-tales).Rúide, m., a swift run, a rush; léim
a' rúide, a running jump; léim
a' rúidhe a ghearradh amach 'un
na cúig mhíle, to make (lit. cut
out) the running jump for the
five miles, 26, 26. (Cp. thug mé
rúide, I gave a swift run, I made
a rush).Saghart (agh = ei) = sagairt, m.,
a priest, 58, 9. (The form in S.W.
Don.).Saidhbhreas, m., riches, wealth, 66, 5.Saighdiúr dubh, a policeman; pl.
saighdiuraí dubha, 75, 26. (No
doubt from the black uniforms
of the police; saighdiúr dearg =
a soldier, as distinguished from a
policeman; hence saighdiúr is
more generic than the Eng.
soldier).Sail, f., dirt; gen. in ag sileadh
saile, shedding dirt or droppings,
78, 3 (ag s. s. is a bowdlerism
substituted for the real expres-
sion which many would not care
to see in print).Sáile, m., salt water, sea; ar sáile
= thar sáile, over the sea, over
seas, 75, 26.Sáith, f., sufficiency, enough, 61,
35, 45.Sál, f., heel; dat. sáil; mise sheas
ins an tsáil ort, it is I who have
stood on your heel, 101, XVI;
dpl. in léim D. air 'sna sálaibh,
D. jumped on his heels, 101.
XV; cé sheas orm ins na sálaibh,
who stood on my heels. 101, XVI.Samhail, f., like; do sh., one like
you, such a one as you, 100, IX.Samhailt = samhail, f., like: a s.,
one like her, 83, 6.Sanntach, covetous, inordinately de-
sirous (ar, for), 44, 13.Saoghal, m., life; hen, in a cur a'
saoghail isteach, spending their
life, getting on, 13, 25; gach
ceiste saoghail, every question
of life. 103, XXV.Saor, free, devoid of; nach rabh sé
saor, that he was not free (from
hunger) 41, 6.Saoraí = saoraibh, dpl. form (of
saor) used as npl. masons, 59, 1.Sáruigh'e = sáruighthe, tired, weary,
47, 8.Sáruigheann ar, it surpasses, it
beats; s. ar neach, one fails (to
do a thing); sháruigh ortha é
thionntódh, it surpassed them to
turn it, they failed to turn it, 54,
6; 60, 1. (Thiob sé ortha (Mon.),


L. 164


theib sé ortha (E. Muns.), theip sé
ortha (W. Muns.) chlis sé ortha
(Galway), chinn sé ortha (Conne-
mara)).Sásta, handy, easy, comfortable,
&c., 50, 8. (Cp. dá mbeadh agam
bád is fuireann mhaith shásta léi,
if I had a boat and a good handy
crew with her (Don. song)).Seach, m., turn, alternation, alternate
change; nuair is tú nár leig
seach fá thriath, for you have not
allowed an alternation (the turn
of another) in regard to chief
(= chieftainship, command), you
have always held the power in
your own hands and never al-
lowed another to share it with
you alternately, 112, XXVI (the
most interesting variant in the
poem; leig was probably mhol
originally, as this would agree
with the next line: “did not ap-
prove of alternation of sove-
reignty or praise my valour and
deeds”)Seachad, past; mar dhuine bhéadh ag
dul s., like one about to faint,
99, VI. (Now chiefly Scottish
= thort; seacha (Or.), seach and
seachas are connected with it).Seachrán, m., wandering, straying;
s. sídhe, a straying caused by the
agency of the fairies, 14, 1; 29,
33; ar s., astray, away as not
to be found, 78, 1.Séad, m., jewel; gpl. 107, I.Seád, Don. form of séad, m.,
jewel; gpl. in ainnir na seád =
ainnir na séad, the dear (or
lovely) damsel, 84, 9. (Cp. ar
seáid (Don.) = ar séid, ar seóid
(Or.) deánamh (Don.) = déanamh).Seal, m., turn, spell; fear ar a
sh., a man for his spell, each man
in turn, 63, 2; seal dá saoghal
go te, a spell of its life comfort-
able or prosperous (“warm,”
Don.), 78, 3; seal dó, a while he
was (lit. for him), 108, V.Sealbhán, m., a flock, a company, a
band, 47, 7.Seamra = seomra, m., a room, a
chamber; 'un tseamra (= chum
an tseomra), to the room, 44,
14; cp. 'un aonaigh = chum an
aonaigh, 'un toighe = chum an tighe,
'un tíre = chum na tíre, &c.Sean-chapall, m., old mare; s. bán,
old white mare, 49, 6 (it will be
seen that the incidence shows
that the word retains its own
gender, though applied to the
female).Sean-dall, blind seer or wizard
(lit. old blind person), 39, 3. (The
d was fully pronounced, not
elided as in Con.).Sean-ghearrán, m., old horse; often
found qualified by bán, as at
41, 8.Searc, f., love, sexual love, 108,
VII.Searrach, m., a foal, trí searraigh,
three foals, 49, 6.Seiche, f., a hide; pl. seicheacha, 64, 4.Séideán, m., a blast; a storm, a hur-
ricane; s. gaoithe a blast of wind,
a hurricane, 67, 7.Séideog, f., a blast; chuir sé s. orthu,
he blew upon them, 19, 11.Seift, f., shift, looking for a livli-
hood; gen. seifte; go gcaithfead
sé chul i gcionn a sh. dó féin, that
he would have to go and shift for
himself, 39, I.Seilg, f., venison, deer killed as a
result of the chase 54, 7. (This
sense is frequently found in the
Ossianic poems).Séimh, pleasant, delicious, sweet,
(fleadha séimhe = féasdaí
milse”), 107, I.Seir = soir, eastwards, to the east,
14, 1; 22, 18; 29, 33; 30, 36.Seisreach, f., a plough-team, 65, 1;
dat., 9, 18; 14, 26; 42, 9.Seo, this; here, come; often


L. 165


lengthened to seó before a vowel;
seó anois here now, come now,
come! come! 58, 8.Seod, m., a jewel; gpl., 55.1.Seól, m., weaver's loom; ag éirighe
amach ó n-a sheól, getting up from
his loom, 77, 4.Seol, m., motion characterised by
grace and ease; ar a' tseol,
“running,” in full course, 112,
XXIV (= ar seol, lit. and
Muns.).Sgabaim, I scatter; 3s. pft., 41, 6;
3 pl. pft., 82, 6.Sgafóg, f., branch; dat. 12, 2.
(Other forms are steafóg,
streamhóg, stramhóg, all in dif-
ferent districts of Co. Don. See
sgeafóg for origin and senses).Sgaifte, m., a flock; a band, a
small crowd, 44, 13; 63, 3.
(Sgafta (Or.), sgata (Muns.,
Con.)).Sgáil, f., shadow; is mór mo s.
ag teacht isteach, my shadow (the
shadow I cast) is big whilst (I
am) coming in, i.e. his shadow
showed him to be a big burly
man, 45, 2.Sgairteach, f., act of calling or
screaming; dat. only used in v.n.
use ag sgairtigh; otherwise nom.
is employed, as at 23, 19.Sgairtim, I call (ar, to); sgairt
fear acú air, one (a man) of
them called to him, 64, 3; rel.
fut. with 1s., 70, 6; 1 pl. pres.
ind,. 71, 9, 10 (followed by air
in the latter example though not
in the former); 3s. pft., 94, 10.Sgála, m., a bowl, 82, 8.Sgaoileadh, m., act of loosening,
13, 26; act of shooting, firing; a
s. leis, to fire at him, 35, 45;
a s. leis na fir, to fire at the
men, 82, 6; act of solving, un-
riddling; cha bhíonn an cheist sin
gan sgaoileadh, that question
will not remain unsolved (or
unanswered), 103. XXIV; gen.
sgaoilte; fear sgaoilte, the
solver, unriddler, 103, XXV.
XXVI.Sgaoilim, I loosen; 3s. cond., 84,
8; nach sgaoileann, that ceases
not, 84, 9; I cast, I shoot, I fire;
níor sgaoil sé riamh nach mbuail-
fead sé, he never shot without
hitting (his target), 31, 37;
sgaoil sé leis, he shot at him,
31, 37; sgaoil sé an g. b. leis,
he cast the G. B. at him, 97, 5.Sgaraim. I part (de, from, Uls.);
a sgar dí, which parted from
her, 113, XXXII.Sgaramhaint, f., act of parting,
80, 1, 3.Sgá'ruigh = do sgannruigh, got
afraid affrighted, perf. unipers.
of sgannruighim, I get affrighted,
53, 1.Sgeafóg, f., a staff, a stick;
sgeafóg ar abar, a staff or stick,
to help one to walk safely over
miry places, 29, 34. (This word
is also and more commonly found
as steafóg and, with insertion
of r and change of f to mh, as
streamhóg. It has three senses:
(1) a staff or stick, as in text,
(2) a branch of a tree, (3) a young
girl, especially one well dressed
(cp. géag, Oriel). It is appa-
rently derived from the Eng.
word staff).Sgéal, m., story, tale; reason,
cause; goidé an s. duit-se bheith,
what is the reason that you are,
why are you, 85, 4 (cp. sgéal, in
Sg. O., vocab.); pl. sgéala (some-
times as sing.)., news; a ghabháil
s. de rígh Lochlainn, to take news
from the king of Scandanavia =
to ask for submission from the
k. of S. (?), 105, XXXIII; cha
dtugamaid ar bhur n-eagal s.
de sheisear d'ár gcathaibh, we will
not give, through fear of you,


L. 166


news (submission?) from six men
of our battalions, 105, XXXIV.Sgian, f., knife; gen. sgine; dat,
and acc. sgein, sgin; acc. at 51,
3; Tharraing a' F. a sgin as a
phóca: also at 74, 22, d'fhosgail
P. a sgein. (Sgin and boin seen
to be the only true accusative
forms left in Modern Irish;
curiously enough boin is heard
commonly in Arann also after
tairngim: tarraing a' bhoin =
milk the cow).Sgin; see sgian.Sgiúraim, I lash, whip, scourge;
3s cond. 87, 3 &c.Sgoilteán, m., a half, a portion, as
the result of cleaving, agus., 26, 27.Sgoiltim, I split; 3s pft., 65, 8; I,
tear; 3 pl. pft., 55, 7.Sgreadach, m., act of screeching,
19, 12.Sgríob, f., furrow, 65, 1.Siabhruigh'e = siabhruighthe, ghastly, of
spectre-like appearance, “slaved”
(ghastly and worn out with the
effects of the overdose of drink),
47, 8.Sidh, f., fairy hill; gen. sidhe, 114,
XXXV.Simileoir, m., chimney, 21, 16;
as a gen. simleoir, 50, 8. (In the
Rosses simleoir, in Oriel and
Tyrone simleoid, in Con. sim-
léir).Sin, that; such and such a person
(= a leithid sin); bhí sin ann,
such and such a person existed
once, 55, 1.Síneadh, m., act of stretching, lying
down; 'na s., lying on the ground,
104, XXVIII.Sínim, I stretch; sínim liom, I
proceed, walk on, &c.; shín siad
leobhtha, they went on their jour-
ney, 67, 2; 72, 12; I flatten; do
shínfeadh amach, who would flatten
out, 103, XXIII)Sinne = sine, comp. and sup. form
of sean, old; 63, 1. (Cp.
chluinneas = chluineas, 62, 2).Síobaim, I blow away, I cause to
drift, I drive (of the wind); dá
síobfaidhe mo theach le gaoith
mhóir, if my house should be
blown away by a great wind,
77, 4.Siolladh, m., a glance, a look, 111,
XXII. (Silleadh (Keating), sea-
lladh (O'R. and Sc.); our form is
intermediate).Síolruighim, I generate, I beget;
nár síolruigheadh, who was not
generated = who was of the im-
mortals (= “of whom he knew
not who she was,” narrator), 84,
9; see eághradh.Síor-chodlata, pl. of síor-chodladh,
constant of unintermittent sleep,
20, 15. (The variants of the
run, however, seem to show that
the form, is really a gen. sing.
before which some word like
soireann, &c., has been omitted).Síor-fhealladh, m., always or con-
tinually promising, 83, 6.Síoth, f., peace, 113, XXX.Sítheadh, m., rush, fierce onset, 113,
XXVIII. (Cp. siothadh, gnash,
rushing at, O'R.).Siubhal, m., act of walking; s. leis,
to walk on, 2, 3; ar s., ar sh.,
away off; a chur ar s., to send
him away, 7, 15; acht iad a chur
ar sh., if he would only send them
away, 44, 13; go dteachaidh sé
píosa ar sh., till he had gone a
piece (of the road) away (from
his master), 44, 13,; bhí an bó ar
sh., the cow was gone (had dis-
appeared), 63, 3; bí ar sh., be off,
be gone, 71, 9.Siud = súd, that, you; siud dh'ionn-
suidhe ar ('ionnsair) an tslait
é, off he goes to the rod, 86, 2;
similarly with the others; cp.
Muns. use of so and súd.Slat, f., a rod; slat dubh, a black


L. 167


rod, in a variant slat gheal, a
white rod, both, as also the pl.
slatacha geala, white rods (var.)
= the telegraph poles, 78, 4.Slata draoitheachta = slat draoidh-
eachta, a druidic rod, a magic
wand, the supposed use of which
was to metamorphose or change
one being or thing into another,
49, 5, &c.Sleagh, f., spear, 102, XIX; pl.
sleagha, 105, XXXII, XXXIV.Sliabh, m., mountain; gen. sléibhe,
60, 4.Slinneán, m., shoulder; gpl., 29,
34.Slodán, m., a stream (glossed by
sruthán), 79, 5; properly “a pool
of standing water,” but used
poetically for “a stream.”Slugaim = sluigim, I swallow; fut.
rel. form, 9, 17; 3s. pft., 9, 18.Smálaim, I wither; smál a' crann,
the tree withered or decayed, 60,
2. (A verb formed from smál,
stain, blemish, decay).Smaointighim = smuaintighim, I
think (of, ar) 3s. pft., 105,
XXXV. (Omission of the -n-
has produced the Don. form
smaoitighim; cp. bómaite =
bómainte, diomainte = dio-
mbainte).Smaoitighim = smuaintighim, I
think, 84, 8; 3s. pft., 13, 26; 32,
38; 41, 5; 57m 7; 95, 3; 1pl.
pft., 58, 8: char s. muid (ar) sin
a dhéanamh, where ar, required by
the strict grammar and idiom of
the language, is always omitted
in Leath Chuinn, whilst in Leath
Mogha the older method is only
in process of loss, as the prep. is
still often inserted, in this case
indeed invariably: “níor chuimh-
nigheas ar é dhéanamh.”Smid, f., a syllable; a bhéil gan
smid, you silent mouth, 58, 10.Smúid, f., (mist); sorrow, pain;
chuir smúid ar fhearaibh, which
caused the pain of love to men,
83, 6.Snathad, m., act of “kitchening,”
i.e., mixing or smearing with the
“kitchen” (condiment, relish),
1, 2; 5, 11.Snuadh, m., complexion, visage, 103,
XXII.Sochar, m., profit; osna gan s., a
profitless sigh, utterly in vain
and bringing no return, 84, 8.Sodradh, m., decay, decadence; ó
chuaidh an Fhiann go s., since
the Fiann have decayed, 106,
XXXVII. (Perhaps from sodar,
trotting. Cp. a Connacht man's
remark: tá Éire ag dul síos a'
cnoc = Ireland is going to decay,
and nach mór a d'imthigh mé le
bliadhain, how much I have failed
in health in a year (Mon. song),
in which phrases we have verbs
of kindred sense).Soirbhighim, I give good luck to,
cause to be prosperous or lucky;
3s. pft.; 114, XXXVI. (The
reading here might also be thairbhigh
of nearly similar sense).Sol = sul, before; takes subj. sol
má dtéidh mé, before I go, 32,
39; sol a n-imthigh sé, before he
goes, 41, 7,; sol má dtigeadh
(past subj.) an cogadh, before the
war would come, 79, 5; sol mar,
before (with pft.) 97, 7.Son in ar shon, for, always following
díol in Don. like as in Muns.;
ar shon ghach aon rud, 71, 9; díol
ar a shon, 70, 9 and 71, 10, 11.Sonn, m., a strong support (of
shields), an impoverished testudo,
114, XXXIV. (Cp. Wind. Wort.,
O'R., “staff, beam, &c.”)Sopóg, f., a wisp, 89, 11. &c. (sop
(Muns. Con.) Cp. beachóg (Don.)
= beach. In Uls. a derivative in
-óg often takes the place of the
primitive word).


L. 168


Speal, f., scythe; used = the time
of mowing the grass, at 79, 6.Spéis, f., regard, heed; ann do
sheilg ní rabh mo spéis = ní rabh
mo spéis ann do sheilg, I was not
heeding your chase, 109, IX.Spinc, f., a sharp rock, a precipice;
léim sé anuas le s., he leaped
down a precipice, 52, 7. (Pro-
bably the same as Muns. splinnc;
cp. Muns. sgluigim, sglogaim =
Don. stiogaim, stiúgaim (t
= g).Spól, m., a weaver's shuttle,
77, 4.Sreath, f., row; gen. sreithe, 94, 2.Sroigheadh = sroicheadh, pft. pass. of
sroichim I reach; níor s. leis, it
was not reached by him, he had
not succeeded in, 110, XVI. (Cp.
Muns. níor shroich liom, I did not
succeed in.)Steallaim, (I squirt), I drive
forcibly, I hurl; steall sé na
croinn amach leis an fhairrge,
it uprooted and burled the trees
out over the sea, 65, 7.Stiúgaim, I die, I expire; stiúg sí,
she expired, 52 7. (Also stiu-
gaim (Ossory), stiogaim (Don.),
sglogaim (W. Muns.), sgluigim,
do sgluig sé (S. Muns.). A link-
form sciogaim is wanting. The
Muns. -l- is as in splinnc =
spinnc (Don.)).Stiuir, f., rudder, 19, 11; 27. 30.Stócach, m., lad, youth, 40 4.Strainseáraidhe, m., stranger, 56,
2; 96, 4. (From Eng.).Streabh = sreabh, f., brook, stream;
109, XII; gpl., streabha, 110,
XIII, (Cp. Or. seistreach =
seisreach, &c.).Streachluighim, I pull, I drag; 3pl.
pft., 47, 7.Stróctha, torn, partially flayed, 4,
10.Stróic, f., a stroke, a light blow,
93, 3, &c.Stróicthe, torn, partially flayed, 3, 5.Suairce, f., cheeriness, affability,
105, XXXIII.Sughcraobh (sugh craobh), raspberry;
gpl., 86, 1, &c.Suidhe, m., act of sitting (or sitting
down); d'iarr sí air annsin suidhe,
she then asked him to sit down
(not suidhe síos in this instance
at any rate), 48, 2.Suidhisteog, f., a little seat, often
round, and made of matted straw;
dat., 74, 21, 75, 25. (Dimin. of
suidhiste, from Mid. E. seige,
sege, whence Mod. E. siege. The
spelling shows the influence of
suidhe.)Súil, f., eye, hope, expectation; ar
shúil, with a hope, expecting, 34,
42; a bridge, an arch of a bridge,
79, 5 (súil an droichid = “the
arch of the bridge” is still com-
mon).Suipeár, m., supper; rinn siad
annsin a s., they ate their sup-
per then, 49, 4.Súiste, m., flail, 39, 2, 3.Súithche, m., soot, 64, 4. (For súithe,
no doubt originally a gen. of súth,
which is also found as súgh, súgha,
with gen. súghaidh (súghaig) in
Muns.).Tá, is, is used like Fr. il y a, to
express duration of time up to
the present; tá uair ó shoin, an
hour ago, 20, 14.Tabhairt, f., act of giving; t. ar,
calling, naming; a' t. gabhair
uirthi, calling it a goat, 69, 4.Tábla, m., table, 70, 7. (From
Eng. Also found in Tyrone and
Derry; ar a dtábla, at their
table, dining with them (Tyrone
song)).Taca, m., a support, a prop; i dt.
le, as to, as regards, 76, 3.Thachail, 3s. pft. of tachailim =
tochlaim, I dig, I excavate, 53, 11.


L. 169


(Hence the Don. word tachaltán,
an excavation.Tachrán, m., a child, often a very
young child, an infant, 56, 2, 3;
57, 7; gpl,, 78, 1, where it is
clearly used of infants or new
born babes: i n-aimsir na dt.,
when infants are being born.
(Also used in Tír Néill, where
it is pron. tarthán, cp. searthán
(Mon.) = seachrán).Taidhbhseach, large, capacious, 16, 6.Thairneochainn = thairngeochainn
(thaireongainn), 1st. cond. of
tairngim, I draw, I drag; 22, 18.Táirnim (tairngim), I draw, I give
(of a blow); 3s. pft. tharrainn;
a' chéad bhuille th. sé, the first
blow he gave, 39, 3; tharrainn sé
a lámh, he gave a blow from his
arm, 41, 6.Tailmhach, a local form of teaghlach,
m., household, family, 69, 1.
(Usually in Co. Don. teaghlach is
pronounced teaglách. Our pre-
sent form is due to metathesis
of -ghl-, the gh changing to mh, and
the t and l exchanging their
properties of broad and slender,
although the ai still has the
sound of e).Táin, f., repute, fame. name: bhí
táin mhór air, he had great re-
pute, 76, 2; a táin mhaith, her
good repute, 84, 7. (Also very
common in Oriel: chuaidh droch-
tháin orm ins a' tír, I got a bad
name in the country (Arm.
song)).Táir, f., insult; nár fhulaing táir,
who never bore an insult, 106,
XXXVII; gan táir, without
reproach, 109, IX.Thair, = thar, over, across, 96, 1.Taiseánadh = taisbeánadh, m., act
of showing (do, to), 75, 24.Taiseánaim = taisbeánaim, I show
(do, to): 3s, pft., 11, 21.Thaiseanfhas = thaisbeánfas, rel, fut.
of taiseanaim = taisbéanaim, I
show, 33, 40: 35. 44.Taisgidh (oblique form) = taisge,
f., deposit; dat. in i dtaisgidh,
deposited, stored up, 84, 6: le
taisgidh, to store up, to keep for
him, 86, 1.Taisteanfad sé = taisbeánfadh sé,
he would show, 39, 2.Talamh, m. and f., earth, land,
ground; gen. talaimh in baile
talaimh, a farm of lannd, 91, I;
talamh ar bith a dheanamh de, “to
make any hand of him,” 97, 5
(= to overcome him in any way),Thall yonder, in yonder place: a
thiocfadh thall anonn, which would
come about (spread itself) in
yonder place and (would go) over
thither = which would spread
itself far and wide, 67, 1 (the
phrase seems irregular in its use
of adverbs of position; perhaps,
thall anonn is a confusion of
thall 's a bhfus used of rest =
“here and there” with anonn 's
anall of motion = “hither and
thither” — each of these is some
times found colloquially employed
in the sense of the other; a thioc-
fadh anall agus a rachadh anonn
seems to be what is strictly
required).Tanaidhe, thin, small (of a month),
83, 6.Taobh, m. and f., side, direction;
cé 'bith t. a dtainic sé (as under
stood?), whatever direction he
came from, 65. 8; concern, per-
tinence (only in do thaobh, i
dtaobh, and their Donegal form);
fá dtaobh de, about, around, 10,
20; about, concerning, 59, 2. (Cp.
buille fá dtuairim, a wild
blundering blow (Glenties) and
má gcuairt (Mid. Ir. ima cuairt)
for eclipsis).Taosg = taos, m., dough; 91, 2.
(Cp. seanachasg (Don.) = sean


L. 170


chas, tualasg (Don.) = tualas
(Or.), tuaileas (Sc.)).Targaireacht = tarngaire, tairn-
gire, f., a prophecy, a foretelling,
78, 2.Thárlaidh, happened; maith mar th.,
well met, 2, 3.Tarraing, f., act of drawing, 106,
XXXIX.Tarraint (= tarraing), f., act of
drawing or approaching towards
(ar); a' t. air, approaching him,
13, 26; gan t., undragged, un-
pulled, without being pulled
tight to its entire length, 19, 12,
&c.; tarraint, pull, “pluck”
(narrator's word), 21, 17; a' t.
orthú, drawing near them, 28, 31;
t. ar a' bhaile, drawing towards
home, making for home, 37, 48;
a' th. a' chomhla 'n-a déidh, dragging
the leaf (of the door) after her,
57, 5; an dorus a th. 'mo dhéidh, of
two senses: to draw (close) the
door after me, to draw (drag) the
door after me, 57, 6: t. suas go,
going up to, 98, 7.Tárrtháil, f., rescue, act of saving;
le t. a thabhairt ar, in order to
rescue, 52, 9.Thart, round, around; 20, 15; 107,
3; thug sé thart …é, he whirled
him round, 26, 27; nuair a
d'amhairc sé thart, when he looked
round, 37, 49 and 57, 5; down,
back = thairis of some Muns.
usages (do shín sé thairis, &c.);
thuit sé thart, he fell down he fell
back (almost = thuit sé siar), 47,
7; over, past; go dtí go rabh an
bhainis thart, until the wedding
was over, 47, 7; d'amhairc sí
thart, she looked round, 58, 9;
over, about; ag caint thart ar
ghach aon rud, talking about or
discussing everything, carrying
on a desultory discussion, 75, 24;
thart fá, round about, round, 93,
3, &c.; thart fá dtaobh díobh, all
around them, 94, 10.'Tchím, I see; I suffer, experience,
109, XI.'Tchíonn = 'tchí = atchí, 3s. pres. ind.
of atchím ('tchím), I see; 'tchíonn
sé chuige, he sees coming towards
him or approaching him, 31, 37.Te, warm; “warm” (Don.) =
comfortable, prosperous; go te,
id., 78, 3, the go being here a
correct usage from the older
construction with tá.Teach, m., house; in strict gram-
mar it should be in gen. at 33,
40, but teach damh fhéin is do mo
mhaighistir is probably regarded
as one compound expression.Teachaidh (teacha before pers. prons.)
= deachaidh, 3s. and unipers. form
depen. pft. of téidhim, I go; cá
dt. sé, where he went, 20, 14;
cha dt., did not go, 41, 8; nach
dteachaidh seisean a chuidiughadh
leis, that he had not gone to
help him, 81, 3; ní theacha tú
amach, you did not go out; 81,
4; cá dt., 92, 3 and 110, XVII;
108, IV; ná go dt. sé, 110, XIV.Teach an phobail, chapel (lit. the
house of the congregation); gen.
106, 2.Teach itheacháin, an eating house, a
restaurant, 70, 7.Teach ólacháin, a drinking house,
a public house, a tavern, 70, 7;
72, 13.Téad tíre, the land-rope, i.e., tying
a ship in harbour to the mooring
post on the quay, &c., 19, 12,
&c.Teanchair, f., smith's tongs; pl. -e,
102, XXI.Teanfa (also teánfa) unpers. form
(with pronouns) fut., of ghním, I
do; 24, 21.


L. 171


Teánfadh, 3s, cond. dep. (in Don.) of
ghním, I do; ní th., 8, 16.Teánfainn, 1s. cond. depen. of (do)
ghním, I do or make; 84, 9.Teangmháil, f., encounter, hostile
meeting, 97, 6.Teannaim, I press (le, to); theann
sé isteach le n-a chroidhe í, he
pressed her to his heart, 13, 26;
I tighten, I retain and make
tighter my hold (ar, upon); 3s
pft. in theann an páiste ar an
mhéar, 54, 5.Tearn, the Northern depend. form,
unipers. pft, tense. of (do)-ghním,
I do,; go dt. siad, so that they
made, 26, 26; nach dt. gáire,
that did not give vent to a laugh,
33, 41; the -n is often omitted in
Don. before sé, sí, sinn, sibh,
siad: ná go dteár' sé arán,
so that he made bread, 41, 6; we
have ní thearn at 81, 1, because
the pronoun, in accordance with
folktale style, is omitted. (Tearna
is sometimes used and corre-
sponds to dearna found in the
literature and in Con., and oc-
casionally in Muns. in folksongs,
&c.).Tearnadh = dearnadh, pft. pass,
depen. of (do)-ghním, I do; go
dt., 110, XVI.Téarnamh, m., act of approaching
or guiding, up to (ar); ag t. ar,
(as we were) approaching, 102,
XVII. (Cp, ag triall (déanamh,
díriughadh) ar Ir. Sc, G. tearnadh
takes both air and gu.).Teicheadh, m., act of fleeing, 105,
XXXV.Téidh do (a), begin to, set to; chuaidh
siad a mhagadh air, they began to
mock at him, 64, 3; fuaidh sí a
chaoineadh agus fuaidh seisean a
gháiridhe, she began to cry and he
began to laugh, 81, 2.Téidh le, succeed; ní racha sé leat,
you will not succeed in it, 7, 15,
&c.Teil, misfortune (?), sickness (?),
31, 37 (corresponds to cat mara
in the same kind of run at 4, 10).
(Cp. teileadh, sick, languid,
O'R?).Teitheamh, m., act of fleeing, 97, 6.Tig ar, happen to; goidé bhí le
theacht orm? what was to befal
me? 22, 18.Tig le, can, is able; goidé thig
leat-sa dheánamh? what can you
do? 15, 2: cond. thiocfadh liom,
I could, 15, 2; cha dtig leat,
you cannot, 45, 15; cond. is found
often in the sense of past; ní
thiocfadh leis, he could not, he
was not able, 65, 2; an é nach
dtig leat? can you not? 66, 3;
ní thig liom, I cannot, ib.; thig
liom-sa í dheanamh beó ar ais,
I can make her alive again, I can
restore her to life again, I can
restore her to, life, 75, 25 (always
thig, like théid, in Don).Tig le, agree to, accord with;
tiocfa mé leis, I shall agree to
it, I shall acknowledge it or
answer to it, 31, 37.T'illeadh = tuilleadh, m., an addi-
tion, more; ag iarraidh t. comh-
airle, making further plans,
consulting together with a view
to further schemes (to get rid of
him), lit. seeking more counsel,
43, 11.Time, f., fear, terror; gan time,
fearless, 103, XXIII.Tinne, m., a chain, a link of a
chain, “a bar;” t, cruadhach, a
steel link, a steel chain (?), a
bar of steel (?), 103, XXIII,
(Occurs in O. Ir., in which it is
glossed by “chalybs” (steel),
Wind. Wort. tinne, 2, hence,
originally = the present cruaidh,
“steel,” in sense).Tiomsgughadh = tiomsughadh, m., act
of collecting or gathering; gen.
tiomsguigh'e, 76, 1. (Also in
Arm.)


L. 172


Tiugh, fast, quick; comh t. is thainic
leobhtha, as fast as they could, 14,
27; go tiugh, quickly, 82, 8.Tlás, m., weakness; cessation;
gan tlás, unceasingly, without
ceasing, 114, XXXV.Tobán, m., a tub; gen. in lán
tobáin, the full of a tub, 44, 14;
lán eile an tobáin, the other
(second?) full of the tub, 44, 14;
lán eile tobáin, another full of
a tub, another tubful, seems what
is required here; lán a' dá
the full of the two tubs,
45, 15.Tochailt, f., act of digging, exca-
vating, 114, XXXV. (Hence,
the Don. word tachaltán (tochal-
tán), an excavation).Tochairt, f., act of winding, 94, 2.
(A kindred form to tochardadh,
tochras).Tocht, m., vexation. grief, 108, V,
112, XXV; cé tchím tocht, though
I see (experience, suffer) grief,
109, XI.Tógáilt = tógbháil, tógáil, f., act
of raising, 35, 45; act of build-
ing, erecting, 59, 1 (cur suas and
deánamh is also used in Don. and
yet the Don. people must borrow
buildeáil, and use it more com-
monly than the purisms).Toibne (pron tuib'-inne), (sudden-
ness), soonness; i dt., soon, too
soon, suddenly, 80, 1. (From
tobann = obann, sudden).Toighe = tighe, gen. of teach, a house;
21, 17; 48, 2; 70. 6. (Tighe and
tigh should have been so spelt in
Sg. Ó., as the t- is always broad
in Ulster in gen. and dat.).Toirtín, m., a cake; t. lóin. a cake
to be eaten as food in journeying,
1, 1.Toiseach, m., front; ar a dt., in
their front, in front of them, 18,
10; 28, 31; ar th., in the van, in
front (of his men), 105, XXXVI.Toisighim, I begin (ar, at); thoisigh an
dá fhear mhór ar a chéile, the two
big men began at (= to fight
with) one another, 26, 26; thoisigh
sé ar a' cheathrar, he began at (=
to attack) the four, 41, 5; thoisigh
an triúr ar Gholl, 95, 3; I begin
(a = do, to), thoisigh na saigh-
diuirí a sgaoileadh leis, the
soldiers began to fire at him, 35,
45; thoisigh sé a ch., he began to
cast, ib., thoisigh an bheirt a dh'ithe
an aráin, the two began to eat
the bread (a = do, dh' = do,
prep. duplicated), 41, 6; thoisigh
M. Ch. dhá ngearradh, M. C. began
to cut them, 64, 4; thoisigh siad
a phlanntáil, they began to plant,
64, 6; thoisigh sé dá sgaoileadh,
he began to loosen (or release)
them, 95, 4.Toit, f., smoke, 64, 4. (This word
seems not to be known in Muns.,
except it be in the derivative
tóiteán, and the riddle invention
Duidín. Ó Duid = deatach).Tom, m., a bush. 73, 19; 92, 3Tomall = tamall, m., a while, 13,
25; 52, 5; gen. -aill; ar feadh t.,
during or for a while, a while,
Tomhaisim, I measure; I weigh;
thomhais sí an olann, she weighed
the wool, 66, 4.Tomhas, m., a riddle, 48, 1.,Tomhas, m., act of measuring, act
of walking with measured or re-
gular step; ag t. na móna, walk-
ing measuredly over the turf,Tón, f., bottom of anything; dat.
tóin; ar thóin a goile, on the
bottom of her stomach, 38, 50.Tonna, m., a ton; t. agus fich', 21
tons, 42, 9.Tor, m., an auger, 11, 11; indec.,
as it would seem, the gen. usage
being tor at 11, 22: poll tor.Toradh, m., (fruit, return); dint,


L. 173


result; de th. na hoibre, by dint
of the work, as a result of the
struggle, 103, XXII.Torann, m., noise; is mór do th. ar
clár, you make a great noise on
the table (lit. your noise on a
table is great), 46, 5.Torc, m., a wild boar; trí chéad t,,
300 boars, 35, 44. (It will be
noticed that mart, molt and
torc make a kind of jingle in
the passage).Tosach, m., beginning, front; gen.
tosaigh; agus a' teacht dó 'un
tosaigh, and as he was coming
forward or advancing, 8, 16; 'g
dul 'un tosaigh, advancing, mak-
ing headway, going ahead, 25, 25.Trácht, m., act of treating of (ar),
mentioning, &c., 84, 9.Trághaid, f., tragic woman (?); a'
t. dhreach, the tragic one of ap-
pearances (?), “in a great appear-
ance” (narrator), 113, XXXII.
(Trághaid perhaps for traighidhe,
(tragedian) + -aid (fem. term.);
cp, sginid, a sharp-tongued
woman, from sgian (gen. sgine),
a knife, &c.).Tráth (always poetic) = an tráth,
when, 84, 8. (In nuair the n of the
art. remains, as uair begins with
a vowel; in 'tráth the art. goes
altogether, because of the con-
sonant).Treabhadh, m., act of ploughing;
cuir a th. é, set him a-ploughing,
8, 17.Threabhuigh = threabh, 3s. pft., 42, 9.Tréat, a treat, i.e., a “round” in
drinking, 70, 6. (From Eng., the
loan appearing to show that the
treating system is not of native
origin in Ireland).Treibhfead sé = treabhfadh sé, 3s.
cond., he would plough, 42, 8.Treis, f., strength, preponderance of
valour; gur liom-sa agus le C.
badh treis, it is certainly I and C.
who would have the victory, 98, 7.Treise, stronger, braver; má's t.
leat-sa. if you are stronger, 33,
40; má's t. leat-sa ná leis a'
chéad saighdiúr, if you are stronger
(braver, more redoubtable in
fight) than the 100 soldiers), 35,
44. (Comp. and sup. of tréan).Triath, m., chief, lord; seach fá
thriath, alternation of sovereignty
or chieftainship, 112, XXVI.Triomuighim, I dry, become parched
3s. pft., 91, 1.Triothadh = tríomhadh (treas), ord.
n., third, 9, 19. (Contrast trí-
giudh in Wat.).Troigh, f., foot, especially with a
reference to its use in walking,
running, &c.; ó th. go dtí an
tsáil, from foot to the heel = one
footstep, i.e., from the moment
of having laid a foot on the
ground until the heel of the other
foot touches the ground in mak-
ing the step, 30, 35.Troisliughadh, m., act of slipping,
17, 7. (Cp. tuisliughadh (Mon.);
the r is adventitious).Truagh, sad, sorrowful, 110, XVI.Truisliughadh = tuisliughadh, m., act
of slipping, a slip; gan t., with
out a slip, 24, 23.Tuairim, f., conjecture, guess; fá
th., about, in or about; nó fá'n t.
sin, or thereabouts, or so, 77. 1.Tuarastal, m., wages, 15, 2, &c.Thuas, up (in a state of rest); built
up, 60, 5.Tug, 2s. imptv. of dobheirim
(bheirim), I give; tug do bhreith,
pronounce your sentence, 30, 36.
(So also in imptv. 3s. tugadh,
tugamuid and tugaimís, &c. The
grammars ignore this very much,
though it is usual in the spoken
tongue).Tuga, unipers. subj. of (do-) bheirim,
I give; 70, 9.Tugamaid, 1pl. imptv. (Northern
form) of (do)-bheirim, I give;
102, XIX.


L. 174


Tuineadh, m., dwelling, residence,
99, VI. (Cp. tuineachadh, dwell-
ing, residing (Sc.), tuinnighim,
tuinnim, I dwell, sojourn, O'R.,
tuinidhe, immovable, &c.).Tuirtín, m., a cake. 53, 3; see
toirtín. (Perhaps related to Ger.
torte, Eng. tart, if not derived
from toirt, bulk).Tuistiún, m., a tester, a groat, four
pence; gen. tuistiúnach; builbhín
t., a four penny loaf, 79, 13.Tulc. m., a blow or puck of a goat,
ram, &c.; bhuail sé tulc agus
tuaim air, he gave him a loud
and resonant puck, 7, 15.Tulcadh, m., act of shoving violently,
jostling; a. t. leobhtha, jostling
away at one another, 8, 16.Tumadh, m., dive, 26, 27.Tur, dry, without “kitchen” or
condiment, as bread without but-
ter or honey, 2, 3.Túrtóg, f., a lump of earth often
covered with heather and of a
convenient size for one to sit on,
a hummock; dat., 32, 38 and 39.Tús, m., beginning; ó thús, first, as
the first thing to be done (lit.
from a beginning), 36, 46.Tusa, emph. pers. pron., thou, you;
in 34, 42, it is used in sequence
after goidé thug ort-sa agus ar
'ach uile amhas, &c., as follows:
agus tusa, a amhais mhóir, beirt
a chur air? and (what made) you,
big amhas, put two on it? In
fact tusa = goidé thug ort-sa
here. The construction after
tusa, though now the only one
used in Con. and Uls., is not
correct as regarded from the
standpoint of genuine Irish
syntax as preserved in the
literary language which would
construct it thus: agus tusa, a
amhais mhóir, do chur dá mhaide
air. Munster still has the syntax
intact here.Túsuighim, I begin (a = do, to);
thúsuigh an troid, the fight began,
they set to fighting with one
another, 51, 4: thúsuigh sé a shéidh-
eadh na hadhairce, he began to
blow the horn, 75, 26. (Túsuighim
is as common as toisighim in Co.
Don.).Ua = ó, from, 89, 10; ua'n = ó'n,
from the, 23, 20. (Northern
scribes and writers often spell
this form uadh).Ua. m., grandson, 65, 8.Uachtar. m., upper part; cloch uach-
tair, (the) upper stone, 53, 2.Uaid = uait, from you, 75, 23;
111, XIX.Uathbhásach, “terrible,” wonderful,
marvellous, 75, 23.Ucht, m., chest, breast; gen. ochta.Uibh, f., an egg, 17, 7 and 23, 21.Uilig, a contraction of uile-go-
léir, which is commonly pro-
nounced in Ulster uilig-a-léir;
an domhan u,, the whole world.
16, 5; an teach u., the whole
house, 23, 40; bíodh a. coire u.
agat, have (= you may have)
the whole cauldron, 35, 44; 'sé
mur mbeatha u., hail to you all,
60, 4.Úir, f., soil, ground, 60, 4.Uird, pl., of órd, m., a sledge-
hammer, 102, XXI.Uisge beatha, whiskey, usquebaugh,
46, 6; gen. 47, 6; 69, 5.Ultach, m., load, armful, burden,
43, 11; d'u. óir, as much gold as
you can bear away with you, 43,
11; u. óir, a load of gold. 44, 13.Umhluighim, I bend; d' umhluigh sé
anuas is lúb sé, it bent down
and looped, 39. 1.Úr, fresh; new, young, youthful;
buachaill úr óg, a young man in
his first youth, 50, 10; i n-áit
úr, in a new hiding-place, 83, 3;
green, possessing a green lawn,
107, I, II.


L. 175


Ainmneacha Dílse.Achla, Aghla, a high mountain be-
tween Glenties and Fintown, in
Co. Donegal; 79, 11.Áigh, gen., Áighe, m.= (?) Meentymor-
gal, beside Clogherdoo at the
lower end of Lough Finn, in
Mid-Donegal; 51, 2.Almhuin, the Hill of Allen, in the
north of Co. Kildare, 107, I, II,
&c.; it was the residence of
Fionn mac Cumhaill.Antoine, Anthony, 107, 3, 4.Árd-ar-ráith, Ardara, a town of
West Donegal, very ugly and woe
begone in appearance, and yet
strongly shoneen and British in
sympathy, and consequently hav-
ing great pretensious to gen eel-
ness in the matter of language,
as is shown by the fact that not
one of the citizens (natives) of
this great metropolis can speak
Irish, at least so they say, 76, 2.
(Donegal writers have hitherto
written Árd a' Ráith, incorrectly,
of course, as ráth has never been
otherwise than fem. If the gen.
were in the name, we should
have Árd na Rátha. Árd-ar-ráith,
‘height over (above) rath,’ with
ar = O. Ir. for, over, above, is
clearly the correct thing. The
rath from which the town takes
its name is on the side of a hill,
and the summit of the hill over-
tops it, as one sees it from the
road).Bádhbha Ní Chailitín = Badhbh inghean
Chailitín, the Badhbh (war-god-
dess, scald-crow), daughter of
Cailitín, 96. (She takes the
place of Aoife of the correct
ancient version).Baile an Chaisil, “a place at the
approach to Glengesh from the
north or direction of Ardara, and
within two miles of the latter” —
(Mr. P. M. Gallagher), 76, 3.Baile Átha Cliath, Dublin, 18, 10,
&c. (Not Baile-cliath, as some
Donegal people have written it).Baile na gCreach, Ballinagragh, “a
place on the road from Glenties
to Ballybofey, where it crosses
the mountain ridge; it begins at
a mile from Lough Ea on the
Ballybofey side, and extends for
about three miles towards Bally-
bofey to the division between the
parishes of Glenties and Glenfin
it is a lonely stretch on which
there is only one house” (Mr. P
M. Gallagher), 81, 5.Balor, Balor, a great chief of
the Fomorians in ancient Irish
legend, 63, 1; gen. Baloir, 64,
5, 6.Bealach a' Ghleanna Mhóir, the road
from Glenties through the Big
Glen to Ballinagragh and Bally-
bofey; 81, 5.Bealach na bhFaobhar, the Way of
the Whettenings, an imaginary
place near the smith's forge at
Beirbhe, in Lochlainn, 102, XVII.Bearnas, An = Bearnas Mór. Bar-
nesmore, a deep gap in the Done-
gal Mountains, near Donegal
town; 78, 4.Beirbhe, Bergen, a city of Norway,
100, VLI; gen., 102, XX.Bilí (Bhullaí) an Dealáin, Will o'
the Wisp, 91, 2. (Dealáin,
gen. of dealán = gealán; teine
ghealáin, &c.).Binn an Fhéidh, “ceathramha míle
faoi Choláisde Cholmcille, agus
míle as Gort a' Choirce, tá
sé ag taobh na trágha” (Aodh
Ó Dubhthaigh); gen., 63, 3.Bran, Bran, one of Fionn's magic
hounds, 108, III.


L. 176


Cádhbha mhór Ní Mhorcáin, Big
Cádhbha Ní Morcáin, 100, VII.
(O Morcáin= Ó Murcháin, a sur-
name found in Baile Ó Murcháin
= Murphystown, near the Falls
Road district in Belfast. Name
changed into Méadhbha Ní Lorcáin
in Farney version).Caitlín Ní 'gEachráin, a name
which would now be Anglicised
“Katherine M'Gaughran;” 77, 1.Caoilte, Caoilte, the son of Fionn's
sister, the swift-footed man of
the Fiann, 103, XXV. (Caoilte
= “tall, slender, wiry fellow,”
i.e. the same sense as the present
Oriel word caoilteamán, which
is a derivative from it. Another
Oriel derivative from it is the
Cuailnge surname Ó Caoilte,
shamefully disguised under the
Anglicised form Small when
used in the English language).Cárn a' Mhaighin, Carnaween, a
mountain of the Donegal range
between Donegal and Glenties;
79, 10.Caslach a' Mháis, the Creek of
Maas, near the mouth of Gwee-
barra River; 79, 13.Cealla Beaga, Na, Killybegs, a
town of Co. Donegal; dpl., 79,
13; abbrev. gpl., na gCeall, ib.
(the Don. dialect uses also 'un
na bhFras, “to Frosses,” in strict
grammar, the npl. being na
Frasa, also ag caitheamh cloch, &c.).Ceard na nGalann (i.e. the smith
of the foes), Oisín's sword, 104,
XXXI.Ceis Chorainn, Keishcorran, a
mountain near the eastern border
of the barony of Corran, in Co.
Sligo, 101, XV.Ceochán, Ceochán, i.e. Mist-fellow,
31, 37, &c.Cill' 'ic nÉanáin (n = r in sound),
Kilmacrenan, in Co. Donegal,
38, 1, &c.Chloch Gharbh, An, Cloghgarve, a
place in Cloghaneely, Co. Don.,
gen., 65, 8.Cnobhchar na gCos, Nogher (Conor)
of the Legs, 32, 40; gen., 30, 36,
&c. (Cnobhchar was prond. Cróthar;
it is a metathesis of Conchubhar).Colum Cille, St. Columbkille, 91,
1, &c.Conán = Conán mac Móirne or
Conán Maol, Conán, son of
Móirne; 104, XXVII.Conán mhac Móirne, Conán, son of
Móirne, brother of Goll; 53, 2;
gen. Conáin, 53, 2.Conán Maol = Conán mhac Móirne;
95, 4.Connla (= Conlaoch), Conlaoch, the
son of Cuchulainn, 96, &c.Conn mac Baoisgne, Conn, son of
Baoisgne, 103, XXV.Cormac 'ac Airt = Cormac mac
Airt, Cormac, son of Art, a
famous ancient king of Ireland,
61. 5; gen. ib.Chró Cham, An, Cró Cham (crooked
or winding circle), on the southern
side of Lough Finn, in Co. Don.,
and between it and the moun-
tains; 52, 9.Chruaidh Chosgrach, An, the Cruaidh
Chosgrach, i.e. the Hacking Steel,
the name of Caoilte's sword, 104,
XXX.Chú, An, the Hound = Cúchulainn
(Cú Chulainn, Culann's Hound);
gen. na Con, 96, 4 and 97, 6;
dat. a' Choin, 97, 5.Cuan Bhinn' Éadain, the Haven of
Howth, 14, 1, &c., transferred by
legend to the west of Ireland, a
popular mistake made universally
in the Irish-speaking districts.Cuan Dealbh, a corruption of Dhúin
Dealgan, gen. of Dún Dealgan,
the moat of Castletown, near
Dundalk, 97, 6. (In Don. dún is
always pronounced duan as a com-
mon word = “a great mansion,"


L. 177


and dh- often also becomes ch-,
e.g., a chul = a dhul, to go).Cúchulainn, Cuchulainn, the great
hero of ancient Ireland, 96, 2, &c.Cúigeadh Mumhan, the province of
Munster, 101, XII.Cuilleann = inghean Chuillinn, the
daughter of Cuilleann; 114,
XXXIV, XXXV; gen. Cuill-
inn, 114, XXXVI.Daolghus, the older name of
Caoilte, sister's son to Fionn mac
Cumhaill, 98, I. (Corrupted into
Delagus in the Irish, and into
Daorghlas in the Scottish, ver-
sions of the lay).Deárathán = Deallrachán, Dalra-
ghan, in the parish of Inishkeel,
bar. of Boylagh, Co. Don.; 51, 2.Dé-bhith (dia + bheith), divine being;
gpl. at 113, XXXI = Tuatha Dé
Danann, as found in variants.Doire = Doire Choluim Chille,
Derry, 79, 13.Domhan Thoir, An, the Eastern
World, the Orient, 22, 18.Domhnall 'ac a' Tiomsguigh'e =
Domhnall mac an Tiomsuighthe,
Donal, son of Gathering, 76, 1.Domhnall 'ac a' tSeachráin, Donal,
son of Wandering, 76, 1.Domhnall a' Chinn, Donal of the
Head, 78, 2.Domhnall Ó Gallchobhair, Donal
O'Gallagher, 76, 1, &c.Donn, Donn, i.e. Brown man, 63, 1.Draoi, Dree, in the parish of
Dromara, and part of barony of
Upper Iveagh, Co. Down, 47, 8,
(Hence the M'Gahans must have
been located here originally).Dreapaire mhac an Dreapaire,
Climber, son of the Climber, 17,
7, &c.Drithleannach, Drithleannach, i.e.
Sparkling, the name of Oscar's
sword, 104, XXX.Druim na Teineadh, Drumnatinny,
in Raymunterdoney parish, bar.
of Kilmacrenan, Co. Donegal
63, 1.Dubh, Dubh, i.e. Dark man, 63, 1.
Dump a' Chinn, Dump of the Head,
78, 2. (The first word is Eng-
lish, and was so pronounced).Dún na nGall, Donegal, 38, 51;
59, 1.Eolaidhe mhac an Eolaidhe, Guide
(Tracker), son of the Guide
(Tracker), 15, 3, &c.Faoidh, Faoidh, i.e. Shout, the name
of a sword, 104, XXIX,Faolán, Faolán, one of the Clann
Baoisgne, 105, XXXVI.Fasdal, Fasdal (retaining?), the
name of a sword, 104, XXIX.Fáthach na Fáithche léithe, the Giant
of the Grey Lawn, 47, 8.Fead, Fead, i.e. Whistle, the name
of a sword, 104, XXIX.Fead mhac Feide, Whistle, son of
Whistle, 15, 2, &c.Feardhamhan, An, the Feardhamhan,
51, 1, &c. V. Duan F., 76, 12.Fhiann, An, the Fiann or militia of
Fionn mac Cumhaill; gen. na
Féinne in seacht gcatha na Féinne,
the seven battalions of the Fiann,
14, 1, &c., npl., 53, 1, &c.; dpl.,
51, 1.Finngheal, Finngheal, i.e. Fair-white
(woman), sister of Feardhamhan,
52, 8.Fionn, Fionn, i.e. Fair man, 63, 1;
also = Fionn mac Cumhaill, Fionn,
son of Cumhall, 98, I, &c.Fionn mhac Cumhaill, Fionn, son of
Cumhall (Fin mac Coule), the
commander of the Fiann of Ire-
land, 14, 1, &c.Fios mhac Feasa, Knowledge, son of
Knowledge, 16, 4, &c.Fódla, Erin, Ireland, 102, XIX.Frainnc, f., France; gen. Frainnce,
15, 3, &c. (always with the art.).


L. 178


Ga Builg, the Ga Builg (Belly
Dart), 97, 5.Gadaidhe, An = G. mhac an Gh.;
24, 21.Gadaidhe mhac an Ghadaidhe, Thief,
son of the Thief, l 7, 7, &c.,Gaibhide Gabhanna, Gaibhide Gabh-
anna, i.e. Smith of Smiths, 63,
1. (Gaibhide is a formation from
gobha like bocaide from boc,
grugaide from grug (grog), &c.).Gallóglach, indec., an abbreviation
of Béal (or Baile) na nGallóg-
lach, Milford, in the north of Co.
Donegal, 69, 1. (Always so abbre-
viated colloquially).Giall Dubh, Giall Dubh, i.e. Dark
Hostage, 64, 3, &c.Glas Gaibhleanna, An, the Glas
Gaibhleann, a magic milch cow
that gave inexhaustible supplies
of milk, 63, 1; the legend of her
is found all over Ireland.Gleannán buidhe Beithe = Gleann
Beithe, Glenbeigh (Glanbehy),
in the north of Iveragh, County
Kerry; 101, XII; buidhe, ‘yel-
low,’ is actually descriptive of
this glen.Gleann Chú Cadhan = Gleann Chon
Cathan, Glenconkeine, now a val-
ley in the bar. of Ballinascreen,
Co. Derry, but formerly a terri-
tory comprising the parishes of
Ballinascreen, Kilcronaghan and
Desertmartin Co Derry; cú is
indec. in Leath Chuinn, hence its
substitution for con in the name;
55, 1; 59, 10.Gleann Domhain, Glendowan, an
extensive mountain district in
the barony of Kilmacrenan, Co.
Donegal, 74, 20.Gleann Gheis, Glengesh. a long,
winding glen, near Ardara, in
Co. Donegal, 76, l, 2.Gleann Léichín, Glenleheen, a valley
a little to the west of Fintown
in Co. Donegal, 52, 8.Gleann Mhór na nGleanntach, the
Great Glen of Glenties, 51, 2.Gobán tSaor, An, the Gobán Saer,
a legendary castle and mansion
builder of Ireland, 65, 1; gen.
66, 3.Goll mhac Móirne, Goll, son of
Móirne, the great champion of
the Connacht Fiann, 53, 2; gen.,
53, 1.Griobach = Mín a' Ghriobaigh, Meena-
gribby (Meenagrubby, O'S.), in
Inishkeel parish, bar. of Boylagh,
Co. Donegal, 52, 5.Hamaltún Bhácar, Hamilton Walk-
er, ancestor of the present Rev.
Monsignor Walker, parish priest
in the Rosses, Co. Donegal, 76, 1.Inghean Chuillinn, the daughter of
Cuilleann (said to be Culann
Ceard, Culann the smith, Cu-
chulainn's foster-father), 113,
XXXII, Cuilleann, so used also
(see Cuilleann). She was the
witch of Slieve Gullion.Labhraidh Luin = Labhraidh Lorc,
Labhraidh Lorc, an ancient king
of Ireland, 60, 1, &c.Lághnach = Laighneach, Leinsterman;
gpl., 60, 1. (Cp. Rághnall, in
which vowel has also been leng-
thened before -ghn; deibhidhe,
&c., show Rághnaill).Lá Thaidhg na dTadhgann, the Day
of Teague of the Teagues =
Tibb's Eve; 82, 9.Leitir Ceanainn, Letterkenny, in
Co. Donegal, 69, 1, 5; 73, 18, &c.Líomhanach, An, An Líomhánach (i.e.
the Filer), Diarmuid's sword,
104, XXXI.Loch Finne, Lough Finn, a lake in
Mid-Donegal; on the brink of it
stands Fintown; 52, 8, 10.


L. 179


Lochlainn, Scandinavia; gen. Loch
lann, 101, XV.Loch Muc, Lough Muck, a lake south
of Lough Finn, in Co. Donegal,
52, 7.Loinseachán = Straloinshie or Stra-
linchy (O. S.) (Srath Loingsigh?),
in Inishkeel parish, bar. of Boy-
lagh, Co. Donegal; 51, 2.Lon mac Líomhtha, Lon (Voracity),
son of Líomhadh (Whettening),
100, VII, &c.; gen. Luin mhic
Líomhtha, XXXII and in Mac an
Luin, q.v.Luachair = Luachair Dheaghaidh, the
older name of the present Sliabh
Luachra, Slieve Lougher, a moun-
tainous district in Co. Kerry,
having Castleisland as its centre;
98, 1.Luachros, Loughros, near Ardara,
Co. Donegal, 81, l.Luath-Lámhach, An, an abbreviation of
An Ruagaire Luath-Lámhach; 24,
22.Lugh Fhada Bhuidhe, An, The Long
Yellow Little Thing (Woman),
22, 18.Lugh Fadlámhach = Lugh Lámhfhada,
Long-handed Lugh, an ancient
god, not only of the Irish, but
of the Gauls (Lugus), 65, 7.Luimneach, f., Limerick; dat., 101,
XII. (More usually m., as in
Conntae Luimnigh).Mac an Luin, the Son of Lon,
Fionn's sword, so called because
forged by Lon and, according to
one form of the legend, annealed
in his blood, 104, XXX.Mac Bhacaigh Chill' 'ic nÉanáin, the
Son of the Beggar of Kilmac-
renan, 38, 1.Mac Cionnfhaolaidh, the son of
Cionnfhaoladh, 64, 4; gen., 63, 1.Mac Cumhaill, the son of Cumhall
= Fionn mac Cumhaill; 98, I.Mac Énrí, Mac Henry, of East
Ulster, 45, 1; gen., 45, &c.Mac Gacháin, Mac Gahan, a sur-
name usual in East Ulster and
Louth, 45, 1; gen., 47, 8.Mac Niallghuis, an Sagart, Father
Mac Neilis, 78, 1. (An Sagart
is the usage in Don. = ‘Father’
in mentioning a priest by name).Mághnus, Manus, 92, 1; gen. Mágh-
nuis, 93, 4, &c.Malán na Muice, Malán (Mulán)
na Muice (the hillock of the
Pig), in the townland of Ban-
crubog and in the middle of the
Great Glen of Glenties, 51, 2.Mín a' Ghriobaigh, Meenagribby
(Meenagrubby, O.S.), in Inish-
keel parish, bar. of Boylagh, Co.
Don.; 51, 2.Mogh Gine, a place said by nar-
rator to be near Ballyshannon;
98, 7. It is probably due merely
to corruption).Molaidh Mhaoiseog (pron. Molaidh
Úiseog), Mulmosog, a mountain
near Ardara (and south of it), in
Co. Donegal, 78, 3. (Molaidh
Mhaoiseog = the brow of bags).Mór ní Odhrán, Mór Ní Odhráin
(Horan), 85, 1, &c. (It would
now be Anglicised “Mary Horan.”)Mulaigh, Mully, in Inishkeel parish,
bar. of Boylagh, in Co. Don.; 51,
2. (Property, mullaigh = sum-
mits).Murchadh Beag, Little Murrough,
86, 1. &c.Murchadh Mór, Big Murrough, 86,
1, &c.Neart mhac Neirt, Strength, son
of Strength, 16, 5, &c.Ó Baoghill, O'Boyle, whose former
territory is still called Baoghallach
(Baoighilleach), Boylagh, a barony
of Co. Donegal, 81, 1, &c.; gen.,
81, 3.Ó Domhnall, O'Donnell, hereditary


L. 180


chieftain of Tyrconnell, 59, 1.Osgar, Oscar, the great champion
of the Clanna Baoisgne or Lein-
ster Fiann; he was the grandson
of Fionn mac Cumhaill, 98, I.Pádhraic Mac a' Ghoill, Patrick
Magill, 108, VII.Paidí Ó 'Lumhóg, Paddy Molloy, 69,
&c.; Ó 'Lumhóg = Ó Maoil-
mhaodhóg, anglicised both Molloy
and Logue.Peadar, St. Peter, 107, 4.Pól, St. Paul, 107, 4.Rí Lochlann, the King of Scand-
navia, 100, VII.Rí na Frainnce, the king of France,
15, 3, &c.Ruagaire Luath-Lámhach, An, the
Light-fingered Vagabound (more
literally, perhaps, the Quick-
handed Wanderer, but the former
translation alone would seem to
lay stress on the skilful thieving
propensities of the character), 21,
17, &c.; gen., 23, 19.Sasana, England, 67, 1, 2.Seaghán, Jack, 7, 15, &c.Sgeoluinn, one of Fionn's magic
hounds, 108, III.Sliabh gCuillinn, a mountain in the
south of County Armagh, 114,
XXXIV.Slis mhac Slise, Lath, son of Lath,
16, 6, &c.Sop Seasg, a place that seems
unidentifiable, either from local
tradition or the Ordnance Survey,
hence the name may be merely
an invention, 79, 12.Teach Mhóir Ní Odhráin = Tigh Mhóir,
Tivore, the extreme west point
of Corca Dhuibhne, in Co. Kerry,
and also of Ireland 85, 2. (Mór
Ní Odhráin (Mór Horan) seems to
be the full modern name of this
ancient sun-goddess (?); cp. tá
Mór 'na suidhe, the sun is up
(Muns.); Mór dhuit, Mór to you
= Dia dhuit ar maidin, good
morning, good morrow; in Con.
corrupted into Mora dhuit, per-
haps through the influence of
morrow. No doubt Mór has her
house in the furthest west point
of Ireland, because the sun “goes
to bed” in the west).Teamhair, Tara; gen. Teamhrach, 78,
3; 106, 38.Títheadh Bhradach, A', f., the Roguish
Títheadh, 80, 15. (Cp. An Cítheach
Árd in Sg. Ch. ag C. C., 1, 3. &c.,
the letters t- and c- slender being
interchangable in Leath Chuinn
to many words. Perhaps O'Reilly's
titheach, eager, keen, is connected
with the name).Tóin Iarainn gan Tapadh, Ironseat
without Agility, 18, 9, &c.Toraigh = Torach, Oileán Thoraighe,
Tory Island, so called from its
tower-like cliffs, 64, 3.Urlár an Choire, the Floor of the
Cauldron, a supposed place near
the smithy of Beirbhe (Bergen);
102, XVII.